Phạt và thưởng

5 852 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2012, 14:33

Không ít nhà quản lý đau đầu vì nhân viên không phát huy hết năng suất làm việc vì gặp phải những sai sót không đáng có. Thế nhưng la mắng, quát tháo ầm ĩ không phải là cách giải quyết vấn đề mà 123doc.vn

Hình ảnh liên quan

đê mà chỉ làm cho hình ảnh nhà quản lý trở nên tôi tệ hơn trong mắt nhân viên để rôi sau đó nhân viên vừa tái phạm, vừa chán - Phạt và thưởng

m.

à chỉ làm cho hình ảnh nhà quản lý trở nên tôi tệ hơn trong mắt nhân viên để rôi sau đó nhân viên vừa tái phạm, vừa chán Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan