0

41 câu ôn tập tốt nghiệp môn máy phụ có đáp án

44 195 0
  • 41 câu ôn tập tốt nghiệp môn máy phụ có đáp án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 19:57

Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ Câu 1: Trình bày thông số bơm ( gồm cột áp, lu lợng, công suất hiệu suất ) Trả lời: 1.Cột áp : Cột áp chất lỏng giá trị lợng tính cho đơn vị trọng lợng cuả chất lỏng Cột áp thờng đợc ký hiệu H, đơn vị mét (cột chất lỏng) đợc tính công thức : E H = E- Năng lợng chung; G- trọng lợng chất lỏng G Để tiện cho việc khảo sát ta xác định cột áp cho đối tợng cụ thể a.Cột áp trạng thái chất lỏng : giá trị cột áp chất lỏng nói chung dạng tổng quát trạng thái chất lỏng đờng dòng điểm P v H = + +h (1-11) 2g p- Giá trị áp suất tuyệt đối vị trí xác định; - Trọng lợng riêng chất lỏng áp suất v- Tốc độ trung bình chất lỏng;h- Độ cao hình học mặt chuẩn đợc xác định g- Gia tốc trọng trờng Thông qua giá trị cột áp ta đánh giá đợc trạng thái lợng phần chất lỏng b Cột áp bơm Pak p ,v Là lợng chất lỏng nhận đợc thông 22 qua bơm tính cho đơn vị trọng lợng chất lỏng độ chênh lợng đơn Pck h vị lối lối vào bơm Ký hiệu HB h E E1 H = P1,v1 hay H= H2- H1 G h1 E1 H1 -là lợng cột áp cửa vào bơm E2 H2 -là lợng cột áp cửa bơm Hay tính công thức sau: p p v2 v2 H B = + + h2 + + h1 2g 2g Do phân bố tốc độ đờng dòng cửa cửa vào bơm không hay dòng chảy vị trí dạng chảy rối công thức đợc viết dới dạng sau: p v2 p v2 H B = + 2 + h2 + 1 + h1 2g 2g 1- Hệ số hiệu chỉnh động cửa vào 2- Hệ số hiệu chỉnh động cửa Công thức tính cột áp bơm biến đổi thành: Quy ớc P2 P1 v 2 1.v 21 HB = + + ( h2 h1 ) (1-12) 2g P2 P1 + ( h2 h1 ) cột áp tĩnh bơm ký hiệu Ht -1www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ v 2 1.v 21 Mặt khác coi cột áp động ký hiệu Hđ 2g Ta có: H=Ht+Hđ p1 & p2 công thức áp suất tuyệt đối Khi biết giá trị đo áp kế chân không kế Pak & Pck ta xác định đợc p1 & p2: p 1=pmôi trờng+ Pak; p2= pmôi trờng-Pck c Cột áp động thuỷ lực : lợng đơn vị mà chất lỏng truyền đợc thông qua động thuỷ lực độ chênh lợng đơn vị lối vào lối động Đâylà trờng hợp ngợc lại bơm, cách tính giống nh bơm Lu lợng : lu lợng ( gọi sản lợng) máy thuỷ lực lợng chất lỏng chuyển qua máy thuỷ lực đơn vị thời gian Ký hiệu Q Tuỳ thuộc lợng chất lỏng đợc đo nh mà ta số dạng lu lợng sau: Lu lợng thể tích lu lợng đợc đo đơn vị thể tích Thứ nguyên lu lợng thể tích là: m3/h; m3/s ; m3/m Lu lợng khối lợng lu lợng đợc đo đơn vị khối lợng Thứ nguyên lu lợng khối lợng kg/h, kg/s, tấn/h Lu lợng trọng lợng lu lợng đợc đo đơn vị trọng lợng Thứ nguyên lu lợng trọng lợng T/h, kG/s Quan hệ lu lợng thể tích lu lợng trọng lợng G = Q Công suất: Là lợng mà MTL trao đổi với chất lỏng đơn vị thời gian Giá trị công suất thực mà máy thuỷ lực trao đổi đợc với chất lỏng gọi công suất thuỷ lực Ký hiệu công suất thuỷ lực là: Nthuỷ lực = Q.H (1-13) - Trọng lợng riêng chất lỏng Q-Lu lợng thể tích máy thuỷ lực H- Cột áp máy thuỷ lực Ngoài ta phân biệt khái niệm công suất làm việc máy thuỷ lực công suất mà máy thuỷ lực trao đổi trục MTL a Công suất thuỷ lực bơm NB NB = QB.HB - Trọng lợng riêng chất lỏng QB-Lu lợng thể tích bơm thuỷ lực HB- Cột áp bơm thuỷ lực b Công suất thuỷ lực động thuỷ lực Nđộng Nđộng cơ= Qđộng cơ.Hđộng - Trọng lợng riêng chất lỏng Qđộng cơ-Lu lợng thể tích động thuỷ lực Hđộng -Cột áp động thuỷ lực Hiệu suất máy thuỷ lực: Hiệu suất máy thuỷ lực phần trăm công suất sử dụng ích sau trao đổi lợng với nguồn -2www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ N B Q.H B = a Hiệu suất bơm : B = (1-14) N lv N lv Nlv công suất tiêu tốn trục động lai bơm b Hiệu suất động N lv N đc = lv = N dc QH c Các tổn thất máy thuỷ lực: Tổn thất lợng cột áp dòng chảy qua gọi tổn thất thuỷ lực đợc đánh giá hiệu suất thuỷ lực, gọi hiệu suât cột áp h Tổn thất ma sát phận khí máy thuỷ lực gọi tổn thất khí c Tổn thất rò rỉ chất lỏng làm giảm lu lợng máy, gọi tổn thất lu lợng Q Hiệu suất máy thuỷ lực: =h c.Q Câu Giải thích tợng xâm thực xảy máy thủy lực Nêu tác hại đa biện pháp phòng ngừa Hiện tợng xâm thực máy thuỷ lực: Máy thuỷ lực làm việc với chất lỏng ( nớc , dầu ) nên tính chất lý hoá chất lỏng ảnh hởng định đến thông số làm việc maý Một ảnh hởng quan trọng bốc mà chất lỏng gây nên tợng xâm thực máy thuỷ lực trình làm việc máy nhiệt độ áp suất chất lỏng áp suất bão hoà chất lỏng sôi tạo thành nhiều bọt khí dòng chảy Các bọt khí bị dòng chảy vào vùng áp suất cao p>pbh ngng tụ thành giọt chất lỏng tích nhỏ nhiều so với thể tích bọt khí Nh chất lỏng hình thành nên khoảng