Kinh nghiệm thi toeic

27 849 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2015, 17:58

1 Tài LiӋu * TOEIC 600 (tӯ vӵng) * Longman Preparation for the TOEIC Test (3 cuӕn vӅ cҧ ngӳ pháp và nghe, tương đӕi khó) * Oxford Pratice Test for the TOEIC test (2 cuӕn, 8 đӅ test theo format cũ) * 1000 Listenning & 1000 Reading Comprehension (10 đӅ test theo format mӟi) Tài liӋu sách vӣ, băng đĩa thì tӕt nhҩt bҥn dùng cӫa Barron's, nӃu không thì mua cӫa Cambridge hoһc Oxford cũng đưӧc, rҿ hơn chút ít. Nhưng có mӝt cuӕn sách mà nӃu muӕn đҥt điӇm tӕi đa trong khҧ năng thì theo tôi bҥn nên đӑc, đó là cuӕn Cracking the Toeic cӫa Princeton Review, trong đó mô tҧ hҫu hӃt các kӻ thuұt, thӫ thuұt làm bài thi cũng nhưng các bүy thưӡng gһp. Đӑc kӻ và tuân thӫ theo các phương pháp trong đó là cách rҩt tӕt đӇ đҥt điӇm tӕi đa, nhҳc lҥi là trong khҧ năng cӫa bҥn Kinh nghiem Luyen thi Chào các bҥn mình vӯa nhұn đưӧc kӃt quҧ Toiec xong là đưӧc 965 (nghe 495 và đӑc 470) ĐӇ mình kӇ lҥi quá trình tu luyӋn xem có hӳu ích gì cho mҩy bҥn không. MÌnh ôn thi khoҧng 4 tháng,chӫ yӃu là tӵ luyӋn ӣ nhà(trưӟc đó đã có hӑc qua 1 khóa Toiec đӇ nҳm cҩu trúc bài làm) nhưng cũng bӳa có bӳa không, chӍ ôn thұt nhiӅu 2 tuҫn gҫn thi. VӅ phҫn tài liӋu mình hӑc 2 cuӕn cuӕi trong bӝ Toiec cӫa Firstnew (Analyst va Target). Theo chӫ quan mình thҩy 2 cuӕn này chӍ thích hӧp hӑc đӇ nҳm dҥng bài,dành cho ôn tұp lúc đҫu chӭ hơi dӉ so vӟi thi thұt. Còn lҥi minh giҧi mҩy bӝ đӅ cӫa bҥn RETRE (http://sinhvienulsan.net/forumdisplay.php?f=292) đã post lên diӉn đàn đó. Mình thҩy rҩt hay,giúp ôn luyӋn tӯ vӵng và ngӳ pháp.Ngoài ra mình nghĩ các bҥn nên xem qua cuӕn Toiec icon, ôn ngӳ pháp khá tôt và bao quát. VӅ phҫn nghe mình ôn luyӋn qua trang web này : http://www.english-test.net/toeic/listening/ .Đây là trang web hӑc Toiec miӉn phí rҩt hӳu ích, đһc biӋt là phҫn nghe. HiӋn nay đã lên đӃn 1,150 bài nghe. Lúc trưӟc mình ôn chӍ mӟi có 8 trăm mҩy chөc bài. Mình khuyên các bҥn nên nghe thұt nhiӅu, bí quyӃt cӫa mình chӍ là cӕ gҳng nghe đӅu đһn mӛi ngày khoҧng 1 tiӃng rưӥi( liên tөc nhé ). Vì khi thi thұt nghe tұp trung cao 45p rҩt dӉ nhӭc đҫu, nên ӣ nhà thoҧi mái nên ráng nghe nhiӅu nhiӅu chút cho quen áp lӵc. Lúc đҫu nghe 40p thui rӗi tăng dҫn lên. Bҥn nên nghe Part 3,4 trưӟc, khi nào thҩy hơi mӋt rӗi thì chuyӇn qua nghe Part 1,2 vì nó đơn giҧn không cҫn suy nghĩ nhiӅu.ĐӃn khi nào mà bҥn luyӋn nghe không thҩy nhӭc đҫu nӳa là đưӧc ). Nghe nhiӅu vұy tӵ nó sӁ thành mӝt phҧn xҥ, bҥn không cҫn tұp trung ghê gӟm lҳm vүn có thӇ biӃt 2 đưӧc câu trҧ lӡi và tӵ bҥn cũng quen vӟi các tình huӕng thưӡng đưa ra cũng như tӯ mӟi.Và quan trӑng nhҩt là nghe xong câu nào nên bӓ qua đӯng suy nghĩ đӃn nó nӳa mà tұp trung cho câu kӃ tiӃp Mҩy cái mҽo này góp nhһt cӫa ngưӡi này mӝt tí,ngưӡi kia mӝt tí, và rút ra tí tӯ bҧn thân. Tәng hӧp lҥi cho mҩy bҥn tiӋn xem. Part 1: Đây là phҫn nghe dӉ nhҩt nên tranh thӫ lúc băng chҥy phҫn introduction, mҩy bҥn lұt ngay sang Part3,4 đӑc trưӟc. Đӑc như thӃ nào sӁ trình bày ӣ phҫn sau. Phҫn này theo kinh nghiӋm, cӭ thoҧi mái, đӯng tұp trung quá mà căng thҷng. NӃu bҥn nghe mà ngay câu A đã thҩy hӧp lý thì mӯng rùi,. NӃu nghe 1 câu mà không hiӇu nó nói gì thì đӯng lo, vì bҥn còn 2 câu còn lҥi đӇ loҥii trӯ. Tұp trung nhìn bao quát cҧ cái hình vì đôi khi nó mô tҧ 1 góc bé xíu chӛ mà bҥn không đӇ ý. Phҫn này chҳc không có vҩn đӅ gì lӟn, chӍ mӝt lưu ý là note lҥi ( mình thì xòe ngón tay cái,giӳa , trӓ cho a,b,c,đӇ trên bàn thui,đӯng giơ lên trӡi nhé <)) .Khi mà mình thҩy câu B chҷng hҥn la đúng thì làm dҩu và tiӃp tөc nghe câu C. NӃu thҩy câu C chҳc chҳn sai thì bҥn đã có câu trҧ lӡi. Mình làm vұy là đӇ hҥn chӃ viӋc quên ,do phҧi tұp trung nghe,nhiӅu khi nghe xong 3 câu ,biӃt là câu nào đúng nhưng không nhӟ là a hay b). đӯng nghĩ nó buӗn cưӡi,vì bҥn phҧi nghe rҩt nhiӅu ,nên đӇ dành bӝ nhӟ cho viӋc khác.Lúc này nhӡ vұy bҥn chӍ viӋc tұp trung nghe,không phҧi nhӟ câu đúng là a hay b.Đó là do mình có trí nhӟ kém, bҥn nào tӕt thì không cҫn phҧi làm. Và đӯng bao giӡ thҩy câu a đúng thì đánh liӅn ,bӓ qua mҩy câu sau, rҩt dӉ bӏ bүy nhé! Part 2 Phҫn này lҩy tips phҫn trên áp dөng qua là đưӧc thui.Thêm vào đó, chú ý tӯ bҳt đҫu câu hӓi Why,When,Where? và cҧ thì, nhiӅu khi câu trҧ lӡi nghe hӧp lý nhưng sai vӅ thì,phҧi cҭn thұn. Có mӝt tip nhӓ ,không khuyӃn khích lҳm vì không đúng cho mӑi trưӡng hӧp,nhưng giúp bҥn chӑn đưӧc câu trҧ lӡi khi mà chҷng nghe hӍu gì hӃt trơn,hoһc thҩy câu nào cũng đúng. Đó là trong câu hӓi có nhӳng chӳ gì, nӃu mà câu trҧ lӡi lһp lҥi nhӳng tӯ đó, thì thưӡng là sai. VD đơn giҧn nhé: How do I order more supplies? (A) Thanks, I'll order some pie. (B) On the first supply at the 15th. © Fill out the yellow form 3 Bҥn sӁ thҩy là 2 câu a,b là sai có chӭ tӯ "oder,supply" cӫa câu hӓi. Câu đúng thưӡng không có chӭa tӯ cӫa câu hӓi, hay ngưӡi ta sӁ tìm cách trҧ lӡi khác mà không lһp lҥi tӯ.Nghe nhiӅu bҥn sӁ thҩy bҩt ngӡ khi có nhiӅu câu trҧ lӡi thoҥt nghe không liên quan gì mà lҥi là câu trҧ lӡi đúng.:-´ NӃu mà nghe thҩy I don't know hay it depends on kiӇu trҧ lӡi này 90% là câu đúng do nó thӇ hiӋn tính tuơng tác . Part 3,4: Như phҫn đҫu có nói,bҥn tranh thӫ phҫn giӟi thiӋu đӑc trưӟc, đӑc thҩy chӯng nào nó sang mӝt nӝi dung khác ,thì dӯng lҥi,quҽt cho nó mӝt sҽo, như thӃ bҥn biӃt đưӧc đoҥn nào 3 câu hay 2 mà chuҭn bӏ trưӟc. Đӑc trưӟc bҥn mӟi nҳm ý đӇ mà biӃt cҫn nghe gì,mình mà không đӑc trưӟc chҳc cũng không nghe nәi. Nghe đӯng nhҳm mҳt hay nhìn sang chӛ khác mà nhìn và dò vào 4 options, đӇ chӑn câu trҧ lӡi. ah, Part 3 thì không cҫn do cũng dӉ chӏu,nhưng Part 4 thì mình làm thӃ này.Không đánh vào answer sheet và tick mӡ mӡ vào đӅ. Vұy mӟi kӏp tranh thӫ thӡi gian đӇ đӑc ngay liӅn các câu hӓi Và cҧ câu trҧ lӡi nӳa nhé, cӫa phҫn sau. Mình đánh vào bҧng trҧ lӡi sau, lúc bҳt đҫu thi reading. Cuӕi cùng là nên tin vào trӵc giác cӫa bҥn ,nhiӅu khi nghe qua bҥn không nhӟ,nhưng nhìn vào câu trҧ lӡi thì tӵ nhiên lҥi nghĩ câu đó đúng,nӃu vұy thì cӭ chӑn câu đó, không nên nhìn 4 đáp án mà suy diӉn vì thưӡng chҧ biӃt đưӧc. Cách này cũng hiӋu quҧ lҳm,vì khi nghe tai bҥn ghi lҥi âm thanh, và nhӟ ӣ bӝ nhӟ tҥm,nên tuy bҥn không nhӟ chính xác đã nghe câu đó, nhưng thұt chҩt não bҥn đã ghi lҥi. ( Cái này nghe tӯ mӝt bà chӏ,nhưng thҩy cũng đúng lҳm ). Vұy đó, nghe nhiӅu và luyӋn tұp là đưӧc. Chúc các bҥn thi tӕt phҫn nghe nhé! Sau đây là 20 lӡi khuyên giúp cho bҥn đҥt đưӧc phương pháp ôn thi có hiӋu quҧ nhҩt: 1. Đһt mөc tiêu NӃu bҥn quyӃt đӏnh tham gia kǤ thi TOEIC. Xin chúc mӯng bҥn. ĐiӅu đҫu tiên bҥn cҫn phҧi làm là đһt cho mình mӝt mөc tiêu trong hӑc tұp. NӃu tham gia kǤ thi đӇ xin viӋc thì cҫn phҧi đһt cho mình mөc tiêu cao hơn. Nhìn chung tҩt cҧ các vӏ trí đӅu đòi hӓi sӕ điӇm tӕi thiӇu là 600. Vӏ trí quҧn lý có thӇ đòi hӓi mӝt sӕ điӇm đánh giá cao hơn là 800 điӇm. Hãy đһt mөc tiêu phù hӧp cho bҧn thân. NӃu mөc tiêu cӫa bҥn quá cao, bҥn có thӇ sӁ thҩt vӑng vӅ điӇm sӕ cӫa mình. Hãy nhӟ rҵng bҥn có thӇ đăng ký dӵ thi bҩt kǤ thӡi điӇm nào khi bҥn đã sҹn sàng. 4 2. HiӇu biӃt vӅ bài thi Trưӟc khi bҳt đҫu kǤ thi TOEIC, bҥn cҫn trang bӏ cho mình nhӳng hiӇu biӃt vӅ cҩu trúc tӯng phҫn thi thұt tӕt. KǤ thi kiӇm tra hai kӻ năng là nghe hiӇu và đӑc hiӇu. Bҥn nên làm quen vơi dҥng bài thi TOEIC bҵng cách thӵc hành nhӳng bài kiӇm tra mүu. 3. Lên kӃ hoҥch hӑc tұp Chҫn chӯ là mӝt trong nhӳng lý do khiӃn nhiӅu thí sinh thҩt bҥi trong kǤ thi TOEIC. ĐӇ đҥt đưӧc kӃt quҧ mong muӕn, bҥn cҫn lұp cho mình kӃ hoҥch hӑc tұp ngay tӯ khi quyӃt đӏnh tham gia kǤ thi TOEIC và không nên đӇ đӃn gҫn kǤ thi mӟi lên kӃ hoҥch ôn tұp.Chӑn cho mình nhӳng bӝ sách luyӋn thi TOEIC đáng tin cұy nӃu bҥn quyӃt đӏnh tӵ ôn tұp hoһc tìm mӝt lӟp luyӋn thi TOEIC trưӟc khi tham gia kǤ thi. ĐӇ có đưӧc kӃt quҧ tӕt nhҩt, bҥn nên luyên thi dưӟi cҧ hai hình thӭc. NӃu bҥn không đӫ khҧ năng theo hӑc mӝt lӟp luyӋn thi TOEIC, hãy chҳc chҳn rҵng loҥi sách mà bҥn chӑn đӇ luyӋn thi có đáp án và giҧi thích rõ ràng cho tӯng câu hӓi. NӃu bҥn chӑn tham gia mӝt khoá hӑc TOEIC trưӟc kǤ thi, bҥn nên tin tưӣng vào vào giáo viên hưӟng dүn cӫa bҥn và tҥo cho mình mӝt tâm lý thoҧ mái khi đӃn lӟp hӑc. Nên hӑc vӟi mӝt ngưӡi bҥn khác và đһt mөc tiêu phҩn đҩu cho cҧ hai ngưӡi. Chӑn thӡi gian hӑc vào mӝt khoҧng giӡ cӕ đӏnh trong ngày và lһp đi lһp lҥi viӋc ôn tұp hàng ngày sӁ nhanh chóng nâng cao điӇm sӕ cӫa bҥn. Hãy lұp kӃ hoҥch hӑc tұp và thӵc hiӋn nó. 4. Phân bә thӡi gian ôn tұp mӝt cách hӧp lý 5 Bài thi TOEIC gӗm 7 phҫn. Mӛi phҫn thi đӅu có nhӳng điӇm cҫn chú trӑng riêng. Không nên dành quá nhiӅu thӡi gian vào viӋc ôn tұp mӝt phҫn thi cө thӇ nào. Rҩt nhiӅu thí sinh đã mҳc sai lҫm khi chӍ ôn tұp phҫn thi mà hӑ yêu thích và dành quá nhiӅu thӡi gian cho phҫn thi đó. 5. Nâng cao/Tăng vӕn tӯ vӵng Mӝt lý do khác khiӃn nhiӅu thí sinh gһp thҩt bҥi trong kǤ thi TOEIC đó là vӕn tӵ vӵng cӫa hӑ quá ít/chӍ ӣ mӭc giӟi hҥn. Khi quyӃt đӏnh tham gia kǤ thi thì thí sinh cҫn chҳc chҳn rҵng hӑ có mӝt vӕn tӯ vӵng phong phú vӅ nhiӅu lĩnh vӵc khác nhau. Lӡi khuyên tӕt nhҩt là ngưӡi hӑc nên có mӝt cuӕn sә tay nhӓ và viӃt tҩt cҧ các tӯ mӟi vào đó. Không nên hӑc tӯ mӟi theo mӝt danh sách các tӯ. Vì bҥn chӍ có thӇ nhӟ đưӧc tӯ vӵng mӝt cách tӕt nhҩt và dӉ dàng nhҩt chӍ nhӡ vào ngӳ cҧnh cӫa tӯ. Do vұy vӟi mӛi mӝt tӯ bҥn gһp trong quá trình hӑc hãy viӃt tӯ đó và hӑc tӯ đó trong câu. Sau mӛi tuҫn hӑc, bҥn nên viӃt mӝt bӭc thư hoһc bài luұn ngҳn và sӱ dөng tӕi đa các tӯ mà bҥn hӑc trong mӝt tuҫn đó. Không nên sӱ dөng tӯ điӇn song ngӳ trong quá trình hӑc tӯ. Nhӳng tӯ điӇn điӋn tӱ sӁ làm cho viӋc hӑc tӯ cӫa bҥn trӣ nên dӉ dàng hơn rҩt nhiӅu. SӁ không thӇ nhӟ đưӧc tӯ nӃu bҥn không dành mӝt chút nӛ lӵc cho viӋc hiӇu và nhӟ nó. Hãy luôn nhӟ rҵng kǤ thi TOEIC có mӝt chӫ đӅ là thương mҥi. Do đó, bҥn nên trau dӗi vӕn tӯ vӵng cӫa bҥn vӅ các chӫ đӅ như du lӏch, ngân hàng, sӭc khoҿ, nhà hàng, văn phòng, vv. ViӋc hӑc nhӳng thành ngӳ và nhӳng diӉn đҥt thông dөng liên quan đӃn các chӫ đӅ này cũng không thӇ bӓ qua. 6. Khҳc phөc nhӳng điӇm yӃu Sau mӝt thӡi gian làm quen vӟi dҥng đӅ thi TOEIC, bҥn sӁ biӃt đưӧc bҥn yӃu ӣ phҫn nào. Có thӇ có nhӳng mҧng ngӳ pháp bҥn chưa nҳm vӳng. NӃu bҥn đang theo hӑc mӝt khoá hӑc trên lӟp TOEIC, bҥn hãy nhӡ tӟi sӵ trӧ giúp cӫa thҫy cô giáo cӫa bҥn, làm thêm nhӳng phҫn bài tұp mà thҫy cô giáo cӫa bҥn giao cho. NӃu bҥn tӵ hӑc ӣ nhà, hãy tìm cho mình nhӳng nguӗn tài liӋu tӕt 6 nhҩt có thӇ giúp bҥn cӫng cӕ hơn nhӳng vҩn đӅ đó. Internet cũng là mӝt trong nhӳng công cө hӛ trӧ viӋc hӑc tұp cӫa bҥn rҩt tӕt. Bҥn có thӇ tìm kiӃm nhӳng giҧi thích hoһc nhӳng bài tұp bә trӧ trên Internet thông qua thanh cӝng cө tìm kiӃm rҩt hiӋu quҧ. 7. Loҥi bӓ nhӳng phương án nhiӉu Trong mӛi mӝt câu hӓi TOEIC, thưӡng có ít nhҩt hai phương án nhiӉu (là nhӳng phương án sai nhҵm đánh lҥc hưӟng thí sinh). Có rҩt nhiӅu loҥi phương án nhiӉu như hiӋn tưӧng đӗng âm, hiӋn tưӧng đӗng nghĩa, hiӋn tưӧng lһp tӯ, vân vân. Trong quá trình hӑc, bҥn hãy liӋt kê danh sách các loҥi phương án nhiӉu ra đӇ giúp mình quen vӟi viӋc nhұn dҥng chúng. Như vұy, khi bҥn gһp chúng trong bài kiӇm tra bҥn sӁ dӉ dàng hơn trong viӋc loҥi bӓ nhӳng phương án đó. 8. Hãy tin vào trӵc giác cӫa mình Đôi khi có nhӳng câu trҧ lӡi mà bҥn cҧm nhұn chҳc chҳn là đúng hoһc sai. Bҥn càng hӑc chăm chӍ thì cҧm nhұn cӫa bҥn vӅ viӋc chӑn đáp án nào cho đúng càng rõ ràng và chính xác hơn. 9. Đӯng cӕ dӏch tҩt cҧ các tӯ ViӋc dӏch tӯ và các câu trong bài thi thưӡng mҩt rҩt nhiӅu thӡi gian. Trong mӝt bài thi TOEIC, hiӃm có thí sinh nào có thӯa thӡi gian. Vì vұy, nӃu bҥn không biӃt tӯ mӟi thì bҥn có thӇ đoán nghĩa cӫa nó dӵa vào văn cҧnh cӫa câu hoһc các tӯ mӟi xung quanh nó. Lưu ý là bҥn không đưӧc mang tӯ điӇn vào trong phòng thi. 10. Đoán mò ± phương án cӭu cánh cuӕi cùng 7 Trong khi thi, dù bҥn không tìm ra đưӧc câu trҧ lӡi thì bҥn vүn không nên đӇ trӕng mà hãy cӕ gҳng loҥi trӯ nhӳng phương án nhiӉu. ViӋc đoán mò câu trҧ lӡi vүn có thӇ mang lҥi cho bҥn xác suҩt đúng là 25%. 11. Chú ý vӅ thӡi gian làm bài thi Khi ôn luyӋn, bҥn phҧi luôn luôn quan tâm tӟi thӡi gian làm bài. Không bao giӣ cho phép mình làm bài vưӧt quá thӡi gian quy đӏnh. Khi thi, bҥn cҫn đһc biӋt chú trӑng tӟi bài Đӑc. Bҥn có 75 phút đӇ làm phҫn V, VI, VII. NhiӅu thí sinh dành nhiӅu thӡi gian nhҩt cho phҫn V và VI vì hӑ nghĩ hai phҫn này là khó nhҩt. Thӵc tӃ thì bҥn không nên dành quá 30 phút cho hai phҫn này mà nên dành khoҧng 40 phút cho phҫn cuӕi cùng vì đây là phҫn có thang điӇm cao nhҩt. 12. Nghe thұt nhanh Khi ôn luyӋn, bҥn không nên tҥo cho mình thói quen tua lҥi băng bӣi vì trong khi thi thұt bҥn không thӇ tӵ mình điӅu khiӇn đưӧc tӕc đӝ chҥy cӫa băng. Thұm chí giӳa các câu hӓi bҥn cũng không có nhiӅu thӡi gian đӇ suy nghĩ. Trong trưӡng hӧp bҥn không tim ra câu trҧ lӡi thì bҥn hãy cӕ gҳng đoán, rӗi nhanh chóng chuyӇn sang câu hӓi tiӃp theo. Đӯng nên xem lҥi các câu trҧ lӡi trưӟc trong khi chӡ đӧi câu hӓi tiӃp theo. 13. Tұp đӑc to 8 Đӑc to sӁ trӧ giúp cho bҥn kӻ năng đӑc hiӇu và nghe hiӇu. ĐӇ hiӇu đưӧc tiӃng Anh tӕt hơn thì điӅu quan trӑng là bҥn phҧi hiӇu đưӧc nhӏp điӋu cӫa ngôn ngӳ này. Hãy đӑc thұt nhiӅu sách, báo, tҥp chí và thұm chí là truyӋn dành cho thiӃu nhi. Bҥn cũng có thӇ thu âm giӑng đӑc cӫa mình vào trong đài đӇ xem giӑng cӫa mình như thӃ nào. 14. Sӱ dөng các phương tiӋn thông tin đҥi chúng Mӝt trong nhӳng phương pháp ôn thi TOEIC hiӋu quҧ nhҩt là hӑc theo tiӃng Anh thӵc tiӉn. Hãy chӏu khó xem TV, nghe đài, đӑc sách báo; chú ý tӟi nhӳng mҭu quҧng cáo, nhӳng tin tӭc vӅ thӡi tiӃt, vӅ tình trҥng giao thông,«.Tӕt nhҩt là bҥn hãy tìm mӝt ngưӡi bҥn đӇ luyӋn tұp vӟi mình. Các bҥn có thӇ tұp đһt ra nhӳng câu hӓi và trҧ lӡi vӟi nhau. 15. Sӱ dөng nhӳng trang web miӉn phí Có rҩt nhiӅu trang web cung cҩp miӉn phí các mүu đӅ thi, vì vұy bҥn nên thưӡng xuyên lưӟt qua các trang web. Bҥn có thӇ dành mӝt tiӃng đӗng hӗ mӛi ngày đӇ hӑc tiӃng Anh trên mҥng, nhưng nhӟ đӯng bӏ thu hút bӣi các trò chơi game trên mҥng. 16. Dҥy ngưӡi bҧn xӭ ngôn ngӳ cӫa bҥn NӃu bҥn không thӇ thuê đưӧc gia sư cho mình mà bҥn lҥi quen mӝt ngưӡi bҧn xӭ nói tiӃng Anh muӕn hӑc tiӃng mҽ đҿ cӫa bҥn thì đây là mӝt cơ hӝi tuyӋt vӡi cho bҥn hӑc tiӃng Anh. Bҥn hãy nhұn lӡi dҥy miӉn phí cho hӑ mӝt tuҫn mӝt tiӃng. Trong quá trình dҥy, chҳc chҳn bҥn sӁ hӑc hӓi đưӧc nhiӅu tӯ mӟi và cách diӉn đҥt bҵng tiӃng Anh cũng như các quy tҳc ngӳ pháp. 9 17. Có mӝt quyӇn sә tiӃng Anh bên mình Luôn giӳ mӝt quyӇn sә tiӃng Anh bên mình không có nghĩa là bҥn phҧi ghi chép lҥi tҩt cҧ các hoҥt đӝng hàng ngày cӫa mình mà bҥn có thӇ ghi bҩt cӭ điӅu gì mình thích như mӝt cөm tӯ hay trong tiӃng Anh, lý do vì sao bҥn thích nó, thұm chí là viӃt vӅ ngưӡi giáo viên mà bҥn ngưӥng mӝ,«. NӃu bҥn ôn TOEIC vӟi mӝt ngưӡi bҥn thì các bҥn có thӇ nghĩ ra mӝt loҥt các chӫ đӅ đӇ viӃt vào cuӕn sә đó. Sau đó, các bҥn có thӇ chҩm bài cho nhau. Đây là mӝt cách đӇ luyӋn tұp phҫn sӫa lӛi V, VI trong bài thi TOEIC. 18. Đһt ra nhӳng câu hӓi Đӯng bao giӡ ngҥi ngҫn khi đưa ra nhӳng câu hӓi. Ӣ nhӳng lӟp ôn TOEIC, câu hӓi cӫa bҥn hãy cӫa nhӳng hӑc viên khác đӅu làm cho nhӳng ngưӡi khác vӥ vҥc ra đưӧc nhiӅu điӅu. Trong trưӡng hӧp giáo viên không rҧnh rӛi thì nhӳng ngưӡi bҥn chính là nhӳng ngưӡi giúp bҥn giҧi đáp thҳc mҳc tӕt nhҩt. 19. ĐiӅu khiӇn trҥng thái căng thҷng NӃu bҥn cҧm thҩy quá căng thҷng trưӟc kǤ thi TOEIC do hӑc nhiӅu hay do kǤ vӑng quá lӟn vào bҧn thân thì bҥn phҧi hӑc cách cân bҵng lҥi trҥng thái cӫa mình. Trưӟc khi thi, bҥn hãy hít mӝt hơi thұt sâu và tӵ nhӫ là mình sӁ cӕ gҳng hӃt sӭc. Giӳa hai phҫn thi Nghe và Đӑc, bҥn cũng có thӇ hít thұt sâu mӝt lҫn nӳa đӇ giӳ tұp trung. 20. Đӯng hӑc gҥo Bҥn đӯng bao giӡ hӑc gҥo, tӭc là hӑc nhӗi nhét trong mӝt khoҧng thӡi gian ngҳn trưӟc khi thi. Mӝt tuҫn trưӟc ngày thi là khoҧng thӡi gian đӇ ôn tұp và cӫng cӕ lҥi kiӃn thӭc chӭ không phҧi là lúc bҥn nhӗi vào đҫu mình nhӳng kiӃn thӭc mӟi. Hãy ngӫ đӫ giҩc vào đêm trưӟc ngày thi. Vào 10 ngày thi, bҥn nên tұn hưӣng mӝt bӳa ăn ngon miӋng và nghӍ ngơi vài giӡ trưӟc khi đi thi. Bҥn cũng có thӇ nghĩ ra cho mình mӝt phҫn thưӣng sau khi thi xong như mӝt chuyӃn đi chơi chҷng hҥn. Chúc bҥn thi may mҳn và thành công! VӅ bӕ cөc bài thi TOEIC Phҫn 1: Listening 1. Photographs: 10 câu 2. Question ± Response: 30 câu 3. Short conversation: 30 câu 4. Short talk: 30 câu (10 đoҥn, mӛi đoҥn có 3 câu hӓi) Phҫn 2: reading 1. Incomplete sentences: 40 câu 2. Error recognition: 12 câu 3. Câu hӓi tương ӭng) 4. Reading: 48 câu (Đoҥn đơn: 28 câu, đoҥn kép: 20 câu) · Thӡi gian thi: 2 giӡ Nghe hiӇu: 45 phút Đӑc hiӇu: 75 phút · Sӕ lưӧng câu hӓi: 200 câu Nghe hiӇu: 100 câu Đӑc hiӇu: 100 câu [...]... Longman Real TOEIC 22 Sau mӝt thӡi gian trӵc tiӃp đi dҥy Toeic mình đã rút ra đưӧc nhiӅu kinh nghiӋm trong viӋc hӑc Toeic cӫa nhӳng ngưӡi chұp chӳng mӟi biӃt đӃn bài thi Toeic Bài viӃt này giành cho nhӳng ngưӡi bҳt đҫu tӯ sӕ 0 hoһc gҫn 0 khi luyӋn thi Toeic Rҩt mong mӑi ngưӡi ӫng hӝ Mӑi ý kiӃn góp ý vӅ bài viӃt hoһc giáo trình xin gӱi vӅ mail : Phianhtuan26689@gmail.com Bài viӃt này sӁ giӟi thi u đҫy... luyӋn Toeic cũng vұy, nó là mӝt quá trình phҩn đҩu không ngӯng cӫa bҥn Chúng tôi sӁ chia sҿ nhӳng bí quyӃt ôn luyӋn cө thӇ hơn qua nhӳng buәi hӑc và luyӋn đӅ tҥi VNPC Thân chúc các bҥn luôn kiên trì vӟi mөc tiêu và đҥt đưӧc nhӳng thành tích cao nhҩt trong viӋc hӑc tiӃng Anh nói chung và viӋc hӑc Toeic nói riêng ChiӃn lưӧc làm bài thi TOEIC Toeic - Toeic mӟi Article Index ChiӃn lưӧc làm bài thi TOEIC. .. cũng có đӫ kĩ năng và kiӃn thӭc cҫn thi t đӇ bҳt đҫu bưӟc vào làm bài thi toeic d) state 4 : LuyӋn thi - Mình comment 2 quyӇn Jim's toeic 1000 cҧ phҫn RC và LC hai sách này khoҧng gҫn 1000 trang bao gӗm 10 Tests Ok sau 4 state như thӃ là chúng ta có thӇ đi thi roài he he Tәng cӝng chúng ta phҧi làm khoҧng 3000 trang tài liӋu như thӃ Nói lung tung bên trên chӍ là giӟi thi u tài liӋu thôi chӭ mӑi ngưӡi... có thӇ giúp ngưӡi hӑc có đưӧc sӵ đӝt phá trong viӋc luyӋn thi và có kӃt quҧ tӕt trong bài thi Toeic Giáo trình đӇ luyӋn thi Toeic do mình đӅ xuҩt bao gӗm khoҧng 3200 trang cho mӝt khoá hӑc 4 tháng ( Đây là thӡi gian do mình tӵ đưa ra do khóa hӑc mình dҥy nó kéo dài 4 tháng còn vӟi mӛi ngưӡi thì có cách hӑc và thӡi gian khác nhau vì thӃ ko nhҩt thi t phҧi theo thӡi gian biӇu như trên) như vұy trung bình... ngưӡi cӕ hӑc nhé Bài tұp nghe khó và hay lҳm - Sách Jim's toeic LC + RC có 10 tests tҩt cҧ nhưng không nên làm luôn mӝt lúc thì hơi sock 2 ngày làm mӝt đӅ làm xong thì check đáp án rút kinh nghiӋm Ok hӃt rӗi Ngoài ra đӅ thi thì các bҥn cũng nên tham khҧo target toeic The end! Trên đây là mình giӟi thi u bӝ giáo trình do mình tӵ biên soҥn trên cơ sӣ kinh nghiӋm cӫa bҧn thân Nó đưӧc viӃt ra mӝt cách ngүu... tâm hӑc đӇ thi Toeic Đây cũng là giáo trình mình đang dҥy cho hӑc sinh mình 1 Giáo trình : Khi các bҥn đi hӑc ӣ các trung tâm thì các giáo trình các bҥn đưӧc phát thì thưӡng chӍ gói gӑn trong khoҧng 200 - 500 trang Theo quan điӇm cӫa mình thì vӟi viӋc luyӋn thi mӝt chӭng chӍ mang tính quӕc tӃ như Toeic thì vӟi tӯng ҩy trang tài liӋu khó có thӇ cover hӃt đưӧc các kiӃn thӭc và các kĩ năng cҫn thi t cho... đây,ӣ Part 6 trong bài thi TOEIC cũ ,hҫu như không có câu hӓi tӯ vӵng,nhưng trong New TOEIC ,sӕ lưӧng câu hӓi và tӯ vӵng đã tăng lên đӃn 70-80%.ĐӇ chuҭn bӏ tӕt cho dҥng câu hӓi này,bҥn nên đӑc nhiӅu,ghi nhӟ các lӵa chӑn trҧ lӡi và tӯ vӵng thưӡng xuyên xuҩt hiӋn nhҵm tích lũy cho bҧn thân vӕn tӯ vӵng đӇ có thӇ đҥt đưӧc hiӋu quҧ cao nhҩt khi gһp dҥng câu hӓi này trong bài thi TOEIC thӵc tӃ ChiӃn thuұt... vӟi viӋc luyӋn thi mӝt chӭng chӍ mang tính quӕc tӃ như Toeic thì vӟi tӯng ҩy trang tài liӋu khó có thӇ cover hӃt đưӧc các kiӃn thӭc và các kĩ năng cҫn thi t cho viӋc luyӋn thi Toeic Theo mình thì các kĩ năng và kiӃn thӭc cho bài thi Toeic tұp trung ӣ 3 mҧng sau: Tӯ vӵng, Nghe, Ngӳ pháp, Vì thӃ vӟi lưӧng tài liӋu ít ӓi như thӃ chúng ta có thӇ thҩy mӛi kĩ năng sӁ chӍ đưӧc gói gӑn trong khoҧng 100 trang... kӃt lҥi xem trong sách này phҫn ngӳ pháp nào bҥn cҧm thҩy hay NӃu bҥn là ngưӡi ra đӅ thi thì mӑi ngưӡi hay chӑn phҫn nào đӇ ra đӅ thi - Phҫn ngӳ pháp cӫa Cliff toefl : phҫn này có khoҧng 150 trang thôi, theo mình thì mӛi ngày làm khoҧng 10 trang thì khoҧng 2 tuҫn là xong Hӑc xong phҫn này thì mình nghĩ khi làm bài thi toeic thì phҫn ngӳ pháp nào bҥn cũng sӁ thҩy quen ( cá nhân mình thҩy thӃ ) - Phҫn... theo thӭ tӵ tӯ ngҳn tӟi dài Các bҥn nên hoàn thành phҫn này trong thӡi gian tӕi đa 48 phút CHIӂN LƯӦC LÀM BÀI: 13 Cách hiӋu quҧ ³tҩn công ´ New TOEIC part 1 Tҥi sao lҥi tұp trung vào phát âm? Part 1 đưӧc xem là dӉ nhҩt trong 7 part cӫa bài thi TOEIC. Tuy nhiên,ӣ NewTOEIC sӕ lưӧng câu hӓi giҧm xuӕng còn 10 câu và có thêm nhiӅu giӑng đӑc khác ngoài giӑng Mӻ,nên đӝ khó cũng tăng lên.Thí sinh không quen vӟi . viӋc hӑc tiӃng Anh nói chung và viӋc hӑc Toeic nói riêng. ChiӃn lưӧc làm bài thi TOEIC Toeic - Toeic mӟi Article Index ChiӃn lưӧc làm bài thi TOEIC Page 2 Page 3 Page 4 All Pages. nhӳng bӝ sách luyӋn thi TOEIC đáng tin cұy nӃu bҥn quyӃt đӏnh tӵ ôn tұp hoһc tìm mӝt lӟp luyӋn thi TOEIC trưӟc khi tham gia kǤ thi. ĐӇ có đưӧc kӃt quҧ tӕt nhҩt, bҥn nên luyên thi dưӟi cҧ hai hình. ký dӵ thi bҩt kǤ thӡi điӇm nào khi bҥn đã sҹn sàng. 4 2. HiӇu biӃt vӅ bài thi Trưӟc khi bҳt đҫu kǤ thi TOEIC, bҥn cҫn trang bӏ cho mình nhӳng hiӇu biӃt vӅ cҩu trúc tӯng phҫn thi thұt

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan