0

luận án CHẤT ĐỒNG QUÊ TRONG THƠ lục bát VIỆT NAM HIỆN đại (qua thơ lục bát nguyễn duy và đồng đức bốn)

26 442 0
  • luận án CHẤT ĐỒNG QUÊ TRONG THƠ lục bát VIỆT NAM HIỆN đại (qua thơ lục bát nguyễn duy và đồng đức bốn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2016, 20:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI VÀ NHÂN VĂN - - PHẠM MAI PHONG CHẤT ĐỒNG QUÊ TRONG THƠ LỤC BÁT VIỆT NAM HIỆN ĐẠI (Qua thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn) Chuyên ngành : Lý luận văn học Mã số : 60.22.32 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NGỮ VĂN Hà Nội - 2008 PHẦN MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Về thơ lục bát Việt Nam đại: Từ lâu, thơ lục bát ăn sâu vào tiềm thức, tâm hồn lối sống người Việt Nam ta Một giá trị làm nên điệu tâm hồn Việt thể thơ lục bát, chất đồng quê đậm đà không ngừng chảy lòng thể loại Tìm hiểu chất đồng quê thể thơ đặc trưng cho tâm hồn Việt qua thời kì, giai đoạn khác yêu cầu cấp thiết, giúp hiểu rõ thể loại thơ ca dân tộc thành tựu thơ lục bát Việt Nam đại Về Nguyễn Duy Nguyễn Duy bước vào làng thơ góp tiếng nói quan trọng làm nên diện mạo riêng hệ thơ trẻ thời kháng chiến chống Mĩ cứu nước Sau chiến tranh, trở với đời thường, Nguyễn Duy chứng tỏ bút lực dồi Theo thời gian, sức sống thơ Nguyễn Duy dường lúc mãnh liệt toả sáng, bạn đọc đón nhận Nguyễn Duy làm thơ với nhiều thể loại khác nhau, chủ yếu thành công thơ lục bát Sẽ thiếu xót bỏ qua chất đồng quê sức sống tiềm ẩn thơ lục bát Nguyễn Duy Đi sâu tìm hiểu chất đồng quê thơ Nguyễn Duy cho nhìn toàn diện nhà thơ Đồng thời, phần thấy rõ đặc điểm quan trọng thơ lục bát Việt Nam đại Đồng Đức Bốn chất đồng quê thơ ông Đồng Đức Bốn lên tượng lạ làng thơ Việt Là kẻ đến sau, Đồng Đức Bốn lại liều lĩnh đến mức dám chen chân vào mảng thơ lục bát đồng quê, chỗ tưởng tác giả trước gặt hái hết thành tựu có Nhưng khác người góp phần tạo nên Đồng Đức Bốn đầy cá tính lòng thời đại Thơ Đồng Đức Bốn đánh giá giàu chất đồng quê Đây coi nguồn nhựa sống quí báu nuôi dưỡng hồn thơ Đồng Đức Bốn Có thể nói, đến Đồng Đức Bốn, thơ lục bát thêm lần khẳng định vị trí sức sống lâu bền Tìm hiểu chất đồng quê thơ lục bát Viêt Nam trở nên khó khăn bỏ qua thơ lục bát Đồng Đức Bốn Đi vào tìm hiểu đề tài: Chất đồng quê thơ lục bát Việt Nam đại (Qua thơ lục bát Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn) yêu cầu cấp thiết để làm rõ đặc điểm thể loại thơ lục bát, thấy rõ giá trị thơ ca Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn đóng góp họ cho văn học nước nhà Đồng thời, công việc khẳng định thêm lần giá trị đặc trưng thơ ca dân tộc Việt Nam LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 2.1 Các công trình nghiên cứu liên quan tới chất đồng quê thơ Việt Nam đại Công việc nghiên cứu dòng thơ đồng quê mức độ khái quát với tác giả chính, thi phẩm tiêu biểu công việc bỏ ngỏ Tuy nhiên, nghiên cứu chất đồng quê thơ tác giả cụ thể số tác giả đối sánh với có nhiều công trình có giá trị Khởi đầu cho công việc này, kể đến Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh Hoài Chân Tiếp sau Thi nhân Việt Nam, có nhiều công trình nghiên cứu chất đồng quê thơ tác giả riêng lẻ Đặc biệt Nguyễn Bính, người coi chủ soái dòng thơ đồng quê Năm 1995, giáo sư Hà Minh Đức cho mắt Nguyễn Bính- thi sĩ đồng quê Phần thứ sách coi chuyên luận có giá trị cao Tác giả Đoàn Đức Phương hoàn thành luận án tiến sĩ thơ Nguyễn Bính vào năm 1997 Luận án nhìn nhận Nguyễn Bính đầy đặn với “tôi” đầy sắc đồng quê phong trào thơ Gần nhất, nhà nghiên cứu Chu Văn Sơn cho mắt sách Ba đỉnh cao thơ mới: Xuân Diệu-Nguyễn Bính-Hàn Mặc Tử Tác giả đặt Nguyễn Bính đối sánh với hai nhà thơ tiêu biểu Xuân Diệu Hàn Mặc Tử Bên cạnh công trình nghiên cứu thơ Nguyễn Bính, có viết chất đồng quê thơ tác giả khác Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ, Tế Hanh 2.2 Các công trình nghiên cứu tác giả Nguyễn Duy Luận văn chủ yếu vào khảo sát công trình nghiên cứu liên quan tới chất đồng quê thơ lục bát Nguyễn Duy Năm 1972, thơ đăng báo lần đầu Nguyễn Duy thu hút ý Hoài Thanh Bằng cảm nhận tinh tế, sắc sảo, ông nhận vị quê mùa đằm thắm, chân chất thơ Nguyễn Duy Giáo sư Hà Minh Đức viết Về số bút trẻ gần quân đội nhận ảnh hưởng màu sắc dân gian tới thơ Nguyễn Duy Cũng thơ lục bát, Lê Quang Trang nhận mạnh Nguyễn Duy: “anh vốn người sở trường sử dụng thơ lục bát- thể thơ có phần tĩnh biến hoá không nhiều” Nhà thơ Tế Hanh, với tâm hồn nhạy cảm gắn bó với quê hương cảm nhận sâu sắc hồn quê, tình quê thơ Nguyễn Duy Tiếp đến, người viết khảo sát viết tác Lê Quang Hưng, Lại Nguyên Ân, Nguyễn Quang Sáng, Đỗ Ngọc Thạch, Phạm Thu Yến, Vũ Văn Sĩ, Trần Hoà Bình…Các viết mang tính chất đánh giá chung thơ Nguyễn Duy, thẩm bình lục bát đặc sắc, tiêu biểu đời thơ Nguyễn Duy Các công trình nghiên cứu, viết thơ Nguyễn Duy phần xác định giá trị thơ lục bát Nguyễn Duy hướng chất đồng quê thơ ông Tuy nhiên, chưa có công trình sâu nghiên cứu cụ thể, toàn diện chất đồng quê thơ lục bát Nguyễn Duy vị trí hành trình thơ lục bát Việt Nam 2.3 Các công trình nghiên cứu thơ Đồng Đức Bốn Phần lớn viết khảo sát rút từ phần hai sách Chim mỏ vàng hoa cỏ độc nhà thơ Đồng Đức Bốn tập hợp Trước hết, phải kể đến chùm viết nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, người bạn văn chương nhà thơ Đồng Đức Bốn Trong viết Đồng Đức Bốn- Vị cứu tinh thơ lục bát, tác giả nhận định: “Đồng Đức Bốn người tự dưng đốn ngộ với riêng thể thơ lục bát” Nguyễn Huy Thiệp nhìn nhận Đồng Đức Bốn từ vai trò nhà thơ đồng quê, trâu, diều Nhà thơ, nhà phê bình văn học Đỗ Minh Tuấn có viết Đồng Đức Bốn- Kẻ mượn bút trời nhận thấy “Sự xuất Đồng Đức Bốn đem lại cho thơ lục bát, thơ truyền thống niềm tự tin đáng kể” Bài viết Đồng Đức Bốn- Phiêu du vào lục bát nhà phê bình văn học Nguyễn Đăng Điệp thêm lần cho thấy rõ vị trí thơ lục bát đời thơ Đồng Đức Bốn Tiến sĩ Đoàn Hương thấy hình ảnh quê mùa thơ Đồng Đức Bốn qua Những câu thơ tình tang quê mùa Nhà thơ Phạm Tiến Duật với giọng điệu tự nhiên, pha chút ngang tàng Đóng gạch nơi nao khẳng định: “một Đồng Đức Bốn tự làm trường chinh Gã xông thẳng vào trận địa lục bát thời gian ngắn Đồng Đức Bốn trở thành ông vua trẻ thể loại này”…Tuy nhiên, công trình chưa nhìn nhận chất đồng quê thơ lục bát Đồng Đức Bốn cách toàn diện chưa đặt đặc điểm dòng chảy văn học Việt Nam GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Chúng ý tới toàn thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn khả cao Riêng thơ Đồng Đức Bốn, chủ yếu lục bát phần tập sách Chim mỏ vàng hoa cỏ độc Bên cạnh thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn, liên hệ so sánh với thơ lục bát ca dao số tác giả văn học Việt Nam khác PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong trình nghiên cứu đề tài, phối hợp chặt chẽ ba phương pháp: Phương pháp phân tích tác phẩm theo đặc trưng thể loại; Phương pháp đối chiếu so sánh; Phương pháp thống kê- phân loại để luận văn có tính khoa học hệ thống, đạt hiệu cao MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ Mục đích nghiên cứu luận văn Đi sâu vào đề tài này, mục đích hướng vào tìm hiểu biểu cụ thể chất đồng quê thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn So sánh đối chiếu chất đồng quê thơ hai ông với với tác giả khác, đặc biệt tác giả mạnh thơ lục bát để tìm đặc điểm chung sắc, đặc trưng riêng thơ ca người Bên cạnh đó, luận văn mong đạt hiệu cao hơn, có nhìn khái quát tồn tại, biến đổi chất đồng quê thơ lục bát Việt Nam đại Nhiệm vụ nghiên cứu luận văn - Sơ lược tìm hiểu đặc trưng thể loại thơ lục bát vận động tiến trình thơ ca dân tộc - Tìm hiểu văn thơ Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn, cụ thể thơ lục bát để tìm nét bật nôị dung, nghệ thuật gắn liền với chất đồng quê thơ họ - Đối sánh thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn với thơ ca truyền thống, thơ ca tác giả khác, tìm kế thừa đổi hai tác giả CẤU TRÚC LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn triển khai theo ba chương Chương một: Chất đồng quê thơ lục bát đồng quê thơ ca dân tộc Chương hai: Cảnh quê tình quê thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn Chương ba: Tính chất dân gian đại thơ lục bát đồng quê Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn Chương CHẤT ĐỒNG QUÊ VÀ THƠ LỤC BÁT VỀ ĐỒNG QUÊ TRONG THƠ CA DÂN TỘC KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THƠ LỤC BÁT Cấu trúc thể loại Niêm, vần, luật * Hệ thống phổ biến - Trường hợp một: Dòng/ti - B - T - B - B - T - B - B ếng Dòng lục Dòng bát - Trường hợp hai: Các tiếng thứ tư, thứ sáu, thứ tám định phải theo vần bằng, riêng tiếng thứ hai linh động, hoặc trắc * Hệ thống đặc biệt: Các loại biến thể - Biến thể vần trắc: Tiếng thứ sáu câu câu sáu câu tám vần trắc - Biến thể cách gieo vần: tiếng thứ sáu dòng lục lại hiệp vần với tiếng thứ tư dòng bát: Về nhịp Trong thơ lục bát, cách ngắt nhịp uyển chuyển thường nhịp hai Đôi lại nhịp ba phối hợp nhiều nhịp cho phù hợp với nội dung tạo ngữ điệu đặc biệt Đối Thơ lục bát không quy định thiết phải có đối Tuy vậy, đặc trưng phổ biến lục bát lại tiểu đối Khi đối ý, đối thanh, có lại đối ý Một số biến thể cấu trúc thể lục bát Thể lục bát có nhiều biến thể nhiều phạm vi khác như: phạm vi câu thơ, phạm vi thơ… Như vậy, thể lục bát thể thơ linh hoạt, sinh động không khô khan cứng nhắc Nguồn gốc sinh thành Các công trình nghiên cứu thơ lục bát nguồn gốc sinh thành xuất phát từ nhiều hướng khác Tuy nhiên, cuối đến điểm chung khẳng định thể lục bát đời vào khoảng kỉ XV thể thơ tuý dân tộc Việt Tiến trình thể loại 1.3.1 Lục bát từ cuối kỉ XV đến trước Truyện Kiều Thơ lục bát giai đoạn tình trạng chưa hoàn chỉnh, hình hài chưa cụ thể, xô bồ, tự có đôi chút lỏng lẻo 1.3.2 Lục bát Truyện Kiều Truyện Kiều Nguyễn Du đánh dấu son cho mẫu mực, cổ điển thể loại lục bát 1.3.3 Lục bát phong trào thơ (1932-1945) Bước vào kỉ XX, thơ lục bát dần chuyển sang tập trung vào khả thể thơ ca: chức trữ tình Lục bát Thơ Mới(1932-1945) có nhiều cách tân đa dạng hình thức thể nội dung biểu đạt 1.3.4 Lục bát từ sau 1945 Thơ lục bát kế tục truyền thống, đồng thời có cách tân, đổi để ngày phù hợp Đến nay, thể lục bát người say thơ, yêu thơ ưa chuộng Đằng sau giây phút ồn ã, sôi động sống đại hoá, hồn thơ lục bát người bạn tâm tình, san sẻ với người Việt tâm sâu lắng CHẤT ĐỒNG QUÊ, MỘT ĐẶC ĐIỂM TẠO NÊN BÍ QUYẾT SINH TỒN CỦA THỂ THƠ LỤC BÁT Chất đồng quê không kết mô tả, phản ánh, thể cảnh quê, tình quê chất liệu nghệ thuật, thơ ca mà đòi hỏi quan niệm nhân sinh thẩm mĩ đặc thù, đòi hỏi thể khẳng định đồng quê cội nguồn giá trị nhân văn tích cực đẹp, thiện Có thể hiểu: Chất đồng quê thơ ca kết quan niệm nhân sinh thẩm mĩ đặc thù kết tinh từ giá trị nhân văn tích cực sống người đồng quê, mà mô tả, phản ánh, thể cảnh quê, tình quê biểu cụ thể Nói thế, chất đồng quê thơ ca phải nhìn nhận đề cập đến từ hai khía cạnh: Nhận thức luận giá trị luận Một nghệ thuật thấm đượm chất đồng quê không đơn lấy đồng quê làm đối tượng mô tả, phản ánh mà biết chắt lọc từ sống đồng quê giá trị nhân sinh thẩm mĩ tích cực nâng lên thành quan niệm sống, cách nhìn giới người So với thể thơ khác, thể lục bát mạnh việc thể chất đồng quê Ngay từ cấu trúc âm luật sáu- tám nhẹ nhàng, mượt mà, giản dị, hài hoà, dễ phối thanh, thể lục bát gần gũi lối nói người dân quê, dễ nghe, dễ nhớ Phù hợp với cảm xúc, lối sống người Việt Nam ta Thể lục bát lại có khả biến hoá linh hoạt không khô cứng Nó trì hình thức chuẩn mực cổ điển, trở với dân gian tiến lên theo thi pháp đại Trên bình diện thưởng thức, thơ lục bát dân ta ưa chuộng, gìn giữ Chương hai CẢNH QUÊ VÀ TÌNH QUÊ TRONG THƠ LỤC BÁT NGUYỄN DUY VÀ ĐỒNG ĐỨC BỐN CẢNH QUÊ TRONG THƠ LỤC BÁT NGUYỄN DUY VÀ ĐỒNG ĐỨC BỐN Cảnh quê đượm hồn quê thơ ca Việt Nam Làng quê vào thơ văn từ bao đời làm nên giá trị đặc sắc Làng quê lên thơ ca Việt hình ảnh giản dị, mộc mạc, nghèo khó giàu truyền thống văn hoá Nơi ấy, người gắn bó nghĩa tình với nhau, văn hoá làng thôn trở thành nét văn hoá thiếu đời sống xã hội Việt Nam Nhiều nhà thơ Việt thành công khắc họa nét mặt quê hương Nguyễn Bính, Hoàng Cầm : Quê hương hở mẹ/Mà cô giáo dạy phải yêu(Quê hương-Đỗ Trung Quân); Quê hương ta lúa nếp thơm nồng/ Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong/Màu dân tộc sáng bừng giấy điệp…(Bên sông Đuống-Hoàng Cầm) Cảnh quê thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn 1.2.1 Bức tranh với hình ảnh đượm chất đồng quê Thiên nhiên đồng quê thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn lên trước với hình ảnh khu vườn quê, cánh đồng quê có đặc trưng riêng mang cảm xúc, tâm hồn quê mùa 10 cách sống Đó phải trạng thái tâm hồn tác giả (Đi đò; Chuồn chuồn cắn rốn biết bơi; Vỡ đê) Một hình ảnh thiên nhiên nhắc tới nhiều thơ nhiều thi sĩ, hình ảnh sông quê hương Đó dòng sông nơi quê hương nhà thơ miền đất mà họ qua Những dòng sông mang danh không mang danh cụ thể mang cảnh vật muôn đời quê kệch nhiều chứa đựng vật vã sống (Chiều mận hậu; Hàng châu; Sông Cấm(ND); Sông Thương; Viết bờ sông(ĐĐB)) Con sông hình ảnh để nhà thơ thể niềm tin hi vọng, thể lĩnh người Cùng nói sông quê thơ lục bát mình, Nguyễn Duy thiên miêu tả cảnh vật Những tâm gửi gắm vào có phần nhẹ nhàng, kín đáo thơ lục bát Đồng Đức Bốn Trong thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn, phải nhắc tới hình ảnh núi non, rừng đồi Nguyễn Duy người lính hành quân qua nhiều khu rừng thời chiến tranh, tâm hồn nhà quê tinh tế, nhà thơ nhận nét đẹp, bí ẩn sức mạnh rừng (Trăng; Nắng) Khác với Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn thường khắc hoạ khu rừng sống đại Nhà thơ thường gửi vào khắc khoải, day dứt trước thay đổi xót xa núi rừng quê nhà(Đám cháy rừng) Khi khắc họa hình ảnh khu rừng quê hương, kế thừa bút pháp ước lệ thơ ca xưa, hình ảnh mà Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn đưa vào thơ lục bát mang tính tả thực Đây xu hướng bật thơ lục bát hai nhà thơ nói riêng thơ ca văn học đại nói chung Khung cảnh thiên nhiên khu vườn quê thơ lục bát Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn tô điểm, làm đẹp thêm nhiều hình ảnh tượng tự nhiên Họ thấy thiên nhiên, tự nhiên gần gũi, có mối liên hệ mật thiết với người làng quê Vởy nhưng, tượng 12 tự nhiên có chút xâm nhập chất đô thị hoá sống hôm nay(Võng trăng; Sao(Nguyễn Duy); Đã đành ngang dọc sơn hà; Những câu thơ dại (Đồng Đức Bốn)) Trong tranh thiên nhiên thơ lục bát, Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn không lần khắc hoạ cảnh vật nơi phố thị Tuy nhiên, cảnh vật đa phần quê mùa hoá, khắc hoạ cách nhìn, cách cảm người quê Thêm nữa, hình ảnh làm bật đặc trưng chất đồng quê thơ lục bát hai tác giả thơ lục bát Việt Nam đại Sau tranh thiên nhiên làng quê, phải kể tới tranh đời sống thôn dã thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn Cảnh sinh hoạt đặc trưng sống miền đồng ruộng cảnh lao động cần mẫn người nơi Nguyễn Duy sắc sảo khắc hoạ niềm vui lao động, hăng say người xây dựng đời mới(Bài hát người làm gạch) Đồng Đức Bốn người thấu hiểu cảnh sống người quê mùa Ông gọi cảnh nhà quê, phải “chân lấm tay bùn” quanh năm bươn trải nơi ruộng lúa, vườn rau(Nhà quê) Chúng ta khó bỏ qua mảng đời sống đẹp, giàu truyền thống làng quê, hoạt động cộng đồng mang tính văn hoá quang cảnh buổi họp chợ, hội hè đình đám …Quang cảnh thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn giản dị, gần gũi có nhiều nét riêng ảnh hưởng từ sống hôm nay(Lạng Sơn; Chợ Thương) Không có cảnh đời sống sinh hoạt người làng quê, Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn khắc hoạ thơ tranh đời sống nơi đô thị Những tên phố, tên đường, cảnh sống nhộn nhịp người họ đưa vào thơ thật ngọt, thật êm Đó tạo nên sắc thái riêng chất đồng quê 13 nhà thơ đồng quê đại(Cơm bụi ca- Nguyễn Duy; Nhớ Thuỵ Khuê- Đồng Đức Bốn) 1.2.2.Âm đồng quê Gần gũi với thiên nhiên làng quê, âm cảnh vật vào thơ lục bát Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn tự nhiên, giản dị (Võng trăng; Nắng) Không lắng nghe, cảm nhận, tâm hồn Nguyễn Duy hoà nhập, hoá thân vào cảnh vật thiên nhiên, cất lên tiếng nói tình nghĩa, sâu sắc thiên nhiên cỏ(Lời cây…; …- Và lời quả) Trong thơ lục bát Đồng Đức Bốn, âm vang lên lại nặng trĩu nỗi lòng đắng cay, ngang trái chàng lãng tử bước thấp, bước cao đời(Chợ Thương; Cái đêm em với chồng; Cuốc kêu) Với làng quê, nhiều giới âm im ắng, yên tĩnh, bình Nhiều tranh quê thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn xây dựng mà diện âm Giúp người đọc liên tưởng tới quang cảnh đặc trưng, thân thuộc làng quê Việt Nam nhìn từ phía xa xa(Xuồng đầy- Nguyễn Duy; Chăn trâu đốt lửa- Đồng Đức Bốn) Nhiều khi, lặng yên thơ lục bát họ lại trở thành “lặng câm” Nó mang theo thái độ chua xót, hoang mang đáng sợ tác giả: Trăm năm tưởng gỗ hoá trầm/ Nào ngờ lại đá lặng câm đứng chờ (Đồng Đức Bốn) 1.23 Hương vị đồng quê Trước hết, hương vị toát từ cảnh vật, từ sống dân dã, quê mùa Cảm nhận hương vị đồng quê nào, Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn thể thơ lục bát Họ người quê có tâm hồn giác quan tinh tế Những câu thơ lục bát mà họ viết nên xuất phát trước hết từ tâm hồn, giác quan (Bát nước ngô; Thuốc lào(Nguyễn Duy); Mùa xuân phủ Tây Hồ; Đi qua bến lở sông bồi(Đồng Đức Bốn)) Khứu giác tinh tế thi sĩ cảm nhận 14 vật, tượng tưởng hương vị(Ca dao vọng 4(Nguyễn Duy); Muôn vàn sông chảy đây(Đồng Đức Bốn)) Tiếp đến, phải nói đến hương vị mang tính tượng trưng, bùi, đắng cay kinh nghiệm nghững người dân quê Chúng ta tạm gọi dư vị sống, đời người Đó thuộc thực sống chuyển hoá vào kinh nghiệm người dân lao động nông nghiệp từ lâu nay(Về làng; Được yêu thể ca dao(Nguyễn Duy); Chín xu đổi lấy hào(Đồng Đức Bốn)) Cả Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn cảm nhận sâu sắc hương vị quen thuộc chốn đồng nội Dù hương vị toát lên từ cảnh vật hay từ sống người dân quê hai nhà thơ thể đặc sắc thơ lục bát cảm xúc sáng, tinh tế Những sống quê, hẳn hiểu dễ đồng cảm với suy nghĩ, trải nghiệm thơ lục bát họ NGƯỜI QUÊ, TÌNH QUÊ Người quê, tình quê Việt Nam đại Nhìn chung thơ ca Việt Nam, thơ nói người chất Việt, tình cảm Việt thi phẩm để lại ấn tượng cho người đọc Những người lam lũ mảnh đất mang văn hoá nông nghiệp lúa nước vào thơ ca ân tình đẹp Những người ông, người bà, người cha, người mẹ, người chị…trong thơ gần gũi với tình cảm tươi sáng, cao đẹp lạ thường Chúng ta điểm danh tập hợp đầy đủ khuôn mặt, hình ảnh người dân lao động làng quê thơ Việt Nam đại Chúng ta kể tới thơ nhiều tác Nguyễn Bính, Bằng Việt, Tế Hanh, Tố Hữu… Ở tác giả, hình ảnh mang dáng vẻ đặc sắc khác Nhưng dù nữa, Đó hình ảnh bắt nguồn từ tâm tình, phẩm chất người làng quê Người quê, tình quê tiêu chí quan 15 trọng để xếp nhà thơ có mặt đội ngũ thi sĩ đồng quê Việt Nam 2.2 Người quê, tình quê thơ lục bát Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn 2.2.1 Tấm lòng quê hương Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn yêu làng quê cụ thể, nơi chôn rau cắt rốn Họ nhận vẻ đẹp bình dị mà tinh tế quê hương Khi quê hương, họ trải hết lòng để tắm dòng sữa ngào chảy đồng quê Khi xa quê rồi, tình cảm họ lại chuyển hoá thành nỗi nhớ nhung da diết Nỗi nhớ làng quê hoà chung làm với nỗi lòng thương nhớ đất nước Nỗi nhớ, tâm trạng mạch cảm xúc bắt nguồn từ ca dao tiếng thơ bật lên từ đáy lòng thi sĩ(Nhìn từ xa…Tổ Quốc-Nguyễn Duy; Nhà quêĐồng Đức Bốn) Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn sống nông thôn thành Nhiều khi, nỗi nhớ đòng quê hoà chung với nỗi nhớ thành thị Tuy nhiên, cảnh vật, sống đô thị lên nỗi nhớ ông thường không ồn mà man mác, nhẹ nhàng sắc quê Họ không nhớ quê ngăn cách không gian mà nhớ làng quê có ngăn cách thời gian 2.2.2 Người quê, tình quê thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn người xứ đồng Họ gắn bó, gần gũi, yêu thương người đồng quê Mà trước hết, phải nhắc tới hình tượng người phụ nữ tình cảm, cảm xúc thân thương Đó người bà, người mẹ, người chị, cô thôn nữ, “em”- nàng thơ, vợ thi sĩ… Dù họ người phụ nữ chốn quê mùa hay giữ nơi thành thị, người phụ nữ thời chiến hay thời bình lên thân thương, quen thuộc Những hình ảnh tiếp sức từ vẻ đẹp thơ ca truyền thống, in đậm dấu ấn 16 thơ ca Việt Nam đại mang nét riêng điệu tâm hồn, cảm xúc tác giả Hình ảnh người đàn ông, người trai bình dân khác thơ lục bát Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn hình ảnh đẹp, kết tinh từ tình cảm cao đẹp tâm hồn nhà thơ (Người cha, Về làng(Nguyễn Duy); Bố tôi, nhà quê(Đồng Đức Bốn)) Họ người làng quê ngộc nghệch giàu phẩm chất đáng quí Họ đồng thời người anh hùng cao đẹp mà giản dị đất nước lâm nguy Làng quê Việt Nam tình cảm ấm áp tình người thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn lên qua nhiều hình ảnh người khác Đó bà bán nước đầu làng, người hát rong, người ăn mày, cô hàng xén, ông lã quê mùa bình tâm giản dị…Tất hợp lại để tạo nên tranh quê gần gũi, thân thương Họ người miền quê, xứ đồng khắp dải đất Việt Nam Gương mặt họ, dáng hình họ đặc trưng quê hương Việt Bên cạnh điểm tương đồng, thấy số điểm khác rõ ràng thể tình quê, người quê thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn Cơ thấy sau: Khi khắc hoạ người, tình người quê mùa, Đồng Đức Bốn thường ấn tượng sâu sắc với người xứ Bắc Đôi lúc có xuất hình ảnh người miền đất khác đa phần khắc hoạ mang đậm tính cách, bóng dáng người quê Bắc Còn Nguyễn Duy tỏ đa dạng, linh hoạt Thơ lục bát ông có gương mặt người vùng quê Bắc, bên cạnh có bóng dáng người vùng quê khác xứ Huế thơ mộng, Đà Lạt nên thơ, hay vùng Châu Đốc, Đồng Tháp Mười, An Giang… Một điều nữa, thời điểm bước vào làng thơ Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn khác nhau, vậy, giới quê mùa thơ ca họ 17 giống Nguyễn Duy thiên khắc hoạ, thể thuộc thời chiến Đồng Đức Bốn lại thiên cảm quan quen thuộc sống đời thường Đọc thơ lục bát Nguyễn Duy, thường cảm nhận liên tưởng đến cảm xúc êm ái, mượt mà, có da diết, băn khoăn nhẹ nhàng Thơ lục bát Đồng Đức Bốn lại mang lại cảm giác bất ổn, day dứt, khắc khoải sâu đậm sồng Nhiều khi, dòng cảm xúc thơ trở nên quằn quại, đau đáu không ngờ Trong thơ Đồng Đức Bốn, thấy “tôi” cố vẫy vùng mong thoát khỏi tình cảnh Nhưng trớ trêu thay, nhà thơ vùng vẫy lại chìm sâu vào nỗi đời lận đận, nênh Có thể nói, Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn đại diện tiêu biểu cho thơ lục bát Việt Nam đại Là đứa quê, Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn đóng góp vào làng thơ nước nhà giá trị thơ đặc sắc, tinh tuý Tiếp tục thổi lên nguồn sống mãnh liệt ngàn đời chảy xuyên qua hệ dân tộc MỐI QUAN HỆ GIỮA THÀNH THỊ VÀ ĐỒNG QUÊ TRONG THƠ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI QUA THƠ LỤC BÁT NGUYỄN DUY VÀ ĐỒNG ĐỨC BỐN Trong giới thơ Nguyễn Bính nhiều tác giả thời, đối lập, tương phản thẩm mĩ thiên nhiên thành thị rõ Với họ, xâm nhập giá trị mang tính chất đại thành thị làm mai chất quê mùa đáng quí người đồng ruộng chân lấm tay bùn(Chân quê) Từ thơ đồng quê Nguyễn Bính tác giả phong trào thơ tới thơ lục bát Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn chặng đường dài thơ ca Việt Nam Những giá trị thơ kế thừa Tuy nhiên, có nhiều biến thái cho thấy bước thơ ca Việt Nam buổi đại 18 Quả thực mà nói, quê mùa thành thị hai giới đối lập nhau, khó dung hoà, hẳn Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn ý thức rõ điều Không khó để họ nhận rằng, hồn quê chất bị đổi thay chi phối yếu tố thuộc sống đô thị hoá (Được yêu thể ca dao, Thi sĩ B-Nguyễn Duy; Gửi Tân Cương-Đồng Đức Bốn) Ngoài đối lập tương phản thành thị- nông thôn thấy, thơ lục bát Việt Nam đại cho thấy thay đổi lớn quan điểm, thái độ nhà thơ đại sống đô thị hoá Thành thị không giá trị gây biến thái hồn quê, chất đồng quê nữa, mang thêm sắc thái tương hỗ, tương trợ cho chất đồng quê thơ ca Trong sống nay, bóng dáng sống thành thị len lách vào ngõ nhỏ sống Sự ngăn cách thành thị-nông thôn ngày trở nên mờ nhạt Cả Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn người có gốc gác quê mùa lại gắn bó nhiều với sống thành thị Sống sống ấy, họ dần hiểu rằng, có nhiều quê, đẹp thi vị Những cảnh quan sống phố thị họ khắc hoạ nhiều lại mang nguồn gốc quê mùa có chức thể chất đồng quê (Cơm bụi ca, Hồ Tây-Nguyễn Duy; Nhớ Thuỵ Khuê, Buổi sáng đường Lê Thánh TôngĐồng Đức Bốn) Chương ba TÍNH DÂN GIAN VÀ HIỆN ĐẠI TRONG THƠ LỤC BÁT VỀ ĐỒNG QUÊ CỦA NGUYỄN DUY VÀ ĐỒNG ĐỨC BỐN NGÔN NGỮ 1.1 Ngôn ngữ đời sống ngôn ngữ ca dao Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn không người đóng góp thành tựu mà coi đại diện tiêu biểu cho thơ lục bát Việt 19 Nam đại Trước hết, ngôn ngữ thơ Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn nói chung ngôn ngữ thơ lục bát họ nói riêng thứ ngôn ngữ gần gũi lời ăn tiếng nói hàng ngày người dân quê Tiếp đến, thứ ngôn ngữ gọt giũa sử dụng nhiều ca dao(Thuốc lào- Nguyễn Duy; Chăn trâu đốt lửa-Đồng Đức Bốn) Những thơ lục bát mà họ sáng tác lời nói bộc phát từ ngẫu hứng sống hàng ngày Chúng ta thấy tính ngữ gần gũi ca dao thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn thông qua cách sử dụng đại từ nhân xưng họ Những đại từ tôi, ta, mình, ai, người ấy, người dưng, đó, đây…là từ người dân quê sử dụng nhiều giao tiếp Đó là đại từ phổ biến ca dao bình dân Đặc biệt đại từ Đại từ dùng nhiều thơ lục bát Nguyễn Duy bình, nhẹ nhàng, có vương chút bụi đời chưa cộm, ngang tàng Đồng Đức Bốn Sống đời sống thực đời thường, ý thức người ta dễ trở nên bật(Tôi viết tặng tôi; Đời tôi) Những thán từ, tình thái từ… sử dụng nhiều thơ lục bát Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn thêm lần khẳng định tính ngữ tiếp nối ca dao thơ ca hai nhà thơ Ngoài ngôn từ vốn quen thuộc từ lâu, có nhiều lời ăn tiếng nói mà sống thời đại có(Được yêu thể ca dao) 1.2 Cách nói quê, lề lối quê Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn người làm thơ lục bát nhuần cách nói quê, lề lối quê Trong thơ Nguyễn Bính nhiều tác giả đồng quê trước đây, điệu nói chiếm vị trí quan trọng Càng sau này, điệu nói sử dụng tăng lên số lượng chất lượng Đến Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn, thơ điệu nói trở nên linh hoạt (Thi sĩ B-Nguyễn Duy; Đám cháy rừng-Đồng Đức Bốn) Rồi cách sử dụng câu hỏi thật, quê, thành ngữ, tục ngữ hay nói theo lối 20 thành ngữ, tục ngữ thể lề lối quê rõ thơ lục bát hai tác giả GIỌNG ĐIỆU Giọng điệu hoà hợp nội dung cảm xúc hệ thống chất liệu, mà trước hết hệ thống sắc thái ngữ điệu Như thế, giọng điệu hoà hợp, đan xen, thẩm thấu nhiều yếu tố khác thi phẩm Thơ ca dân gian Việt Nam thường có hai dạng biểu bật cho giọng điệu thơ ca dân tộc giọng điệu than vãn chòng ghẹo Điệu than Thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn có âm hưởng điệu than, đem so sánh, thơ lục bát Đồng Đức Bốn, điệu than sử dụng nhiều cung bậc đậm đà thơ lục bát Nguyễn Duy Trong thơ Nguyễn Duy, lời than không đau đớn, da diết đến quặn lòng lời than thơ Nguyễn Bínhvà Đồng Đức Bốn Nhưng lời than vãn người quê mang nặng tâm Kể than thơ ông hoà quyện, đôi lúc khó tách bạch(Lạng Sơn, 1989; Về làng) Trong Đồng Đức Bốn tồn nghịch lí: vừa yêu đời, vừa chán chường trước biến động, xoay vần thời đại Giọng thơ ông thường trầm buồn, day dứt, quặn xé lòng người Nhà thơ thương cho đời nhiều biến động, gian nan mình(Đời tôi) Điệu ghẹo Nhìn nhận cách khách quan, Đồng Đức Bốn thơ lục bát than nhiều Nguyễn Duy phạm vi này, Nguyễn Duy lại ghẹo nhiều Đồng Đức Bốn(Trên sân trường, Xẩm ngọng) Tuy nhiên, ghẹo nhận giọng than chất chứa xót xa, buồn thương sâu lắng Đó giọng điệu thi sĩ quê mùa đích thực Trong lục bát Đồng Đức Bốn có ghẹo Đó ghẹo thấp thoáng từ lời than Cái ghẹo chứa đựng hoang mang, đau đời nhiều 21 đùa vui hóm hỉnh Ghẹo thơ Đồng Đức Bốn thường pha chút liều lĩnh, ngang tàng người qua nhiều thăng trầm, biến cố(Hoa dong riềng) Giọng ghẹo thơ lục bát Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn giọng điệu người quê Trong giọng điệu pha chút bụi bặm, lãng tử người nghệ sĩ thời đại qua nhiều lận đận đời Giọng ghẹo chất mà thường pha lẫn với xót xa, nhớ thương Than ghẹo đan xen, hô ứng làm nên giá trị thơ đặc sắc Là giọng điệu tiêu biểu cho thơ lục bát Việt Nam đại LỤC BÁT QUÊ MÙA: NHỮNG ĐỔI MỚI VÀ CÁCH TÂN TRONG THƠ LỤC BÁT NGUYỄN DUY, ĐỒNG ĐỨC BỐN Qui mô, cấu trúc khổ thơ, thơ Bên cạnh kế thừa, thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn có nhiều cách tân lạ Nhiều khổ thơ lục bát Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn gồm có hai câu thơ, tức cặp sáutám Mỗi cặp thơ lại có nội dung tương đối độc lập, giống ca dao(Lời ru cò biển- Nguyễn Duy; Sông thương ngày không em-Đồng Đức Bốn) Ở phạm vi thơ, lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn thường qui mô vừa nhỏ, có cực nhỏ Lục bát văn học viết trước thường dài Ngắn gọn hoá dung lượng thơ lục bát biểu đại hoá thơ lục bát Việt Nam đại Thi sĩ chân quê Nguyễn Bính có Hoa cỏ may cực ngắn với cặp lục bát, đến Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn thơ không số Đó bài: Gặp ma, Thiền sư, Gói…của Nguyễn Duy; Khóc dòng sông, Lời ru cho cỏ buồn…của Đồng Đức Bốn.Thậm chí, Đồng Đức Bốn cố gắng rút ngắn dung lượng thơ đến mức tối đa Cả phần tiêu đề thơ 22 lẫn phần nội dung thơ cặp sáu- tám(Chiều hồ Tây có giông) Trong thơ lục bát, Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn có lối bắt vần nối tiếp từ câu thơ tiêu đề Câu thơ thơ tiêu đề thơ Mới nhìn, dễ lầm tưởng lục bát biến thể câu bát(Đám mây dừng lại trời-ND; Thăm mộ Nguyễn Du, Cuối dòng sông-Đ ĐB) Thơ lục bát đại có nhiều kết thúc theo lối mở Dấu hiệu nhận biết thường dấu câu đặc biệt Tiêu biểu dấu hỏi, dấu ba chấm dấu chấm than Lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn kế thừa trọn vẹn cách tân (Bát nước ngô-ND; Ngõ nhỏ mưa dầm-Đ ĐB) Ở cấp độ câu thơ 3.2.1 Về ngắt nhịp Từ thơ lục bát Nguyễn Duy đến thơ lục bát Đồng Đức Bốn tuân thủ theo lối ngắt nhịp lục bát truyền thống Cách ngắt nhịp phần tạo nên âm hưởng ca dao thơ hai tác giả đồng quê Bên cạnh kế thừa, cách ngắt nhịp thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn có nhiều khác lạ Là đổi tư thơ Những đổi làm giàu thêm cho lục bát truyền thống hoàn toàn vẫy vùng chối bỏ giá trị có Từ cung bậc tình cảm khác nhau, họ tạo nhiều cách ngắt nhịp linh hoạt thơ lục bát Có thể kể số cách ngắt nhịp tiêu biểu, phổ biến thơ lục bát ông Cách ngắt nhịp 1/5; 1/7, 2/6…(Ca dao vọng về, Nét hình-Nguyễn Duy; Cái đêm em với chồng-Đồng Đức Bốn) 3.2.2 Về gieo vần Riêng gieo vần thơ lục bát, Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn triệt để tận dụng thành tựu lục bát truyền thống Gieo vần tiếng thứ sáu câu lục, tiếng thứ sáu tiếng thứ tám câu bát Trong lục bát Đồng Đức Bốn có tượng gieo vần tiếng thứ 23 tượng đơn lẻ Thực ra, tượng có thơ lục bát từ trước Truyện Kiều Đó cách gieo vần tiếng thứ tư câu bát(Tận cuối mưa) 3.2.3 Về phối Về cách phối thanh, hai nhà thơ có ý thức tuân thủ truyền thống có nhiều sáng tạo riêng Để thơ trở nên lạ, có sức hấp dẫn hơn, họ cố gắng tận dụng tối đa tự tiếng không qui định bằng- trắc cố định Lục bát Nguyễn Duy có số trắc ngang nhiều Sự đan xen hay thiên lệch cho thấy chất tình tang, chất bụi, chất ghẹo thơ ông (Áo trắng má hồng) Lục bát nhà thơ Chăn trâu đốt lửa hợp với giọng trầm buồn, day dứt, tâm trạng nặng nề người qua nhiều gió sương chìm với lấn áp (Chín xu đổi lấy hào) 1.2.2 Vài nét thời gian nghệ thuật thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn Trong thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn, thời gian lên thơ họ trước hết thời khắc khách quan, khắc hoạ theo cách riêng, mang cá tính, cảm xúc tác giả Ở thơ lục bát hai tác giả này, dễ nhận cách cảm nhận thời gian quen thuộc người dân quê Người dân quê có thói quen lấy đời người với tần tảo, lo toan làm thước đo thời gian riêng(Người cha-Nguyễn Duy; Ở quán bán thịt chó chiều-Đồng Đức Bốn) Những người dân lao động nông nghiệp người biết coi trọng, nâng niu khứ, ngày xưa, thuở trước Trong thơ ca Việt Nam, đặc biệt thơ mang khí sắc hương đồng gió nội, thời trước, thời xưa trở thành nguồn cảm hứng dạt Hoài niệm thời, thuở thơ lục bát Nguyễn Duy ý vị, ngào(Sông Thao) Còn Đồng 24 Đức Bốn, khứ lên đối lập với phảng phất nỗi buồn(Em không ngày xưa) KẾT LUẬN Kể từ đời vào khoảng kỉ XV, XVI, thể lục bát khẳng định vai trò thể thơ có nhiều ưu việc thể điệu tâm hồn dân tộc Trải qua bao biến cố thăng trầm, thể thơ ngày trở nên hoàn thiện nhiều người yêu thơ Việt trân trọng Chất đồng quê yếu tố tạo nên bí sinh tồn cho thể loại Như định mệnh, Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn tìm đến với thể lục bát để danh lục bát dung dị, mượt mà Trong thơ họ nói chung, chất đồng quê giữ vị trí đặc biệt Chất đồng quê chi phối tác động sâu sắc tới nội dung hình thức nghệ thuật thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn Họ đưa vào thơ cảm quan cảnh vật đậm chất quê mùa Không gian, thời gian thơ khu vườn với cỏ, hoa lá, vật, hình ảnh thiên nhiên, tự nhiên khắc hoạ, cảm nhận nhìn, suy ngẫmvà thương mến người xứ đồng Bức tranh quê làm giàu thêm nhiều hình ảnh người với tình cảm mộc mạc, chân thành: Những người bà, người mẹ, người chị, người ông, người cha, đặc biệt hình ảnh cô gái quê mùa, người tình- “Nàng Thơ” thi sĩ Khi xây dựng tranh quê thơ lục bát, hai nhà thơ kế thừa, tiếp thu nhiều hình ảnh, giá trị đặc sắc ca dao, thơ ca truyền thống Đó ngôn từ, hình ảnh mượn trực tiếp hay gián tiếp, cách nói gần gũi ngôn ngữ đời thường đậm chất dân gian Rồi giọng điệu than vãn, chòng ghẹo câu thơ, cách phối thanh, cách vận dụng mạnh thơ lục bát cổ truyền phạm vi thơ, khổ thơ, câu thơ…đều Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn phát huy, sử dụng 25 nhuần nhuyễn Họ thực người thợ thơ lục bát tài ba, cần mẫn “cấy cày” cánh đồng làng quê Bên cạnh giá trị thơ lục bát giàu tính truyền thống, lục bát quê Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn có nhiều cách tân, đổi sáng tạo Những hình ảnh, cách tân họ trước hết mang đậm tính sáng tạo người Đó hệ chất bụi bặm nhẹ nhàng lục bát Nguyễn Duy hay nỗi buồn, ngang tàng lục bát Đồng Đức Bốn Tiếp đến, mẻ vần lục bát chịu chi phối, tác động yếu tố thuộc sống, thời đại: Cảnh quan quê mùa không đối lập hoàn toàn với đô thị thơ ca trước Sự đối lập có nhẹ nhàng hơn, thêm vào mối quan hệ tương hỗ, tương trợ Rồi qui mô, cấu trúc thơ, khổ thơ, câu thơ lục bát có nhiều cách tân lạ cho thấy xu chung thơ lục bát Việt Nam đại Cùng bắt nhịp vào dòng chảy thơ lục bát Việt Nam đại mang đậm chất đồng quê, song thơ lục bát Nguyễn Duy có nhiều điểm khác biệt nội dung hình thức thể Cuối cùng, nói, lục bát Nguyễn Duy lục bát Đồng Đức Bốn hai nấc thang đường lên thơ lục bát Việt Nam Thơ lục bát họ thể rõ đặc điểm thơ lục bát Việt Nam đại Góp phần làm rạng danh cho thể lục bát dân tộc 26
- Xem thêm -

Xem thêm: luận án CHẤT ĐỒNG QUÊ TRONG THƠ lục bát VIỆT NAM HIỆN đại (qua thơ lục bát nguyễn duy và đồng đức bốn) , luận án CHẤT ĐỒNG QUÊ TRONG THƠ lục bát VIỆT NAM HIỆN đại (qua thơ lục bát nguyễn duy và đồng đức bốn) , luận án CHẤT ĐỒNG QUÊ TRONG THƠ lục bát VIỆT NAM HIỆN đại (qua thơ lục bát nguyễn duy và đồng đức bốn)

Từ khóa liên quan