0

Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 15

56 575 0
  • Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 15

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:25

- 1 - Bài: - tiết: 01 Tuần dạy: 01 Ngày dạy:……… 1.MỤC TIÊU: 1.1. Kiến thức: - HS biết: + HĐ 1: - HS biết tác giả của bài Mái trường mến yêu là nhạc só Lê Quang Thắng. + HĐ 2: Biết nội dung bài hát ca ngợi mái trường và các thầy cô yêu q. - HS hiểu: + HĐ 1,2: - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. 1.2. Kỹ năng: - HS thực hiện đươc : HS tập luyện kó năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng và hát lónh xướng - HS thực hiện thành thạo: HS hát đúng giai điệu bài hát. 1.3. Thái độ: - Thói quen:- Thông qua bài hát giáo ducï cho hocï sinh thêm yêu q mái trường, ở đó có những thầy cô ngày đêm chăm sóc, vun trồng những mầm xanh đất nước. - Tính cách:u mái trường,Thầy cơ . 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS hát đúng lời và giai điệu bài hát. 3.CHUẨN BỊ: 3.1. Giáo viên: - Máy hát đóa. - Đóa CD âm nhạc lớp 7. - Bảng phụ bài hát. 3.2. Học sinh: - Sách giáo khoa. - Dụng cụ học tập bộ môn. - Đọc và tìm hiểu nội dung bài hát. - Tìm nghe một số tác phẩm âm nhạc về mái trường, thầy cô, bạn bè và nhạc só Lê Quốc Thắng. 4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1. Ổn đònh tổ chức và kiểm diện: + Lớp 7A1: + Lớp 7A2: + Lớp 7A3: + Lớp 7A4: + Lớp 7A5: Học hát bài: MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU. Bài đọc thêm: NHẠC SĨ BÙI ĐÌNH THẢO VÀ BÀI HÁT ĐI HỌC. - 2 - + Lớp 7A6: - Ổn đònh chỗ ngồi 4.2. Kiểm tra miệng: - Kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập của học sinh. - Kiểm tra kiến thức đọc nhạc cơ bản. 4.3.Tiến trình bài học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC * Họat động 1: Vào bài (5 phút) “Học hát bài: Mái trường mến yêu” - GV giới tiệu đôi nét vềø tác giả Lê Quốc Thắng: - HS lắng nghe. - GV treo bảng phụ bài hát yêu cầu học sinh nhận xét về: + Nhòp? 4/4 (C) + Giọng? Mi thứ + Các dấu hiệu có trong bài: Dấu luyến (2 âm), dấu hoá bất thường (rê thăng). + Bài hát chia làm 2 đoạn: Đoạn a: “Từ đầu… dòu êm”. Đoạn b: Còn lại. * Hoạt động 2: Dạy hát (20p) - Gọi 1 -2 học sinh đọc lời bài hát. - Cho học sinh nghe bài hát qua máy điã 2 lần. - Mỗi câu GV hát mẫu 3-4 lần rồi bắt nhòp cho học sinh hát theo. - Thực hiện tương tự theo lối móc xích cho đến khi hết bài (lưu ý dạy chậm và sửa sai cho học sinh ở các dấu luyến, dấu hoá bất thường). - Hướng dẫn vừa hát vưà gõ phách. - Chia lớp thành 2 dãy thực hiện. - GV lắng nghe, chú ý sửa sai cho HS. - Cho cả lớp hát bài kết hợp đánh nhòp 4/4. - Gọi mỗi nhóm thực hiện 1 lần. - GV lằng nghe, chú ý sửa sai cho HS. - Gọi 3-4 học sinh thực hiện kết họp cho điểm. - GV gọi HS nhận xét. - Cho cả lớp đứng lên vừa hát vừa vận động theo nhòp. 1/ Tìm hiểu bài hát : “Mái trường mến yêu” Nhạc và lời: Lê Quốc Thắng - Đôi nét vè tác giả Lê Quốc Thắng: Ôâng hiện sống ờ Thành Phố Hồ Chí Minh, là tác giả cuả rất nhiều bài hát hay trong đó có bài Phố Xa nổi tiếng. * Nhận xét: - Nhòp: 4/4 (C) - Giọng Mi thứ. 2/ Học hát: *Lời bài hát: Ơi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mên yêu, có loài chim đang hót vang hoà tựa như nói, vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống, thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha. Khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên, khi giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá, thầy bứơc đến trường em mang một tình yêu ước mơ, cho từng ánh mắt trẻ thơ cho từng khú nhạc dòu êm. Như thời gian êm đêm theo tháng năm, như dòng sông gợn đều theo - 3 - * Hoạt động 3: Bài đọc thêm: Nhạc Só Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học. (10p) - GV giới thiệu cho học sinh đôi nét về nhạc só Bùi Đình Thảo, giới thiệu bài hát Đi học (SGK trang 72) - Gọi 1 hs đọc lời bài hát - Cho cả lớp nghe bài qua máy hát. cơn gió, mang tình yêu cuả thầy đến với chúng em, đề dựng xây quê hương tương lai sáng ngời. 3/ Bài đọc thêm: Nhạc Só Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học. 4.4/Tổng kết: - Câu 1 : Hát và vỗ tay theo phách bài hát “Mái trường mến yêu”. - Câu 2 : Hãy kể tên một số bài hát của tác giả Lê Quốc Thắng. 4.5. Hướng dẫn HS tự học: - Đối với bài học ở tiết học này : + Hát `và vỗ tay theo phách bài hát “Mái trướng mến yêu”. - Đối với bài học ở tiết học tiếp theo : + Tập đọc nhạc số 1. + Đọc trước bài đọc thêm. 5/PHỤ LỤC: . . . . Bài:1 - tiết: 02 Tuần dạy: 02 Ngày dạy:26/08/2013 Ôn tập bài hát: MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU. Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 1 Bài đọc thêm: CÂY ĐÀN BẦU. - 4 - 1. MỤC TIÊU: 1.1Kiến thức: - HS biết: + HĐ 1: - HS biết bài TĐN số 1 – Ca ngợi Tổ quốc là sáng tác của nhạc só Hoàng Vân, được viết ở nhòp 2/4. + HĐ 2: Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca - HS hiểu: + HĐ 1,2: Đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp theo tiết tấu của bài - HS hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát Mái trường mến yêu. 1.2.Kó năng: - HS thực hiện đươc : - HS biết trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh. - HS thực hiện thành thạo: Trình bày bài hát kết hợp động tác minh họa. 1.3.Thái độ: - Thói quen : - Có ý thức, cố gắng học hành vươn tới những ước mơ tươi đẹp. - Tính cách:- Qua bài hát giáo dục cho học sinh biết yêu q mái trường, thầy cô giáo để có động cơ học tập tốt hơn. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS đọc được tên nốt nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 1. 3. CHUẨN BỊ: 3.1. Giáo viên: - Đàn Organ, bảng phụ bài TĐN số 7. - GV tập đọc nhạc và hát đúng lời bài TĐN số 7. 3.2.Học sinh: - Học thuộc lời bài hát Mái trường mến yêu. - Viết bài TĐN số 1, nhận xét, tập nhận tên nốt bài TĐN. 4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1. Ổn đònh tổ chức và kiểm diện: - Kiểm tra só số HS. - Ổn đònh tổ chức. + Lớp 7A1: + Lớp 7A2: + Lớp 7A3: + Lớp 7A4: + Lớp 7A5: + Lớp 7A6: - Cho HS hát một bài hát tập thể 4.2. Kiểm tra miệng: - Lồng ghép vào nội dung ôn tập - 5 - 4.3.Tiến trình bài học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC * Hoạt động 1: Vào bài(15p) Ôn tập bài hát: “Mái trường mến yêu” Nhạc và lời: Lê Quốc Thắng - GV thuyết trình giới thiệu bài. Ở tiết trước, chúng ta đã được học một bài hát nói vế mái trường. Hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại và tập một vài động tác minh họa cho bài. Học bài TĐN số 1- Ca ngợi Tổ quốc. - Gv ghi bảng, hs ghi bài - Gv hỏi ? Em hãy nêu nội dung của bài hát Đi cắt lúa? Tính chất của bài? + Hs trả lời: - GV hướng dẫn HS ôn hát: + Luyện thanh. Cả lớp hát lại bài hát: Đi cắt lúa. - GV nhận xét, hướng dẫn HS sửa sai bằng cách hát lại giai điệu bài hát. - Gv hướng dẫn hs minh hoạ một vài động tác - Gv kiểm tra, Hs thực hiện kiểm tra nhóm , cá nhân - Gv nhận xét cho điểm. * Hoạt động 2: Tập đọc nhạc: TĐN số 1(15p) “Ca ngợi tổ quốc” Nhạc và lời: Hòang Vân - Gv ghi bảng, hs ghi bài - Gv treo bảng phụ và giới thiệu bài TĐN. - Gv hướng dẫn HS tìm hiểu bài TĐN: + Bài TĐN viết ở nhòp mấy? Ý nghóa? + Bài hát viết ở giọng gì? - Gv hỏi: Cao độ sử dụng trong bài gồm những nốt nào? + Hs trả lời: - Gv hỏi:Trường độ sử dụng trong bài TĐN gồm những hình nốt nào? + Hs trả lời: - Gv hỏi: Bài TĐN có thể chia thành mấy câu? + Hs trả lời - GV hướng dẫn HS đọc và gõ tiết tấu bài TĐN. - HS chia nhóm luyện tập. - HS trình bày đọc tên nốt nhạc và gõ tiết tấu bài TĐN. * Dạy đọc: - GV cho HS đọc gam Đô trưởng ( C ) 2-3 lần. 1/ Ôn tập bài hát : “Mái trường mến yêu” Nhạc và lời: Lê Quốc Thắng 2/ Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Trích bài: “Ca ngợi tổ quốc” Nhạc và lời: Hòang Vân * Nhận xét: + Nhòp: 2/4 + Giọng Đô trưởng + Cao độ: Đôâ - rê - mi - fa - son - đố. + Trường độ: Đơn, đen, trắng. + Chia thành 2 câu. - 6 - - GV đàn giai điệu câu 1 (2 lần), Hs lắng nghe và cảm nhận. - Gv đàn giai điệu câu 1, Hs đọc nhạc hoà theo ( 3 lần) - GV nhận xét, sửa sai( nếu có) - Tập tương tự như vậy với những câu còn lại theo lối móc xích. TĐN cả bài. - Gv chỉ đònh hs khá đọc cho các bạn nghe. - GV cho HS ghép lời ca. - Gv chia lớp thành 2 dãy: 1 dãy đọc nhạc, dãy kia ghép lời ca, ngược lại - Gv chú ý sửa sai cụ thể cho HS. - Gọi 3-4 nhóm thực hiện lại bài TĐN. - Gọi các nhóm nhận xét lẫn nhau. - Gọi cá nhân HS thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV chốt ý kết hợp cho điểm. - Gv hướng dẫn hs cách hát đối đáp: Nửa lớp hát câu 1, nửa lớp hát câu 2. Ngược lại. * Hoạt động 3: Bài đọc thêm “Cây đàn bầu”(5p) - Gọi 2 học sinh đọc nội dung bài đọc thêm sgk trang 9. - Giáo viên đọc lại va giải thích cho học sinh hiểu biết về cây đàn bầu. - HS lắng nghe. - Đọc nhạc. + Tập đọc nhạc từng câu 3/ Bài đọc thêm : Cây đàn bầu 4. 4/Tổng kết: - Câu 1: Hát kết hợp vỗ tay theo phách bài hát Mái trường mến yêu. - Câu 2: Đọc nhạc và ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 1. 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: + Thuộc lời, hát đúng giai điệu kết hợp gõ phách bài hát Mái trường mến yêu. + Đọc nhạc, kết hợp ghép lời ca và vỗ tay theo phách bài TĐN số 1. - Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: + Đọc và tìm hiểu phần ANTT: Nhạc só nhạc só Hòang Việt và bài hát Nhạc rừng. 5/PHỤ LỤC: . . . . - 7 - Bài: 1 – tiết: 03 Tuần dạy: 03 Ngày dạy:03/09/2013 1.MỤC TIÊU: 1.1.Kiến thức: Ôn tập bài hát: MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 1 Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ HOÀNG VIỆT VÀ BÀI HÁT NHẠC RỪNG. - 8 - - HS biết: + HĐ 1:- HS hát thuộc bài Mái trường mến yêu và thể hiện đúng tốc độ, sắc thái, tình cảm, khác nhau ở hai đoạn a và b của bài hát, + HĐ 2: - HS tập đọc nhạc, ghép lời ca, kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài. - HS hiểu: + HĐ 1,2:- Thông qua bài hát Nhạc rừng, HS biết vài nét về nhạc só Hoàng Việt và một vài sáng tác của ông. 1.2.Kỹ năng: - HS thực hiện thành thạo:- Rèn kỹ năng hát đúng sắc thái bài Mái trường mến yêu. - HS thực hiện đươc :- Đọc nhạc, gõ phách kết hợp ghép lời chính xác TĐN số 1. 1.3.Thái độ: - Thói quen: - Qua nội dung bài học HS tự hào về tài năng của nhạc só Hòang Việt, qua đó thêm yêu quý nền âm nhạc Việt Nam. - Tính cách: -Có ý thức học tập tốt hơn. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS biết vài nét về nhạc só Hòang Việt. 3. CHUẨN BỊ: 3.1. Giáo viên: - Đàn Organ - Sưu tầm tranh ảnh và tư liệu về nhạc só Hòang Việt. 3.2. Học sinh: - Học thuộc lời bài hát Mái trường mến yêu. - Đọc và tìm hiểu trước phần âm nhạc thường thức. 4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1. Ổn đònh tổ chức và kiểm diện: - Kiểm tra só số. + Lớp 7A1: + Lớp 7A2: + Lớp 7A3: + Lớp 7A4: + Lớp 7A5: + Lớp76A6: - Ổn đònh tổ chức. - Cho HS hát một bài hát tập thể 4.2. Kiểm tra miệng: - Câu 1: Hát và vỗ tay theo phách bài hát Mái trường mến yêu? - Câu 1: Đọc nhạc kết hợp ghép lời ca bài TĐN số 1? 4.3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC - 9 - * Giới thiệu bài: Ở các tiết trước chúng ta đã được học hát bài Mái trường mến yêu và bài TĐN số 1. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại, tập gõ nhòp, phách cho bài hát và cùng tìm hiểu về nhạc só Hoàng Việt và một tác phẩm rất quen thuộc của ông – Nhạc rừng qua phần ANTT. - HS lắng nghe * Hoạt động 1: Vào bài(15P) Ôn tập bài hát: “Mái trường mến yêu” Nhạc và lời: Lê Quốc Thắng - Gv ghi bảng; Hs ghi bài. - Gv gọi Hs nhắc lại nội dung và sắc thái của bài hát. - GV cho học sinh nghe lại bài hát qua máy đóa 2 lần. - GV hướng dẫn HS ôn hát: + Luyện thanh + Cả lớp hát lại bài hát: Mái trường mến yêu. + GV nhận xét, hướng dẫn HS sửa sai cụ thể bằng cách hát lại giai điệu bài hát. - Gọi mỗi nhóm thực hiện 1 lần (3-4 nhóm). - GV gọi các nhóm nhận xét lẫn nhau. - GV sửa sai cho học sinh các chỗ luyến và các nốt móc đơn liên tiếp. - Gọi cá nhân 2 – 3 học sinh hát. - Gọi HS nhận xét. - GV chốt ý kết hợp cho điểm. - Hướng dẫn 1 số động tác phụ họa cho bài hát. * Hoạt động 2: Ôn tập TĐN số 1(15P) “Ca ngợi Tổ quốc” (trích) Nhạc và lời: Hoàng Vân - Gv ghi bảng, Hs ghi bài - Gv hỏi: Em hãy nêu cao độ và trường độ sử dụng trong bài TĐN? + HS trả lời - Luyện thanh: Cho hs đọc gam Đô trưởng 2 – 3 lần. - GV đánh đàn(đọc) cho hs nghe lại bài TĐN từ 1 đến 2 lần, yêu cầu học sinh lưu ý và đọc theo . - Cho cả lớp đọc kết hợp vỗ tay. - Gọi mỗi nhóm thực hiện 1-2 lần, giáo viên nghe và sửa sai (lưu ý đọc chính xác cao độ các nốt) - Gọi 3 – 4 học sinh thực hiện, giáo viên cho điểm. * Hoạt động 3: Âm nhạc thường thức(10P) 1/Ôn tập bài hát: “Mái trường mến yêu” Nhạc và lời: Lê Quốc Thắng 2/ Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 “Ca ngợi Tổ quốc” (trích) Nhạc và lời: Hoàng Vân 3/ Âm nhạc thường thức: Nhạc só Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng 1/ Nhạc só Hoàng Việt : - 10 - “ Nhạc só Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng” * Giới thiệu về tác giả: - GV treo ảnh Hòang Việt(nếu có). - Gọi 1 – 2 hs đọc nội dung SGK - Giới thiệu đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của ông, - Giới thiệu một số bài hát nổi tiếng: Tình ca, Lá xanh…. - GV giải thích và hát mẫu trích đoạn các bài hát của Hòang Việt, kết hợp cho hs nghe một số bài hát hay của ông qua máy đóa. - Bài hát Nhạc rừng: Gọi 1-2 hs đọc lời bài hát, GV kết họp cho hs nghe bài qua máy đóa. - Hòang Việt (1928-1967) tên thật là Lê Chí Trực, ng sinh năm 1928 tại An Hựu, Cái Bè, Tiền Giang. - Các tác phẩm nội tiếng: Lên ngàn, Lá xanh, Mùa lúa chín, Tình ca… - ng đïc nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. 2/ Tác phẩm: Nhạc rừng - Bài hát Nhạc rừng ra đời năm 1953 ở Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. 4. 4/Tổng kết: - Câu 1: Hãy trình bày cảm nghó về bài hát Nhạc rừng. - Câu 2: Nêu một số tác phẩm tiêu biểu của Nhạc só Hoàng Việt? Đáp án: Các tác phẩm nổi tiếng: Lên ngàn, Lá xanh, Mùa lúa chín, Tình ca… 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: + Thuộc và hát đúng giai điệu bài hát Mái trường mến yêu. + Đọc nhạc, ghép lời kết hợp vỗ tay theo phách bài TĐN số 1. + Ghi nhớ một những nét cơ bản về nhạc só Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng. - Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: + Đọc lời, tìm hiểu nội dung và các kí hiệu âm nhạc trong bài Lí cây đa. 5/PHỤ LỤC: . . Bài: 2-tiết: 04 Tuần dạy: 04 Ngày dạy:09/09/2013 1.MỤC TIÊU: 1.1. Kiến thức: - HS biết: + HĐ 1,2: - HS biết bài Lí cây đa là một bài Dân ca quan họ Bắc Ninh. - HS hiểu: Học hát bài: LÍ CÂY ĐA. Bài đọc thêm: HỘI LIM. [...]... đáo của nhạc cụ dân tộc - Tính cách: Từ đó có ý thức học tập bộ môn 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS hiểu và ứng dụng nhòp lấy đà vào bài TĐN, đọc được nhạc và ghép lời bài TĐN số 3 - HS biết sơ lược về một số loại nhạc cụ Tây phương 3.CHUẨN BỊ: 3.1 Giáo viên: - Máy đóa - Đóa CD âm nhạc 7 - Bảng phụ TĐN số 3 3.2 Học sinh: - Sách giáo khoa, dụng cụ học tập - Đọc tên nốt nhạc TĐN số 3 - Sưu tầm một vài nhạc cụ... sơn ca 3 CHUẨN BỊ: 3.1 Giáo viên: - Máy đóa - Đóa CD âm nhạc 7 - Bảng phụ bài hát Khúc hát chim sơn ca 3.2 Học sinh: - Đọc lời bài hát nhiều lần, tìm hiểu nội dung - Tìm nghe thêm một số tác phẩm của Đỗ Hòa An 4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1 Ổn đònh tổ chức và kiểm diện + 7A1: + 7A2: - 34 - + 7A3: + 7A4: + 7A5: + 7A6: - Hát... BỊ: 3.1 Giáo viên: - Máy hát đóa - Đóa CD âm nhạc lớp 7 - Bảng phụ bài hát 3.2 Học sinh: - Sách giáo khoa - Dụng cụ học tập bộ môn - Đọc và tìm hiểu nội dung bài hát - Tìm nghe thêm một số tác phẩm dân ca các vùng miền của Việt Nam 4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1 Ổn đònh tổ chức và kiểm diện: - Kiểm tra só số + Lớp 7A1: + Lớp 7A2: + Lớp 7A3: + Lớp 7A4: ... Khung thay đổi Cho cả lớp đọc gam đô trưởng 2 lần Đánh đàn cho lớp nghe bài 1-2 lần Dạy đọc: Mỗi câu giáo viên đánh đàn cho học sinh nghe 4-5 lần rồi bắt nhòp cho học sinh đọc theo Lưu ý sửa sai các đảo phách Cho lớp ghép lời kết hợp gõ phách Gọi theo nhóm và cá nhân thực hiện, gv nghe và sửa sai cụ thể * Hoạt động 3: (10p) 3/ Âm nhạc thường thức: Âm nhạc thường thức Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Sơ... một vài nhạc cụ phương Tây Tây Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ - Đàn piano phương Tây - Đàn violon Gọi 1-2 học sinh đọc nội dung SGK, giáo viên treo - Đàn ghita tranh các nhạc cụ để giới thiệu đến học sinh, mỗi - Đàn ac-cooc-đe-ong lọai nhạc cụ nêu rõ công dụng – tính chất – cách diễn tấu 4.4/Tổng kết: - Câu 1: Đọc nhạc gõ phách ghép lời TĐN số 3 - Câu 2: Nhòp lấy đà là gì? Đáp án câu... hát “Lí cây đa” - HS đọc đựơc nhạc và ghép lời bài TĐN 3 CHUẨN BỊ: 3.1 Giáo viên: - Máy hát đóa, CD âm nhạc lớp 7 - Bảng phụ bài hát Bảng phụ TĐN số 2 3.2 Học sinh: - Sách giáo khoa - Thuộc lời bài hát - Đọc tên nốt nhạc, tập gõ phách nhòp 4/4 TĐN số 2 4.TIẾN TRÌNH: 4.1 Ổn đònh tổ chức và kiểm diện - Kiểm tra só số + Lớp 7A1:………………………………………………………………………………………………………………… +Lớp 7A2:…………………………………………………………………………………………………………………... bài TĐN - Đònh nghóa nhòp 4/4, nhòp lấy đà 3/ CHUẨN BỊ: 3.1/ Giáo viên: - Đề bài và đáp án của câu hỏi lý thuyết - Phiếu bốc thăm của phần thực hành 3.2/ Học sinh: - Giấy kiểm tra 4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1 Ổn đònh tổ chức và kiểm diện + 7A1: + 7A2: + 7A3: + 7A4: + 7A5: + 7A6: - Hát tập thể 4.2/ Kiểm tra miệng: - Không... ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1 Ổn đònh tổ chức và kiểm diện + 7A1: + 7A2: + 7A3: + 7A4: + 7A5: + 7A6: - Hát tập thể 4.2.Kiểm tra miệng: * Câu 1: Hát và vỗ tay theo phách bài Chúng em cần hòa bình * Câu 2: Kể tên một số bài hát của Hòang Long và Hòang Lân Đáp án: Bài hát Bác Hồ – Người cho em tất cả, Từ rừng xanh cháu về thăm Bác, Em đi thăm miền... lónh xứơng - 29 - * Hoạt động 2: Tập đọc nhạc số 4 (15 phút) “ Mùa xuân về” Nhạc và lời: PHAN TRẦN BẢNG Giáo viên giới thiệu bảng phụ TĐN số 4 * Nhận xét: - Nhòp: 4/4 - Giọng: Đô trưởng - Cao độ: mi, pha, son, la, si, đô - Trường độ: đơn, đen, đen chấm, trắng Cho cả lớp đọc gam đô trưởng 2 lần Đánh đàn cho lớp nghe bài 1-2 lần Dạy đọc: - Mỗi câu giáo viên đánh đàn cho học sinh nghe 3-4 lần rồi bắt... CD âm nhạc 7, CD bài hát Hành quân xa - Bảng phụ bài hát Chúng em cần hòa bình - Bảng phụ TĐN số 4 3.2.Học sinh: - Học thuộc lời, hát vỗ tay theo nhòp bài Chúng em cần hòa bình - Đọc nhạc ghép lời, vỗ tay theo phách TĐN số 4 - Đọc tìm hiểu nội dung âm nhạc thường thức về Đỗâ Nhuận, tìm nghe một số bài hát của ông 4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1 Ổn đònh tổ chức và kiểm diện + 7A1: + 7A2: . trước phần âm nhạc thường thức. 4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1. Ổn đònh tổ chức và kiểm diện: - Kiểm tra só số. + Lớp 7A1: + Lớp 7A2: + Lớp 7A3: + Lớp 7A4: + Lớp 7A5: + Lớp76A6:. nhận biết được hình dáng của 1 vài nhạc cụ phương Tây. - HS hiểu: Nhạc lí: NHỊP LẤY ĐÀ. Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 3. Âm nhạc thường thức: SƠ LƯC VỀ MỘT VÀI NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY. - 17 - + HĐ 1,2: -. (10p) Âm nhạc thường thức Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây Gọi 1-2 học sinh đọc nội dung SGK, giáo viên treo tranh các nhạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 15, Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 15,