MIND MAPS - Giản đồ ý

7 672 4
 MIND MAPS - Giản đồ ý

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Khác với các bài trước, phương pháp sau đây được đưa ra như là một phương tiện mạnh để tận dụng khả năng ghi nhận hình ảnh cuả bộ não. Nó có thể dùng như 1 cách để ghi nhớ chi tiết, để tổ 123doc.vn

Ngày đăng: 21/08/2012, 17:04

Hình ảnh liên quan

hình1: giản đồ ý đơn giản nhất về các loại câu hỏi - MIND MAPS - Giản đồ ý

hình 1.

giản đồ ý đơn giản nhất về các loại câu hỏi Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 2: giản đồ ý cho phương pháp Six Thingking Hats Có nhiều cách đây là l ví dụ: - MIND MAPS - Giản đồ ý

Hình 2.

giản đồ ý cho phương pháp Six Thingking Hats Có nhiều cách đây là l ví dụ: Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan