0

thảo luận phẫu ĐỊNH CHIẾU các TẠNG TẦNG GIỮA lên ổ BỤNG (2)

20 235 0
  • thảo luận phẫu ĐỊNH CHIẾU các TẠNG TẦNG GIỮA lên ổ BỤNG (2)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:05

LỚP GIẢI PHẪU 01 NHÓM : K46G,K46H, K46I, K46K CHỦ ĐỀ : ĐỊNH CHIẾU CÁC TẠNG TẦNG GIỮA LÊN BỤNG Bài thảo luận:Định chiếu tạng tầng lên bụng áp dụng Vùng quanh rốn - Mạc nối lớn - Đại tràng ngang - Ruột non - Mạc treo ruột bạch mạc treo ruột - Hai niệu quản dọc hai bên cột sống - Động mạch chủ bụng tĩnh mạch chủ bụng 2 Vùng mạng sườn phải - Đại tràng lên ruột non - Thận Phải Vùng mạng sườn trái - Đại tràng xuống ruột non - Thận trái Mạc nối lớn Mạc nối lớn Vùng quanh rốn KHUYẾT TÂM VỊ PHÌNH VỊ LỚN A, Mạc nối lớn GN HỎ BỜ CO N THÂN VỊ C O N G LỚ HAN G N VỊ KHUYẾT GÓC VỊ BỜ Dây chằng liềm Dạdày Bờcong lớn Mạc nối lớn Các khúc ruột Kết tràng ngang Túi mật Bờsườn M TÂ B, Đại tràng ngang C, ruột non D, Mạc treo ruột bạch mạc treo ruột E, Hai niệu quản dọc hai bên cột sống F, Động mạch chủ bụng tĩnh mạch chủ bụng 2 Vùng mạn sườn phải • A, Đại tràng lên ruột non B, Thận Phải 3 Vùng mạng sườn trái • A, Đại tràng xuống ruột non Động mạch mạch treo tràng Động mạch mạch treo tràng Động mạch chậu gốc trái Động mạch chậu gốc phải Động mạch chậu B, Thận trái ...LỚP GIẢI PHẪU 01 NHÓM : K46G,K46H, K46I, K46K CHỦ ĐỀ : ĐỊNH CHIẾU CÁC TẠNG TẦNG GIỮA LÊN Ổ BỤNG Bài thảo luận: Định chiếu tạng tầng lên ổ bụng áp dụng Vùng quanh rốn - Mạc... mạc treo ruột - Hai niệu quản dọc hai bên cột sống - Động mạch chủ bụng tĩnh mạch chủ bụng 2 Vùng mạng sườn phải - Đại tràng lên ruột non - Thận Phải Vùng mạng sườn trái - Đại tràng xuống ruột... nối lớn Các khúc ruột Kết tràng ngang Túi mật Bờsườn M TÂ B, Đại tràng ngang C, ruột non D, Mạc treo ruột bạch mạc treo ruột E, Hai niệu quản dọc hai bên cột sống F, Động mạch chủ bụng tĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: thảo luận phẫu ĐỊNH CHIẾU các TẠNG TẦNG GIỮA lên ổ BỤNG (2) , thảo luận phẫu ĐỊNH CHIẾU các TẠNG TẦNG GIỮA lên ổ BỤNG (2) , , Vùng mạn sườn phải

Hình ảnh liên quan

PHÌNH VỊ LỚN - thảo luận phẫu ĐỊNH CHIẾU các TẠNG TẦNG GIỮA lên ổ BỤNG (2)
PHÌNH VỊ LỚN Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan