SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non

28 319 0
SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM THỦY SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG MẦM NON Người thực hiện: Trịnh Thị Hảo Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Mầm non Cẩm Tú SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý THANH HÓA, NĂM 2017 MỤC LỤC STT Nội dung Trang Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng trước áo dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2.1 Thuận lợi 2.2.2 Khó khăn 2.2.3 Kết thực trạng sở vật chất, thiết bị nhà trường 2.3 Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường mầm non 2.3.1 Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn 2.3.2 Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng chuyên môn thông qua hoạt động nhà trường 2.3.3 Biện pháp 3: Tổ chức, tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh 10 2.3.4 Biện pháp 4: Tổ chức, tham gia hội thi “ Bé khỏe – bé thông minh” cấp trường, cấp Huyện 15 2.3.5 Biện pháp 5: Đổi nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn 16 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 18 Kết luận, kiến nghị 19 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Đất nước ta đường phát triển mạnh mẽ, nước sức phấn đấu để đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp đại Để đạt mục tiêu ngành giáo dục đóng vị trí, vai trò vô quan trọng thiếu thời kỳ đổi đất nước Chính Đại Hội Đảng lần thứ XI Đảng đưa mục tiêu đổi toàn diện giáo dục đào tạo với quan điểm: Đổi toàn diện giáo dục, đổi chế quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên, từ góp phần quan trọng vào thành công trình phát triển lên đất nước Trong hệ thống giáo dục quốc dân Đảng nhà nước ta khẳng định: Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, mục tiêu giáo dục mầm non đào tạo nhân cách người phát triển toàn diện Để đào tạo mầm non tương lai cho đất nước đội ngũ giáo viên đóng vai trò quan trọng định chất lượng hiệu giáo dục, phải nhanh chóng củng cố bồi dưỡng đội ngũ giỏi chuyên môn, vững vàng nghiệp vụ sư phạm, có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách sư phạm đẹp đáp ứng kịp thời xu hướng đổi giáo dục Để đáp ứng yêu cầu điều quan trọng phải đổi công tác quản lý, đổi phương pháp dạy học, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Từ thực tế cho thấy hoạt động chuyên môn hoạt động quan trọng trì phát triển giáo dục nhà trường Mọi công việc từ đạo thực chương trình, kế hoạch hoạt động đến dự giờ, đánh giá xếp loại giáo viên học sinh, trì kỷ cương nề nếp nâng cao chất lượng dạy học… họat động chuyên môn nhà trường Nhưng chất lượng đội ngũ nhiều hạn chế số lượng lẫn chất lượng, hạn chế mặt chuyên môn.Việc thực chuyên môn chưa tốt Bên cạnh số đội ngũ giáo viên trẻ kinh nghiệm giảng dạy chưa có nhiều gây ảnh hưởng tới hoạt động chuyên môn nhà trường, từ gây ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục nhà trường Là cán quản lý trẻ thấy cần thiết phải nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn nhà trường, để giáo viên coi tiêu chí phấn đấu vươn lên, để từ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Vì lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trường mầm non” 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng chuyên môn chất lượng giáo dục nhà trường từ đề biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường Mầm non Cẩm Tú 1.3 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu tổng hợp số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường mầm non 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiện cứu xây dựng sở lý thuyết: Nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu thực tiễn qua điều tra thực trạng, vấn, phân loại, tổng hợp Phương pháp quan sát: Quan sát, ghi chép, dự hoạt động giáo viên học sinh Phương pháp đàm thoại: Trao đổi thảo luận với giáo viên đặc điểm tình hình nhóm/lớp Phương pháp thống kê, sử lý số liệu: Tổng hợp, phân loại thông tin, sử lý kết NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Chuyên môn coi tổ hợp tri thức, kỹ năng, kỹ xảo thực hành mà người người tiếp thu qua đào tạo để có khả thực hoạt động, công việc phạm vi ngành nghề định theo phân công xã hội Chuyên môn sư phạm ngành khoa học lĩnh vực giáo dục đào tạo có nội dung vàphương pháp sư phạm riêng biệt, đòi hỏi nhà giáo dục phải truyền thụ tri thức nghề nghiệp cho học sinh Đối với giáo viên mầm non góc độ chuyên môn, giáo viên người hiểu rõ việc chăm sóc giáo dục trẻ mà phụ trách trường mầm non yêu nghề có kỹ lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với nhận thức lứa tuổi cách chăm só trẻ có hiệu Trong hệ thống giáo dục quốc dân Giáo dục mầm non coi tiền đề cho cấp học sau Với nhiệm vụ chăm sóc – giáo dục trẻ từ – tuổi lứa tuổi vô quan trọng, lứa tuổi trẻ non nớt, trẻ thời kỳ phát triển hoàn thiện tâm sinh lý Vì nhiệm vụ cô giáo coi quan trọng việc chăm sóc – giáo dục trẻ Từ nhận thức đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ giáo viên có lực sư phạm tốt, có sức khỏe, nhanh nhẹn, mẫu mực để thực tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ Tuy nhiên nhìn chung đội ngũ giáo viên có trình độ đào tạo cao tay nghề chưa đồng đều, số giáo viên trường chưa có kinh nghiệm, rụt rè lên lớp, sử lý tình sư phạm chưa linh hoạt, từ làm ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục nhà trường 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2.1.Thuận lợi Trường Mầm non Cẩm Tú có đồng chí BGH 25 giáo viên với đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, tâm huyết với nghề nghiệp Nhà trường quan tâm đến việc tạo điều kiện cho cán giáo viên tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trình độ đào tạo giáo viên đạt chuẩn trở lên 100% Đây điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển vững Điều kiện làm việc giáo viên thuận lợi chủ yếu người địa phương nên thuận tiện cho công tác Phần lớn cán giáo viên nhà trường có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ vượt khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao sống đời thường 2.2.2 Khó khăn Đồ dùng trang thiết bị chưa đủ chủng loại, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục Một số giáo viên chưa thực nỗ lực cố gắng công việc, có tính ỷ lại trông chờ, chưa thực sáng tạo linh hoạt công tác soạn giảng, kết chăm sóc, giáo dục chưa cao Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn chuẩn cao, song hầu hết giáo viên đào tạo “tại chức” nên có trình độ tay nghề chưa đồng đều, trình độ chuyên môn hạn chế, việc xây dựng kế hoạch thực giảng dạy nội dung chưa sát với chương trình Một số phụ huynh điều kiện kinh tế khó khăn, chưa quan tâm đến việc chăm sóc – giáo dục trẻ độ tuổi mầm non Do trường có khu nên gặp khó khăn việc quản lý đạo việc thực chuyên môn 2.2.3 Kết thực trạng Chất lượng giáo viên Chất lượng học sinh Năm học 2014 2015 2015 2016 Năm học 2014 - 2015 2015 - 2016 Cấp trường Cấp trường Đạt: 93% Đạt: 94% CĐ: 7% CĐ: 6% Cấp huyện 4 Cấp Huyện Giải KK hội thi “ Bé khỏe - Bé khéo tay” Câp tỉnh 0 Cấp tỉnh Giải ba hội thi “ Hội khỏe bé mầm non” 2.3 Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn trường mầm non 2.3.1 Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn Xây dựng kế hoạch hay gọi lập kế hoạch xác định mục tiêu, hoạt động nguồn lực cần thiết để đạt tới mục tiêu cách phù hợp với tình hình thực tế khoảng thời gian định Chính để nâng cao chất lượng chuyên môn việc phải xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn phù hợp, hợp lý với tình hình nhà trường, thể rõ mục tiêu cần đạt, hướng phấn đấu biện pháp thực mục tiêu Các năm học trước nhà trường nổ lực cố gắng hoạt động chuyên môn, nhiên kết giáo dục chất lượng mũi nhọn giáo viên học sinh chưa đạt kết khả quan, nguyên nhân phần quan trọng xác định nhà trường chưa có kế hoạch cụ thể rõ ràng cho hoạt động chuyên môn nhà trường Các kế hoạch hoạt động mang tính chung chung hình thức, hiệu hoạt động chưa cao Nắm bắt điều từ đầu năm học, dựa vào điều kiện thực tế khả nhà trường, nghiên cứu kế hoạch hoạt động chuyên môn cách cụ thể sát với thực tế đơn vị Trước hết để xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn trú trọng tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, công văn hướng dẫn cấp nhiệm vụ trọng tâm năm học xem có nội dung trọng tâm, nội dung thực thường xuyên để dựa vào xây dựng kế hoạch cho sát Bên cạnh dựa vào tình hình thực tế nhà trường đội ngũ, chất lượng giáo viên, chất lượng giáo dục năm trước để từ xây dựng tiêu kế hoạch, đề biện pháp thực cho đạt kết cao Kế hoạch hoạt động chuyên môn cần phải thể nội dung cần thực như: Chất lượng giáo dục trẻ, chất lượng giáo viên, chất lượng hội thi, phong trào thi đua phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, phong trào làm đồ dùng đồ chơi, tổ chức hoạt động chuyên môn khác Mỗi nội dung trú trọng đến việc xây dựng tiêu chí phấn đấu biện pháp thực để đạt tiêu cách rõ ràng cụ thể Trú trọng xây dựng kế hoạch chi tiết thực cho tuần, tháng, học kỳ Ví dụ: Lên kế hoạch tháng cho hoạt động chuyên môn trọng tâm năm học sau: Tháng 9: Tổ chức đăng ký SKKN, đăng ký thi đua, ôn luyện cho hội thi giáo viên giỏi cấp trường Tháng 10 tiếp tục đạo thực nghiêm túc việc ôn luyện bồi dưỡng cho giáo viên học sinh Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra việc thực nhiệm vụ giáo viên Tham gia hội thi “giáo viên dạy giỏi” cấp huyện Tháng 11: Tiếp tục tham gia hội thi “giáo viên dạy giỏi” cấp huyện, thao giảng học kỳ I Tháng 12: Tổ chức cho lớp ôn luyện để tham gia hội thi “ Bé khỏe, bé thông minh” cấp trường Tháng 2: Tổ chức hội thi “bé khỏe bé thông minh” cấp trường, tổ chức ôn luyện tham gia hội thi “ Bé khỏe bé thông minh” cấp cụm Tháng 3: Tham gia hội thi “ Bé khỏe bé thông minh” cấp cụm Tháng 4: Thao giảng học kỳ II Hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm Tháng 5: Ôn luyện cho học sinh chuẩn bị khảo sát cuối năm, học sinh tuổi khảo sát bàn giao lên lớp Để kế hoạch đưa vào hoạt động đạt kết cao, đợt sinh hoạt chuyên môn đầu năm hay bồi dưỡng chuyên môn đầu năm chủ động đưa kế hoạch hoạt động chuyên môn để chị em giáo viên nghiên cứu thảo luận, cần bổ xung chỉnh sửa nội dung cho phù hợp để kết hoạt động chuyên môn đạt hiệu cao Từ giáo viên cụ thể hóa hoạt động chuyên môn nhà trường để thực nhóm lớp đạt hiệu tốt Với việc xây dựng kế hoạch sát cụ thể giáo viên trí cao đem lại hiệu rõ rệt công tác đạo nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn nhà trường 2.3.2 Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng chuyên môn thông qua hoạt động nhà trường Chất lượng hoạt động chuyên môn thể rõ nét qua hoạt động chuyên môn nhà trường Để nâng cao chất lượng chuyên môn cần phải đôi với việc phải đổi trọng nâng cao chất lượng hoạt động nhà trường hoạt động chuyên môn trường mầm non hoạt động tách rời riêng lẽ với mà liên quan với tạo thành thể thống để hoạt động Muốn chất lượng chuyên môn tốt chất lượng hoạt động cần phải quan tâm đổi mới: * Đổi phương pháp dạy học trú trọng việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy: Để đáp ứng với nhu cầu giáo dục phương pháp dạy học nội dung quan trọng giảng dạy, tiết học sôi nổi, đạt kết cao phương pháp dạy học phải linh hoạt, phù hợp lôi trẻ Một đổi trú trọng đưa hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm vào nhà trường Vận dụng việc tiếp thu bồi dưỡng thường xuyên sau tham gia học mười moddun ưu tiên dự án “Tăng cường khả sẵn sàng cho trẻ học” Trong có nội dung “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” Nhà trường đạo giáo viên vận dụng nội dung kiến thức học để áp dụng vào thực tiễn dạy học nhà trường Bên cạnh năm học 2016 - 2017 toàn giáo viên lại tiếp thu chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Phòng giáo dục tổ chức phương pháp dạy học trường quan tâm trú trọng để thực Trước hoạt động học học sinh thường thụ động, ngồi chỗ nghe cô giáo đọc thơ, kể chuyện, trải nghiệm hoạt động Nhưng sau đưa mô đun “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” vào áp dụng giáo viên biết áp dụng phương pháp dạy học để dạy trẻ Trẻ hoạt động góc khác nhau, tiếp thu kiến thức nhẹ nhàng phát huy hết lực sở trường trẻ, trẻ thay đổi hoạt động học theo hình thức động tĩnh khác tạo cho trẻ thoải mái Còn giáo viên người hướng dẫn trẻ thực hoạt động Hình ảnh trẻ chơi trò chơi gắn lô tô bến Việc thực giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để dạy trẻ đòi hỏi giáo viên phải thật linh hoạt, có lực tổ chức hoạt động, đầu giáo