0

Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ

17 433 0
  • Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2015, 12:46

Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ  Nguyễn Thị Hồng Nhung MỤC LỤC Phần I- Đặt vấn đề 01 Phần II- Giải quyết vấn đề 03 1- Cơ sở lý luận 03 2- Giả thuyết 03 3- Quá trình thực nghiệm giải pháp mới 03 4- Hiệu quả và ý nghĩa của sáng kiến 07 Phần III- Bài học kinh nghiệm 09 1- Kinh nghiệm cụ thể 09 2- Cách sử dụng sáng kiến kinh nghiệm 09 3- Đề xuất hướng phát triển tiếp sáng kiến 09 4- Kết luận và kiến nghị 09 Tài liệu tham khảo 10 Sáng kiến kinh nghiệm  THCS Trung Nghĩa Phng phỏp gii mt s bi tp Hoỏ vụ c Nguyn Th Hng Nhung PHN I- T VN + Cht lng dy v hc luụn l vn sng cũn ca mi nh trng, kt qu giỏo dc l bng chng thuyt phc khng nh hiu qu dy v hc ca tng n v. Vỡ vy, dy v hc nh th no luụn l s quan tõm trn tr ca cỏc nh qun lý giỏo dc, cỏc thy cụ giỏo v cỏc t chc on th trong v ngoi trng. + L mt giỏo viờn - Tng ph trỏch cụng tỏc ti trng THCS Tu Vũ , mt a bn m i sng nhõn dõn cũn gp nhiu khú khn, trỡnh nhn thc ca nhõn dõn cũn thp, cht lng giỏo dc ca nh trng cha cao. Nm 2004: T l hc sinh khỏ gii l Tỷ lệ học sinh khá giỏi là : 67/264 = 25.4 % T l hc sinh trung bỡnh l: 164/264 = 62.1 % T l hc sinh yu kộm l: 33/264 = 12.5 % So vi kt qu giỏo dc ca cỏc trng bn trong khu vc, kt qu giỏo dc n v tụi l rt thp. Mt cõu hi ln c t ra trong tụi: v i ngũ giỏo viờn thỡ tng i , c v s lng v c cu. Vy kt qu ú l do õu? Sau nhiu ln kho sỏt v nghiờn cu, tp th Hi ng s phm nh trng ó ch ra rng nguyờn nhõn c bn l ng c hc tp ca hc sinh cha ỳng n, hc sinh cha thc s hng say hc tp. c s ch o to iu kin ca chi bộ ban giỏm hiu nh trng, ca ph trỏch chuyờn mụn v t trng cỏc t cựng vi s nhit huyt ca bn thõn. Tụi ó quyt tõm bt tay vo tỡm kim gii phỏp th hin sỏng kin: ''Phng phỏp t chc cỏc hot ng vui hc'' Sỏng kin kinh nghim THCS Trung Ngha Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ  Nguyễn Thị Hồng Nhung PHẦN II- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1- Cơ sở lý luận và thực tiễn: + Căn cứ vào việc đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Dạy học phải lấy học sinh làm trung tâm, phải phát huy tính tích cực, chủ động của người học. + Căn cứ vào mục đích giáo dục của đội: mục đích giáo dục của đội cũng là mục tiêu giáo dục của nhà trường xã hội chủ nghĩa. Vì vậy để đạt được mục đích giáo dục, tổ chức đội phải cùng với nhà trường giáo dục thiếu nhi. - Giáo dục trong nhà trường, trên địa bàn dân cư, giáo dục trong giê học và giáo dục ngoài giê phải kết hợp chặt chẽ với nhau. Giáo dục học sinh THCS vừa phải đảm bảo các nguyên tắc giáo dục, vừa phải đảm bảo sự phù hợp với nhu cầu, phù hợp về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh. - Lứa tuổi học sinh THCS là lứa tuổi chuyển tiếp từ trẻ con sang người lớn lên còn gọi là lứa tuổi ''quá độ''. Ở lứa này nét nổi vật vì tính cách của các em là khuynh hướng ham hoạt động, năng động, tự lập, đang vươn lên học làm người lớn, bắt chước người lớn. Tuy nhiên vẫn có những nét bất thường, xung đột của lứa tuổi, bởi các em vẫn còn là '' trẻ con''. Vì thế quá trình giáo dục đối với lứa tuổi thiếu niên có nhiều thó vị nhưng cũng không Ýt phức tạp, đỏi hỏi sự giáo dục khéo léo, kịp thời và đúng đắn, lôi cuốn các em vào hoạt động nhằm phát huy khuynh hướng tù lập của các em thành những cá tính sáng tạo và ý thức tập thể tốt. Vì vậy giáo dục học sinh thông qua các hoạt động của đội đã thực sự chở thành một phương thức hữu hiệu, chiếm một vị trí then chốt quan trọng cùng với các hoạt động dạy và học nó tạo thành một sự hài hoà cân đối của quá trình sư phạm toàn diện, thống nhất nhằm ''hiện thực hoá'' mục tiêu của cấp học Tổ chức đội giáo dục đội viên theo những nguyên tắc, phương pháp riêng của mình, hình thức giáo dục của đội rất phong phú, đa dạng và hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi của học sinh. Đội giáo dục đội viên trên các mặt hoạt động chính là: giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức, giáo dục ý thức Sáng kiến kinh nghiệm  THCS Trung Nghĩa Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ  Nguyễn Thị Hồng Nhung và trách nhiệm học tập, giáo dục lao động, giáo dục thẩm mỹ, văn hoá nghệ thuật, giáo dục sức khoẻ vệ sinh, giáo dục tinh thần quốc tế vô sản. Trong giai đoạn hiện nay, nền giáo dục đang có sự chuyển mình về nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục. Vì vậy trong việc tổ chức dạy học trên líp cũng như việc tổ chức các hoạt động vui học theo chủ đề, chủ điểm, hoặc thông qua các buổi hoạt động giáo dục ngoài giê lên líp đều phải phù hợp với chương trình dạy học đổi mới hiện nay. Và việc tổ chức các hoạt động vui học phải làm thế nào để khai thác triệt để các lĩnh vực sau: - Đánh thức tính tự giác, tích cực chủ động của đội viên, tạo được niềm đam mê thực sự khi tham gia. - Hoạt động vui học phải tạo được cơ hội cho đội viên vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. - Khi tổ chức các hoạt động vui học cần khéo léo để hội viên thấy được mình là một thành viên rất quan trọng của hội vui. Do đó để thể hiện sự quan trọng Êy, các em sẽ tự đi tìm kiến thức trong các môn học và thế là động cơ học tập đúng đắn đã được hình thành. Với học sinh lứa tuổi THCS thì khả năng nhìn vào tương lai và định hướng nghề nghiệp là chưa rõ ràng, nhưng việc thể hiện mình qua các hoạt động hàng ngày với các em là rất nhậy bén và rất quan trọng. Cho nên việc tổ chức các hoạt động vui học hàng ngày phải thực sự khai thác hết tâm sinh lý '' quá độ'' của đội viên, phải lợi dụng tính cách thích làm người lớn để truyền đạt các kiến thức học tập cần thiết của các môn học, đồng thời tiếp nối các buổi vui học riêng lẻ phải khéo léo để đội viên thấy được mình cần phải làm gì cho tương lai, tức là có sự định hướng nghề nghiệp rõ ràng. 2- Giả thuyết: Căn cứ vào cơ sở lý luận nêu trên, căn cứ vào thực trạng của liên đội, bản thân tôi dự tính: 2.1- Giai đoạn đầu: Sáng kiến kinh nghiệm  THCS Trung Nghĩa Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ  Nguyễn Thị Hồng Nhung + Tổ chức các đợt thi đua học tập trong toàn liên đội gắn với từng chủ đề, chủ điểm, nhằm đánh thức trong đội viên tinh thần, ý thức trách nhiệm học tập của mình. + Đồng thời trong các chủ đề, chỉ điểm sẽ lồng ghép tổ chức cuộc thi '' sắc màu trí tuệ'' nhằm củng cố, mở rộng khắc sâu những kiến thức đã học, đồng thời rèn luyện cho đội viên các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, các kỹ năng giải quyết các tình huống trong cuộc sống và học tập. 2.2- Giai đoạn 2: Hình thành câu lạc bé '' Học sinh tài năng'' để tiếp tục duy trì và phát huy tài năng của đội viên, học sinh ở giai đoạn 1. 3- Quá trình thực nghiệm giải pháp mới: 3.1- Quy trình thực hiện giai đoạn 1: Tổ chức các đợt thi đua học tập 3.1.1- Cách thức chung: Theo từng chủ điểm mà lễ đăng ký thi đua sẽ mang tên khác nhau. Ví dụ: chủ điểm tháng 10 '' học tập tốt, chăm ngoan theo lời dạy của Bác Hồ'' Chủ điểm tháng 11: ''Hái hoa điểm 10 - dâng thầy tặng cô'' Tháng 12: '' Xông lên thần tốc, phá mốc 15'' (mốc 15: là số ngày học tốt cần đạt được trong đợt thi đua. Tuỳ theo tình hình học tập của liên độ mà mốc này có thể cao thấp khác nhau cho phù hợp) 3.1.2- Quy trình cụ thể: Ví dụ: Tổ chức đợt thi đua chủ điểm tháng 10. a- Lễ đăng ký thi đua: '' Học tập tốt, chăm ngoan theo lời dạy Bác Hồ kính yêu'' (thực hiện ở các chi đội, líp) - Thời gian tiến hành ngày 15 tháng 10 (ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành giáo dục) a1. Yêu cầu giáo dục: Sáng kiến kinh nghiệm  THCS Trung Nghĩa Phng phỏp gii mt s bi tp Hoỏ vụ c Nguyn Th Hng Nhung - Giỳp hc sinh hiu v nm chc, cỏc ni dung, bin phỏp thc hin cỏc ch tiờu thi ua ca lớp, ca t, ca bn thõn cú ý thc phn u rốn luyn hc tp tt t c kt qu cao trong nm hc - Hỡnh thnh cho hc sinh thói quen giao tip mnh dn, bit iu khin tp th thc hin hot ng cú hiu qu - To khụng phớ phn khi, tin tng v sn sng tham gia cho mi thnh viờn tham gia trong lớp - trong liờn i a2- Ni dung v hỡnh thc th hin: * Ni dung: + Mi i viờn, hc sinh ng ký thi phn u thi ua + Mỗi đội viên, học sinh đăng ký thi phấn đấu thi đua + Cỏc t trong lớp ng ký v giao c thi ua + Chng trỡnh hnh ng ca lớp Cỏc ni dung trờn phi c th hin bng ch tiờu, cỏc bin phỏp thc hin c th, rừ rng. Thi gian thi ua t 15 thỏng 10 n ngy 19 thỏng 5 ca nm hc. * Tin trỡnh hot ng: + Chi i phú: bt nhp bi hỏt '' Nh cú Bỏc H trong ngy vui i thng'' hoc mt bi hỏt truyn thng ca i + Tuyờn b lý do - gii thiu i biu Vớ d: Bỏc H kớnh yờu khi cũn sng luụn chm lo n hnh phúc v tng lai ca th h tr. Hụm nay k nim ln th 36 ngy Bỏc gi lỏ th cui cựng cho cỏc thy cụ giỏo v hc sinh chúng ta (ngy 15/10/1968). Lớp chúng ta t chc l ng ký giao c thi ua quyt tõm hc tt, chm ngoan theo li dy ca Bỏc H. Ti d vi lớp cú cụ giỏo ch nhim ( ), thy TPT ( ) + Mi 1 bn hc sinh gii ca lớp lờn trớch c th ca Bỏc H gi hc sinh (1945) v th bỏc gi ngnh giỏo dc nm 1968. c xong nờn cho cht li li dy ca Bỏc '' Non sụng Vit Nam cú tr lờn v vang hay khụng Sỏng kin kinh nghim THCS Trung Ngha Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ  Nguyễn Thị Hồng Nhung chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu'' '' Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt và học tốt'' + Mời 1 bạn học sinh giỏi của líp lên đăng ký thi đua (đăng ký chỉ tiêu cô thể: ví dô: - Không có điểm kiểm tra dưới 8 - Kh«ng cã ®iÓm kiÓm tra díi 8 - Tích cực tham gia xây dựng bài - Giữ vững danh hiệu học sinh giỏi ) + Lần lượt mời các tổ chức lên đọc bản cam kết của tổ mình thi đua + Mời líp trưởng lên trình bày dự thảo chương trình hành động của líp. Bản chương trình hành động của líp dùa trên tinh thần cam kết thi đua của tổ, của cá nhân và thực tế của líp, nêu rõ chỉ tiêu phấn đấu từng mặt: học tập, lao động, kỷ luật kết quả phấn đấu xếp loại 2 mặt học tập và hạnh kiểm của líp. - Các giải pháp thực hiện + Tổ chức thảo luận về chương trình hành động: Sau khi líp biểu quyết thống nhất, líp trưởng, đọc lại chương trình hành động chính thức của líp và mời các tổ trưởng ký, chi đội trưởng cùng ký vào chương trình hành động thể hiện sự quyết tâm của tập thể. + Chương trình văn nghệ * Kết thúc hoạt động + Líp trưởng nhận xét và biểu dương các tổ, các cá nhân đã tham gia sôi nổi góp phần tích cực vào sự thành công của buổi lễ + Xin kính chào và cảm ơn các thầy cô giáo, các vị đại biểu và các bạn b- Tổ chức theo dõi thi đua - Hàng tuần, líp phó phụ trách học tập cùng với líp trưởng phải thường xuyên theo dõi, ghi lại kết quả thi đua của từng cá nhân, từng tổ để động viên kịp thời giúp cá nhân, tổ hoàn thành được chỉ tiêu để ra. c- Kết thúc đợt thi đua: Sáng kiến kinh nghiệm  THCS Trung Nghĩa Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ  Nguyễn Thị Hồng Nhung Líp trưởng tổng hợp và báo cáo trước líp và giáo viên chủ nhiệm về kết quả thi đua của từng cá nhân, từng tổ và kết qủa chung, tuyên dương khen thưởng những cá nhân, tổ hoàn thành tốt chỉ tiêu để ra. Báo cáo kết quả lên ban chấp hành liên đội để công bố trước toàn trường. 3.1.3- Quy trình tổ chức cuộc thi : '' sắc màu trí tuệ'' - Thời gian: gắn với các chủ điểm của từng tháng hoặc tuỳ điều kiện từng tháng A- Yêu cầu giáo dục: - Giúp học sinh củng cố, mở rộng khắc sâu những kiến thức đã học trên líp, trao đổi kinh nghiệm học tập tốt. - Gây hứng thó học tập '' vui mà học, học và vui'' - Rèn luyện tác phong mạnh dạn, hoạt bát, trí thông minh, bạo dạn, biết trình bày ý kiến, nhận thức của mình trước tập thể. B- Nội dung và hình thức thể hiện: * Nội dung: - Các câu hỏi ôn tập các môn học do líp chọn (câu hỏi cần ngắn gọn, xúc tích) - Trao đổi kinh nghiệm học tập học tập tốt các môn học đó - Tập vận dụng tri thức đã học để giải các bài toán vui, giải các câu đố khoa học, giải thích các hiện tượng sinh, hoá, vật lý trong đời sống. * Hình thức: Thi giữa hai đội: mỗi đội gồm 5 thành viên, cuộc thi gồm 3 phần. + Phần 1: có tên gọi số 10 may mắn: Ban tổ chức sẽ lần lượt đưa ra các câu hỏi từ 1-10. Các đội nghe câu hỏi và sẽ dùng còi để giành quyền trả lời, mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10 điểm. Riêng trả lời đúng câu hỏi số 10 sẽ giành được 20 điểm. + Phần 2: với tên gọi: nét tài hoa: Sáng kiến kinh nghiệm  THCS Trung Nghĩa Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ  Nguyễn Thị Hồng Nhung - Mỗi đội phải trình bày năng khiếu của đội mình: hát hoặc kể truyện, ngâm thơ, độc tấu nhạc cụ, vẽ tranh + Phần 3: với tên gọi ai khéo léo? Mỗi đội sẽ phải dùng mồm ngậm vào thìa để múc từng quả bóng bàn rồi chuyền cho nhau cũng bằng mồm để chuyển từ vị trí A đến vị trí B nếu dùng tay là phạm luật. Trò chơi diễn ra trong 3 phót, đội nào chuyển được nhiều bóng hơn đội đó sẽ chiến thắng. C- Các bước tiến hành: * Bước chuẩn bị: - Ban chỉ huy liên đội thông báo về nội dung, hình thức và thời gian tổ chức cuộc thi. - Các líp, các chi đội dự thi phải họp, cử ra đội tuyển để dự thi. - Các đội tổ chức luyện tập theo đề cương. - Ban chỉ huy liên đội cử ra người dẫn chương trình - Thành lập ban giám khảo: líp trưởng + chi đội trưởng của một vài chi đội bạn hoặc uỷ viên Ban chỉ huy liên đội - Phân công trang trí, chuẩn bị tăng âm, loa đài - Dù kiến mời đại biểu: ban giám hiệu, ban chấp hành chi đoàn, các thầy cô giáo bộ môn, các chi đội bạn * Các bước tiến hành: - Hát một vài bài hát truyền thống của đội - Dẫn chương trình: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Mời ban giám khảo lên làm việc - Ban giám khảo công bố thể lệ cuộc thi. + Phần thứ nhất: '' sè 10 may mắn'' chấm theo điểm đã quy định. + Phần thứ hai: trình bày năng khiếu tốt Sáng kiến kinh nghiệm  THCS Trung Nghĩa Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ  Nguyễn Thị Hồng Nhung Cộng 20 điểm + Phần thứ ba: thắng phần này được cộng 20 điểm - Tổ chức thi: trong quá trình tổ chức thi người dẫn chương trình cần khai thác hết sự cổ vũ động viên của khán giả để tạo không khí sổi nổi, tăng phần kịch tính. * Bước kết thóc: - Ban giám khảo tổng hợp điểm, cung cấp cho người dẫn chương trình. - Dẫn chương trình công bố kết quả cuộc thi, mời đại biểu cấp trên phát quà cho các đội dự thi. - Dẫn chương trình tổng kết cuộc thi, thay mặt cho ban tổ chức cảm ơn các đội thi, cảm ơn các thầy cô giáo, ban giám khảo, các khán giả đã tham dự và cổ vũ cuộc thi. 3.2- Quy trình thực hiện giai đoạn 2: Thành lập và duy trì hoạt động của câu lạc bộ'' Học sinh tài năng''. - Sau khi kết thúc giai đoạn nhiều học sinh sẽ cảm thấy thích thó tìm tòi, ham học hỏi, các em thích được giải quyết các vấn đề khó của các môn học cũng như thích trả lời các câu hỏi về tự nhiên xã hội, thích giải quyết các tình huống trong cuộc sống. Vì vậy cần tạo ra môi trường để các em rèn luyện và học tập. Đó là thành lập câu lạc bộ học tập. a- Yêu cầu giáo dục: - Giúp học sinh củng cố, mở rộng và khắc sâu những kiến thức đã học. - Tạo môi trường để học sinh phát huy hết khả năng của mình, tạo cơ hội cho các em giao lưu học hái. b- Nội dung và hình thức thể hiện: * Nội dung: - Thi tìm hiểu về kiến thức của các môn học. * Hình thức: Sáng kiến kinh nghiệm  THCS Trung Nghĩa [...]... nghiệm Nghĩa  THCS Trung Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ  Nhung Nguyễn Thị Hồng TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Phương pháp công tác đội - NXBGD - 1999 - NXBGD - 1999 2 Người phụ trách cần biết - NXB Thanh niên - NXB Thanh niªn 3 Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giê lên líp - NXB GD 2001 4 Tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi - NXB Giáo dục 5 Đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS... 01/212 0.5 Số học sinh khá, giỏi trường 67/264 25.4 75/255 29.4 63/239 26.4 68 32.1 Số học sinh trung bình 164/264 62,1 161/255 63.1 150/239 62.8 134 62.2 Số học sinh yếu kém phải thi lại 33/264 12.5 19/255 7.5 26/239 10.8 17 8 Số học sinh từ trung bình trở lên 231/264 87.5 236/255 92.5 213/239 89.2 195 91.2 Sáng kiến kinh nghiệm Nghĩa  Năm 2007 THCS Trung Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ  Nhung... tạo điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất của nhà trường Tranh thủ sự giúp đỡ về con người và trí tuệ của chi đoàn, của tổ giáo viên chủ nhiệm 3- Đề xuất hướng phát triển tiếp sáng kiến: Sáng kiến kinh nghiệm Nghĩa  THCS Trung Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ  Nhung Nguyễn Thị Hồng - Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của sáng kiến ngày, theo tôi cần phải làm tốt một số công việc sau đây: + Các... có hoàn cảnh khác nhau.Kiểm nghiệm so sánh tìm ra các phương pháp hay có phạm vi ứng dụng rộng rãi để phổ biến trong toàn huyện cùng nhau xây dựng Sáng kiến kinh nghiệm Nghĩa  THCS Trung Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ  Nhung Nguyễn Thị Hồng các phong trào của đội nói riêng và giúp cho sự nghiệp phát triển giáo dục của huyện nhà ngày một đi lên Tu Vũ, ngày 03 tháng 03 năm 2008 Người thực... các bài viết hay nhất, đúng nhất và sớm nhất để thông báo trên bảng tin vào trong các buổi sinh hoạt đội (đối với các liên đội đã có báo đội thì đây là một thông tin rất quan trọng) - Cần tuyên dương, khen thưởng kịp thời Sáng kiến kinh nghiệm Nghĩa  THCS Trung Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ  Nhung Nguyễn Thị Hồng - Cần chú ý: với câu lạc bộ có thể sinh hoạt nhiều lĩnh vực: có thể là bài. . .Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ  Nhung Nguyễn Thị Hồng - Thành lập câu lạc bộ, mỗi tháng sinh hoạt từ 1-2 kỳ, tuỳ từng điều kiện c- Các bước tiến hành: * Thành lập câu lạc bé: - Ban chỉ huy liên đội cần tập hợp những học sinh ''tài năng'' cho các em lùa chọn bầu ra ban chủ nhiệm câu lạc bộ Ban chủ nhiệm câu lạc bộ có trách nhiệm thông báo câu hỏi của các kỳ sinh hoạt, đồng thời thu bài. .. THCS Trung Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ  Nhung Nguyễn Thị Hồng Câu 3: Ông cha ta đã dạy: '' học ăn, học nói, học gói, học mở'' , bạn hiểu lời dạy đó nh thế nào? Câu 4: bạn hiểu về ý nghĩa của câu '' tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người'' 4- Hiệu quả và ý nghĩa của sáng kiến: - Sau 2 năm thực hiện sáng kiến theo quy trình các bước nêu trên, tình hình học tập của liên... chuyển mình và thu được nhiều kết quả tốt, thể hiện ở các mặt sau: + Tạo được môi trường thi đua học tập sôi nổi, xây dựng động cơ học tập đúng đắn cho học sinh + Khai thác được một cách triệt để tính tích cực, chủ động học tập của học sinh góp phần quan trọng vào hình thành nhân cách của học sinh + Phương pháp giáo dục thực sự thể hiện đúng tính đổi mới, đồng thời in đậm sắc màu của đội + Kết quả xếp... nghiệm của bản thân tôi, đã thực hiện ở một vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nên có thể nó chỉ phù hợp với một phạm vi hẹp và có thể còn nhiều hạn chế Rất mong được các đồng nghiệp quan tâm, đóng góp ý kiến tìm ra những điểm được và chưa được bổ sung những sáng kiến mới cùng nhau tìm ra phương pháp tổ chức tối ưu + Kiến nghị với cấp trên: có kế hoạch tập trung sáng kiến kinh nghiệm và... thông báo câu hỏi của kỳ sinh hoạt nên bảng tin Ví dô: Câu hỏi kỳ 11: Một bà nông dân đem 2 giỏ trứng ra chợ bán, một khách hàng qua đường vô tình va phải vỏ trứng làm vỡ hết trứng trong giỏ Người Êy đền tiền và hỏi: thưa bà '' trong giỏ có bao nhiêu quả trứng'' Bà già trả lời: '' Tôi nhớ không rõ nắm, những biết chắc chắn nếu lấy số trứng Êy chia làm 2,3,4,5,6 thì trong giỏ đều còn dư 1 quả, nhưng . Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ  Nguyễn Thị Hồng Nhung MỤC LỤC Phần I- Đặt vấn đề 01 Phần II- Giải quyết vấn đề 03 1- Cơ sở lý luận 03 2- Giả thuyết 03 3- Quá trình thực nghiệm giải. hc'' Sỏng kin kinh nghim THCS Trung Ngha Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ  Nguyễn Thị Hồng Nhung PHẦN II- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1- Cơ sở lý luận và thực tiễn: + Căn cứ vào việc. kinh nghiệm  THCS Trung Nghĩa Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ  Nguyễn Thị Hồng Nhung và trách nhiệm học tập, giáo dục lao động, giáo dục thẩm mỹ, văn hoá nghệ thuật, giáo dục sức khoẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ, Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ, Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ

Từ khóa liên quan