0

Lớp 1 lá mầm và lớp hai lá mầm bài hội giảng sinh 6 cấp tỉnh

22 211 0
  • Lớp 1 lá mầm và lớp hai lá mầm bài hội giảng sinh 6 cấp tỉnh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2017, 19:00

Giáo Viên: Lương Thị Thúy Quyên KIỂM TRA BÀI CŨ Trình bày đặc điểm thực vật hạt kín? GIỚI THIỆU BÀI Thực vật hạt kín gồm hai lớp: Lớp Hai mầm lớp Một mầm TIẾT 52- BÀI 42: LỚP HAI MẦM LỚP MỘT MẦM Cây Hai mầm Một mầm TIẾT 52- BÀI 42: LỚP HAI MẦM LỚP MỘT MẦM Cây Hai mầm Một mầm Nêu kiểu rễ, kiểu gân lá, kiểu hạt phôi có hạt kín? -Kiểu rễ: rễ cọc, rễ chùm -Kiểu gân lá: hình mạng, song song, hình cung -Kiểu hạt phôi: hai mầm, mầm Quan sát hình 42.1 Căn vào đặc điểm lá, rễ, hoa mà em nhận từ hình vẽ, phân biệt Hai mầm Một mầm theo mẫu sau: Đặc điểm Kiểu rễ Kiểu gân Số cánh hoa Cây Hai mầm Cây Một mầm • Hình 42.1 A.Cây Hai mầm (Cây dừa cạn) B Cây Một mầm (Cây rẻ quạt) Đặc điểm Cây Hai mầm Cây Một mầm Kiểu rễ Rễ cọc Rễ chùm Kiểu gân Số cánh hoa Số mầm phôi Hình mạng cánh Song song cánh Xem lại hình 33.1 hình 33.2 c.Thân mầm b.Chồi mầm d Rễ mầm mầm Chồi mầm 1Thân mầm mầm chứa chất dinh dưỡng dự trữ Hình 33.1 Một nửa hạt đỗ đen bóc vỏ Rễ mầm Hình 33.2.Hạt ngô bóc vỏ Đặc điểm Cây Hai mầm Cây Một mầm Kiểu rễ Rễ cọc Rễ chùm Kiểu gân Hình mạng Song song Số cánh hoa cánh cánh Số mầm phôi Dạng thân Hai mầm Một mầm Đa dạng Chủ yếu thân cỏ TIẾT 52- BÀI 42: LỚP HAI MẦM LỚP MỘT MẦM Cây Hai mầm Một mầm Đặc điểm phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm Đặc điểm phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm Từ bảng suy đặc điểm phân biệt hai lớp Hai mầm lớp Một mầm? Đặc điểm Cây Hai mầm Cây Một mầm Kiểu rễ Rễ cọc Rễ chùm Kiểu gân Hình mạng Song song Số cánh hoa cánh cánh Số mầm phôi Dạng thân Hai mầm Một mầm Đa dạng Chủ yếu thân cỏ Lớp Hai mầm lớp Một mầm phân biệt với chủ yếu số mầm phôi, vài dấu hiệu phân biệt khác kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân Đọc thông tin sách giáo khoa trang 139 Trả lời câu hỏi: - Có phải tất thuộc lớp Hai mầm có kiểu gân hình mạng ? Thảo luận nhóm: Kiểm tra lại nhận xét qua hình vẽ vài hình 42.2 mẫu thật, sau xếp chúng vào hai lớp theo mẫu: Cây số 1: thuộc lớp Cây số 2: thuộc lớp BÀI TẬP CỦNG CỐ Bài tập 1: SGK trang 139 Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm gì? Trả lời: Hai lớp phân biệt với chủ yếu số mầm phôi Bài tập 2: SGK trang 139 Có thể nhận biết thuộc lớp Hai mầm hay lớp Một mầm nhờ dấu hiệu bên nào? Trả lời: Nhờ dấu hiệu bên như: kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ -Về nhà học -Làm tập SGK trang 139 - Đọc mục em có biết - Chuẩn bị bài: Khái niệm sơ lược phân loại thực vật ... hạt kín gồm hai lớp: Lớp Hai mầm lớp Một mầm TIẾT 52- BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM Cây Hai mầm Một mầm TIẾT 52- BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM Cây Hai mầm Một mầm Nêu kiểu... Hai mầm Một mầm Đa dạng Chủ yếu thân cỏ TIẾT 52- BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM Cây Hai mầm Một mầm Đặc điểm phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm Đặc điểm phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm. .. tập 1: SGK trang 13 9 Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm gì? Trả lời: Hai lớp phân biệt với chủ yếu số mầm phôi Bài tập 2: SGK trang 13 9 Có thể nhận biết thuộc lớp Hai mầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 1 lá mầm và lớp hai lá mầm bài hội giảng sinh 6 cấp tỉnh, Lớp 1 lá mầm và lớp hai lá mầm bài hội giảng sinh 6 cấp tỉnh, Lớp 1 lá mầm và lớp hai lá mầm bài hội giảng sinh 6 cấp tỉnh

Từ khóa liên quan