trống cục , thu hút phần tử chất lỏng xung quanh xô tới với vận tốc lớn làm áp suất đột ngột tăng lên cao lên tới hàng nghìn áp suất mốt phe áp suất cục lớn truyền qua chất lỏng đập lên bề mặt kim loại làm tróc rỗ bề mặt kim loại, phá hỏng phận làm việc máy Hiện tợng đợc gọi tợng xâm thực, dòng chảy máy bị gián đoạn gây nên tiếng động bất thờng máy bị rung nhiều , lu lợng cột áp máy bị giảm đột ngột Nếu để tợng xâm thực kéo dài phận máy bị phá hỏng Để tránh tợng xâm thực phải hạn chế áp suất làm việc chất lỏng phải lớn áp suất bão hoà chất lỏng ứng với nhiệt độ làm P Pbh > việc Ngoài để hạn chế cho máy thuỷ lực chịu ảnh hởng xâm thực ta cần ý điều kiện sau: -Chọn chất lỏng tính bay -Duy trì áp suất công tác cao tốt -Tránh khai thác máy thuỷ lực nhiệt độ cao -Hạn chế tốc độ dòng xuống mức thấp -Tránh thay đổi đờng dòng đột ngột gây điểm sụt áp suất cục -Làm trơn nhẵn bề mặt chi tiết máy thuỷ lực mà tiếp xúc với đờng dòng -Gia công vật liệu cứng vật liệu tốt chi tiết máy thuỷ lực hay hệ thống thuỷ lực -3www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ -Tránh xâm nhập không khí vào hệ thống nh máy thuỷ lực để đảm bảo chắn hệ thống không bị xâm thực Câu : Phơng trình đặc tính đờng ống hệ thống Gồm két chứa, van, ống thiết bị khác Nêu ý nghĩa việc sử dụng phơng trình đó? Trả lời : Định nghĩa đặc tính đờng ống : Đặc tính biểu thị mối quan hệ cột áp (H) lu lợng (Q) bơm bơm làm việc với hệ thống nh hình vẽ sau: Để bơm đợc chất lỏng từ két (1) đến két (2) với lu lợng (Q) phải cung cấp lợng cho bơm để chi phí cho mục đích sau: - Thay đổi chất lỏng từ bể (1) chiều cao so với mặt chuẩn h1 tới bể (2) chiều cao so với mặt chuẩn h2 - Duy trì tốc độ ổn định ( hay Q=const) - Duy trì độ chênh động (1) (2) - Thắng chênh lệnh áp lực áp suất gây nên mặt thoáng két (2) két (1) Nói cách khác ta có: - Thay đổi cột áp từ két (1) đến két (2) là: h2 h1 - Thắng sức cản hệ thống với sản lợng Q: - Duy trì chênh cột áp động mặt thoáng két đẩy: V22 V12 2g V1; V2 : tốc độ dịch chuyển mặt thoáng két chứa (1) ;(2) - Thắng độ chênh cột áp áp hai mặt thoáng két đẩy (2) két hút (1) -4www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ P2 P1 P1;P2 : áp suất mặt thoáng két (1) (2) V V12 P P1 + Tổng quát ta có: H B = (h1 h2 ) + h(1 >2 ) + (1) 2g V V12 P2 P1 (h1 h2 ) + h(1 >2 ) + + : tổng cột áp cản hệ thống đờng 2g ống Nếu hệ thống đờng ống két cần cột áp để dòng chất lỏng lu động từ bể hút tới bể đẩy buộc bơm phải tạo giá trị cột áp giá trị cột áp hệ thống cần chi phí Từ ta : H d / o = (h1 h2 ) + h(1> ) V22 V12 P P1 + + 2g Trong ký hiệu : P P1 H t = (h1 h2 ) + ( Không liên quan tới Q) V V12 H d = h(1 >2 ) + ( liên quan tới Q) 2g Vậy ta : H d / o = H t + H d Mà : Q= V A Trong : V: tốc độ môI chất lỏng đờng ống A : Thiết diện ống dẫn Ta đồ thị : H Q nh sau: Điểm (A) điểm làm việc bơm với hệ thống đờng ống -5www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ Kết luận : Cột áp bơm làm việc phối hợp với hệ thống phụ thuộc vào trạng thái hệ thống trạng thái kỹ thuật bơm :HB=f(Q) ; Hd/o =f(Q) _ ý nghĩa: việc sử dụng phơng trình đó, với đặc tính đờng ống khác điều kiên đặc tính bơm không đổi ta điểm làm việc bơm khác Hay nói cách khác dựa vào ta biết đợc điểm làm việc bơm với thống để từ cách điều chỉnh cho hợp lý Câu4: Khái niệm tổn thất cục tổn thất dọc đờng Cách tính giá trị Trả lời: Từ pt cân lợng Becnuli đồi với chất lỏng thực :E1= E2 + Ett Hay H1= H2 + htt((1-2) Với giả thiết : độ nhớt chất lỏng # dòng chảy ổn định htt : Tổn thất cột áp ( tổn thất thuỷ lực ) với htt(1-2) = hdóc đờng + hcục Nếu dòng chảy không ổn định gia tốc tổn thất quán tính (Hqt) Tổn thất dọc đờng : Là tổn thất xảy dọc theo đờng di chuyển dòng chảy (ký hiệu : h ) -6www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ Tổn thất cục : đổi hớng cục hay vấp vào sức cản cục dòng chảy bị tách khỏi thành rắn xuất khu vực xoáy xảy rối loạn phần tử chất lỏng dẫn đến xuất tổn thất cục (kí hiêu hc) L v2 Cách tính toán: H = - Tổn thất dọc đờng : d 2g L : Chiều dài dòng chảy d : đờng kính ồng v : Vận tốc trung bình dòng chảy g : gia tốc trọng trờng : Hệ số tổn thất dọc đờng ( phụ thuộc vào tình trạng ống) + Trong thực tế đờng ống đợc kết cấu vô số đoạn ống kích thớc khác ta có:n Li vi H = i di 2g i =1 - - Tổn thất cục : hc = v 2g v : vận tốc trung bình hạ lu vật cản : Hệ số tổn thất cục đc xác định thực nghiệm z = x R.e z : hệ số phụ thuộc đặc trng hình học vật cản x số mũ phụ thuộc vào mức độ bị phá hoại trạng thái chảy tầng n vi h = Tổng quát : c 2g Câu5: Trình bày sơ đồ giải thích xuất lực dọc trục bơm ly tâm, Trình bày tác hại phơng pháp làm giảm lực dọc trục Trả lời: Sơ đồ lực dọc trục: Giải thích : Khi bơm làm việc chất -7www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ lỏng cửa hút (A) chuyển động theo phơng song song với trục bơm vào bánh cánh với áp suất thấp P1 sau vào bánh cánh chất lỏng chuyển hớng di chuyển vuông góc với trục bơm áp suất tăng dần đến P2 ( P2>>P1 ) Dới áp suất P2 phần chất lỏng dò rỉ qua khe hở vỏ bơm bánh cánh ( Khe hở ) Nếu bỏ qua quay chất lỏng khe áp suất khe gần P2 áp lực hớng trục tác dung nên phía 2 sau bánh cánh hớng phía tráI : Ptr = P2 x (r2 r ) Lực hớng trục tác dụng lên mặt trớc bánh cánh hớng phía phải: Pp = P2 x ( r22 r12 ) + P1 x (r12 r ) Do P2 >> P1 nên Ptr >> Pp lực hớng trục xu hớng đẩy bánh cánh phía trớc , giá trị P = Ptr Pp 2.Tác hại lực hớng trục : Làm mòn ổ đỡ Làm cho roto cọ sát vào thành vỏ bơm làm việc, ảnh hởng xấu đến hiệu suất làm h hỏng bơm 3.Các biện pháp khắc phục: Dùng bánh cánh cửa hút Dùng đĩa cân Khoan lỗ bánh cánh Dùng piston cân Dùng đĩa cân kết hợp với piston cân -8www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ Câu6 : Trình bày kết cấu, nguyên lý hoạt động ứng dụng bơm Ly tâm (bản vẽ số20) Sơ đồ kết cấu Sơ đồ kết cấu nh hình vẽ Nguyên lý hoạt động Trớc bơm hoạt động phải mồi bơm Khi động lai bơm chạy làm bánh cánh bơm (2) quay Khiến cho chất lỏng bơm quay theo bị văng ngoại vi bánh cánh theo lực ly tâm Khi chất lỏng bị văng làm cho vị trí trớc bị trống phần tử nớc xung quanh vào chiếm chỗ thay , nh tạo trình hút bơm Mặt khác ngời ta thấy vận tốc tuyệt đối chất lỏng khỏi bánh cánh công tác lớn tốc độ cho phép đờng ống đẩy Do cần phải giảm tốc độ cách biến cột áp động tốc độ tạo thành cột áp tĩnh cách bố trí buồng xoáy lốc (buồng tiết diện lớn dần).Do quay bánh cánh công tác nên chất lỏng chuyển động liên tục nên chất lỏng liên tục đợc đa Chú ý: bơm bị E khai thác nên phải tìm cách khắc phục ứng dụng : Bơm vận chuyển chất lỏng độ nhớt thấp( nớc ,nớc biển) -9www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ Câu7 : Trình bày đặc tính H=f(Q) Cho hai bơm ly tâm ghép song song ? Trả lời : Giả sử bơm với đặc tính giống lắp song song để phục vụ hệ thống đờng ống :có cột áp tĩnh đờng ống Ht đặc tính toàn ống dẫn Htb Giả thiết bơm làm việc tronghệ thống điểm làm việc A , với lu lợng QA cột áp HA Khi hai bơm làm việc hệ thống đặc tính hai bơm giống nên dùng phơng pháp cộng đồ thị với điều kiện H = H1= H2 Q=Q1 + Q2 Lúc điểm làm việc hệ thống với hai bơm ghép song song A lu lợng Q A' ,Cột áp H A' Từ dạng đờng cong ta they tổng lu lợng bơm làm việc song song mạng ống nhỏ tổng lu lợng bơm làm việc riêng hệ thống cộng lại , điều giảI thích phụ thuộc tốc độ chất lỏng ống dẫn lu lợng đờng cong bậc tốc độ cột áp đờng cong bậc hai Để giảm sức cản thuỷ lực hai bơm làm việc song song nên tăng trị số đặc tính đờng ống Nếu bơm ly tâm đặc tính khác làm việc song song hệ thống đờng ống bơm làm cản trở hoạt động bơm lại , ngời ta không sử dụng hai bơm đặc tính khác làm việc song song hệ thống đờng ống Câu tham khao: Vẽ đặc tính tổng hợp bơm ly tâm ,sử dụng đặc tính để làm ? Trả lời: Định nghĩa : Đặc tính tổng hợp bơm đờng biểu diễn mối quan hệ Q, H với số vòng quay làm việc bơm khác , điểm làm việc bơm hiệu suất đợc nối với gọi đờng hiệu suất Cách thành lập : o Trên toạ đọ H- Q dạng đờng : H1 = f(Q) ; H2 = f(Q) ; H3= f(Q) ; o với trị số vòng quay tơng ứng : n ; 0.9 n ; 0.8 n o Trên toạ độ - Q dựng đờng : = f (Q) ; = f (Q) ; = f (Q) ; Với trị số vòng quay : n1; n2; n3 o Trên đồ thị tổng hợp đờng đẳng hiệu suất đờng cong cắt đờng đặc tính HB =f(Q) (ứng với vòng quay định ) điểm Trừ điểm mà hiệu suất lớn o Từ ta đặc tính tổng hợp nh trên: Sử dụng đặc tính : - 10 www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ Câu 26 Tại phải dùng vành điều chỉnh cách xác định kích thớc vành điều chỉnh cho máy lọc ly tâm Trả lời : Tại phảI dùng vành điều chỉnh Xét ví dụ sau ( bố trí nh hình vẽ sau ) : Giả sử két chứa lợng dầu lợng nớc chúng tạo mặt phân cách dầu nớc đợc nh hình vẽ Tại độ cao d1 nh hình vẽ ta co mặt phân cách biết Nếu d1 tăng lên hay làm cho thành cao mặt phân cách di chuyển lên Nếu d1 giảm xuống , mặt phân cách giảm xuống theo giảm d1 xuống lúc chiều cao mặt phân cách m m3 lần đẻ xả cặn ) o Đóng đờng nớc điều khiển o Dừng động điện lai ( dùng phanh cần thiết) - 31 www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ Câu 28 : yếu tố ảnh hởng đến chất lợng nớc lọc máy lọc ly tâm : Trả lời : 18Q d= ( m) - ; s : Khối lợng riêng chất lỏng hạt ( kg/m3) ( s ) T - d : đờng kính hạt (m) Q : sản lợng máy lọc m3/s - T : số sản lợng hay bề lắng gạn tơng máylọc ( Phụ thuộc vào kết cấu máy lọc ) Khái niêm chất lợng phân ly : Chất lợng phân ly sản phẩm máy lọc đợc đánh giá đờng kính tạp chất nhỏ mà máy lọc tách đợc điều kiện phân ly cụ thể, chất lợng lọc hay chất lợng phân ly máy lọc phụ thuộc vào : cấu trúc máy lọc ( T ) tính chất sản phẩm đợc phân ly ( ; s ; ) nhiệt độ phân ly Để nâng cao khả làm máy lọc nên : - trì vòng quay trống lọc đùng nh thiết kế - lắp đủ số đĩa yêu cầu , chỉnh bề mặt phân cách dầu nớc xác - nâng nhiệt độ dầu phân ly nên đến giá trị thích hợp để làm tăng độ chênh lệch tỷ trọng hạt rắn , nớc , dầu - lựa chon sản lọng lọc thích hợp - bố trí máy lọc nối tiếp - 32 www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ Câu30: Nêu phần tử truyền đông thuỷ lực thể tích ký hiệu phần tử đố : Trả lời: _Cơ cấu phân phối: dùng để đổi nhánh dòng chảy nút lới đờng ồng phân phối chất lỏng vào đờng ống theo quy luật định Nhờ đảo chiều chuyển động phân chấp hành ( động thuỷ lực ) điều khiển hoạt động theo quy luật định dựa vào kết cấu chia cấu phân phối thành lạo sau: _Con trợt phân phối : Đợc dùng phổ biến hệ thống tự động truyền thuỷ lực thể tích Bộ phận đổi nhánh trợt , trợt piston bậc ngăn kéo nhng hay dùng lọai piston bậc _Khoá phân phối : lọai đơn giản cấu tạo gồm lỗ thông với lới đờng ống để chất lỏng lu thông , nút xoay lắp phận điều khiển , xoay nút đổi đợc nhánh dòng chảy lới ống - cấu tiết lu : Đợc dùng để điều chỉnh hay hạn chế lu lợng chất lỏng hệ thống cách gây sức cản dòng chảy cấu tiết lu loại , loại điều chỉnh đợc loại không điều chỉnh đợc Ký hiệu : _ Các loại van :Van chiều dùng để điềukhiển dòng chất lỏng đI theo hớng định ,có nhiều kiểu cấu tạo khác đợc dùng phổ biến tàu -Van an toàn , van giảm áp ( van tràn ) : tác dụng bảo vệ hệ thống _Bơm động thuỷ lực :là thiết bị cấu thành lên hoạt động hệ thống bơm nhiều loại khác nh : thay đổi đợc không thay đổi đợc sản lơng , thay đổi đợc không thay đổi đợc chiều cấp bơm ; Động thuỷ lực loại động tạo chuyển động quay - 33 www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ chuyển động tịnh tiến ( với động tạo chuyển đông quay thay đổi đợc chiều quay , tốc độ quay động ) _Ngoài phần tử khác nh : - Bình tích : tác dụng trì áp suất dầu ổn định mạch : - Bộ lọc dầu , bầu làm mát : trì hoạt động tin cậy hệ thống - Thùng chứa chất lỏng hệ thống đờng ống : tác dụng dự trữ dầu thuỷ lực phân phối đI tới cácphần tử khác Ký hiệu: Câu 32: Điền tên thiết bị trình bày nguyên lý hoạt động hệ thống cẩu thuỷ lực ( vẽ 37) Trả lời: điền tên thiết bị ( nh hình vẽ thích) Nguyên lý hoạt động: -Chú ý: cargo winches_ thiết bị nâng hàng Topping winches_ thiết bị nâng cần Slewing winches_thiết bị xoay cần - Khi hoạt động bơm thuỷ lực (4) chạy(sản lợng chiều cấp không đổi) - Xét thiết bị cảrgo winches: Van phân phối (6) vị trí làm cho dầu thuỷ lực đI thẳng tới động thuỷ lực (11) , động quay, dầu thuỷ lực tới van (8) bị chặn lại đI qua van hãm (7) trở cửa hút bơm Van phân phối (6) vị ttrí ngợc lại động (11) xẽ quay theo chiều nâng hàng Van chặn (10) dùng trờng hợp điện cố( nhu an hem dã biết) - xét thiết bị topping winches: Tơng tự nh thiết bị động cơ(12) quay chiều kim đồng hồ thìđộng hạ cần Ngợc lại động (12) quay ngợc chiều kim đồng hồ thực nhiệm vụ nâng cần - xét thiết bị slewing winches: VPP (6) vị trí nh hịnh vẽ động (13) không hoat động Khi dịch chuyển phía phảI dàu thuỷ lực đợc cấp từ bơm (4) qua van chiều ( 8) tới động cơ(13) làm xoay cần sang phảI ( trái) két chúa bơm qua van hãm (7) van (6).(quá trình ngợc lai đề nghị bạn đọc tự tìm hiểu).Bơm tay dùng để cấp dầu điều khiển vào hệ thốnghoặc cấp dầu vào két trọnglực(3) két lực (3) dùng để bổ sung dầu vào hệ thống,do trình hoạt động dầu bị mát dò lọt, - 34 www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ Câu 33 Sơ đồ kết cấu , Nguyên lý hoạt động máy lái điện thuỷ lực (bản vẽ 28) Trả lời: Sơ đồ kêt cấu : nh hình vẽ Nguyên lý hoạt động Khi tín hiệu điều khiển từ buồng lái , phận nhận tín hiệu điều khiển (10) tác động vào cần điều khiển (9) vào cần (7) làm cho bơm (8) bị lệch tâm bơm sản lợng o Giả sử bơm sản lợng cấp sang phía bên tráI mạch , đờng đI dầu thuỷ lực nh sau Dầu từ két chứa ,qua bơm qua van chiều đI vào xilanh lực (2) làm cho trụ láI quay thuận chiều kim đồng hồ Dầu chứa xilanh lực (2) đớc đa két chứa qua van chiều Khi trụ láI quay xen xin báo góc láI (3) hiển thị góc láI cho ngời vận hành biết ( thờng góc láI tối đa đựơc dặt từ (30-35)độ so với mặt phẳng tàu) Mặt khác trụ láI quay phản hồi (5) đa độ lệch tâm bơm Hình vẽ biểu thị hoạt động cần (7) o Nếu bơm đợc điều khiển để chiều cấp ngợc lại trình diễn theo chiều ngợc lại - 35 www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ o Trong trờng hợp bị cố (bơm (8) bị hỏng) ngời khai thác dùng bơm tay cụm van phân phối để điều chỉnh góc quay bánh láI theo chiều mong muốn o Cụm van an toàn để bảo vệ áp suất cao cho hệ thống nh : áp suất bơm tạo cao tàu đỗ, máy láI nghỉ sáng làm máy lái xoay chuyển -> áp lực hệ thống tăng -> van an toàn để cân bảo vệ hệ thống Câu 34: nêu phần tử trình bày nguyên lý hoạt động hệ thống máy lái thuỷ lực bơm với sản lợng không thay đổi( vẽ số 29 )? Trả lời: Các phần tử hệ thống: (nh hình vẽ 29) Nguyên lý hoạt động: Khi hoạt động bơm (8) hoạt động với lu lợng chiều cấp không đổi Van phân phối (5) đợc điều khiển điên tay Giả sử vị trí van phân phối (5) Cho dòng công chất đI thẳng dầu đợc cấp từ bơm (8) qua van (5) tới cụm van giới hạn tốc độ (4) Trong cụm van giới hạn tốc độ (4) lúc : Van phía bên trái cho dầu qua (van Chiều) Van Phía bên phải đa dầu tới để từ từ điều khiển cho van tiết lu vào thay cho vị trí van chiều - 36 www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ Khi dầu qua van chiều ( cụm van (4) phía trái ) đợc cấp tới xilanh lực (2) làm cho bánh lái quay chiều Kim đồng hồ Dầu phía bên xilanh lực đợc đa két chứa (7) thông qua van gới hạn tốc độ (4) { Phía bên phải } , van phân phối (5) , phin lọc (6) Kính nhìn (9) Nếu van phân phối (5) vị trí ngợc lại bánh lái quay ngợc chiều kim đồng hồ Nếu van phân phối (5) vị trí bánh lái không quay bơm (8) vãn hoạt động Cụm van an toàn (3) để bảo vệ hệ thống làm việc với áp suất cao bơm tạo , tàu đỗ Cụm van giới hạn tốc độ (4) tác dụng làm cho bánh lái quay cách từ từ , kính nhìn (9) để quan sát bơm (8) lu lợng hay không Nếu bơm (8) bị hang ( bơm ) ngời vận hành ding bơm tay (1) để điều khiển bánh lái : - Bơm tay (1) thê điều chỉnh đợc chiều cấp ( hút dầu từ két chứa (70)) - Bơm tay (1) đa dầu tới cách xilanh lực qua cụm van chiều theo mong muốn ngời vận hành Câu 35: Nhiệm vụ hệ thồng nớc tàu giải thích nguyên lý hoạt động hệ thông nớc tàu ? ( vẽ 30 ) Trả Lời : - 37 www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ Nhiệm vụ : Luôn cung cấp đủ nớc sinh hoạt hàng ngày cho hệ thống phục vụ tàu suet chuyến đI Nguyên Lý hoạt động ; tàu nớc dùng cho sinh hoạt cuả thuyền viên ,cho làm mát máy , nớc uống đợc dự trữ két chứa két nớc (1) nớc đợc bơm nớc số (2) ( bơm ) hút cấp tới : két giãn nở máy đèn , máy ; két trọng lực máy lọc vào bình hydrofon nớc (6) ; đI tới phục vụ sinh hoạt cho thuyền viên ; qua bơm tuần hoàn (10) hút từ bình (6) qua bầu hâm (11) để phục vụ cho thuyền viên nhờ bình áp lực rơ le áp suất mà bơm (2) đợc hoạt động ngắt quãng rơ le áp suất cảm ứng áp suất bính áp lực để đóng mạch cho bơm hoạt động ngắt mạch ngừng bơm trình làm viêc không khí bình áp lực bị dần , để trì ta dùng van cấp khí lấy khí từ van giảm áp sau chai gió mạch nớc uống mạch riêng biệt , nớc uống đợc chúa két nớc uống (4) nhờ bơm (3) cấp nớc tới bình áp lực (5) từ đa đI sử dụng - 38 www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ Câu 36 : Trình bầy sơ đồ hệ thống , yêu cầu , Nguyên Lý hoạt động hệ thống Lacanh( Bv 31) Trả lời : sơ đồ cấu tạo hệ thồng ( nh hình vẽ ) yêu cầu : Số lợng tối thiểu, sản lợng phân bố bơm lacanh tàu thuỷ đợc quy định - Các nguyên tắc phân cấp - Những yêu cầu quốc gia - Công ớc quốc tế ( IMO) an toàn sinh mạng biển 1974 Với quy định cụ thể nh sau : - Với đờng ống Lacanh đờng ống hút Lacanh trực tiếp : d = 1.68 L( B + D) + 25(mm) - Với đờng kính ống hút Lacanh nhánh : d ' = 1.25 l ( B + D) + 25(mm) d,d: đờng kính ống hút Lacanh nhánh L : chiều dài tàu (m) B : chiều rộng tàu (m) D : chiều sâu tàu (m) l : chiều dài khoang tàu mà đợc ống Lacanh nhánh phục vụ 50mm d ' 100mm :trừ ống hút Lacanh khoang nhỏ d ' 40mm ( d d' ) Tất đợc trang bị tối thiểu bơm Lacanh nhỏ nguồn lơng độc lập đợc nối với đờng ống Lacanh ( tàu L> 90 m bơm đợc lai động ) Bơm Ballast dùng chung bơm vệ sinh đợc dẫn động nguồn lợng độc lập ccó thể đợc coi bơm lacanh với điều kiện chúng nối với đờng ống Lacanh bơm Lacanh phảI lu lợng Q 5,66d 10 ( m / h) Tất cảc bơm lacanh loại tự mồi chúng đợc bố trí xắp xếp cho cần chúng hoạt động đợc Nguyên Lý hoạt động : Bơm nớc cặn ( sludge pump ) : hút nớc từ : ( Két cặn ; két xả cặn ; két dầu bẩn phân ly ; két Lacanh , hố Lacanh van thông biển ) đa đến : ( Waste oil TK ; on Deck ; Bilge primary separating TK oily Water separater TK Bilge separeter pump hút từ vị trí giống nh sludge pump cấp đến : Oily Water separater , on deck , bilge primary separating TK Waste oily TK Fire bilge and Ballast pump hút từ : Seachest , bilge TK , bilge Well , from hold bilge ( bilge main ) đa tới Ballast line đờng ống cứu hoả ( fire main pipe ) bilge eductor , mạn Fire bilge GS pump hút từ : Sea Chest ; bilge TK , bilge well , bilge main , Ballast line đa tới vị trí giống nh pipe bilge Ballast pump Tuỳ theo mục đích sử dụng mà ta vậnhành bơm cho phù hợp , hệ thống bơm đợc thiết kế để thay cho trờng hợp cố - 39 www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ o Chú ý : Máy phân ly dầu nớc cho nớc nồng độ < 15ppm đợc đa biển nồng độ dầu vợt bilge alarm báo động ngắt bơm bilge separate pump dầu sau máy phân ly đợc đa oily bilge TK Nhiệm vụ : Làm cho buồng máy luôn trờng hợp cố thủng vỏ tàu nớc tràn vào bơm Lacanh kết hợp với bơm hệ thống khác hút nớc tàu đổ đảm bảo cho táu không bị chìm; Câu 37 : Nhiệm vụ hệ thống Ballast tàu Nêu yêu cầu giảI thich nguyên lý hoạt động hệ thống Ballast tàu thuỷ ( BV 32 ) : Trả lời : Sơ đồ hệ thống ( nh hình vẽ ) Yêu cầu : Trong két Ballast trang bị ống đo ống thông hơI , kích thớc tuỳ thuộc vào kích thớc tàu bơm Ballast laọi bơm lu lợng lớn Nguyên Lý hoạt động : Do yêu cầu cân tàu mà ngời vận hành cho nớc vào két Ballast cho phù hợp cách đóng mở van vào ket cách hợp lý cấp nớc vào ket Ballast ngời ta lợi dung chênh mực nớc két mực nớc biển mà mở thông van cho nớc biển vào Khi hút nớc từ két Ballast dùng bơm Ballast ( cố dùng bơm fire bilge Ballast pump fire bilge GS pump ) để hút nớc két Ballast xả biển cần hút khô ta dùng eductor để hút khô két Ballast ( Chú ý : Nguyên Lý hoạt động Hydraulic valve ) Nhiệm vụ : Duy trì cân tàu điều kiện nhằm nâng cao hiệu suất hệ động lực Câu tham khao: nhiệm vụ hệ thống cu hoả tren tàu giảI thích nguyên lý hoạt độngcủa hệ thống CO2 tàu thuỷ Nêu quy trình cứu hoả trung tâm CO2 buồng máy(BV33) nhiệm vụ hhệ thống cứu hoả tàu: đảm bảo an toàn cho ngời, tàu hàng hoá hoả hoạn xảy Nguyên lý hoạt động: trạm điều khiển xẽ dẫn xả chai CO2 cho khu vực, chai CO2 đợc đe thẳng đứng, van xả chai CO2 đợc lắp đỉnh chai ông dẫn bên chai CO2( dùng để dẫn CO2 khỏi chai chứa) đợc bố trí cho xả CO2 không thể lỏng Trên chai CO2 cấu dùng đẻ giảI phóng CO2, số hệ thống cứu hoả dùng CO2 thhí chai chứa CO2 bị đóng kín bở miếng kim loại mà cần xả CO2 cấu giảI phóng CO2 phả huỷ miếng KLnày tất cấu xả CO2 tới vị trí ngời thờng xuyên qua lại phảI đợc lắp thiết bị tự động báo động để cảnh báo cho ngời biết xả CO2 Khi khí điều khiển tác dụng hệ thống CO2 đợc xả khu vực mong muốn.khi khí điều khiển phân thành hai ngả đI tới tác động vào hệ thống nh sau: - 40 www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ Một đờng tác dụng mở van xả CO2 chai CO2 Một đờng đI tới mở van điện từ đờng CO2 tới buồng máy buồng máy lọc Quy trình cứu hoả trung tâm CO2 buồng máy: cháy buồng máy đa tín hiệu báo động cho toàn tàu biết.đóng cửa thông gió buồng máy, đóng van đóng nhanh hệ thống nhiên liệu Bật khoá mở khí nén điều khiển đI mở va chai CO2 PhảI đảm bảo chắn dập tắt đợc lửa phảI thông gió đợc đI vào khu vực vừa xảy cháy Câu38: Trình bày sơ đồ kết cấu , yêu cầu giải thích nguyên lý hoạt động thiết bị phân ly dầu nứơc la canh loại UST.(BV34) Sơ đồ kết cấu nh hình vẽ Yêu cầu : PhảI tách đợc hạt dầu lẫn nớc la canh Nồng dầu nớc thảI biển phảI nhỏ 15ppm , nồng độ phảI tự động báo động ngắt toàn hệ thống ngừng thảI nớc biển Nguyên lý hoạt động : Cấp nớc biển điền đầy máy phân ly Cấp hỗn hợp dầu nớc vào máy phân ly qua đờng (16) nhờ bơm cấp Khi dầu đợc tách sơ buồng (1) đồng thời cặn bẩn đợc tách lắng đọng xuống dới , cặn đợc xả nhờ đờng (17) Những phần tử dầu kích thớc nhỏ nớc vào buồng phân ly thứ hai , lắp thiết bị làm cho hạt dầu liên kết lại với thànhấcc hạt lớn ( phin lọc khoang phân ly thứ hai(12) ) Tại hầu hết dầu đợc tách Tuy nhiên để tăng tính tin cậy , máy phân ly đợc trang bị buồng phân ly thứ ba mà buồng phin lọc tơng tự nh buồng thứ hai để liên kết hạt dàu lại với Nớc sau đợc phân ly đợc xả trực tiếp ngoàI biển ( Vì mật độ dầu lẫn nớc xả ngoàI cực nhỏ , nhỏ 5ppm ) nên hệ thống không đợc trang bị thiết bị cảnh báo nồng độ dầu Dầu đợc tách lên buồng phân ly thứ thứ hai tích tụ buồng này, mức dầu tích tụ đợc báo nhờ thiết bị cảm ứng nồng động dầu, thiết mị tác đông đến - 41 