0

Hoàn thiện kỹ năng bán hàng bất động sản trong hoạt động môi giới bất động sản tại công ty cổ phần đầu tư kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long

68 608 4
  • Hoàn thiện kỹ năng bán hàng bất động sản trong hoạt động môi giới bất động sản tại công ty cổ phần đầu tư kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2015, 10:57

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây, bất động sản nước ta đã thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn trong xã hội và đóng góp nhiều cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, thị trường bất động sản ở nước ta nhìn chung đã và đang phát triển một cách tự phát, phần lớn hoạt động ngoài sự kiểm soát của nhà nước, mang nhiều “tính chất” đầu cơ và là hoạt động không đúng hướng. Mặc dù trong quá trình đổi mới, Việt Nam đã thu được những thành tựu lớn về nhiều mặt nhưng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản còn nhiều yếu kém. Hiệu quả thấp trong lĩnh vực này ảnh hưởng đến sự tăng giá bất động sản đến “chóng mặt”, làm giảm “nhiệt” trong cầu về bất động sản, chuyển sang về cơ cấu các mặt hàng khác. Từ phía cung, nghĩa là trong việc sản xuất các mặt hàng và dịch vụ của khu vực bất động sản, còn tồn tại nhiều khó khăn trên con đường nâng cao hiệu quả hoạt động như: sự thiếu chuẩn mực trong quá trình xây dựng, khai thác sửa chữa, những quy định làm kéo dài và tăng chi phí đầu tư; khó khăn trong việc tiếp cận đất đai và các khoản tín dụng cần thiết. Sàn giao dịch bất động sản đóng vai trò quan trong trong việc phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển hoạt động bất động sản nói riêng. Vai trò của sàn giao dịch bất động sản cũng góp phần phát triển hoạt động của thị trường bất động sản thông qua việc các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp hơn tạo được giá trị gia tăng cho chủ đầu tư như nghiên cứu thị trường, tư vấn lập dự án, thiết kế sản phẩm,dịch vụ tiếp thị, chăm sóc khách hàng và quản lý bất động sản…. Các giao dịch bất đống sản thường trải qua nhiều giai đoạn nên khi giao dịch bất động sản đòi hỏi phải có sự tính toán kĩ lưỡng, thông qua tư vấn của các chuyên gia môi giới, định giá bất động sản chuyên môn… Hoạt động môi giới là một hoạt động dịch vụ nhằm mục đích hỗ trợ sự phát triển của thị trường bất động sản, cho hoạt động kinh doanh bất động sản. Song so với mặt bằng chung của thế giới thì thị trường bất động sản Việt Nam còn khá mới mẻ. Do đó thực trạng hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản vẫn đang trong giai đoạn hình thành và từng bước phát triển. Tuy nhiên, hiện nay kỹ năng bán hàng đặc biệt này còn nhiều hạn chế ở hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Các nhà môi giới chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của các kĩ năng bán hàng trong môi giới BĐS, họ chưa được học cách sử dụng các kĩ năng bán hàng một cách bài bản. Vì vậy nhiều khi sản phẩm rất tốt, nhưng thiếu kỹ năng bán hàng, hàng cũng không đến được tay người tiêu dùng.\ Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long ( Thăng Long Land) là một trong những doanh nghiệp tư nhân có bộ máy hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản có nhiều triển vọng. Hoạt động chủ yếu của công ty là môi giới nhà đất, mua bán nhà đất, các dự án xây dựng chung cư, quảng cáo bất động sản. Tuy quy mô và lĩnh vực hoạt đông chưa lớn nhưng công ty đã góp phần hình thành và thúc đẩy hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong thời gian tham gia thực tập tại công ty, thông qua việc tìm hiểu, phân tích quá trình thực hiện các kỹ năng bán hàng BĐS cùng với một số tài liệu thu thập được. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện kỹ năng bán hàng bất động sản trong hoạt động môi giới bất động sản tại công ty cổ phần đầu tư kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KINH TẾ TÀI NGUYÊN o0o CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: HOÀN THIỆN KỸ NĂNG BÁN HÀNG BẤT ĐỘNG SẢN TRONG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN THĂNG LONG Giáo viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Thị Tùng Phương Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Mã sinh viên : CQ523493 Lớp : QTKD bất động sản 52 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tùng Phương Hà Nội, 5/2014 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: QTKD BĐS 52 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tùng Phương MỤC LỤC Hà Nội, 5/2014 2 MỤC LỤC 3 SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: QTKD BĐS 52 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tùng Phương DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. BĐS : Bất động sản 2. TT BĐS : Thị trường Bất động sản 3. SGD BĐS : Sàn giao dịch Bất động sản 4. VN : Việt Nam SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: QTKD BĐS 52 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tùng Phương LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây, bất động sản nước ta đã thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn trong xã hội và đóng góp nhiều cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, thị trường bất động sản ở nước ta nhìn chung đã và đang phát triển một cách tự phát, phần lớn hoạt động ngoài sự kiểm soát của nhà nước, mang nhiều “tính chất” đầu cơ và là hoạt động không đúng hướng. Mặc dù trong quá trình đổi mới, Việt Nam đã thu được những thành tựu lớn về nhiều mặt nhưng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản còn nhiều yếu kém. Hiệu quả thấp trong lĩnh vực này ảnh hưởng đến sự tăng giá bất động sản đến “chóng mặt”, làm giảm “nhiệt” trong cầu về bất động sản, chuyển sang về cơ cấu các mặt hàng khác. Từ phía cung, nghĩa là trong việc sản xuất các mặt hàng và dịch vụ của khu vực bất động sản, còn tồn tại nhiều khó khăn trên con đường nâng cao hiệu quả hoạt động như: sự thiếu chuẩn mực trong quá trình xây dựng, khai thác sửa chữa, những quy định làm kéo dài và tăng chi phí đầu tư; khó khăn trong việc tiếp cận đất đai và các khoản tín dụng cần thiết. Sàn giao dịch bất động sản đóng vai trò quan trong trong việc phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển hoạt động bất động sản nói riêng. Vai trò của sàn giao dịch bất động sản cũng góp phần phát triển hoạt động của thị trường bất động sản thông qua việc các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp hơn tạo được giá trị gia tăng cho chủ đầu tư như nghiên cứu thị trường, tư vấn lập dự án, thiết kế sản phẩm,dịch vụ tiếp thị, chăm sóc khách hàng và quản lý bất động sản…. Các giao dịch bất đống sản thường trải qua nhiều giai đoạn nên khi giao dịch bất động sản đòi hỏi phải có sự tính toán kĩ lưỡng, thông qua tư vấn của các chuyên gia môi giới, định giá bất động sản chuyên môn… Hoạt động môi giới là một hoạt động dịch vụ nhằm mục đích hỗ trợ sự phát triển của thị trường bất động sản, cho hoạt động kinh doanh bất động sản. Song so với mặt bằng chung của thế giới thì thị trường bất động sản Việt Nam còn khá mới mẻ. Do đó thực trạng hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản vẫn đang trong giai đoạn hình thành và từng bước phát triển. SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: QTKD BĐS 52 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tùng Phương Tuy nhiên, hiện nay kỹ năng bán hàng đặc biệt này còn nhiều hạn chế ở hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Các nhà môi giới chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của các kĩ năng bán hàng trong môi giới BĐS, họ chưa được học cách sử dụng các kĩ năng bán hàng một cách bài bản. Vì vậy nhiều khi sản phẩm rất tốt, nhưng thiếu kỹ năng bán hàng, hàng cũng không đến được tay người tiêu dùng.\ Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long ( Thăng Long Land) là một trong những doanh nghiệp tư nhân có bộ máy hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản có nhiều triển vọng. Hoạt động chủ yếu của công ty là môi giới nhà đất, mua bán nhà đất, các dự án xây dựng chung cư, quảng cáo bất động sản. Tuy quy mô và lĩnh vực hoạt đông chưa lớn nhưng công ty đã góp phần hình thành và thúc đẩy hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong thời gian tham gia thực tập tại công ty, thông qua việc tìm hiểu, phân tích quá trình thực hiện các kỹ năng bán hàng BĐS cùng với một số tài liệu thu thập được. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện kỹ năng bán hàng bất động sản trong hoạt động môi giới bất động sản tại công ty cổ phần đầu tư kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1. Mục đích Làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động môi giới bất động sản. Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long, từ đó tìm ra giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động môi giới bất động sản tại công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài - Làm rõ cơ sở khoa học về kĩ năng bán hàng bất động sản - Đưa ra thực trạng hoạt động bán hàng bất động sản tại Công ty Thăng Long Land - Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng bất động sản SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: QTKD BĐS 52 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tùng Phương 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty Thăng Long Land - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu hoạt động môi giới bất động sản ở Thăng Long Land giai đoạn 2009 đến nay 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê - Phương pháp khảo cứu tài liệu - Phương pháp phân tích và tổng hợp - Pphương pháp hệ thống 5. Nội dung của đề tài Đề tài gồm 3 nôi dung chính: Chương 1: Cơ sở lý luận về các kỹ năng bán hàng trong hoạt động môi giới bất động sản. Chương 2: Thực trạng triển khai các kỹ năng bán hàng bất động sản trong hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long Chương 3: Giải pháp hoàn thiện các kỹ năng bán hàng bất động sản tại Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long. SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: QTKD BĐS 52 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tùng Phương CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC KỸ NĂNG BÁN HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 1.1 Khái quát về hoạt động môi giới bất động sản. 1.1.1 Khái niệm về môi giới bất động sản Môi giới là hoạt động của cá nhân hay tổ chức làm trung gian cho hai hay nhiều chủ thể khác nhau để tạo ra quan hệ trong kinh doanh. Có thể hiểu rằng môi giới là hoạt động của người thứ ba với mục đích tạo ra sự cảm thông thấu hiểu về các vấn đề có liên quan giữa các bên với nhau, hoặc là việc giải quyết những công việc nào đó liên quan giữa hai bên - người môi giới lúc này đóng vai trò là cầu nối. Ta có thể thấy rằng hình thức môi giới chỉ xuất hiện giữa các bên quan hệ khi mà quan hệ giữa các bên không thể giải quyết được hoặc giải quyết không hiệu quả. Khi đó đòi hỏi người thứ ba có đầy đủ khả năng và điều kiện để giải quyết vấn đề này Ta có thể hiểu môi giới BĐS là việc thực hiện công việc cho những người khác nhau mà đối tượng là những quyền hạn khác nhau liên quan đến BĐS. Kết quả của những hoạt động này là việc thực hiện những yêu cầu của khách hàng như mua bán, trao đổi, thuê, cho thuê với sự giúp đỡ của nhà môi giớ 1.1.2 Đặc điểm của hoạt động môi giới bất động sản Một thị trường BĐS đã phát triển ở mức cao hay đang phát triển đều cần đến các loại hình dịch vụ đảm bảo cho khách hàng về sự chuyên nghiệp,hài lòng, thích hợp với lượng thông tin, kiến thức nhất định và phải hoạt động dựa trên những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Hoạt động môi giới BĐS có những đặc điểm riêng biệt, chính vì vậy yêu cầu của nhà môi giới cần hội tụ được tất cả các mặt trong lĩnh vực hoạt động của mình. Đặc điểm của môi giới bất động sản có thể được thể hiện trong các nội dung như: Thứ nhất, tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản làm trung gian cho việc đàm phán, kí kết hợp đồng kinh doanh BĐS và được hưởng thù lao, hoa hồng theo hợp đồng môi giới bất động sản. SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: QTKD BĐS 52 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tùng Phương Thứ hai, hoạt động môi giới bất động sản phải được công khai, trung thực và tuân thủ hệ thống pháp luật. Thứ ba, tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản. Những đặc điểm của môi giới BĐS cũng chính là đặc điểm chung của nghề môi giới, tuy nhiên đối tượng là bất động sản thì loại hình môi giới này thể hiện những đặc điểm như sau: - Điều kiện làm việc linh hoạt: môi giới bất động sản có điều kiện làm việc linh hoạt hơn so với ngành nghề khác. Cá nhân hay tổ chức tham gia hoạt động môi giới BĐS chỉ làm việc thực sự khi nhận được yêu cầu của khách hàng. - Kết nối giữa người bán với người mua: môi giới BĐS đóng vai trò kết nối nhu cầu giữa người bán và người mua sao cho hợp lý. Vì trên thị trường BĐS tồn tại tình trạng thông tin bất đối xứng giữa người mua và người bán, giữa người môi giới và người sử dụng dịch vụ môi giới, nên nhà môi giới đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác, tư vấn những thủ tục cần thiết cho khách hàng. Người sử dụng dịch vụ thông qua nhà môi giới tiến hành việc mua, bán, thuê, cho thuê BĐS một cách nhanh chóng, hiệu quả và ít rắc rối nhất. - Hoa hồng môi giới là nguồn thu nhập chính của nhà môi giới BĐS: Ngoài mức thù lao cố định khi thuê môi giới, người môi giới được trả một khoản hoa hồng theo giá trị giao dịch mà họ giúp được các bên hoàn thành. Vì đặc điểm giá trị lớn của tài sản BĐS nên khoản hoa hồng mà nhà môi giới nhận được sẽ lớn hơn nhiều khoản thù lao cố định và là thu nhập chính của họ. 1.1.3 Vai trò của hoạt động môi giới bất động sản Vai trò của việc môi giới BĐS là một khái niệm rộng, mà bên cạnh vấn dề bản chất của môi giới nó cho ta biết nhà môi giới cần hoạt động như thế nào, những hoạt động gì cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất, chuyên nghiệp nhất. Vì vậy, vai trò của việc môi giới không chỉ dẫn dắt khách hàng đến việc kí kết thương vụ mà còn là vấn đề thực hiện bằng cách nào đấy để bảo đảm tốt nhất những quyền lợi khách hàng, nâng cao uy tín của nhà môi giới BĐS. Vai trò SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: QTKD BĐS 52 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tùng Phương của việc môi giới sẽ được thể hiện thông qua sự chuyên nghiệp của những người thực hiện công việc này. Trong một nền kinh tế thị trường ổn định, nếu đạt được những chức năng trên của mình, khu vực BĐS sẽ góp phần quan trọng vào sự ổn định của nền kinh tế. Xuất phát từ những ảnh hưởng đến nền kinh tế trên, chúng ta nhận thấy khu vực BĐS có năm chức năng cơ bản góp phần tạo ra những yếu tố cho sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Thứ nhất, BĐS, trong đó có cả những công trình hạ tầng cơ sở, là yếu tố sản xuất, tạo nên cơ sở về vốn cho việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ. Thứ hai, BĐS cung cấp không gian cho sự tồn tại, nghỉ ngơi và các hoạt động xã hội của kinh tế gia đình ngoài thời gian làm việc. Thứ ba, BĐS là đối tượng để đầu tư trong thời gian dài, là nơi dụng vốn. Nó là nơi gom vốn và có thể chuyển sự gom vốn từ người này sang người khác khi được bán. Thứ tư, BĐS có giá trị vốn trên thị trường. Điều này cho phép thực hiện việc chuyển BĐS thành tiền thông qua việc bán hay để vay vốn tín dụng bằng thế chấp.Thứ năm, bản thân sự vận hành của khu vực BĐS sẽ mang đến những hiệu quả lớn theo cấp số nhân trong vòng quay kinh tế, nhờ sự liên hệ mật thiết và đa dạng, tạo ra cầu về những hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra bởi nền kinh tế trong nước. Từ tình hình thực tiễn mới hiện nay của nền kinh tế cũng như quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế đã tạo ra những sự khuyến khích thị trường trong việc tái sắp đặt các nguồn tài sản từ chức năng nông nghiệp, công nghiệp nặng sang nền công nghiệp nhẹ và dịch vụ. Tính hợp lí của thị trường đã tạo ra áp lực làm thay đổi các phương thức hoạt động kinh tế trước đây. Ví dụ cụ thể là sự dịch chuyển các xí nghiệp công nghiệp từ trung tâm thành phố ra ven đô, sự hình thành các khu công nghiệp tập trung trong những năm gần đây tại các tỉnh lân cận thành phố, việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương trong cả nước… Vì vậy tồn tại một nhu cầu cấp thiết trong việc tái sắp đặt lại nguồn BĐS và cần thực hiện trên một phạm vi lớn trong cả nước. Trên bình diện vĩ mô, nếu như việc tái sắp đặt lực lượng lao động hay nguồn vốn tài chính vào những lĩnh vực hiệu quả hơn một cách tương đối đơn giản bao nhiêu, thì việc luân chuyển nguồn vốn BĐS, thay đổi chức năng, vị trí, quyền sở hữu hay quyền sử dụng chúng một cách chuẩn mực sẽ khó SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: QTKD BĐS 52 6 [...]... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN THĂNG LONG 2.1 Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển và ngành nghề kinh doanh của Công ty 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Đơn vị thực tập : Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh dich vụ bất động sản Thăng Long ( Thăng Long Land) Địa chỉ : Tầng 4- Số 30 Hào Nam-... kiến thức hoặc kinh nghiệm) nhằm tạo ra kết quả mong đợi Kĩ năng bán hàng bất động sản: Kỹ năng bán hàng bất động sản là khả năng người bán hàng thực hiện một cách nhuần nhuyễn một chuỗi các hành động trên cơ sở nền tẳng là kiến thức về lĩnh vực bất động sản và kinh nghiệm nhằm bán được bất động sản nhanh và hợp pháp như kỹ năng quảng cáo, đăng tin; kỹ năng tư vấn; kỹ năng chốt thương vụ SV: Nguyễn... phép đăng ký kinh doanh số 0102353660 do Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 24 tháng 8 năm 2007 Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản được thành lập vào 24/7/2007, công ty đã và đang tham gia vào các dự án mới mẻ và có khả năng thanh khoản cao trên địa bàn thành phố Hà Nội, tư vấn hỗ trợ khách hàng thực hiện... hàng bất động sản tại công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long 2.3.1 Thực trạng sử dụng các kĩ năng chủ yếu của nhân viên trong hoạt động bán hàng BĐS Nhân viên bán hàng tìm kiếm thông tin của khách hàng đang có nhu cầu mua nhà từ nhiều nguồn khác nhau như qua Internet, báo mạng, qua các mối quan hệ, nguồn khách hàng cũ của công ty, …chủ động gọi điện trực tiếp cho khách hàng. .. trạng hoạt động bán bất động sản tại công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long Thực trạng thị trường BĐS năm 2013 tuy chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy, sự sôi động trở lại như thời "hoàng kim” những năm 2007,2008, song cần phải thừa nhận, giao dịch bất động sản đã có chiều hướng ấm lên Nhưng có lẽ, năm 2013 này là năm đánh dấu sự sụt giảm của giá bất động sản rõ nhất Đầu năm... giới bất động sản; Định giá bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản; - Tư vấn về bất động sản; dịch vụ đấu giá, quảng cáo, quản lý bất động sản Các ngành nghề kinh doanh luôn được tiếp thu và mở rộng phù hợp với xu thế phát triển của thị trường bất động sản Hà Nội Thăng Long Land liên tục triển khai hội nhập và mở rộng hình thức kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển của thị trường bất động sản Thông... sôi động, tỷ lệ thành công số thương vụ môi giới BĐS lớn Điển hình cho năm phát triển của công ty như năm 2008 số thương vụ bất động sản thành công khoảng 975, trong khi đó năm 2012 đạt số thương vụ thành công khoảng 200 thương vụ môi giới BĐS Dựa vào căn cứ số liệu đó cho thấy, thị trường bất động sản ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 2.3 Thực trạng sử dụng các kỹ năng bán hàng. .. Phương 1.4.2 Vai trò của kỹ năng bán hàng trong hoạt động môi giới bất động sản Đối với khách hàng, nhân viên bán hàng chính là cửa hàng của doanh nghiệp Đó có nghĩa là, trong suy nghĩ của họ, nếu nhân viên bán hàng tốt thì doanh nghiệp đó tốt, uy tín Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp của nhân viên là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp Những kỹ năng của họ bao gồm... hưởng đến công tác thực hiện các kỹ năng môi giới bất động sản Yếu tố nhận thức về bán hàng BĐS trong hoạt động môi giới Nhận thức về bán hàng đó chính là cách nhìn nhận, cách hiểu về bán hàng BĐS và các yếu tố cấu thành trong hoạt động bán hàng Các yếu tố đó bao gồm: BĐS, sự từ chối, nỗi sợ thất bại, vai trò của bản thân người bán và khách hàng Nhận thức đúng về bán hàng BĐS từ khi bắt đầu cho đến... lượng công nghệ và hiệu quả trong công việc 2.1.1.2 Ngành nghề kinh doanh Trải qua hơn 5 năm hoạt động công ty đã và đang hoàn thành tốt mục tiêu dài hạn Với các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu sau: - Cho thuê, mua, bánvăn phòng,chung cư, biệt thự, nhà ở, kho bãi - Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn về nghiệp vụ tư vấn bất động sản và môi giới bất động sản cho đôi ngũ nhân viên, cộng tác viên của công ty - Môi giới . các kỹ năng bán hàng trong hoạt động môi giới bất động sản. Chương 2: Thực trạng triển khai các kỹ năng bán hàng bất động sản trong hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty cổ phần đầu tư. tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long Chương 3: Giải pháp hoàn thiện các kỹ năng bán hàng bất động sản tại Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long. SV:. vậy, em đã chọn đề tài Hoàn thiện kỹ năng bán hàng bất động sản trong hoạt động môi giới bất động sản tại công ty cổ phần đầu tư kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long làm chuyên đề thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kỹ năng bán hàng bất động sản trong hoạt động môi giới bất động sản tại công ty cổ phần đầu tư kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long, Hoàn thiện kỹ năng bán hàng bất động sản trong hoạt động môi giới bất động sản tại công ty cổ phần đầu tư kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long, Hoàn thiện kỹ năng bán hàng bất động sản trong hoạt động môi giới bất động sản tại công ty cổ phần đầu tư kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long

Từ khóa liên quan