0

Lý do phụ nữ giỏi lãnh đạo hơn nam giới

4 1,345 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2012, 23:26

Cùng là lãnh đạo, nhưng phụ nữ bao giờ cũng bị đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn so với nam giới. Những phản hồi với nữ lãnh đạo hay nam lãnh đạo được hình thành trong một hệ thống xã hội truyề 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý do phụ nữ giỏi lãnh đạo hơn nam giới,

Hình ảnh liên quan

được hình thành trong một hệ thông xã hội truyên - Lý do phụ nữ giỏi lãnh đạo hơn nam giới

c.

hình thành trong một hệ thông xã hội truyên Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan