0

Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em ( Bài 2)

1 4,165 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2015, 13:07

Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em. Tổ hai của em được cô chủ nhiệm đánh giá là tổ học đều nhất lớp. ĐỀ BÀI Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em. BÀI THAM KHẢO Tổ hai của em được cô chủ nhiệm đánh giá là tổ học đều nhất lớp. Cả mười bạn, từ bạn Trung Đức tổ trưởng đến chín tổ viên là Cường, Mạnh, Tiến, Hoa, Lệ, Thủy, Xuân Thảo, Vân và em từ đầu năm đến giờ chưa có bạn nào bị điểm trung bình. Thấp nhất là điểm bảy (có ba điểm), điểm tám là sáu điểm, còn lại đều là điểm chín, điểm mười. Các bạn trong tổ đều ở trong cùng một ấp nên rất tiện học tổ, học nhóm. Mỗi tuần chúng em học tổ một lần và học nhóm hai lần để giải quyết những bài tập khó về hai môn Tiếng Việt và Toán. Vì thế, khi đến lớp bạn nào cũng học bài và làm bài đầy đủ. Bạn Trung Đức là một tổ trưởng rất hăng hái và nhiệt tình. Cả tổ em, ai cũng mến bạn ấy. Loigiaihay.com Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em. Tổ haicủa em được cô chủ nhiệm đánh giá là tổ học đều nhất lớp.ĐỀ BÀIEm hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em.BÀI THAM KHẢOTổ hai của em được cô chủ nhiệm đánh giá là tổ học đều nhất lớp. Cả mười bạn, từ bạn Trung Đức tổtrưởng đến chín tổ viên là Cường, Mạnh, Tiến, Hoa, Lệ, Thủy, Xuân Thảo, Vân và em từ đầu năm đếngiờ chưa có bạn nào bị điểm trung bình. Thấp nhất là điểm bảy (có ba điểm), điểm tám là sáu điểm, cònlại đều là điểm chín, điểm mười. Các bạn trong tổ đều ở trong cùng một ấp nên rất tiện học tổ, học nhóm.Mỗi tuần chúng em học tổ một lần và học nhóm hai lần để giải quyết những bài tập khó về hai môn TiếngViệt và Toán. Vì thế, khi đến lớp bạn nào cũng học bài và làm bài đầy đủ. Bạn Trung Đức là một tổtrưởng rất hăng hái và nhiệt tình. Cả tổ em, ai cũng mến bạn ấy.Loigiaihay.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em ( Bài 2), Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em ( Bài 2),

Từ khóa liên quan