0

Sáng kiến kinh nghiệm lồng ghép một số câu hỏi tiếng anh vào trong môn công nghệ 12

12 1,211 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2016, 10:59

A.ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: a Cơ sở lý luận: Trên đường hội nhập phát triển giới, đất nước ta bước đổi mới, áp dụng khoa học - kỹ thuật - công nghệ đại vào lĩnh vực đời sống sản xuất để thực công “ công nghiệp hoá, đại hoá” đất nước Do việc đào tạo nguồn nhân lực có tri thức đạo đức mục tiêu lớn ngành giáo dục nước ta Cùng với mục tiêu chung ngành giáo dục, mục tiêu giáo dục cấp THPT là: “Giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức , trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ ; phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo , hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động , tham gia xây dựng bảo vệ tổ quốc” Thực tế thấy chương trình công nghệ 12 chứa đựng nhiều kiến thức điện tử, hệ thống điện, máy điện mạng điện Do người học sinh phổ thông dù sau có lựa chọn nghề nghiệp gắn bó với vấn đề hay không hiểu biết kiến thức điện tử, hệ thống điện, máy điện mạng điện hành trang nho nhỏ để em bước vào đời Đồng thời thấy Tiếng Anh ngôn ngữ quan trọng dù ngành nào, nghề người lao động cần có kiến thức Tiếng Anh Đất nước muốn có hội nhập với quốc tế phải trang bị ban đầu cho học sinh vốn kiến thức Tiếng Anh nhiều hình thức b Cơ sở thực tiễn: Thực tế dù bước vào nghề qua năm giảng dạy trường nhận thấy em học sinh chưa nhận thức quan trọng môn Tiếng Anh tương lai sau em bước vào đời hay vào học ngành trường đại học, cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp Trong năm học trường đại học nhận thấy bước vào môn Tiếng Anh chuyên ngành đa số điều bỡ ngỡ gặp nhiều khó khăn nên hệ nhiều người phải học lại môn Nên việc trang bị cho em học sinh nắm số từ hay cụm từ Tiếng Anh có liên quan đến môn học trường phổ thông xem bước đệm để sau em có vào học ngành nghề liên quan tốt không bỡ ngỡ Từ sở lý luận thực tiễn xin đề phương án là: "Lồng ghép số câu hỏi Tiếng Anh vào môn công nghệ 12" Phạm vi đề tài: Như nhận thấy môn công nghệ nói chung công nghệ 12 nói riêng môn liên quan đến em sau bước vào học ngành kỹ thuật, nên theo lồng ghép câu hỏi tiếng anh vào môn công nghệ hướng Ở thời gian kinh nghiệm giảng dạy non nên chưa giám mạnh dạn để thực đề tài lớn liên quan đến toàn nội dung chương trình công nghệ 12 Ở lồng ghép mức độ sau chương nêu số câu hỏi Tiếng Anh có liên quan đến nội dung chương từ giao em nhà nghiên cứu xem đề tài nhỏ cho em B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Thực trạng vấn đề: a Thuận lợi: - Sự quan tâm đạo kịp thời, sát lãnh đạo nhà trường đến công tác giảng dạy môn nhà trường - Do học sinh trường nằm vị trí nông thôn nên đại đa số em điều chăm ngoan, có ý chí vương lên học tập - Cơ sở vật chất nhà trường ngày hoàn thiện theo hướng đạt chuẩn - Sự phát triển khoa học công nghệ ngày cao Máy vi tính, mạng internet ngày phổ biến tất gia đình điều kiện thuận lợi cho em tra từ tiếng anh, truy cập thông tin cần thiết để phục vụ cho việc học tập em b Khó khăn: - Tình trạng học sinh ngại học, coi nhẹ môn học môn thi tốt nghiệp thi vào Đại học, Cao đẳng Nên dẫn đến thực tế đáng buồn kết quả, hiệu học chưa cao, chưa đạt nhiều theo mục đích, yêu cầu đặt - Các em chưa nhận thức quan trọng môn tiếng anh đến tương lai sau em - Kiến thức Tiếng Anh em đến môn học nhà trường hạn chế * Nguyên nhân chủ yếu học sinh lơ việc học Tiếng Anh , kiến thức Tiếng Anh có liên quan đến môn học nhà trường nhiều hạn chế giáo viên chưa lồng ghép môn dạy Các giải pháp: - Tiến hành lồng ghép Tiếng Anh vào môn học trường cụ thể xin lồng ghép cho môn công nghệ 12: Nội dung đề tài: Do muốn học sinh làm quen với từ Tiếng Anh có liên quan đến môn học nên yêu cầu em dịch câu hỏi Tiếng Anh trình bày trình bày Tiếng Việt * Khi học xong chương đặt câu hỏi sau: Câu 1(chương 1) Em nêu cấu tạo điện trở, tụ điện, cuộn cảm, điốt, tranzitor, tirixto, triac, điac ứng dụng linh kiện ? Bằng Tiếng Anh - What are the components of resistors, capacitors, inductors, diodes, transistor, tirixto, TRIAC, DIAC and what are the applications of them? Khi đặt câu hỏi học sinh muốn trả lời học sinh phải dịch thông qua học sinh làm quen nắm số từ có liên quan đến môn học chương như: + Components: cấu tạo + Resistors: Điện trở + Capacitors: Tụ điện + Inductors: Cuộn cảm + Diodes: Điốt + Transistor, tirixto, TRIAC, DIAC : Câu 2(chương 2) Em nêu mạch điện tử mà em học, IC khuếch đại thuật toán có cấu tạo nào? Bằng tiếng anh - What are the basic electronic circuits that’re learned? What’s the IC operational amplifier? Với câu hỏi học sinh nắm số từ có liên quan đến đến môn học như: + Electronic control circuit: Mạch điện tử + IC operational amplifier: IC khuếch đại thuật toán Câu 3(chương 3) Em nêu ứng dụng mạch điện tử điều khiển thực tế Cho ví dụ ứng dụng? Bằng Tiếng Anh : -What’re the applications of electronic control circuits in practice? Give an example of each application? Với câu hỏi học sinh làm quen nắm số từ như: + Applications : Ứng dụng + Practice: Thực tế + Electronic control circuits: Mạch điện tử Câu 4(chương 4) Máy tăng âm, máy thu thanh, máy thu hình có điểm giống khác Bằng Tiếng Anh : - What’re the similarities and differences between an amplifier, a radio and a television set? Với câu hỏi học sinh biết thêm số từ có liên quan đến môn học đồng thời tên tiếng anh thiết bị gia đình như: + Similarities: Giống + Differences: Khác + Amplifier: Máy tăng âm + Radio: Máy thu + Television: Máy thu hình Câu 5(chương 5) Em nêu cách nối hình sao, nối hình tam giác nguồn điện ba pha tải ba pha? Tiến hành vẽ cách nối Bằng Tiếng Anh : - How to connect a star-shape, a triangle of three-phase power and threephase load? Practice drawing these connections Với câu hỏi giúp học sinh làm quen với số từ có liên quan đến môn học như: + Star-shape: Nối hình + Triangle: Nối hình tam giác + Three-phase power: Nguồn điện ba pha + Three-phase load: Tải ba pha + Practice: Tiến hành Câu 6(chương 6) Máy biến áp ba pha, động không đồng ba pha hoạt động dựa nguyên lý nào, nêu cụ thể nguyên lý ? Bằng Tiếng Anh : - What's the principle of operation of three-phase transformer, three-phase asynchronous motor? Give that principle specifically? Với câu hỏi giúp học sinh nắm số từ có liên quan đến môn học như: + Three-phase transformer: Máy biến áp ba pha + Three-phase asynchronous motor: Động không đồng ba pha + Principle: Nguyên lý Kết quả: - Sau năm áp dụng phương pháp trường đại đa số em học sinh điều đam mê thích thú với môn học Các em hứng thú dịch câu hỏi Tiếng Anh có liên quan đến môn học - Kiến thức em Tiếng Anh có liên quan đến môn công nghệ 12 cải thiện nhiều Các em hiểu số từ Tiếng Anh thông thường linh kiện điện tử, từ mạch điện tử thiết bị điện C.KẾT LUẬN: 1.Tóm lược giải pháp: Đây phương pháp giảng dạy giúp người giáo viên, học sinh nắm số từ Tiếng Anh thông thường có liên quan đến môn dạy ,đang học Thông qua câu hỏi Tiếng Anh có liên quan đến môn học yêu cầu học sinh phải trả lời giúp nhiều khả am hiểu từ Tiếng Anh môn công nghệ 12 Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật sau em vào trường đại học hay cao đẳng Ở người giáo viên đặt câu hỏi cuối dạy để giúp học sinh biết nhiều từ Tiếng Anh có liên quan đến môn học 2.Phạm vi ứng dụng: Đề tài áp dụng chương trình công nghệ 12 môn có liên quan nhiều đến em bước vào trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật Ngoài đề tài áp dụng cho tất môn giảng dạy nhà trường vì: dù em có học lên vào trường đại học, cao đẳng em điều phải tiếp xúc với với Tiếng Anh có liên quan đến chuyên ngành mà em học 3.Kiến nghị đề xuất: a Đối với giáo viên: - Thường xuyên trao dồi kiến thức, tìm phương pháp giảng dạy giúp người học phát triển toàn diện mặt - Cần nâng cao kiến thức Tiếng Anh nói chung kiến thức Tiếng Anh môn dạy nói riêng để thân hoàn thiện giúp em hiểu nhiều Tiếng Anh môn học b Đối với học sinh: - Học sinh phải nhiệt tình, tích cực, chủ động trình lĩnh hội kiến thức, nghiêm túc thực quy định lớp học, thể tinh thần thái độ tốt học tập - Thường xuyên trao dồi kiến thức Tiếng Anh mình, cần hoàn thành tốt câu hỏi Tiếng Anh giáo viên đặt để thân có vốn từ Tiếng Anh môn học nhằm phục vụ tốt em học lên cao c Đối với cấp lãnh đạo : Kính mong BGH nhà trường quan tâm, sát công tác giảng dạy môn, tạo điều kiện thuận lợi để công tác giảng dạy môn công nghệ nhà trường ngày đạt hiệu cao Kính mong cấp lảnh đạo, sở GD – ĐT cần quan tâm đến môn học nhiều hơn: cụ thể nên cho môn công nghệ tham gia giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh để thúc đẩy trình dạy học môn công nghệ nhà trường ngày lên hiệu ngày cao Đổi phương pháp dạy học trở thành pháp lệnh Chỉ có đổi phương pháp dạy học tạo đổi thực giáo dục Trên đề tài nghiên cứu áp dụng vào thực tế giảng dạy Trường trung học phổ thông Vinh Lộc Tuy nhiên để có dạy thành công cần phải liên tục rút kinh nghiệm Vì mong góp ý chân tình quý thầy cô bạn đồng nghiệp Người viết SKKN Nguyễn Anh Khoa MỤC LỤC A ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: a Cơ sở lý luận: b Cơ sở thực tiển: Phạm vi đề tài: B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Thực trạng vấn đề: a Thuận lợi: b Khó khăn: Các giải pháp: Nội dung đề tài: Kết quả: C KẾT LUẬN: 1.Tóm lược giải pháp: Phạm vi ứng dụng: b Đối với học sinh: c Đối với cấp lãnh đạo : Kiến nghị đề xuất: a Đối với giáo viên: b Đối với học sinh: c Đối với cấp lãnh đạo : [...]... ĐỀ: 1 Thực trạng vấn đề: a Thuận lợi: b Khó khăn: 2 Các giải pháp: 3 Nội dung đề tài: 4 Kết quả: C KẾT LUẬN: 1.Tóm lược giải pháp: 2 Phạm vi ứng dụng: b Đối với học sinh: c Đối với các cấp lãnh đạo : 3 Kiến nghị đề xuất: a Đối với giáo viên: b Đối với học sinh: c Đối với các cấp lãnh đạo : ... phương án là: "Lồng ghép số câu hỏi Tiếng Anh vào môn công nghệ 12" Phạm vi đề tài: Như nhận thấy môn công nghệ nói chung công nghệ 12 nói riêng môn liên quan đến em sau bước vào học ngành kỹ... chưa lồng ghép môn dạy Các giải pháp: - Tiến hành lồng ghép Tiếng Anh vào môn học trường cụ thể xin lồng ghép cho môn công nghệ 12: Nội dung đề tài: Do muốn học sinh làm quen với từ Tiếng Anh. .. theo lồng ghép câu hỏi tiếng anh vào môn công nghệ hướng Ở thời gian kinh nghiệm giảng dạy non nên chưa giám mạnh dạn để thực đề tài lớn liên quan đến toàn nội dung chương trình công nghệ 12 Ở lồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm lồng ghép một số câu hỏi tiếng anh vào trong môn công nghệ 12 , Sáng kiến kinh nghiệm lồng ghép một số câu hỏi tiếng anh vào trong môn công nghệ 12 ,

Từ khóa liên quan