Bài 13: Công dân với cộng đồng

7 22.6K 175
Bài 13: Công dân với cộng đồng

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Bài 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG ( 2 tiết ) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: - Biết được cộng đồng là gì và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người. - Nêu được thế nào là nhân nghóa, hoà nhập, hợp tác. - Nêu được các biểu hiện đặc trưng của nhân nghóa, hoà nhập, hợp tác. - Hiểu được nhân nghóa, hoà nhập, hợp tác là những yêu cầu đạo đức của người công dân hiện nay trong mối quan hệ với cộng đồng nơi ở và tập thể lớp học, trường học. 2.Về kiõ năng: - Biết sống nhân nghóa, hoà nhập, hợp tác với mọi người chung quanh. 3.Về thái độ: - Yêu quý, gắn bó với lớp, với trường, với cộng đồng nơi ở. II. TRỌNG TÂM : - Nhân nghóa, hoà nhập, hợp tác là những yêu cầu đạo đức của người công dân Việt Nam hiện nay trong mối quan hệ với cộng đồng. III.PHƯƠNG PHÁP : Thuyết trình, kể chuyện, đàm thoại, trực quan. IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Tranh, ảnh, sơ đồ. - Có thể sử dụng vi tính, máy chiếu. V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Ổn đònh tổ chức lớp : 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Giảng bài mới: Muốn duy trì cuộc sống của mình, con người phải lao động và liên hệ với những người khác, với cộng đồng. Không ai có thể sống ở bên ngoài cộng đồng và xã hội. Mỗi người là một thành viên, một tế bào của cộng đồng. Song, mỗi thành viên cần phải sống và ứng xử như thế nào để cộng đồng và bản thân tồn tại, phát triển? Phần làm việc của Thầy Phần làm việc của Trò Nội dung chính của bài học Hoạt động 1: GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu : Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống. a. Cộng động là gì ? GV hỏi:  Các em hãy nêu một số cộng đồng mà mình biết? - Cộng đồng làng xã, cộng đồng giáo xứ, cộng đồng dân tộc, cộng đồng người Việt Nam 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống: a. Cộng động là gì ?  Con người có thể tham gia nhiều cộng đồng không? VD? GV giảng: + Con người sinh ra, lớn lên, già yếu và chết trong sự đùm bộc, yêu thương, giúp đỡ của cộng đồng gia đình; Con người tiếp nhận sự giáo dục có hệ thống của cộng đồng trường học; Con người tham gia lao động trong cộng đồng cơ quan, xí nghiệp; Con người là thành viên của cộng đồng chính trò-xã hội (Đảng, Đoàn Thanh niên…), cộng đồng tôn giáo, cộng đồng dân tộc… + Giữa các cộng đồng có thể khác nhau về quy mô, loại hình, tổ chức, cơ chế hoạt động…; nhưng trong một cộng đồng, các thành viên lại thường giống nhau lý tưởng, niềm tin, mục đích phấn đấu, phương thức lao động, đời sống…nên mới gắn bó thành một khối.  Cộng đồng là gì? b. Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống.  Cộng đồng có vai trò thế nào đối với cuộc sống con người?  Điều gì sẽ xảy ra nếu con người sống tách biệt cộng đồng?  Cá nhân có tác động, ảnh ở nước ngoài… - Một người có thể là thành viên của nhiều cộng đồng: là dân của TP HCM, là đoàn viên của Tổ chức Đoàn TNCS HCM, là công nhân của một xí nghiệp Dệt… - Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội. - Cộng đồng chăm lo cuộc sống của cá nhân, đảm bảo cho mọi người có điều kiện phát triển. Cộng động giải quyết hợp lý mối quan hệ lợi ích riêng và chung, giữa lợi ích và trách nhiệm, giữa quyền và nghóa vụ. - Con người sẽ không thể tồn tại và phát triển nếu tách khỏi cộng đồng. - Cá nhân phát triển trong cộng đồng và nhờ sự phát triển đó Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội. b. Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người: - Cộng đồng chăm lo cuộc sống của cá nhân, đảm bảo cho mọi người có điều kiện phát triển. - Cộng động giải quyết hợp lý mối quan hệ lợi ích riêng và chung, giữa lợi ích và trách nhiệm, giữa quyền và nghóa vụ. hưởng như thế nào đối với sự phát triển của cộng đồng? GV kết luận và chuyển ý: Cộng đồng đã giúp cá nhân tồn tại, phát triển . Vậy chúng ta cần phải có trách nhiệm với cộng đồng: phải sống và ứng xử như thế nào trong cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng lớp học, trường học và cộng đồng dân cư nơi cư trú? Hoạt động 2: GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu : Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng. GV đặt vấn đề: Mỗi cộng đồng đều có những chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử riêng và mỗi cá nhân sống trong đó phải có nghóa vụ tuân thủ. Nhân nghóa, hoà hợp, hợp tác là những chuẩn mực đạo đức quan trọng nhất mà công dân hiện nay phải có. a. Nhân nghóa. GV đặt các câu hỏi:  HS đọc và giải thích ý nghóa 2 câu tục ngữ ở cuối trang 88 – SGK?  Thế nào là nhân nghóa?  Ý nghóa của nhân nghóa đối với cuộc sống của con người?  Nhân nghóa đã trở thành một truyền thống đạo đức cao đẹp của dân tộc qua lòch của từng người mà cộng đồng trở nên lớn mạnh. - 2 câu tục ngữ phản ánh một truyền thống đạo đức cao đẹp của dân tộc: lòng nhân ái và sự đùm bọc lẫn nhau. - Nhân nghóa là lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải. - Ý nghóa: + Giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn để cuộc sống tốt đẹp hơn. + Là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng: a. Nhân nghóa: - Nhân nghóa là lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải. - Ý nghóa: + Giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn để cuộc sống tốt đẹp hơn. + Là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. sử hàng nghìn năm. Truyền thống đó ngày càng được cũng cố và phát triển. Các em hãy trình bày những biểu hiện của nó?  Phát huy truyền thống nhân nghóa của dân tộc, học sinh phải làm gì?  Các em nêu những câu tục ngữ, ca dao nói về nhân nghóa? GV kết luận: + Nhân nghóa là lòng thương người và đối xử với người theo điều phải, là tình cảm, thái độ, việc làm đúng đắn, phù hợp với đạo lý của dân tộc Việt Nam như: trung với nước; hiếu với dân; chung thuỷ; biết ơn;… + Nhân nghóa là một yêu cầu đạo đức của người công dân trong cộng đồng vì nó làm cho mối quan hệ giữa các thành viên trong cộng đồng thêm gần gũi, gắn bó tốt đẹp; làm cho cuộc sống của mỗi người và của cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn, có ý nghóa hơn. + Kế thừa và phát huy truyền thống nhân nghóa của - Biểu hiện: + Yêu thương, giúp đỡ nhau, nhường nhòn nhau. + Vò tha, bao dung, độ lượng. + Ghi lòng tạc dạ công lao cống hiến của các thế hệ trước. - Học sinh phải rèn luyện: + Kính trọng, biết ơn, quan tâm, chăm sóc ông, bà, cha mẹ. + Kính trọng, lễ phép, biết ơn thầy, cô giáo. + Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những người thân, bạn bè , hàng xóm láng giềng, những người khó khăn, hoạn nạn , tích cực tham gia các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”. “đền ơn đáp nghóa… - Môi hở răng lạnh; Máu chảy ruột mềm; Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn… - Biểu hiện: + Yêu thương, giúp đỡ nhau, nhường nhòn nhau. + Vò tha, bao dung, độ lượng. + Ghi lòng tạc dạ công lao cống hiến của các thế hệ trước. - Học sinh phải rèn luyện: + Kính trong, biết ơn, quan tâm, chăm sóc ông, bà, cha mẹ. + Kính trọng, lễ phép, biết ơn thầy, cô giáo. + Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng, những người khó khăn, hoạn nạn. dân tộc, chúng ta cần phải yêu thương, tôn trọng mọi người; kính trọng người trên, nhương nhòn người dưới; đoàn kết, thân ái với bạn bè; sẵn sàng giúp đỡ mọi người theo khả năng. b. Hoà nhập. GV đặt vấn đề: Cộng đồng là môi trường xã hội để các cá nhân thực hiện sự hoà nhập, liên kết, hợp tác với nhau, tạo nên đời sống của mình và của cộng đồng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thực hiện được tốt những điều đó… GV yêu cầu học sinh đọc 2 thông tin trong SGK. GV đặt câu hỏi:  Thế nào là sống hoà nhập?  Vì sao phải sống hoà nhập?  HS phải làm gì để sống hoà nhập?  Các em nêu những câu tục ngữ nói về sống hoà nhập? GV kết luận: + Sống hoà nhập thể hiện ở sự tiếp xúc, hoà hợp, hiểu biết, liên kết, gắn bó đối với các thành viên khác của cộng đồng, cùng hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng. + Người sống hoà nhập với - Sống hoà nhập là sống gần gũi, chan hoà với mọi người, có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng - Giúp có thêm niềm vui và sức mạnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống. - HS phải rèn luyện: + Tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ, vui vẻ, cởi mở với bạn bè, thầy cô và những người chung quanh. + Tích cực tham các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. - Đồng cam cộng khổ; ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn;… b. Hoà nhập: - Sống hoà nhập là sống gần gũi, chan hoà với mọi người, có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng - Ý nghóa: Giúp có thêm niềm vui và sức mạnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống. -HS phải rèn luyện + Tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ, vui vẻ, cởi mở với bạn bè, thầy cô và những người chung quanh. + Tích cực tham các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. cộng đồng sẽ có thêm niềm vui và sức mạnh trong cuộc sống. Ngươc lại, người sống xa lánh cộng đồng sẽ cảm thấy đơn độc, buồn tẻ, cuộc sống vô vò, kém ý nghóa. c. Hợp tác. GV nêu các câu hỏi:  HS đọc và cho biết ý nghóa của câu ca dao ở đầu trang 92- SGK?  Thế nào là hợp tác? Cho ví dụ để chứng minh.  Những biểu hiện của hợp tác?  Vì sao cần phải biết hợp tác?  Hợp tác cần phải dựa trên những nguyên tắc nào?  Hãy nêu các hình thức hợp tác?  HS cần thực hiện hợp tác như thế nào?  Hãy nêu một vài câu tục - Sức mạnh và thành quả của sự hợp tác. - Hợp tác là cùng chung sức, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc nào đó vì mục đích chung. - Biểu hiện ở việc mọi người cùng bàn bạc với nhau trong công việc chung, phối hợp nhòp nhàng , hỗ trợ, giúp nhau để cùng hoàn thành công việc. - Mỗi người đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng. Sự hợp tác sẽ giúp mọi người hỗ trợ, bổ sung cho nhau tạo nên sức mạnh trí tuệ và thể chất, đem lại chất lượng và hiệu quả cao trong công việc. - Nguyên tắc: tự nguyện, bình đẳng, các bên cùng có lợi. - Các loại: + Hợp tác song phương hoặc đa phương. + Hợp tác từng lónh vực hoặc toàn diện. + Hợp tác giữa các cá nhân, các nhóm, giữa các cộng đồng, dân tộc, quốc gia. - Học sinh phải: + Cùng nhau bàn bac, phân công, xây dựng kế hoạch cụ thể. + Nghiêm túc thực hiện. + Phối hợp nhòp nhàng, hỗ trợ, giúp đỡ nhau… + Đánh giá rút kinh nghiệm. c. Hợp tác: - Hợp tác là cùng chung sức, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc nào đó vì mục đích chung. - Ý nghóa:: + Tạo nên sức mạnh tinh thần và thể chất, đem lại chất lượng và hiệu quả cao trong công việc. + Là một phẩm chất quan trọng của người lao động, là yêu cầu đối với công dân của một xã hội hiện đại. - Nguyên tắc: Tự nguyện, bình đẳng, các bên cùng có lợi. - Các loại: + Hợp tác song phương hoặc đa phương. + Hợp tác từng lónh vực hoặc toàn diện. + Hợp tác giữa các cá nhân, các nhóm, giữa các cộng đồng, dân tộc, quốc gia. -Học sinh phải: + Cùng nhau bàn bac, phân công, xây dựng kế hoạch cụ thể. + Nghiêm túc thực hiện. + Phối hợp nhòp nhàng, hỗ trợ, giúp đỡ nhau… ngữ, danh ngôn nói về sự hợp tác? GV kết luận: + Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lónh vực nào đó ví một mục đích chung. + Cần phải biết hợp tác vì biết hợp tác sẽ đem lại chất lượng và hiệu quả cao hơn cho công việc chung. + Hợp tác phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng, các bên cùng có lợi và không làm hại đến lợi ích của những người khác. GV kết luận toàn bài: Nhân nghóa, hoà nhập, hợp tác là các giá trò đạo đức cao đẹp của người Việt Nam hiện nay trong quan hệ với cộng đồng.Để củng cố các gía trò ấy và để rèn luyện bản thân, chúng ta phải biết yêu quý, gắn bó với cộng đồng nơi ở, nơi học tập của mình và tích cực hoà nhập, hợp tác góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp. - Đông tay thì vỗ nên kêu; Cả bè hơn cây nứa;… Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công (HCM) + Đánh giá rút kinh nghiệm. 4. Củng cố:  Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người?  Thế nào là nhân nghóa? Hãy nêu những hoạt động của trường, đòa phương em thể hiện truyền thống nhân nghóa của dân tộc ta?  Thế nào là sống hoà nhập? Điều gì sẽ xảy ra đối với người sống không hoà nhập với cộng đồng? Vì sao?  Thế nào là hợp tác? Hãy nêu một thành quả của sự hợp tác giữa các bạn trong lớp, trong trường?  Hãy nêu những câu tục ngữ, ca dao, thành ngữ nói về nhân nghóa, hoà nhập và hợp tác? 5. Dặn dò: . cộng đồng mà mình biết? - Cộng đồng làng xã, cộng đồng giáo xứ, cộng đồng dân tộc, cộng đồng người Việt Nam 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với. Bài 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG ( 2 tiết ) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: - Biết được cộng đồng là gì và vai trò của cộng đồng đối với cuộc

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan