Đề thi tuyển Chuyên ngành Kỹ sư kinh tế xây dựng.

2 2.4K 22

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2015, 15:09

Đề thi tuyển Chuyên ngành: Kỹ sư kinh tế xây dựng. Vị trí: Chuyên viên phòng Đầu tư. Nhiệm vụ: Kiểm tra hồ sơ thanh toán (60%). Tính hiệu quả dự án đầu tư (40%). Mục đích ra đề: - Kiểm tra kiến thức tính dự toán XD (60%). o Kỹ năng bóc tách tiên lượng. o Kỹ năng lập đơn giá. - Kiểm tra kiến thức QLDA (30%). o Quản lý đấu thầu. o Quản lý chất lượng. o Quản lý giá. - Kiểm tra kiến thức tài chính doanh nghiệp (10%). o Thuế. o Các chỉ tiêu kinh tế trong phân tích hiệu quả dự án đầu tư. Đề số 1: - Tính dự toán xây dựng. o Giao cho 01 bộ bản vẽ của 362 phố Huế, đề nghị tính khối lượng cầu thang: lát gạch, tay vịn, trát cầu thang, sơn vôi, bả matit. o Áp dụng đơn giá. Ghi chú: Dùng máy tính để bàn, đơn giá 1766 cài sẵn. - Kiến thức QLDA (10 câu). Câu hỏi 1: Cho biết chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng trong quy hoạch xây dựng là gì ? Câu hỏi 2: Chứng chỉ quy hoạch xây dựng là gì? Tại sao phải cung cấp chứng chỉ quy hoạch? Khi xin giấy phép xây dựng có bắt buộc phải xin chứng chỉ quy hoạch như là một thủ tục không? Câu hỏi 3: Ai là Chủ đầu tư xây dựng công trình? Câu hỏi 4: Khi thanh toán chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công trong dự toán cho nhà thầu, có cần phải căn cứ vào thiết kế và dự toán được duyệt hay không? Câu hỏi 5: Khi đang thi công xây dựng công trình, nếu nhà thầu thi công xây dựng phát hiện điều kiện địa chất thực tế khác với báo cáo kết quả khảo sát sử dụng để thiết kế thì phải xử lý thế nào? Câu hỏi 6: Từ trước đến nay tôi chỉ sử dụng tiêu chuẩn xây dựng để thiết kế mà không sử dụng quy chuẩn xây dựng, vậy có sai không? Tại sao? Câu hỏi 7: Tôi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, nhưng trong quá trình thi công tôi có thay đổi thiết kế, tôi phải làm gì? Câu hỏi 8: Trường hợp chưa có thiết kế được phê duyệt thì có được khởi công xây dựng công trình không? o Câu hỏi 9: Chủ đầu tư có phải kiểm tra năng lực của nhà thầu phụ không? Chủ đầu tư xử lý như thế nào khi phát hiện nhà thầu phụ không có đủ điều kiện năng lực thi công xây dựng công trình? o Câu hỏi 10: Công trình chưa có bản vẽ hoàn công thì có được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng không ? - Kiến thức tài chính dự án (4 câu). o Câu hỏi 1: Khấu hao là gì? o Câu hỏi 2: Xử lý thuế VAT đầu vào của Chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng chung cư để bán. o Câu hỏi 3: Tính IRR của dự án. Năm thứ 1: Công ty A đầu tư 10.000 USD xây dựng tòa nhà cho thuê. Năm thứ 2: Đầu tư tiếp 3.000 USD. Năm thứ 3, 4, 5 Công ty cho thuê tòa nhà và thu về 4.000 USD/năm. Năm thứ 6: nghỉ không kinh doanh. Năm thứ 7: Tiếp tục kinh doanh thu 4.000 USD/năm. o Câu hỏi 4: Tính NPV của dự án trên, biết lợi nhuận kỳ vọng đối với ngành nghề tương tự = 12%. Cho biết có nên tham gia vào dự án không? . Đề thi tuyển Chuyên ngành: Kỹ sư kinh tế xây dựng. Vị trí: Chuyên viên phòng Đầu tư. Nhiệm vụ: Kiểm tra hồ sơ thanh toán (60%). Tính hiệu quả dự án đầu tư (40%). Mục đích ra đề: - Kiểm. đường đỏ và chỉ giới xây dựng trong quy hoạch xây dựng là gì ? Câu hỏi 2: Chứng chỉ quy hoạch xây dựng là gì? Tại sao phải cung cấp chứng chỉ quy hoạch? Khi xin giấy phép xây dựng có bắt buộc phải. không? Câu hỏi 5: Khi đang thi công xây dựng công trình, nếu nhà thầu thi công xây dựng phát hiện điều kiện địa chất thực tế khác với báo cáo kết quả khảo sát sử dụng để thi t kế thì phải xử lý

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan