0

nghiên cứu khoa học sử dụng trò chơi môn vật lý để phát huy hiệu quả giảng dạy ở trường trung học cơ sở

30 3,769 39

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 00:58

PHỊNG GD – ĐT THÀNH PHỐ QUY NHƠN TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG  -NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG: SỬ DỤNG TRỊ CHƠI MƠN VẬT LÝ ĐỂ PHÁT HUY HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỰC HIỆN : NGUYỄN XN ĐẠI Tổ: Tốn - Vật Lý – Hóa – Sinh – Cơng Nghệ - Tin Năm học : 2013 - 2014 MỤC LỤC TĨM TẮT 1/ Mục đích nghiên cứu 2/ Quy trình nghiên cứu 2.1/ Nghiên cứu lý thuyết 2.1/ Nghiên cứu thực nghiệm Kết 1 1 GIỚI THIỆU 1/ Lý thực nghiên cứu 2/ Vấn đề nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 2 PHƯƠNG PHÁP I/ Khách thể nghiên cứu II/ Thiết kế II/ Quy trình nghiên cứu IV/ Đo lường V/ Phân tích liệu bình luận kết VI/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4-6 6-11 12,13 13,14 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 15 16-29 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung 2014 Năm học : 2013- TĨM TẮT Mục đích nghiên cứu: - Về lý thuyết: Đưa ngun tắc thiết kế mợt sớ trò chơi vật lí, qui trình thiết kế hướng dẫn sử dụng mợt sớ lệnh Powerpoint để hỡ trợ cho thiết kế - Về thực nghiệm: Tở chức được tiết dạy mợt lớp mợt học kì có lờng ghép trò chơi vào giảng Quy trình nghiên cứu: 2.1 Nghiên cứu lý thút: - Nghiên cứu trò chơi qua tài liệu, internet truyền hình - Tởng hợp lựa chọn trò chơi phù hợp với đặc thù của mơn học - Xây dựng ngun tắc trò chơi dựa lý thuyết đã nghiên cứu - Nghiên cứu mợt sớ cơng cụ hỡ trợ cho việc thiết kế trò chơi phầm mềm powerpoint 2007 2.2 Nghiên cứu thực nghiệm: - Thiết kế phần mềm powerpoint mợt sớ trò chơi vật lý (Mợt sớ cơng cụ hỡ trợ thiết kế trò chơi Powerpoint 2007, xem phần phụ lục ) - Bước đầu lờng ghép tở chức tiết tập sau mợt sớ học lớp mà tơi giảng dạy Kết quả: Vận dụng lí thuyết nêu vào thực tế, tơi đã tở chức được trò chơi lớp 7A1, 7A3, 7A4, 7A5, 7A6 9A5 với trò chơi đã nêu Kết tất học sinh hứng thú tham gia, kiến thức học nhớ lâu Hơm có trò chơi em hứng thú học tập, tâm lí thoải mái tham gia tích cực cho hoạt đợng giáo viên học sinh Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung 2014 Năm học : 2013- GIỚI THIỆU Lý thực nghiên cứu : Mục đích dạy học ngày nước ta giới khơng dừng lại việc truyền thụ cho học sinh tri thức, kỹ mà lồi người đã tích lũy được trước đây, mà đặc biệt quan tâm đến việc bời dưỡng cho học sinh lực sáng tạo tri thức mới, phương pháp mới, cách giải vấn đề mới phù hợp với hồn cảnh của mỡi đất nước, mỡi dân tợc Vì lẽ đó, người giáo viên cần phải nghiên cứu cải thiện chất lượng dạy học phương pháp giảng dạy Vấn đề nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu: Nghiên cứu tâm lý học sinh lứa t̉i trung học sở, thấy học sinh phở thơng có ý thức học tập, thích nghiên cứu, tự học thích tìm tòi em dễ sa đà nhà trường gia đình khơng quan tâm mức đến tâm tư, nguyện vọng của em Do đó, cần có hình thức dạy học vui vẻ, ćn hút để thực thắng lợi mục đích của q trình dạy học Thực tế c̣c sớng ln tác đợng đến em, làm hình thành em đợng học tập có thể tích cực hoặc ngược lại Vì lẽ đó, cần làm cho em thêm u mơn học để phát huy tới đa yếu tớ tích cực hạn chế đợng tiêu cực khơng có lợi cho q trình dạy học Nghiên cứu quan điểm của q trình dạy học, tơi thấy đa sớ tiết dạy thường thầy đạo, học trò có hoạt đợng tích cực biết tự điều chỉnh để học tớt Như vậy, yếu tớ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm mợt hình thức dạy học mới phù hợp Nghiên cứu nhiệm vụ của người giáo viên vật lí, tơi thấy cần phải ý tới việc vừa dạy học, vừa phát triển tư nhận thức của học sinh Nghiên cứu hình thức dạy học vật lí , tơi nhận thấy hình thức dạy học thơng qua trò chơi có thể góp phần thực tớt mục đích của q trình dạy học, đáp ứng u cầu thực tiễn trường trung học sở giai đoạn Vì tất lí nêu mà tơi đã lựa chọn hình thức dạy học thơng qua trò chơi để tăng cường tri thức, kỹ vật lí cho học sinh Với nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : “ Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS“, tơi mong ḿn đem đến nhiều kiến thức kinh nghiệm thực tế đóng góp vào việc hình thành phát triển nhân cách học sinh, tạo tiền đề để học sinh được vững bước vào c̣c sớng lao đợng tương lai Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung 2014 Năm học : 2013- PHƯƠNG PHÁP I Khách thể nghiên cứu : Trường THCS Quang Trung – Quy Nhơn có sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy tớt, phòng học phòng thực hành vật lý kiên cớ, sẽ, được trang bị đèn chiếu, máy tính phục vụ cho tiết dạy ứng dụng cơng nghệ thơng tin, thiết bị dạy học tương đới đầy đủ cho khới lớp - Đợi ngủ giáo viên giảng dạy mơn vật lý trường có giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy có tay nghề - Học sinh trường THCS Quang Trung đa phần em ngoan, chịu khó học tập, hoạt đợng nhóm sơi nởi Cha mẹ ln quan tâm đầu tư để em có đầy đủ sách giáo khoa, sách tập vật lý, tập vật lý Thực trạng việc tổ chức hoạt động trò chơi mơn vật lý giảng dạy Trường THCS Quang Trung – Quy Nhơn : Những năm gần Trường THCS Quang Trung, tở chức hoạt đợng trò chơi vật lý đã trở thành mợt u cầu cần thiết Nhà trường xác định mơn vật lí trường THCS góp phần hồn chỉnh học vấn phở thơng làm phát triển nhân cách của học sinh , chuẩn bị cho học sinh bước vào c̣c sớng lao đợng, sản xuất, bảo vệ tở q́c, hoặc tiếp tục học lên Vật lí phải tạo cho học sinh tiếp cận với thực tiễn kĩ thuật nước xây dựng lực lượng để tiếp thu được kĩ thuật đại của giới Mặt khác theo đánh giá của nhà chun mơn việc học tập của học sinh Việt Nam mang tính đới phó Chính việc dạy học tiết có nợi dung phức tạp , nhiều kiến thức khó phải được quan tâm, tạo cho học sinh có hứng thú học tập Trò chơi được tở chức lớp 7A1, 7A3, 7A4, 7A5, 7A6 9A5 Trong đó tơi chọn lớp 7A3 làm lớp thực nghiệm lớp 7A2 làm lớp đới chứng - Lớp 7A3 có 39 học sinh,trong đó có 19 nữ Đa sớ em có trình đợ học tập mơn vật lý mức đợ trung bình, có mợt sớ em học yếu mơn vật lý : Nhơn; Phú; Sơn; Bá Thiện; Văn Tiến; Trình; Vũ; Vỹ Mợt sớ em có thái đợ học tập chưa tớt : Phi; - Tài; Thương Thương; Xn Tùng Lớp 7A2 có 38 học sinh , đó có 14 nữ Đa sớ em có trình đợ học tập mơn vật lý mức đợ trung bình, có mợt sớ em học yếu mơn vật lý : Bảo; Thành Đạt; Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung 2014 Năm học : 2013- Tấn Huy; Đồn Lợc; Nam; Nghĩa; Tồn Mợt sớ em có thái đợ học tập chưa tớt như: Hiếu; Ngọc; Nhân; Pháp; Trọng Q II Thiết kế : Sử dụng loại hình kiểm tra : Là kiểm tra thường xun định kỳ theo chương trình chuẩn kiến thức kỹ của Bợ Giáo Dục Đào Tạo quy định Chọn mợt kiểm tra tương ứng nợi dung, hình thức, thời gian để tính kết ( xem phần phụ lục ) Bảng 1: So sánh điểm trung bình kiểm tra trước sau tác động Lớp thực nghiệm 7A3 Lớp đới chứng Sớ Điểm TB kiểm tra học trước tở chức sinh 39 trò chơi 5,6 Tở chức hoạt đợng chức trò chơi 7,9 5,3 trò chơi khơng tở chức hoạt 6,4 38 7A2 Tác đợng Điểm TB kiểm tra sau tở đợng trò chơi Sử dụng phép kiểm chứng : Phép kiểm chứng t-test độc lập ( Xem phần phụ lục ) III Quy trình nghiên cứu : Mơ tả tác động : Bản chất của phương pháp sử dụng trò chơi học tập dạy học thơng qua việc tở chức hoạt đợng cho học sinh Dưới hướng dẫn của giáo viên, học sinh được hoạt đợng cách tự chơi trò chơi đó mục đích của trò chơi chuyển tải mục tiêu của học Luật chơi (cách chơi) thể nợi dung phương pháp học, đặc biệt phương pháp học tập có hợp tác tự đánh giá Xuất phát từ thực tế giảng dạy, từ khả vận dụng của học sinh khả xử lí tình h́ng của học sinh, tơi thấy cần phải lờng ghép vào mợt phương pháp dạy học mới để giúp học sinh hiểu sâu kiến thức học sách giáo khoa Vì vậy, tơi đã lựa chọn trò chơi lờng ghép phù hợp vào nợi dung giảng Thời gian lờng ghép thường đầu tiết học với mục đích kiểm tra cũ ći tiết học để củng cớ Thời gian tới đa cho việc tở chức trò chơi dạng thường khoảng 5-10 phút Ngồi ra, tơi lờng ghép vào tiết ơn tập ći chương để rèn luyện cho học sinh biết tởng hợp kiến thức đã học, phát mới tương quan của tồn chương trình học để khắc sâu kiến thức vật lí Thời gian có thể khoảng 15 phút Trong trường hợp nên phới hợp nhiều trò chơi để tăng sức hấp dẫn thu hút được học sinh tham gia Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung 2014 Năm học : 2013- Khi sử dụng tác động này, giáo viên cần ý số điểm sau: - Lựa chọn hoặc tự thiết kế trò chơi đảm bảo u cầu: + Mục đích của trò chơi phải thể mục tiêu của học hoặc mợt phần của chương trình + Nợi dung câu hỏi phải phân loại được đới tượng học sinh : Giỏi, khá, trung bình, yếu Câu hỏi mức đợ : Nhận biết, thơng hiểu, vận dụng + Hình thức chơi đa dạng giúp học sinh được thay đởi hoạt đợng học tập lớp, giúp học sinh phới hợp hoạt đợng trí tuệ với hoạt đợng vận đợng + Luật chơi đơn giản để học sinh dễ nhớ, dễ thực Cần đưa cách chơi có nhiều học sinh tham gia để tăng cường kỹ học tập hợp tác + Các dụng cụ chơi cần đơn giản, dễ làm hoặc dễ tìm kiếm chỡ - Chọn quản trò chơi có lực phù hợp với u cầu của trò chơi - Tở chức trò chơi vào thời gian thích hợp của học để vừa làm cho học sinh hứng thú học tập vừa hướng cho học sinh tiếp tục tập trung nợi dung khác của học mợt cách có hiệu * Ưu điểm : - Trò chơi học tập mợt hình thức học tập hoạt đợng, hấp dẫn học sinh đó trì tớt ý của em với học - Trò chơi làm thay đởi hình thức học tập hoạt đợng trí tuệ, đo đó giảm tính chất căng thẳng của học, học kiến thức lý thuyết mới - Trò chơi có nhiều học sinh tham gia tạo hợi rèn luyện kỹ học tập hợp tác cho học sinh * Nhược điểm: - Khó củng cớ kiến thức, kỹ mợt cách có hệ thớng - Học sinh dễ sa đà vào việc chơi mà ý đến tính chất học tập của trò chơi Để thực hiện trò chơi vật lí, người dạy cần phải thực hiện theo qui trình cụ thể sau: - Bước 1: Xây dựng thể lệ trò chơi Thể lệ có thể dựa ngun tắc đã nêu, có thể bỏ bớt hay bở sung thêm tùy điều kiện thực tế - Bước 2: Lựa chọn nợi dung, chủ đề cần tun truyền - Bước 3: Xây dựng hình thức kết cấu câu hỏi Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung 2014 Năm học : 2013- - Bước 4: Thiết kế trò chơi phần mềm Lựa chọn phần mềm thích hợp, cho đảm bảo dễ thiết kế, dễ sửa chữa, hiệu chỉnh, giao diện đẹp Phải thiết kế cho thí sinh lựa chọn từ câu hỏi mợt cách ngẫu nhiên Mỡi lần thí sinh chọn câu hỏi câu đó đởi màu hoặc nhấp nháy đờng thời xuất nợi dung gợi ý Nếu học sinh trả lời đúng, đáp án được mở ra, ngược lại, câu hỏi đó vẫn bí mật màu sắc phải khác để thơng báo với người chơi câu hỏi đã được chọn Nên thiết kế mợt trang hình Cần thiết lập hiệu ứng thời gian, chng đờng hờ, chấm điểm để trò chơi thêm sinh đợng, gay cấn hấp dẫn - Bước 5: Tở chức trò chơi - Bước 6: Tởng kết rút kinh nghiệm Sử dụng số trò chơi vật lí để tác động trước đo lường : 4.1 : TRỊ CHƠI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ - Thể lệ: Xem phần 5.1 - Nợi dung ơn tập: Sử dụng sau học xong : ” Chất dẫn điện chất cách điện” Vật lý - Sớ lượng câu hỏi : câu ( tăng giảm tùy theo tình huống), mỡi câu có đáp án - Mục đích giáo dục: + Giúp học sinh ơn tập :” Chất dẫn điện chất cách điện” Vật lý + Cung cấp thêm nhiều thơng tin bở ích của :” Chất dẫn điện chất cách điện” Vật lý 7., thơng qua câu hỏi 4.2 TRỊ CHƠI LẬT HÌNH - Thể lệ: Xem phần 5.2 - Nợi dung ơn tập: Sử dụng để ơn tập chương “ Cơ học ‘ vật lý lớp ( Đã sử dụng năm học trước ) - Sớ lượng câu hỏi : 10 câu ( tăng giảm theo tình ), câu hỏi từ khóa - Mục đích giáo dục: + Giúp học sinh nhớ lại kiến thức chương “Cơ học “ vật lý + Cung cấp thêm thơng tin nhà Vật lí nởi tiếng ISAAC NEWTON Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung 2014 CÂU Năm học : 2013- CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU 10 3: ĐỐ VUI Ơ CHỮ VẬT LÍ - Thể lệ: Xem phần 5.3 - Nợi dung cần ơn tập: Sử dụng sau học “ Định luật phản xạ ánh sáng” vật lý lớp - Sớ lượng câu hỏi : câu ( tăng giảm theo tình ), câu hỏi từ khóa - Mục đích giáo dục: + Ơn tập kiến thức học “ Định luật phản xạ ánh sáng” + Tạo cho học sinh khả nảng phản ứng linh hoạt trước câu hỏi gặp phải 1, Ơ CHỮ : Ơ TỪ KHĨA : Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung 2014 Năm học : 2013- 4.4: ĐỐ VUI BA DỮ KIỆN VẬT LÍ - Thể lệ: Xem phần 5.4 - Nợi dung ơn tập: Sử dụng để ơn tập “ Chương trình vật lý lớp 7.” - Sớ lượng câu hỏi : câu ( tăng giảm theo tình ), mỡi câu có gợi ý - Mục đích giáo dục: + Giúp học sinh ơn tập “ Chương trình vật lý lớp 7.” + Cung cấp thêm nhiều thơng tin bở ích của nhà khoa học, tượng vật lý, thơng qua câu hỏi 4.5: TRỊ CHƠI MƠ TẢ VẬT LÝ - Thể lệ: Xem phần 5.5 - Nợi dung cần ơn tập: Sử dụng để ơn tập chương : “ điện học “, vật lý - Sớ lượng câu hỏi : 14 câu ( tăng giảm theo tình ) , mỡi câu có thể dùng nhiều gợi ý miêu tả ( tăng hay giảm theo tình thực tế ) - Mục đích giáo dục: + Ơn tập kiến thức học : Chương : “ điện học ‘ vật lý + Tạo cho học sinh khả nảng phản ứng linh hoạt trước câu hỏi gặp phải 4.6 : TRỊ CHƠI HOA THƠM TẶNG THẦY - Thể lệ: Xem phần 5.6 - Nợi dung cần ơn tập: Sử dụng để ơn tập : Chương “ Âm học “, vật lý - Sớ lượng câu hỏi : câu hỏi ứng với lồi hoa ( Có thể tăng giảm theo thực tế ) - Mục đích giáo dục: + Ơn tập kiến thức học : Chương “ Âm học “ vật lý + Tạo cho học sinh khả nảng phản ứng linh hoạt trước câu hỏi gặp phải Quy trình đánh giá tác động : 5.1 Trắc nghiệm vật lí : - Ngun tắc: Các câu trắc nghiệm được lựa chọn chương trình học sách giáo khoa, mỡi câu có mợt lựa chọn lựa chọn A, B, C, D Các đợi được chuẩn bị trước bảng trả lời với chữ “A, B, C, D” Mỡi đợi thảo luận thời gian qui định đưa đáp án cách giơ đáp án trả lời theo u cầu của ban tở chức Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung 2014 14 Năm học : 2013- sinh, chia thành đợi chơi, kết hợp với trò chơi dành cho khán giả Có b̉i sinh hoạt dưới cờ thêm đa dạng nợi dung, phong phú hình thức, kích thích tư của học sinh, góp phần tạo tình u đới với mơn học, đới với thầy cơ, trường lớp, bạn bè Tơi xin chân thành cảm ơn Quy Nhơn, ngày 22/02/2014 Người viết Nguyễn Xn Đại Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung 2014 15 Năm học : 2013- TÀI LIỆU THAM KHẢO Thạc sĩ Nguyễn Văn Cần, Nghiên cứu, khai thác Visual Basic Microsoft PowerPoint để thiết kế trò chơi đốn chữ phục vụ đố vui để học dạy học, 2007 Tơ Xn Giáp, Phương tiện dạy học, Nhà xuất giáo dục, 1998 Nguyễn Minh Hồng, Tìm hiểu khoa học qua trò chơi vật lý, Nhà xuất trẻ, 2003 Nguyễn Trí Hồng, Thiết kế mẫu số mơđun giáo dục mơi trường ngồi lên lớp, Nhà xuất giáo dục,1998 Nguyễn Đức Thâm, Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học vật lý trường phổ thơng, Nhà xuất Đại học q́c gia Hà Nợi, 1999 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung 16 Năm học : 2013- 2014 PHỤ LỤC 2.2 Một số cơng cụ hỡ trợ thiết kế trò chơi Powerpoint 2007: - Tạo liên kết trang: + Vào Insert\Shapes, lựa chọn đới tượng, vẽ lên slide + Click phải lên đới tượng, chọn Hyperlink + Trong hợp thoại Insert Hyperlink chọn , sau đó vào chọn trang cần liên kết đến + Mở đến trang đã liên kết, thực bước tương tự để tạo liên kết ngược lại vị trí ban đầu Chú ý nên chọn hình mũi tên quay ngược trở lại để dễ dàng lựa chọn trình chiếu - Tạo hiệu ứng biến mất: Chọn đới tượng cần biến mất, vào Animations\ Custom Animation\Add effect\exit, sau đó có thể lựa chọn kiểu biến tùy ý - Tạo hiệu ứng gỡ đới tượng: Tức nhấp cḥt vào đới tượng đới tượng đởi màu (xem phần hiệu ứng đởi màu), sau đó biến (xem phần hiệu ứng biến mất), khuất bên dưới thơng tin cần cung cấp sau câu trả lời của học sinh + Xếp hiệu ứng theo thứ tự đởi màu trước biến + Vào dấu mũi tên bên phải hiệu ứng chọn Effect options + Trong hợp thoại Diamond chọn Timing, sau đó đánh dấu check vào Start effect on click of Tiếp theo vào danh sách chọn đới tượng ḿn nhấp cḥt vào chọn Ok - Tạo âm thanh: Cũng vào Effect options\Sound chọn âm cần trình diễn Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung 17 Năm học : 2013- 2014 5.1 TRỊ CHƠI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ NỘI DUNG CÂU HỎI STT CÂU HỎI ĐÁP ÁN Chọn câu phát biểu sai: Vật dẫn điện A.Vật cho dòng điện qua B Vật cho điện tích qua C vật cho electron qua D Vật có khả nhiễm điện D Phát biểu dưới sai? Vật cách điện vật A.Khơng có khả nhiễm điện B.Khơng cho dòng điện qua C.Khơng cho điện tích qua D.Khơng cho electron qua A Ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện là: A.Sứ, thủy tinh, nhựa B.Sơn, gỡ, cao su C.Nilơng, sứ, nước ngun chất D.Nhựa bakelit, khơng khí A Chọn câu trả lời Trong kim loại, electron tự electron A.quay xung quanh hạt nhân B.chuyển đợng được từ vị trí sang vị trí khác C.thốt khỏi ngun tử chuyển đợng tự kim loại D.chuyển đợng có hướng C Chọn câu kết luận đúng: Dòng điện kim loại A.dòng điện tích dịch chuyển có hướng B.dòng electron tự D C.dòng electron chuyển dời tù cực âm sang cực dương của ng̀n điện ngược với chiều quy ước của dòng điện D.dòng electron tự dịch chuyển có hướng Chọn câu trả lời Trong ngun tử: Hạt có thể dịch chuyển từ ngun tử sang nguyển tử khác, từ vật sang vật khác là: A.hạt nhân C B.hạt nhân electron C.electron D.khơng có loại hạt Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung Năm học : 2013- 2014 18 5.2 TRỊ CHƠI LẬT HÌNH NỘI DUNG CÂU HỎI STT CÂU HỎI ĐÁP ÁN Khi dùng chân đá vào bóng kết Quả bóng bị biến dạng dịch tác dụng của lực ? chuyển Lực có phương thẳng đứng có chiều Trọng lực hướng phía trái đất ? Mợt máy bay bay , thả rơi mợt đạn, Có dạng đường cong ( mợt quỹ đạo của đạn ? nhánh của Parabol) Hai lực cùng phương, cùng đặt vào mợt vật, Hai lực cân cùng đợ lớn , ngược chiều gọi ? Ḿn đưa mợt vật lên cao với mợt lực nhỏ trọng lượng của vật, ta dùng ròng rọc Ròng rọc đợng nào? Lực nâng vật khoảng cách từ điểm tựa đến điểm tác dụng của lực kéo dùng đòn Tỉ lệ nghịch bẩy ? Mợt người ḿn đưa bao tải gạo lên xe Mặt phẳng nghiêng tơ thường dùng ? Đới với dây cao su bị kéo dãn lực Lực đàn hời xuất ? Mợt vật có khới lượng 50kg Vật đó có trọng Trọng lượng của vật 500N lượng ? 10 Khi ta thả mợt táo, nó rơi nào? Theo phương thảng đứng phía Trái Đất Từ Những thơng tin làm ta nhớ đến nhà ISAAC NEWTON khóa bác học ? Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung Năm học : 2013- 2014 19 5.3: ĐỐ VUI Ơ CHỮ VẬT LÍ NỘI DUNG CÂU HỎI Câu Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến của gương ? Câu Góc phản xạ quan hệ với góc tới ? Câu Góc phản xạ góc hợp pháp tuyến của gương điểm tới ? Câu Gương soi thường dùng có mặt gương mặt phẳng ? Câu Mặt nước phẳng lặng có thể coi mợt ? Câu Ảnh của mợt vật tạo gương phẳng nằm phía của gương Câu Sự phản xạ ánh sáng tượng tia sáng mợt mặt gương, bị hắt lại theo mợt hướng xác định.( điền từ thiếu ) Câu Góc tới góc hợp pháp tuyến của gương điểm tới ? Hàng dọc khung in đậm từ gì? ĐÁP ÁN: Đ I Ể M T Ớ I B Ằ N G T I A P H Ả N X N H Ẵ N B Ĩ N G G Ư Ơ N G S O I P T H R Í U A Y S Ề A N U T G Ớ T I A T Ớ I Á N Ạ Ư I Ơ N G Ơ TỪ KHĨA : P H Ả N X Ạ H S Á N G Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung 20 Năm học : 2013- 2014 5.4 : ĐỐ VUI BA DỮ KIỆN VẬT LÍ NỘI DUNG CÂU HỎI STT Câu hỏi Ơng ai? Ba kiện - Ơng nhà bác học sinh năm 1745 Cơ - mơ Đáp án Alessandro - Năm 24 t̉i ơng cơng bớ cơng trình khoa học đầu Volta tiên của - Tên của ơng được lấy làm đơn vị đo hiệu điện Đây - Có thang đo mặt dụng cụ - Có chớt để nới dây ? - Dùng để đo cường đợ dòng điện mạch Đây gì? - Xuất vật dao đợng Ampe kế Ng̀n âm - Có thể nhận biết nó tai - Phát âm Đây - Có xuất gương phẳng Phản - Có tia sáng truyền tới gương ánh sáng tượng ? - Có tia sáng phản xạ từ gương Đây vật - Sử dụng thí nghiệm phần điện học ? Pin - Chỉ sử dụng được mợt thời gian định - Có hai cực Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS xạ Trường THCS Quang Trung Năm học : 2013- 2014 21 5.5: TRỊ CHƠI MƠ TẢ VẬT LÝ NỘI DUNG CÂU HỎI STT Từ u cần miêu tả Cách miêu tả gợi ý Vật nhiễm điện Có khả hút, đẩy vật nhẹ khác sau được cọ xát Điện tích dương Là điện tích của thủy tinh sau cọ xát vào lụa Đẩy Hai vật nhiễm điện cùng loại đặt gần Ngun tử Có hạt nhân giữa, xung quanh có electron Dòng điện Dòng điện tích dịch chuyển có hướng Pin ( ắc quy ) Có hai cực cực dương cực âm Kim loại Ở nó có nhiều electron tự Ê lectroon tự Tách khỏi ngun tử chuyển đợng mợt cách tự 10 Là mợt tác dụng của dòng điện thể bàn là, nời cơm Nhiệt điện, bếp điện Là mợt tác dụng của dòng điện chạy qua thể người Sinh lí gây co giật cơ, tim ngừng đập 11 Cường đợ dòng điện Cho biết đợ mạnh hay yếu của dòng điện 12 Ampe kế Dùng để đo cường đợ dòng điện 13 Vơn kế Dùng để đo hiệu điện 14 Giới hạn đo Giá trị ( Sớ ) lớn ghi dụng cụ đo 5.6: TRỊ CHƠI HOA THƠM TẶNG THẦY NỘI DUNG CÂU HỎI STT Loại hoa Mai Câu hỏi Đáp án Thởi vào miệng mợt Cợt khí dao đợng chai rỡng, âm phát Lan Tần sớ Là sớ dao đợng vật thực mợt giây Cúc Khi nghe thấy mợt vật phát Biên đợ lớn âm to, ta nói vật dao đợng có Huệ Âm khơng truyền được qua Chân khơng khơng có phần chân khơng ? tử để truyền dao đợng âm Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung Đờng tiền Năm học : 2013- 2014 22 Biết vận tớc truyền âm 272m mợt chất khí 200 C 340m/s Trong 0,8s âm truyền chất khí được quãng đường Quỳnh Ở 200C, vận tớc truyền âm 1500 m/s nước ? Vạn thọ Để xác định đợ sâu của đáy Siêu âm biển, người ta thường ứng dụng phản xạ âm Âm dùng việc ? Trên mợt sớ phụ lục trò chơi vật lý vui có thể lờng ghép học, tiết tập, tiết ơn tập sở đó có thể thay đởi nợi dung cho phù hợp với đới tượng học sinh với nợi dung ơn tập IV/ 2.1 Mơ tả kiểm tra trước tác động cho lớp thực nghiệm lớp đối chứng : NỘI DUNG A- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5.0 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống câu sau: Câu 1: Ta nhìn thấy có ánh sáng từ………………truyền vào mắt ta Câu 2: Ta nhìn thấy viết có ………… từ viết truyền vào mắt ta Câu 3: Trong mơi trường śt …………….ánh sáng truyền theo đường thẳng Câu 4: Hai vật gọi ng̀n sáng là…………………………………… Câu 5: Hai vật gọi vật sáng là………………………………………… B TỰ LUẬN: (5.0 điểm) Câu 6: (2.0 điểm) Em hãy vẽ chùm sáng song song, hợi tụ, phân kì Câu 7: (3.0 điểm) Nêu cách ngắm để cắm cọc mặt đất được thẳng hàng giải thích lại làm thế? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5.0 điểm) Điền từ thích hợp vào chỡ trớng: Câu Đáp án Biểu điểm Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung 23 Năm học : 2013- 2014 Quyển 1.0 đ Ánh sáng 1.0 đ Đờng tính 1.0 đ Mặt Trời, ngơi 1.0 đ Con đom đóm, sách dưới ánh sáng ban ngày 1.0 đ B- TỰ LUẬN: Câu Đáp án Biểu điểm Chùm sáng song song 0.5 đ Chùm sáng hợi tụ 1.0 đ Chùm sáng phân kì 0.5 đ Cắm cọc thứ nhất, sau đó cắm cọc thứ hai bị cọc thứ che khuất, cắm cọc thứ ba bị cọc thứ che khuất.Cây cọc thứ hai bị cọc thứ che khuất đường truyền ánh sáng của cọc thứ hai nằm đường truyền ánh sáng của cọc thứ - Cây cọc thứ che khuất cọc thứ ba đường truyền ánh sáng của cọc thứ ba nằm đường truyền ánh sáng của cọc thứ Ánh sáng truyền thẳng nên ba cọc thẳng hàng 1.0 đ 1.0đ 1.0 đ IV/ 2.2 Mơ tả kiểm tra sau tác động cho lớp thực nghiệm lớp đối chứng : NỘI DUNG A- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5.0 điểm) Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Câu 1: Khi mắt ta nhìn thấy mợt vật? A Khi mắt ta hướng vào vật B Khi mắt ta phát tia sáng đến vật C Khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta D Khi vật mắt ta có khoảng tới Câu 2: Trong mơi trường śt đờng tính, ánh sáng truyền theo đường nào? A Theo nhiều đường khác B Theo đường gấp khúc Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung Năm học : 2013- 2014 24 C Theo đường cong D Theo đường thẳng Câu 3: Tia phản xạ gương phẳng nằm cùng mặt phẳng với: A Tia tới đường vng góc với tia tới B Tia tới đường pháp tuyến với gương C Đường pháp tuyến với gương đường vng góc với tia tới D Tia tới đường pháp tuyến của gương điểm tới Câu 4: Mới quan hệ góc tới góc phản xạ tia sáng gặp gương phẳng nào? A Góc tới gấp đơi góc phản xạ C Góc phản xạ góc tới B Góc tới lớn góc phản xạ D Góc phản xạ lớn góc tới Câu 5: Ảnh của mợt vật tạo bỡi gương phẳng là: A Lớn vật B Bằng vật C Nhỏ vật D Gấp đơi vật C Lớn vật D Gấp đơi vật Câu 6: Ảnh của mợt vật tạo bỡi gương cầu lời là: A Nhỏ vật B Bằng vật Câu 7: Điền từ thích hợp vào chở trớng câu sau : a/ Cùng mợt vật lần lượt đặt trước ba gương, cách gương cùng mợt khoảng, gương tạo được ảnh ảo lớn .Mợt người cao 1,5m đứng trước gương phẳng ảnh người đó cao b/ Khi chiếu tia tới tạo pháp tuyến mợt góc 60o góc phản xạ .Mợt người đứng cách gương phẳng 2m ảnh người đó cách gương phẳng Câu : Nới câu cợt A với câu cợt B thành câu hồn chỉnh cợt C cho : Cợt A Cợt B Cợt C nh ảo vật tạo gương phẳng: a Nhỏ vật 1+ 2.nh ảo vật tạo gương cầu lồi: b.Bằng vật 2+ 3.Cho điểm sáng S cách gương phẳng 40cm Cho S di chuyển lại c.15 cm gần gương theo phương vuông góc với gương đoạn 10cm nh S’ cách S khoảng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS 3+ Trường THCS Quang Trung Năm học : 2013- 2014 25 4.Khi cho điểm sáng S dòch chuyển theo phương vuông góc với d.60 cm gương đoạn, người ta thấy khoảng cách ảnh S ’ điểm 4+ sáng S thay đổi so với lúc chưa dòch chuyển S 30cm Điểm sáng S dòch chuyển đoạn: B- TỰ LUẬN: (5.0 điểm) Câu 1: (2.0 đ) Nêu tính chất của ảnh tạo bỡi gương phẳng? Câu 2: (1.5 đ) Chiếu tia sáng SI lên mợt gương phẳng, tia tới tạo với mặt gương mợt góc 30 o (Hình 1) Hãy vẽ tia phản xạ tính góc phản xạ? S Hình I Câu 3: (1.5 đ) Hãy vẽ ảnh mũi tên AB đặt trước gương phẳng (Hình 2) cho biết vị trí đặt mắt để nhìn thấy ảnh của vật? B A Hình ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: A- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: (đúng mỡi câu 0,5 đ) C D D C B A Câu : Mỗi ý điền 0,25 đ a/ Gương cầu lõm 1,5m b/ 60o 2m câu : Mỗi ý ghép 0,25 đ 1+b; 2+a; 3+d; 4+c B- TỰ LUẬN: Câu Đáp án Biểu điểm Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung 26 Các đặc điểm của ảnh tạo bỡi gương phẳng: 0.5 đ Ảnh ảnh ảo, to vật 1.0 đ Khoảng cách từ gương đến vật đến ảnh 0.5 đ Vẽ tia phản xạ 0.5 đ Tính được: i = 90o – 30o = 60o 0.5 đ i’ = i = 60o Năm học : 2013- 2014 0.5 đ Vẽ ảnh mũi tên AB 0.5 đ Ghi kí hiệu A’, B’ 0.5 đ Xác định vùng nhìn thấy 0.5đ V/ 1.Kết KT lớp thực nghiệm lớp đối chứng trước tác động sau tác động: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung Năm học : 2013- 2014 27 L p th ự c n g hi ệ m A Lớp đối chứng 7A2 Tên học sinh KT trước tác động 7 KT sau tác động 8 Tên học sinh KT trước tác động KT sau tác động Anh Bảo Nhơn Phạm Đạt 6 Oanh Nguyễn Đạt Phi Võ Đạt Phú Hạ Hà Phước Hảo 7 Hữu Phước Hằng 8 Sang Hiếu 7 Sơn Hoa Tài Hồn Thắng Hồng 12 Thảo Huệ Hồng Thiên Tấn Huy Bá Thiện Gia Huy 15 Hà Thương Kiệt Nguyễn Thương Vĩnh Lợc 5 Thương Thương Đồn Lợc 5 Văn Tiến Nam 6 Quyết Tiến Nghĩa 20 Trâm Ngọc 21 Phan Trân Ngun 22 Võ Trân Nhân 5 23 Trang Pháp 24 Trinh Phúc 25 Trình Hồng Phương 26 Trúc Hồi Phương 27 Đào Tùng Linh Phương Nghiên cứu học sư phạm ứng dụng6 : Sử dụng chơiPhương mơn vật lý để phát6huy hiệu 28 khoa Lê Tùng tròÁnh giảng dạy29ở trường THCS Trần Tùng Qn Un Quế II/ 2.Phép kiểm chứng Trường THCS Quang Trung 32 t-test độcVũ lập Vương Lớp thực nghiệm 7A3 Nguyễn Vy KT5 trước 35 Lê Vy tác Trần Vy Tên học sinh động5 Anh Ái Vy Nhơn Oanh Vỹ Phi Phú Yến 6 Hà Phước Hữu Phước Sang Sơn 10 Tài 11 Thắng 12 Thảo 13 Hồng Thiên 14 Bá Thiện 15 Hà Thương 16 Nguyễn Thương 17 Thương Thương 18 Văn Tiến 19 Quyết Tiến 20 Trâm 21 Phan Trân 22 Võ Trân 23 Trang 24 Trinh 25 Trình 26 Trúc 27 Đào Tùng 28 Lê Tùng 29 Trần Tùng 30 Un 31 Vi 32 Vũ 33 Vương 34 Nguyễn Vy 35 Lê Vy 36 Trần Vy 37 KT Tâm sau tác động Tồn Thanh Vỹ Yến Tên học sinh KT 7A2 trước KT sau tác tác động động Bảo Thảo Phạm Đạt Nguyễn Đạt Thương Võ Đạt Hạ Hảo Hằng Hiếu Hoa Hồn Hồng Huệ Tấn Huy Gia Huy Kiệt Vĩnh Lợc Đồn Lợc Nam Nghĩa Ngọc Ngun Nhân Pháp Phúc Hồng Phương Hồi Phương Linh Phương Ánh Phương Qn Quế Hồi Q Trọng Q Quỳnh Tâm Tồn Thanh Ái Vy 7 6 5 7 6 5 7 8 7 5 7 6 8 7 Thảo 38 39 Năm học : 2013-9 2014 Lớp 5đối chứng 7 28 Trọng Q Quỳnh 9 Thương Giá trị trung Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu bình 5,60 5,90 5,3 6,4 giảng dạy trường THCS Độ lệch chuẩn(SD) 0,91 0,77 1,07 1,37 7 [...]... trình diễn Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu quả giảng dạy ở trường THCS Trường THCS Quang Trung 17 Năm học : 2013- 2014 5.1 TRỊ CHƠI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ NỘI DUNG CÂU HỎI STT CÂU HỎI ĐÁP ÁN 1 Chọn câu phát biểu sai: Vật dẫn điện là A .Vật cho dòng điện đi qua B Vật cho điện tích đi qua C vật cho electron đi qua D Vật có khả năng nhiễm điện D 2 Phát biểu... thực thể vật lí cho đến các hoạt đợng cụ thể như lắp ráp thực hiện thí nghiệm, sử dụng thơng thạo các máy đo, lấy sớ liệu, phán đốn kết quả, … Như vậy, ḿn học tớt vật lí thì phải ln thực hiện tớt các hành đợng vật lí Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu quả giảng dạy ở trường THCS Trường THCS Quang Trung 2014 13 Năm học : 2013- Hành đợng vật lí còn... thí nghiệm phần điện học gì ? Pin - Chỉ sử dụng được mợt thời gian nhất định - Có hai cực Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu quả giảng dạy ở trường THCS xạ Trường THCS Quang Trung Năm học : 2013- 2014 21 5.5: TRỊ CHƠI MƠ TẢ VẬT LÝ NỘI DUNG CÂU HỎI STT Từ u cần miêu tả Cách miêu tả gợi ý 1 Vật nhiễm điện Có khả năng hút, đẩy các vật nhẹ khác sau khi... nghiên cứu và ứng dụng, đưa ra kế hoạch với từng chủ đề hoạt đợng theo tháng hoặc tở chức ngoại khóa, Khi đó sẽ tở chức mợt b̉i thi giữa các khới lớp, hoặc chọn mỡi lớp mợt học Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu quả giảng dạy ở trường THCS Trường THCS Quang Trung 2014 14 Năm học : 2013- sinh, chia thành 2 đợi chơi, kết hợp với trò chơi. .. KHĨA : P H Ả N X Ạ H S Á N G Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu quả giảng dạy ở trường THCS Trường THCS Quang Trung 20 Năm học : 2013- 2014 5.4 : ĐỐ VUI BA DỮ KIỆN VẬT LÍ NỘI DUNG CÂU HỎI STT Câu hỏi 1 Ơng là ai? Ba dữ kiện - Ơng là nhà bác học sinh năm 1745 tại Cơ - mơ Đáp án Alessandro - Năm 24 t̉i ơng cơng bớ cơng trình khoa học đầu Volta tiên của... Thâm, Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học vật lý ở trường phổ thơng, Nhà xuất bản Đại học q́c gia Hà Nợi, 1999 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu quả giảng dạy ở trường THCS Trường THCS Quang Trung 16 Năm học : 2013- 2014 PHỤ LỤC 2.2 Một số cơng cụ hỡ trợ thiết kế trò chơi trong Powerpoint 2007: - Tạo liên kết trang: + Vào Insert\Shapes,... tư duy của học sinh, góp phần tạo tình u đới với mơn học, đới với thầy cơ, trường lớp, bạn bè Tơi xin chân thành cảm ơn Quy Nhơn, ngày 22/02/2014 Người viết Nguyễn Xn Đại Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu quả giảng dạy ở trường THCS Trường THCS Quang Trung 2014 15 Năm học : 2013- TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Thạc sĩ Nguyễn Văn Cần, Nghiên cứu, khai... thể dịch chuyển từ ngun tử này sang nguyển tử khác, từ vật này sang vật khác là: A.hạt nhân C B.hạt nhân và electron C.electron D.khơng có loại hạt nào Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu quả giảng dạy ở trường THCS Trường THCS Quang Trung Năm học : 2013- 2014 18 5.2 TRỊ CHƠI LẬT HÌNH NỘI DUNG CÂU HỎI STT CÂU HỎI ĐÁP ÁN 1 Khi dùng chân đá vào quả bóng... lượng của vật là 500N lượng là bao nhiêu ? 10 Khi ta thả mợt quả táo, nó rơi như thế nào? Theo phương thảng đứng về phía Trái Đất Từ Những thơng tin trên làm ta nhớ đến nhà ISAAC NEWTON khóa bác học nào ? Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu quả giảng dạy ở trường THCS Trường THCS Quang Trung Năm học : 2013- 2014 19 5.3: ĐỐ VUI Ơ CHỮ VẬT LÍ NỘI DUNG... V/ 1.Kết quả bài KT của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng trước tác động và sau tác động: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu quả giảng dạy ở trường THCS Trường THCS Quang Trung Năm học : 2013- 2014 27 L ớ p th ự c n g hi ệ m 7 A 3 Lớp đối chứng 7A2 Tên học sinh KT trước tác động 5 6 5 7 6 5 4 7 5 6 KT sau tác động 8 9 8 7 8 7 8 9 8 7 Tên học sinh ... cho học sinh dạy học vật lý trường phổ thơng, Nhà xuất Đại học q́c gia Hà Nợi, 1999 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường. .. chương Cơ học “ vật lý + Cung cấp thêm thơng tin nhà Vật lí nởi tiếng ISAAC NEWTON Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường. .. diễn Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng : Sử dụng trò chơi mơn vật lý để phát huy hiệu giảng dạy trường THCS Trường THCS Quang Trung 17 Năm học : 2013- 2014 5.1 TRỊ CHƠI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ NỘI
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu khoa học sử dụng trò chơi môn vật lý để phát huy hiệu quả giảng dạy ở trường trung học cơ sở, nghiên cứu khoa học sử dụng trò chơi môn vật lý để phát huy hiệu quả giảng dạy ở trường trung học cơ sở, , Lý do thực hiện nghiên cứu :, Quy trình đánh giá tác động :, 6: TRÒ CHƠI HOA THƠM TẶNG THẦY

Từ khóa liên quan