0

Quy trình thi công công trình thông tin cáp quang, 66 trang

66 2,604 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2016, 13:29

QUY TRèNH THI CễNG MC LC CC QUY NH CHUNG iu 1: S c ca quy phm iu 2: Cỏc nguyờn tc c bn cn tuõn th xõy dng cụng trỡnh thụng tin cỏp quang iu 3: Phm vi ỏp dng ca quy phm KHO ST THIT K CễNG TRèNH THễNG TIN CP QUANG iu 4: Quy nh chung iu 5: Yờu cu chung kho sỏt thit k iu 6: Dng c o c dựng cho kho sỏt thit k iu 7: Phng phỏp kho sỏt thit k iu 8: Ni dung kho sỏt thit k iu 9: H s kho sỏt thit k 11 THIT K CễNG TRèNH THễNG TIN CP QUANG iu 10: Quy nh chung 12 iu 11: S c thit k 12 iu 12: Nguyờn tc thit k tuyn cỏp quang 14 iu 12: Thit k tuyn cỏp treo 15 iu 13: Thit k tuyn cỏp chụn trc tip 18 iu 14: Thit k tuyn cỏp t cng 20 iu 15: Thit k tuyn cỏp t hm 21 iu 16: Thit k cỏp i nh 21 iu 17: Thit k tip t cho tuyn cỏp 22 iu 18: Thit k nh trm v b trớ lp t thit b 22 iu 19: Nhng quy nh chung 22 THI CễNG LP T TUYN CP QUANG 23 iu 20: Lp t cỏp treo 23 iu 21: Lp t cỏp chụn trc tip 24 iu 22: Lp t cỏp cng cỏp 28 iu 23: Lp t cỏp hm cỏp 28 iu 24: Lp cỏp nh 33 iu 25: Hn ni si quang iu 26: Lp t mng sụng cỏp 39 iu 27: Lp t giỏ phõn phi dõy 39 iu 28: Thi cụng tip t cho tuyn cỏp 39 LP T THIT B V XY DNG NH TRM 43 iu 29: Cỏc quy nh chung 43 iu 30: Cụng tỏc chun b thi cụng 43 iu 31: Xõy dng nh trm 45 iu 32: H thng ngun 47 iu 33: Cỏc thit b chiu sỏng 48 iu 34: H thng tip t 49 iu 35: Thit b truyn dn cỏp quang 50 NGHIM THU CễNG TRèNH THễNG TIN CP QUANG 51 iu 36: Quy nh chung 51 iu 37: Quy nh trỡnh t nghim thu 55 iu 38: Quy nh v trang thit b o nghim thu 58 iu 39: Nghim thu tuyn cỏp ó lp t 59 iu 41: Nghim thu h thng thit b ti trm 61 iu 41: Nghim thu thụng tuyn 61 iu 42: Quy nh x lý kt qu o 63 iu 43: Quy nh v bn, h s nghim thu 64 iu 44: Quy nh v an ton lao ng 65 QUY PHM XY DNG CễNG TRèNH THễNG TIN CP QUANG CC QUY NH CHUNG Điều Sở quy phạm 1) TCN 68 - 178: 1999 xây dựng vào quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm văn quy phạm pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tổng cục Bưu điện 2) TCN 68 - 178: 1999 xây dựng sở tiêu chuẩn, khuyến nghị tổ chức quốc tế tiêu chuẩn nước Tổng cục Bưu điện chấp thuận 3) Khi quy định trích dẫn quy phạm thay Nhà nước hay Tổng cục Bưu điện chấp thuận quy định thay cho quy định trích dẫn quy phạm Điều Các nguyên tắc cần tuân thủ xây dựng công trình thông tin cáp quang 1) Xây dựng công trình thông tin cáp quang phải tuân thủ trình tự nội dung đề quy phạm 2) Xây dựng công trình thông tin cáp quang phải tuân thủ đầy đủ quy định Nhà nước Ngành quản lý đầu tư xây dựng công trình thông tin 3) Xây dựng công trình thông tin cáp quang phải tính đến phát triển mạng viễn thông tương lai, đồng thời phải bảo đảm tính kế thừa mạng luới tại, phát huy có hiệu cao trình khai thác bảo dưỡng mạng lưới 4) Chi phí xây dựng công trình thông tin cáp quang phải đảm bảo tiết kiệm tối đa cho ngân sách, tránh lãng phí cải vật chất, thời gian nhân công lao động 5) Việc xây dựng công trình thông tin cáp quang phải đảm bảo cho việc khai thác bảo dưỡng thực cách dễ dàng 6) Việc xây dựng công trình thông tin cáp quang không gây ảnh hưởng nguy hại tới công trình khác, không gây ảnh hưởng xấu tới điều kiện môi trường 7) Phải đảm bảo an toàn cho người thiết bị trình xây dựng, khai thác bảo dưỡng sau 8) Trường hợp xây dựng công trình trọng điểm (cấp 1) thiết kế, thi công cần tính đến dự phòng chiến tranh cố lớn Điều Phạm vi áp dụng quy phạm 1) Quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang văn quy định nguyên tắc cần tuân thủ tiến hành xây dựng công trình thông tin cáp quang 2) Quy phạm sở cho việc xây dựng quy trình thi công lập định mức kinh tế - kỹ thuật, thẩm định phê duyệt đồ án thiết kế công trình, kiểm tra trình xây dựng nghiệm thu cho phép sử dụng công trình 3) Ngoài quy phạm này, trình xây dựng công trình thông tin cáp quang cần phải ý áp dụng văn quy phạm pháp luật có liên quan Nhà nước Tổng cục Bưu điện 4) Tất công trình thông tin cáp quang phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm Ngành Bưu điện Ngành khác có liên quan Trong trường hợp tình hình thực tế khó khăn công trình thực theo quy phạm phải báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền ý kiến giải cuối phải ghi vào nhiệm vụ thiết kế, hồ sơ thiết kế lý lịch công trình để giao cho quan quản lý sử dụng công trình 5) Quy phạm không áp dụng cho việc xây dựng công trình thông tin cáp quang biển Khảo sát thiết kế công trìnH thông tin cáp quang Điều Quy định chung 1) Khảo sát thiết kế công việc bắt buộc phải làm trước thiết kế 2) Khảo sát thiết kế phải theo: a Dự án đầu tư văn có liên quan dự án; b Yêu cầu quan thiết kế chủ đầu tư 3) Tổ chức khảo sát thiết kế phải đơn vị có tư cách pháp nhân có đăng ký kinh doanh hành nghề, chứng tư vấn xây dựng 4) Tổ chức khảo sát thiết kế chủ nhiệm đề án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác tính pháp lý tài liệu, số liệu, vẽ hồ sơ khảo sát thiết kế 5) Hồ sơ khảo sát thiết kế phải thể đầy đủ nội dung theo quy định hành Nhà nước Ngành Điều yêu cầu chung khảo sát thiết kế 1) Khảo sát thiết kế phải phản ánh đầy đủ, xác số liệu, thuyết minh tình trạng địa hình, địa chất, khí tượng, thuỷ văn, điện trở suất đất, tình trạng xã hội, quy hoạch v.v địa điểm tuyến cáp xây dựng 2) Khảo sát thiết kế phải phản ảnh trạng công trình gồm vị trí nơi cáp nhập trạm, độ dài đoạn cáp nhập trạm, vị trí trạm đầu cuối trạm trung gian tuyến cáp, thiết bị phụ trợ, nơi rẽ cáp v.v Hiện trạng chung công trình thông tin có liên quan phải thể khảo sát thiết kế cần thiết Điều Dụng cụ đo đạc dùng cho khảo sát thiết kế Các dụng cụ đo đạc dùng cho khảo sát thiết kế phải đảm bảo đầy đủ chức tính xác cần thiết 1) Công cụ nghiên cứu sơ bộ: a Bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 50 000, 1: 100 000 b Bản đồ địa hình - Hành - Giao thông tỷ lệ 1: 500, 1: 1000, cần thiết 2) Công cụ, dụng cụ, thiết bị định tuyến, định trạm thực địa: Tùy theo yêu cầu cụ thể loại công trình cáp quang để chọn loại thích hợp số dụng cụ sau: a Máy đo, máy ngắm quang học phụ kiện kèm theo; b Bộ gậy ngắm; c Xe lăn đo độ dài chuyên dụng; d Các loại thước đo độ dài; e Máy quay phim camera dùng băng từ máy chụp ảnh; f Các loại cọc mốc dụng cụ để đóng cọc mốc; g Bàn vẽ lưu động loại văn phòng phẩm phù hợp; h Máy tính cá nhân xách tay (nếu có) 3) Công cụ, dụng cụ, thiết bị khảo sát địa chất a Các loại khoan máy, khoan tay để lấy mẫu đất, mẫu nước b Máy đo điện trở suất đất Điều Phương pháp khảo sát thiết kế 1) Khảo sát thiết kế sơ đồ a Sử dụng đồ địa hình tỷ lệ 1: 50000 1: 100000 để xác định sơ vị trí tuyến nhà trạm b Sử dụng đồ tỷ lệ 1: 500 1: 1000 để xác định vị trí tuyến nhà trạm thành phố, thị xã, thị trấn, khu công nghiệp 2) Khảo sát thiết kế chi tiết thực địa a Đối với tuyến cáp nằm vùng địa hình phức tạp đồng ruộng, đồi nương cần áp dụng phương pháp đo máy ngắm quang học gậy ngắm b Đối với tuyến cáp nằm địa hình thuận lợi như: ven đường, bãi phẳng dùng xe đo thước đo 3) Đối với tuyến cáp treo a Tại vị trí dựng cột phải đóng cọc mốc b Đối chiếu đánh dấu vị trí dựng cột lên vẽ mặt 4) Đối với tuyến cáp cống a Dùng đồ có sẵn vùng có tuyến cáp qua để phóng đại thành đồ có tỷ lệ cần thiết b Đo lại thực địa để điều chỉnh lại địa điểm mà thực địa thay đổi không giống đồ cũ c Phải đánh dấu vị trí bể cáp thực địa Nếu đóng cọc đóng ngập hết cọc mốc, để lộ mặt đầu cọc mốc có ghi số Nếu đường nhựa dùng sơn đỏ đánh dấu vào mặt đường 5) Đối với tuyến cáp chôn trực tiếp a Trên đường thẳng 100 m góc đóng cọc mốc Nếu vị trí đóng cọc mốc không gây trở ngại cho xe cộ người lại phần cọc mốc thừa mặt đất 20 cm, cọc mốc có viết chữ đánh dấu Tại vị trí đóng cọc mốc gây trở ngại giao thông cần ghi chép tỷ mỉ vẽ mặt vị trí tuyến b Có biện pháp kiểm tra tình trạng địa chất, địa hình tuyến 6) Đối với cáp nhà a Sử dụng thước dây để đo khảo sát b Đánh dấu vị trí đặt hộp kéo cáp, số liệu đặc điểm đặc trưng nhà trạm 7) Đối với cáp hầm a Sử dụng thước dây để đo b Đánh dấu vị trí đặt cáp, nơi rẽ cáp, vị trí đặt cầu cáp, đặt giá phối cáp Điều Nội dung khảo sát thiết kế 1) Căn vào yêu cầu cụ thể công trình, quy định nội dung khảo sát thiết kế sơ để đảm bảo thuận tiện cho khảo sát thiết kế Nội dung khảo sát thiết kế thực địa phải tiến hành chi tiết cụ thể cho chủng loại hệ thống cáp quang lắp đặt 2) Đối với cáp treo a Khảo sát sơ hướng tuyến, vị trí trạm đồ b Khảo sát chi tiết thực địa tuyến cáp vị trí đặt trạm Tuyến trạm khảo sát sở có thoả thuận văn quan có liên quan c Xác định tham số thực địa bao gồm: vùng gió, điều kiện tải trọng, tác động cột cáp, nhiệt độ, độ ẩm không khí, lượng mưa trung bình, lớn nhỏ nhất, tình hình dông, sét, địa hình, địa chất, địa vật lý ví trí chôn cột Đồng thời xác định chủng loại, quy cách giải pháp gia cố, gia cường cột cáp d Xác định cự ly khoảng cột (kể khoảng vượt), số lượng, chủng loại, quy cách cáp treo cột e Xác định cự ly tuyến vật thể công trình kiến trúc xây dựng dọc theo tuyến 3) Đối với cáp cống a Khảo sát sơ hướng tuyến, vị trí trạm đồ b Khảo sát chi tiết thực địa tuyến cáp vị trí đặt trạm Tuyến trạm khảo sát sở có thoả thuận văn quan có liên quan c Khảo sát địa hình, loại đất đá cần đào đắp, địa vật lý, tác nhân xâm thực ăn mòn cáp, lượng mức nước ngầm, mức độ úng lụt cáp mưa bão vùng đặt cáp d Xác định tình hình dông, sét khu vực đặt tuyến, đặt trạm e Xác định chủng loại quy cách cống, bể dung lượng đường ống cần thiết f Xác định độ chôn sâu khoảng cách đặt đường ống cáp môi trường đặt ống: vỉa hè, lòng đường, vượt đường sắt, vượt đường bộ, vượt chéo qua ống cấp thoát nước, vượt chéo qua đường cáp điện lực ngầm, vượt cầu cống, trên/dưới/cạnh công trình kiến trúc - xây dựng ngầm (hiện theo quy hoạch) g Xác định số lượng chủng loại cáp, quy cách kéo cáp, bán kính cong điểm uốn cong tuyến cáp h Xác định vị trí bể cáp i Xác định cự ly tuyến cáp với vật thể, công trình khác có liên quan dọc theo tuyến cáp 4) Đối với cáp chôn trực tiếp a Khảo sát sơ hướng tuyến, vị trí trạm đồ b Khảo sát hướng tuyến, vị trí trạm chi tiết, cụ thể thực địa c Xác định tình hình dông sét khu vực đặt tuyến, đặt trạm d Khảo sát địa hình, địa chất, địa vật lý, loại đất đá cần đào đắp, tác nhân xâm thực ăn mòn cáp, lượng mức nước ngầm, mức độ úng lụt mưa lũ, tình hình sạt lở tuyến xảy vùng đặt cáp 10 e Phải thi công xây lắp hệ thống bảo vệ, dây đất, chống sét trước thi công lắp máy f Lắp đặt thiết bị phải tuân thủ theo trình tự, quy trình tài liệu hướng dẫn thực giám sát chuyên gia 3) Quy định an toàn lắp đặt thiết bị a Phải tuân thủ quy định, quy trình an toàn thi công b Phải thường xuyên kiểm tra an toàn sử dụng điện để thi công Kiểm tra nguội trước đóng điện c Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện người hoạt động khu vực thi công d Khi thi công đấu chuyển thiết bị cần có phối hợp chặt chẽ đơn vị quản lý đơn vị thi công e Khi thi công lắp đặt thiết bị nâng cấp mà đồng thời có hệ thống khác hoạt động việc thi công phải tuân thủ quy định sau: - Lắp đặt thiết bị mà đảm bảo hoạt động bình thường hệ thống hoạt động; - Sau toàn hệ thống hoạt động ổn định đấu chuyển Việc đấu chuyển nên thực vào thời điểm có ảnh hưởng tới mạng lưới; - Duy trì chế độ làm việc với hai hệ thống đến hệ thống hoạt động yêu cầu; - Tháo dỡ thiết bị, hệ thống cũ, đóng gói bàn giao cho đơn vị quản lý phép f Phải tuân thủ quy định an toàn cảnh báo trang thiết bị theo tài liệu hướng dẫn Ngoài ra, phải tuân thủ quy định sau lắp đặt: - Khi làm việc với sợi quang phải: + Đeo kính bảo hộ; + Lau chùi tay sẽ; + Cẩn thận làm việc với sợi quang luôn đặt chúng vị trí an toàn, chắn 52 - Trước làm việc với mối nối quang phải đảm bảo chắn mức công suất quang phát xạ nằm giới hạn an toàn - Việc ngắt phát quang nên thực cách tháo trực tiếp khối phát quang tương ứng - Bất kỳ nối quang (connector) mà tháo phải đóng kín nắp đậy để chống bụi - Trước lắp đầu nối quang vào ngăn giá thiết bị phải làm điểm tiếp xúc để đảm bảo chỗ nối tiếp xúc tốt Chỉ sử dụng phương pháp vật liệu theo quy định để làm nối quang - Để đảm bảo an toàn cho thiết bị, trước lắp đặt, nhân viên phải trang bị phương tiện nối đất - Chỉ cầm vào cạnh card, tránh sờ vào mạch in, mối hàn linh kiện v.v - Các linh kiện thành phần rời rạc dự phòng nên bảo quản gói chống tĩnh điện quy định - Các thiết bị linh kiện nhạy cảm với tĩnh điện phải dán nhãn cảnh báo 4) Lắp đặt thiết bị a Thiết bị phải bố trí để đảm bảo hoạt động không gây ảnh hưởng nguy hiểm cho nhân viên vận hành thiết bị lân cận b Các thiết bị phải bố trí lắp đặt cho không bị rung chấn động thiết bị gây làm hỏng đầu tiếp xúc làm sai lệch mức hiệu chỉnh thiết bị c Trong gian lắp đặt thiết bị thông tin, lối phía trước phía sau thiết bị (nếu có) phải có chiều rộng không nhỏ 0,8 m chiều cao không nhỏ 1,9 m, lối vật cản trở người lại di chuyển thiết bị Cá biệt chỗ có kết cấu xây dựng nhô chiều rộng lối không nhỏ 0,6 m d Khi lắp đặt thiết bị trọn thấy thiết bị có vấn đề nghi ngờ phải kiểm tra hoạt động thiết bị trước lắp đặt e Khi lắp đặt, thay thiết bị khối phải thực theo hướng dẫn, không làm ảnh hưởng tới phận khác 53 f Không cấp nguồn điện vào khối quang chúng chưa đặt vào vị trí quy định ngăn giá g Thứ tự lắp đặt: phải tuân theo hướng dẫn lắp đặt thiết bị Để đảm bảo an toàn cần tuân thủ theo thứ tự sau: - Lắp ngăn giá vào giá trước lắp khối (modul) vào ngăn giá - Lắp khối đầu cuối đường truyền trước nối nguồn tới thiết bị Phải ngắt tách khỏi nguồn điện cung cấp trước tháo khối đầu cuối đường truyền h Khi lắp ngăn giá vào giá máy - Khi lắp ngăn giá phận có khối lượng lớn 10 Kg cần phải bố trí hai người - Khi lắp đặt giá, ngăn giá khối phải kiểm tra lại chắn cấu hình, vị trí gia cố chắn ốc vít lẫy, móc i Khi thực phép đo quang phải tuân theo hướng dẫn để đảm bảo cho nguồn quang tháo gỡ đấu nối vào sau j Lắp khối vào ngăn giá: phải ý đặt vị trí khối cần lắp theo thiết kế, hướng dẫn kèm theo thiết bị chuyên gia Trong trình lắp đặt phải ghi lại đầy đủ thông tin lắp đặt chi tiết lựa chọn lắp đặt k Đối với hệ thống thiết bị có cài đặt phần mềm, trước cài đặt phần mềm phải kiểm tra hoạt động ổn định phần cứng thao tác theo hướng dẫn tài liệu chuyên gia l Khi cài đặt phần mềm có tham số liệu lựa chọn theo cấu hình cụ thể thì: - Phải chuẩn bị tất liệu cấu hình trước người cài đặt phải thông thạo phần mềm - Việc cài đặt phải theo hướng dẫn tài liệu phải quan sát kịp thời thị, cảnh báo thiết bị công cụ lắp đặt (máy tính, thiết bị đo ) 54 - Trong cài đặt phần mềm, hệ thống yêu cầu có cấp độ bảo vệ khác người có đủ thẩm quyền phép cài đặt người cài đặt phải chịu trách nhiệm bí mật nội dung thông tin, mức độ truy nhập mà họ biết, kể người cài đặt đương nhiệm hay không đương nhiệm m Trước đấu nối thiết bị với mạng cáp phải đảm bảo tuyến cáp nghiệm thu quy định n Phải kiểm tra lại tổng thể toàn hệ thống trước đấu thiết bị vào nguồn điện o Quy định lắp đặt chung thiết bị với công trình khác nhà trạm - Nếu lắp đặt thiết bị thông tin cáp quang vào nhà trạm với thiết bị công trình khác như: thiết bị vi ba, thiết bị chuyển mạch v.v Nhà trạm phải đảm bảo đủ diện tích cho thiết bị thông tin cáp quang làm việc bình thường - Trong trình lắp đặt không gây trở ngại làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường thiết bị khai thác - Không can thiệp đến cấu hình thiết bị khác không đồng ý người có thẩm quyền NGhiệm thu công trình thông tin cáp quang Điều 37 Quy định chung 1) Chương quy phạm quy định nội dung trình tự nghiệm thu công trình thông tin cáp quang xây dựng xong chuẩn bị đưa vào sử dụng 2) Nghiệm thu công trình xây dựng tuyến thông tin cáp quang phải tuân thủ quy định Nhà nước Ngành nghiệm thu công trình xây dựng 3) Công trình thi công xong phải nghiệm thu đạt yêu cầu quy định bàn giao để đưa vào sử dụng 55 4) Nghiệm thu phải vào a Thiết kế kỹ thuật phê duyệt b Các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm có liên quan Nhà nước Ngành c Các kết đo kiểm tra thực trình xây dựng, lắp đặt công trình d Các điều khoản quy định khối lượng chất lượng công trình hợp đồng giao nhận thi công 5) Trước tiến hành nghiệm thu công trình bên thi công phải giao cho Hội đồng nghiệm thu tài liệu về: a Hồ sơ hoàn công; b Tài liệu thiết kế công trình; c Quyết định phê chuẩn luận chứng kinh tế-kỹ thuật, phê chuẩn thiết kế, định phê duyệt kết trúng thầu; d Hợp đồng kinh tế giao nhận thi công, xây lắp công trình chủ đầu tư nhà thầu; e Những tài liệu thay đổi thiết kế cấp có thẩm quyền phê duyệt, văn bổ sung khối lượng phát sinh (nếu có) xác nhận quan thiết kế, chủ đầu tư nhà thầu; f Những văn nghiệm thu kỹ thuật đơn vị thi công thực đơn vị chủ quản đơn vị thiết kế đồng ý; g Biên nghiệm thu và chứng chứng nhận vật tư thiết bị; h Nhật ký công trình bên thi công; i Bản ghi chép công trình ngầm công trình bị che khuất; j Các biên nghiệm thu hạng mục công trình, công trình ngầm, công trình bị che khuất thực trình thi công; k Các biên đo điện trở tiếp đất kiểm tra trang bị bảo vệ, đánh dấu công trình; l Biên ghi chép tình hình vận hành thử thiết bị; m Biên ghi chép tình hình hư hỏng thiết bị công việc sửa chữa; n Những văn pháp lý sử dụng đất đền bù; 56 o Bản liệt kê vật tư dự phòng công trình; p Biên thu hồi vật liệu; q Các văn thoả thuận bên liên quan 6) Tổ chức nghiệm thu : Chủ đầu tư công trình chịu trách nhiệm tổ chức công tác nghiệm thu, thành lập Hội đồng nghiệm thu Cùng tiến hành công tác nghiệm thu với chủ đầu tư có : a Đại diện quan thiết kế công trình; b Đại diện quan tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị; c Đại diện đơn vị thi công; d Đại diện đơn vị quản lý, vận hành khai thác tuyến thông tin quang 7) Trách nhiệm quyền hạn tổ chức trình nghiệm thu a.Chủ đầu tư - Trách nhiệm: + Thành lập Hội đồng nghiệm thu; + Thực đầy đủ quy định Nhà nước, Ngành quản lý chất lượng công trình - Quyền hạn : + Thuê đơn vị tư vấn giám sát thi công; + Từ chối nghiệm thu khối lượng chất lượng công trình không đạt yêu cầu thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan b Tổ chức tư vấn thiết kế - Trách nhiệm : Tham gia với đơn vị thi công chủ đầu tư việc xem xét hồ sơ để tiến hành nghiệm thu - Quyền hạn : Từ chối nghiệm thu công trình khối lượng chất lượng công trình không theo yêu cầu thiết kế phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép c Đơn vị thi công - Trách nhiệm : 57 + Giao hồ sơ tài liệu đối tượng nghiệm thu cho bên tham gia nghiệm thu xem xét; + Giải trình khối lượng chất lượng công trình theo yêu cầu bên tham gia nghiệm thu; + Hướng dẫn bên tham gia nghiệm thu kiểm tra công trình thực địa; + Thực yêu cầu Hội đồng nghiệm thu - Quyền hạn: Không chịu trách nhiệm chất lượng công trình chủ đầu tư tự ý đưa vào sử dụng chưa nghiệm thu 8) Thời gian bảo hành a Thời gian bảo hành cho công trình thông tin cáp quang phải tuân thủ định số 499/BXD, ngày 18/9/1996 b Đơn vị thi công chịu trách nhiệm tìm biện pháp giải vấn đề nảy sinh thi công thời gian bảo hành 9) Đối với công trình lớn, phức tạp bao gồm nhiều hạng mục tổ chức nghiệm thu hạng mục sau tổng nghiệm thu toàn trình Điều 38 Quy định trình tự nghiệm thu 1) Trước nghiệm thu bên thi công phải bàn giao cho Hội đồng nghiệm thu đầy đủ tài liệu nêu mục điều 37 chương 2) Sau hoàn thành hạng mục thi công, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu xác nhận khối lượng chất lượng, đơn vị thi công thông báo cho chủ đầu tư biết để tiến hành kiểm tra tổ chức công tác nghiệm thu 3) Nghiệm thu công trình thông tin quang bao gồm nghiệm thu chất lượng tuyến cáp lắp đặt, nghiệm thu thiết bị trạm, nghiệm thu thông tuyến nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng 4) Khi nghiệm thu công trình phải tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn môi trường, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ thực tế công trình so với thiết kế phê duyệt, tiêu chuẩn kỹ thuật Nhà nước Ngành điều khoản quy định hợp đồng 58 5) Trong thời gian chậm tháng sau nghiệm thu hoàn thành công trình chủ đầu tư phải hoàn tất hồ sơ công trình để nộp cho quan chức Điều 39 Quy định trang thiết bị đo nghiệm thu 1) Chủng loại thiết bị đo nghiệm thu phải đảm bảo có đầy đủ tính kỹ thuật khả đo nghiệm thu theo nội dung quy định cho kết xác 2) Các thiết bị đo nghiệm thu phải có chứng quan kiểm chuẩn 3) Trước đo phải kiểm tra lại hoạt động độ xác máy đo 4) Phải đảm bảo điều kiện đo Trước tiến hành đo cần kiểm tra điều kiện môi trường nơi lắp đặt thiết bị Không cho phép thiết bị sử dụng nơi không đảm bảo điều kiện môi trường 5) Người thực đo : Cán tham gia trực tiếp vào phép đo phải am hiểu vững kỹ thuật thiết bị hệ thống đánh giá, thao tác thành thạo thiết bị đo Nắm vững thực quy trình đo, quy định an toàn lao động Điều 40 Nghiệm thu tuyến cáp lắp đặt 1) Các tuyến cáp sau lắp đặt xong phải nghiệm thu trước đấu nối vào thiết bị 2) Khi nghiệm thu cần có tài liệu: a Tài liệu thiết kế tuyến b Những tài liệu thay đổi thiết kế phê duyệt đơn vị chủ quản đơn vị thiết kế trình thi công (kể văn thay đổi vật liệu, phát sinh thêm công trình ) c Những văn nghiệm thu kỹ thuật lúc thi công đơn vị thi công đề đơn vị chủ quản đơn vị thiết kế đồng ý d Biên nghiệm thu chứng chứng nhận chất lượng vật tư, thiết bị e Bản ghi chép mốc cáp f Các biên đo kiểm trình thi công 59 g Các biên đo điện trở tiếp đất kiểm tra trang bị bảo vệ, đánh dấu tuyến cáp h Những văn pháp lý sử dụng đất đền bù i Bản liệt kê vật tư dự phòng tuyến cáp j Chi tiết khối lượng công việc thực k Biên thu hồi vật liệu l Các văn thoả thuận bên liên quan 3) Nghiệm thu tuyến cáp lắp đặt gồm hai phần: a Kiểm tra trạng tuyến cáp b Nghiệm thu thông số kỹ thuật tuyến cáp 4) Kiểm tra trạng tuyến cáp a Khi kiểm tra trạng tuyến cáp phải kiểm tra vị trí tình trạng bề tuyến cáp sau lắp đặt, b Kiểm tra biển báo hệ thống bảo vệ cáp (gồm hệ thống chống ẩm, chống thấm, chống sét tiếp đất cho cáp .) 5) Đánh giá thông số kỹ thuật tuyến cáp: Bao gồm: a Xác định chiều dài tuyến cáp b Tổng suy hao toàn tuyến so với thiết kế c Kiểm tra chủng loại cáp so với thiết kế: + Vị trí, chủng loại số lượng măng sông cáp d Kiểm tra suy hao mối hàn e Việc đánh giá thông số kỹ thuật phải thực tất sợi dẫn quang 6) Sau kiểm tra đo đạc, cần lập biên nghiệm thu tuyến cáp (theo mẫu phụ lục A) 60 Điều 41 Nghiệm thu hệ thống thiết bị trạm 1) Nghiệm thu hệ thống thiết bị trạm nghiệm thu thiết bị lắp đặt xong Phần nghiệm thu tiến hành theo hai bước nghiệm thu tĩnh nghiệm thu sau hoàn thành lắp đặt 2) Nghiệm thu tĩnh: Nghiệm thu tĩnh kiểm tra xác định chất lượng lắp đặt công trình theo thiết kế yêu cầu kỹ thuật lắp đặt để chuẩn bị đưa vào chạy thử không tải a Điều kiện cho việc nghiệm thu tĩnh là: - Thiết bị phải đầy đủ số lượng chủng loại theo thiết kế; - Toàn giá máy, đầu cắm phải khuyết tật đặt theo thiết kế; - Vị trí lắp đặt, tên, mã card máy phải theo thiết kế; - Các vị trí cáp, nối quang (connector) phải đầy đủ, chủng loại đặt vị trí theo thiết kế; - Điện trở tiếp đất : Phải xác định mức độ phù hợp với quy định ngành b Khi nghiệm thu cần có hồ sơ tài liệu sau: - Thiết kế lắp đặt vẽ chế tạo (nếu có); - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành, hồ sơ thiết bị; - Biên nghiệm thu phần công việc lắp đặt thiết bị phần phụ máy; - Bản vẽ hoàn công; - Biên nghiệm thu hệ thống bảo vệ thiết bị, sơ đồ đo điện trở tiếp đất; - Các biên nghiệm thu có liên quan tới phần bị che khuất công trình; - Đối với thiết bị sử dụng trước phải có hồ sơ cũ kèm; - Đối với thiết bị hệ thống phải có văn giao nhận thiết bị tổ chức giao thầu nhận thầu Các biên liên quan đến việc trình vận chuyển thiết bị (tình trạng kỹ thuật, cố 61 xảy đường vận chuyển, lưu giữ kho bãi, mát ), xác định tình trạng thiết bị trước lắp đặt Nếu thiết bị hư hỏng sau sửa chữa xong phải có biên nghiệm thu tình trạng thiết bị sau sửa chữa c Sau nghiên cứu hồ sơ nghiệm thu thực địa thấy thiết bị lắp đặt thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hành lập ký biên nghiệm thu tĩnh, cho phép chạy thử không tải Nếu Hội đồng nghiệm thu phát thấy có khiếm khuyết yêu cầu tổ chức nhận thầu lắp đặt sửa chữa hoàn chỉnh ấn định ngày nghiệm thu lại Nếu khiếm khuyết không ảnh hưởng đến việc chạy thử máy lập ký biên nghiệm thu tĩnh lập phụ lục khiếm khuyết định thời gian hoàn thành Phía nhận thầu lắp đặt phải nghiêm chỉnh thực công việc khắc phục khiếm khuyết thời hạn 3) Nghiệm thu thiết bị sau lắp đặt a Nghiệm thu thiết bị sau lắp đặt cho thiết bị trạm chạy thử không tải để kiểm tra xác định chất lượng lắp đặt tình trạng thiết bị trình chạy thử không tải, phát loại trừ sai sót, khiếm khuyết chưa phát trình nghiệm thu tĩnh b Nghiệm thu chạy thử không tải gồm hai phần: - Nghiệm thu chạy thử không tải máy độc lập - Nghiệm thu chạy thử không tải trạm máy c Khi nghiệm thu chạy thử phải theo dõi hoạt động thiết bị Nếu phát thấy có cố dừng máy, tìm nguyên nhân để khắc phục cố Thời gian chạy không tải thường ghi tài liệu hướng dẫn vận hành máy Nếu tài liệu hướng dẫn không quy định điều thời gian chạy thử không tải từ đến liên tục Đối với thiết bị không cho phép chạy thử không tải sau nghiệm thu tĩnh xong chuyển sang chạy thử có tải d Sau nghiệm thu thiết bị lắp đặt, Hội đồng nghiệm thu sở xem xét, lập ký biên nghiệm thu thiết bị với kết kiểm tra thông số sau: - Kiểm tra phần nguồn (gồm nguồn nguồn dự phòng) 62 + Nguồn điện cung cấp : Điện áp lưới điện xoay chiều cung cấp cho nhà trạm phải nằm phạm vi cho phép thiết bị nguồn Các hệ thống nguồn điện chỗ (máy nổ, ắc quy, pin mặt trời vv ) phải đầy đủ theo thiết kế có tiêu kỹ thuật cần thiết + Kiểm tra dây nối nguồn chung đến thiết bị + Kiểm tra card nguồn thiết bị Trong trường hợp thiết bị có card cung cấp nguồn nguồn phụ dự phòng cần kiểm tra khả chuyển mạch bảo vệ hai chế độ - Kiểm tra thông số quang gồm thông số chính: + Công suất phát quang + Độ nhạy thu quang dải động thu quang - Kiểm tra chức cảnh báo theo thuyết minh kỹ thuật gồm: + Kiểm tra đèn cảnh báo + Hệ thống báo hiệu thiết bị - Kiểm tra cấu hình thiết bị gồm: Kiểm tra khối thiết bị khối thiết bị dự phòng - Kiểm tra chất lượng truyền dẫn: Đánh giá hai thông số + Lỗi bit + Jitter - Kiểm tra chức phần mềm thiết bị e Sau chạy thử liên tục vòng tới (tuỳ loại thiết bị) thấy máy hoạt động phù hợp với thiết kế yêu cầu công nghệ sản xuất, hội đồng nghiệm thu lập ký biên nghiệm thu thiết bị lắp đặt xong trạm cho phép nghiệm thu thông tuyến Sau tiến hành kiểm tra, đo thử Hội đồng nghiệm thu lập biên nghiệm thu thiết bị trạm (phụ lục B) Nếu thiết bị lắp đặt trạm đạt yêu cầu thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật Hội đồng nghiệm thu cho phép tiến hành nghiệm thu thông tuyến Điều 42 Nghiệm thu thông tuyến 1) Nghiệm thu thông tuyến nhằm đánh giá chất lượng tuyến thông tin cáp quang vừa xây dựng có khả đưa vào sử dụng hay không Việc 63 nghiệm thu thông tuyến phải đánh giá toàn phần hệ thống bao gồm thiết bị xen rẽ, thiết bị lặp, cáp quang kết nối 2) Để nghiệm thu thông tuyến phải cho toàn tuyến chạy thử có tải Thời gian chạy thử có tải thường quy định tài liệu hướng dẫn vận hành thiết bị Nếu tài liệu quy định thiết bị chạy có tải 24 liên tục mà bảo đảm thông số theo quy định kết thúc chạy thử Các thông số cần kiểm tra gồm: a Các thông số quang tuyến - Đo công suất dự phòng tuyến b Các thông số đánh giá chất lượng tuyến: - Đo tỷ lệ lỗi bít luồng PDH; - Đo tỷ lệ lỗi khối luồng số SDH; - Đo Jitter 3) Đối với cấu hình điểm - điểm phải đo thông tuyến từ trạm gốc đến trạm cuối Đo thông tuyến cấu hình ring phải chọn trạm làm trạm bắt đầu, sau đo thông tuyến với trạm tuyến vòng ring khép kín Chú ý cấu hình ring hai chiều phải đo thông tuyến theo hai chiều 4) Nếu thông số kỹ thuật tuyến thoả mãn yêu cầu thiết kế quy định khác nhà nước Ngành Hội đồng nghiệm thu lập ký biên nghiệm thu (phụ lục C) Điều 43 Quy định xử lý kết đo 1) Chỉ tiêu kỹ thuật vật tư thiết bị đánh giá (như cáp, thiết bị phụ kiện, thiết bị trạm, tuyến ) bắt buộc phải thoả mãn tiêu chuẩn ngành 2) Kết đo phải ghi xác bước xử lý có kèm theo sơ đồ đo, danh sách máy đo sử dụng (hoặc ghi rõ đo theo quy trình nào) đánh giá Hội đồng nghiệm thu kết đo (Kèm theo kết đo chưa xử lý lấy từ máy có) 3) Trong kết đo phải ghi rõ tên công trình đo, ngày đo, người đo, thành viên giám sát phép đo kết luận tiểu ban giám sát sau đo 64 Điều 44 Quy định văn bản, hồ sơ nghiệm thu 1) Văn nghiệm thu phải ghi rõ: - Tên công trình nghiệm thu, địa điểm, thời gian nghiệm thu - Tên, quan trách nhiệm thành viên Hội đồng nghiệm thu - Chi tiết phép đo thực ghi rõ kết đo nghiệm thu - Tình trạng, vấn đề tồn công trình nghiệm thu biện pháp giải 2) Các kiến nghị kết luận Hội đồng nghiệm thu phải ghi chi tiết văn nghiệm thu thành viên Hội đồng nghiệm thu ký xác nhận 3) Hồ sơ nghiệm thu công trình phải bao gồm đầy đủ tài liệu : a Danh sách đơn vị tham gia xây dựng công trình phần việc hạng mục công trình đơn vị thực b Hồ sơ hoàn công công trình bao gồm văn sau: - Bản vẽ hoàn công công trình (bao gồm công trình công trình nội ngoại thất phục vụ cho vận hành khai thác) đơn vị xây lắp lập thay đổi thiết kế quan thiết kế đóng dấu xác nhận đồng ý; - Các chứng kỹ thuật xuất xưởng; - Các tài liệu, biên nghiệm thu chất lượng phận công trình giai đoạn xây lắp; - Biên thử thiết bị phòng chống cháy thiết bị chống sét; - Các tài liệu khảo sát thiết kế duyệt; - Quy trình vận hành khai thác công trình; - Các tài liệu việc cho phép sử dụng công trình kỹ thuật bên khu vực công trình (điện, nước ) quan quản lý cấp; - Biên nghiệm thu chất lượng toàn công trình xây dựng Điều 45 Quy định an toàn lao động Khi thiết kế, thi công công trình phải tuân theo quy định hành an toàn lao động Ngoài thực trình nghiệm thu tuyến 65 thông tin quang phải chấp hành đầy đủ quy định an toàn lao động Nhà nước Ngành, đặc biệt cần ý quy định sau: a Cán nhân viên phải huấn luyện an toàn lao động trước làm nhiệm vụ b Trong trình đo thử tuyệt đối không nhìn trực tiếp vào sợi laser phát quang để tránh nguy hiểm xạ đo 66
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình thi công công trình thông tin cáp quang, 66 trang, Quy trình thi công công trình thông tin cáp quang, 66 trang,