www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ van điện từ để xả dầu két chứa Còn lợng dầu nhỏ tích tụ buồng thứ ba đợc xả két tay o Chú ý : phần tử (3) sơ đồ van điện từ cấp thứ Câu 41: Nhiệm vụ hệ thống xử lý nớc thải vệ sinh tàu giải thích nguyên lý họat động hệ thống xử lý nớc thải vệ sinh ( Sewage treatment plant ) kiểu SASAKURA SUPER TRIENT ? (bản vẽ số 38) Trả lời nhiệm vụ : Trong nớc thải vệ sinh chứa nhiều thành phần khác nh táp chất rắn , vi khuẩn , giun sán nên hệ thống nhiệm vụ laọi hết thành phần chứa nớc thảI gây ô nhiễm môI truờng cho phép xả nớc thảI hợp vệ sinh mạn tàu Nguyên lý hoạt đông : o Loại sử lý nớc thải vệ sinh kiểu sinh học sử dung tàu bao gồm trình ôxi hoá chất lỏng cách sục khí qua cách rung bề mặt Sơ đồ trình bày phơng pháp sục khí Bằng việc làm nh họ vi khuẩn đơc sinh sôI nảy nở phát triển mạnh nhờ ôxi không khí sụ vào vi khuẩn tiêu hoá chất thảI độc hại với môI trờng tạo loạ chất thảI thoả mãn yêu cầu o Hệ thống gồm két chứa đợc nối với Chất thảI vệ sinh trếoc vào buồng thứ phảI qua thiết bị tán nhỏ , không khí đợc cấp vào buồng thứ qua khuyếch tán biến không khí thành bong bang khí nhỏ ( không khí đa vào khuyếch tán nhờ máy nén - 42 www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ khí ) Sau khoảng thời gian ngắn cặn sinh học đợc hình thành phân tán khắp bề mặt két nhờ nhng bóng khí o Chất lỏng từ két tràn sang két thứ yênnặng nên cặn lắng xuống để lại nớc thảI ,cặn liêb tục đợc tuần hoàn lại két nớc đợc tràn sang ket đờng sang két ngời khai thác bổ sung hoá chất vào nớc để cố đợc chất thảI nh ý muốn o Nhờ rơ le báo mức két mà hộp điều khiển tác động vào bơm xả để bơm nớc từ két mạn tàu Theo thiết kế khoảng tháng lại phảI bơm cặn lần ( Ngời ta yêu cầu bơm khoảng 3/4 lợng cặn két náp nớc vào) Câu tham khảo : Khái niêm truyền động thuỷ lc cánh dẫn Nêu ứng dụng u nhợc điểm phơng thức tryền động : Trả lời : o KháI niệm truyền đông thuỷ lực cánh dẫn : - hệ thống gồm máy tổ hợp máy tổ hợp máy thuỷ lực dùng để truyền nhờ chất lỏng đến khoảng cách với ống dẫn đồng thời thực choc điều chỉnh đảo chiều , biến hình thức chuyển đọng qua hình thứ chuyển động khác gọi hệ thống truyền động thuỷ lực - máy tham gia trính truyền động thuỷ kực cánh dẫn để biến đổi sang ruyền động thuỷ lực gọi bơm - 43 www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ - máy thuỷ lực để biến lợng thuỷ lực thành đợc gọi động thuỷ lực - truyền động cánh dẫn gồm bơmvà động thuỷ lực làm việc theo nguyên lý máy thuỷ lực cánh dẫn o ứng dụng - Làm khớp nối thuỷ lực - Biến tốc thuỷ lực o u điểm nhợc điểm: o u điểm - làm khớp nối không gây tảI cho trục chủ động - cho phép trục bố trí lẹch tâm - thiết bị để đảo chiều Nhợc điểm o Không thể thay đổi đợc chiều quay với động đợc lắp sẵn o chuyển đổi đợc phơng thức truyền động từ quay sang quay o tồn hệ số trợc tơng đối trục (2-4)% o hiệu suất không cao lực truyền không lớn : lý độ nhớt cuat chất lỏng , tăng nhiệt độ làm việc , dò lọt Khái niệm hệ thống truyền động thuỷ lực thể tích , ứng dụng u nhợc điểm Trả lời : KháI niệm truyền đông thuỷ lực thể tích : - Là hệ thống gồm máy tổ hợp máy tổ hợp máy thuỷ lực dùng để truyền nhờ chất lỏng đến khoảng cách với ống dẫn đồng thời thực choc điều chỉnh đảo chiều , biến hình thức chuyển động qua hình thứ chuyển động khác gọi hệ thống truyền động thuỷ lực - Máy tham gia trính truyền động thuỷ lực thể tích để biến đổi sang ruyền động thuỷ lực gọi bơm - Máy thuỷ lực để biến lợng thuỷ lực thành đợc gọi động thuỷ lực truyền động thuỷ lực thể tích gồm bơm động thuỷ lực làm việc theo nguyên lý máy thuỷ lực thể tích ứng dụng :sử dụng rộng rãi tàu thuỷ làm động tời neo, cẩu u điểm : tạo lợng lớn kích thớc nhỏ , biến thành nhiều dạng chuyển động , dễ dàng điều khiển , điều chỉnh tốc độ cách vô cấp , tính kinh tế , độ tin cậy cao nhợc điểm : yêu cầu chất lợng dầu cao , dễ dàng dò lọt - 44 www.mkt46dh1.tk ... Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ -Tránh xâm nhập không khí vào hệ thống nh máy thuỷ lực để đảm bảo chắn hệ thống không bị xâm thực Câu : Phơng trình đặc tính đờng ống hệ thống Gồm có két... pháp khắc phục: Dùng bánh cánh cửa hút Dùng đĩa cân Khoan lỗ bánh cánh Dùng piston cân Dùng đĩa cân kết hợp với piston cân -8www.mkt46dh1.tk Đề cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ Câu6 : Trình... cơng ôn tập Tốt nghiệp môn Máy Phụ lỏng cửa hút (A) chuyển động theo phơng song song với trục bơm vào bánh cánh với áp suất thấp P1 sau vào bánh cánh chất lỏng chuyển hớng di chuyển vuông góc
- Xem thêm -

Xem thêm: 41 câu ôn tập tốt nghiệp môn máy phụ có đáp án , 41 câu ôn tập tốt nghiệp môn máy phụ có đáp án ,

Hình ảnh liên quan

z : hệ số phụ thuộc đặc trng hình học của vật cản - 41 câu ôn tập tốt nghiệp môn máy phụ có đáp án

z.

hệ số phụ thuộc đặc trng hình học của vật cản Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 3.2 Sơ đồ cấu tạo của bơm Piston - 41 câu ôn tập tốt nghiệp môn máy phụ có đáp án

Hình 3.2.

Sơ đồ cấu tạo của bơm Piston Xem tại trang 16 của tài liệu.
1. Sơ đồ cấu tạo: nh hình vẽ 2. Nguyên lý hoạt động : - 41 câu ôn tập tốt nghiệp môn máy phụ có đáp án

1..

Sơ đồ cấu tạo: nh hình vẽ 2. Nguyên lý hoạt động : Xem tại trang 22 của tài liệu.
• Tại độ cao d1 nh hình vẽ  ta co mặt phân cách đã biết . • Nếu d1 tăng lên hay làm cho thành - 41 câu ôn tập tốt nghiệp môn máy phụ có đáp án

i.

độ cao d1 nh hình vẽ ta co mặt phân cách đã biết . • Nếu d1 tăng lên hay làm cho thành Xem tại trang 30 của tài liệu.
• điền tên các thiết bị (nh hình vẽ đã chú thích) •Nguyên lý hoạt động: - 41 câu ôn tập tốt nghiệp môn máy phụ có đáp án

i.

ền tên các thiết bị (nh hình vẽ đã chú thích) •Nguyên lý hoạt động: Xem tại trang 34 của tài liệu.

Từ khóa liên quan