0

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2013 (Phần 5)

5 225 0
  • Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2013 (Phần 5)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2016, 17:07

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm học 2013 - 2014 phần 5, gồm 4 đề ( đề số 21 - đề số 24) và đáp án  đề 21 ngày 5/12/2013. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2013 - Đề Số 21 Dạng bài đề số 21: I. Phần chung cho tất cả các thí sinh (7đ)  1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số   2. Tìm tọa độ các điểm  3. Tính giá trị của biểu thức  4. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số  5. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp II. Phần Riêng (3đ) Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2013 - Đề Số 21 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2013 - Đề Số 22 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2013 - Đề Số 23 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2013 - Đề Số 24 Trên đây là 4 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 phần 5 cùng Tuyensinh247 chia sẻ đáp án ở bên dưới để so sánh kết quả nhé.  Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi phần 6 các em thường xuyên theo dõi tại đây:    Hãy bấm Để nhận tin tức, đề thi đáp án mới nhất và cùng ôn luyện thi đại học năm 2014 nhé! Cập nhật đề thi học kì lớp 12 môn Toán năm học 2013 - 2014 phần 5, gồm đề ( đề số 21 - đề số 24) đáp án đề 21 ngày 5/12/2013 Đề thi học kì môn Toán lớp 12 năm 2013 - Đề Số 21 Dạng đề số 21: I Phần chung cho tất thí sinh (7đ) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số Tìm tọa độ điểm Tính giá trị biểu thức Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ hàm số Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp II Phần Riêng (3đ) Đáp án đề thi học kì môn Toán lớp 12 năm 2013 - Đề Số 21 Đề thi học kì môn Toán lớp 12 năm 2013 - Đề Số 22 Đề thi học kì môn Toán lớp 12 năm 2013 - Đề Số 23 Đề thi học kì môn Toán lớp 12 năm 2013 - Đề Số 24 Trên đề thi học kì môn Toán lớp 12 phần Tuyensinh247 chia sẻ đáp án bên để so sánh kết Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi phần em thường xuyên theo dõi đây: Hãy bấm Để nhận tin tức, đề thi đáp án ôn luyện thi đại học năm 2014 nhé! Object ... án đề thi học kì môn Toán lớp 12 năm 2 013 - Đề Số 21 Đề thi học kì môn Toán lớp 12 năm 2 013 - Đề Số 22 Đề thi học kì môn Toán lớp 12 năm 2 013 - Đề Số 23 Đề thi học kì môn Toán lớp 12 năm 2 013 ... kì môn Toán lớp 12 năm 2 013 - Đề Số 24 Trên đề thi học kì môn Toán lớp 12 phần Tuyensinh247 chia sẻ đáp án bên để so sánh kết Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi phần em thường xuyên theo dõi... cập nhật đề thi phần em thường xuyên theo dõi đây: Hãy bấm Để nhận tin tức, đề thi đáp án ôn luyện thi đại học năm 2 014 nhé! Object
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2013 (Phần 5), Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2013 (Phần 5), Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2013 (Phần 5)