De thi lịch sử và địa lí lop 5

4 486 0
De thi lịch sử và địa lí  lop 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BÌNH GIA TRƯỜNG PTDTBT TH THIỆN LONG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC LƠP Năm học: 2015 – 2016 Môn: Lịch sử Địa lí (Thời gian làm 40 phút) Họ tên học sinh:……………………… lớp5 , Trường Họ tên giáo viên coi kiểm tra Họ tên giáo viên chấm kiểm tra Điểm kiểm tra Nhận xét giáo viên chấm ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… PHẦN 1: LỊCH SỬ Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời ( từ câu đến câu Câu 1: Chiến thắng Điện Biên Phủ diến vào ngày, tháng, năm nào? A 07/05/1954 B 13/03/1954 C 01/05/1954 D 30/03/1954 Câu 2: Hình thức đấu tranh nhân dân miền Nam sau phong trào “ Đồng khởi” là: A Đấu tranh trị B Đấu tranh vũ trang C Đấu tranh trị kết hợp với đấu tranh vũ trang Câu 3: Hiệp định Pa-ri kí kết vào thời điểm nào? Ở đâu? A Vào 27/03/1973 Pa - ri B Vào 27/01/1973 Pa-ri C Vào 23/01/1973 Clê-be Câu 4: Theo Hiệp định Pa – ri Việt Nạm,Mĩ phải thực điều gi? Câu 5: Em nêu ý nghĩa lịch sử chiến dịch Hồ Chí Minh 30/04/1975? PHẦN 2: ĐỊA LÍ Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời ( từ câu đến câu 3) Câu 1: Châu lục có diện tích lớn so với châu lục lại là: A Châu Âu B Châu Phi C Châu Á D Châu Mĩ Câu 2: Biển Đông Việt Nam thuộc đại dương nào? A Thái Bình Dương C Đại Tây Dương B Ấn Độ Dương D Bắc Băng Dương Câu 3: Nơi ví phổi xanh trái đất là: A Đồng A-ma-dôn C Sông A-ma-dôn B Rừng kim D Rừng rậm nhiệt đới A-ma-dôn Câu 4: Vì khu vực Đông Nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo? Câu 5: Khí hậu châu Nam Cực có đặc điểm ? HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ _ LỚP Học sinh chọn hai đáp án câu không điểm câu Phần 1: Lịch sử ( điểm ) Câu Đáp án A C B Điểm 0,7 điểm 0,7 điểm 0,6 điểm Câu 4: (1 điểm) Câu 5: ( điểm ) Ý nghĩa lịch sử chiến dịch Hồ Chí Minh 30/04/1975 : - Là chiến thắng hiển hách lịch sử dân tộc như: Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa ( 0,5 điểm ) - Đánh tan quân xâm lược Mỹ quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, chấm dứt chiến tranh ( điểm ) - Từ đây, hai miền Nam - Bắc thống ( 0,5 điểm ) Phần 2: Địa lí ( điểm ) Câu Đáp án Điểm C 0,7điểm A 0,7 điểm D 0,6 iểm Câu 4: ( điểm ) Khu vực Đông Nam Á sản xuất nhiều lúa gạo : - Khu vực có khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, mưa nhiều ( 0,5 điểm ) - Dân cư tập trung đông đúc, có nhiều kinh nghiệm ( 0,5 điểm) - Đồng Bằng màu mỡ thường tập trung dọc sông lớn vùng ven biển ( điểm) Câu 5: ( điểm ) Châu Nam Cực nằm vùng địa cực nên châu lục lạnh giới.Quanh năm nhiệt độ 00 C Toàn bề mặt bị phủ lớp băng dày, trung bình 2000m

Ngày đăng: 09/05/2016, 19:41

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan