Đề thi và đáp án thi thực hành khối mầm non

11 6.4K 17

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 21:58

HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGẠCH GIÁO VIÊN MẦM NON - NĂM 2013 ------------------------------------------------GỢI Ý HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN Đề thi thực hành 1: Soạn giáo án 01 hoạt động học ( Tổng số điểm: 100 điểm) Đề tài: Khám phá khoa học “Một số vật sống rừng” Chủ đề: Động vật Đối tượng dạy lứa tuổi: Mẫu giáo lớn Số lượng trẻ: 20-25 Thời gian dạy (theo lứa tuổi): 30 - 35 phút PHẦN I. Mục đích, yêu cầu: (15 điểm) 1. Kiến thức: - Trẻ biết tên gọi, đặc điểm bật, ích lợi số vật sống rừng (voi, khỉ, hổ, gấu, hươu ) - Nhận biết giống khác cấu tạo, môi trường sống, thức ăn, vận động, sinh sản. - Biết mối liên hệ đơn giản giũa vật môi trường sống. 2. Kỹ năng: - Biết phân biệt số vật sống rừng phân nhóm theo đặc điểm cấu tạo, vận động, thức ăn, dữ, hiền lành. - Trẻ biết bắt chước tạo dáng, tiếng kêu số vật như: gấu, khỉ, voi, thỏ, sóc… - Trẻ có kỹ quan sát, so sánh, nhận xét, phân loại, ý… - Trẻ trả lời câu hỏi cô rõ ràng, mạch lạc 3. Thái độ: - Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động - Giáo dục trẻ không trêu chọc vật thăm vườn thú biết cách phòng tránh vật dữ. 4. Cách chấm điểm: 1/ Xác định ( kiến thức, kỹ năng, thái độ) rõ mức độ yêu cầu phù hợp với khả trẻ, với loại hoạt động, phù hợp với đề tài chủ đề Cách tính điểm: Mỗi ý ý gạch chân tính điểm tối đa điểm . 15 điểm 2/ Xác định kiến thức kỹ chưa thật rõ mức độ yêu cầu, chưa đủ ý, chưa phù hợp với khả trẻ, với loại hoạt động chưa phù hợp với đề tài chủ đề Tối đa 10 điểm 3/ Xác định mục đích, yêu cầu nhầm lẫn kiến thức kỹ thiếu chưa phù hợp với khả trẻ, với loại hoạt động, chưa phù hợp với đề tài chủ đề Tối đa điểm PHẦN II: Chuẩn bị ( điểm ) 1. Địa điểm tổ chức, đội hình dạy trẻ: - Địa điểm: Trong lớp, sân (hoặc buổi tham quan vườn bách thú…). Tuỳ vào điều kiện lớp học để giáo viên lựa chọn địa điểm cho phù hợp - Đội hình: Hình chữ u hình vòng cung… Tuỳ vào hình thức tổ chức giáo viên 2. Xây dựng môi trường học tập (nếu cần sử dụng ) Cô trang trí xung quanh lớp tranh ảnh vật sống rừng, thức ăn, nơi ở, sinh sản vật… 3. Tên, số lượng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi (vật liệu làm đồ dùng ) cho giáo viên trẻ: +/ Đồ dùng cô: Tuỳ vào điều kiện cụ thể để giáo viên lựa chọn đồ dùng cho phù hợp Đoạn clip quay : - Một số hình ảnh vật sống rừng (con voi, gấu, hổ, hươu…) - Một số hình ảnh: môi trường sống vật (trên cây, hang…) - Giáo án điện tử - Đàn organ hát: đố bạn, ta vào rừng xanh, voi đôn … +/ Đồ dùng trẻ: - Mỗi trẻ sưu tầm ảnh vật sống rừng - Bút màu, giấy màu… + Xác định nội dung cần chuẩn bị địa điểm tổ chức (1), đội hình dạy trẻ (2), môi trường học tập (3), đồ dùng đồ chơi, phương tiện phù hợp với tổ chức hoạt động học cho cô (4) trẻ (5) Cách tính điểm: Mỗi ý ý tính điểm tối đa điểm Tối đa điểm PHẦN III: Cấu trúc - Nội dung ( 20 điểm ) 1/ Cấu trúc ( điểm ) B1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú cho trẻ tập trung vào nội dung B2. Vào mới, cung cấp kiến thức mới. B3. Những hoạt động ôn luyện củng cố kiến thức. Cấu trúc phần hoạt động học hợp lý Tối đa điểm 2/ Nội dung dạy ( 15 điểm ) B1. Ổn định tổ chức gây hứng thú cho trẻ: - Cho trẻ nghe đoạn nhạc hát vật (bài Đố bạn, Ta vào rừng xanh…) hỏi trẻ: Tên hát? Bài hát kể đến vật nào? - Giáo viên lựa chọn hình thức vào khác: Cho trẻ đọc thơ, câu đố, kể đoạn chuyện vật sống rừng . B2. Dạy mới: - Giáo viên cho trẻ quan sát tranh, ảnh xem đoạn clip vật sống rừng. - Giáo viên trò chuyện với trẻ: + Con biết vật này? Nó sống đâu? Ăn loại thứ ăn gì? + Con vật di chuyển nào? + Vì vật lại di chuyển không giống nhau? + Ai miêu tả dáng vật ? (Hoặc giáo viên đưa tranh hình ảnh cho xuất phận cho trẻ đoán tên vật hỏi trẻ: Vì biết khỉ, voi, hổ? Nó có đặc điểm gì? Nó sống đâu? Thức ăn gì? Nó vận động nào? Giáo viên sử dụng hình thức để trò chuyện đàm thoại với trẻ) - Cho số trẻ trao đổi giới thiệu tranh vật mà có như: hình dáng, môi trường sống, thức ăn, vận động chúng - Giáo viên chuẩn bị hình ảnh đặc trưng vật cho trẻ so sánh: + Các vật có điểm giống nhau? Khác nhau? + Vì tay khỉ lại dài chân? Vì cổ hươu lại cao dài? + Những vật đẻ trứng hay đẻ con? + Những vật thường sổng cây? Dưới mặt đất? Ở hang? + Những vật hiền lành? Hung dữ? - Giáo viên cho trẻ bắt chước vận động, tiếng kêu vật. - Cho trẻ kể tên vật khác mà trẻ biết, xem Clip loài động vật quý sống rừng(nếu có)…Giới thiệu với trẻ số loài động vật quý bị tiệt chủng… - Các vật mà vừa tìm hiểu sống đâu? */ Cô nhận xét chung: Các vật mà vừa tìm hiểu thuộc nhóm động vật sống rừng. Những vật sống rừng quý hiếm, cần bảo vệ…Ngoài Ra vật sống rừng người đưa nuôi vườn bách thú người đến tham quan. B3. Ôn luyện củng cố Giáo viên lựa chọn hoạt động tổ chức cho trẻ: - Tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, cá nhân: Phân nhóm vật: hiền lành- dữ, cấu tạo, sinh sản, vận động, thức ăn, nơi sống… - Cho trẻ đọc thơ, hát hát, giải câu đố vật sống rừn. - Chơi trò chơi vận động, bắt chước tạo dàng… - Trẻ trang trí ảnh vật, cắt dán, làm thức ăn, nơi cho vật, … Cách tính điểm: 2.1. Nội dung dạy phù hợp với đề tài, chủ đề mục đích yêu cầu (1). Nội dung kiến thức truyền đạt xác, khoa học (2). Nội dung hoạt động học có trọng tâm đúng, đủ (3), phù hợp với đối tượng dạy (4). Lựa chọn nội dung tích hợp hợp lý, bổ trợ cho nội dung trọng tâm (5) Cách tính điểm: Mỗi ý ý tính điểm tối đa điểm. 15 điểm 2.2. Nội dung phù hợp chủ đề, mục đích yêu cầu khả trẻ, kiến thức truyền đạt xác. Nội dung hoạt động học có trọng tâm song chưa đủ. Lựa chọn nội dung tích hợp chưa hợp lý, chưa bổ trợ cho nội dung trọng tâm, áp đặt . Tối đa 10 điểm 2.3. Nội dung dạy chưa phù hợp chủ đề, mục đích yêu cầu khả trẻ. Nội dung trọng tâm chưa đủ, đôi chỗ thiếu tính xác. Tối đa điểm PHẦN IV: Phương pháp (30 điểm) - Sử dụng phương pháp đặc trưng hoạt động học . Sử dụng phương pháp: Quan sát, trò chuyện, - Sử dụng linh hoạt có nghệ thuật việc kết hợp phương pháp dạy trẻ. - Phương pháp hợp lý với nội dung kiến thức làm bật trọng tâm hoạt động học. - Hệ thống câu hỏi mở phát huy tính tích cực trẻ - Sử dụng trò chơi, thơ, câu đố phù hợp. - Sử dụng ứng dụng CNTT, ĐDĐC giáo viên trẻ thời điểm đạt hiệu quả. 1/ Sử dụng phương pháp đặc trưng hoạt động học (1). Sử dụng linh hoạt, có nghệ thuật việc kết hợp phương pháp dạy trẻ (2). Phương pháp hợp lý với nội dung kiến thức làm bật trọng tâm hoạt động học (3). Hệ thống câu hỏi phát huy tính tích cực trẻ (4). Sử dụng trò chơi, thơ, câu đố phù hợp (5). Sử dụng ứng dụng CNTT, ĐDĐC giáo viên trẻ thời điểm đạt hiệu (6). Cách tính điểm: Mỗi ý ý tính điểm tối đa điểm Tối đa 30 điểm 2/ Sử dụng phương pháp đặc trưng hoạt động học chưa thật linh hoạt, chưa có nghệ thuật việc kết hợp phương pháp dạy trẻ tích cực. Sử dụng trò chơi, thơ, câu đố chưa phù hợp áp đặt. Tối đa 20 điểm 3/ Sử dụng phương pháp đặc trưng hoạt động học không linh hoạt việc kết hợp phương pháp dạy trẻ. Hệ thống câu hỏi không phát huy tính tích cực trẻ, trẻ thụ động. Việc sử dụng ứng dụng CNTT, ĐDĐC cô trẻ lúng túng chưa phù hợp thời điểm, hiệu chưa cao Tối đa 10 điểm PHẦN V: Hình thức tổ chức hoạt động ( 20 điểm ) 1/ Tổ chức hoạt động đảm bảo đủ bước, sinh động, sáng tạo (1) lấy trẻ làm trung tâm (2). Đan xen, chuyển đổi hợp lý hình thức nội dung hoạt động trẻ (3). Giáo viên người tạo hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ tiếp thu kiến thức (4). Cách tính điểm: Mỗi ý ý tính điểm tối đa điểm. 20 điểm 2/ Tổ chức hoạt động đảm bảo đặt trẻ vào trung tâm. Đan xen, chuyển đổi hợp lý hình thức nội dung, thực đầy đủ bước song chưa sinh động, sáng tạo Tối đa 10 điểm 3/Chưa lấy trẻ làm trung tâm, trẻ thụ động chưa tích cực hoạt động. Sắp xếp tổ chức hoạt động trẻ chưa thật hợp lý. Tối đa điểm PHẦN VI: Thời gian tổ chức hoạt động học (5 điểm) Phân bố thời gian hợp lý phần hoạt động điểm PHẦN VII: Trình bày soạn (5 điểm) Trình bày rõ ràng, ngắn gọn, mạch lạc điểm HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGẠCH GIÁO VIÊN MẦM NON - NĂM 2013 ------------------------------------------------HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHẦN THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN Đề thi thực hành 1: Soạn giáo án 01 hoạt động học ( Tổng số điểm: 100 điểm) Đề tài: Khám phá khoa học “Một số vật sống rừng” Chủ đề: Động vật Đối tượng dạy lứa tuổi: Mẫu giáo lớn Số lượng trẻ: 20-25 Thời gian dạy (theo lứa tuổi): 30 - 35 phút PHẦN I. Mục đích, yêu cầu: 15 điểm 1. Kiến thức: - Trẻ biết tên gọi, đặc điểm bật, ích lợi số vật điểm sống rừng - Nhận biết giống khác cấu tạo, môi trường điểm sống, thức ăn, vận động, sinh sản. - Biết mối liên hệ đơn giản vật môi trường điểm sống. 2. Kỹ năng: - Phân biệt số vật sống rừng phân nhóm chúng theo đặc điểm cấu tạo, vận động, thức ăn, dữ, hiền lành. điểm - Trẻ biết bắt chước tạo dáng, tiếng kêu số vật sống điểm rừng - Trẻ có kỹ quan sát, so sánh, nhận xét, phân loại, ý… - Trẻ trả lời câu hỏi cô rõ ràng, mạch lạc 3. Thái độ: - Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động - Trẻ có ý thức không trêu chọc vật thăm vườn thú biết cách phòng tránh vật dữ. điểm điểm điểm điểm PHẦN II: Chuẩn bị ( điểm ) 1. Địa điểm tổ chức, đội hình dạy trẻ: - Địa điểm: Trong lớp, sân (hoặc buổi tham quan vườn bách thú…). Tuỳ vào điều kiện lớp học để giáo điểm viên lựa chọn địa điểm cho phù hợp 2. Đội hình dạy trẻ: Hình vòng cung… Tuỳ vào hình thức tổ chức giáo viên 3. Xây dựng môi trường học tập (nếu cần sử dụng) Cô trang trí xung quanh lớp tranh ảnh, (mô hình) vật sống rừng, thức ăn, nơi ở, sinh sản chúng… 4. Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi (vật liệu làm đồ dùng) cho giáo viên - Một số hình ảnh Video clip tranh ảnh, mô hình vật sống rừng - Một số hình ảnh: môi trường sống vật (trên cây, hang…) - Giáo án điện tử (nếu có) - Đàn organ, hát vật sống rừng…. - Đồ dùng, phương tiện cho trẻ chơi trò chơi 5. Tên, số lượng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi (vật liệu làm đồ dùng ) cho trẻ: - Tranh ảnh lô tô vật sống rừng - Bút màu, giấy màu…(nếu có) PHẦN III: Cấu trúc- nội dung 1/ Cấu trúc (5 điểm ) 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú 2. Nội dung dạy + Cô nắm bắt kiến thức có trẻ vật sống rừng + Cung cấp kiến thức + Ôn luyện, củng cố kiến thức vừa học 3. Kết thúc học 2/ Nội dung dạy (15 điểm) B1. Ổn định tổ chức gây hứng thú cho trẻ: - Giáo viên lựa chọn hình thức vào bài: Cho trẻ xem videoclip, đọc thơ, câu đố, kể đoạn chuyện… vật sống rừng. B2. Nội dung dạy (12 điểm) Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức có trẻ - Giáo viên cho trẻ quan sát tranh, ảnh xem đoạn clip vật sống rừng. Cho trẻ kể trẻ biết quan sát vật sống rừng. điểm điểm điểm điểm 20 điểm điểm điểm điểm điểm điểm Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức (6 điểm) - Giáo viên cho trẻ quan sát, tìm hiểu vật đưa quan sát nhiều vật lúc hình thức : (đưa tranh hình ảnh, mô hình) cho trẻ đoán tên vật đưa hệ thống câu hỏi đàm thoại để giúp trẻ nhận biết đặc điểm bật, ích lợi số vật sống rừng + Đây ? Hình dạng vật ? Nó sống đâu ? Ăn thức ăn ? + Con vật di chuyển nào? + Vì vật lại di chuyển không giống nhau? + Dáng vật nào? + Cho trẻ bắt chước vận động, tiếng kêu vật. + Những vật đẻ trứng hay đẻ con? + Môi trường sống vật đâu? + Con vật hiền lành hay dữ? - Cho trẻ so sánh, phân biệt giống khác cấu tạo, môi trường sống, thức ăn, vận động, sinh sản vật hình thức: trẻ trao đổi, giới thiệu tranh ảnh, lô tô… vật mà có như: hình dáng, môi trường sống, thức ăn, vận động chúng; cô nói tên vật, trẻ đưa tranh ảnh,(lô tô) hình dáng, môi trường sống, thức ăn, vận động…; Kể điểm giống khác vật …. - Giới thiệu với trẻ số loài động vật quý cần bảo vệ. */ Cô nhận xét chung: - Các vừa tìm hiểu vật thuộc nhóm động vật sống đâu? Các vật mà vừa tìm hiểu thuộc nhóm động vật sống rừng. Những vật sống rừng quý hiếm, cần bảo vệ…Ngoài ra, vật sống rừng người đưa nuôi vườn bách thú người đến tham quan. GD: Khi đến vườn thú Hà nội không trêu chọc thú. Hoạt động 3: Ôn luyện củng cố Giáo viên lựa chọn số hoạt động: điểm - Tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, cá nhân: Phân nhóm vật: hiền lành- dữ, cấu tạo, sinh sản, vận động, thức ăn, nơi sống… - Cho trẻ đọc thơ, hát hát, giải câu đố vật sống rừng. - Chơi trò chơi vận động, bắt chước tạo dáng… - Trẻ trang trí ảnh vật, cắt dán, làm thức ăn, nơi cho vật, … B4. Kết thúc tiết học - Hát hát, vận động giống vật sống rừng điểm PHẦN IV: Phương pháp (30 điểm) - Sử dụng phương pháp đặc trưng hoạt động khám phá khoa học: Phương pháp quan sát, đàm thoại, trực quan, thực hành, trải nghiệm… - Sử dụng linh hoạt có nghệ thuật việc kết hợp phương pháp dạy trẻ. - Phương pháp hợp lý với nội dung kiến thức làm bật trọng tâm hoạt động học. - Hệ thống câu hỏi mở phát huy tính tích cực trẻ - Sử dụng trò chơi, thơ, câu đố phù hợp với hoạt động trẻ. - Sử dụng ứng dụng CNTT, ĐDĐC giáo viên trẻ thời điểm đạt hiệu quả. PHẦN V: Hình thức tổ chức hoạt động ( 20 điểm ) - Tổ chức hoạt động đảm bảo đủ bước, sinh động, sáng tạo; đảm bảo luân phiên hoạt động tĩnh động. - Lấy trẻ làm trung tâm trình tổ chức hoạt động (thể hoạt động thực hành, trải nghiệm, khám phá trẻ) - Đan xen, chuyển đổi hợp lý hình thức tổ chức (cả lớp, nhóm, cá nhân…) phù hợp với nội dung hoạt động trẻ. - Giáo viên người tạo hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ tiếp thu kiến thức (thể hệ thống câu hỏi mở giáo viên hoạt động tổ chức cho trẻ thực hành khám phá). PHẦN VI: Thời gian tổ chức hoạt động học Phân bố thời gian hợp lý phần hoạt động + Ổn định tổ chức, gây hứng thú + Dạy mới: 20-25 phút + Kết thúc học PHẦN VII: Trình bày soạn 30 điểm 20 điểm điểm điểm điểm điểm điểm Trình bày rõ ràng, ngắn gọn, mạch lạc . CHỨC NGẠCH GIÁO VIÊN MẦM NON - NĂM 2013 GỢI Ý HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN Đề thi thực hành 1: Soạn giáo án 01 hoạt động học ( Tổng số điểm: 100 điểm) Đề tài: Khám phá khoa. CHẤM ĐIỂM PHẦN THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN Đề thi thực hành 1: Soạn giáo án 01 hoạt động học ( Tổng số điểm: 100 điểm) Đề tài: Khám phá khoa học “Một số con vật sống trong rừng” Chủ đề: Động vật Đối. đề tài và chủ đề Tối đa 10 điểm 3/ Xác định mục đích, yêu cầu còn nhầm lẫn giữa kiến thức và kỹ năng hoặc còn thi u chưa phù hợp với khả năng của trẻ, với loại hoạt động, chưa phù hợp với đề

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan