0

Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

17 890 5
  • Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:25

KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ  Tính cách của Trương Phi và Quan Công Tính cách của Trương Phi và Quan Công khác nhau như thế nào? khác nhau như thế nào? TÀO THÁO UỐNG RƯU LUẬN ANH HÙNG Trích hồi 21 – Tam quốc diễn nghóa La Quán Trung I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả. 2. Tác phẩm. 3. Đoạn trích: Được trích từ hồi 21 trước đoạn trích “hồi trống Cổ Thành”(hồi 28). II. II. Đọc – hiểu Đọc – hiểu 1.Tâm trạng và tính cách của Lưu Bò khi ở nhờ nhà Tào Tháo. * Che giấu chí lớn: - Giả vờ làm vườn như không muốn để tâm không muốn để tâm đến thiên hạ đến thiên hạ - Quan Công và Trương Phi Lưu Bò cũng giấu: - Quan Công và Trương Phi Lưu Bò cũng giấu: “hai em đâu biết ý anh”. “hai em đâu biết ý anh”. * Che giấu trước Tào Tháo: * Che giấu trước Tào Tháo: - Khi Tào Tháo cho mời: - Khi Tào Tháo cho mời: + Lưu Bò giật mình + Sợ tái mặt + Lấy lại bình tónh khi biết mục đích của việc gặp. -Khi bàn luận chuyện rượu mơ, rồi đến chuyện rồng, chuyện anh hùng: +Lưu Bò trả lời dè dặt khiêm nhường, cẩn trọng. + Chứng tỏ mình nông cạn thiếu am hiểu nhằm che mắt Tào Tháo. - Đến khi Tào Tháo chỉ vào Huyền Đức và Y nói rằng:“Anh hùng trong thiên hạ chỉ có sứ quân và Tháo mà thôi”: + Huyền Đức sợ đến mức rụng rời tay chân . . + Đánh rơi cả thìa đũa trên tay. + Đánh rơi cả thìa đũa trên tay. +Nhanh chí lấy lại bình tónh, che đậy sự sợ +Nhanh chí lấy lại bình tónh, che đậy sự sợ hãi của mình. hãi của mình.  Trầm tónh, khôn ngoan, cẩn trọng, kín đáo. - Khéo léo che đậy được tâm trạng tình cảm của mình trước kẻ thù. - Kiên trì nhẫn nại thực hiện chí lớn. 2. Tính cách Tào Tháo. a. a. Một con người anh hùng Một con người anh hùng - Tào Tháo có quan niệm về người anh hùng nhất quán, sắc sảo: +Tài năng cá nhân phải hơn đời, tung hoành thiên hạ. - Qua câu chuyện luận anh hùng thiên hạ ta thấy Tào Tháo quả là người có cái nhìn sắc sảo thông minh về thời thế và con người. Đó là một nhà chính trò một nhà quân sự tài ba lỗi lạc, thông minh, cơ trí dũng cảm hơn người. b. Một tên gian ác, xảo quyệt. + Cho 3 anh em Lưu Bò ở nhờ là để dò xét tâm trạng thật của Lưu Bò. + Ngầm cho mình là rồng và xếp trên Lưu Bò. + Tự cao tự đại coi thường người khác. Là một tên trùm quân phiệt đa nghi tàn bạo với triết lý sống ích kỷ cá nhân: “Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta” [...]... Tào Tháo là một tên “gian hùng Tào Tháo 3 Những điểm khác nhau giữa Tào Tháo và Lưu Bò Tào Tháo( gian hùng ) Lưu Bò (anh hùng) - Có quyền thế đất đai - Chưa có thời cơ lập chí quân lính, đang thắng, lớn nên đành ở nhờ Tào Tháo lợi dụng vua Hán - Tự tin đầy bản lónh, thông minh sắc sảo hiểu mình hiểu người -Lo lắng sợ hãi, cố che dấu ý nghó tình cảm thật của mình trước Tào Tháo Tào Tháo( gian hùng. .. Thấy được tính cách của Lưu Bò và Tào Tháo qua cuộc đấu trí giữa Tào Tháo và Lưu Bò 2 Nghệ thuật: - Nghệ thuật kể chuyện hết sức hấp dẫn đầy kòch tính, gây hứng thú cho người đọc CỦNG CỐ -Thế lực hùng mạnh của Tào Tháo, và sự nhún nhường, kín đáo kiên nhẫn chờ thời cơ thực hiện chí lớn của Lưu Bò - Hai nhân vật đối kháng gay gắt: một bên là gian hùng và một bên là anh hùng DẶN DÒ Chuẩn bò bài mới : “Tình... là nhất thiên hạ Lưu Bò (anh hùng) -Khôn ngoan linh hoạt che giấu được hành động sơ suất của mình 4 Nghệ thuật - Nghệ thuật miêâu tả tính cách nhân vật, miêu tả thiên nhiên đều rất xuất sắc, đúng lúc đúng chỗ để khắc họa tính cách nhân vật - Tạo được nhiều chi tiết kỳ lạ giàu kòch tính làm cho người đọc thấp thỏm chờ đợi xem ai thắng ai - Xây dựng nhân vật điển hình III Kết luận: 1 Nội dung: Thấy được . 3. Những điểm khác nhau giữa Tào Tháo và Lưu Bò. Tào Tháo( gian hùng Tào Tháo( gian hùng ) ) Lưu Bò (anh hùng) Lưu Bò (anh hùng) - Có quyền thế đất đai. hiện chí lớn. 2. Tính cách Tào Tháo. a. a. Một con người anh hùng Một con người anh hùng - Tào Tháo có quan niệm về người anh hùng nhất quán, sắc sảo: +Tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng, Tào Tháo uống rượu luận anh hùng, Tào Tháo uống rượu luận anh hùng