0

Bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống

26 10,075 131

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2012, 10:49

Bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT HƯNG YÊNKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ BÀI TẬP LỚN MÔNi+tập+lớn+môn+phân+tích+thiết+kế+hệ+thống.htm' target='_blank' alt='bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống' title='bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống'>BÀI TẬP LỚN MÔNi+bài+tập+môn+phân+tích+thiết+kế+hệ+thống.htm' target='_blank' alt='giải bài tập môn phân tích thiết kế hệ thống' title='giải bài tập môn phân tích thiết kế hệ thống'>BÀI TẬP LỚN MÔNi+tập+mẫu+môn+phân+tích+thiết+kế+hệ+thống.htm' target='_blank' alt='bài tập mẫu môn phân tích thiết kế hệ thống' title='bài tập mẫu môn phân tích thiết kế hệ thống'>BÀI TẬP LỚN MÔNc+bài+tập+môn+phân+tích+thiết+kế+hệ+thống.htm' target='_blank' alt='các bài tập môn phân tích thiết kế hệ thống' title='các bài tập môn phân tích thiết kế hệ thống'>BÀI TẬP LỚN MÔN:Phân tích thiết kế hệ thống •Giáo viên hướng dẫn:Thầy Nguyễn Minh Quý•Nhóm thực hiện:Nhóm 20•Thành viên thực hiện:1.Phí Thị Dịu2.Ngô Thị Hạnh3.Nguyễn Thu HuyềnHưng Yên tháng 5 năm 2007.Bài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tínhGiáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Minh QuýSinh viên: Phí Thị Dịu – Ngô Thị Hạnh - Nguyễn Thu Huyền2Bài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tínhNhận xét Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Minh QuýSinh viên: Phí Thị Dịu – Ngô Thị Hạnh - Nguyễn Thu Huyền3Bài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tínhLời nói đầu* ** Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, góp phần đắc lực trong công cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật này phải kể đến lĩnh vực công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong ngành kinh tế, nó đóng góp một phần đáng kể vào quá trình hội nhập. Như chúng ta đã biết, việc quản lý kinh doanh của nhiều cửa hàng vẫn rất thủ công, việc ghi chép thông qua sổ sách gặp rất nhiều trở ngại, gây khó khăn cho người quản lý khi muốn xem xét tình trạng các mặt theo ngày, tháng, quý… Từ thực tế đó việc xây dựng được một phần mềm quản lý cho một cửa hàng rất cần thiết. Đề tài của chúng em là xây dựng phần mềm quản lý thiết bị của cửa hàng máy tính. Với đề tài này phần mềm sẽ cho phép người sử dụng thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác việc nhập dữ liệu, lưu trữ, cập nhật thông tin các mặt hàng, thực hiện yêu cầu báo cáo… với giao diện làm việc thân thiện, tiện dụng với người sử dụng hệ thống. Chúng em đã hoàn thành xong đề tài này, chắc chắn không tránh khỏi nhiều thiếu xót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy và các bạn. Chúng em xin chân thành cảm ơn !Hưng Yên ngày 1/ 5/2007 Sinh viên:Phí Thị DịuNgô Thị HạnhNguyễn Thu Huyền Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Minh QuýSinh viên: Phí Thị Dịu – Ngô Thị Hạnh - Nguyễn Thu Huyền4Bài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tínhMục lục Trang Lời nói đầu .3 Phần I - Tổng quan hệ thống 5 Khảo sát hệ thống cũ 5 Đánh giá hệ thống cũ .6 Yêu cầu hệ thống mới 6 Phần II – Phân tích hệ thống 7 Sơ đồ phân cấp chức năng 7 Biểu đồ luồng dữ liệu 8 Đặc tả chức năng 12 Mô hình thực thể E-R .14 Biểu đồ dữ liệu quan hệ .16 Thiết kế giao diện .19 Lời kết .25 Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Minh QuýSinh viên: Phí Thị Dịu – Ngô Thị Hạnh - Nguyễn Thu Huyền5Bài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tínhPhần I . KHẢO SÁT HỆ THỐNG Sau khi đi khảo sát ở một số cửa hàng bán thiết bị máy tính, chúng em thấy việc quản lý thiết bị của đa số các cửa hàng này vẫn còn mang nặng tính thủ công truyền thống. Hệ thống quản lý việc bán thiết bị máy tính có thể được mô tả khái quát bao gồm các chức năng chính sau: - Quản lý thiết bị- Quản lý nhân viên- Tra cứu- Thống kê, in ấn1. Tổng quan về hệ thống cũMục đích khảo sát hiện trạng: - Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi trường hoạt động của hệ thống- Tìm hiểu các chức năng, nhiệm vụ và cung cách hoạt động của hệ thống- Chỉ ra các chỗ hợp lý của hệ thống cần được thừa kế và những chỗ bất hợp lý của hệ thống cần được khắc phục thay đổi để hệ thống được hoàn thiện hơn và đáp ứng yêu cầu công việc đặt raNội dung khảo sát và đánh giá hiện trạng:- Khảo sát và tìm hiểu hệ thống hiện tại mà khách hàng đang làm việc - Các quy tắc quản lý của cửa hàng:1.1. Quản lý thiết bị: Cửa hàng sẽ nhập thiết bị mới theo từng đợt. Khi nhập thiết bị nhân viên cửa hàng sẽ nhận thiết bị và điền thông tin vào phiếu nhập gồm các thông tin: mã thiết bị, tên thiết bị, mã nhà cung cấp, số lượng, đơn giá, thuế VAT, ngày nhập, bảo hành, thành giá tiền, mã nhân viên. Khi xuất hàng nhân viên sẽ điền thông tin vào phiếu xuất gồm các thông tin: mã thiết bị, tên thiết bị, mã nhà cung cấp, số lượng, đơn giá, ngày xuất, bảo hành, thành tiền, tên khách hàng, mã nhân viên. Một bản phiếu xuất sẽ được giao cho khách hàng và một bản sẽ được cửa hàng giữ lại Mọi công việc nhập, xuất, sửa và xoá thông tin về thiết bị đều được tiến hành trên giấy tờ 1.2. Quản lý nhân viên: Việc quản lý nhân viên gồm các thông tin về nhân viên ( quản lý trong hồ sơ nhân viên) và thông tin về trả lương cho nhân viên. Nhân viên sẽ có hồ sơ trên giấy tờ riêng .1.3. Tìm kiếm thông tin: Nhân viên có thể tra cứu nội dung thông tin của các thiết bị, của việc nhập và xuất thiết bị. Có thể cần tra cứu theo tên thiết bị, theo mã thiết bị, theo ngày nhập… Muốn làm được điều này nhân viên phải tìm trên những giấy tờ đã lưu của kho tài liệu. Mọi thông tin đều chỉ có ở trên giấy tờ. 1.4. Tình hình bán thiết bị:Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Minh QuýSinh viên: Phí Thị Dịu – Ngô Thị Hạnh - Nguyễn Thu Huyền6Bài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tính Cửa hàng sẽ cập nhật và in ra những bản báo giá thiết bị bằng bản word để khách hàng biết thông tin về thiết bị. Khi nhập hay xuất thiết bị cũng có ghi những phiếu xuất và phiếu nhập. Dựa vào phiếu xuất nhập có thể tổng kết tình hình bán thiết bị của cửa hàng theo từng ngày, tháng, quý.2. Đánh giá hệ thống cũ: Trên đây là mô tả hoạt động của hệ thống, ta thấy việc quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tính đó có những ưu, nhược điểm như sau: Ưu điểm:- Cơ cấu quản lý của cửa hàng chặt chẽ và logic, nếu thực hiện đúng các nguyên tắc của quy trình quản lý thì công việc được tiến hành chính xác đảm bảo yêu cầu.- Bên cạnh đó phương tiện để quản lý là giấy tờ sổ sách nên có thể lấy và xem, tra cứu sửa chữa được tiến hành không cần những điều kiện cầu kỳ như máy móc, trang thiết bị hiện đại… Nhược điểm: - Việc lưu trữ thông tin thiết bị cũng như các thông tin khác trong việc quản lý hệ thống đều được tiến hành thủ công bằng sổ sách và các chứng từ với một số lượng lớn, chính vì vậy gây ra nhiều khó khăn cho công tác quản lý, tốn nhiều thời gian và công sức cho nhân viên quản lý với những công việc kiểm tra, tra cứu, kiểm phức tạp- Khi lưu trữ thông tin bằng phương pháp này nếu có sai sót thì việc sửa đổi gặp nhiều khó khăn.Chẳng hạn muốn sửa thông tin trong hồ sơ thiết bị thì phải gạch đi rồi sửa lại bên cạnh, sẽ rất không hay nếu phải sửa đổi nhiều lần- Việc thống tình hình bán thiết bị cũng phức tạp.3. Yêu cầu đối với hệ thống mới: Dựa trên quy trình làm việc của cửa hàng bán thiết bị máy tính, từ nhược điểm nói trên chúng em thấy có một phần mềm quản lý là rất cần thiết. Với một cửa hàng cần quản lý về việc mua bán thiết bị, quản lý tài chính. Phần mềm nhóm em làm là phần mềm quản lý việc bán thiết bị máy tính của một cửa hàng. Phạm vi bán thiết bị trong một cửa hàng và với người sử dụng hệ thống là nhân viên quản lý của cửa hàng.Các yêu cầu người dùng: - Phần mềm có giao diện phù hợp, sử dụng tiện lợi, nhanh chóng cho người sử dụng. - Có khả năng nhập, xuất dữ liệu cho mỗi lần nhập, xuất thiết bị kèm các bản in phiếu xuất, nhập - Xử lý được việc sửa dữ liệu nếu trong quá trình nhập có sai sót- Khi người sử dụng có nhu cầu xem thông tin thì có thể xem bằng chương trình tìm kiếm thông tin giúp việc tra cứu thông tin dễ dàng - Có thể cho biết tình hình bán hàng ( thống được danh sách các mặt hàng hiện có, đã hết, còn tồn hay bán chạy nhất…) qua việc thống các phiếu nhập, xuất theo tháng, quý, năm.Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Minh QuýSinh viên: Phí Thị Dịu – Ngô Thị Hạnh - Nguyễn Thu Huyền7Bài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tínhChiến lược điều tra:- Các nguồn thông tin điều tra: tham khảo từ sách báo, tài liệu và tham khảo các phần mềm download từ mạng.- Quan sát hoạt động của hệ thống cũ- Phỏng vấn trực tiếp các chủ cửa hàng ( chúng em chỉ khảo sát được với những chủ cửa hàng chưa sử dụng hệ thống, nhưng họ đang có nhu cầu sử dụng hệ thống)- Đặt vị trí vai trò của khách hàng( người sử dụng hệ thống) để thấy được rõ những yêu cầu thực tế mà hệ thống cần thực hiện. Chương trình có các chức năng chính: - Quản lý thiết bị- Quản lý nhân viên- Tra cứu- Thống kê, in ấnGiáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Minh QuýSinh viên: Phí Thị Dịu – Ngô Thị Hạnh - Nguyễn Thu Huyền8Bài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tínhPhần II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG1.Sơ đồ phân cấp chức năng: Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Minh QuýSinh viên: Phí Thị Dịu – Ngô Thị Hạnh - Nguyễn Thu Huyền9Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tínhQuản lý thiết bịQuản lý nhân viênTra cứu Thống kê, in ấnNhậpXuấtSửa XoáQuản lý hồ sơTrả lương Tra theo tên thiết bịTra theo mã nhà cung cấpTra theo mã thiết bịThống kê, in phiếu xuấtThống kê, in phiếu nhậpTra theo ngày nhậpTra theo mã nhà cung cấpIn bảng báo giáTra theo tên nhà cung cấpBài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tính2. Biểu đồ luồng dữ liệuMức bối cảnhMức đỉnh Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Minh QuýSinh viên: Phí Thị Dịu – Ngô Thị Hạnh - Nguyễn Thu HuyềnNgười quản lýDS thiết bịDS nhân viênDS thiết bịThông tin thiết bịThông tin nhân viênYêu cầu xem tinThông tinYêu cầu báo cáo10Người quản lý Quản lý bán thiết bị của cửa hang máy tínhThông tin thiết bịThông tin nhân viênCác yêu cầuThông tin phản hồiQuản lý thiết bịQuản lý nhân viênTra cứuThống kê, in ấnBảng báo cáoKhách hàngHoá đơnThông tin khách hàng[...]... Tổng quan hệ thống 5 Khảo sát hệ thống cũ 5 Đánh giá hệ thống cũ 6 Yêu cầu hệ thống mới 6 Phần II – Phân tích hệ thống 7 Sơ đồ phân cấp chức năng 7 Biểu đồ luồng dữ liệu 8 Đặc tả chức năng 12 Mơ hình thực thể E-R 14 Biểu đồ dữ liệu quan hệ 16 Thiết kế giao diện 19 Lời kết 25 Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Minh QSinh viên: Phí Thị Dịu – Ngơ Thị Hạnh - Nguyễn Thu Huyền5 Bài tập lớn PTTKHT... Quản lý nhân viên- Tra cứu- Thống kê, in ấn1. Tổng quan về hệ thống cũMục đích khảo sát hiện trạng: - Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi trường hoạt động của hệ thống - Tìm hiểu các chức năng, nhiệm vụ và cung cách hoạt động của hệ thống - Chỉ ra các chỗ hợp lý của hệ thống cần được thừa kế và những chỗ bất hợp lý của hệ thống cần được khắc phục thay đổi để hệ thống được hồn thiện hơn và... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT HƯNG YÊNKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ BÀI TẬP LỚN MƠN: Phân tích thiết kế hệ thống •Giáo viên hướng dẫn:Thầy Nguyễn Minh Q•Nhóm thực hiện:Nhóm 20•Thành viên thực hiện:1.Phí Thị Dịu2.Ngơ Thị Hạnh3.Nguyễn Thu HuyềnHưng n tháng 5 năm 2007. Bài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tính2. Biểu đồ luồng... Huyền22 Bài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tínhPhần II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG1.Sơ đồ phân cấp chức năng: Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Minh QSinh viên: Phí Thị Dịu – Ngơ Thị Hạnh - Nguyễn Thu Huyền9Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tínhQuản lý thiết bịQuản lý nhân viênTra cứu Thống kê, in ấnNhậpXuấtSửa XoáQuản lý hồ sơTrả lương Tra theo tên thiết bịTra... Thu Huyền15 Bài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tínhPhần I . KHẢO SÁT HỆ THỐNG Sau khi đi khảo sát ở một số cửa hàng bán thiết bị máy tính, chúng em thấy việc quản lý thiết bị của đa số các cửa hàng này vẫn cịn mang nặng tính thủ cơng truyền thống. Hệ thống quản lý việc bán thiết bị máy tính có thể được mô tả khái quát bao gồm các chức năng chính sau: - Quản lý thiết bị-... Bài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tínhĐặc tả chức năng: - Chương trình có khả năng lưu trữ, cập nhật thơng tin về các thiết bị - Chương trình có khả năng cho phép cho phép xem danh sách các thiết bị hiện có trong cửa hàng- Cho phép tra cứu thơng tin về thiết bị - In phiếu nhập, xuất và thống tình hình bán thiết bị Phân tích hệ thống chức năng: 1. Chức năng “ Quản lý thiết. .. dụng hệ thống, nhưng họ đang có nhu cầu sử dụng hệ thống) - Đặt vị trí vai trị của khách hàng( người sử dụng hệ thống) để thấy được rõ những yêu cầu thực tế mà hệ thống cần thực hiện. Chương trình có các chức năng chính: - Quản lý thiết bị- Quản lý nhân viên- Tra cứu- Thống kê, in ấnGiáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Minh QuýSinh viên: Phí Thị Dịu – Ngơ Thị Hạnh - Nguyễn Thu Huyền8 Bài tập lớn. .. n*1*1* Bài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tínhNhận xét Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Minh QSinh viên: Phí Thị Dịu – Ngơ Thị Hạnh - Nguyễn Thu Huyền3 Bài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tính4. Chức năng “ Thống kê, in ấn” Chức năng này của hệ thống giúp cho việc nhập, xuất, thống tình... Thu Huyền19 Bài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tínhLời kết Sau thời gian làm bài tập được sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Minh Quý, chúng em đã hoàn thành bài báo cáo: “ Xây dựng phần mềm quản lý việc bán thiết bị của cửa hàng máy tính”. Bài báo cáo với những nội dung được thực hiện bởi các thành viên: 1, Phí Thị Dịu:- Khảo sát về hiện trạng, chức năng của hệ thống cũ, từ... lýDS thiết bịDS nhân viênDS thiết bịThông tin thiết bịThông tin nhân viênYêu cầu xem tinThông tinYêu cầu báo cáo10Người quản lý Quản lý bán thiết bị của cửa hang máy tínhThơng tin thiết bịThơng tin nhân viênCác yêu cầuThông tin phản hồiQuản lý thiết bịQuản lý nhân viênTra cứu Thống kê, in ấnBảng báo cáoKhách hàngHố đơnThơng tin khách hàng Bài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết . YÊNKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ BÀI TẬP LỚN MÔN :Phân tích thiết kế hệ thống . Thu Huyền19 Bài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tínhTHIẾT KẾ GIAO DIỆNMột số form chính :Thiết kế giao diện chính cho hệ thống: Menu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống, Bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống, , Đánh giá hệ thống cũ:, Biểu đồ luồng dữ liệu

Hình ảnh liên quan

In bảng báo giá - Bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống

n.

bảng báo giá Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng Thietbi - Bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống

ng.

Thietbi Xem tại trang 17 của tài liệu.
Thống kê, in ấn Cho phép in ra hoá đơn nhập, xuất, bảng báo giá, và - Bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống

h.

ống kê, in ấn Cho phép in ra hoá đơn nhập, xuất, bảng báo giá, và Xem tại trang 20 của tài liệu.
Cho phép in các phiếu xuất, phiếu nhập, in bảng báo giá và in thống kê tình hình bán thiết bị qua các thiết bị nhập và xuất trong ngày và thiết bị tồn kho, số lượng  thiết bị mỗi nhân viên bán được - Bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống

ho.

phép in các phiếu xuất, phiếu nhập, in bảng báo giá và in thống kê tình hình bán thiết bị qua các thiết bị nhập và xuất trong ngày và thiết bị tồn kho, số lượng thiết bị mỗi nhân viên bán được Xem tại trang 25 của tài liệu.

Từ khóa liên quan