Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12

114 1.7K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2015, 22:30

Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ “… ngày phải xây dựng lại đồ mà tổ tiên để lại cho chúng ta, cho theo kịp nước khác tồn cầu Trong cơng kiến thiết đó, nhà nước trơng mong chờ đợi em nhiều Non sơng Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay khơng, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cường quốc năm châu hay khơng nhờ phần lớn cơng học tập em” (Thư gửi em học sinh nhân ngày khai trường nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, tháng 9/1945) - - “Khơng có việc khó Chỉ sợ lòng khơng bền Đào núi lấp biển Quyết chí làm nên” (Câu thơ Bác tặng Đơn vị niên xung phong 312 làm đường xã Cẩm Giàng, Bạch Thơng, Bắc Kạn, ngày 28/3/1951) - Đừng xấu hổ khơng biết, xấu hổ khơng học - - ƠN TẬP Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 Kiến thức tốn bản: a Đạo hàm số hàm sử dụng Vật Lí: Hàm số Đạo hàm y = sinx y’ = cosx y = cosx y’ = - sinx b Các cơng thức lượng giác bản: 2sin2a = – cos2a - cosα = cos(α + π) 2cos2a = + cos2a sina + cosa = sina - cosa = - sina = cos(a + sina = cos(a - π ) π sin( a − ) π ) π ) - cosa = cos(a + π ) sin( a + cosa - sina = s in3a =3 sin a −4 sin a sin( a − π ) cos3a =4 cos a −3 cos a c Giải phương trình lượng giác bản: α = a + k 2π α = π − a + k 2π α = cos a ⇒ α = ± a + k 2π sin α = sin a ⇒  d Bất đẳng thức Cơ-si: a +b ≥ a.b cos ; (a, b ≥ 0, dấu “=” a = b) b x+ y = S = −  a e Định lý Viet:  ⇒ x, y nghiệm X2 – SX + P = c  x y = P =  a −b x 0π ; Đổi x0 rad: 180 2a f Các giá trị gần đúng: π ≈ 10; 314 ≈ 100 π ; 0,318 ≈ ; π 0,636 ≈ ; 0,159 ≈ ; 1,41 ≈ 2;1,73 ≈ π 2π Chú ý: y = ax2 + bx + c; để ymin x = - Mọi cơng việc thành đạt nhờ kiên trì lòng say mê BẢNG CHỦ CÁI HILAP Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 Kí hiệu in hoa A B Kí hiệu in thường α β γ δ ε ζ η ∂ ,θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ υ ϕ Đọc alpha bêta gamma denta epxilon zêta êta têta iơta kapa lamda muy nuy kxi ơmikron pi rơ xichma tơ upxilon phi Kí số 10 20 30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 χ ψ ω Pxi Omêga 600 700 800 Γ ∆ E Z H Θ I K Λ M N Ξ O Π P ∑ T γ Φ X Ψ Ω - Thành cơng khơng có bước chân kẻ lười biếng - Ý chí sức mạnh để bắt đầu cơng việc cách lúc - Đừng xấu hổ khơng biết, xấu hổ khơng học - Kiến thức Vật Lí: Khối lượng ĐỔI MỘT SỐ ĐƠN VỊ CƠ BẢN Năng lượng hạt nhân Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 1g = 10-3kg 1u = 931,5MeV 1kg = 10 g 1eV = 1,6.10-19J = 10 kg 1MeV = 1,6.10-13J 1ounce = 28,35g 1u = 1,66055.10-27kg 1pound = 453,6g Chú ý: 1N/cm = 100N/m Chiều dài 1đvtv = 150.106km = 1năm as -2 1cm = 10 m Vận tốc -3 1mm = 10 m 18km/h = 5m/s 36km/h = 10m/s µ m = 10-6m 1nm = 10-9m 54km/h = 15m/s -12 1pm = 10 m 72km/h = 20m/s 1A0 = 10-10m Năng lượng điện 1inch = 2,540cm 1mW = 10-3W 1foot = 30,48cm 1KW = 103W 1mile = 1609m 1MW = 106W hải lí = 1852m 1GW = 109W Độ phóng xạ 1mH = 10-3H 10 1Ci = 3,7.10 Bq µ H = 10-6H Mức cường độ âm µ F = 10-6F 1B = 10dB 1mA = 10-3A Năng lượng 1BTU = 1055,05J 1KJ = 10 J 1BTU/h = 0,2930W 1J = 24calo 1HP = 746W 1Calo = 0,48J 1CV = 736W ĐƠN VỊ CHUẨN TRONG HỆ SI (Systeme International) Đơn vị chiều dài: mét (m) Đơn vị thời gian: giây (s) Đơn vị khối lượng: kilơgam (kg) Đơn vị nhiệt độ: kenvin (K) Đơn vị cường độ dòng điện: ampe (A) Đơn vị cường độ sáng: canđêla (Cd) Đơn vị lượng chất: mol (mol) Chú ý: bội ước đơn vị chuẩn sử dụng máy tính Casio Động học chất điểm: a Chuyển động thẳng đều: v = const; a = b Chuyển động thẳng biến đổi đều: v ≠ o; a = const Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 a= v = v0 + at ∆v v − v0 = ∆t t − t0 s = v0t + at 2 v −v =2as c Rơi tự do: h = gt 2 v = gh v = gh v = gt d Chuyển động tròn đều: T= 2π = ω f aht = v = Rω Các lực học: @ Định luật II NewTon:   P = mg ⇒ a Trọng lực: b Lực ma sát:   Fhl = ma Độ lớn: P = mg Fht = maht = m d Lực đàn đàn hồi: Các định luật bảo tồn: Wd = Wt = mv A= 1 mv22 − mv12 2 Wt = mgz = mgh A =mgz1 −mgz2 kx = k ( ∆l ) 2 c Định luật bảo tồn động lượng: @ Nếu va chạm mềm:   p1 + p2 =const   ' ' m1v1 +m2 v2 =m1v1 +m2v2 @ Hệ hai vật va chạm:    m1v1 +m2 v2 =( m1 +m2 )V d Định luật bảo tồn năng: Hay v2 R Fdh = kx = k ( ∆l ) b Thế năng: @ Thế trọng trường: @ Thế đàn hồi: ∆α=ω ∆t F =µN =µmg c Lực hướng tâm: a Động năng: v2 = Rω R W1 = W2 Wd +Wt =Wd +Wt - Điện tích: a Định luật Cu-lơng: F = k  Gv soạn:Nguyễn cơng Tất q1q2  εr Với k = 9.109 Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 Q b Cường độ điện trường: E = k  2 εr c Lực Lo-ren-xơ có: f L = q vB sin α o o o q: điện tích hạt (C) v: vận tốc hạt (m/s) o o B: cảm ứng từ (T) f L : lực lo-ren-xơ (N)   α = (v , B )   Nếu có lực Lorenzt tác dụng lên hạt α = (v , B) = 90 hạt chuyển động tròn Khi vật chuyển động tròn lực Lorenzt đóng vai trò lực hướng tâm Bán kính quỹ đạo: R= mv qB Dòng điện chiều (DC): a Định luật Ơm cho đoạn mạch: I= I= U R q U = (q điện lượng dịch chuyển qua đoạn mạch) t R q N= ( e = 1,6 10-19 C) e  Tính suất điện động điện tích lũy nguồn điện ξ= A q ( ξ suất điện động nguồn điện, đơn vị Vơn (V))  Cơng cơng suất dòng điện đoạn mạch: A = UIt P= A = U.I t  Định luật Jun-LenXơ: Q = RI2t = U2 t = U.I.t R  Cơng suất dụng cụ tiêu thụ điện: P = UI = RI2 = Gv soạn:Nguyễn cơng Tất U2 R Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 b Định luật Ơm cho tồn mạch: I= E R+r c Bình điện phân (Định luật Faraday): m= A It F n F = 965000 C/mol m tính gam Định luật khúc xạ phản xạ tồn phần: a Định luật khúc xạ: sin i n v = n21 = = sin r n1 v2 b Định luật phản xạ tồn phần:  n1 > n2  n2   i ≥ igh = n  - “Học khơng đơn học, mà học phải tư duy, vận dụng sáng tạo” - - Ngày mai ngày hơm nay! - “Đường khó khơng phải ngăn sơng cách núi Chỉ khó lòng người ngại núi, e sơng” - Thà đổ mồ trang vở, rơi lệ phòng thi! - “Đường gần, khơng khơng đến.Việc nhỏ, khơng làm chẳng nên” - - Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA Chu kì, tần số, tần số góc: *T= ω = 2πf = 2π T với f = 1 ⇔T = T f t (t thời gian để vật thực n dđ) n Dao động: a Thế dao động cơ: Chuyển động qua lại quanh vị trí đặc biệt, gọi vị trí cân b Dao động tuần hồn: Sau khoảng thời gian gọi chu kỳ, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ c Dao động điều hòa: dao động li độ vật hàm cosin (hay sin) thời gian Phương trình dao động điều hòa (li độ): x = Acos(ωt + ϕ) + x: Li độ, đo đơn vị độ dài cm m -A O A + A = xmax: Biên độ (ln có giá trị dương) + 2A: Chiều dài quỹ đạo + ω : tần số góc (ln có giá trị dương) + ωt + ϕ : pha dđ (đo rad) ( −2π ≤ ϕ ≤ 2π ) + ϕ : pha ban đầu (tại t = 0, đo rad) ( −π ≤ ϕ ≤ π ) + Gốc thời gian (t = 0) vị trí biên dương: ϕ = + Gốc thời gian (t = 0) vị trí biên âm: ϕ = π + Gốc thời gian (t = 0) vị trí cân theo chiều âm: ϕ = π + Gốc thời gian (t = 0) vị trí cân theo chiều dương: ϕ = − π * Chú ý: + Quỹ đạo đoạn thẳng dài L = 2A + Mỗi chu kì vật qua vị trí biên lần, qua vị trí khác lần (1 lần theo chiều dương lần theo chiều âm) - sina = cos(a + π π ) sina = cos(a - ) 2 Phương trình vận tốc: Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 v= dx π = x ' ⇒ v = −ω A sin(ω t + ϕ ) = ω A cos(ωt + ϕ + ) dt  + v ln chiều với chiều cđ π + v ln sớm pha so với x ( cm s ) ( ) m s + Vật cđ theo chiều dương v > 0, theo chiều âm v < + Vật VTCB: x = 0; |v|max = ωA; + Vật biên: x = ±A; |v|min = 0; Phương trình gia tốc: a= dv = v ' = x ''; a = −ω A cos(ωt + ϕ ) = − ω x dt hay ( a = ω A cos(ωt + ϕ ± π ) cm  + a ln hướng vị trí cân bằng; π + a ln sớm pha so với v s2 ) (ms ) + a x ln ngược pha + Vật VTCB: x = 0; |v|max = ωA; |a|min = + Vật biên: x = ±A; |v|min = 0; |a|max = ω2A Hợp lực tác dụng lên vật (lực hồi phục): F = ma = - m ϖ x =-kx + Fhpmax = kA = m ω A : vị trí biên + Fhpmin = 0: vị trí cân + Dao động đổi chiều lực đạt giá trị cực đại + Lực hồi phục ln hướng vị trí cân -A O A xmax = A x=0 vmax = ωA v=0 |a|max = ω A Fhpmax a=0 Fhpmin = Cơng thức độc lập: A2 = x + Gv soạn:Nguyễn cơng Tất xmax = A v=0 |a|max = ω2A Fhpmax = kA = m ω A v2 ω2 Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 A2 = v2 a2 + ω2 ω4 + Kéo vật lệch khỏi VTCB đoạn bng (thả) ⇒ A + Kéo vật lệch khỏi VTCB đoạn truyền v ⇒ x Phương trình đặc biệt: Biên độ: A  Tọa độ VTCB: x = A x = a ± Acos(ωt + φ) với a = const ⇒ Tọa độ vt biên: x = a ± A   x = a ± Acos2(ωt+φ) với a = const ⇒ Biên độ: A ; ω’=2ω; φ’= 2φ Đồ thị dđđh: đồ thị li độ đường hình sin - Giả sử vật dao động điều hòa có phương trình là: x = A cos(ωt + ϕ ) - Để đơn giản, ta chọn φ = 0, ta được: x = A cos ωt π ⇒ v = x ' = − Aω sin ωt = Aω cos(ωt + ) 2 ⇒ a = −ω x = −ω A cos ωt Một số giá trị đặc biệt x, v, a sau: T T/4 T/2 3T/4 T X A -A A V -ωA ωA A −ω A ω A −ω2A Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 10 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 CHƯƠNG VII HẠT NHÂN NGUN TỬ CHỦ ĐỀ 1: CẤU TẠO HẠT NHÂN Dạng 1: Xác định thành phần cấu tạo hạt nhân Hạt nhân: Hạt nhân cấu tạo hai loại hạt proton (mp = 1,00728u; qp = +e) nơtron (mn = 1,00866u; khơng mang điện tích), gọi chung nuclon Kí hiệu hạt nhân ngun tớ hóa học X: X Z: ngun tử số (sớ thứ tự bảng hệ thớng t̀n hoàn ≡ sớ proton ở hạt nhân ≡ sớ electron ở vỏ ngun tử) A: Số khối ≡ tởng sớ nuclon N = A - Z: Số nơtron A Z Bán kính hạt nhân: R = 1,2.10-15 A3 m Đồng vị: Cùng Z khác A (cùng prơtơn khác số nơtron) Vd: Hidro có ba đồng vị: + Hidro thường H chiếm 99,99% hidro thiên nhiên 2 + Hidro nặng H gọi đơtêri D chiếm 0,015% hidro thiên nhiên 3 + Hidro siêu nặng H gọi triti T Khối lượng hạt nhân: Khối lượng hn lớn so với khối lựơng êlectron, khối lượng ngun tử gần tập trung tồn hn Đơn vị khối lượng ngun tử, kí hiệu: u = Cacbon 12 khới lượng của đờng vị 12 C 1u = 1,66055.10-27kg Theo đơn vị MeV/c : 1u = 931,5 MeV/c2 (1eV = 1,6.10-19 J; 1MeV = 1,6.10-13 J) Vậy khối lượng hạt nhân có đơn vị: u, kg MeV/c2 Lực hạt nhân: Lực tương tác nuclon gọi lực hạt nhân Lực hạt nhân khơng có chất với lực tĩnh điện hay lực hấp dẫn Lực hạt nhân lực tương tác mạnh phát huy tác dụng phạm vi kích thước hạt nhân - Thành cơng khơng có bước chân kẻ lười biếng - Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 100 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 Dạng 2: Hệ thức Anhxtanh, độ hụt khối, lượng liên kết, lượng liên kết riêng Hệ thức Anhxtanh khối lượng lượng: E = m.c2 Với c = 3.108 m/s vận tốc ás chân khơng m0 @ Khối lượng động: m = 1− v2 c2 @ Một hạt có khối lượng nghỉ m0, chuyển động với vận tốc v có động m0 2 Wđ = W – W0 = mc – m0c = 1− 2 v c – m 0c c2 Trong W = mc2 gọi lượng tồn phần W = m0c2 gọi lượng nghỉ Độ hụt khối hạt nhân: ∆m = Zmp + (A - Z)mn - mX A mX khối lượng hạt nhân Z X Năng lượng liên kết: WLK = ∆m.c2 Năng lượng liên kết riêng: là lượng liên kết tính cho mợt nuclon: Wlk A Năng lượng liên kết riêng lớn hạt nhân bền vững (khơng q 8,8MeV/nuclơn) - Đừng xấu hổ khơng biết, xấu hổ khơng học - Dạng 3: Phản ứng hạt nhân X + X ® X + X Phương trình phản ứng: Các định luật bảo tồn + Bảo tồn số nuclơn (số khối): A1 + A2 = A3 + A4 + Bảo tồn điện tích (ngun tử số): Z1 + Z2 = Z3 + Z4 + Bảo tồn động lượng: A1 Z1 A2 Z2 A3 Z3 A4 Z4         p1 +p2 = p3 +p4 haym1v1 +m2 v2 =m3v3 +m4 v4 + Bảo tồn lượng: K +K +∆E =K Trong đó: ∆E lượng phản ứng hạt nhân X1 KX = mx vx2 X2 X3 +K X động cđ hạt X + Khơng có định luật bảo tồn khối lượng Năng lượng phản ứng hạt nhân: Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 101 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 W = ( m trước - m sau ).c2 ≠ W > ⇔ mtrước > msau: Tỏa lượng W < ⇔ mtrước < msau: Thu lượng Năng lượng tỏa → 1mol khí: W= m N W = nN A Wlk A A lk m Năng lượng tạo thành m(g) hạt X: W = A N A ∆E - Ý chí sức mạnh để bắt đầu cơng việc cách lúc - Chuyến vạn dặm bắt đầu bước chân! CHỦ ĐỀ 3: PHĨNG XẠ Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 102 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 Hiện tượng phóng xạ: q trình phân hủy tự phát hạt nhân khơng bền vững (tự nhiên hay nhân tạo) Q trình phân hủy kèm theo tạo hạt kèm theo phát xạ địên từ Hạt nhân tự phân hủy gọi hạt nhân mẹ, hạt nhân tạo thành sau phân hủy gọi hạt nhân Đặc tính: + Phóng xạ phản ứng hạt nhân tỏa lượng + Phóng xạ mang tính tự phát khơng phụ thuộc vào yếu tố bên ngồi như: nhiệt độ, áp suất Các dạng tia phóng xạ: Phóng xạ Alpha ( α ) Bản chất Là dòng hạt nhân Hêli (2 A Z X→ He ) A Z A− Z −2 Y + 24 He Vd: Ra → Rút gọn 226 88 Tốc độ Khả Ion hóa v α 222 86 Rn + He Ra  → ≈ 222 86 β- : Z X → A Rn 2.107m/s Mạnh 14 12 Ví dụ: ≈ −1 C→ N+ e A β+: Z X → V Y + −10 e A Z +1 14 Ví dụ: α X  → AZ −−42Y 226 88 β- : dòng electron ( −1 e ) β+: dòng pơzitron ( −1 e ) Rút gọn: Phương trình Phóng Bêta: có loại βvà β+ Y + 10 e A Z −1 N → 126 C + 10 e c = 3.108m/s Mạnh yếu tia α + Smax = vài m khơng khí + Xun qua kim loại dày vài mm Trong điện trường Lệch Lệch nhiều tia alpha Còn có tồn hai loại Chú ý Trong chuổi phóng xạ α thường kèm theo phóng xạ β khơng tồn đồng thời hai loại β hạt A Z A Z X→ X→ 0 Y + e + ν nơtrinơ A Z −1 Sau phóng xạ α β xảy q trình chuyển từ trạng thái kích thích trạng thái → phát phơ tơn v = c = 3.108m/s + Đi vài cm khơng khí (Smax = 8cm); vài µm vật rắn (Smax = 1mm) Khả đâm xun Phóng Gamma (γ) Là sóng điện từ có λ ngắn (λ ≤ 10-11m), dòng phơtơn có lượng cao Yếu tia α β + Đâm xun mạnh tia α β Có thể xun qua vài m bê-tơng vài cm chì Khơng bị lệch Khơng làm thay đổi hạt nhân Y + − 01e + 00ν phản nơtrinơ A Z+1 Chu kì bán rã: là khoảng thời gian để ½ sớ hạt nhân ngun tử biến đởi thành hạt nhân khác Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 103 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 T = ln 0,693 = λ λ λ : Hằng số phóng xạ ( s −1 ) Định luật phóng xạ: Số hạt nhân (khới lượng) phóng xạ giảm theo qui luật hàm số mũ − λt N = N 0e = N0 m0 − λt ; m = m0 e = t T t T N0, m0: sớ hạt nhân và khới lượng ban đầu tại t = N, m: sớ hạt nhân và khới lượng còn lại vào thời điểm t ∆m = m0 − m ∆N = N − N ∆m, ∆N : sớ hạt nhân và khới lượng bị phân rã (thành chất khác) Chú ý: + % lại: + % phân rã: m 100% = ? m0 ∆m 100% = ? m0 - Dạng 1: Các đại lượng đặc trưng phóng xạ Số ngun tử chất phóng xạ lại sau t/g t: −t N = N T = N e −λt Số hạt ngun tử bị phân rã số hạt nhân tạo thành số hạt (α e- e+) tạo thành: ∆N =N −N =N (1 −e ) 0 Khối lượng hạt nhân tạo thành: ∆m' = −λt ∆N ' A' NA A’ số khối hạt nhân tạo thành Khối lượng hạt nhân (chất tạo thành sau thời gian t): mcon = ( m0 − mc.lại ) Acon Amẹ Hoặc mcon = Acon ( N − N c.lại ) NA Trong phóng xạ α, xác định thể tích (khối lượng) khí Heli tạo thành sau thời gian t phóng xạ t ∆N ' He = ∆ N = N0 – N = N0(1- e − λ t ) = N0(1- − T ) Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 104 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 ∆N He NA ∆N He + Thể tích khí Heli tạo thành (đktc) sau thời gian t:V = 22,4 NA + Khối lượng khí Heli tạo thành sau thời gian t phóng xạ:mHe = 4 Bảng quy luật phân rã t= T 2T 3T 4T 5T Số hạt lại N0/2 N0/4 N0/8 N0/16 N0/32 Số hạt phân rã N0/2 3N0/4 7N0/8 15N0/16 31N0/32 Tỉ lệ % rã 50% 75% 87.5% 93.75% 96.875% Tỉ lệ rã &còn lại 15 31 Khối lượng chất phóng xạ lại sau thời gian t −t m = m0 T = m0 e −λt Khối lượng chất bị phóng xạ sau thời gian t ∆ m =m0 −m =m0 (1 −e −λt ) Trong đó: + N0, m0 số ngun tử, khối lượng chất phóng xạ ban đầu + T chu kỳ bán rã + λ= ln 0,963 = T T : số phóng xạ; λ T khơng phụ thuộc vào tác động bên ngồi mà phụ thuộc chất bên chất phóng xạ + N= m V NA = NA A V0 V0 = 22, dm3 + Nếu t [...]... DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO Dạng 1: Đk để vật m1 và m2 chồng lên nhau và cđ cùng gia tốc 1 Tìm biên độ để m2 khơng trượt trên vật m1 (lò xo nằm ngang): 2 Fmax ≤ Fms ⇔ m2ω A ≤ µm2 g với A≤ µg ω2 ω2 = k m1 + m2 ( µ : hệ số ma sát trượt) 2 Điều kiện để m2 khơng rời m1 khi hệ dđ theo phương thẳng đứng: Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 21 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí. .. TỒN GIẢI CÁC BÀI TỐN LIÊN QUAN ĐẾN CON LẮC LỊ XO VÀ CON LẮC ĐƠN Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 30 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 I CON LẮC LỊ XO: 1 Nếu va chạm đàn hồi thì áp dụng định luật bảo tồn động lượng và định luật bảo tồn cơ năng để tìm vận tốc sau va chạm:     + ĐLBTĐL: m v +m v =m v +m v + ĐLBTCN: W1 = W2 + Vật m... phục 1 Lực hồi phục: là ngun nhân làm cho vật dđ, ln hướng về vị trí cân bằng và biến thiên điều hòa cùng tần số với li độ Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 15 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 Fhp = - kx = − mω 2 x (Fhpmin = 0; Fhpmax = kA) 2 Lực đàn hồi: xuất hiện khi lò xo bị biến dạng và đưa vật về vị trí lò xo khơng bị biến dạng a... Smax; Smin tính như trên d Qng đường và thời gian trong dđđh Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 12 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 11 Tính khoảng thời gian: ∆t = ϕ1 −ϕ2 ∆ϕ T ( ϕ1 −ϕ2 ) = = ω ω 2π - Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí x1 đến x2: cos ϕ1 = x1 x ; cos ϕ2 = 2 A A - Thời gian để vật tăng tốc từ v1(m/s) đến v2(m/s) thì:... ĐỀU VÀ DĐĐH Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 13 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 Dđđh được xem là hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một trục nằm trong mặt phẳng quỹ đạo Với: A = R; ω = v R B1: Vẽ đường tròn (O, R = A); B2: t = 0: xem vật đang ở đâu và bắt đầu chuyển động theo chiều âm hay dương + Nếu ϕ > 0 : vật. .. của k + chỉ phụ thuộc vào m và k; khơng phụ thuộc vào A (sự kích thích ban đầu) 3 Tỉ số chu kì, khối lượng và số dao động: T2 = T1 m2 n = 1 = m1 n2 k1 k2 4 Chu kì và sự thay đổi khối lượng: Gắn lò xo k vào vật m 1 được chu kỳ T1, vào vật m2 được T2, vào vật khối lượng m1 + m2 được chu kỳ T3, vào vật khối lượng m1 – m2 (m1 > m2) được chu kỳ T4 Thì ta có: T =T +T và T =T −T 5 Chu kì và sự thay đổi độ cứng:... Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 22 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 Dạng 5: Con lắc lò xo nằm trên mặt phẳng nghiêng 1 góc α so với mặt phẳng ngang: ∆l0 = mg sin α ⇒T = 2π k ∆l0 g sin α - - CHỦ ĐỀ 3: CON LẮC ĐƠN Dạng 1: Đại cương về con lắc đơn Mơ tả: Con lắc đơn gồm một vật nặng treo vào sợi dây khơng giãn, vật nặng kích thước khơng đáng kể so với chiều... − cos α ) 1 2 mv 2 W = Wt + Wđ Wđ = Chú ý: + vmax và T max khi α = 0 + vmin và T min khi α = α + Độ cao cực đại của vật đạt được so với VTCB: 3 Tỉ sớ giữa đợng năng và thế năng: Gv soạn:Nguyễn cơng Tất 0 hmax = vm2 ax 2g Wđ S02 α2 = 2 −1 = 02 −1 = n Wt S α Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 24 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 ⇒ Cơng thức xác định vị... T’ = T ⇔ thay đổi to hoặc h ∆Τ 1 h = 0 ⇔ α ∆t + = 0 ⇒ ∆t và h? Τ 2 R + Thay đổi h và t: 1 h ∆T = [ α(t 2 − t1 ) ± ]T1 2 R 4 Phần trăm tăng giảm của chu kỳ theo l và g + % tăng giảm T theo % tăng giảm của l: Gv soạn:Nguyễn cơng Tất ∆Τ 1 ∆l (%) = (%) Τ 2 l Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 27 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 + % tăng giảm T theo % tăng giảm... xác định ϕ: Dựa vào điều kiện đầu: lúc t = t0  x = Acos(ω t0 + ϕ ) x ⇒ ϕ =? Tìm nhanh: Shift cos 0 (thường t0=0)  v = −ω Asin(ω t0 + ϕ ) A Lưu ý: + Vật cđ theo chiều dương thì v > 0 ⇒ sin ϕ < 0 + Vật cđ theo chiều âm thì v < 0 ⇒ sin ϕ > 0 + Tại vị trí biên v = 0 cb Gv soạn:Nguyễn cơng Tất max min Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 19 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 ... LUẬT BẢO TỒN GIẢI CÁC BÀI TỐN LIÊN QUAN ĐẾN CON LẮC LỊ XO VÀ CON LẮC ĐƠN Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 30 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm... Kiến thức Vật Lí: Khối lượng ĐỔI MỘT SỐ ĐƠN VỊ CƠ BẢN Năng lượng hạt nhân Gv soạn:Nguyễn cơng Tất Điện thoại:0945 833 345 or 0163 539 77777 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm... 833 345 or 0163 539 77777 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2014 – 2015 A2 = v2 a2 + ω2 ω4 + Kéo vật lệch khỏi VTCB đoạn bng (thả) ⇒ A + Kéo vật lệch khỏi VTCB đoạn truyền

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan