0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 28 bài tập viết ôn chữ hoa t (tiếp theo)

2 343 2
  • Giáo án tiếng việt 3 tuần 28 bài tập viết   ôn chữ hoa t (tiếp theo)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2015, 10:08

Giáo án Tiếng việt 3TẬP VIẾTTIẾT 29: ÔN CHỮ HOA T(tt)I. Mục đích yêu cầu:Củng cố cách viết chữ viết hoa T- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa T (1 dòng chữ Tr,B); Viết đúng tên riêngTrường Sơn (1 dòng) và câu ứng dụng: Trẻ em như búp trên cành/Biết ăn ngủ,biết học hành là ngoan.(1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, tương đối đềunét và thẳng hàng; Bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thườngtrong chữ ghi tiếng.II. Chuẩn bị:Mẫu chữ viết hoa T và chữ Trường SơnIII. Các hoạt động dạy học:A. Kiểm tra bài cũ:HS viết lại chữ T và chữ Thăng LongB. Dạy bài mới:Hoạt động 1: Hướng dẫn viết trên bảng cona) Luyện viết chữ hoa: T- HS tìm các chữ hoa có trong tên riêng: Tr- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.- HS tập viết từng chữ(Tr, B) trên bảng con. b) Luyện viết từ ứng dụng: Trường Sơn- HS đọc từ ứng dụng- GV giới thiệu từ ứng dụng.- HS tập viết trên bảng con.c) Luyện viết câu ứng dụng: Trẻ em như búp trên cành/Biết ăn ngủ, biết học hànhlà ngoan.(- HS đọc câu ứng dụng.- GV giúp HS hiểu nội dung câu ứng dụng.- HS tập viết trên bảng con chữ Trẻ emHoạt động 2: Hướng dẫn viết vào vở.- GV nêu yêu cầu: viết bằng cỡ chữ nhỏ. Chữ Tr: 1 dòng. Chữ B: 1dòng. Chữ Trường Sơn: 1dòng. Câu ứng dụng: 1lần. Đối với HS khá giỏi viết đúng, đủ các dòng trong vở tập viết.- HS viết vào vở.- GV chấm và sửa bài.C. Củng cố, dặn dò:Luyện viết thêm phần bài ở nhà. Chuẩn bị bài Ôn chữ hoa U ... - HS t p vi t bảng chữ Trẻ em Ho t động 2: Hướng dẫn vi t vào - GV nêu yêu cầu: vi t cỡ chữ nhỏ Chữ Tr: dòng Chữ B: 1dòng Chữ Trường Sơn: 1dòng Câu ứng dụng: 1lần Đối với HS giỏi vi t đúng,...b) Luyện vi t t ứng dụng: Trường Sơn - HS đọc t ứng dụng - GV giới thiệu t ứng dụng - HS t p vi t bảng c) Luyện vi t câu ứng dụng: Trẻ em búp cành/Bi t ăn ngủ, bi t học hành ngoan.(... dụng: 1lần Đối với HS giỏi vi t đúng, đủ dòng t p vi t - HS vi t vào - GV chấm sửa C Củng cố, dặn dò: Luyện vi t thêm phần nhà Chuẩn bị Ôn chữ hoa U
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 28 bài tập viết ôn chữ hoa t (tiếp theo) , Giáo án tiếng việt 3 tuần 28 bài tập viết ôn chữ hoa t (tiếp theo) , Giáo án tiếng việt 3 tuần 28 bài tập viết ôn chữ hoa t (tiếp theo)