0

Các trang trong thể loại “sinh lý học”

47 1,177 0
  • Các trang trong thể loại “sinh lý học”

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 11:53

Các trang thể loại “Sinh học” Mục lục Sinh học 1.1 am khảo 1.2 Liên kết Angiotensin 2.1 Xem thêm 2.2 am khảo 2.3 Đọc thêm Ăn 3.1 Ăn người 3.2 Ăn thú vật 3.3 Ăn cách 3.3.1 Ăn 3.3.2 Ăn chậm 3.3.3 Ăn đa dạng 3.3.4 Ăn tập trung 3.3.5 Chỉ ăn tâm trạng thoải mái 3.3.6 Không ăn no Ăn kiêng 3.4.1 Cho người bị bệnh 3.4.2 Cho phụ nữ có thai 3.5 Ăn số rối loạn tâm 3.6 Ăn quan điểm Phật giáo 3.7 Xem thêm 3.8 Chú thích 3.9 Liên kết 3.4 Cân nội môi 4.1 Cân nội môi theo sinh học 4.1.1 Hệ tuần hoàn máu - pha trộn vận tải dịch ngoại bào 4.1.2 Việc cung cấp chất vào dịch ngoại bào 4.1.3 Loại bỏ sản phẩm chuyển hóa cuối (chất thải) i ii MỤC LỤC 4.2 Điều hòa hoạt động cân nội môi 4.1.5 Sự sinh sản 4.1.6 Kết luận am khảo Chất ống ôxy hóa 5.1 Một số thực phẩm chống ôxy hóa 5.2 Xem thêm 5.3 am khảo 5.4 Nghiên cứu thêm 5.5 Liên kết Đi đứng hai ân 10 6.1 Di chuyển hai chân động vật 10 6.2 Người máy hai chân 11 6.3 am khảo 11 6.4 Liên kết 11 Gan 7.1 4.1.4 12 Giải phẫu 12 7.1.1 Giải phẫu bề mặt 12 7.1.2 Giải phẫu chức 13 7.2 Sinh 13 7.3 Bệnh 13 7.4 am khảo 14 7.5 Liên kết 14 Giải phẫu sinh thể 15 8.1 am khảo 15 8.2 Đọc thêm 15 Hắt 16 9.1 Sự thật 16 9.2 Dịch tễ học 16 9.3 Ngăn ngừa 17 9.4 Chú thích 17 9.5 Đọc thêm 17 9.6 Liên kết 17 10 Hiệp hội Di truyền học ần kinh Hành vi ốc tế 18 10.1 Hoạt động 18 10.2 am khảo 18 10.3 Xem thêm 18 10.4 Liên kết 18 MỤC LỤC iii 11 Hiệp hội ốc tế Phòng ống Tự sát 19 11.1 Hoạt động 19 11.2 Xuất 19 11.3 am khảo 19 11.4 Xem thêm 19 11.5 Liên kết 19 12 Hô hấp lần thứ hai 20 12.1 am khảo 13 Liên đoàn ốc tế Khoa học Sinh 20 21 13.1 Mục tiêu 21 13.2 Tổ chức 21 13.3 Điều hành 21 13.4 am khảo 21 13.5 Xem thêm 21 13.6 Liên kết 21 14 Mật 22 14.1 Sinh học 22 14.2 Xem thêm 22 14.3 am khảo 22 15 Mô học 15.1 Chú thích 23 23 15.2 am khảo 23 15.3 Liên kết 23 16 Môi trường bên 24 16.1 am khảo 17 Nổi da gà 24 25 17.1 Tác nhân 25 17.1.1 ích ứng với nhiệt độ 25 17.1.2 Tự vệ 25 17.1.3 Cảm xúc 25 17.2 Nổi da gà người 25 17.3 Tên gọi 26 17.4 am khảo 26 18 Nội tiết tố 27 18.1 Vai trò 27 18.2 Một số loại hormon 27 18.2.1 Gonadotropin releasing hormone (GnRH) 27 iv MỤC LỤC 18.2.2 Kích tố bao noãn (Estrogen) 28 18.2.3 Kích tố thể vàng (Progesteron) 28 18.2.4 Prostaglandin 28 18.2.5 Kích tố sinh dục đực (Androgen) 28 18.2.6 Oxytocin 29 18.2.7 Kích nhũ tố (Prolactin – Luteo tropin hormone - LTH) 29 18.2.8 Inhibin 29 18.3 am khảo 29 18.4 Liên kết 29 19 Nước tự 30 19.1 am khảo 20 Sinh 30 31 20.1 Xem thêm 31 20.2 am khảo 31 21 Tế bào nội mô 32 21.1 am khảo 32 21.2 am khảo 32 21.3 Liên kết ngopài 32 22 ai kỳ 33 22.1 Xem thêm 33 22.2 am khảo 33 22.3 Liên kết 33 23 Tổ ức Nghiên cứu Não ốc tế 23.1 Nhiệm vụ 34 34 23.2 Hoạt động 34 23.3 Xuất 34 23.4 am khảo 34 23.5 Xem thêm 34 23.6 Liên kết 34 24 Trọng lượng 35 24.1 Trọng lượng trọng lực 35 24.2 Trọng lượng biểu kiến 35 24.2.1 Bài toán thang máy học cổ điển 35 24.3 Công thức dụng cụ tính trọng lượng 36 24.4 Chú thích 36 24.5 Liên kết 36 24.6 Nguồn, người đóng góp, giấy phép cho văn hình ảnh 37 24.6.1 Văn 37 MỤC LỤC v 24.6.2 Hình ảnh 38 24.6.3 Giấy phép nội dung 41 Chương Sinh học Sinh học (tiếng Anh: physiology) nghiên cứu trình học, vật hoá sinh xảy thể sinh vật sống cách xem xét hoạt động tất cấu trúc, phận sinh vật hoạt động Sinh học phân chia thành môn nhỏ sinh học thực vật (plant physiology) sinh học động vật (animal physiology) nguyên sinh học mang tính tổng quát tất loài sinh vật Ví dụ, kiến thức sinh tế bào nấm áp dụng tế bào người Lĩnh vực sinh học động vật sử dụng công cụ phương pháp cho sinh học người động vật khác Sinh học thực vật sử dụng số kỹ thuật nghiên cứu môn 1.1 Tham khảo • Sinh học người động vật Trịnh Hữu Hằng, Đỗ Công Huỳnh Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 2000, 408tr 1.2 Liên kết • Các chủ đề sinh học Chương Angiotensin 2.3 Đọc thêm Angiotensin, loại protein gây co thắt mạch máu tăng huyết áp Nó phần hệ reninangiotensin, đối tượng loại thuốc hạ huyết áp Angiotensin kích thích giải phóng aldosterone từ tuyến nan thượng thận Aldosterone tăng cường lưu natri ống sinh niệu ngoại biên thận, làm cho huyết áp tăng • de Gasparo M, Ca KJ, Inagami T đồng nghiệp (2000) “International union of pharmacology XXIII e angiotensin II receptors” Parmacol Rev 52: 415–472 PMID 10977869 • Brenner & Rector’s e Kidney, 7th ed., Saunders, 2004 Angiotensin làm tăng kích thước độ dày vài cấu trúc tim Nồng độ angiotensin cao làm tim dày lên, tác động lên thành mạch máu làm cho mạch máu dày lên, cứng hơn, điều dẫn tới dễ làm lắng đọng cholesterol thành mạch máu, gây tắc mạch máu, chế dẫn tới chứng nhồi máu tim hay tai biến mạch máu não.[1] • Mosby’s Medical Dictionary, 3rd Ed., CV Mosby Company, 1990 • Review of Medical Physiology, 20th Ed., William F Ganong, McGraw-Hill, 2001 • Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Angiotensin có nguồn gốc từ phân tử angiotensinogen, Disorders, 5th ed., Burton David Rose & eodore globulin huyết gan sản xuất Nó có vai trò W Post McGraw-Hill, 2001 quan trọng hệ renin-angiotensin Angiotensin tách cách độc lập Indianapolis Argentina vào cuối thập niên 1930 (như 'Angiotonin' Bản mẫu:PBB Further reading 'Hypertensin') miêu tả đặc điểm tổng hợp nhóm nghiên cứu phòng thí nghiệm Cleveland Clinic Ciba, Basel, Switzerland.[2] 2.1 Xem thêm • ACE inhibitor • Angiotensin receptor • Angiotensin II receptor antagonist 2.2 Tham khảo [1] uốc ức chế men chuyển [2] Basso N, Terragno NA (tháng 12 năm 2001) “History about the discovery of the renin-angiotensin system” Hypertension 38 (6): 1246–9 PMID 11751697 doi:10.1161/hy1201.101214 Chương Ăn 3.1 Ăn người Con người thông thường ăn ba bữa vào thời điểm sáng, trưa tối, nhiên nhiều có người ăn nhiều hay số này, chẳng hạn người có dày thường ăn nhiều bữa để tránh gánh nặng tiêu hóa giúp dung nạp thức ăn tốt Ăn có tính hướng đối tượng cao, tức tùy thuộc vào thể trạng, mức độ hoạt động Trẻ em, niên, trung niên người già có nhu cầu dinh dưỡng khác mặt chất lượng Như tất hành vi khác, ăn cần phải có phương pháp Ăn 3.2 Ăn thú vật mèo ăn thịt chuột • Động vật hoang dã thông thường kiếm ăn vào thời điểm ngày, việc ăn đủ no, chúng biết cách dự trữ thức ăn cho cái, dự trữ theo mùa Ví dụ chúng kiếm ăn vào mùa thu nhiều để dự trữ cho mùa đông khan thức ăn bé gái ăn rau Có số động vật đặc biệt chút, chúng có khả không ăn mà sống sót: loài gấu Bắc cực, chúng ăn lượng đủ dùng mùa thu Ăn từ dùng để hành vi nạp lượng nhằm để tích mỡ & lượng, mùa đông đến, chúng trì sống tăng trưởng động vật nói chung chỗ không đâu không làm gì, thường có người hay nói “gấu ngủ đông” 3.3 Ăn cách CHƯƠNG ĂN nhai không đủ nghiền nát thức ăn dày buộc phải làm việc nặng nề hơn, nước bọt mà chức nó.[1][2] Việc không cảm nhận nhiều cho đánh niềm vui sống Nguyên nhân ăn nhanh có nhiều chủ yếu hầu hết cảm thấy thiếu thời gian, thúc đẩy thói quen xấu có phụ trợ thức ăn nhanh (fast food), để hãm lại hành vi chí người ta phải nói đến loại thức ăn chậm (slow food) Khi ăn nhanh người ta khó cảm thấy ăn đủ hay chưa điều dẫn đến tình trạng tiêu cực, thứ ăn thiếu, hai ăn no 3.3.3 Ăn đa dạng Học sinh ăn buổi trưa Điều tới việc ăn nhiều loại thức ăn, cách cụ thể có nghĩa bữa ăn bữa khác cần có khác Ăn đa dạng làm cho thể phát triển tốt cung cấp đầy đủ yếu tố dinh dưỡng vốn phân tán nhiều loại thức ăn, ăn thấy ngon miệng thay đổi cảm giác.[3] 3.3.4 Ăn tập trung Đó việc hạn chế tối đa phân tán ăn, thói quen thường thấy vừa xem tivi nghe nhạc, xem báo… vừa ăn Hành vi có hại thứ phân tán làm giảm cường độ tiêu hóa, máu lúc vừa phải dồn lên não dày với lưu lượng lớn, thứ hai ăn phụ thuộc nhiều vào cảm xúc, loại hình giải trí nghe nhìn lại làm dễ dao động Một bàn ăn người 3.3.5 Chỉ ăn tâm trạng thoải mái Có nghĩa tránh ăn cảm xúc thái quá, không buồn mà vui mà ăn có hại, nguyên nhân thể lúc hoàn toàn ý vào 3.3.1 Ăn cảm xúc việc tiêu hóa bị xếp vào hàng thứ hai.[1] Một Ăn có nghĩa ăn vào định thực tế mà nhiều người trải qua giận lúc thích ăn ăn, hoàn toàn cảm hứng khó để ăn ngon miệng mà không dựa vào nhu cầu thể Ăn đem lại hiệu tiêu hóa cao đồng hồ sinh học thiết lập khoảng thời gian 3.3.6 Không ăn no thể chuẩn bị đầy đủ cho việc tiêu hóa á mức vấn đề thường không tốt ăn không nằm quy luật này, ăn no làm chức tiêu hóa dày giảm đi, thời gian để lấy 3.3.2 Ăn chậm lại hoạt động bình thường lâu, thể nặng nề, đồng Ăn chậm cụm từ nhằm thể trái ngược với thời lượng thức ăn chưa kịp tiêu hóa tiết tiết độc cách ăn uống có hại ăn nhanh Ăn nhanh hiểu tố, việc lên men làm cho dày phình to, kích thích nào? Một người ăn nhanh không nhai dày tăng tiết dịch vị dẫn đến viêm dày.[1] ường kỹ, vội vã không cảm nhận hương vị thức xuyên ăn no dẫn đến cung cấp thừa lượng cho ăn Tác hại việc dễ dàng nhận thấy, thể sinh béo phì nhiều bệnh nguy hiểm khác.[4] Chương 18 Nội tiết tố chất lượng á trình chuyển hóa, dự trữ biến đổi vật chất lượng thể phụ thuộc nhiều vào hormone • am gia điều hòa cân nội môi dịch nội bào ngoại bào • am gia điều tiết thích nghi thể với môi trường • am gia điều tiết trình sinh sản: Gây rụng trứng nhiều loại hormone kích dục yếu tố then chốt việc cấy truyền phôi Tuy nhiên, sử dụng rộng rãi có dao động lớn tỷ lệ rụng trứng số lượng phôi có chất lượng tốt việc áp dụng phương pháp gây rụng trứng nhiều Epinephrine (adrenaline), loại hóc-môn catecholamine Nội tiết tố (tiếng Anh Hormone) chất hóa học tiết nhiều tế bào chúng tác động lên tế bào phận khác sinh vật Chỉ lượng nhỏ hormon dùng trình trao đổi chất tế bào Nó công cụ hóa học truyền tín hiệu từ tế bào đến tế bào khác Tất sinh vật đa bào sản xuất hormon; hormon thực vật gọi phytohormon Các hormone thể động vật thường truyền máu Các tế bào phản ứng lại với hormon chúng tiếp nhận hormon Hormon gắn chặt với protein tiếp nhận (receptor), tạo kích hoạt chế chuyển đổi tín hiệu cuối dẫn đến phản ứng riêng biệt loại tế bào Các phân tử hormon tuyến nội tiết tiết trực tiếp vào dòng máu, hormon ngoại tiết tiết vào ống dẫn từ chúng chảy vào máu chúng truyền từ tế bào qua tế bào khác cách khuếch tán 18.2 Một số loại hormon 18.2.1 Gonadotropin releasing hormone (GnRH) GnRH hormone tiết từ nơron vùng đồi có tác dụng kích thích tuyến yên tăng cường tiết hormone Gonadotropin (FSH LH) để kích hoạt tăng cường phát triển tế bào trứng, rụng trứng hình thành thể vàng Nhờ chế tác dụng thuận chiều, GnRH đóng vai trò quan trọng việc kiểm soát mối tác động ngược dương tính Estrogen để tăng cường tiêt LH để kiểm soát mối tác động ngược âm tính Progesteron để đảm bảo tồn thể vàng FSH (Follicle Stimulating Hormone): Kích noãn bào tố 18.1 Vai trò Hormone có vai trò: • am gia điều hòa trình sinh trưởng phát triển thể • am gia trình điều hòa trình trao đổi Còn gọi kích noãn bào tố, hormone thùy trước tuyến yên Ở có tác dụng kích thích phát triền noãn bào đến dạng chín gọi nang Degraf cộm nên bề mặt buồng trứng kích thích bao noãn tiết noãn tố Estrogen Ở đực FSH có tác dụng kích thích phát dục ống sinh tinh kích thích tế bào Sertolia ống sinh tinh sản sinh tinh trùng 27 28 CHƯƠNG 18 NỘI TIẾT TỐ LH (Luteinsing Hormone): Kích hoàng thể tố Là hormone thùy trước tuyến yên Ở LH với FSH thúc đẩy noãn bào chín tiết nhiều noãn tố LH có tác dụng làm chín mọng màng noãn bào, tăng tiết dịch xoang bao noãn để đạt đến áp lực lớn làm noãn bào vỡ ra, trứng giải phóng gọi trứng rụng LH biến bao noãn lại thành vết sẹo thể vàng kích thích thể vàng tiết hoàng thể tố Progesteron Giữa FSH LH FSH làm trứng chín không làm trứng rụng, muốn trứng chín rụng phải có LH Muốn cho trứng chín rụng tỷ lệ LH/FSH phải 3/1 có tác dụng chủ yếu sau: • Kích thích phát triển niêm mạc tử cung, âm đạo tích lũy nhiều glycogen niêm mạc sau tác dụng Ostrogen ; làm phát triển lưới mạch máu tử cung để chuẩn bị đón thai thực • Ức chế ngược âm tính tuyến yên làm giảm tiết FSH, LH nên thời kỳ có chửa tượng động dục, trứng chín rụng (trừ ngựa) • An thai, bảo vệ thai phát triển tử cung • Kích thích phát triển tuyến vú Huyết ngựa chửa – PMSG Trong thực tế, Progesteron dùng chữa bệnh Là kích tố thai ngựa có chức sinh thiếu thể vàng, chảy máu tử cung, phận sinh tương tự FSH LH thùy trước tuyến yên Tuy dục phát triển, vô sinh trường hợp có biến chứng trụy thai… nhiên hoạt tính giống FSH nhiều Kích tố thai người – HCG (Human Choionic 18.2.4 Prostaglandin Gonadotropin) Prostagdin (PG) nhóm lipoid tiết từ Xuất máu, nước tiểu phụ nữ tuyến tiền liệt đực hay từ nội mạc ống sinh ngày đầu thời kỳ có mang,nồng độ cao dục (tử cung, âm đạo) Prostagdin có nhiều tháng thứ hai, thứ ba dần sau vài ba ngày sau loại, loại có hoạt tính mạnh PGF2α Tác đẻ HCG có tác dụng kích thích tiết Oestrogen dụng chủ yếu: progesterone giống LH tuyến yên • Phá vỡ màng noãn bao để gây rụng trứng 18.2.2 Kích tố bao noãn (Estrogen) Khi gia súc đến tuổi thành thục tính noãn bào phát triển đến độ chín tiết nhiều noãn tố gọi Estrogen gồm hormone: Estradiol, Estriol Estriol Estradiol có hoạt lực sinh mạnh Tác dụng sinh chủ yếu Estrogen: • Tạo nên đặc tính sinh dục thứ cấp cái, biểu biến đổi quan sinh dục tính dục vật • Gây hành vi động dục • Tăng đồng hóa protein (không mạnh Androgen đực) làm tăng tích lũy mỡ • Gây tác động ngược lên vùng đồi tuyến yên để tăng cường tiết LH, góp phần gây rụng trứng • Kích thích phát triển tuyến vú 18.2.3 Kích tố thể vàng (Progesteron) Sau trứng rụng bao noãn lại biến thành thể vàng tiết hoàng thể tố Progesteron Progesteron • Phá hủy thể vàng, nang nước buồng trứng, gây động dục • Gây hưng phấn ống sinh dục, tăng cường nhu động tử cung, kích thích mở cổ tử cung Do Prostagdin ứng dụng gây đẻ nhân tạo trợ sản ca đẻ khó, rặn đẻ yếu 18.2.5 Kích tố sinh dục đực (Androgen) Đến tuổi thành thục tính tuyến sinh dục đực hoạt động mạnh Tế bào kẽ leydig nằm ống sinh tinh dịch hoàn tiết hormone sinh dục đực gọi Androgen bao gồm hormone sau: Testosteron, Androsteron, Dehydoandrosteron, Testosteron có hoạt tính mạnh Tác dụng sinh Androgen: • Tạo nên đặc tính sinh dục thứ cấp đực biểu hành vi tính dục phát triển thể đực như: ngực, mông nở nang, bờm lông phát triển, gà trống cựa mọc dài, màu lông sặc sỡ… • Tăng đồng hóa protein (tác dụng mạnh so với Etrogen cái) 18.3 THAM KHẢO • Tăng tạo máu • úc đẩy phát triển tuyến sinh dục phụ: tinh nang, tiền liệt tuyến, tuyến cawper thông qua tăng chất lượng tinh dịch hoạt lực tinh trùng 18.2.6 Oxytocin Oxytocin gọi hormone trợ sản, có tác dụng sinh lý: gây co bóp trơn tử cung có tác dụng thúc đẩy thai trình đẻ; kích thích tiết sữa; ảnh hưởng nhẹ lên co bóp trơn bong đái trơn ruột; gây co mạch máu tử cung Trong ngành chăn nuôi, người thường dùng Oxytocin để thúc đẻ trường hợp đẻ khó 18.2.7 Kích nhũ tố (Prolactin – Luteo tropin hormone - LTH) Prolactin gọi kích tố dưỡng thể vàng Sau trứng rụng có hai trường hợp xảy ra: • Nếu trứng rụng mà thụ tinh bao noãn lại biến thành thể vàng tiết lượng Progesteron tác dụng LH sau LTH trì thể vàng tiếp tục kích thích thể vàng tiết progesteron Với hàm lượng cao progesteron estrogen tạo mối liên hệ ngược âm tính ức chế lại vùng đồi tuyến yên làm giảm tiêt FSH LH khiến cho noãn bào khác không tiếp tục phát triển đến độ chín làm cho lượng Estrogen giảm xuống Do vật sau trứng rụng mà thụ tinh tượng động dục • Nếu trứng rụng mà không thụ tinh 710 ngày (tùy loài) thể vàng bị teo biến thành vết sẹo màu trắng bạc gọi thể bạch, lượng Progesteron giảm nhanh chóng khiến việc tiết FSH LH không bị ức chế nữa, noãn bào khác tiếp tục phát triển đến độ chín chu kỳ động dục khác lại xuất Ở đực hormone LTH, sau đẻ LTH mang tên Prolactin có tác dụng kích thích tiết sữa vào xoang sữa để với Oxytocin gây thải sữa 18.2.8 Inhibin Inhibin hormone tham gia vào trình điều hòa phân tiết FSH, giữ vai trò quan trọng việc điều hòa chu kỳ sinh dục rụng trứng gia súc Cơ chế tác động Inhibin phối hợp với oestradiol hormone gonadotropin trình điều hòa chu kỳ sinh dục: 29 • Inhibin với chuỗi bán hủy dài toàn bao noãn có xoang tiết ức chế phân tiết FSH đóng bao noãn rụng trứng • Oestradiol dường định dao động hàng ngày FSH điều đóng vai trò quan trọng việc hoạt hóa noãn bao rụng trứng (ovulatoryfoll có hoạt lực tối đa enzim acrmataza chuyển hóa androgen thành oestradiol) ảnh hưởng FSH lượng oestradiol sinh từ sau pha bao noãn (Follienlar phase) định nguồn cung cấp androgen tiền thân từ tế bào kích thích LH (không bị ức chế inhibin) Do mà noãn bao có khả thoát khỏi vòng ngược liên quan đến FSH hormone buồng trứng vào lúc cần thiết để tiết đủ oestradiol kích thích đợt sóng tăng tiết LH cần cho rụng trứng • Ngoài hiệu ứng ức chế ngược FSH thông qua tác động trực tiếp lên tế bào tiết gonadotropin thùy trước tuyến yên, có vài chứng cho thấy inhibin tác động lên hypothalamus tuyến tùng ảnh hưởng cục lên buồng trứng 18.3 Tham khảo 18.4 Liên kết • Nội tiết tố nữ • e Hormone Foundation • Article on hormones and their receptors • HMRbase: A database of hormones and their receptors • MeSH Hormones • Hormones and Nutrition Chương 19 Nước tự Nước tự dạng nước chứa thành phần tế bào, khoảng gian bào, mạch dẫn… không bị hút phần tử tích điện hay dạng liên kết hóa học Dạng nước giữ tính chất vật lý, hóa học, sinh học bình thường nước có vai trò quan trọng cây: làm dung môi, làm giảm nhiệt độ thể thoát nước, tham gia vào số trình trao đổi chất, đảm bảo độ nhớt chất nguyên sinh, giúp cho trình trao đổi chất diễn bình thường thể có dạng: Nước mao dẫn Nước trọng lực Nước bất động 19.1 Tham khảo 30 Chương 20 Sinh 20.2 Tham khảo Sinh (myophysiology) vận động thể dựa Cơ gồm ba loại: xương (hay gọi vân), trơn (cơ tạng) tim Mỗi vân coi quan mô cơ, chứa mô liên kết, sợi thần kinh, thu nhận cảm giác, mạch máu Các gắn vào xương co, giãn tạo cử động Cơ trơn thành phần mô quan Khi co giãn chúng gây vận động quan bên Ví dụ: đẩy thức ăn dọc theo ống tiêu hoá, trì huyết áp, kiểm soát mức độ co, giãn đường hô hấp, v.v Cơ tim loại đặc biệt có liên quan mật thiết tới hệ thống tuần hoàn thể người động vật Cơ chiếm khoảng 50% khối lượng thể, xương chiếm khoảng 40%, số lại trơn tim 20.1 Xem thêm • Sinh xương • Màng sợi (sarcolemma) • Tơ (myofibril) • Sợi myosin • Sợi actin • Cơ tương (sarcoplasm) • Mạng nội tương (Sarcoplasmic reticulum) • Nối thần kinh-cơ • Cơ chế phân tử co • Năng lượng co • Đặc trưng co đơn độc • Cơ học co xương • Sinh trơn 31 Chương 21 Tế bào nội mô chứng đáp ứng viêm hệ thống (Systemic Inflammatory Response Syndrome, SIRS) 21.1 Tham khảo • Cohen J e immunopathogenesis of sepsis Nature 2002; 420: 885-891 • Sumpio BE, Riley JT, Dardik A Cells in focus: endothelial cell Int J Biochem Cell Biol 2002; 34:1508-12 21.2 Tham khảo Tế bào nội mô động mạch phổi bò Tế bào nội mô (tiếng Anh: endothelial cell) có nguồn gốc từ lớp trung bì phôi Các tế bào lót mặt tất mạch máu thể tạo nên lớp màng ngăn chống đông máu Bên cạnh chức màng thấm chọn lọc, tế bào nội mô mạch máu coi tế bào đa chức độc đáo có vai trò nội tiết quan trọng điều kiện sinh điều kiện bệnh Tế bào nội mô phản ứng với kích thích hóa học vật hệ tuần hoàn điều hòa định nội môi (homeostasis), trương lực mạch máu đáp ứng miễn dịch đáp ứng viêm Ngoài tế bào nội mô có vai trò quan trọng trình tạo mạch (angiogenesis) Ngày nay, nội mô (endothelium) không xem quan có chức vật đơn mà quan có chức cận tiết (paracrine) nội tiết (endocrine) khổng lồ tham gia vào nhiều trình khác thể miễn dịch, đông máu, phát triển, điều hòa lưu lượng máu… Nội mô (endothelium) chứa từ 1–6×1013 tế bào nội mô có trọng lượng vào khoảng kg 21.3 Liên kết ngopài Tổn thương tế bào nội mô, hoạt hóa rối loạn chức năng, đặc trưng tình trạng bệnh xơ cứng mạch máu (atherosclerosis), chức thấm chọn lọc, huyết khối (thrombosis) đặc biệt sinh bệnh hội chứng rối loạn chức đa quan (Multiple Organ Dysfunction Syndrome, MODS) nhiễm trùng huyết hội 32 • Phương tiện liên quan tới Endothelium Wikimedia Commons • Endothelium (Anatomy) Britannica (tiếng Anh) Encyclopædia Chương 22 Thai kỳ ai kỳ (hay chửa) thời kì phát triển giao tử (trứng kết hợp với tinh trùng) động vật sinh con, kể người Tuỳ vào loài mà thời kì mang thai khác ai khởi đầu cho sinh vật mới(ấu trùng), để sau phát triển bên ai mắt xích tiến hoá sinh loài 22.1 Xem thêm • ai nghén 22.2 Tham khảo 22.3 Liên kết 33 Chương 23 Tổ chức Nghiên cứu Não Quốc tế Tổ ức Nghiên cứu Não ốc tế, hay IBRO (International Brain Research Organization) tổ chức phi phủ quốc tế hoạt động lĩnh vực nghiên cứu Nghiên cứu não thần kinh.[1] 23.3 Xuất Tạp chí Neuroscience tạp chí thức IBRO, Elsevier xuất bản, phát hành Anh quốc.[5] IBRO thành lập năm 1961, thành viên Liên hiệp khoa Ngoài tài liệu phát hành không định kỳ hạn học Hội đồng Khoa học ốc tế (ICSU).[2] hướng đến đối tượng trình độ khác Ví dụ Năm 2015 Chủ tịch IBRO Prof Pierre Magistrei từ tập sách “Khoa học thần kinh: Khoa học não” ụy Sĩ, Tổng thư ký Larry Swanson từ Hoa Kỳ (Neuroscience: Science of the Brain) kiến thức đại [3] chúng khoa học thần kinh, phát hành với 20 ngôn ngữ 23.1 Nhiệm vụ • Phát triển, hỗ trợ, điều phối thúc đẩy nghiên cứu khoa học tất lĩnh vực liên quan đến não; 23.4 Tham khảo [1] About IBRO Truy cập 01 Mai 2015 [2] IBRO, International Brain Research Organization ICSU - Scientific Union Member Truy cập 01 Apr 2015 • úc đẩy hợp tác quốc tế trao đổi thông tin khoa học nghiên cứu não toàn giới; [3] IBRO Executive Commiee Truy cập 01 Apr 2016 • y định hỗ trợ giáo dục phổ biến thông tin liên quan đến nghiên cứu não tất phương tiện sẵn có.[1] [4] IBRO World Congress Truy cập 02/06/2015 [5] SCImago Journal Ranking: Neuroscience Truy cập 15/07/2015 23.2 Hoạt động Các đại hội tổ chức năm kỳ.[4] • 10 2019: Daegu, • 2007: Melbourne, • 2003: Prague, • 1999: Jerusalem, • 1995: Kyoto, • ICSU - International Scientific Unions list Brasil Ý 23.6 Liên kết Úc • IBRO Official website Cộng hòa Séc Israel Nhật Bản • 1991: Montréal, Canada • 1987: Budapest, Hungary • 1982: Lausanne, • Hội đồng Khoa học ốc tế Hàn ốc • 2015: Rio de Janeiro, • 2011: Florence, 23.5 Xem thêm ụy Sĩ 34 Chương 24 Trọng lượng Phân biệt với khối lượng biểu kiến Những người trạng thái rơi tự không cảm thấy sức nặng thể, trọng lượng biểu kiến 0, dù trọng lực tác động lên họ không đổi Trong khoa học kỹ thuật, trọng lượng vật thường xem lực mà lực hấp dẫn tác động lên vật thể đó.[1][2] Nó ký hiệu chữ W nghiêng Lực hấp dẫn tác động lên phần tử vật thể Còn phản lực tác động vào nơi tiếp xúc với bề mặt cản Phản lực làm biến dạng nhỏ thể, gây cảm giác sức nặng 24.1 Trọng lượng trọng lực Đối với vật nằm yên bề mặt Trái Đất, hệ quy chiếu gắn với bề mặt Trái Đất, vật gia tốc chuyển động, nên theo định luật Newton, tổng cộng lực tác động vào vật không 24.2 Trọng lượng biểu kiến Trọng lượng biểu kiến, thường gọi tắt trọng lượng, sức nặng vật thể qua giá trị đo cân lò xo hay lực kế lò xo Nó đặc trưng cho lực nén ⃗ + F⃗G + F⃗QT = ⃗0 N vật lên mặt sàn hay lực căng vật gây lên lò xo ⃗ phản lực mặt đất tác lực kế treo vật vào Chính trọng lượng biểu kiến Trong công thức trên: N (chứ trọng lực) yếu tố tạo cảm giác dụng lên vật, F⃗G trọng lực (lực hấp dẫn trọng nặng nhẹ thể ực chất, cảm giác nặng nhẹ trường Trái Đất tác dụng lên vật), F⃗QT tổng cảm nhận phản lực mặt sàn tác lực quán tính hệ quy chiếu phi quán tính gắn dụng lên thể cảm nhận lực với mặt đất, quan trọng lực quán tính hút Trái Đất Khi sàn đỡ, ví dụ ly tâm gây chuyển động quay quanh trục rơi từ cao xuống, không cảm thấy trọng Trái Đất lượng biểu kiến trạng thái gọi phi trọng lượng Trọng lượng biểu kiến vật nói (thường gọi trọng lượng) lực vật tác động lên mặt đất, theo định luật Newton, có độ lớn chiều ngược 24.2.1 Bài toán thang máy học cổ điển với phản lực mặt đất: ⃗ P⃗ = −N Do đó: P⃗ = F⃗G + F⃗QT Nói chung, lực quán tính, bao gồm lực ly tâm, có giá trị nhỏ so với trọng lực, nên: P⃗ ≈ F⃗G Bài toán thang máy học cổ điển Nếu bề mặt giữ vật đứng yên, vật thể rơi tự Đây ứng dụng định luật Newton cho trạng thái phi trọng lượng, tức trọng lượng chuyển động người tác dụng trọng lực 35 36 CHƯƠNG 24 TRỌNG LƯỢNG phản lực sàn thang máy, bỏ qua lực ly tâm hệ quy chiếu gắn với mặt đất Lực tổng cộng = khối lượng × gia tốc Phản lực sàn + trọng lực = khối lượng × gia tốc Phản lực sàn = - trọng lực + khối lượng × gia tốc Phản lực sàn = khối lượng × (gia tốc - gia tốc trọng trường) eo định luật Newton: Trọng lượng biểu kiến = - phản lực sàn Trọng lượng biểu kiến = khối lượng × (gia tốc trọng trường - gia tốc) Trong công thức trên, độ lớn đại lượng tính theo phương hướng xuống Nếu thang máy chuyển động hay đứng yên gia tốc Khi có phản lực, trọng lượng biểu kiến người, giá trị trọng lực Nếu thang máy có gia tốc lên (giá trị âm tính theo phương hướng xuống dưới), người thang máy cảm thấy “nặng” hơn; trọng lượng biểu kiến tăng phản lực sàn thang máy tăng Nếu thang máy có gia tốc xuống (giá trị dương tính theo phương hướng xuống dưới), người thang máy cảm thấy “nhẹ hơn” Khi thang máy rơi tự do, gia tốc xuống gia tốc trọng trường người trọng lượng biểu kiến Khi thang máy xuống với gia tốc lớn gia tốc trọng trường, thang đẩy người xuống phía người thấy trọng lượng biểu kiến lộn ngược 24.3 Công thức dụng cụ tính trọng lượng Tính trọng lượng theo khối lượng (công thức liên hệ trọng lượng khối lượng): P = 10m Trong đó: P trọng lượng, đơn vị N (niutơn, Newton (đơn vị)) m khối lượng, đơn vị kg(kilogram) Dụng cụ dùng để đo độ lớn (cường độ) lực trọng lượng lực kế 24.4 Chú thích [1] Richard C Morrison (1999) “Weight and gravity - the need for consistent definitions” e Physics Teacher 37: 51 Bibcode:1999PhTea 37…51M doi:10.1119/1.880152 [2] Igal Galili (2001) “Weight versus gravitational force: historical and educational perspectives” International Journal of Science Education 23: 1073 Bibcode:2001IJSEd 23.1073G doi:10.1080/09500690110038585 24.5 Liên kết • Bài toán thang máy trang Hyperphysics 24.6 NGUỒN, NGƯỜI ĐÓNG GÓP, VÀ GIẤY PHÉP CHO VĂN BẢN VÀ HÌNH ẢNH 37 24.6 Nguồn, người đóng góp, giấy phép cho văn hình ảnh 24.6.1 Văn • Sinh học Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_l%C3%BD_h%E1%BB%8Dc?oldid=26456225 Người đóng góp: Mxn, Robbot, Vương Ngân Hà, Vietbio, Trung, Arisa, Palica, Sz-iwbot, YurikBot, Newone, DHN-bot, Escarbot, JAnDbot, ijs!bot, VolkovBot, TXiKiBoT, BotMultichill, AlleborgoBot, SieBot, Qbot, MelancholieBot, MystBot, Nallimbot, Luckas-bot, ArthurBot, Xqbot, TobeBot, MastiBot, TjBot, TuHan-Bot, EmausBot, ZéroBot, ChuispastonBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, AvocatoBot, Kolega2357, AlphamaBot, AlphamaBot2, Addbot, Tuanminh01, TuanminhBot, P.T.Đ người vô danh • Angiotensin Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Angiotensin?oldid=21187564 Người đóng góp: JAnDbot, VolkovBot, Luckas-bot, BilloKenobi, Rubinbot, Xqbot, Tranletuhan, TuHan-Bot, EmausBot, RedBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, AlphamaBot, AlphamaBot2, Addbot itxongkhoiAWB • Ăn Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%82n?oldid=25360519 Người đóng góp: DHN, Newone, Viethavvh, Duyệt-phố, Idiomabot, Ditimchanly, Y Kpia Mlo, Luckas-bot, Trần Nguyễn Minh Huy, Prenn, Phương Huy, MastiBot, Tnt1984, TuHan-Bot, FoxBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, CocuBot, MerlIwBot, Phamdung1012, AlphamaBot, Addbot, , Arc Warden, itxongkhoiAWB, uhoanguyen89, Tuanminh01, TuanminhBot 12 người vô danh • Cân nội môi Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2n_b%E1%BA%B1ng_n%E1%BB%99i_m%C3%B4i?oldid=26341467 Người đóng góp: Mxn, Vietbio, Nguyễn anh ang, Arisa, Yurik, YurikBot, DHN-bot, Escarbot, JAnDbot, ijs!bot, Squall282, VolkovBot, TXiKiBoT, YonaBot, AlleborgoBot, SieBot, ChinTam, Luckas-bot, SilvonenBot, Xqbot, ButkoBot, Bongdentoiac, Tnt1984, TuHan-Bot, EmausBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, AlphamaBot, Addbot, Tmlmlt, TuanminhBot, Cutehousemouse người vô danh • Chất ống ôxy hóa Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5t_ch%E1%BB%91ng_%C3%B4xy_h%C3%B3a?oldid= 26075647 Người đóng góp: Chobot, Lưu Ly, Vinhtantran, ijs!bot, TXiKiBoT, SieBot, DragonBot, Alexbot, Luckas-bot, SilvonenBot, Ptbotgourou, ArthurBot, Rubinbot, Xqbot, Kienngot, TobeBot, ButkoBot, Vani Lê, TuHan-Bot, EmausBot, Yanajin33, ‫אנונימי גבר‬, JackieBot, ChuispastonBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, Alphama, Addbot, OctraBot, Stomperinky Trantrongnhan100YHbot • Đi đứng hai ân Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i_%C4%91%E1%BB%A9ng_b%E1%BA%B1ng_hai_ch%C3%A2n? oldid=23529877 Người đóng góp: Mekong Bluesman, aisk, DHN-bot, Cao Xuan Kien, ijs!bot, GilliamJF, Dino001, TXiKiBoT, SieBot, Loveless, Qbot, ChinTam, Minbk, SpBot, Xxbipxx, Magicknight94, Luckas-bot, Ptbotgourou, GnawnBot, Xqbot, Doanmanhtung.sc, D'ohBot, Phương Huy, EmausBot, RedBot, ChuispastonBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, AlphamaBot, Addbot, TuanminhBot Một người vô danh • Gan Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Gan?oldid=26503457 Người đóng góp: Mxn, Mekong Bluesman, Nguyễn anh ang, YurikBot, Apple, DHN-bot, Lê Minh Khôi, Escarbot, JAnDbot, ijs!bot, VolkovBot, TXiKiBoT, Liên kết, YonaBot, BotMultichill, AlleborgoBot, SieBot, Tran oc123, PipepBot, Idioma-bot, Qbot, Alexbot, MelancholieBot, CarsracBot, Nallimbot, Luckas-bot, Ptbotgourou, ArthurBot, Porcupine, Xqbot, TobeBot, D'ohBot, Vani Lê, TjBot, Tnt1984, EmausBot, ZéroBot, Yduocizm, JackieBot, CNBH, Trongkhanhknv, FoxBot, Cheers!, ChuispastonBot, ewarm, Cheers!-bot, MerlIwBot, HiW-Bot, Tvannt, Vitamama, Kolega2357, AlphamaBot, AlphamaBot2, Addbot, OctraBot, Arc Warden, , AnnaPetrosova, GHA-WDAS, Vdongold, Huỳnh Nhânthập 13 người vô danh • Giải phẫu sinh thể Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_ph%E1%BA%ABu_sinh_th%E1%BB%83?oldid=23778866 Người đóng góp: Alphama AlphamaBot • Hắt Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%AFt_h%C6%A1i?oldid=26522119 Người đóng góp: Terranhero, Cheers!-bot, TuanUt, AlphamaBot, AlphamaBot2, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, TuanminhBot Một người vô danh • Hiệp hội Di truyền học ần kinh Hành vi ốc tế Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_ Di_truy%E1%BB%81n_h%E1%BB%8Dc_Th%E1%BA%A7n_kinh_v%C3%A0_H%C3%A0nh_vi_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF?oldid= 26011097 Người đóng góp: Cheers!-bot, Randykiy, TuanminhBot, BacLuong Trantrongnhan100YHbot • Hiệp hội ốc tế Phòng ống Tự sát Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_Qu%E1%BB%91c_t% E1%BA%BF_v%E1%BB%81_Ph%C3%B2ng_ch%E1%BB%91ng_T%E1%BB%B1_s%C3%A1t?oldid=26531869 Người đóng góp: Cheers!-bot, AlphamaBot, TuanminhBot BacLuong • Hô hấp lần thứ hai Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4_h%E1%BA%A5p_l%E1%BA%A7n_th%E1%BB%A9_hai?oldid= 22100358 Người đóng góp: AlphamaBot, Tuanminh01, TuanminhBot Một người vô danh • Liên đoàn ốc tế Khoa học Sinh Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_%C4%91o%C3%A0n_Qu%E1%BB% 91c_t%E1%BA%BF_v%E1%BB%81_Khoa_h%E1%BB%8Dc_Sinh_l%C3%BD?oldid=26531988 Người đóng góp: AlphamaBot, GHA-WDAS, TuanminhBot BacLuong • Mật Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADt?oldid=26341500 Người đóng góp: Robbot, Vietbio, Arisa, YurikBot, Newone, DHN-bot, Escarbot, ijs!bot, VolkovBot, TXiKiBoT, AlleborgoBot, SieBot, TVT-bot, Loveless, MelancholieBot, Luckas-bot, ArthurBot, Rubinbot, Xqbot, D'ohBot, DangTungDuong, TjBot, TuHan-Bot, EmausBot, RedBot, ChuispastonBot, Cheers!-bot, HiWBot, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, TuanminhBot Trantrongnhan100YHbot • Mô học Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4_h%E1%BB%8Dc?oldid=21368635 Người đóng góp: Mekong Bluesman, aisk, DHN-bot, Ctmt, JAnDbot, VolkovBot, TXiKiBoT, DragonBot, Qbot, Flavia, MelancholieBot, CarsracBot, Luckas-bot, ArthurBot, Xqbot, Almabot, ButkoBot, TuHan-Bot, EmausBot, ZéroBot, Cheers!-bot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB người vô danh • Môi trường bên Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_b%C3%AAn_trong?oldid= 25748515 Người đóng góp: Phan Ba, Arisa, Newone, Seforadev, Luckas-bot, EmausBot, Hoatygon35, AlphamaBot, Addbot, TuanminhBot, Trantrongnhan100YHbot người vô danh • Nổi da gà Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%95i_da_g%C3%A0?oldid=26545444 Người đóng góp: Wmania, Trungda, VolkovBot, SieBot, Qbot, Sholokhov, MelancholieBot, Luckas-bot, Ptbotgourou, Rubinbot, Xqbot, KamikazeBot, Hungda, TuHan-Bot, Cheers!-bot, Addbot P.T.Đ 38 CHƯƠNG 24 TRỌNG LƯỢNG • Nội tiết tố Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%99i_ti%E1%BA%BFt_t%E1%BB%91?oldid=26824528 Người đóng góp: Nguyễn anh ang, VolkovBot, TXiKiBoT, Synthebot, SieBot, Idioma-bot, Qbot, Luckas-bot, Nguyentrongphu, Mặt trời đỏ, ArthurBot, Porcupine, Rubinbot, Xqbot, Almabot, Tranletuhan, MondalorBot, MastiBot, TuHan-Bot, EmausBot, ChuispastonBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, TuanminhBot, Noitieob, Goodmorninghpvn, Trantrongnhan100YHbot, Hoang841992, Tuấn tú điện biên người vô danh • Nước tự Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_t%E1%BB%B1_do?oldid=26419262 Người đóng góp: DHN, Lala lina, Cheers!-bot, 5iven, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, TuanminhBot, SHUD K11 Trantrongnhan100YHbot • Sinh Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_l%C3%BD_c%C6%A1?oldid=22164606 Người đóng góp: Nguyễn anh ang, Lưu Ly, Baocong, Rungbachduong, TuHan-Bot, Cheers!-bot, AlphamaBot TuanminhBot • Tế bào nội mô Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BF_b%C3%A0o_n%E1%BB%99i_m%C3%B4?oldid=26238963 Người đóng góp: Mxn, YurikBot, Newone, Lê Minh Khôi, Escarbot, JAnDbot, ijs!bot, VolkovBot, TXiKiBoT, SieBot, Loveless, Luckas-bot, TuHan-Bot, EmausBot, ChuispastonBot, Cheers!-bot, AlphamaBot, Addbot, AlphamaBot3, TuanminhBot, P.T.Đ Một người vô danh • ai kỳ Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Thai_k%E1%BB%B3?oldid=22164974 Người đóng góp: DHN, Vinhtantran, Newone, DHNbot, Ctmt, ijs!bot, VolkovBot, TXiKiBoT, Qbot, Vũ thành, Pq, Mặt trời đỏ, Zhiivn, Tranletuhan, TuHan-Bot, Cheers!-bot, MerlIwBot, Ruby88, AlphamaBot2, Addbot, Tuanminh01, TuanminhBot, Jimmypkx8 người vô danh • Tổ ức Nghiên cứu Não ốc tế Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Nghi%C3%AAn_c%E1% BB%A9u_N%C3%A3o_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF?oldid=25369992 Người đóng góp: AlphamaBot, GHA-WDAS, TuanminhBot BacLuong • Trọng lượng Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Dng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng?oldid=26474389 Người đóng góp: Trung, Avia, YurikBot, Casablanca1911, DHN-bot, Ctmt, JAnDbot, ijs!bot, AlleborgoBot, Cheers!-bot, enhitran, Alphama, Value, AlphamaBot, Boehm, Tuanminh01, TuanminhBot, Ed Crystal 15 người vô danh 24.6.2 Hình ảnh • Tập_tin:1000_bài_cơ_bản.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/1000_b%C3%A0i_c%C6%A1_b%E1% BA%A3n.svg Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: File:Wikipedia-logo-v2.svg Nghệ sĩ đầu tiên: is file: Prenn • Tập_tin:Adrenaline_chemical_structure.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Adrenaline_chemical_ structure.png Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: en:User:Cacycle (talk} • Tập_tin:Asimo.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Asimo.jpg Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: No machine-readable source provided Own work assumed (based on copyright claims) Nghệ sĩ đầu tiên: No machine-readable author provided Poppy assumed (based on copyright claims) • Tập_tin:Butterfly_template.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Butterfly_template.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: • Buerfly_template.gif Nghệ sĩ đầu tiên: Buerfly_template.gif: user:Nesusvet • Tập_tin:Cat_eating_mouse.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Cat_eating_mouse.jpg Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Fabian Köster • Tập_tin:Chem_template.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Chem_template.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: own work inspired by Nghệ sĩ đầu tiên: Amada44 • Tập_tin:Commons-logo.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: is version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features (Former versions used to be slightly warped.) Nghệ sĩ đầu tiên: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab • Tập_tin:Digestive_system_showing_bile_duct.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/ Digestive_system_showing_bile_duct.png Giấy phép: Public domain Người đóng góp: from public domain source http://www.pueblo.gsa.gov/cic_text/health/gallstones/digstsys.gif Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Dining_table_for_two.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Dining_table_for_two.jpg Giấy phép: CC BY 2.0 Người đóng góp: http://www.flickr.com/photos/beeldenzeggenmeer/302761422/ Nghệ sĩ đầu tiên: Jeremy van Bedijk • Tập_tin:Eat_your_vegetables.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Eat_your_vegetables.jpg Giấy phép: CC BY 2.0 Người đóng góp: Eat your vegetables! Nghệ sĩ đầu tiên: Angela Sevin from SF Bay Area, US • Tập_tin:Emphysema_H_and_E.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Emphysema_H_and_E.jpg Giấy phép: CC BY 2.0 Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Endotelijalna_ćelija.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Endotelijalna_%C4%87elija.jpg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: Modification of diagram produced by en:User:Stijn Ghesquiere at File:Anatomy artery.png, but original contains an error of a missing word (endothelial cells Nghệ sĩ đầu tiên: DRosenbach Wikipedia Tiếng Anh • Tập_tin:Fibroblastid.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Fibroblastid.jpg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Heiti Paves 24.6 NGUỒN, NGƯỜI ĐÓNG GÓP, VÀ GIẤY PHÉP CHO VĂN BẢN VÀ HÌNH ẢNH 39 • Tập_tin:Flag_of_Argentina.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Flag_of_Argentina.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Here, based on: http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/creacion-de-la-bandera-nacional/ Nghệ sĩ đầu tiên: Government of Argentina • Tập_tin:Flag_of_Australia.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Flag_of_Australia.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Ian Fieggen • Tập_tin:Flag_of_Austria.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Flag_of_Austria.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo ra, http://www.bmlv.gv.at/abzeichen/dekorationen.shtml Nghệ sĩ đầu tiên: User:SKopp • Tập_tin:Flag_of_Belgium_(civil).svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Flag_of_Belgium_%28civil%29 svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Flag_of_Brazil.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Flag_of_Brazil.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: SVG implementation of law n 5700/1971 Similar file available at Portal of the Brazilian Government (accessed in November 4, 2011) Nghệ sĩ đầu tiên: Governo Brasil • Tập_tin:Flag_of_Canada.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Flag_of_Canada.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: See below Nghệ sĩ đầu tiên: Created by E Pluribus Anthony / User:Mzajac • Tập_tin:Flag_of_Denmark.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Flag_of_Denmark.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Madden • Tập_tin:Flag_of_Finland.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Flag_of_Finland.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780380 Nghệ sĩ đầu tiên: SVG drawn by Sebastian Koppehel • Tập_tin:Flag_of_France.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Flag_of_France.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: http://web.archive.org/web/*/http://www.diplomatie.gouv.fr/de/frankreich_3/frankreich-entdecken_244/ portrat-frankreichs_247/die-symbole-der-franzosischen-republik_260/trikolore-die-nationalfahne_114.html Nghệ sĩ đầu tiên: is graphic was drawn by SKopp • Tập_tin:Flag_of_Germany.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Flag_of_Germany.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Flag_of_Hungary.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Flag_of_Hungary.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: • Flags of the World – Hungary Nghệ sĩ đầu tiên: SKopp • Tập_tin:Flag_of_India.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Flag_of_India.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: ↑ Nghệ sĩ đầu tiên: User:SKopp • Tập_tin:Flag_of_Ireland.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Flag_of_Ireland.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Drawn by User:SKopp Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Flag_of_Israel.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Flag_of_Israel.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/IsraelAt50/Pages/The%20Flag%20and%20the%20Emblem.aspx Nghệ sĩ đầu tiên: “e Provisional Council of State Proclamation of the Flag of the State of Israel” of 25 Tishrei 5709 (28 October 1948) provides the official specification for the design of the Israeli flag • Tập_tin:Flag_of_Italy.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Flag_of_Italy.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: ere has been a long discussion on the colors of this flag Please read the talk page before editing or reverting this image Pantone to RGB performed by http://www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.aspx Nghệ sĩ đầu tiên: see below • Tập_tin:Flag_of_Japan.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Flag_of_Japan.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Law Concerning the National Flag and Anthem (1999) (Japanese) (English) Nghệ sĩ đầu tiên: Various • Tập_tin:Flag_of_New_Zealand.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Flag_of_New_Zealand.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: http://www.mch.govt.nz/files/NZ%20Flag%20-%20proportions.JPG Nghệ sĩ đầu tiên: Zscout370, Hugh Jass and many others • Tập_tin:Flag_of_Russia.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Flag_of_Russia.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Государственный флаг Российской Федерации Цвета флага: (Blue - Pantone 286 C, Red - Pantone 485 C) взяты из [1][2][3][4] Nghệ sĩ đầu tiên: Zscout370 • Tập_tin:Flag_of_South_Korea.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Flag_of_South_Korea.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Ordinance Act of the Law concerning the National Flag of the Republic of Korea, Construction and color guidelines (Russian/English) Nghệ sĩ đầu tiên: Various • Tập_tin:Flag_of_Spain.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Flag_of_Spain.svg Giấy phép: CC0 Người đóng góp: ["Sodipodi.com Clipart Gallery” Original link no longer available ] Nghệ sĩ đầu tiên: Pedro A Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado • Tập_tin:Flag_of_Sweden.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Flag_of_Sweden.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: is flag is regulated by Swedish Law, Act 1970:498, which states that “in commercial activities, the coats of arms, the flag or other official insignia of Sweden may not be used in a trademark or other insignia for products or services without proper authorization is includes any mark or text referring to the Swedish government which thus can give the commercial mark a sign of official endorsement is includes municipal coats of arms which are registered.” Nghệ sĩ đầu tiên: Jon Harald Søby and others • Tập_tin:Flag_of_Switzerland.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Flag_of_Switzerland.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: PDF Colors Construction sheet Nghệ sĩ đầu tiên: User:Marc Mongenet Credits: 40 CHƯƠNG 24 TRỌNG LƯỢNG • Tập_tin:Flag_of_the_Czech_Republic.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Flag_of_the_Czech_ Republic.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: • -xfi-'s file • -xfi-'s code • Zirland’s codes of colors Nghệ sĩ đầu tiên: (of code): SVG version by cs:-xfi- • Tập_tin:Flag_of_the_Netherlands.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Flag_of_the_Netherlands.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Zscout370 • Tập_tin:Flag_of_the_United_Kingdom.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_ United_Kingdom.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo per data at http://flagspot.net/flags/gb.html Nghệ sĩ đầu tiên: Original flag by Acts of Union 1800 • Tập_tin:Flag_of_the_United_States.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: SVG implementation of U S Code: Title 4, Chapter 1, Section [1] (the United States Federal “Flag Law”) Nghệ sĩ đầu tiên: Dbenbenn, Zscout370, Jacobolus, Indolences, Technion • Tập_tin:Gaensehaut.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Gaensehaut.jpg Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Glutathione-3D-vdW.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Glutathione-3D-vdW.png Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Ben Mills • Tập_tin:Gnome-mime-audio-openclipart.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/ Gnome-mime-audio-openclipart.svg Giấy phép: CC0 Người đóng góp: OpenClipart Nghệ sĩ đầu tiên: Andy at OpenClipart • Tập_tin:High_school_students_eating_Ramen.JPG Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/High_school_ students_eating_Ramen.JPG Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: Self-photographed Nghệ sĩ đầu tiên: Fred Hsu (en:User:Fredhsu on en.Wikipedia) • Tập_tin:Jamaica_road_sign_W31-2.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Jamaica_ road_sign_W31-2.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Traffic Control Devices Manual Nghệ sĩ đầu tiên: Fry1989 eh? • Tập_tin:Liver_inferior.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Liver_inferior.jpg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Liver_superior.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Liver_superior.jpg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Microvessel.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Microvessel.jpg Giấy phép: CC BY 3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Robert M Hunt • Tập_tin:Muybridge_runner.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/6/6b/Muybridge_runner.jpg Giấy phép: Phạm vi công cộng Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Puzzle_stub_cropped.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Puzzle_stub_cropped.png Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: Chuyển từ en.wikipedia sang Commons by Sreejithk2000 using CommonsHelper Nghệ sĩ đầu tiên: e original uploader was Redwolf24 Wikipedia Tiếng Anh • Tập_tin:Question_book-new.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Question_book-new.svg Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: Chuyển từ en.wikipedia sang Commons Created from scratch in Adobe Illustrator Based on Image: Question book.png created by User:Equazcion Nghệ sĩ đầu tiên: Tkgd2007 • Tập_tin:Science.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Science.jpg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Sneeze.JPG Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Sneeze.JPG Giấy phép: Public domain Người đóng góp: CDC Public Health Image library ID 11162 Nghệ sĩ đầu tiên: James Gathany • Tập_tin:Star_of_life2.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Star_of_life2.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Verdy p • Tập_tin:Strauss_m_Tanzania.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Strauss_m_Tanzania.jpg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: U.S Fish and Wildlife Service, Digital Library System, http://images.fws.gov http://images.fws.gov/ default.cfm?fuseaction=records.display&id=EBA704EB-82FF-4569-9EE685EE3D044D6E Nghệ sĩ đầu tiên: • Crop uploaded to de.wikipedia by User Franz Xaver • Tập_tin:Thang_máy_trong_cơ_học_cổ_điển.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Thang_m% C3%A1y_trong_c%C6%A1_h%E1%BB%8Dc_c%E1%BB%95_%C4%91i%E1%BB%83n.png Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Transferred from vi.wikipedia Nghệ sĩ đầu tiên: VLVN Cup at vi.wikipedia • Tập_tin:The_lentil_eater.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/The_lentil_eater.jpg Giấy phép: CC BYSA 3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Maia Luigi Nappi • Tập_tin:Wiktionary_small.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Wiktionary_small.svg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:World_Aids_Day_Ribbon.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/World_Aids_Day_Ribbon.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Original PNG file by ChristianHeldt Nghệ sĩ đầu tiên: Amada44 24.6 NGUỒN, NGƯỜI ĐÓNG GÓP, VÀ GIẤY PHÉP CHO VĂN BẢN VÀ HÌNH ẢNH 24.6.3 Giấy phép nội dung • Creative Commons Aribution-Share Alike 3.0 41 ... sinh vt hot ng nh th no Sinh lý hc c phõn chia thnh b mụn nh l sinh lý hc thc vt (plant physiology) v sinh lý hc ng vt (animal physiology) nhng cỏc nguyờn lý v sinh lý hc mang tớnh tng quỏt i vi... d, nhng kin thc v sinh lý t bo nm cng cú th ỏp dng i vi cỏc t bo ngi Lnh vc sinh lý hc ng vt s dng cỏc cụng c v phng phỏp cho c sinh lý hc ngi cng nh cỏc ng vt khỏc Sinh lý hc thc vt cng s dng... ni dung 41 Chng Sinh lý hc Sinh lý hc (ting Anh: physiology) nghiờn cu cỏc quỏ trỡnh c hc, vt lý v hoỏ sinh xy c th cỏc sinh vt sng bng cỏch xem xột hot
- Xem thêm -

Xem thêm: Các trang trong thể loại “sinh lý học”, Các trang trong thể loại “sinh lý học”,

Hình ảnh liên quan

Đi đứng bằng hai chân - Các trang trong thể loại “sinh lý học”

i.

đứng bằng hai chân Xem tại trang 16 của tài liệu.
Nghiên cứu con người chạy bộ - hình của Edward Muybridge - Các trang trong thể loại “sinh lý học”

ghi.

ên cứu con người chạy bộ - hình của Edward Muybridge Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm