0

Giáo án âm nhạc lớp 4

36 463 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:59

TUẦN 1 Ngày soạn: 19/8/2012 Ngày dạy: 21/8/2012 Ôn tập ba bài hát và kí hiệu ghi nhạc ở lớp 3 I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS ôn tập lại một số bài hát đã học ở lớp 3. - Nhớ một số kí hiệu ghi nhạc đã học. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 3. - Bảng gh kí hiệu nhạc hoặc dùng tranh Âm nhạc lớp 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: Kết hợp trong quá trình ôn tập. 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn tập 3 bài hát ở lớp 3. - GV cho HS luyện thanh . - GV yêu cầu HS nhắc lại 10 bài hát đã học ở lớp 3. - GV gợi ý để HS lần lượt nhớ tên và tác giả các bài hát. - GV chọn 3 bài hát cho HS ôn lại: Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa hát dưới trăng. - Cho HS ôn hát bằng nhiều hình thức kết hơpk vỗ đệm hoặc vận động. - Mời HS lên biểu diễn trước lớp. - GV nhận xét. Hoạt động 2: Ôn tập một số kí hiệu ghi nhạc. - GV đặt câu hỏi gợi ý để HS trả lời: + Những kí hiệu ghi nhạc đã học. + Kể tên các nốt nhạc và hình nốt. - GV cho HS tập nói tên nốt nhạc trên khuông (dùng bàn tay hoặc chỉ trên khuông). - GV HD HS tập viết một số nốt nhạc trên khuông (bao gồm tên nốt, hình nốt). - Chỉ cho HS cách ghi nhạc rõ ràng, sạch đẹp. - HS thực hiện. - HS nhớ tên bài hát theo gợi ý của GV. - HS thực hiện ôn hát. - HS biểu diễn. - HS trả lời. - HS tập nói tên nốt nhạc theo yêu cầu của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV cho cả lớp hát lại một trong các bài hát vừa ôn tập. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại tất cả các bài hát và tập ghi nhớ nốt nhạc để chuẩn bò cho các tiết học sau. 1 TUẦN 2 Ngày soạn: 26/8/2012 Ngày dạy: 28/8/2012 HỌC HÁT BÀI: Em yêu hòa bình Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động. - Giáo dục HS lòng yêu hòa bình, yêu quê hương, đất nước. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4 - Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 3’ - GV mời 1 -– 2 HS nhận biết tên và vò trí 7 nốt nhạc trên khuông. 2. Bài mới: 28’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - GV cho HS nghe băng hát mẫu - GV cho HS đọc đồng thanh lời ca 1 - 2 lần, sau đó GV gọi 1 - 2 HS đọc lại lời ca. - GV dạy hát từng câu. - Sau khi tập xong bài hát, GV cho HS hát đi hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - GV sửa sai, nhận xét Hoạt động 2: Rèn luyện kó năng vỗ đệm, vận động. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay theo nhòp 2. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - GV mời nhóm hoặc cá nhân trình bày lại bài hát. - HS ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca theo HD của GV. - HS học hát từng câu. - HS thực hiện: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học. - GV cho HS hát lại bài hát kết hợp vận động theo nhạc 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ 2 - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát để tiết sau ôn tập được tốt hơn. TUẦN 3 Ngày soạn: 02/9/2012 Ngày dạy: 04/9/2012 ÔN TẬP BÀI HÁT: Em yêu hòa bình BÀI TẬP CAO ĐỘ VÀ TIẾT TẤU I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - Rèn luyện kỹ năng vỗ đệm, vận động. - Đọc được bài tập cao độ và thể hiện tốt bài tập tiết tấu. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4 - Chuẩn bò một vài động tác phụ hoạ để hướng dẫn cho HS. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn hát. - GV cho HS luyện thanh. - GV cho HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - GV HD HS vài động tác vận động phụ hoạ cho bài hát. - GV cho cả lớp thực hiện. - GV mời các tổ, nhóm, tam ca, song ca và cá nhân lên biểu diễn trước lớp. - GV nhận xét. Hoạt động 2: Bài tập cao độ và tiết tấu. - GV cho HS tập nhận biết vò trí các nốt Đồ, Mi, Son, La trên khuông nhạc. - Cho HS luyện tập tiết tấu. - HD HS luyện tập cao độ. - Cho HS kết hợp đọc cao độ và gõ tiết tấu. - GV nhận xét - HS luyện thanh. - HS thực hiện ôn hát. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. - HS biểu diễn. - HS tập nhận biết. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV cho HS hát lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ 3 - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát vừa ơn. TUẦN 4 Ngày soạn: 09/9/2012 Ngày dạy: 11/9/2012 HỌC HÁT BÀI: Bạn ơi lắng nghe Kể chuyện Âm nhạc I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động. - HS biết bài hát là của dân tộc Ba - na (Tây Nguyên). - Giáo dục HS biết yêu cảnh đẹp thiên nhiên của quê hương, đất nước mình. - HS nghe câu chuyện và có thêm hiểu biết về tác dụng của âm nhạc đối với cuộc sống. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4. Tranh ảnh minh hoạ cho bài hát và câu chuyện. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 3’ GV cho HS luyện thanh. Mời 1 - 2 HS lên kiểm tra bài cũ bài hát Em yêu hòa bình . 2. Bài mới: 28’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Nội dung 1: Học hát bài Bạn ơi lắng nghe. Hoạt động 1: Dạy hát. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - GV cho HS nghe băng hát mẫu. - GV dạy hát từng câu. - Sau khi tập xong bài hát, GV cho HS hát luyện tập. - GV sửa sai, nhận xét Hoạt động 2: Rèn luyện kó năng vỗ đệm, vận động. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách, nhòp. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - GV mời nhóm hoặc cá nhân trình bày lại bài hát. Nội dung 2: Kể chuyện Âm nhạc. - GV đọc qua câu chuyện một lần. - GV chỉ đònh 1 -– 2 HS đọc lại câu chuyện. - GV đặt một số câu hỏi cho HS trả lời. - GV yêu cầu HS kể lại câu chuyện và nói lên suy nghó, tình cảm của mình về câu chuyện. - GV nêu ý nghóa câu chuyện. - HS ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - HS lắng nghe. - HS học hát từng câu. - HS thực hiện. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - HS trả lời. - HS thực hiện. - HS chú ý lắng nghe. 3. Củng cố: 3’ - GV cho HS hát lại bài hát kết hợp vận động theo nhạc 1 - 2 lần. 4 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát để tiết sau ôn tập được tốt hơn. TUẦN 5 Ngày soạn: 16/9/2012 Ngày dạy: 18/9/2012 ÔN TẬP BÀI HÁT: Bạn ơi lắng nghe GIỚI THIỆU HÌNH NỐT TRẮNG. BÀI TẬP TIẾT TẤU I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - HS tập biểu diễn bài hát với một số động tác phụ họa trước lớp. - Biết và thể hiện giá trò độ dài của nốt trắng. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4. Chuẩn bò một vài động tác phụ họa cho bài hát. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn hát. - GV cho HS luyện thanh - GV cho HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - Mời HS biểu diễn trước lớp. - GV nhận xét. Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - GV HD HS vài động tác vận động phụ hoạ cho bài hát. - GV cho cả lớp thực hiện. - GV mời các tổ, nhóm, tam ca, song ca và cá nhân lên biểu diễn trước lớp. - GV nhận xét. Hoạt động 3: Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu. - GV giới thiệu hình nốt trắng: hình dáng, giá trò độ dài. - GV HD HS thực hiện bài tập tiết tấu kết hợp vỗ đệm. - GV chỉ đònh nhóm, cá nhân thể hiện lại bài tập tiết tấu. - GV nhận xét. - HS luyện thanh - HS thực hiện ôn hát: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS thực hiện. - HS biểu diễn. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. - HS biểu diễn - HS quan sát và chú ý lắng nghe. - HS thực hiện. - HS thực hiện. 3. Củng cố: 3’ 5 - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát và ôn lại bài tập tiết tấu vừa học. TUẦN 6 Ngày soạn: 23/9/2012 Ngày dạy: 25/9/2012 TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1 GIỚI THIỆU MỘT VÀI NHẠC CỤ DÂN TỘC I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS đọc được bài TĐN số 1, thể hiện đúng độ dài các nốt đen, trắng. - Phân biệt được hình dáng các loại nhạc cụ dân tộc và gọi đúng tên: Đàn nhò, đàn tam, đàn tứ, đàn tì bà. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4. - Bảng phụ bài TĐN số 1, tranh minh hoạ các loại nhạc cụ (nếu có). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 3’ - GV cho HS luyện thanh. Mời 1 - 2 HS lên kiểm tra bài cũ bài hát Bạn ơi lắng nghe. 2. Bài mới: 28’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Tập đọc nhạc: TĐN số 1. - GV giới thiệu bài TĐN số 1 - Son la son. - GV gợi ý để HS xác đònh tên nốt, hình nốt. - GV cho HS luyện đọc cao độ theo thang âm. - GV cho HS luyện tập tiết tấu bài TĐN. - GV HD HS TĐN từng câu ngắn. - GV HD HS đọc nhạc, ghép lời. - Cho HS đọc nhạc, ghép lời kết hợp vỗ tay theo phách, nhòp. - GV cho HS luyện tập theo dãy tổ, nhóm, cá nhân. Hoạt động 2: Giới thiệu nhạc cụ dân tộc. - GV giới thiệu cho HS biết hình dáng từng nhạc cụ qua tranh vẽ. - Cho HS nghe băng trích đoạn do từng loại nhạc cụ diễn tấu. - GV cho HS nghe băng lần 2, yêu cầu HS phân biệt âm sắc từng loại nhạc cụ. - GV hỏi lại âm thanh của từng loại nhạc cụ. - HS lắng nghe. - HS xác đònh. - HS luyện cao độ. - HS luyện tiết tấu. - HS tập đọc nhạc. - HS thực hiện - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS quan sát. - HS lắng nghe. - HS nghe và phân biệt. - HS trả lời. 3. Củng cố: 3’ 6 - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học và cho HS đọc lại bài TĐN số 1 vài lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài. TUẦN 7 Ngày soạn: 30/9/2012 Ngày dạy: 02/10/2012 ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: Em yêu hòa bình, Bạn ơi lắng nghe ÔN TẬP TĐN SỐ 1 I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và đúng nhòp. - HS thể hiện bài hát kết hợp vỗ đệm và cách hát hoà giọng, đối đáp, hát kết hợp vận động phụ hoạ. - HS đọc nhạc, ghép lời kết hợp vỗ đệm theo phách bài TĐN số 1. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn tập 2 bài hát. - GV cho HS luyện thanh. - GV cho HS ôn tập 2 bài hát bằng nhiều hình thức: hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp vỗ đệm và hát hoà giọng, đối đáp. - GV HD HS một vài động tác phụ hoạ cho bài hát. - GV sửa sai, nhận xét. Hoạt động 2: Ôn tập TĐN số 1. - GV cho HS luyện cao độ và tiết tấu. - GV cho HS ôn tập bài TĐN số 1. - GV cho HS đọc nhạc, ghép lời vỗ tay theo phách, nhòp. - GV cho HS luyện tập theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - GV nhận xét. - HS luyện thanh. - HS thực hiện ôn hát: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. 3. Củng cố: 3’ 7 - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học và cho HS hát lại 2 bài hát kết hợp vận động phụ hoạ 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại 2 bài hát và bài TĐN số 1. TUẦN 8 Ngày soạn: 07/10/2012 Ngày dạy: 09/10/2012 HỌC HÁT BÀI: Trên ngựa ta phi nhanh Nhạc và lời: Phong Nhã I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động. - Giáo dục HS tình cảm đối với quê hương, đất nước mình. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4 - Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 3’ - GV cho HS luyện thanh và mời 1 – 2 HS lên KTBC. 2. Bài mới: 28’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - GV cho HS nghe băng hát mẫu - GV cho HS đọc đồng thanh lời ca 1 - 2 lần, sau đó GV gọi 1 - 2 HS đọc lại lời ca. - GV dạy hát từng câu. - Sau khi tập xong bài hát, GV cho HS hát đi hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - GV sửa sai, nhận xét Hoạt động 2: Rèn luyện kó năng vỗ đệm, vận động. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay theo nhòp 2. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - GV mời nhóm hoặc cá nhân trình bày lại bài hát. - HS ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca theo HD của GV. - HS học hát từng câu. - HS thực hiện: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. 3. Củng cố: 3’ 8 - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học. - GV cho HS hát lại bài hát kết hợp vận động theo nhạc 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát để tiết sau ôn tập được tốt hơn. TUẦN 9 Ngày soạn: 14/10/2012 Ngày dạy: 16/10/2012 ÔN TẬP BÀI HÁT: Trên ngựa ta phi nhanh TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2 I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. Rèn luyện kỹ năng vỗ đệm, vận động. - HS đọc nhạc và ghép lời được bài tập đọc nhạc số 2. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4 - Chuẩn bò một vài động tác phụ hoạ để hướng dẫn cho HS. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn hát. - GV cho HS luyện thanh. - GV cho HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - GV HD HS vài động tác vận động phụ hoạ cho bài hát. - GV cho cả lớp thực hiện. - GV nhận xét. Hoạt động 2: Tập đọc nhạc: TĐN số 2 –- Nắng vàng. - GV giới thiệu bài TĐN số 2. - GV gợi ý để HS xác đònh tên nốt, hình nốt. - GV cho HS luyện đọc cao độ theo thang âm. - GV cho HS luyện tập tiết tấu bài TĐN. - GV HD HS TĐN từng câu ngắn. - GV HD HS đọc nhạc, ghép lời. - Cho HS đọc nhạc, ghép lời kết hợp vỗ tay theo - HS luyện thanh. - HS thực hiện ôn hát. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. - HS xác đònh. - HS luyện cao độ. - HS luyện tiết tấu. - HS tập đọc nhạc. - HS thực hiện - HS thực hiện. 9 phách, nhòp. - GV cho HS luyện tập theo dãy tổ, nhóm, cá nhân. - HS thực hiện. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV cho HS hát lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát vừa ơn. TUẦN 10 Ngày soạn: 21/10/2012 Ngày dạy: 23/10/2012 HỌC HÁT BÀI: Khăn quàng thắm mãi vai em Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động. - Giáo dục HS biết vươn lên trong học tập, xứng đáng là thế hệ tương lai của đất nước. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4 - Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 3’ - GV cho HS luyện thanh và mời 1 – 2 HS lên KTBC. 2. Bài mới: 28’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - GV cho HS nghe băng hát mẫu - GV cho HS đọc đồng thanh lời ca 1 - 2 lần, sau đó GV gọi 1 - 2 HS đọc lại lời ca. - GV dạy hát từng câu. - Sau khi tập xong bài hát, GV cho HS hát đi hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - GV sửa sai, nhận xét Hoạt động 2: Rèn luyện kó năng vỗ đệm, vận động. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay theo nhòp 2. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - HS ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca theo HD của GV. - HS học hát từng câu. - HS thực hiện: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. 10 [...]... động phụ hoạ 1 - 2 lần 4 Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại 2 bài hát Ngày soạn: 16/ 04/ 20 14 TUẦN 31 Ngày dạy: 18/ 04/ 20 14 ÔN TẬP TĐN SỐ 7, SỐ 8 I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS đọc nhạc, ghép lời 2 bài TĐN - Rèn luyện kỹ năng vỗ đệm - HS được nghe một số bài hát trong chương trình và trích đoạn 1 bản nhạc không lời II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4 - Chuẩn bò một vài... NHẠC: TĐN SỐ 4 HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca Rèn luyện kỹ năng vỗ đệm, vận động HS đọc nhạc và ghép lời được bài tập đọc nhạc số 4 II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4 Chuẩn bò một vài động tác phụ hoạ để hướng dẫn cho HS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 1 2 Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO... soạn: 02/ 04/ 20 14 ÔN TẬP BÀI HÁT: Thiếu Ngày dạy: 04/ 04/ 20 14 nhi thế giới liên hoan TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 8 I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và đúng nhòp HS thể hiện bài hát kết hợp vỗ đệm và cách hát hoà giọng, đối đáp, hát kết hợp vận động phụ hoạ HS đọc thang âm: Đô - Rê - Mi - Son - La với âm hình tiết tấu có nốt trắng, nốt đen và nốt móc đơn II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ... lần 4 Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát và bài TĐN số 7, số 8 TUẦN 32 Ngày soạn: 23/ 04/ 20 14 HỌC HÁT BÀI TỰ CHỌN: Ngày dạy: 25/ 04/ 20 14 Giấc mơ của bé Nhạc và lời:Xuân Giao I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động HS biết thêm một bài hát ngoại khóa II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp. .. các nhóm Dặn dò: 2’ GV dặn HS về nhà ôn lại 3 bài hát vừa ôn TUẦN 34 Ngày soạn: 07/05/20 14 Ngày dạy: 09/05/20 14 ÔN TẬP 2 BÀI TẬP ĐỌC NHẠC I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS đọc nhạc, ghép lời 2 bài TĐN - HS thể hiện bài hát kết hợp vỗ tay theo phách, nhòp và tiết tấu lời ca II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4 - Chuẩn bò một vài động tác phụ hoạ để hướng dẫn cho HS III CÁC... theo phách 1 - 2 lần 4 Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại 2 bài TĐN vừa ôn TUẦN 35 Ngày soạn: 14/ 05/20 14 Ngày dạy: 16/05/20 14 Tập biểu diễn các bài hát đã học I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca các bài hát đã học HS mạnh dạn tham gia biểu diễn các bài hát trước lớp II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4 Nghiên cứu kỹ trò chơi... được tốt hơn TUẦN 24 Ngày soạn: 26/02/20 14 ÔN TẬP BÀI HÁT: Chim sáo Ngày dạy: 28/02/20 14 ÔN TẬP TĐN SỐ 5, SỐ 6 I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và đúng nhòp HS thể hiện bài hát kết hợp vỗ đệm và cách hát hoà giọng, đối đáp, hát kết hợp vận động phụ hoạ HS đọc nhạc, ghép lời 2 bài TĐN II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4 Chuẩn bò một vài động... biết bài hát là một bài hát Nga, tính chất âm nhạc nhòp nhàng, vui tươi Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động - II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 1 - Bài cũ: 3’ GV cho cả lớp hát lại một trong các bài hát đã học ở HK1 để khởi động giọng GV bắt giọng, đệm đàn 2 Bài mới: 28’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH động 1:... lần 4 Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại 3 bài hát và đọc trước lời ca bài hát Chú voi con ở Bản Đôn TUẦN 26 Ngày soạn: 12/03/20 14 Ngày dạy: 14/ 03/20 14 HỌC HÁT BÀI: Chú voi con ở Bản Đôn Nhạc và lời: Phạm Tuyên I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động HS biết bài hát là sáng tác của tác giả Phạm Tuyên II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc. .. BÀI TẬP ĐỌC NHẠC I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS đọc nhạc, ghép lời 2 bài TĐN - HS thể hiện bài hát kết hợp vỗ tay theo phách, nhòp và tiết tấu lời ca II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4 - Chuẩn bò một vài động tác phụ hoạ để hướng dẫn cho HS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 1 2 Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN . ghi nhạc ở lớp 3 I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS ôn tập lại một số bài hát đã học ở lớp 3. - Nhớ một số kí hiệu ghi nhạc đã học. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc. biệt được hình dáng các loại nhạc cụ dân tộc và gọi đúng tên: Đàn nhò, đàn tam, đàn tứ, đàn tì bà. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4. - Bảng phụ bài. và vận động. - Giáo dục HS biết vươn lên trong học tập, xứng đáng là thế hệ tương lai của đất nước. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4 - Bảng phụ chép
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 4, Giáo án âm nhạc lớp 4,