Bảng tóm tắt các điều kiện và giấy tờ chứng minh người phụ thuộc

2 2K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 18:09

Đăng ký người phụ thuộc :Hồ sơ người phụ thuộc - Điền vào mẫu 16/ĐK-TNCN (Kèm theo thông tư 84) - 2 bản- Hạn chót nộp hồ sơ chứng minh NPT cho Cơ quan Thuế: 30/06/2009 - Hạn chót nộp cơ quan chi trả thu Đăng ký người phụ thuộc :Hồ sơ người phụ thuộc - Điền vào mẫu 16/ĐK-TNCN (Kèm theo thông tư 84) - 2 bản- Hạn chót nộp hồ sơ chứng minh NPT cho Cơ quan Thuế: 30/06/2009 - Hạn chót nộp cơ quan chi trả thu nhập : 30/01/2009 Quá thời hạn này xem như ĐTNT không được giảm trừ cho NPT. - Hạn chót nộp cho Cơ quan Thuế : 20/02/2009- Tất cả các giấy tờ đều phải được công chứng trong vòng 6 tháng Dưới 18 tuổi, bao gồm : 1. Bản sao hộ khẩu hoặc giấy khai sinh của con. Con ruột, con nuôi, con ngoài giá thú của đối tượng nộp thuế 2. Nếu là con nuôi thì phải có Quyết định công nhận việc nhận con nuôi của cơ quan có thẩm quyền. Trên 18 tuổi, đang học Đại học, Cao đằng, Trung học chuyên 1. Bản sao hộ khẩu hoặc giấy khai sinh của con. nghiệp, các trường dạy nghề, …kể cả đang học ở nước ngoài. không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong 2. Thẻ sinh viên (bản sao) hoặc giấy xác nhận của nhà trường nơi con ĐTNT năm không vượt quá 500.000 đồng/tháng. đang theo học.1 CON KHÔNG XÉT CHO CON HỌC SAU ĐẠI HỌC 1. Bản sao hộ khẩu hoặc giấy khai sinh của con. Trên 18 tuổi, bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong 2. Bản sao xác nhận của cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên hoặc Bản kê năm không vượt quá 500.000 đồng/tháng. khai về người tàn tật không có khả năng lao động có xác nhận của UBND phường/xã nơi người phụ thuộc đang cư trú (mẫu số 22/XN-TNCN ban hành theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/09). Ngoài độ tuổi lao động, không có thu nhập hoặc thu nhập bình 1. Bản sao hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. quân tháng trong năm không vượt quá 500.000 đồng.2 VỢ/CHỒNG 1. Bản sao hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Trong độ tuổi lao động nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng 2. Bản sao xác nhận của cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên hoặc Bản kê trong năm không vượt quá 500.000 đồng. khai về người tàn tật không có khả năng lao động có xác nhận của UBND phường/xã nơi người phụ thuộc đang cư trú (mẫu số 22/XN-TNCN ban hành theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/09). Ngoài độ tuổi lao động, không có thu nhập hoặc thu nhập bình 1. Các giấy tờ hợp pháp xác định được mối quan hệ của NPT với ĐTNT (bản sao quân tháng trong năm không vượt quá 500.000 đồng. hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn…)3 CHA MẸ RUỘT CHA MẸ VỢ 1. Các giấy tờ hợp pháp xác định được mối quan hệ của NPT với ĐTNT (bản saohộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn…)BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐIỀU KIỆN GIẤY TỜ CHỨNG MINH NGƯỜI PHỤ THUỘCSTTQUAN HỆ VỚI ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH NGƯỜI PHỤ THUỘCHỒ SƠ CHỨNG MINH STTQUAN HỆ VỚI ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH NGƯỜI PHỤ THUỘCHỒ SƠ CHỨNG MINH CHA MẸ CHỒNG Trong độ tuổi lao động nhưng bị tàn tật, không có khả năng 2. Bản sao xác nhận của cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên hoặc Bản kê CHA MẸ KẾ lao động không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng khai về người tàn tật không có khả năng lao động có xác nhận của UBND trong năm không vượt quá 500.000 đồng. phường/xã nơi người phụ thuộc đang cư trú (mẫu số 22/XN-TNCN ban hành theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/09). 1. Các giấy tờ hợp pháp xác định được mối quan hệ của NPT với ĐTNT (bản saohộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn…) 2. a. Nếu NPT cùng hộ khẩu với ĐTNT:chỉ cần bản sao hộ khẩu- Ngoài độ tuổi lao động, không có thu nhập hoặc thu nhập bình b. Nếu không cùng hộ khẩu thì nộp Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi quân tháng trong năm không vượt quá 500.000 đồng. dưỡng theo mẫu : + Nếu NPT sống cùng địa chỉ với ĐTNT : nộp mẫu 21a/XN-TNCN ban hành- Không nơi nương tựa, do ĐTNT trực tiếp nuôi dưỡng. kèm theo Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/09) do UBND phường/xã của ĐTNT xác nhận. + Nếu NPT không sống cùng địa chỉ với ĐTNT : nộp mẫu 21b/XN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/09) do UBND4 - ÔNG BÀ NỘI phường/xã nơi NPT cư trú xác nhận. ÔNG BÀ NGOẠI - CÔ, DÌ RUỘT CHÚ, BÁC RUỘT - Trong độ tuổi lao động nhưng bị tàn tật, không có khả năng 1. Các giấy tờ hợp pháp xác định được mối quan hệ của NPT với ĐTNT (bản sao lao động không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn…) trong năm không vượt quá 500.000 đồng. CẬU RUỘT 2. a. Nếu NPT cùng hộ khẩu với ĐTNT:chỉ cần bản sao hộ khẩu - ANH CHỊ EM RUỘT b. Nếu không cùng hộ khẩu thì nộp Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi - CHÁU RUỘT dưỡng theo mẫu :- Không nơi nương tựa, do ĐTNT trực tiếp nuôi dưỡng. + Nếu NPT sống cùng địa chỉ với ĐTNT : nộp mẫu 21a/XN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/09) do UBND phường/xã của ĐTNT xác nhận. + Nếu NPT không sống cùng địa chỉ với ĐTNT : nộp mẫu 21b/XN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/09) do UBND phường/xã nơi NPT cư trú xác nhận. 3. Bản sao xác nhận của cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên hoặc Bản kê khai về người tàn tật không có khả năng lao động có xác nhận của UBND phường/xã nơi người phụ thuộc đang cư trú (mẫu số 22/XN-TNCN ban hành theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/09).Ghi chú : Luật Lao động hiện hành quy định độ tuổi lao động như sau : - Nam : 18 đến 60 tuổi. - Nữ : 18 đến 55 tuổi. . GIẤY TỜ CHỨNG MINH NGƯỜI PHỤ THUỘCSTTQUAN HỆ VỚI ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH NGƯỜI PHỤ THUỘCHỒ SƠ CHỨNG MINH STTQUAN HỆ VỚI ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾĐIỀU. 1. Các giấy tờ hợp pháp xác định được mối quan hệ của NPT với ĐTNT (bản saohộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn…)BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ GIẤY

Hình ảnh liên quan

BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ GIẤY TỜ CHỨNG MINH NGƯỜI PHỤ THUỘC - Bảng tóm tắt các điều kiện và giấy tờ chứng minh người phụ thuộc
BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ GIẤY TỜ CHỨNG MINH NGƯỜI PHỤ THUỘC Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan