0

KE HOACH SNH 11 2017 2018

6 240 0
  • KE HOACH SNH 11 2017 2018

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 21:34

Phần IV. Sinh học cơ thểChương 1 : Chuyển hoá vật chất và năng lượngAChuyển hoá vật chất và năng luợng ở thực vậtBài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ.Không dạy mục I và mục III mà lồng ghép vào mục IITranh:Cấu tạo bên ngoài của hệ rễ; lông hút của rễ; con đường xâm nhập của nước va các ion khoáng vào rễ.Bài 2: Vận chuyển các chất trong câyKhông mô tả sâu cấu tạo của mạch gỗ,chỉ dạy đư¬ờng đi của dịch mạch gỗ,không mô tả sâu cấu tạo của mạch rây chỉ dạy sự dẫn truyền của dịch mạch rây,không giải thích hình 2.4bTranh: con đường mạch gỗ trong cây; mạch gỗ của thực vật có hoa;áp suất rễ và ứ giọt ở lá cây; cấu tạo của mạch rây; sự lưu thông giữa mạch gỗ và mạch rây SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPTMỸ VĂN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC KHỐI LỚP: 11, HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017- 2018 (Tổng số: 27tiết) TUẦN Tiết (PPCT) Tên bài/ Chủ đề Nội dung điều chỉnh dạy học (giảm tải) Phần IV Sinh học thể Không dạy mục I Chương : Chuyển hoá vật mục III mà lồng chất lượng ghép vào mục II A-Chuyển hoá vật chất luợng thực vật Ghi Bài 1: Sự hấp thụ nước muối khoáng rễ Chuẩn bị GV HS (Thiết bị dạy học, tài liệu, điều kiện khác) Tranh:Cấu tạo bên hệ rễ; lông hút rễ; đường xâm nhập nước va ion khoáng vào rễ Bài 2: Vận chuyển chất -Không mô tả sâu cấu tạo mạch gỗ,chỉ dạy đường dịch mạch gỗ, -không mô tả sâu cấu tạo mạch rây dạy dẫn truyền dịch mạch rây, -không giải thích hình 2.4b Tranh: đường mạch gỗ cây; mạch gỗ thực vật có hoa;áp suất rễ ứ giọt cây; cấu tạo mạch rây; lưu thông mạch gỗ mạch rây TC1 Bài 3: Thoát nước -Không trình Sơ đồ thoát nướ khuếch tán bày,và giải thích thí CO2 vào qua khí khổng; mô hình biểu bì nghiệm Garo cây; tranh đống mở khí khổng hình 3.3 mà giới thiệu quan thoát nước chủ yếu lá, -Mục IV ý có chế tự điều hoà nhu cầu nước điều hoà việc hút thải -không trả lời câu SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPTMỸ VĂN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC KHỐI LỚP: 11, HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 (Tổng số: 25tiết) Tuần (Ngày, tháng, năm) Thứ tự tiết (theo PPCT) 28 29 20 21 22 Bài27 Cảm ứng động vật (tiếp theo) Bài28-29 Điện nghỉ Điện hoạt động lan Truyền Xung thần kinh 30 Bài30 Truyền tin qua xinap 31 32 Bài31.Tập tính động vật Bài32 Tập tính động vật (tiếp theo) Bài33.Thực hành: Xem phim tập tính động vật Chương Sinh trưởng phát triển A.Sinh trưởng phát triển thực vật Bài34 Sinh trưởng thực 33 34 23 Tên bài/ Chủ đề Nội dung điều chỉnh dạy học (giảm tải) Chuẩn bị GV HS (Thiết bị dạy học, tài liệu, điều kiện khác) Ghi tranh hệ thần kinh dạng ống người ; sơ đồ cung phản xạ tự vệ người -Bài 28 :không dạy -Sơ đồ cách đo điện nghỉ Gộp : mục II Cơ chế hình nơron mực ống Bài 28 ; 29 thành điện nghỉ -Đồ thị điện hoạt động; sơ đồ -Bài 29:không dạy chế xung thần kinh lan truyền sợi mục2.chế hình thành thần kinh có bao mieli điện hoạt động bao mielin Sơ đồ kiểu xinap, cấu tạo xinap hoá học;truyền tin quaxinap sơ đồ sơ thần kinh tập tính sưu tầm tranh ảnh, mẩu truyện tập tính Video loại tập tính tranh: mô phân sinh đỉnh; bên ;lóng giai đoạn sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp ; tranh mặt cắt ngang thân TC9 vật 35 Bài35 Hoocmon thực vật 36 24 37 Bài36 Phát triển thực vật có hoa B Sinh trưởng phát triển động vật Bài37 Sinh trưởng phát triển động vật 38 Bài38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật 25 39 40 26 41 Bài39 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật (tiếp theo ) Bài40 Thực hành: xem phim sinh trưởng phát triển số động vật Kiểm tra tiết Chương Sinh sản A Sinh sản thực vật 42 27 Bài 41 Sinh sản vô tính tranh ảnh hưởng hoocmon âI ;GA; xitokinin; etylen; axit abxixic đến sinh trưởng thực vật Tranh xen kẽ hệ thực vật có hoa ; cà chua hoa đến độ tuổi định Tranh: phát triển phôi thai người ; phát triển không qua biến thí người; phat triển qua biến thái hoàn toàn bướm; phát triển qua biến thái không hoàn toàn châu chấu ; phát triển qua biến thái ếch sơ đồ phân bố hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển người; hậu tác động hoocmon sinh trưởng ; sơ đồ ảnh hưởng hoocmon đến biến thái bướm Câu hỏi + VD Video sinh trưởng phát triển số động vật Ma trận; Đề ; đáp án tranh sinh sản bào tử dương xỉ ,các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên; cách nuôi cấy mô TC10 TC11 thực vật 43 44 28 29 30 45 46 47 31 32 48 Bài 42 Sinh sản hữu tính thực vật Bài 43 Thực hành : Nhân giống vô tính thực vật giâm ,chiết ,ghép B Sinh sản động vật Bài 44 Sinh sản vô tính động vật Bài 45 Sinh sản hữu tính động vật Chủ đề: dạy học tích hợp giáo dục dân số sức khoẻ sinh sản vị thành niên \ Tranh: Sự phát triển hạt phấn túi phôi; thụ tinh kép dao ghép dao cắt cành; dây ghép; cành ghép TC12 tranh : sinh sản phân đôi trùng biến hình, sinh sản nảy chồi thuỷ tức tranh sinh sản hữu tính gà; tranh giao phối cá thể giun đất lưỡng tính; tranh TT ếch; GP TT rắn Tranh chế điều hoà sinh tinh; chế điều hoà sinh trứng Chủ đề: dạy học tích hợp giáo dục dân số sức khoẻ sinh sản vị thành niên(TT) Bảng biện pháp tránh thai… 33 49 Chủ đề: dạy học tích hợp giáo dục dân số sức khoẻ sinh sản vị thành niên(TT) Sản phẩm nhóm thu thập 34 50 Chủ đề : dạy học tích hợp giáo dục dân số sức khoẻ sinh sản vị thành Sản phẩm nhóm thu thập Gộp : Bài 46 ; 47 TC13 TC14 niên(TT) 35 36 51 52 Ôn tập học kì II Kiểm tra học kỳ II HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT TC15 câu hỏi tập Ma trận; Đề ; đáp án Tam Nông, ngày 20 tháng năm 2017 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH NGUYỄN THỊ BÍCH MÙI ... -không trả lời câu SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPTMỸ VĂN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC KHỐI LỚP: 11, HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 (Tổng số: 25tiết) Tuần (Ngày, tháng, năm) Thứ tự tiết (theo PPCT)... tranh sinh sản bào tử dương xỉ ,các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên; cách nuôi cấy mô TC10 TC11 thực vật 43 44 28 29 30 45 46 47 31 32 48 Bài 42 Sinh sản hữu tính thực vật Bài 43 Thực hành
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH SNH 11 2017 2018, KE HOACH SNH 11 2017 2018,

Hình ảnh liên quan

Bảng các biện pháp tránh thai… - KE HOACH SNH 11 2017 2018

Bảng c.

ác biện pháp tránh thai… Xem tại trang 5 của tài liệu.