0

TUYỂN tập 101 đề đọc HIỂU NGỮ văn có đáp án

206 3,710 7
  • TUYỂN tập 101 đề đọc HIỂU NGỮ văn có đáp án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2017, 22:17

TUYỂN TẬP 101 ĐỀ ĐỌC HIỂU NGỮ VĂN CÓ ĐÁP ÁN Đề : Đề minh họa kì thi THPT QG năm 2015-2016 Bộ GD Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi từ Câu đến Câu 4: … (1) Cái thú tự học giống thú chơi Tự học du lịch, du lịch trí óc, du lịch say mê gấp trăm lần du lịch chân, du lịch không gian lẫn thời gian Những hiểu biết loài người giới mênh mông Kể làmsao hết vật hữu hình vô hình mà ta thấy du lịch sách ? (2) Ta tự do, muốn đâu đi, ngừng đâu ngừng Bạn thích xã hội thời Đường bên Trung Quốc có thi nhân đại tài tả viên “Dạ minh châu” Đường Minh Hoàng, khúc “Nghê thường vũ y” Dương Quý Phi cho bạn biết Tôi thích nghiên cứu đời kiến, sâu – vật giới huyền bí đấy, bạn – có J.H.Pha-brow hàng chục nhà sinh vật học khác sẵn sàng kể chuyện cho nghe cách hóm hỉnh thi vị (3) Đương học kinh tế, thấy chán số ư? Thì ta bỏ mà coi cảnh hồ Ba Bể Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển Ha-oai Hoặc không muốn học ta gấp sách lại, chẳng ngăn cản ta cả.” (Trích Tự học – nhu cầu thời đại – Nguyễn Hiến Lê, NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 2003) Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn Câu Hãy ghi lại câu văn nêu khái quát chủ đề đoạn trích (0,5 điểm) Câu Trong đoạn (1), tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào? (0,25 điểm) Câu Hãy giải thích tác giả lại cho “thấy chán số” “bỏ mà coi cảnh hồ Ba Bể Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển Ha-oai”? (0,5 điểm) Câu Anh/chị nêu 02 tác dụng việc tự học theo quan điểm riêng Trả lời khoảng 5-7 dòng (0,25 điểm) Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi từ Câu đến Câu 8: … Bao mùa thu trái hồng trái bưởi đánh đu rằm tháng năm mẹ trải chiếu ta nằm đếm Ngân hà chảy ngược lên cao quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm bờ ao đom đóm chập chờn vui buồn xa xôi Mẹ ru lẽ đời sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn bà ru mẹ mẹ ru Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn liệu mai sau nhớ (Trích Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa – Theo Thơ Nguyễn Duy, NXB Hội nhà văn, 2010) Câu Chỉ phương thức biểu đạt đoạn thơ (0,25 điểm) Câu Xác định 02 biện pháp tu từ tác giả sử dụng bốn dòng đầu đoạn thơ (0,5 điểm) Câu Nêu nội dung đoạn thơ (0,5 điểm) Câu Anh/chị nhận xét quan niệm tác giả thể hai dòng thơ: Mẹ ru lẽ đời – sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn Trả lời khoảng 5-7 dòng (0,25 điểm) Và đáp án Bộ GD ĐT : Câu Câu văn nêu khái quát chủ đề văn bản: Cái thú tự học giống thú chơi Câu Thao tác lập luận so sánh/ thao tác so sánh/ lập luận so sánh/ so sánh HS Trả lời theo cách Câu Tác giả cho khi“thấy chán số” “bỏ mà coi cảnh hồ Ba Bể Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển Ha-oai”, “coi cảnh hồ Ba Bể Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển Ha-oai” giúp ta thư giãn đầu óc, tâm hồn cởi mở, phóng khoáng hơn, làm cho đời sống đỡ nhàm chán, trở nên thú vị Có thể diễn đạt theo cách khác phải hợp lí, chặt chẽ Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn – Điểm 0,5: Trả lời theo cách – Điểm 0,25: Câu trả lời chung chung, chưa thật rõ ý – Điểm 0: Trả lời sai không trả lời Câu Nêu 02 tác dụng việc tự học theo quan điểm riêng thân, không nhắc lại quan điểm tác giả đoạn trích cho Câu trả lời phải chặt chẽ, có sức thuyết phục – Điểm 0,25: Nêu 02 tác dụng việc tự học theo hướng – Điểm 0: Cho điểm trường hợp sau: + Nêu 02 tác dụng việc tự học quan điểm riêng thân mà nhắc lại quan điểm tác giả đoạn trích cho; + Nêu 02 tác dụng việc tự học không hợp lí; + Câu trả lời chung chung, không rõ ý, sức thuyết phục; + Không có câu trả lời Câu Phương thức biểu đạt đoạn thơ: phương thức biểu cảm/biểu cảm – Điểm 0,25: Trả lời theo cách – Điểm 0: Trả lời sai không trả lời Câu Hai biện pháp tu từ: lặp cấu trúc (ở hai dòng thơ cho tới…), nhân hóa (trong câu trái hồng trái bưởi đánh đu rằm) – Điểm 0,5: Trả lời biện pháp tu từ theo cách Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn – Điểm 0,25: Trả lời biện pháp tu từ theo cách – Điểm 0: Trả lời sai không trả lời Câu Nội dung đoạn thơ: Đoạn thơ thể hồi tưởng tác giả thời ấu thơ bên mẹ với náo nức, khát khao niềm vui bé nhỏ, giản dị; đồng thời, cho thấy công lao mẹ, ý nghĩa lời ru mẹ nhắn nhủ hệ sau phải ghi nhớ công lao Có thể diễn đạt theo cách khác phải hợp lí, có sức thuyết phục – Điểm 0,5: Trả lời đúng, đầy đủ ý diễn đạt theo cách khác hợp lí – Điểm 0,25: Trả lời ý trên; trả lời chung chung, chưa thật rõ ý – Điểm 0: Trả lời không hợp lí câu trả lời Câu Nêu quan niệm tác giả thể hai dòng thơ: Lời ru mẹ chứa đựng điều hay lẽ phải, kinh nghiệm, học cách ứng xử, cách sống đẹp đời; sữa mẹ nuôi dưỡng thể xác, lời ru mẹ nuôi dưỡng tâm hồn Đó ơn nghĩa, tình cảm, công lao to lớn mẹ Có thể diễn đạt theo cách khác phải hợp lí, có sức thuyết phục Từ đó, nhận xét quan niệm tác giả (đúng hay sai, phù hợp hay không phù hợp…) Câu trả lời phải hợp lí, có sức thuyết phục – Điểm 0,25: Nêu đầy đủ quan niệm tác giả nhận xét theo hướng trên; nêu chưa đầy đủ quan niệm tác giả theo hướng nhận xét có sức thuyết phục – Điểm 0: Cho điểm trường hợp sau: Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn + Chỉ nêu quan niệm tác giả không nhận xét ngược lại; + Nêu không quan niệm tác giả không nhận xét nhận xét sức thuyết phục; + Câu trả lời chung chung, không rõ ý; + Không có câu trả lời Đề b : BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề I ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu: Leo lên đỉnh núi để cắm cờ mà để vượt qua thách thức, tận hưởng bầu không khí ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn xung quanh Leo lên đỉnh cao để em nhìn ngắm giới để giới nhận em Hãy đến Paris để tận hưởng cảm giác đắm chìm Paris lướt qua để ghi Paris vào danh sách địa điểm em qua tự hào người trải Tập luyện suy nghĩ độc lập, sáng tạo táo bạo để mang lại thỏa mãn cho thân mà để đem lại lợi ích cho 6,8 tỷ người trái đất Rồi em phát thật vĩ đại thú vị mà kinh nghiệm sống mang lại, lòng vị tha điều tốt đẹp mà em làm cho thân Niềm vui lớn đời thực lại đến vào lúc em nhận em chẳng có đặc biệt Bởi tất người Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn (Trích Bài phát biểu buổi lễ tốt nghiệp trường trung học Wellesley thầy Hiệu trưởng David McCullough – Theo http://ehapu.edu.vn, ngày 5/6/2012) Câu Xác định phương thức biểu đạt sử dụng đoạn trích Câu Anh/Chị hiểu câu nói sau: “Leo lên đỉnh núi để cắm cờ mà để vượt qua thách thức, tận hưởng bầu không khí ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn xung quanh.”? Câu Theo anh/chị, tác giả cho rằng: “Niềm vui lớn đời thực lại đến vào lúc em nhận em chẳng có đặc biệt cả.”? Câu Thông điệp đoạn trích có ý nghĩa anh/chị? Hướng dẫn trả lời : Phương thức biểu đạt chính: nghị luận “Leo lên đỉnh núi để cắm cờ mà để vượt qua thách thức, tận hưởng bầu không khí ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn xung quanh”, hiểu: – “Cắm cờ”: để khẳng định chủ quyền, để thể sức mạnh, đánh dấu thành tích – “Bầu không khí”, “quang cảnh rộng lớn xung quanh”: thành sau hành trình gian khổ => Ý nghĩa: Trong hành trình, khó khăn, thử thách để ta có hội khám phá thân vượt qua thử thách, ta chiến thắng Đồng thời, vượt qua để tận hưởng điều tốt đẹp – quan điểm sống tích cực, lành mạnh, có sức mạnh cổ vũ lớn với “Niềm vui lớn đời thực lại đến lúc em nhận em chẳng có đặc biệt cả” Tác giả nói vì: – Khi nhận “chẳng có đặc biệt cả” tức em hiểu rõ ai, Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn đâu, em hiểu giới kì vĩ, lớn lao, thú vị vô Và đó, em có ý thức, có ham muốn, có niềm vui học hỏi, khám phá chinh phục giới – Ngược lại, tự mãn thân, em không tìm mục tiêu cho sống mình, vậy, sống trở nên nhàm chán, vô vị HS trình bày suy nghĩ cá nhân, nêu rõ thông điệp có ý nghĩa với em nhất? Có thể lựa chọn thông điệp ý nghĩa việc vượt lên thử thách hay khiêm tốn,… Đề : (Đề thức) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu từ câu đến câu 4: Chưa chữ viết vẹn tròn tiếng nói Vầng trăng cao đêm cá lặn mờ Ôi tiếng Việt bùn lụa Óng tre ngà mềm mại tơ Tiếng tha thiết, nói thường nghe hát Kể điều ríu rít âm Như gió nước nắm bắt Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy Một tiếng vườn rợp bóng cành vươn Nghe mát lịm đầu môi tiếng suối Tiếng heo may gợi nhớ đường Một đảo nhỏ xa xôi biển rộng Vẫn tiếng làng tiếng nước riêng ta Tiếng chẳng Loa Thành Nàng Mị Châu quỳ xuống lạy cha già Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng Dưới cát vùi sóng dập chẳng nguôi Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời (Trích Tiếng Việt – Lưu Quang Vũ, Thơ Việt Nam 1945 – 1985, NXB Giáo dục, 1985, tr.218) Câu Sự mượt mà tinh tế tiếng Việt thể từ ngữ khổ thơ thứ nhất? Câu Kể tên hai biện pháp tu từ sử dụng khổ thơ thứ hai thứ ba Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn Câu Nêu nội dung đoạn trích Câu Từ đoạn trích, anh/ chị bày tỏ cảm nghĩ tiếng Việt (Trình bày khoảng đến 10 dòng) Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu từ câu đến câu 8: “Cuộc sống riêng hết bên ngưỡng cửa nhà sống nghèo nàn, dù có đầy đủ tiện nghi đến đâu Nó giống mảnh vườn chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm, gọn gàng Mảnh vườn làm chủ nhân êm ấm thời gian dài, lớp rào bao quanh không làm họ vướng mắt Nhưng có dông tố lên cối bị bật khỏi đất, hoa nát mảnh vườn xấu xí nơi hoang dại Con người hạnh phúc với hạnh phúc mong manh Con người cần đại dương mênh mông bị bão táp làm sóng lại phẳng lì sáng trước Số phận cảu tuyệt đối cá nhân không bộc lộ khỏi thân, chẳng có đáng thèm muốn.” (Theo A L Ghéc-xen, Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr.31) Câu Xác định phương thức biểu đạt sử dụng đoạn trích Câu Vẻ bề đẹp đẽ “cuộc sống riêng hết bên ngưỡng cửa nhà mình” thể rõ qua hình ảnh so sánh nào? Câu Tại tác giả cho rằng: “Số phận tuyệt đối cá nhân, không bộc lộ khỏi thân, chẳng có đáng thèm muốn”? Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn Thương thay thân phận tằm Kiếm ăn phải nằm nhả tơ Thương thay kiến li ti Kiếm ăn phải tìm mồi Thương thay hạc lánh đường mây Chim bay mỏi cánh biết ngày Thương thay quốc trời Dầu kêu máu có người nghe Bài ca dao có hình ảnh gì? Được khắc họa nào? Có đặc điểm chung 2.Tác giả dân gian sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu ý tác dụng việc sử dụng phép tu từ 3.Chủ đề ca dao gì? Anh, chị đặt nhan đề cho ca dao Gợi ý: – Bài ca dao có hình ảnh sau: tằm, kiến, chim hạc, quốc Những hình ảnh khắc họa qua hành động hàng ngày chúng (tằm – nhả tơ; kiến – tha mồi, Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn chim hạc – bay, quốc kêu…) Những hình ảnh vật có chung đặc điểm nhỏ bé, yếu ớt siêng năng, chăm cần mẫn – Tác giả dân gian sử dụng thành công phép điệp ngữ ẩn dụ Việc lặp lặp lại cấu trúc than thân “thương thay” liền với hình ảnh hoạt động hàng ngày cùa hình tượng (tằm, kiến, hạc, quốc), phép tu từ ẩn dụ: dùng hình ảnh vật nhỏ bé, yếu ớt chăm chỉ, siêng để nói người dân lao động thấp cổ, bé họng, giúp người bình dân xưa nhấn mạnh vào nỗi bất hạnh, phải chịu nhiều áp bức, bất công, bị bóc lột cách tàn nhẫn người lao động nghèo xã hội cũ – Chủ đề ca dao: Nỗi thống khổ, thân phận người nông dân xã hội cũ – Nhan đề: đặt theo nhiều cách khác phải ngắn gọn thể chủ đề văn Gợi ý :ca dao than thân, khúc hát than thân… Đề 96 :Đọc văn sau trả lời câu hỏi nêu dưới: ” Chưa cô Tơ thấy rõ đau khổ ngậm ngùi tiếng đàn đáy buổi Tiếng đàn hậm hực, chừng không thoát hết vào không gian Nó nghẹn ngào, liễm kiết (kết tụ lại) u uất vào tận bên lòng người thẩm âm Nó tâm không tiết Nó nỗi ủ kín bực dọc bưng bít Nó giống trạng thở than cảnh ngộ tri âm…Nó niềm vang dội quằn quại tiếng chung tình Nó dư ba bể chiều đứt chân sóng Nó gió chẳng lọt kẽ mành thưa Nó tái phát chứng tật phong thấp vào cỡ cuối thu dầm dề mưa ẩm nhức nhối xương tủy Nó lả lay nhào lìa bỏ cành….Nó oan uổng nghìn đời sống âm Nó khốn nạn khốn đốn tơ phím” Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn ( Trích từ Chùa đàn – Nguyễn Tuân) Hãy nêu chủ đề đoạn trích? Thử đặt nhan đề đoạn trích? Tác dụng biện pháp điệp đoạn văn? Biện pháp tu từ sử dụng câu văn: “Tiếng đàn hậm hực, chừng không thoát hết vào không gian” ? Tác dụng biện pháp tu từ ấy? Từ “Nó” sử dụng câu đoạn văn trích ai, gì? Biện pháp tu từ nhà văn sử dụng việc nhắc lại từ “Nó“? Trong đoạn văn, Nguyễn Tuân sử dụng nhiều tính từ tính chất Anh/ chị thống kê từ láy tính chất Gợi ý: – Chủ đề: Những sắc thái ngậm ngùi ,nỗi đau tiếng đàn – Nhan đề: Cung bậc tiếng đàn – Biện pháp tu từ: Lặp cấu trúc (Điệp cấu trúc) ->> nhấn mạnh sắc thái ngậm ngùi ,nỗi đau tiếng đàn – Biện pháp tu từ: cách nhân hóa – Tác dụng: nhằm thể âm tiếng đàn tiếng lòng cá thể có tâm trạng, nỗi niềm đau khổ… – Từ “Nó” tiếng đàn – Biện pháp tu từ: điệp từ Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn Chọn từ láy tính chất, trạng thái (mỗi từ = 0,1đ; – từ: 0,25đ) Chỉ cho điểm 0,5 đảm bảo chọn đủ từ Đề 97 :Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi: “…Mỗi năm Việt Nam có hàng trăm nghìn sinh viên, học sinh rời ghế nhà trường lên đường xuất ngoại du học Họ doanh nhân chuyên gia thuộc lĩnh vực, nối tiếp hệ đàn anh tiếp tục gánh vác trách nhiệm phát triển đất nước Với chất thông minh, hiếu học sẵn có, việc thu thập kiến thức kỹ thuật thật không khó dân Việt Sinh viên Việt Nam liên tục đạt giải thưởng quốc tế người Việt đánh giá thông minh nhẫn nại Điều quan trọng cần đầu tư nhiều vào lớp trẻ để giúp họ có vốn văn hóa sâu dày, biết yêu quý hãnh diện văn chương, nghệ thuật giá trị cao đẹp Việt Nam Có họ cảm thấy gắn bó quay với quê hương đất nước Những chương trình “về nguồn” “mùa hè xanh” cố gắng hướng chắn mang lại kết lâu dài Trước sóng văn hóa ngoại lai đầy sôi động cám dỗ thời hội nhập, nghĩ cần tâm nhiều đến giới trẻ muốn tránh bước sai lầm nước bạn Muốn thu ngắn cách biệt, muốn tạo dựng móng kinh tế vững để bắt kịp xứ người, vấn đề tăng cường chất lượng giáo dục đào tạo văn hóa cho lớp trẻ thách thức Việt Nam hôm nay” (Đầu tư cho giới trẻ – Võ Ngọc Hân – vnexpress.net 16/07/2014) Câu 1: Đoạn trích thuộc phong cách ngôn ngữ nào? Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn Câu 2: Xác định nội dung đoạn trích Câu 3: Những phương thức biểu đạt sử dụng đoạn trích: Miêu tả, biểu cảm Nghị luận, thuyết minh Nghị luận, biểu cảm Tự sự, miêu tả Câu 4: Hãy phương thức liên kết câu đoạn trích Phép đồng nghĩa, phép trái nghĩa Phép thế, phép nối Phép liên tưởng, phép đối Phép lặp, phép thế, phép liên tưởng Câu 5: Tưởng tượng anh (chị) tác giả viết trên, viết tiếp đoạn văn ngắn (5-7 câu) để bàn giải pháp cụ thể nhằm tăng cường chất lượng giáo dục văn hóa cho giới trẻ Yêu cầu kiến thức: Câu (0,5 điểm): – phong cách ngôn ngữ báo chí Câu (0,5 điểm): Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn Xác định nội dung đoạn trích: Khẳng định cần thiết việc đầu tư giáo dục văn hóa cho giới trẻ Câu 3(0,5 điểm): -Phương án C Câu (0,5 điểm): – Phương án B Câu (1,0 điểm): – Yêu cầu hình thức: Học sinh viết đoạn văn hoàn chình, đảm bảo dung lượng theo yêu cầu – Yêu cầu nội dung: Đoạn văn cần có liên kết với nội dung đoạn trích cho Học sinh đưa nhiều giải pháp khác cần hợp lí có sức thuyết phục: đưa nội dung giáo dục văn hoá nhiều vào nhà trường, tổ chức hoạt động ngoại khoá có mục đích giáo dục văn hoá cho giới trẻ, tăng cường giáo dục văn hoá phương tiện thông tin đại chúng… Đề 98 :Đọc đoạn trích Chữ người tử tù Nguyễn Tuân thực yêu cầu nêu Trong hoàn cảnh đề lao, người ta sống tàn nhẫn, lừa lọc, tính cách dịu dàng lòng biết giá người, biết trọng người viên quan coi ngục âm trẻo chen vào đàn mà nhạc luật hỗn loạn, xô bồ (Trích “Chữ người tử tù” – Nguyễn Tuân) Những câu văn miêu tả suy nghĩ nhân vật nào? Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn Nhân vật nói điều gì? Văn sử dụng thành công biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng phép tu từ đó? Tìm từ láy văn đặt câu với từ láy Em viết đoạn văn ( 20 dòng )để chứng minh cho suy nghĩ nhân vật :tính cách dịu dàng lòng biết giá người viên quản ngục Gợi ý Những câu văn miêu tả suy nghĩ nhân vật Huấn Cao Huấn Cao đánh giá vẻ đẹp phẩm chất, tính cách tâm hồn nhân vật quản ngục Văn sử dụng thành công thủ pháp tu từ so sánh: tính cách dịu dàng, lòng biết giá người, biết trọng người viên quản ngục ví âm trẻo chen vào đàn mà nhạc luật hỗn loạn, xô bồ Hình ảnh so sánh có ý nghĩa gợi dậy người đọc hình dung khái quát hoàn cảnh phẩm chất nhân vật quản ngục Đây hình ảnh súc tích, tạo đối lập sắc nét đục, khiết ô trọc, cao quý thấp hèn, cá thể nhỏ bé, mong manh với giới hỗn tạp, xô bồ Nó hình ảnh so sánh hoa mĩ, đắt giá, gây ấn tượng mạnh, thể khái quát nghệ thuật sắc sảo, tinh tế, có ý nghĩa làm bật vẻ đẹp tâm hồn nhân vật Các từ láy sử dụng : dịu dàng ,trong trẻo Đặt câu: học sinh đặt theo nhiều cách phải ngữ pháp phù hợp với nghĩa từ Viết đoạn văn: Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn Yêu cầu nội dung: – Chứng minh viên quản ngục người có tính cách dịu dàng đối xử với Huấn Cao ( dẫn chứng, phân tích) -Viên quản ngục có lòng biết giá người ( dẫn chứng, phân tích) Yêu cầu hình thức: viết thành đoạn văn hoàn chỉnh theo dung lượng đề yêu cầu + – dòng Đề 99 :Đọc đoạn trích” Đất nước” (Nguyễn Đình Thi) trả lời câu hỏi sau : Mùa thu khác Tôi đứng vui nghe núi đồi Gió thổi rừng tre phấp phới Trời thu thay áo Trong biếc nói cười thiết tha Trời xanh Núi rừng Những cánh đồng thơm mát Những ngả đường bát ngát Những dòng sông đỏ nặng phù sa Nước chúng ta, nước người chưa khuất Đêm đêm rì rầm tiếng đất Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn Những buổi vọng nói 1.Đoạn trích nằm tác phẩm nào? ai? Nêu nội dung đoạn thơ? Đoạn thơ viết theo thể thơ gì? Trong ba dòng thơ “Gió thổi rừng tre phấp phới/ Trời thu thay áo mới/ Trong biếc nói cười thiết tha”, tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì? Hãy nêu tác dụng biện pháp tu từ Đoạn thơ từ câu “Trời xanh chúng ta” đến câu “Những buổi vọng nói về” có sử dụng biện pháp tu từ Hãy nêu tác dụng biện pháp tu từ Cả đoạn thơ cho đề tập trung miêu tả hình ảnh gì? Hình ảnh ? Chữ “khuất” câu thơ “Nước chúng ta, nước người chưa khuất” có ý nghĩa ? Hãy viết đoạn văn khoảng 10 dòng ghi lại cảm nhận em đất nước Gợi ý: ” Đất nước” (Nguyễn Đình Thi) Thể niềm vui sướng hân hoan mùa thu cách mạng tháng 8/1945 thành công Việt Bắc nôi CM Việt nam giải phóng Thể thơ tự Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn Biện pháp tu từ nhân hóa Tác dụng: miêu tả sinh động, chân thực hình ảnh đất trời vào thu: sắc trời mùa thu xanh, gió thu lay động cành khiến xào xạc tiếng reo vui, tiếng nói cười Đó hình ảnh đất nước mẻ, tinh khôi, rộn rã sau ngày giải phóng Tác dụng phép tu từ điệp ngữ: cụm từ “của chúng ta”, “chúng ta” nhắc lại nhiều lần đoạn thơ nhằm khẳng định, nhấn mạnh quyền làm chủ đất nước dân tộc ta Cả đoạn thơ tập trung miêu tả hình ảnh đất nước Qua đoạn thơ, hình ảnh đất nước sinh động, chân thực, gần gũi Đó đất nước tươi đẹp, rộng lớn, màu mỡ, phì nhiêu, tràn đầy sức sống – Chữ “khuất” câu thơ “Nước chúng ta, nước người chưa khuất” trước hết hiểu với ý nghĩa đi, khuất lấp Với ý nghĩa vậy, câu thơ ngợi ca người ngã xuống dâng hiến đời cho đất nước ngàn năm sống với quê hương Chữ “khuất” hiểu bất khuất, kiên cường Với ý nghĩa này, câu thơ thể thái độ tự hào dân tộc Dân tộc Việt Nam bất khuất, kiên cường, chưa khuất phục trước kẻ thù 7.Học sinh trình bày theo nhiều cách khác phải hợp lí bày tỏ cảm xúc cách chân thành, không sáo rỗng Cảm nhận cá nhân nhắc lại cảm nhận tác giả đoạn thơ Gợi ý : yêu mến, tự hào đất nước , tự hào trước truyền thống cha ông… Đề 100 :Đọc thơ sau trả lời câu hỏi Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn Trơ hồng nhan với nước non Chén rượu hương đưa say lại tỉnh, Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn Xiên ngang mặt đất, rêu đám, Đâm toạc chân mây, đá Ngán nỗi xuân xuân lại lại Mảnh tình san sẻ tí con! Câu 1: Em hiểu nhan đề thơ? Câu 2: Tác dụng từ láy “văng vẳng” từ “dồn” việc thể tâm trạng nhà thơ? Câu 3: Nghĩa từ “trơ” câu thơ “Trơ hồng nhan với nước non” gì? Câu 4: Tác dụng biện pháp đảo ngữ động từ sử dụng hai câu Xiên ngang, mặt đất rêu đám Đâm toạc chân mây đá Câu 5: văn viết theo phong cách ngôn ngữ ?sử dụng phương thức biểu đạt chủ yếu? Câu 6: Hãy liên kể tên số tác phẩm khác viết thân phận người phụ nữ mà em học? Câu 1: Nhan đề thơ “Tự tình II”: tự bộc lộ tâm tình Ở nhà thơ tự đối diện với để tự vấn, xót thương (0,5 điểm) Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn Câu 2: Gợi bước vội vã, dồn dập, gấp gáp thời gian, gợi không gian quạnh hiu, vắng lặng (0,5 điểm) tâm trạng rối bời, lo âu, buồn bã, cô đơn người ý thức trôi chảy thời gian, đời người (0,5 điểm) Câu 3: Từ “trơ”: Nghĩa câu thơ: trơ trọi, cô đơn, có vô duyên, vô phận, bẽ bàng đáng thương (0,5 điểm) – Sự bền gan, thách thức, kiên cường, lĩnh người (0,5 điểm) Câu 4: – Miêu tả hình ảnh thiên nhiên muốn vùng lên, phá ngang, phẫn uất với đất trời (0,25 điểm) – Đó hình ảnh thiên nhiên qua cảm nhận người mang sẵn niềm phẫn uất bộc lộ cá tính, lĩnh không cam chịu muốn thách thức số phận Hồ Xuân Hương (0,25 điểm) Câu 5: phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 0,25đ/ phương thức biểu cảm 0,25đ Câu 6: Một số tác phẩm viết thân phận người phụ nữ: Bánh trôi nước (Hồ Xuân Hương), Chinh phụ ngâm khúc (Đặng Trần Côn), Cung oán ngâm khúc (Nguyễn Gia Thiều) (0,5 điểm) Đề 101 :Đọc thơ sau trả lời câu hỏi: LÁ ĐỎ Gặp em cao lộng gió Rừng lạ ào đỏ Em đứng bên đường, quê hương Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn Vai áo bạc quàng súng trường Đoàn quân vội vã Bụi Trường Sơn nhòa trời lửa Chào em, em gái tiền phương Hẹn gặp Sài Gòn 1974 Câu 1: Bài thơ ghi sáng tác năm 1974, hoàn cảnh lịch sử đất nước ta lúc giúp em hiểu thêm điều nội dung, cảm hứng chủ đạo thơ? Câu 2: Câu thơ “Em đứng bên đường, quê hương” sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Câu 3: Hình dung ghi lại cảm xúc nhân vật trữ tình qua hai câu thơ “Em đứng bên đường, quê hương – Vai áo bạc quàng súng trường” Câu 4: Từ láy “vội vã” câu thơ “Đoàn quân vội vã” có ý nghĩa gì? Câu 5: Hình ảnh bụi Trường Sơn nhòa trời lửa gợi cho em suy nghĩ gì? Câu 6: Dựa vào hai câu thơ cuối (Chào em, em gái tiền phương – Hẹn gặp Sài Gòn) giải thích coi thơ “Lá đỏ” dự cảm Việt Nam chiến thắng? Câu 7: Em học đọc thêm tác phẩm thơ văn viết đề tài chiến tranh chống Mĩ cứu nước? kể tên tác phẩm ấy? Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn Câu 8: Bài thơ gợi cho em suy nghĩ vẻ đẹp người Việt Nam năm chiến tranh gian khổ? HƯỚNG DẪN Học sinh bày tỏ suy nghĩ cá nhân phải có lập luận hợp lí, giám khảo linh hoạt cho điểm Dưới gợi ý tham khảo: Câu 1: Bài thơ sáng tác năm 1974 Đó giai đoạn nước chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống đất nước Vì nội dung, cảm hứng chủ đạo thơ tái không khí khẩn trương hành quân, tất miền Nam ruột thịt, niềm tin vào tương lai toàn thắng dân tộc Câu 2: C Câu 3: Giữa hành quân vất vả, núi rừng Trường Sơn “nhòa trời lửa” người chiến sĩ bắt gặp hình ảnh cô gái niên xung phong (cũng cô gái giao liên) với “vai áo bạc quàng súng trường” đỗi bình dị, thân thương hình ảnh quê hương Một phút chững lại mừng rỡ hành quân, lòng người lính xao xuyến, bồi hồi Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi dòng suối mát làm dịu không khí khói lửa chiến tranh, đem đến cho lòng người cảm giác ấm áp, bình yên Câu 4: “Vội vã” nghĩa nhanh, không chần chừ, không dự => diễn tả không khí khẩn trương hành quân Câu 5: Hình ảnh bụi Trường Sơn nhòa trời lửa gợi lên khắc nghiệt, hiểm nguy chiến tranh Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn Câu 6: Hai câu cuối lời chào, lời hứa gặp lại Sài Gòn chàng trai đội cô gái niên xung phong Đích đến gặp gỡ Sài Gòn, nơi đoàn quân tiến để giải phóng Nó thể niềm tin vào ngày mai tất thắng Câu 7: Những xa xôi (Lê Minh Khuê), Bài thơ tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật), Mảnh trăng cuối rừng (Nguyễn Minh Châu), Dáng đứng Việt Nam (Lê Anh Xuân)… Câu 8: Vẻ đẹp người Việt Nam: dũng cảm, kiên cườg chiến đấu mà lãng mạn, lạc quan, yêu đời Giáo viên : Dương Thị Thu Trang Sưu tầm biên soạn Địa Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn Link Fanpage : https://www.facebook.com/thutrang.edu.vn/ Các em tham gia nhóm HỌC VĂN CÙNG CÔ THU TRANG Facebook để nhận tài liệu hàng tuần Link nhóm : https://www.facebook.com/groups/thutrang.edu.vn/?fref=ts Website : http://thutrang.edu.vn/ Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn ... (0,25 điểm) Và đáp án Bộ GD ĐT : Câu Câu văn nêu khái quát chủ đề văn bản: Cái thú tự học giống thú chơi Câu Thao tác lập luận so sánh/ thao tác so sánh/ lập luận so sánh/ so sánh HS Trả lời... Không có câu trả lời Đề b : BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề I ĐỌC HIỂU... đoạn văn hoàn chỉnh, không xuống dòng tạo thành hai đoạn văn Câu chủ đề đặt đầu hay cuối đoạn – Về nội dung: Đoạn văn phải bám sát nội dung câu chủ đề cho, làm rõ điều đó, tránh lan man, lạc đề Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN tập 101 đề đọc HIỂU NGỮ văn có đáp án, TUYỂN tập 101 đề đọc HIỂU NGỮ văn có đáp án, TUYỂN tập 101 đề đọc HIỂU NGỮ văn có đáp án