viên áp dụng phương pháp khó khăn bỡ ngỡ, nhiên nổ lực cố gắng với giúp đỡ, bảo nhiệt tình chuyên môn nhà trường giáo viên linh hoạt thực phương pháp này, từ giúp chất lượng giáo dục nâng lên đáng kể, trẻ tiếp thu tốt hơn, thích tham gia vào hoạt động hơn, giáo viên linh hoạt, sáng tạo việc chuẩn bị nội dung hướng dẫn trẻ hoạt động, từ kinh nghiệm, lực chuyên môn giáo viên nâng cao rõ rệt Một đổi phương pháp dạy học nhà trường trú trọng tăng cường đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng Thực tế việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy trường Mầm non Cẩm Tú quan tâm từ nhiều năm trước, việc soạn giảng dựa phần mềm PowerPoint triển khai cách nhiều năm nói hầu hết cán giáo viên trường nói có kinh nghiệm định việc sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Vì từ đầu năm yêu cầu giáo viên cần thực nghiêm túc kế hoạch nhà trường đề là: Triển khai kế hoạch nhiệm vụ đến cán giáo viên buổi sinh hoạt chuyên môn Trao đổi để giáo viên nắm mục đích việc ứng dụng công nghệ thông tin là: Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy nhờ việc gây hứng thú học tập cho học sinh, chèn tranh ảnh, videoclip cho học sinh hoạt động Giao nhiệm vụ đồng chí hàng tuần phải có dạy ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Ngoài buổi dạy triển khai chung cho toàn trường, giao nhiệm vụ cho đồng chí giỏi tin học hướng dẫn cho đồng chí khác có vướng mắc trình sử dụng công nghệ thông tin vào thực tế giảng dạy Chính nhờ vào đạo sát chuyên môn nhà trường, ham học hỏi người, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn hoạt động dạy học từ giáo viên nhà trường soạn giảng dạy PowerPoint có chất lượng cao, biết cách khai thác thông tin mạng phục cho công tác giảng dạy Qua dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, đưa giáo án điện tử vào hoạt động làm cho học sinh phấn khởi, hứng thú với việc học tập, chăm lắng nghe thích hoạt động, hoạt động học thành công nhiều Kết có 25/25 GV soạn giáo án máy tính, 24/25 giáo viên tham gia giảng dạy giáo án điện tử đạt kết cao Hình ảnh dạy giáo án điện tử * Coi trọng công tác dự giờ: Dự hoạt động để thấy rõ lực giáo viên, thấy việc việc làm để phát huy việc chưa làm để rút kinh nghiệm tìm phương pháp, hình thức hoạt động tốt hơn, tạo hiệu cao Có thể nói dự nhận xét dạy nội dung sinh hoạt chuyên môn bổ ích nên thường xuyên tổ chức dự giáo viên theo quy định để kịp thời bổ xung, chỉnh sửa thiếu sót để chất lượng giảng dạy tốt Thực tế buổi sinh hoạt có hoạt động dự đồng nghiệp có tình trạng có người dự mời phát biểu ý kiến thường ngại toàn khen lại sợ người khác bảo gì, có nhiều ý kiến lại sợ làm tổn thương ảnh hưởng đến kết xếp loại đồng nghiệp, có tình trạng ngại nhận xét, ngại phát biểu ý kiến dự đồng nghiệp dẫn đến chất lượng buổi dự không cao, tạo nhàm chán Vì cần phải thay đổi coi trọng công tác dự thường xuyên thay đổi mục đích dự giờ, từ dự để đánh giá xếp loại sang dự để học tập nhằm tạo bầu không khí cởi mở để giáo viên thoải mái bày tỏ ý kiến, chia sẻ khó khăn mà họ gặp phải qua trình giảng dạy Khi dự giáo viên bên cạnh việc cần quan sát cách tổ chức lớp học, hành động ngôn ngữ, cử giáo viên cần tập trung vào việc quan sát thực tế khả tiếp thu trẻ thông qua hoạt động, nét mặt, cử trẻ để rút kinh nghiệm Hình ảnh dự đồng nghiệp Khi đánh giá dạy cần phải khách quan, thực chất, nhận xét cụ thể, rõ ràng, liều thuốc bổ có tác dụng động viên giáo viên có dạy 10 Hình ảnh giáo viên thi vòng thi lý thuyết thực hành Tại vòng 3: Phần thi thực hành, vòng nhà trường thực cho giáo viên bắt thăm đề tài giảng dạy nghiêm túc, thời gian chuẩn bị cho thực hành từ - ngày, giáo viên tham gia phải tập trung cao độ thực tốt phần thi Vòng thi coi vòng thi để giáo viên thể lực sư phạm trước hội đồng chấm thi đồng nghiệp Chính mà đòi hỏi thân giáo viên phải cố gắng từ công tác chuẩn bị giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học phương pháp hình thức lên lớp để thể lực thân mình, chất lượng giảng dạy nâng lên nhiều Kết 14/14 giáo viên đậu vòng thực hành Như với 18 giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường có 14 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường Chính việc thực nghiêm túc kế hoạch Phòng giáo dục nhà trường đề nên giáo viên cố gắng để thể thân Cũng việc đạo thực nghiêm túc, có kế hoạch nên nhà trường lựa chọn giáo viên có lực bồi dưỡng tham gia thi cấp đồng thời giúp đỡ giáo viên yếu tay nghề vươn lên hoạt động chuyên môn Nhờ thực tốt mà năm gần chất lượng giáo viên thi giáo viên giỏi nhà trường bước nâng lên rõ rệt, chất lượng chuyên môn từ có bước tiến đáng kể * Đối với hội thi cấp Huyện: Theo định kỳ hai năm lần Phòng giáo dục đào tạo Huyện Cẩm Thủy tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện Thực theo công văn nhà trường tiến hành lựa chọn giáo viên đạt giải cao kỳ thi giáo viên giỏi cấp trường để tham gia Để việc tham gia hội thi đạt kết cao nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên cụ thể: Về ban giám hiệu: Tạo điều kiện thuận lợi mặt cho giáo viên tham gia thi như: Thời gian, nhân lực, đồ dùng, phương tiện dạy học Hiệu phó chuyên môn trực tiếp bồi dưỡng kiểm tra lực kiến thức cho giáo viên, tích cực dự giờ, góp ý, chỉnh sửa giáo án dự thi, bồi dưỡng giáo viên dự thi Về tổ chuyên môn: Hai tổ chuyên môn nhà trẻ mẫu giáo thực việc tham mưu với ban giám hiệu việc bồi dưỡng giáo viên tổ Có kế hoạch cụ thể để giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên thuộc tổ phụ trách Giúp đỡ việc sưu tầm làm đồ dùng giảng dạy Đối với cá nhân dự thi: Tích cực tự bồi dưỡng kiến thức, học hỏi đồng nghiệp, chuẩn bị chu đáo nội dung dự thi qua vòng thi Với việc đạo xây dựng biện pháp cụ thể thực nghiêm túc từ ban giám hiệu, tới tổ chuyên môn giáo viên tham gia thi, với nổ lực 14 thân nên năm học 2016 – 2017 Nhà trường có giáo viên tham gia dự thi cấp Huyện đạt số điểm cao qua vòng thi cụ thể: Vòng 1: Có 6/6 giáo viên đạt yêu cầu sáng kiến kinh nghiệm Vòng 2: 6/6 giáo viên đạt Trong có có giáo viên đạt điểm 8, bốn giáo viên đạt điểm giỏi Vòng 3: Mỗi giáo viên tham gia hai tiết dạy thực hành Với yêu cầu phải có tiết giỏi tiết Với đạo sát nhà trường, nổ lực thân động viên giúp đỡ chuyên môn nhà trường có 5/6 giáo viên tham gia đạt hai tiết loại giỏi, giáo viên đạt tiết giỏi tiết loại Kết qua hội thi nhà trường có 6/6 đồng chí tham gia đạt giáo viên giỏi cấp Huyện đạt tỉ lệ 100% Giáo viên tham gia thi thực hành * Đối với Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh: Năm học 2016 – 2017 với nổ lực cố gắng giáo viên tập thể nhà trường nên chất lượng chuyên môn nâng cao rõ rệt Chính năm học nhà trường vinh dự Phòng giáo dục Đào Tạo Huyện Cẩm Thủy chọn cử giáo viên tham gia kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện giáo viên toàn Huyện Đây hội lớn để giáo viên nhà trường tham gia đợt sinh hoạt chuyên môn lớn toàn ngành giáo dục Tỉnh, thách thức cho giáo viên tham gia dự thi nói riêng tập thể nhà trường nói chung Nắm bắt điều nhà trường tập trung xây dựng biện pháp cụ đạo thể để bồi dưỡng tạo điều kiện tốt cho giáo viên tham gia dự thi cụ thể: Tạo điều kiện thuận lợi mặt cho giáo viên tham gia thi như: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phân công tổ chuyên môn sát, hướng dẫn cụ 15 thể cho giáo viên chuyên môn nghiệp vụ, cách xử lý tình sư phạm lớp Luôn định hướng, động viên giáo viên bình tĩnh, tự tin để giải tốt tình giảng dạy Đối với việc thiết kế dạy, ban giám hiệu tổ chuyên môn đóng vai trò người hướng dẫn gợi ý, nhiệm vụ việc xây dựng hoạt động học giáo viên Ban giám hiệu có trách nhiệm thông báo nội dung hình thức thi, ngày lớp thể hiện, cung cấp tài liệu, văn liên quan đến vấn đề thi, hỗ trợ tinh thần đồ dùng, phương tiện dạy học Hỗ trợ thời gian để giáo viên tập trung bồi dưỡng, ôn luyện Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Phòng giáo dục, đề xuất tiếp thu biện pháp giải pháp ôn luyện có hiệu Nhờ việc thực nghiêm túc biện pháp nêu trên, với việc thực nghiêm túc kế hoạch thi giáo viên giỏi Phòng giáo dục tham gia kỳ thi cấp trường cấp Huyện nên giáo viên trải nghiệm có vốn kiến thức định Cùng với đạo sát Phòng giáo dục đào tạo Huyện Cẩm Thủy nên giáo viên Phạm Thị Hải đa đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Ảnh tổng kết hội thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh Có thể nói với đạo sát Phòng Giáo dục, việc thực nghiêm túc kế hoạch cấp nhà trường với cố gắng giáo viên tập thể nhà trường nâng cao chất lượng chuyên môn 16 nhà trường lên rõ rệt, nhiều giáo viên đạt giải cao kỳ thi cấp Huyện, cấp Tỉnh 2.3.4 Biện pháp 4: Tổ chức, tham gia hội thi “ Bé khỏe – bé thông minh” cấp trường, cấp Huyện Tổ chức hội thi “Bé khỏe - bé thông minh” hoạt động thi đua để nhóm lớp giao lưu học hỏi với vừa để đánh giá chất lượng giáo dục nhóm lớp Yêu cầu muốn đạt kết cao giáo viên phải học hỏi, rau dồi kiến thức chuyên môn, tìm tòi biện pháp, phương pháp dạy trẻ cho đạt hiệu cao Chính năm học 2016 - 2017 thực công văn số 115/PGD&ĐT ngày 17/11/2016 V/v HD Hội thi: “Bé khoẻ - Bé thông minh” năm học 2016 -2017, nhà trường triển khai cụ thể kế hoạch đến nhóm lớp để giáo viên có kế hoạch tập luyện theo tinh thần công văn hướng dẫn Thực nghiêm túc công văn hội thi “Bé khỏe - Bé thông minh” nhà trường tổ chức qua phần thi: Phần Bé khỏe gồm kiểm tra số sức khỏe tập Aerobic, phần bé thông minh gồm tập cá nhân tập tập thể Hình ảnh trẻ tham gia thi Aerobic tập cá nhân Thông qua hội thi nhằm mục đích đánh giá chất lượng giáo dục nhóm lớp đánh giá lực giáo viên, đòi hỏi giáo viên phải học hỏi trau dồi kiến thức, phương pháp dạy trẻ để đạt hiệu cao Đây mọt biện pháp hữu hiệu để giúp nâng cao lực chuyên môn giáo viên lên, biện pháp tìm nhân tố bồi dưỡng cho thi cấp cao 17 Nhờ thực có hiệu thi trẻ mà năm gần chất lượng hội thi nhà trường ngày nâng cao, nhóm lớp thi đua tập luyện tham gia hội thi Trẻ lên sân khấu tự tin, mạnh dạn nhiều Ngoài việc tổ chức hội thi cấp trường việc tham gia dự thi cấp Huyện hội để giáo viên nhà trường giao lưu học hỏi khẳng định chất lượng giáo dục nhà trường Chính để đạt kết cao kỳ thi cấp Huyện đòi hỏi giáo viên phải tích cực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm phương pháp hướng dẫn bồi dưỡng cho học sinh như: Xây dựng kế hoạch tập luyện phù hợp thực nghiêm túc nội dung phân bổ thời gian tập nội dung cho trẻ hợp lý, luân phiên tập nội dung động tĩnh, tìm tòi tập phong phú, hướng dẫn kỹ thực tập cho khoa học, nhanh xác Cũng từ mà thi học sinh giỏi cấp huyện đạt kết cao, cụ thể năm học 2016 - 2017 trường đạt giải nhì hội thi” Bé khỏe – Bé thông minh” cấp huyện Hình ảnh trẻ tham gia Hội thi bé khỏe bé thông minh cấp huyện 2.3.5 Biện pháp 5: Đổi nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn Tổ chuyên môn mắt xích quan trọng máy hoạt động nhà trường, hoạt động chuyên môn phải qua quản lý điều hành tổ xuống đến giáo viên Chính cần phải đổi nêu cao vai trò tổ chuyên môn, điều phải nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn Trong buổi sinh hoạt tổ chuyên môn nội dung hình thức sinh hoạt chuyên môn đóng vai trò định thành công buổi sinh hoạt Nội dung có phong phú, có phù hợp cần thiết với giáo viên, vấn đề giáo viên quan tâm đến, với hình thức tổ chức linh hoạt thu hút 18 quan tâm chị em từ chất lượng buổi sinh hoạt nâng cao rõ rệt Trước thấy buổi sinh hoạt chuyên môn thường trầm không sôi thường theo kiểu chung là: Đánh giá công tác tháng, tuần trước kế hoạch tháng, tuần tiếp theo, nhận xét chung chung không nêu rõ vấn đề để giáo viên rút kinh nghệm như: Một số lớp xây dựng kế hoạch tuần chưa sát, số giáo viên chưa tích cực làm đồ dùng đồ chơi phục vụ giảng dạy lại không nêu rõ,chưa sát chỗ để giáo viên rút kinh nghiệm Ngoài nội dung sinh hoạt chưa có nội dung để đưa vào sinh hoạt Nắm bắt điều đạo chuyên môn tổ đổi nội dung sinh hoạt có chất lượng để giáo viên coi hoạt động chuyên môn hoạt động cần thiết thiếu được, nội dung cần tập trung vào vấn đề tháo gỡ khó khăn vướng mắc phương pháp dạy học, hình thức tổ chức hoạt động để giáo viên học hỏi, đúc rút kinh nghiệm cho thân để hoạt động tổ chức tốt Mặt khác tháng đạo cho tổ chuyên môn xây dựng tiết dạy thực hành để giáo viên tham gia dạy dự để rút kinh nghiệm Như tháng toàn giáo viên tham gia dự tiết thực hành: Một tiết nhà trẻ tiết mẫu giáo Đây hoạt động bổ ích để giáo viên có dịp thảo luận, góp ý rút kinh nghiệm, từ góp phần nâng cao lực chuyên môn giáo viên lên rõ rệt Căn công văn số 14/PGD&ĐT ngày 09/09/2016 Phòng giáo dục Đào tạo Huyện Cẩm Thủy kế hoạch công tác trọng tâm năm học 2016 – 2017, theo điều lệ trường mầm non tháng tổ chuyên môn sinh hoạt hai lần, đạo tổ xây dựng triển khai theo kế hoạch đề lựa chọn nội dung để sinh hoạt cho có chất lượng Vào buổi sinh hoạt chuyên môn tháng đạo tổ chuyên môn thực hoạt động dạy thực hành cho toàn thể giáo viên dự nhận xét rút ưu, nhược điểm dạy để rút kinh nghiệm cho hoạt động sau Tiếp triển khai kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng, cụ thể tuần, phân công nhiệm vụ đến đồng chí giáo viên Sau giáo viên có ý kiến phát biểu nội dung đó, đưa giải pháp để giải quyết, thực tốt để tổ người bàn bạc thống Cùng thảo luận vấn đề khó khăn, vướng mắc gặp phải trình chăm sóc trẻ để đưa ý kiến thống chung thực Triển khai nội dung chuyên môn theo yêu cầu ban giám hiệu, thảo luận vấn đề mang tính thời chuyên môn Còn buổi sinh hoạt chuyên môn thứ hai tháng đạo tổ chuyên môn đánh giá lại hoạt động tháng từ rút kinh nghiệm cho thời gian tháng Bên cạnh để chuẩn bị tốt cho việc thực dạy thực hành tháng giáo viên phân công phụ trách trình bày giáo án để người tổ bổ xung góp ý cho hoạt động đạt kết cao 19 Góp ý đánh giá tiết dạy dự giờ, thao giảng cách thẳng thắng, đưa nhiều hình thức giảng dạy nhiều hình thức cho hoạt động để bàn luận, chia sẻ nhằm nâng cao hiệu giảng dạy rút kinh nghiệm chuyên môn Tiếp giáo viên phân công tham luận đến hai tham luận có nội dung liên quan đến chuyên môn, đổi phương pháp dạy học chuyên đề giáo viên đăng ký Đánh giá chủ đề thực cách khách quan nghiêm túc để nhóm lớp rút kinh nghiệm cho chủ đề sau Bình xét, xếp loại thi đua tháng theo tiêu chí đánh giá xếp loại giáo viên thông qua hội nghị cán công nhân viên chức đầu năm học Hình ảnh tổ trưởng chuyên môn điều hành SHCM tổ Với mục đích thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn giáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm dạy, trao đổi khó khăn, vướng mắc công tác chăm sóc giáo dục trẻ làm cho buổi sinh hoạt trở nên phong phú sôi nhiều Không tình trạng sinh hoạt chuyên môn ý kiến phát biểu trước mà giáo viên cởi mở trao đổi kinh nghiệm khó khăn vấp phải hoạt động giáo dục Và sinh hoạt tổ chuyên môn trở nên hoạt động phong phú sôi người chờ đợi 2.4 Hiệu SKKN: Với nổ lực nhà trường trình thực đem lại chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hoạt động chuyên môn nhà trường Năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên bước khẳng định Với việc vận dụng thành công biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo viên có tác dụng lớn công tác giảng dạy học tập Cụ thể: * Đối giáo viên: 20 Đội ngũ giáo viên vững vàng hoạt động chuyên môn, linh hoạt sáng tạo trình giảng dạy, nhiều giáo viên trở thành giáo viên giỏi cấp Huyện, cấp tỉnh Hiện giáo viên đạt trình độ chuẩn tăng lên rõ rệt cụ thể đạt 65% giáo viên có trình độ chuẩn * Đối với trẻ: Trẻ học cách thoải mái, có nhiều hội trải nghiệm, khám phá Thông qua hoạt động trẻ phát triển hài hòa năm lĩnh vực phát triển, từ giúp trẻ tự tin hơn, nhanh nhẹn hơn, chủ động giao tiếp tham gia hoạt động Chất lượng học trẻ ngày nâng cao, nhiều cháu đạt giải cao hội thi cấp trường Huyện tổ chức Bảng khảo sát cuối năm cụ thể sau: Chất lượng giáo viên Năm học Cấp trường 2014 - 2015 2015 2016 Chất lượng học sinh 2016 2017 14 Năm học Cấp trường 2014 2015 2015 2016 - 2016 2017 - Đạt: 93% Đạt: 94% CĐ: 7% CĐ: 6% Giải ba hội thi “ Hội khỏe bé mầm non” Giải nhì hội thi: “ Bé khỏe Bé thông minh” 0 Cấp huyện 4 Cấp Huyện Giải KK hội thi “ Bé khỏe – bé khéo tay” Cấp tỉnh 0 Cấp tỉnh Đạt: 95% CĐ: 5% KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ - Kết luận: Bài học kinh nghiệm: Qua nghiên cứu “Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên trường mầm non” rút số học kinh nghiệm sau: Để đạo tốt việc thực chuyên môn nhà trường thân cán quản lý chuyên môn cần nắm vững chương trình, có kế hoạch đạo sát theo năm tháng tuần Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo nhà trường 21 Cần đạo giáo viên thực nghiêm túc chương trình quy chế, kế hoạch chuyên môn đề Tăng cường kiểm tra đánh giá việc thực nhiệm vụ giáo viên để phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt hạn chế Việc đánh giá, nhận xét, động viên, khen thưởng kịp thời hiệu trưởng qua đợt thi đua, dự giờ, dạy chuyên đề, kiểm tra toàn diện động lực thúc đẩy đội ngũ phấn đấu vươn lên khẳng định lực tập thể BGH điểm tựa cho giáo viên học hỏi, người định thành đạt giáo viên lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ * Những nhận định chung SKKN: Muốn nâng cao chất lượng giáo dục người quản lý phải đạo tốt hoạt động chuyên môn, đặc biệt công tác đạo chuyên môn Vì công tác thực nhiệm vụ chuyên môn, cách thức tổ chức hoạt động chuyên môn nhà trường phụ thuộc nhiều vào vai trò, trách nhiệm người quản lý Như đòi hỏi người làm công tác quản lý phải có kiến thức sư phạm tốt, với có sở lý luận vững vàng, khả phân tích tốt Đội ngũ giáo viên mầm non lực lượng nòng cốt, lực lượng định đến toàn nghiệp giáo dục mầm non, họ người đặt móng cho nghiệp giáo dục Đội ngũ giáo viên có lực chuyên môn tốt nòng cốt đưa hoạt động chuyên môn nhà trường phát triển lên, học sinh hưởng giáo dục tốt nguồn lực cho đất nước sau - Đề xuất: Không có đề xuất Trên kinh nghiệm thân trình đạo nâng cao chất lượng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường mầm non Tuy đóng góp thân chưa nhiều, song mong muốn có góp ý, đạo cấp đóng góp ý kiến góp ý cho để thời gian tới làm tốt nhằm nâng cao chất lượng phát triển giáo dục nhà trường lên bước XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Cẩm Tú, ngày 20 tháng 03 năm 2017 Tôi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Hiệu trưởng Người viết SKKN 22 Phan Thị Lan Trịnh Thị Hảo DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Điều lệ trường MN – ban hành theo QĐ số 14/2008/QĐ – BGDĐT Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 22-1- 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Công văn số: 18/HD-PGD&ĐT ngày 07/09/2016 PGD ĐT Huyện Cẩm ThủyV/v hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 bậc học mầm non Kế hoạch số 14/PGD&ĐT ngày 09 tháng 09 năm 2016 kế hoạch công tác trọng tâm năm 2016 – 2017 bậc học mầm non Kế hoạch số 12/KH-PGD&ĐT ngày 06 tháng 09 năm 2016 Phòng Giáo dục Đào tạo Huyện Cẩm Thủy, việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp Công văn số 115/PGD&ĐT ngày 17/11/2016 V/v HD Hội thi: “Bé khoẻ - Bé thông minh” cấp huyện năm học 2016 – 2017 Kế hoạch số 05/ KH - MNCT ngày 12 tháng 09 năm 2016 trường MN Cẩm Tú kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 Chương trình giáo dục mầm non - NXB giáo dục Việt Nam 23 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Trịnh Thị Hảo Chức vụ đơn vị công tác: Trường Mầm non Cẩm Tú TT Tên đề tài SKKN Cấp đánh giá xếp loại (Phòng, Sở, Tỉnh ) Kết đánh giá Năm học đánh xếp loại (A, giá xếp loại B, C) Một số biện pháp rèn luyện khả diễn đạt câu trẻ độ tuổi – tuổi Sở giáo dục đào tạo Thanh Hóa C 2006 - 2007 Một số biện pháp “Rèn kỹ lao động tự phục vụ” Phòng GD & ĐT Cẩm Thủy B 2011 - 2012 Một số biện pháp đổi sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo viên Phòng GD & ĐT Cẩm Thủy B 2014 - 2015 24 ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SKKN CỦA HĐKH CẤP TRƯỜNG 25 ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SKKN CỦA HĐKH PHÒNG GIÁO DỤC 26 ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SKKN CỦA HĐKH SỞ GIÁO DỤC 27 ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SKKN CỦA CẤP TỈNH 28 ... nâng cao chất lượng chuyên môn trường mầm non 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng chuyên môn chất lượng giáo dục nhà trường từ đề biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn nhằm nâng cao chất. .. sở vật chất, thiết bị nhà trường 2.3 Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường mầm non 2.3.1 Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn 2.3.2... chất lượng giáo dục trường Mầm non Cẩm Tú 1.3 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu tổng hợp số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường mầm non 1.4 Phương pháp

Ngày đăng: 10/08/2017, 08:32

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Người thực hiện: Trịnh Thị Hảo

  • Đơn vị công tác: Trường Mầm non Cẩm Tú

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan