0

Slide Chương 12 Máy Ly Tâm (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời)

20 5,448 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2015, 13:26

I) KHÁI NIỆM II) PHÂN LOẠI VÀ TÊN GỌI MÁY LY TÂM III) MÁY LY TÂM THƯỜNG III.1) Máy ly tâm ba chân tháo bã thủ công ( bằng tay) III.2) Máy ly tâm treo III.3) Máy ly tâm tháo bã bằng dao III.4) Máy ly tâm tháo bã bằng piston III.5) Tính công suất máy ly tâm thường - Tính toán công suất của máy ly tâm thường , ta chỉ chọn một giá trị lớn nhất trong ba giá trị sau • Công suất mở máy : N M = N R + N 1 + N 2 ; kW • Công suất nhập liệu : N nl = N h + N 1 + N 2 ; kW • Công suất tháo bã : N tb = N b + N 1 + N 2 ; kW IV) MÁY LY TÂM SIÊU TỐC . VÀ TÊN GỌI MÁY LY TÂM III) MÁY LY TÂM THƯỜNG III.1) Máy ly tâm ba chân tháo bã thủ công ( bằng tay) III.2) Máy ly tâm treo III.3) Máy ly tâm tháo bã bằng dao III.4) Máy ly tâm tháo bã. piston III.5) Tính công suất máy ly tâm thường - Tính toán công suất của máy ly tâm thường , ta chỉ chọn một giá trị lớn nhất trong ba giá trị sau • Công suất mở máy : N M = N R + N 1 + N 2. nhập liệu : N nl = N h + N 1 + N 2 ; kW • Công suất tháo bã : N tb = N b + N 1 + N 2 ; kW IV) MÁY LY TÂM SIÊU TỐC IV.1) Máy phân ly loại ống IV.2) Máy phân ly loại ngăn IV.3) Máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Chương 12 Máy Ly Tâm (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời),