0

Giáo án GDCD 6 cả năm_CKTKN_Bộ 4

72 860 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:52

Tuần 1 Ngày soạn:18/8/2012 Tiết 1 Ngày dạy: 21/8/2012 BÀI 1 TỰ CHĂM SÓC, RÈN LUYỆN THÂN THỂ. I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1./Kiến thức: -Giúp học sinh hiểu biết những biểu hiện của việc tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể. - Ý nghĩa của việc tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể. 2/ Kỹ năng: - Học sinh biết tự đề ra kế hoạch luyện tập thể dục thể thao, có ý thức thường xuyên tự rèn luyện thân thể. -Biết quý trọng sức khoẻ của bản thân và của người khác. - Biết vận động mọi người cùng tham gia và hưởng ứng phong trào thể dục, thể thao . 3/ Thái độ: Học sinh có ý thức thường xuyên rèn luyện thân thể, giữ gìn và chăm sóc sức khoẻ cho bản thân. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: -KN tư duy phê phán -KN tự nhận thức -KN sáng tạo - Kĩ năng đặt mục tiêu -KN lập kế hoạch III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: - Giải quyết vấn đề -Động não -Xử lí tình huống -Liên hệ và tự liên hệ - Thảo luận nhóm - Kích thích tư duy - Sắm vai. IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: -GV: Tranh ảnh bài 6 trong bộ tranh GDCD do công ti Thiết bị Giáo dục I sản xuất, giấy khổ lớn, bút dạ , câu chuyện, tục ngữ ca dao nói về sức khoẻ và chăm sóc sức khoẻ. Giáo án, SGK, SGV … -HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: Chào lớp, nắm sĩ số ( vắng, lí do). 2/Kiểm tra bài cũ:( kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3/ Bài mới. a) Khám phá: Cha ông ta thường nói: " Có sức khoẻ là có tất cả, sức khoẻ quý hơn vàng " Vậy sức khoẻ là gì? Vì sao phải tự chăm sóc, rèn luyện thân thể và thực hiện việc đó bằng cách nào? b) Kết nối: GV dẫn dắt vào bài mới. Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản cần đạt Hoạt động 1 Tìm hiểu nội dung truyện đọc. GV. Gọi Hs đọc truyện SGK. Và quan sát tranh GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận nhóm 1. Điều kì diệu nào đã đến với Minh trong mùa hè vừa qua?. 2. Vì sao Minh có được điều kì diệu ấy? 3. Theo em sức khoẻ có cần cho mỗi người không? Vì sao? HS thảo luận, nhận xét. GV bổ sung và KL: Sức khoẻ là rất quan trọng trong mỗi chúng ta , “ Sức khoẻ là vàng” , sức khoẻ là thứ chúng ta không thể bỏ tiền ra mua được mà nó là kết quả của quá trình tự rèn luyện , chăm sóc bản thân . Hoạt động 2: Liên hệ tới bản thân GV nêu câu hỏi cho HS trả lời 1. Em đã làm gì để tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể ở khu nội trú nhà trường? 2. Những việc em chưa làm được để tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể? Cách khắc phục của em? Hoạt động 3 Tìm hiểu nội dung bài học GV nêu câu hỏi - HS trả lời. 1. Thế nào là tự chăm sóc, rèn luyện thân thể? I . Ytuyện đọc: Nhóm 1 - Mùa hè này Minh được đi tập bơi và biết bơi. Nhóm 2 - Minh được thầy giáo Quân hướng dẫn cách tập luyện thể thao. Nhóm 3 - Con người có sức khoẻ thì mới tham gia tốt các hoạt động học tập, lao động… - HS tự liên hệ - HS tự nêu hướng khắc phục. GV bổ sung và KL II . Nội sung bài học : 1. Thế nào là tự chăm sóc, rèn luyện thân thể?. Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể là biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống điều độ, thường xuyên luyện tập thể dục, năng chơi thể thao, tích cực phòng và chữa bệnh, không hút thuốc lá và dùng các 2. Theo em SK cú ý ngha gỡ i vi hc tp? Lao ng? Vui chi gii trớ?. 3. Em hóy nờu cỏch rốn luyn ca bn thõn? Hot ng 4 Luyn tp. - GV yờu cu HS lm BT a, SGK trang 5. - Nờu tỏc hi ca vic nghin thuc lỏ, ung ru bia?. cht kớch thớch khỏc. 2. í ngha: - Sc kho l vn quý ca con ngi. - Sc kho tt giỳp chỳng ta hc tp, lao ng cú hiu qu, cú cuc sng lc quan, vui ti hnh phỳc. 3. Cỏch rốn luyn SK. - n ung iu cht dinh dng (chỳ ý an ton thc phm). - Hng ngy tớch cc luyn tp TDTT. - Phũng bnh hn cha bnh. - Khi mc bnh tớch cc cha chy trit . III. Bi tp: Bi tp a -Đánh dấu '+' vào ô tơng ứng với những biểu hiện biết tự chăm sóc sức khỏe -Đáp án: a, e, g, h, i. Bi tp b) Nờu tỏc hi ca vic nghin thuc lỏ, ung ru bia? * ỏp ỏn: Gõy ung th ph ễ nhim khụng khớ Gõy mt trt t 5. Cng c - Dn dũ: - Lm th no t chm súc , t rốn luyn thõn th - í ngha ca vic chm súc sc kho ? - Lờn k hoch cho mỡnh v chm súc , rốn luyn thõn th ? Chun b bi 2 Siờng nng , kiờn trỡ . - c v tr li cỏc cõu hi trong truyn Bỏc H t hc ngoi ng - Nhng biu hin ca siờng nng , kiờn trỡ . - Su tm mt s cõu ca dao , tc ng v siờng nng , kiờn trỡ . Tun 2,3 Ngy son:25/8/2012 Tit 2,2 Ngy dy: 28/8/2012 4/9/2012 BI 2: SIấNG NNG - KIấN TRè I/ Mc tiờu bi hc. 1/ Kin thc: Giỳp hc sinh hiu th no l siờng nng, kiờn trỡ, nhng biu hin ca siờng nng, kiờn trỡ v ý ngha ca nú. 2/ K nng: - Cú kh nng t rốn luyn c tớnh siờng nng. - Phác thảo được kế hoạch vượt khó, kiên trì, bền bỉ trong học tập, lao động và các hoạt động khác để trở thành người tốt. 3/Thái độ: Học sinh yêu thích lao động và quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, công việc có ích đã đề ra. Quyết tâm rèn luyện tính siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động và các hoạt động khác. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: -KN tư duy phê phán -KN tự nhận thức -KN sáng tạo -KN đặt mục tiêu -KN xác địng giá trị về biểu hiện và ý nghĩa của giá trị -Kĩ năng tư duy phê phán III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: -Liên hệ và tự liên hệ - Thảo luận nhóm - Sắm vai -Xử lí tình huống IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: -GV:Bài tập trắc nghiệm, chuyện kể về các tấm gương danh nhân, bài tập tình huống.Tranh ảnh bài 6 trong bộ tranh GDCD do công ti Thiết bị Giáo dục I sản xuất, SGK, SGV, giáo án. -HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: Chào lớp, nắm sĩ số ( vắng, lí do). 2/Kiểm tra bài cũ: - Muốn có sức khoẻ tốt chúng ta cần phải làm gì?. - Hãy trình bày kế hoạch tập luyện TDTT? - Hãy kể một vài việc làm chứng tỏ em biết chăm sóc sức khoẻ cho bản thân? 3/ Bài mới. a) Khám phá: b) Kết nối: Một người luôn thành công trong các lĩnh vực của cuộc sống thì không thể thiếu được đức tính siêng năng kiên trì. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tác dụng của đức tính siêng năng kiên trì . Hoạt động dạy và học Kiến thức cơ bản cần đạt Hoạt động 1 Tìm hiểu truyện đọc SGK và hình thành khái niệm GV Gọi Hs đọc truyện SGK, nêu câu hỏi cho HS thảo luận nhóm: 1. Bác hồ của chúng ta sử dụng được bao nhiêu thứ tiếng nước ngoài? ( GV bổ sung ngoài ra Bác còn biết tiếng Nhật, Đức, Ý…) I. Truyện đọc: - Nhóm 1: Bác Hồ biết các thứ tiếng Pháp Anh, nga Trung Quốc… - Nhóm 2: 2. Bác đã tự học như thế nào? 3. Bác đã gặp những khó khăn gì trong quá trình tự học?. 4. Cách học của Bác thể hiện đức tính gì?. - HS quan sát một số tranh Hoạt động 2 Tìm hiểu nội dung bài học GV nêu câu hỏi – HS trả lời và ghi bài học. 1.Thế nào là siêng năng?Cho ví dụ? 2.Trái với siêng năng là gì? Cho ví dụ? 3. Thế nào là kiên trì? 4. Trái với kiên trì là gì? Cho ví dụ? 5. Nêu mối quan hệ giữa siêng năng và kiên trì? Hoạt động 3 Liên hệ thực tế về siêng năng, kiên trì GV chia HS thành 4 nhóm thảo luận theo 4 nội dung câu hỏi sau: 1. Kể tên những danh nhân mà nhờ có tính siêng năng, kiên trì đã thành công xuất sắc trong sự nghiệp?. 2. Kể một vài việc làm của em chứng tỏ sự siêng năng, kiên trì?. 3. Kể những tấm gương siêng năng trong học tập mà em biết. 4. Khi nào thì cần phải siêng năng, kiên trì?. HS thảo luận, đại diện nhóm trình bày, nhận xét, bổ sung sau đó GV chốt lại. Hoạt động 4 + Bác học thêm vào giờ nghỉ ban đêm. + Nhờ các thuỷ thủ giảng bài, viết 10 từ vào tay, sáng chiều tự học… - Nhóm 3: Bác không được học ở trường, vừa làm việc vừa học, tuổi cao… - Nhóm 4: Thể hiện tính siêng năng, kiên trì. II. Nội dung bài học: 1. Thế nào là siêng năng, kiên trì? - Siêng năng là đức tính của con người, biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên đều đặn. + Trái với siêng năng là lười biếng, sống dựa dẫm, ỉ lại, ăn bám - Kiên trì là sự quyết tâm làm đến cùng dù có gặp khó khăn gian khổ. + Trái với kiên trì là: nản lòng, chóng chán - Gĩưa chúng có mối quan hệ tương tác , hỗ trợ cho nhau để dẫn đến thành công …. Luyện tập. - GV hướng dẫn học sinh làm bài tập a, SGK/7. - BT tình huống: Chuẩn bị cho giờ Kiểm tra môn văn ngày mai, Tuấn đang ngồi ôn bài thì Nam và Hải đến rủ đi chơi điện tử. Nếu em là Tuấn em sẽ làm gì? ( Tổ chức hs chơi sắm vai ) III. Bài tập: - Bài tập a 5. Cũng cố - Dặn dò: -Thế nào là siêng năng ? - Thế nào là kiên trì ? - Mối quan hệ giữa siêng năng , kiên trì ? - Nêu một số câu ca dao , tục ngữ về siêng năng, kiên trì ? HS chuẩn bị cho phần 2 của bài TIẾT 2 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: a.Thế nào là siêng năng?Trái với siêng năng là gì? Cho ví dụ? b.Thế nào là kiên trì?Trái với kiên trì là gì? Cho ví dụ? 3. Giới thiệu bài mới: GV sơ lược phần học trước, dẫn dắt HS vào phần tiếp theo của bài học. 4. dạy và học bài mới: Hoạt động dạy và học Kiến thức cơ bản cần đạt Hoạt động 1 Tìm biểu hiện của siêng năng, kiên trì. Chia lớp thành 3 nhóm thảo luận theo 3 nội dung sau: 1. Tìm biểu hiện siêng năng, kiên trì trong học tập? 2.Tìm biểu hiện siêng năng trong lao động?. 3. Tìm những câu tục ngữ , ca dao , danh ngôn nói về siêng năng, kiên trì? HS: Thảo luận, nhận xét, bổ sung, GV chốt lại. GV bổ sung những câu tục ngữ , ca dao , danh ngôn nói về siêng năng, kiên trì: “ Sắt không dùng sẽ bị gỉ” “ Nước không chảy không trong” “ Mưa dầm thấm lâu” “ Luyện mới thành tài , miệt mài tất giỏi” “ Có công mài sắt, có ngày nên kim” Hoạt động 2 Tìm hiểu ý nghĩa và cách rèn luyện siêng năng, kiên trì Gv yêu cầu Hs nhắc lại quan niệm về siêng năng của Bác Hồ. Rồi đặt câu hỏi: 1. Siêng năng, kiên trì có ý nghĩa như thế nào? 2. Em hãy nêu cách rèn luyện của bản thân trong học tập, lao động và các hoạt động khác? Hoạt động 3 Luyện tập Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập b, c SGK/7. Làm bài tập sách bài tập. GV hướng dẫn HS lập ra phương hướng , kế hoạch rèn luyện siêng năng, kiên trì : Thứ / Ngày Biểu hiện hàng ngày Siêng Năng Kiên trì Đã SN Chưa SN Đã KT Chưa KT Thứ 2 - Học tập - Gíup bố , mẹ + + + + … …. … … … …. 2. Ý nghĩa: - Siêng năng, kiên trì giúp con người thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. 3. Cách rèn luyện: - Phải cần cù tự giác làm việc không ngại khó ngại khổ, cụ thể: + Trong học tập: đi học chuyên cần, chăm chỉ học, làm bài, có kế hoạch học tập + Trong lao động: Chăm làm việc nhà, không ngại khó miệt mài với công việc. + Trong các hoạt động khác: ( kiên trì luyện tập TDTT, đấu tranh phòng chốngTNXH, bảo vệ môi trường ) III. Bài tập: - Bài tập b, c 5. Cũng cố - Dặn dò: - Vì sao phải siêng năng kiên trì? Cho ví dụ?. - Những biểu hiện cụ thể của siêng năng kiên trì là gì ? - Siêng năng kiên trì giúp chúng ta những gì ? - Cách rèn luyện siêng năng, kiên trì ? - Chuẩn bị bài học Tiết kiệm - Tìm hiểu truyện đọc “ Thảo và Hà” Tuần 4 Ngày soạn:8/9/2012 Tiết 4 Ngày dạy: 11/9/2012 Bài 3 TIẾT KIỆM A. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức: Giúp hs hiểu thế nào là tiết kiệm, cách tiết kiệm và ý nghĩa của nó. 2. Kỹ năng: Học sinh biết sống tiết kiệm, không xa hoa lãng phí. 3. Thái độ: Học sinh thường xuyên có ý thức tiết kiệm về mọi mặt ( thời gian, tiền của, đồ dùng, dụng cụ học tập, lao động ). B. Phương pháp: - Thảo luận nhóm - Phân tich, xử lí tình huống. C. Tư liệu, phương tiện - Những mẩu chuyện về gương tiết kiệm. - Tục ngữ, ca dao, danh ngôn liên quan. - HS xem trước nội dung bài học. D. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ : 1. Vì sao phải siêng năng, kiên trì? 2. Hãy tìm 5 câu ca dao ,tục ngữ,danh ngôn nói về siêng năng, kiên trì và giải thích một câu trong năm câu đó? 3: Giới thiệu bài mới ; GV nêu vấn đề : Theo em hiểu như thế nào là tiết kiệm ? HS trả lời theo suy nghĩ – GV dẫn dắt vào bài . 4. Dạy và học bài mới: Hoạt động dạy và học Kiến thức cơ bản cần đạt Hoạt động 1 Tìm hiểu truyện đọc GV. Gọi Hs đọc truyện“ Thảo và Hà” và quan sát tranh Chia lớp 5 nhóm thảo luận những nội dung sau: 1. Thảo và Hà có xứng đáng để được mẹ thưởng tiền không? Vì sao?. 2.Thảo có suy nghĩ gì khi được mẹ thưởng tiền?. 3. Hà có những suy nghĩ gì trước và sau khi đến nhà Thảo?. I. Truyện đọc - Nhóm 1: Không xứng đáng. Vì đạt thành tích trong học tập là nhiệm vụ của người con trong gia đình và người HS. Ngoài việc học, còn phải có trách nhiệm lao động để phát triển kinh tế gia đình. - Nhóm 2: Thảo không đòi hỏi, ngược lại Thảo còn phải lo cho gia đình vì điều kiện khó khăn… - Nhóm 3 Hà ân hận vì việc làm của mình, Hà 4. Việc làm của Thảo thể hiện đức tính gì?. Hoạt động 2 Tìm hiểu nội dung bài học. GV nêu câu hỏi: 1.Thế nào là tiết kiệm?Chúng ta cần phải tiết kiệm những gì? Cho ví dụ? 2. Trái với tiết kiệm là gì? Cho ví dụ? 3. Hãy phân tích tác hại của sự keo kiệt, hà tiện?. 4. Vì sao cần phải tiết kiệm? Hoạt động 3 Rèn luyện cách thực hành tiết kiệm Gv: Chia lớp làm 4 nhóm thảo luận theo 4 nd sau: - Nhóm 1: Tiết kiệm trong gia đình. - Nhóm 2: Tiết kiệm ở lớp. - Nhóm 3: Tiết kiệm ở trường. - Nhóm 4: Tiết kiệm ở ngoài xã hội HS thảo luận, trình bày, bổ sung sau đó gv nhận xét, chốt lại và nêu câu hỏi: ? Mỗi HS cần thực hành tiết kiệm như thế nào? Vì sao phải xa lánh lối sống đua đòi? Hoạt động 4 Luyện tập - Củng cố GV hướng dẫn HS làm bài tập a SGK/10 Đọc truyện "chú heo rô bốt" ( sách bài tập) thương mẹ và hứa sẽ tiết kiệm. Nhóm 4 Thảo có đức tính tiết kiệm … II. Nội dung bài học : 1. Thế nào là tiết kiệm? - Tiết kiệm là biết sử dụng đúng mức, hợp lí của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác. - Trái với tiết kiệm là: xa hoa, lãng phí, keo kiệt, hà tiện 2. Ý nghĩa: - Tiết kiệm thể hiện sự quý trọng sức lao động của mình và của người khác. - Làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước. 3. Học sinh phải rèn luyện và thực hành tiết kiệm ntn? - Biết kiềm chế những ham muốn thấp hèn. - Xa lánh lối sống đua đòi, ăn chơi hoang phí. - Sắp xếp việc làm khoa học tránh lãng phí thời gian. - Tận dụng, bảo quản những dụng cụ học tập, lao động. - Sử dụng điện nước hợp lí. III. Bài tập: - Bài a – SGK - Sách bài tập 5. Cũng cố - Dặn dò: - Yêu cầu Hs khái quát nd toàn bài. - Làm các bài tập b,c,SGK/10 - Chuẩn bị cho tiết 5 Bài 4 LỄ ĐỘ - Đọc và tìm hiểu truyện “Em Thuỷ” Tuần 5 Ngày soạn: 15/9/2012 Tiết 5 Ngày dạy: 18/9/2012 Bài 4 LỄ ĐỘ A. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức: Giúp hs hiểu thế nào là lễ độ và ý nghĩa của nó. 2. Kỹ năng: Học sinh biết tự đánh giá hành vi của bản thân và kịp thời điều chỉnh hành vi của mình. 3. Thái độ: Học sinh có ý thức và thói quen rèn luyện tính lễ độ khi giao tiếp với những người lớn tuổi hơn mình và với bạn bè. B. Phương pháp: - Xử lí tình huống - Thảo luận nhóm C. Tư liệu, phương tiện: - SGK, SGV GDCD 6, tranh ảnh - Chuyện kể, ca dao, tục ngữ, bài tập… - Xem trước nội dung bài học. D. Các hoạt động dạy và học : 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ a. Thế nào là tiết kiệm? Em đã thực hành tiết kiệm như thế nào? b. Tìm những hành vi trái với tiết kiệm, và hậu quả của nó?. 3. Giới thiệu bài mới. Đặt vấn đề: Gv hỏi một số học sinh: Trước khi đi học, khi đi học về; Khi cô giáo vào lớp các em cần phải làm gì? Sau đó dẫn dắt các em vào bài học. 4. Dạy và học bài mới: Hoạt động dạy và học Kiến thức cơ bản cần đạt Hoạt động 1 Tìm hiểu truyện đọc GV mời Hs đọc truyện SGK và Quan sát tranh : GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm với các câu hỏi: 1. Thuỷ đã làm gì khi khách đến nhà? 2. Em có suy nghĩ gì về cách cư xử của Thuỷ? Hoạt động 2 Phân tích nội dung bài học GV nêu câu hỏi: I. Truyện đọc: Nhóm 1: + Kéo ghế mời khách, đi pha trà, mời bà và khách uống trà. + Xin phép bà nói chưyện, giới thiệu bố, mẹ. + Vui vẻ kể chuyện học, hoạt động đội, lớp… + Tiễn khách và hẹn gặp lại. Nhóm 2 Thuỷ thể hiện là một HS ngoan, lễ độ II. Nội dung bài học : [...]... Phát phiếu học tập cho 4 nhóm 1 Chúng ta cần biết ơn những ai? Vì - Ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, các anh sao? hùng liệt sĩ… 2 Trái với biết ơn là gì? Cho ví dụ - Vô ơn, bội nghĩa… 3 Em thử đoán xem điều gì có thể xảy ra - Mọi người sẽ coi thường, xa lánh… đối với những người vô ơn, bội nghĩa? 4. Hãy kể những việc làm của em thể - HS tự kể hiện sự biết ơn? ( ông bà, cha mẹ, Thầy cô giáo, những người đã... cho bài bài 6 BIẾT ƠN Tuần 7 Tiết 7 Ngày soạn: 29/9/2012 Ngày dạy: 2/10/2012 Bài 6 BIẾT ƠN A Mục tiêu bài học: 1 Kiến thức: Giúp HS hiểu thế nào là biết ơn, cần biết ơn những ai, cách thể hiện lòng biết ơn và ý nghĩa của nó 2 Kĩ năng: HS biết tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về lòng biết ơn Có ý thức tự nguyện làm những việc thể hiện sự biết ơn đối với cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, những... quyên góp, ủng hộ - Phê phán sự vô ơn, bội nghĩa diễn ra trong cuộc sống hằng ngày Hoạt động 4 III Bài tập: A Trong những câu ca dao tục ngữ sau câu nào nói về lòng biết ơn? 1 Ăn cháo đá bát - Câu 2, 3, 4, 5, 2 Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 3 Công cha như núi Thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguờn chảy ra 4 Uống nước nhớ nguồn 5 Mẹ già ở tấm lều tranh Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con 6 Tốt gỗ hơn tốt nước... tranh về cảnh đẹp thiên nhiên sau đó GV dẫn dắt vào bài 4 Dạy và học bài mới: Hoạt động dạy và học Kiến thức cơ bản cần đạt Hoạt động 1 I Đặt vấn đề: Tìm hiểu nội dung truyện đọc HS đọc truyện sgk GV nêu câu hỏi cho HS trả lời: - Mây, núi, đường quanh co, 1 Những chi tiết nào nói lên cảnh đẹp của thiên những vùng đất xanh mướt bởi nhiên? nương ngô, chè, sắn… 2 Em có suy nghĩ và cảm xúc gì trước cảnh đẹp... Đọc truyện " em bé bán quạt; Chúng em thật có lỗi" SBT GDCD 6/ 23, 24 5 Cũng cố - Dặn dò: -Thế nào là lịch sự, tế nhị? - Học bài, làm bài tập b,c SGK/27 - Chuẩn bị bài 13 – Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội + N1 : Đọc và phân tích truyện “Điều ước của Trương Quế Chi” + N2,3 : Thế nào là TCTGTHĐTT, XH ? Nó có cần thiết trong hoạt động của chúng ta ? + N4 : Sưu tầm những câu... lễ độ? - Tránh xa và phê phán thái độ vô lễ Hoạt động 4 Luyện tập - củng cố III Bài tập: GV hướng dẫn học sinh làm bài tập c, a - Bài tập a sgk/13 - Bài tập c Yêu cầu HS kể những tấm gương thể hiện tố - HS tự kể và sưu tầm, giới thiệu đức tính này.Nêu những câu ca dao, tục ngữ, nói về lễ độ 5 Cũng cố - Dặn dò: - Yêu cầu Hs khái quát nd toàn bài - Học bài , làm bài tập SGK Chuẩn bị cho tiết 6 Bài 5 TÔN... Không khí, bầu trời, sông suối, rừng cây, đồi núi, động thực vật, khoáng sản 2 Thế nào là yêu thiên nhiên sống hoà hợp với - Yêu thiên nhiên sống hoà hợp thiên nhiên? với thiên nhiên là sự gắn bó, rung động trước cảnh đẹp của thiên nhiên; Yêu quý, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên 3 Hãy kể một số danh lam thắng cảnh của đất - Danh lam thắng cảnh: Hạ Long, nước mà em biết? rừng Cúc Phương, Hồ Ba Bể, Hồ Lăk,... chan hoà với mọi người của bản thân em? Các nhóm trình bày, nhận xét, bổ sung, sau đó gv chốt lại Hoạt động 4 Luyện tập ? Khi thấy các bạn của mình la cà quán sá, hút thuốc, nói tục , Em có thái độ ntn? a Mong muốn được tham gia b Ghê sợ và tránh xa c Không quan tâm vì không liên quan đến mình d Lên án, góp ý cho bạn là không nên như thế và mong muốn xã hội ngăn chặn Hướnh dẫn học sinh làm bài tập a, d... nết còn hơn đẹp người 7 Qua cầu rút ván B Hãy hát một bài hát thể hiện lòng biết ơn? ( nếu còn thời gian gv đọc truyện " Có 1 HS như thế" ( sbt/19) cho cả lớp nghe) 5 Cũng cố - Dặn dò: - Yêu cầu HS khái quát nội dung toàn bài.( gv chiếu lên máy) - Học bài, làm bài tập b, c SGK/19 - Xem trước bài 7 sư tầm tranh ảnh về cảnh đẹp thiên nhiên Tuần 8 Tiết 8 Ngày soạn: 67 /10/2012 Ngày dạy: 9/10/2012 Bài 7... hội - Không ngại khó hoặc lẫn tránh những việc chung - Tham gia tích cực vào các hoạt động của trường, lớp, địa phương tổ chức Hoạt động 3 Thảo luận – Liên hệ tới bản thân GV chia lớp 4 nhóm, thảo luận 4 nội dung sau: 1 Hãy kể những việc làm thể hiện tính tích cực của em? 2 Hãy kể những việc làm thể hiện tính tự giác của em? 3 Em có mơ ước gì về nghề nghiệp, tương lai? 4 Hãy xây dựng kế hoạch để thực . HỌC: -GV: Tranh ảnh bài 6 trong bộ tranh GDCD do công ti Thiết bị Giáo dục I sản xuất, giấy khổ lớn, bút dạ , câu chuyện, tục ngữ ca dao nói về sức khoẻ và chăm sóc sức khoẻ. Giáo án, SGK, SGV … -HS:. các tấm gương danh nhân, bài tập tình huống.Tranh ảnh bài 6 trong bộ tranh GDCD do công ti Thiết bị Giáo dục I sản xuất, SGK, SGV, giáo án. -HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết. V/TIẾN. SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: -KN tư duy phê phán -KN tự nhận thức -KN sáng tạo -KN đặt mục tiêu -KN xác địng giá trị về biểu hiện và ý nghĩa của giá trị -Kĩ năng tư duy phê phán III/CÁC PHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án GDCD 6 cả năm_CKTKN_Bộ 4, Giáo án GDCD 6 cả năm_CKTKN_Bộ 4,