tuyển tập lý thuyết trắc nghiệm vật lý luyện thi thpt quốc gia

99 1.3K 1
tuyển tập lý thuyết trắc nghiệm vật lý luyện thi thpt quốc gia

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 LỜI NĨI ĐẦU Kính thưa q thây đồng nghiệp toàn thể em học sinh thân yêu Qua đề thi THPT Quốc gia minh họa Bộ Giáo Dục Ta nhận thấy số lượng câu lý thuyết tăng đáng kể so với năm trước Nó chiếm gần 30% tổng số 50 câu đề thi Có thể đề thi THPT Quốc gia tới số lượng câu lý thuyết thay đổi Tuy nhiên đâ y phần xem thường Đa số học sinh học luyện thi thường trọng vào phương pháp giải tập làm tập không quan tâm kĩ đến lý thuyết Các em cố gắng tìm phương pháp kể học thuộc lịng cơng thức nhanh dạng tốn khó để làm tốn khó đọc đến lý thuyết em lại lơ Đối với em học sinh trung bình khá việc lấy điểm câu lý thuyết rõ ràng dễ dàng so với việc lấy điểm câu tập khó Những em học sinh giỏi để nâng cao điểm đến mức tối đa khơng thể xem thường Để giúp em học sinh rèn luyện tốt kiến thức lý thuyết chất vật lý theo định hướng phát triển lực người học xin trân trọng gửi tới bậc phụ huynh, quý thầy cô, em học sinh “TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM” soạn theo cấu trúc chương trình vật ký 12 hành, chương trình giảm tải khối trung học phổ thông “TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM” soạn theo thứ tự chương , chia theo chủ đề nhằm mục đích giúp em học sinh hệ thống ôn tập lại kiến thức học cách có hệ thống từ nâng cao kỹ đạt kết cao kì thi Mặc dù cố gắng cẩn trọng biên soạn khơng thể tránh khỏi sai sót nhầm lẫn ngồi ý muốn, mong nhận góp ý xây dựng từ phía người đọc “TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM” biên soạn tổng hợp Trương Đình Zen giáo viên vật lý trường THPT Ngô Quyền-Bà Rịa Vũng Tàu + công tác thầy Huỳnh Phú Cường chương SÓNG CƠ & ĐIỆN XOAY CHIỀU Nội dung sách có tham khảo tài liệu nhiều đồng nghiệp Do địa số điện thoại nên chưa thể liên hệ để xin phép Thơi đời mn chung Có thiếu sót mong q thầy lượng thứ Trong q trình thực việc sai sót ngồi ý muốn điều khó tránh khỏi Nếu phát vấn đề thiếu hợp lý, thiếu sót cần bổ sung sai sót xin q thầy đồng nghiệp em góp ý để chỉnh sửa hoàn thiện Mọi ý kiến xin vui lòng liên hệ: Mail: zendinhvatli@gmail.com - http://violet.vn/zendinhvatli/ hpcuong91@gmail.com https://www.facebook.com/groups/200852630049735/ https://www.facebook.com/daigia.phonui8 Tell: 0989623659 thầy Trương Đình Zen Xin chân thành cảm ơn! “THÀ RƠI MỒ HÔI TRÊN TRANG SÁCH, CÒN HƠN RƠI NƯỚC MẮT TRONG PHÒNG THI” Tài liệu lưu hành nội Trang TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ CHỦ ĐỀ ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA A LÝ THUYẾT: I Dao động tuần hồn Dao động: chuyển động có giới hạn không gian, lặp lặp lại nhiều lần quanh vị trí cân Dao động tuần hồn: + Là dao động mà sau khoảng thời gian định vật trở lại vị trí chiều chuyển động cũ (trở lại trạng thái ban đầu) + Chu kì dao động: khoảng thời gian ngắn để trạng thái dao động lặp lại cũ khoảng thời gian vật thực dao động toàn phần T 2   t  s  với N số dao động thực thời gian t N + Tần số số dao động toàn phần mà vật thực giây đại lượng nghịch đảo chu Với : f  kì II  2  N  2 f rad   (Hz) hay   s T T 2 t  Dao động điều hoà: Định nghĩa: Dao động điều hòa dao động li độ vật hàm cosin (hoặc sin) thời gian Phương trình dao động 2     x  A cos(t   )  cm   m  Với T   T    2f   Các đại lượng đặc trưng dao động điều hoà:  Li độ x(m; cm) (toạ độ) vật; cho biết độ lệch chiều lệch vật so với VTCB O  Biên độ A  0(m; cm) :( độ lớn li độ cực đại vật); cho biết độ lệch cực đại vật so với VTCB O  Pha ban đầu  (rad ) ): xác định li độ x vào thời điểm ban đầu t0  hay cho biết trạng thái ban đầu vật vào thời điểm ban đầu t0  Khi đó: x0  A cos     Pha dao động t   (rad ) : xác định li độ x vào thời điểm t hay cho biết trạng thái dao động (vị trí chiều chuyển động) vật thời điểm t  Tần số góc  (rad/s): cho biết tốc độ biến thiên góc phA Với: Phương trình vận tốc vật dao động điều hòa: Vận tốc: v  dx   x '  v   A sin(t   )   A cos(t    ) dt cm s   s m  Nhận xét:  Vận tốc vật chiều với chiều chuyển động; vật chuyển động theo chiều dương  v  ; vật chuyển động ngược chiều dương  v  ;  Vận tốc vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa tần số sớm pha   Vân tốc đổi chiều vị trí biên; li độ đổi dấu qua vị trí cân Ở vị trí biên ( xmax   A ): Độ lớn vmin    so với với li độ Ở vị trí cân ( xmin  ): Độ lớn vmax  ω.A  Quỹ đạo dao động điều hồ đoạn thẳng Phương trình gia tốc vật dao động điều hòa: Gia tốc a      dv  v '  x ''; a   A cos(t   ) =   x hay a   A cos(t     ) cm m s s dt  Nhận xét:  Gia tốc vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa tần số ngược pha với li độ sớm pha  so với vận tốC  Vecto gia tốc ln hướng VTCB O có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ  Ở vị trí biên ( xmax   A ), gia tốc có độ lớn cực đại : amax  ω2 A  Ở vị trí cân ( xmin  ), gia tốc amin  Tài liệu lưu hành nội Trang TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 Khi vật chuyển động từ VTCB biên vật chuyển động chậm dần  v.a  hay a v trái dấu Khi vật chuyển động từ biên VTCB vật chuyển động nhanh dần  v.a  hay a v trái dấu Lực dao động điều hoà : Định nghĩa: hợp lực tất lực tác dụng lên vật dao động điều hòa gọi lực kéo hay lực hồi phục Đặc điểm: Luôn hướng VTCB O Có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ có dấu trái dấu với li độ x     - Fph  ma  k.x  m. x  m. A.cos(.t   ) ( N )  Nhận xét:  Lực kéo vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa tần số ngược pha với li độ(cùng pha với gia tốc)  Vecto lực kéo đổi chiều vật qua VTCB O có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn gia tốc  Ở vị trí biên ( xmax   A )  Fmax  k xmax  mω2 A  kA Ở vị trí CB O ( xmin  )  Fmin  k xmin   Đồ thị dao động điều hòa : - Giả sử vật dao động điều hòa có phương trình là: x  A cos(t   ) - Để đơn giản, ta chọn φ = 0, ta được: x  A cos t   v  x '   A sin t  A cos(t  ) 2  a   x   A cos t Một số giá trị đặc biệt x, v, a sau: t T/4 T/2 3T/4 T x A -A A v -ωA ωA a  A  A  2 A 2 Đồ thị dao động điều hòa đường hình sin  Đồ thị cho thấy sau chu kì dao động tọa độ x, vận tốc v gia tốc a lập lại giá trị cũ  CHÚ Ý:  Đồ thị có dạng elip (E)  Đồ thị v theo x:  Đồ thị a theo x:  Đồ thị có dạng đoạn thẳng  Đồ thị a theo v:  Đồ thị có dạng elip (E) Cơng thức độc lập với thời gian: a) Giữa tọa độ vận tốc: (V sớm pha x góc  ) x2 v2  2 1 A2  A x   A2  v2 2 A x2  v   A2  x v2 2  v A2  x b) Giữa gia tốc vận tốc: v2 a2 v2 a   Hay A   2 A  A    v   A   2 a2   a2   A2   v2 Dao động tự (dao động riêng) + Là dao động hệ xảy tác dụng nội lực + Là dao động có tần số (tần số góc, chu kỳ) phụ thuộc đặc tính hệ khơng phụ thuộc yếu tố bên ngồi Mối liên hệ dao động điều hòa chuyển động tròn đều: Xét chất điểm M chuyển động tròn đường tròn tâm O, bán kính A hình vẽ + Tại thời điểm t = : vị trí chất điểm M0, xác định góc  Tài liệu lưu hành nội Trang TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 + Tại thời điểm t : vị trí chất điểm M, xác định góc t   + Hình chiếu M xuống trục xx’ P, có toạ độ x: x = OP = OMcos t   M x  A.cos  t   Hay: Ta thấy: hình chiếu P chất điểm M dao động điều hoà quanh điểm O t + M0 x  x’ O x P  Kết luận: a) Khi chất điểm chuyển động (O, A) với tốc độ góc  , chuyển động hình chiếu chất điểm xuống trục qua tâm O, nằm mặt phẳng quỹ đạo dao động điều hoà b) Ngược lại, dao động điều hoà bất kì, coi hình chiếu chuyển động tròn xuống đường thẳng nằm mặt phẳng quỹ đạo, đường trịn bán kính biên độ A, tốc độ góc  tần số góc dao động điều hoà c) Biểu diễn dao động điều hồ véctơ quay: Có thể biểu diễn dao động điều hồ có phương trình: x  A.cos  t   vectơ quay A y + + Gốc vectơ O A A + Độ dài: A ~ A O + ( A, Ox ) =  10 Độ lệch pha dao động điều hòa:  Khái niệm: hiệu số pha dao động Kí hiệu:   2  1  x  rad  -   2  1  Ta nói: đại lượng nhanh pha(hay sớm pha) đại lượng đại lượng chậm - pha(hay trễpha) so với đại lượng   2  1  Ta nói: đại lượng chậm pha (hay trễ pha) đại lượng ngược lại -   2k Ta nói: đại lượng pha    2k  1  Ta nói: đại lượng ngược pha -    2k  1  Nhận xét: -  Ta nói: đại lượng vng pha  V sớm pha x góc  ; a sớm pha v góc  ; a ngược pha so với x B TRẮC NGHIỆM: Câu Theo định nghĩA Dao động điều hoà là: A chuyển động mà trạng thái chuyển động vật lặp lại cũ sau khoảng thời gian B chuyển động vật tác dụng lực khơng đổi C hình chiếu chuyển động tròn lên đường thẳng nằm mặt phẳng quỹ đạo D chuyển động có phương trình mơ tả hình sin cosin theo thời gian Câu Trong dao động điều hoà, phát biểu sau không A Cứ sau khoảng thời gian T vật lại trở vị trí ban đầu B Cứ sau khoảng thời gian T vận tốc vật lại trở giá trị ban đầu C Cứ sau khoảng thời gian T gia tốc vật lại trở giá trị ban đầu D Cứ sau khoảng thời gian T biên độ vật lại trở giá trị ban đầu Câu Trong dao động điều hoà chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động A lực tác dụng lên chất điểm đổi chiều B lực tác dụng lên chất điểm không C lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn cực đại D lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn cực tiểu Câu Vận tốc vật dao động điều hồ có độ lớn cực đại A vật vị trí có li độ cực đại B gia tốc vật đạt cực đại C vật vị trí có li độ khơng D vật vị trí có pha dao động cực đại Câu Phát biểu sau sai nói dao động điều hồ: A dao động điều hịa dao động tuần hồn B biên độ dao động giá trị cực đại li độ C vận tốc biến thiên tần số với li độ D dao động điều hồ có quỹ đạo đường hình sin Câu Một vật dao động điều hoà, vật chuyển động từ vị trí biên vị trí cân thì: A vật chuyển động nhanh dần B vật chuyển động chậm dần C gia tốc hướng với chuyển động D gia tốc có độ lớn tăng dần Câu Phát biểu sau so sánh li độ, vận tốc gia tốc Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian có Tài liệu lưu hành nội Trang TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 A biên độ B pha C tần số góc D pha ban đầu Câu Khi nói vật dao động điều hịa có biên độ A chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) lúc vật vị trí biên, phát biểu sau sai A Sau thời gian T C Sau thời gian T , vật quãng đường 0,5A B Sau thời gian T , vật quãng đường A , vật quản g đường 2A D Sau thời gian T, vật quãng đường 4A Câu Một vật dao động điều hịa có phương trình x= Acos(ωt + φ) G ọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức A A  v2 4  a2 2 B A  v2  2 a2 2 C A  v2  2 a2 4 D A  2 v2  a2 4 Câu 10 Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hịa có độ lớn A tỉ lệ với độ lớn li độ ln hướng vị trí cân B tỉ lệ với bình phương biên độ C không đổi hướng thay đổi D hướng khơng đổi Câu 11 Trong dao động điều hịa, giá trị cực đại vận tốc A vmax = ωA B vmax = ω2A C vmax = - ωA D v max = - ω2A Câu 12 Một vật dao động điều hịa, vật qua vị trí cân thì: A độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc không B độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc không C độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc khác không D độ lớn gia tốc vận tốc cực đại Câu 13 Chọn phát biểu sai quan hệ chuyển động tròn dao động điều hồ hình chiếu A biên độ dao động bán kính quỹ đạo chuyển động tròn B vận tốc dao động vận tốc dài chuyển động tròn C tần số góc dao động tốc độ góc chuyển động trịn D li độ dao động toạ độ hình chiếu chuyển động trịn Câu 14 Trong dao động điều hồ, phát biểu sau không A Vận tốc vật có độ lớn đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Gia tốc vật có độ lớn đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân C Vận tốc vật có độ lớn đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên D Gia tốc vật có độ lớn đạt giá trị cực tiểu vật chuyển động qua vị trí cân Câu 15 Điều sau sai gia tốc dao động điều hoà: A biến thiên tần số với li độ x B luôn chiều với chuyển động C không hợp lực tác dụng không D hàm sin theo thời gian Câu 16 Một chất điểm có khối lượng m dao động điều hoà xung quanh vị cân với biên độ A Gọi vmax , amax, Wđmax độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc cực đại động cực đại chất điểm Tại thời điểm t chất điểm có ly độ x vận tốc v Công thức sau không dùng để tính chu kì dao động điều hồ chất điểm ? A T = 2π A +x v B T = 2π.A m 2Wdmax C T = 2π A a max D T = 2π A v max Câu 17 Con lắc có khối lượng m dao động điều hịa với phương trình tọa độ x = Acos(ωt + φ) Công suất tức thời cực đại lắc là: A m A2 B m A2 C m A2 D m A2 0, 25 Câu 18 Phát biểu sai nói dao động điều hoà ? A Gia tốc chất điểm dao động điều hồ sớm pha li độ góc  B Vận tốc chất điểm dao động điều hồ trễ pha gia tốc góc  C Khi chất điểm chuyển động từ vị trí cân biên chất điểm tăng D Khi chất điểm chuyển động vị trí cân động chất điểm tăng Câu 19 Chọn câu Một vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên âm A vận tốc gia tốc có giá trị âm B độ lớn vận tốc gia tốc tăng C độ lớn vận tốc gia tốc giảm D vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc Câu 20 Phát biểu sau sai nói dao động điều hịa chất điểm? A Vận tốc chất điểm có độ lớn tỉ lệ nghịch với li độ B Biên độ dao động không đổi theo thời gian C Khi chọn gốc tọa độ vị trí cân lực kéo có độ lớn tỉ lệ thuận với li độ D Động biến đổi tuần hoàn với chu kì nửa chu kì dao động Câu 21 Chọn phát biểu nhất? Hình chiếu chuyển động trịn lên đường kính A dao động điều hòa B xem dao động điều hịa C dao động tuần hồn D khơng xem dao động điều hịa Tài liệu lưu hành nội Trang TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM Câu 22 Chọn câu ? Gia tốc dao động điều hịa A ln pha với lực kéo LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 B pha với li độ D chậm pha  C có giá trị nhỏ li độ so với vân tốc Câu 23 Khi thay đổi cách kích thích ban đầu để vật dao động đại lượng sau thay đổi A tần số biên độ B pha ban đầu biên độ C biên độ D tần số pha ban đầu Câu 24 Vật dao động điều hòa theo phương trình x = -Acos(ωt + ) (A > 0) Pha ban đầu vật A φ +π B φ D  +  C - φ Câu 25 Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(ωt +) + 1(cm) Vị trí cân vật A toạ độ x = B x = 1cm C x = - 1cm D x = 5cm Câu 26 Đồ thị biểu diễn mối quan hệ li độ vận tốc A đường hình sin B đường thẳng C đường elip D đường hypebol Câu 27 Đồ thị biểu diễn mối quan hệ gia tốc li độ A đường thẳng B đường parabol C đường elip D đường hình sin Câu 28 Đồ thị biểu diễn mối quanhệ gia tốc vận tốc A đường hình sin B đường elip C đường thẳng D đường hypebol Câu 29 Đồ thị biểu diễn mối quan hệ lực kéo li độ A đường thẳng dốc xuống B đường thẳng dốc lên C đường elip D đường hình sin Câu 30 Vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T Vận tốc trung bình vật nửa chu kì B 4A A C 2A T T D A T Câu 31 (CĐ2008) Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Acosωt Nếu chọn gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox B qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox C vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox D qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox Câu 32 (CĐ2008) Một vật dao động điều hồ dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn mà vật A A B 3A/2 C A D A Câu 33 (CĐ2012) Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 34 (ĐH2009) Hình chiếu chất điểm chuyển động trịn lên đường kính quỹ đạo có chuyển động dao động điều hòA Phát biểu sau sai? A Tần số góc dao động điều hịa tốc độ góc chuyển động trịn B Biên độ dao động điều hịa bán kính chuyển động tròn C Lực kéo dao động điều hịa có độ lớn độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn D Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn Câu 35 (ĐH 2010) Khi vật dao động điều hịa A lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật VTCB B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân Câu 36 (ĐH 2010) Một vật dao động điều hòa với chu kì T Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc vật lần thời điểm A T B T C T D T Câu 37 (ĐH 2010) Một lắc lò xo dđ hòa với tần số 2f1 Động lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f A 2f1 B f1 C f1 D f1 Câu 38 (ĐH2010) Vật dđđh với chu kì T Thời gian ngắn từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x =  A , tốc độ trung bình A 6A T B A 2T C A 2T D 4A T Câu 39 (ĐH2010) Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hịa có độ lớn A tỉ lệ với độ lớn li độ ln hướng vị trí cân B tỉ lệ với bình phương biên độ C khơng đổi hướng thay đổi D hướng không đổi Câu 40 Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox Khi từ vị trí biên vị trí cân A độ lớn vận tốc chất điểm giãm B động chất điểm giãm Tài liệu lưu hành nội Trang TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 C độ lớn gia tốc chất điểm giãm D độ lớn li độ chất điểm tăng Câu 41 (ĐH2011) Khi nói vật dao động điều hịa, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian B Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian C Vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian D Cơ vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian Câu 42 (ĐH2012) Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều ln hướng biên B độ lớn cực tiểu qua VTCB chiều với vectơ vận tốc C độ lớn không đổi, chiều ln hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều hướng vị trí cân Câu 43 Vật dao động điều hòa theo trục Ox Phát biểu sau ? A Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Quỹ đạo chuyển động vật đường hình cos D Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động Câu 44 Khi nói dao động điều hồ vật, phát biểu sau sai? A Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật ngược chiều B Chuyển động vật từ vị trí cân vị trí biên chuyển động chậm dần C Lực kéo ln hướng vị trí cân D Vectơ gia tốc vật hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ Câu 45 Tại thời điểm t tích li độ vận tốc vật dao động điều hịa âm (x.v lượng tỏa tăng nhanh, gây bùng nổ phóng k n kích thích k n phân hạch * Khi k  phản ứng dây chuyền tự trì * Khi k < phản ứng dây chuyền tắt nhanh Vậy, để phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì ( k  ) khối lượng chất phân hạch phải đạt giá trị tối thiểu gọi khối lượng tới hạn ( Ví dụ với 235U, khối lượng tới hạn khoảng 15 kg ) Phản ứng phân hạch có điều khiển Phản ứng phân hạch dây chuyền có điều khiển ( k = ) thực lò phản ứng hạt nhân Năng lượng tỏa từ lị phản ứng khơng đổi theo thời gian III PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH Cơ chế phản ứng nhiệt hạch : a) Phản ứng nhiệt hạch phản ứng hay nhiều hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng b) Điều kiện thực :để có phản ứng nhiệt hạch xảy ra:  Nhiệt độ cao khoảng 50 triệu độ đến100 triệu độ  Mật độ hạt nhân ( n ) plasma phải đủ lớn s n.  (1014  1016 )  Thời gian (  ) trì trạng thái plasma nhiệt độ cao 100 triệu độ phải đủ lớn cm Năng lượng nhiệt hạch : + Phản ứng nhiệt hạch phản ứng toả lượng + Người ta quan tâm đến phản ứng : H + H  He 1 1H + 1H  He ; 1H + H  He + n ; + 17,6MeV + Tính theo phản ứng thì phả n ưng nhiệt hạch toả lượng ít ́ phả n ưng phan hạch, tính theo khối lượng nhiên liệu phản ́ ứng nhiệt hạch toả lượng nhiều phản ứng phân hạch + Năng lượng nhiệt hạch nguồn gốc lượng hầu hết Năng lượng nhiệt hạch Trái Đất : + Người ta tạo phản ứng nhiệt hạch Trái Đất thử bom H nghiên cứu tạo phản ứng nhiệt hạch có điều khiển khơng gây nhiễm ( ) + Năng lượng nhiệt hạch Trái Đất có ưu điểm nguyên liệu dồi nguồn lượng kỷ 21 B TRẮC NGHIỆM: Câu Phóng xạ tượng A hạt nhân tự động phát tia phóng xạ biến đổi thành hạt nhân khác B hạt nhân tự động kết hợp với tạo thành hạt nhân khác C hạt nhân hấp thu nơtrôn biến đổi thành hạt nhân khác D hạt nhân tự động phóng hạt nhân nhỏ biến đổi thành hạt nhân khác Câu Khi nói tia , phát biểu đúng? A Tia  dòng hạt nguyên tử Hêli B Trong chân khơng tia  có vận tốc 3.108 m/s C Tia  dòng hạt trung hòa điện D Tia  bị lệch điện trường từ trường Câu Trong phóng xạ  hạt nhân con: A Lùi bảng phân loại tuần hồn B Tiến bảng phân loại tuần hồn C Lùi bảng phân loại tuần hồn D Tiến bảng phân loại tuần hồn  Câu Trong phóng xạ  hạt nhân con: A Lùi bảng phân loại tuần hồn B Tiến bảng phân loại tuần hồn C Lùi bảng phân loại tuần hồn D Tiến bảng phân loại tuần hoàn Câu Khi hạt nhân nguyên tử phóng xạ tia  tia - hạt nhân nguyên tử biến đổi Tài liệu lưu hành nội Trang 85 TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 A Số khối giảm 4, số prôtôn giảm B Số khối giảm 4, số prôtôn giảm C Số khối giảm 4, số prôtôn tăng D Số khối giảm 2, số prôtôn giảm Câu Chọn câu Trong phóng xạ γ hạt nhân con: A Lùi ô bảng phân loại tuần hồn B Khơng thay đổi vị trí bảng tuần hồn C Tiến bảng phân loại tuần hồn D Tiến hai bảng phân loại tuần hoàn Câu Câu sau sai nói tia  : A Có khả đâm xuyên yếu tia  B Bị lệch điện trường C Tia   có chất dịng electron Câu Q trình phóng xạ hạt nhân trình phản ứng: A thu lượng B tỏa lượng C không thu, không tỏa lượng D vừa thu, vừa tỏa lượng Câu Câu sau sai nói phóng xạ A Tổng khối lượng hạt nhân tạo thành có khối lượng lớn khối lượng hạt nhân mẹ B không phụ thuộc vào tác động bên C hạt nhân bền hạt nhân mẹ D Là phản ứng hạt nhân tự xảy Câu 10 37.20 Chọn câu sai: A Tia α bao gồm hạt nhân nguyên tử Heli B Khi qua tụ điện, tia α bị lệch phía cực âm C Tia gamma sóng điện từ có lượng cao D Tia β- không hạt nhân phát mang điện âm Câu 11 Các tia không bị lệch điện trường từ trường là: A Tia α tia  B Tia Rơnghen tia  C Tia α tia Rơnghen D Tia α;  ;  Câu 12 Khác biệt quan trọng tia  tia   tia : A làm mờ phim ảnh B làm phát huỳnh quang C khả xuyên thấu mạnh D xạ điện từ Câu 13 Chọn câu sai: A Sau khoảng thời gian lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ cịn lại phần tám B Sau khoảng thời gian lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ bị phân rã ba phần tư C Sau khoảng thời gian lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ cịn lại phần tư D Sau khoảng thời gian lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ cịn lại phần chín Câu 14 Điều sau sai nói tượng phóng xạ? A Hiện tượng phóng xạ chất xảy nhanh cung cấp cho nhiệt độ cao B Hiện tượng phóng xạ nguyên nhân bên hạt nhân gây rA C Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ D Hiện tượng phóng xạ trường hợp riêng phản ứng hạt nhân Câu 15 Phát biểu sau Sai chu kì bán rã : A Cứ sau chu kì T số phân rã lại lặp lại cũ B Cứ sau chu kì T, nửa số nguyên tử chất phóng xạ biến đổi thành chất khác C Mỗi chất khác có chu kì bán rã T khác D Chu kì T khơng phụ thuộc vào tác động bên Câu 16 Khi hạt nhân chất phóng xạ phát hai hạt  hạt   phát biểu sau : A Hạt nhân lùi ô bảng hệ thống tuần hoàn so với hạt nhân mẹ B Hạt nhân tiến ô bảng hệ thống tuần hoàn so với hạt nhân mẹ C Hạt nhân lùi ô bảng hệ thống tuần hoàn so với hạt nhân mẹ D Hạt nhân tiến ô bảng hệ thống tuần hồn so với hạt nhân mẹ Câu 17 Chu kì bán rã T chất phóng xạ khoảng thời gian nào? A Sau đó, số nguyên tử phóng xạ giảm nửa B Bằng quãng thời gian khơng đổi, sau đó, phóng xạ lặp lại ban đầu C Sau đó, chất hồn tồn tính phóng xạ D Sau đó, độ phóng xạ chất giảm lần Câu 18 Có thể tăng số phân rã  đồng vị phóng xạ cách nào? A Đặt nguồn phóng xạ vào từ trường mạnh B Đặt nguồn phóng xạ vào điện trường mạnh C Đốt nóng nguồn phóng xạ D Hiện ta khơng biết cách làm thay đổi số phân rã phóng xạ Câu 19 Chọn câu sai câu sau : A Phóng xạ  phóng xạ kèm theo phóng xạ   B Phơton  hạt nhân phóng có lượng lớn C Khơng có biến đổi hạt nhân phóng xạ  D Tia - êlectrơn nên phóng từ lớp vỏ nguyên tử Câu 20 Phát biểu sau sai nói tượng phóng xạ? A Trong phóng xạ , hạt nhân có số nơtron nhỏ số nơtron hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ -, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số prơtơn khác C Trong phóng xạ , có bảo tồn điện tích nên số prơtơn bảo tồn D Trong phóng xạ +, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số nơtron khác Câu 21 Phát biểu sau không ? Tài liệu lưu hành nội Trang 86 TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015  A Hạt  hạt   có khối lượng B Hạt  hạt   phóng từ đồng vị phóng xạ  C Khi qua điện trường hai tụ hạt   hạt   lệch hai phía khác D Hạt   hạt   phóng có tốc độ gần tốc độ ánh sáng Câu 22 (ĐH2012) Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ  biến thành hạt nhân Y Biết hạt nhân X có số khối A, hạt  phát tốc độ v Lấy khối lượng hạt nhân số khối tính theo đơn vị u Tốc độ hạt nhân Y 2v A Câu 23 (CĐ2014) Hạt nhân 210 Po (đứng yên) phóng xạ  tạo hạt nhân (không kèm xạ  ) Ngay sau phóng 84 xạ đó, động hạt  A 4v A B 2v A4 C 4v A4 D A nhỏ động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C lớn động hạt nhân D động hạt nhân Câu 24 (ĐH2008) Hạt nhân A đứng yên phân rã thành hạt nhân B có khối lượng mB hạt  có khối lượng m Tỉ số động hạt nhân B động hạt  sau phân rã m  B  B   m  m A  mB m C B m m  D     mB  210 Câu 25 (ĐH2010) Hạt nhân 84 Po đứng n phóng xạ α, sau phóng xạ, động hạt α A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân Câu 26 (ĐH2011) Một hạt nhân X đứng yên, phóng xạ  biến thành hạt nhân Y Gọi m1 m2, v1 v2, K1 K2 tương ứng khối lượng, tốc độ, động hạt  hạt nhân Y Hệ thức sau A v1 m1 K1   v2 m2 K B v2 m2 K   v1 m1 K1 C v1 m K1   v2 m1 K D v1 m K   v2 m1 K1 Câu 27 Trong phân hạch hạt nhân 235U , gọi k hệ số nhân nơtron Phát biểu sau đúng? 92 A Nếu k = phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy rA B Nếu k < phản ứng phân hạch dây chuyền xảy lượng tỏa tăng nhanh C Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì gây nên bùng nổ D Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy Câu 28 Phản ứng phân hạch U235 dùng lò phản ứng hạt nhân bom nguyên tử Tìm khác biệt lò phản ứng bom nguyên tử A Số nơtron giải phóng phản ứng phân hạch bom nguyên tử nhiều lị phản ứng B Năng lượng trung bình nguyên tử urani giải phóng bom nguyên tử nhiều hơn lò phản ứng C Trong lò phản ứng số nơtron gây phản ứng phân hạch khống chế D Trong lò phản ứng số nơtron cần để gây phản ứng phân hạch nhỏ bom nguyên tử Câu 29.Sự phân hạch vỡ hạt nhân nặng A thường xẩy cách tự phát thành nhiều hạt nhân nặng B thành hai hạt nhân nhẹ hấp thụ nơtron C thành hai hạt nhân nhẹ vài nơtron, sau hấp thụ nơtron chậm D thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xẩy cách tự phát Câu 30 Phát biểu sau không ? A Phản ứng phân hạch dây chuyền thực lò phản ứng hạt nhân B Lò phản ứng hạt nhân có nhiên liệu urani làm giàu đặt xen kẽ chất làm chậm nơtron C Trong lị phản ứng hạt nhân có điều khiển để đảm bảo cho hệ số nhân nơtron ln lớn D Lị phản ứng hạt nhân có ống tải nhiệt làm lạnh để truyền lượng lò chạy tua bin Câu 31 Xét phản ứng : H 1 H 2 He n  17,6MeV Điều sau sai nói phản ứng này? A Đây phản ứng nhiệt hạch B Đây phản ứng tỏa lượng C Điều kiện xảy phản ứng nhiệt độ cao D Phản ứng xảy Mặt Trời Câu 32 (TN2014) Phản ứng phân hạch A xảy nhiệt độ cao cỡ hàng chục triệu độ B vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ C phản ứng hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng D phản ứng hạt nhân thu lượng Câu 33 (CĐ2009) Phát biểu sau sai nói tượng phóng xạ? A Trong phóng xạ , hạt nhân có số nơtron nhỏ số nơtron hạt nhân mẹ Tài liệu lưu hành nội Trang 87 TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 B Trong phóng xạ  , hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số prôtôn khác C Trong phóng xạ , có bảo tồn điện tích nên số prơtơn bảo tồn D Trong phóng xạ +, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số nơtron khác Câu 34 (ĐH2010) Phóng xạ phân hạch hạt nhân A có hấp thụ nơtron chậm B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 35 Tìm phát biểu sai phản ứng nhiệt hạch: A Sự kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân toả lượng B Mỗi phản ứng kết hợp toả lượng bé phản ứng phân hạch, tính theo khối lượng nhiên liệu phản ứng kết hợp toả lượng nhiều C Phản ứng kết hợp toả lượng nhiều, làm nóng mơi trường xung quanh nên gọi phản ứng nhiệt hạch D Bom H ứng dụng phản ứng nhiệt hạch dạng phản ứng nhiệt hạch khơng kiểm sốt Câu 36 Chọn câu sai Lý việc tìm cách thay lượng phân hạch lượng nhiệt hạch là: A Tính đơn vị khối lượng phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng nhiều phản ứng phân hạch B Nguyên liệu phản ứng nhiệt hạch có nhiều thiên nhiên Phản ứng nhiệt hạch dễ kiểm soát C Phản ứng nhiệt hạch dễ kiểm soát phản ứng phân hạch D Năng lượng nhiệt hạch lượng phân hạch Câu 37 Phản ứng nhiệt hạch phản ứng phân hạch hai phản ứng hạt nhân trái ngược A phản ứng tỏa lượng, phản ứng thu lượng B phản ứng xẩy nhiệt độ thấp, phản ứng xẩy nhiệt độ cao C phản ứng tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn, phản ứng phá vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ D phản ứng diễn biến chậm, phản ứng diễn biến nhanh Câu 38 (ĐH2013) Ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N0 hạt nhân Biết chu kì bán rã chất phóng xạ T Sau thời gian 4T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân bị phân rã mẫu chất phóng xạ - A 15 N0 16 B N0 16 C N0 D N0 Câu 39 (CĐ2014) Một chất phóng xạ X có số phóng xạ  Ở thời điểm t0 = 0, có N0 hạt nhân X Tính từ t0 đến t, số hạt nhân chất phóng xạ X bị phân rã t t t A N 0e B N0 (1  t) C N0 (1  e ) D N0 (1  e ) Câu 40 Sự phóng xạ phản ứng nhiệt hạch giống điểm sau đây? A Đều phản ứng hạt nhân xảy cách tự phát khơng chịu tác động bên ngồi B Để phản ứng xảy phải cần nhiệt độ cao C Tổng khối lượng hạt sau phản ứng lớn tổng khối lượng hạt trước phản ứng D Tổng độ hụt khối hạt sau phản ứng lớn tổng độ hụt khối hạt trước phản ứng 235 Câu 41 Trong phản ứng sau : n 92 U 95 Mo 139 La x β ; hạt X 42 57 A Electron B Proton C Hêli D Nơtron 232 – Câu 42 Sau lần phóng xạ α lần phóng xạ β hạt nhân 90 Th biến đổi thành hạt nhân 208 Pb 82 A lần phóng xạ α ; lần phóng xạ β– B lần phóng xạ α ; lần phóng xạ β– C lần phóng xạ ; lần phóng xạ β– D lần phóng xạ α ; lần phóng xạ β– BẢNG TRA ĐÁP ÁN CHỦ ĐỀ 2-CHƯƠNG 1A 16A 31D 2D 17A 32B 3A 18D 33C 4D 19D 34D 5B 20C 35C 6B 21B 36C 7A 22C 37C 8B 23C 38A 9A 24A 39D 10D 25A 40D 11B 26C 41D 12D 27C 42D 13D 28C 14A 29C 15A 30C CHỦ ĐỀ: THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM SOẠN BỔ SUNG DỰA TRÊN TÀI LIỆU CỦA THẦY TRẦN QUỐC LÂM (XIN MẠN PHÉP THẦY LÂM)-Vật lí khoa học thực nghiệm, học vật lí trường phổ thông học tập gắn liền với thực tiễn thơng qua vật, tượng vật lí giới tự nhiên để giúp HS hiểu biết quy luật chung sống với thực tiễn đời sống xã hội Thí nghiệm Vật lí trường THPT giúp HS củng cố khắc sâu kiến thức, kĩ thu từ thực tiễn giảng lí thuyết, gắn lí thuyết với thực hành, học đôi với hành, giúp HS tin tưởng vào chân líkhoa học Hơn nữa, thí nghiệm Vật lí trường THPT, giúp HS rèn luyện kĩ vận dụng sáng tạo, tự tin đạt kết cao làm thi quốc gia Chủ đề chia làm ba phần:  PHẦN A: DỤNG CỤ ĐO - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG- TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM Tài liệu lưu hành nội Trang 88 TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM    A I LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 PHẦN B: SAI SỐ PHÉP ĐO PHẦN C: MỘT SỐ BÀI THÍ NGHIỆM LỚP 12 PHẦN D: BÀI TẬP TỰ LUYỆN DỤNG CỤ ĐO - TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ ĐO: Hình 1: Đồng hồ đo thời gian số Hình 2: ThưỚC kẹp Hình 3: Đồng hồ vạn dùng kim thị Hình 4: Đồng hồ vạn hiển thị số – Kim thị – Mặt thị – Vít điều chỉnh điểm tĩnh – Mặt kính Tài liệu lưu hành nội Trang 89 TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 – Đầu đo điện áp xoay chiều – Vỏ sau – Đầu đo dương (+), P (Bán dẫn dương) 10 – Nút điều chỉnh 0Ω (0Ω ADJ) – Đầu đo chung (Com), N (Bán dẫn âm) 11 – Chuyển mạch chọn thang đo – Vỏ trước 12 – Đầu đo dòng điện xoay chiều 15A TT Bảng liệt kê số dụng cụ đo trực tiếp số thông số thường gặp đề thi Bảng Dụng cụ Thông số đo trực tiếp Cái đại lượng thường gặp Đồng hồ Thời gian Chu kỳ Biên độ, độ giãn lò xo; chiều dài lắc đơn, bước sóng Thước Đo chiều dài sóng cơ, khoảng vân, khoảng cách hai khe đến màn… Cân Khối lượng Khối lượng vật CLLX Lực kế Lực Lực đàn hồi, lực kéo lị xo Vơn kế Hiệu điện U đoạn mạch I mạch nối tiếp Ampe kế Cường độ dòng Đồng hồ đa Điện áp, cường độ dịng điện; điện trở; điện dung Ví dụ: Để đo chu kỳ dao động lắc lò xo ta cần dùng dụng cụ A Thước B Đồng hồ bấm giây C Lực kế D Cân Phân tích: Câu hỏi dùng từ “chỉ cần” nên dụng cụ phải đo trực tiếp chu kỳ dĩ nhiên biết Đồng hồ Trên ví dụ minh họa cho đề thi đại học mà cho câu ngon ăn quá! Thường gặp câu hỏi chọn dụng cụ dụng cụ để đo gián tiếp thơng số Tức là, để đo thông số A cần phải đo thông số x, y, z… vào công thức liên hệ A x,y,z… để tính A Để trả lời loại câu hỏi cần phải biết: - Dụng cụ đo thông số x, y, z… - Công thức liên hệ A x,y,z… Bảng liệt kê số thông số đo gián tiếp thường gặp đề thi Bảng Bộ dụng cụ đo Thông số đo gián tiếp Công thức liên hệ TT Đồng hồ, thước Gia tốc trọng trường T  2 l 4 2l g g T m 4 m T  2 k k T Đồng hồ, cân Hoặc: Lực kế thước Hoặc: Thước đồng hồ Thước máy phát tần số Thước Vôn kế, Ampe kế Công suất … … Đo độ cứng lò xo Tốc độ truyền sóng sợi dây Bước sóng ánh sáng đơn sắc  kx F / x  mgF   mg k   l    kA k F / A k l vf i D a  D P  IU R II TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM: Các bước tiến hành thí nghiệm: Dạng đề thi tuyển sinh đại học năm 2014 nên xác suất lại năm thấp Thầy nêu bước để thực thí nghiệm Tài liệu lưu hành nội Trang 90 TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015     Bước 1: Bố trí thí nghiệm Bước 2: Đo đại lượng trực tiếp (Thường tiến hành tối thiểu lần đo cho đại lượng) Bước 3: Tính giá trị trung bình sai số Bước 4: Biểu diễn kết Để làm dạng tập em cần nắm dạng 1: dụng cụ đo công thức liên hệ đại lượng cần đo gián tiếp đại lượng đo trực tiếp Ví dụ: Dụng cụ thí nghiệm gồm: Máy phát tần số; Nguồn điện; sợi dây đàn hồi; thước dài Để đo tốc độ sóng truyền sợi dây người ta tiến hành bước sau a Đo khoảng cách hai nút liên tiếp lần b Nối đầu dây với máy phát tần, cố định đầu lại c Bật nguồn nối với máy phát tần chọn tần số 100Hz d Tính giá trị trung bình sai số tốc độ truyền sóng e Tính giá trị trung bình sai số bước sóng Sắp xếp thứ tự A a, b, c, d, e B b, c, a, d, e C b, c, a, e, d D e, d, c, b, a Phân tích: B1: Bố trí thí nghiệm ứng với b, c B2: Đo đại lượng trực tiếp ứng với a B3: Tính giá trị trung bình sai số ứng với e, d Vậy chọn đáp án C B SAI SỐ PHÉP ĐO CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU: I MỤC ĐÍCH: Hiểu định nghĩa phép đo đại lượng vật lí Phân biệt phép đo trực tiếp phép đo gián tiếp Nắm khái niệm sai số phép đo đại lượng vật lí cách xác định sai số phép đo : a) Hiểu sai số phép đo đại lượng vật lí b) Phân biệt hai loại sai số : sai số ngẫu nhiên, sai số hệ thống c) Biết cách xác định sai số dụng cụ, sai số ngẫu nhiên d) Tính sai số phép đo trực tiếp e) Tính sai số phép đo gián tiếp f) Biết cách viết kết phép đo, với số chữ số có nghĩa cần thiết II CÁC KHÁI NIỆM- PHÂN LOẠI SAI SỐ: Các khái niệm: a) Phép đo trực tiếp: Đo đại lượng vật lí có nghĩa so sánh với đại lượng loại mà ta chọn làm đơn vị b) Phép đo gián tiếp: Trường hợp giá trị đại lượng cần đo tính từ giá trị phép đo trực tiếp khác thơng qua biểu thức tốn học, phép đo phép đo gián tiếp Nguyên nhân sai số: Kết đo đại lượng giá trị trung bình cộng trừ với độ lệch định khơng thể có kết xác tuyệt đối Để có giá trị trung bình hiển nhiên em phải thực đo nhiều lần nhiều lần xácNgun nhân sai số gì? Có ngun nhân mà bạn cần biết, này: a) Sai số hệ thống:(Sai số dụng cụ đo)  Sai số hệ thống xuất sai sót dụng cụ đo phương pháp lí thuyết chưa hồn chỉnh, chưa tính đến yếu tố ảnh hưởng đến kết đo Sai số hệ thống thường làm cho kết đo lệch phía so với giá trị thực đại lượng cần đo Sai số hệ thống loại trừ cách kiểm tra, điều chỉnh lại dụng cụ đo, hoàn chỉnh phương pháp lí thuyết đo, đưa vào số hiệu chỉnh  Quy ước:  Sai số dụng cụ ΔADC lấy 0,5 độ chia nhỏ dụng cụ o  Khi đo đại lượng điện dụng cụ thị kim, sai số xác định theo cấp xác dụng cụ Ví dụ 1: Đồng hồ bấm dây có độ chia nhỏ 0,01s Adc = 0,01s 0,005s Thước có độ chia nhỏ 1mm ΔADC = 1mm 0,5mm o Ví dụ 2: Vơn kế có cấp xác 2% Nếu dùng thang đo 200V để đo hiệu điện sai số mắc phải U  0 200  4V Nếu kim thị vị trí 150 V kết đo là: U  150  4V  Khi đo đại lượng điện đồng hồ đo số, cần phải lựa chọn thang đo thích hợp Nếu số hiển thị mặt đồng hồ ổn định (con số cuối bên phải khơng bị thay đổi) sai số phép đo lấy giá trị tích cấp xác số hiển thị o Ví dụ : đồng hồ số có ghi cấp sai số 1.0% rdg (kí hiệu quốc tế cho dụng cụ đo số), giá trị điện áp hiển thị mặt đồng hồ là: U = 218 V lấy sai số dụng cụ là: ΔU = 0 218 = 2,18  V  Tài liệu lưu hành nội Trang 91 TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM  o LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 Làm trịn số ta có U = 218,0 ± 2,2  V  Nếu số cuối không hiển thị ổn định (nhảy số), sai số phép đo phải kể thêm sai số ngẫu nhiên đo Ví dụ: đọc giá trị hiển thị điện áp đồng hồ nêu trên, số cuối không ổn định (nhảy số): 215 V, 216 V, 217 V, 218 V, 219 V (số hàng đơn vị không ổn định) Trong trường hợp lấy giá trị trung bình U = 217 V Sai số phép đo cần phải kể thêm sai số ngẫu nhiên trình đo ΔUn 2V Do vậy: U = 217,0 ± 2,2 ± = 217,0 ± 4,2 V  Chú ý: Nhiều loại đồng hồ số có độ cao, sai số phép đo cần ý tới thành phần sai số ngẫu nhiên - Trường hợp tổng quát, sai số phép đo gồm hai thành phần: sai số ngẫu nhiên với cách tính sai số hệ thống (do dụng cụ đo) b) Sai số ngẫu nhiên:  Sai số ngẫu nhiên sinh nhiều nguyên nhân, ví dụ hạn chế giác quan người làm thí nghiệm, thay đổi ngẫu nhiên không lường trước yếu tố gây ảnh hưởng đến kết đo Sai số ngẫu nhiên làm cho kết đo lệch hai phía so với giá trị thực đại lượng cần đo Ví dụ: nhiệt độ, ánh sáng Sai số ngẫu nhiên loại trừ Sai số ngẫu nhiên làm cho kết đo lệch hai phía so với giá trị thực đại lượng cần đo Trong phép đo đại lượng ta cần phải đánh giá sai số ngẫu nhiên Để đánh giá sai số ngẫu nhiên ta cần quan tâm đến loại sai số: Sai số tuyệt đối ΔA Sai số tương đối ε A % với A đại - lượng cần đo phép đo trực tiếp phép đo gián tiếp sau đây: III PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SAI SỐ: Phép đo trực tiếp:  Gọi đại lượng cần đo A  Thực n lần đo với kết đo đượclà : A1 , A2 , A3 , An (Tối thiểu lần đo)  Giá trị trung bình A : A= A1 +A + +A n n  Sai số tuyệt đối lần đo riêng lẻ: ΔA ΔA1 A A1 ΔA2 A A2 Sai số tuyệt đối trung binh ΔA : ΔA ΔAn A  ΔA1 n ΔAn An ΔA Sai số tuyệt đối ΔA :  ΔA1 Sai số tương đối ε A % : ΔA εA = ΔADC ΔA % A A=A  ΔA  Kết phép đo: A=A  ε A Như vậy, cách viết kết phép đo trực tiếp sau:  Tính giá trị trung bình A theo cơng thức (1)  Tính sai số A ε A % theo công thức (2) (3) o Kết đo viết (4) (5) Ví dụ 1: Đo đường kính viên bi lần, ta có kết sau: d1  8,75mm d1  0,00mm d2  8,76mm d2  0,01mm d3  8,74mm d3  0,01mm d4  8,77mm d4  0,02mm Giá trị trung bình đường kính viên bi là: d = 8,75  8,76  8,74  8,77  8,75mm Sai số tuyệt đối trung bình tính Tài liệu lưu hành nội Trang 92 TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM d = o LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 0,00  0,01  0,01  0,02  0,01mm Kết quả: d  8,75  0,01mm Ví dụ 2: Đùng đồng hồ bấm giây có thang chia nhỏ 0,01s để đo chu kỳ (T) dao động lắc Kết lần đo thời gian dao động toàn phần sau: 3,00s; 3,20s; 3,00s; 3,20s; 3,00s (Thường lập bảng ) Lần đo T (s) 3,00 3,20 3,00 3,20 3,00 Kết T ? Hướng dẫn lần đo có giá trị khác  3,00   3,20  3,08 s T1  3,00  3,08  0,08s    T1   T2  0,096s   T  T2  3, 20  3,08  0,12s   Sai số tuyệt đối: T  T  Tdc  0,096s  0,01s  0,106s  0,11s T Kết quả: T = 3,08  0,11s * Lỗi thí sinh hay mắc phải quên cộng sai số dụng cụ Tdc Vấn đề phát sinh: thường người ta ko đo dao động tồn phần để xác định chu kỳ thời gian chu kỳ ngắn Để tăng độ xác phép đo người ta đo lần cỡ 10 dao động tồn phần từ tính chu kỳ dao động Vấn đề sai số tính ta? Mục sau giúp bạn giải tình Phép đo gián tiếp: o Cụ thể: Ta khơng thể đo trực tiếp độ cứng lị xo, gia tốc trường, bước song… mà phải tính thơng qua đo đại lượng trung gian x, y, z.(Bảng 2)  Chủ yếu gặp trường hợp đại lượng cần đo gián tiếp có dạng: A= x m yn với m, n, k >0 zk A đại lượng cần đo lại không đo trực tiếp (xem bảng 2) Các đại lượng x, y, z đại lượng đo trực tiếp  CỤ THỂ: Để tính sai số tuyệt đối tương đối phép đo A, em làm theo bước sau:  Bước 1: Tính kết phép đo x, y, z phần 1: Phép đo trực tiếp.:  Δx  x = x  Δx = x  ε x với ε x  x   Δy   y = y  y = y   y với ε y  y   Δz  z = z  z = z   z với ε z   z  Nghĩa phải có tới bảng số liệu ứng với đại lượng x, y, z Nếu làm trắc nghiệm riêng làm bước hết n phút rùi, thầy khỏi cần nói thêm bước 2, em em xác định đánh lụi  làm thêm bước người ta nộp tiu Các em yên tâm, cho loại tập đề cho sẵn kết x = x  Δx = x  ε x ; y = y  Δy = y  εy ; z = z  Δz = z  ε z  Bước 2: x m yn zk + Tính giá trị trung bình A : A= + Tính sai số tương đối A: εA = + Sai số tuyệt đối ΔA : ΔA Δx Δy Δz m n k  mε x  nε y  kε z A x y z ΔA  ε A A  Bước 3: Kết quả: A=A  ΔA A=A  ε A o Ví dụ 1: Đo tốc độ truyền sóng sợi dây đàn hồi cách bố trí thí nghiệm cho có sóng dừng sợi dây Tần số sóng hiển thị máy phát tần f = 1000Hz  1Hz Đo khoảng cách nút sóng liên tiếp cho kết quả: d = 20cm  0,1cm Kết đo vận tốc v ? Tài liệu lưu hành nội Trang 93 TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015  Hướng dẫn Bước sóng  = d = 20cm  0,1cm v  λf  20000 cm/s Δv Δ Δf εv =    0,6% v  f Δv  ε v v = 120 cm/s Kết quả: v = 20.000  120 (cm/s) v = 20.000 cm/s  0,6%  Trường hợp đại lượng A  L , với n > n Đây trường hợp đề cập “vấn đề phát sinh” mục 3.1 Để tính sai số tương đối A ta làm sau: - ΔL L L ΔA ΔL Khi đó: A  ε A   εL  n A L Tính L = L  ΔL = L  ε L với ε x  Một số phép đo tương ứng với trường hợp này: - Dùng đồng hồ bấm giây đo chu kỳ dao động lắc Thường người ta đo thời gian t n dao động toàn phần suy T = t/n T t ΔT Δt ε T   n T t - Dùng thước đo bước sóng sóng dừng sợi dây đàn hồi: Người ta thường đo chiều dài L n bước sóng suy  = L/n λ Δ ΔL L ε    n  L - Dùng thước đo khoảng vân giao thoa: Người ta thường đo bề rộng L n khoảng vân suy i = L/n Chứ khoảng vân giao thoa cỡ vài mm có mà đo mắt à? (Vốn dĩ phải đo thước ) i L Δi ΔL ε i   n i L Đu du ân đờ sờ ten? o Ví dụ 2: Dùng thí nghiệm giao thoa khe Young để đo bước sóng xạ đơn sắc Khoảng cách hai khe sáng S1S2 nhà sản xuất cho sẵn a = 2mm  1% Kết đo khoảng cách từ quan sát đến mặt phẳng chưa hai khe D = 2m  3% Đo khoảng cách 20 vân sáng liên tiếp L = 9,5mm  2% Kết đo bước sóng  = ?  Hướng dẫn Khoảng cách 20 vân sáng liên tiếp 19 khoảng vân (cái mà không để ý coi tiêu): L = 19i  i = L/19 L 9,5   0,5mm Có tính giá trị bước sóng trung bình 19 19 a i 2.0,5   0,5μm Bước sóng trung bình: λ  D Δ Δa Δi ΔD Δa ΔL ΔD        εa  ε L + ε D  6% Sai số tương đối bước sóng: ε   a i D a L D Δi ΔL với   εi = ε L i L Sai số tuyệt đối bước sóng: Δ  ε   6%.0,5  0,03μm Giá trị trung bình i: i  Kết quả:  = 0,5µm  6%  = 0,5µm  0,03 µm IV SỐ CHỨ SỐ CĨ NGHĨA: 11 Định nghĩa: Chữ số có nghĩa chữ số (kể chữ số 0) tính từ trái sang phải kể từ chữ số khác không Mặc dù định nghĩa có nghĩa, khơng có nghĩa bạn đọc xong định nghĩa hiểu số chữ số có nghĩa??? Tài liệu lưu hành nội Trang 94 TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 Tốt kiên nhẫn đọc tiếp ví dụ minh họa Giả sử sai số tuyệt đối tương đối đại lượng A nhận giá trị sau:  0,97: chữ số khác không tô màu đỏ in đậm + gạch chân: có chữ số có nghĩa  0,0097: chữ số khác không tô màu đỏ in đậm + gạch chân  có chữ số có nghĩa  2,015: chữ số khác không tô màu đỏ in đậm + gạch chân  có chữ số có nghĩa (phải tính chữ số đằng sau)  0,0669: chữ số khác không tô màu đỏ in đậm + gạch chân  có chữ số có nghĩa (chữ số lặp lại phải tính)  9,0609: chữ số khác không tô màu đỏ in đậm + gạch chân  có chữ số có nghĩa Vậy xác định số chữ số có nghĩa đừng quan tâm dấu phẩy “,” Trong định nghĩa không liên quan đến dấy phẩy C MỘT SỐ BÀI THÌ NGHIỆM LỚP 12: Bài thực hành số 1: XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN VÀ ĐO GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG I Dụng cụ thí nghiệm Đế ba chân sắt, có hệ vít chỉnh cân Giá đỡ nhơm, cao 75cm, có ngang treo lắc Thước thẳng dài 700 mm gắn giá đỡ Rịng rọc nhựa, đường kính D cm, có khung đỡ trục quay Dây treo mảnh, không dãn, dài 70 cm Các nặng có móc treo Cổng quang điện hồng ngoại, dây nối giắc cắm chân Đồng hồ đo thời gian số, có hai thang đo 9,999 s 99,99 s Thước đo góc II TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Lưu ý : - Cổng quang nối với ổ cắm A, Máy đo thời gian : chọn Mode T, độ xác 1/1000s - Sau thao tác thu thập số liệu cần phải đưa đồng hồ trạng thái số ( nhấn nút Reset) - Thao tác thả lắc cần dứt khoát - Cần kéo lắc với góc nhỏ ghi giá trị góc - Cứ lần đếm 1/2T Chu kỳ lắc có phụ thuộc vào biên độ dao động : Sau lắp ráp thí nghiệm ta tiến hành sau:  Chọn nặng 50g treo vào giá  Điều chỉnh chiều dài lắc khoảng 50 cm  Kéo khỏi phương thẳng đứng biên độ khoảng cm  Quan sát đồng hồ đếm khoảng 10 dao động tồn phần Sau đó, ghi T vào bảng Lặp lại thí nghiệm – lần với biên độ khác ( giữ nguên m, l) Chu kỳ lắc có phụ thuộc vào khối lượng m nặng : Tương tự trên, thí nghiệm ta giữ nguyên A, l thay đổi khối lượng m ( 50g; 100g; 150g) Chu kỳ lắc có phụ thuộc vào chiều dài lắc : Giống thí nghiệm 2, lần ta thay đổi chiều dài lắc giữ nguyên m, biên độ dao động A III KẾT QUẢ: + Gia tốc trọng trường nơi làm thí nghiệm: (sử dụng bảng để tính) Giá trị trung bình: g - Sai số tuyệt đối: 2l T2 g - Kết phép đo: g g g l l g T T max m / s Bài thực hành số KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM Tài liệu lưu hành nội Trang 95 TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 Hộp dụng cụ gồm bảng mạch điện lắp sẵn linh kiện: cuộn dây, tụ điện, điện trở dây nối Bộ nguồn xoay chiều Đồng hồ đo điện đa số DT9205A I II a) + + + + Bài thực hành số XÁC ĐỊNH BƯỚC SĨNG ÁNH SÁNG DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM dùng đèn laze bán dẫn Đèn laze bán dẫn  Mw Tấm chứa khe Y-âng gồm khe hẹp, song song, cách a = 0,4 mm Mànảnh E hứng vân giao thoa Các đế để đặt đèn, chứa khe Y-âng hứng vân giao thoa Thước cuộn chia đến milimet Nguồn xoay chiều CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Bước Cố định đèn laze chứa khe Y-âng lên giá đỡ Nối đèn vào nguồn điện xoay chiều 220V điều chỉnh chứa khe Y-âng cho chùm tia laze phát từ đèn chiếu vào khe Y-âng kép Đặt hứng vân song song cách chứa khe Yâng kép khoảng 1m để làm xuất hệ vân giao thoa rõ nét Dùng thước đo khoảng cách D1 từ khe Y-âng tới khoảng cách l1 vân sáng vân tối liên tiếp Điền giá trị D1, l1 vào bảng số liệu Tính, ghi vào bảng số liệu khoảng vân i1 sóng ánh sáng laze theo công thức l1 bước ia D b) Bước Lặp lại bước thí nghiệm ứng với hai giá trị D lớn D1 cách dịch chuyển hứng vân giao thoa + Tính , , ghi kết thu vào bảng số liệu Bảng 1: Xác định bước sóng ánh sáng laze -Khoảng cách hai khe: a=………… ……….(mm) -Độ xác thước mm: =………………… (mm) -Số khoảng vân đánh dấu: n = ……………………… Lần thí nghiệm D (mm) L (mm) i l (mm) ia (mm) D Trung bình + Tính , dùng công thức: Tài liệu lưu hành nội Trang 96 TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM 1  2  3 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015  +  +        +   max  min D BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Câu 1: Kết sai số tuyệt đối phép đo 0,0609 Số chữ số có nghĩa A B C D Câu 2: Kết sai số tuyệt đối phép đo 0,2001 Số chữ số có nghĩa A B C D Câu 3: Kết sai số tuyệt đối phép đo 1,02 Số chữ số có nghĩa A B C D Câu 4: Để đo lực kéo cực đại lò xo dao động với biên độ A ta cần dùng dụng cụ đo A Thước mét B Lực kế C Đồng hồ D Cân Câu 5: Cho lắc lị xo đặt nơi có gia tốc trọng trường biết Bộ dụng cụ dùng để đo độ cứng lò xo A thước cân B lực kế thước C đồng hồ cân D lực kế cân Câu 6: Để đo bước sóng xạ đơn sắc thí nghiệm giao thoa khe Y âng, ta cần dùng dụng cụ đo A thước B cân C nhiệt kế D đồng hồ Câu 7: Để đo công suất tiêu thụ trung bình đoạn mạch có điện trở thuần, ta cần dùng dụng cụ đo A Ampe kế B Vôn kế C Ampe kế Vôn kế D Áp kế Câu 8: Để đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động lắc đơn, ta cần dùng dụng cụ đo A đồng hồ B đồng hồ thước C cân thước D thước Câu 9: Để đo gia tốc trọng trường trung bình vị trí (khơng yêu cầu xác định sai số), người ta dùng dụng cụ gồm lắc đơn; giá treo; thước đo chiều dài; đồng hồ bấm giây Người ta phải thực bước: a Treo lắc lên giá nơi cần xác định gia tốc trọng trường g b Dùng đồng hồ bấm dây để đo thời gian dao động tồn phần để tính chu kỳ T, lặp lại phép đo lần c Kích thích cho vật dao động nhỏ d Dùng thước đo lần chiều dài l dây treo từ điểm treo tới tâm vật l để tính gia tốc trọng trường trung bình vị trí T2 f Tính giá trị trung bình l T e Sử dụng công thức g  4 Sắp xếp theo thứ tự bước A a, b, c, d, e, f B a, d, c, b, f, e C a, c, b, d, e, f D a, c, d, b, f, e Câu 10: Để đo công suất tiêu thụ trung bình điện trở mạch mắc nối tiếp (chưa lắp sẵn) gồm điện trở R, cuộn dây cảm tụ điện, người ta dùng thêm bảng mạch ; nguồn điện xoay chiều ; ampe kế ; vôn kế thực bước sau a nối nguồn điện với bảng mạch b lắp điện trở, cuộn dây, tụ điện mắc nối tiếp bảng mạch c bật công tắc nguồn d mắc ampe kế nối tiếp với đoạn mạch e lắp vôn kế song song hai đầu điện trở f đọc giá trị vơn kế ampe kế g tính cơng suất tiêu thụ trung bình Sắp xếp theo thứ tự bước A a, c, b, d, e, f, g B a, c, f, b, d, e, g C b, d, e, f, a, c, g D b, d, e, a, c, f, g Câu 11: Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T vật cách đo thời gian dao động Ba lần đo cho kết thời gian dao động 2,00s; 2,05s; 2,00s ; 2,05s; 2,05s Thang chia nhỏ đồng hồ 0,01s Kết phép đo chu kỳ biểu diễn A T = 2,025  0,024 (s) B T = 2,030  0,024 (s) C T = 2,025  0,024 (s) D T = 2,030  0,034 (s) Câu 12: Một học sinh làm thí nghiệm đo chu kỳ dao động lắc đơn Dùng đồng hồ bấm giây đo lần thời gian 10 đao động toàn phần 15,45s; 15,10s; 15,86s; 15,25s; 15,50s Bỏ qua sai số dụng cụ Kết chu kỳ dao động A 15,43 (s)  0,21% B 1,54 (s)  1,34% C 15,43 (s)  1,34% D 1,54 (s)  0,21% Câu 13: Một học sinh làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động lắc đơn Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian 10 đao động tồn phần tính kết t = 20,102  0,269 (s) Dùng thước đo chiều dài dây treo tính kết L =  0,001(m) Lấy 2=10 bỏ qua sai số số pi (π) Kết gia tốc trọng trường nơi đặt lắc đơn A 9,899 (m/s2)  1,438% B 9,988 (m/s2)  1,438% C 9,899 (m/s2)  2,776% D 9,988 (m/s2)  2,776% Câu 14: Một học sinh làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động lắc đơn Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian 10 đao động toàn phần tính kết t = 20,102  0,269 (s) Dùng thước đo chiều dài dây treo tính Tài liệu lưu hành nội Trang 97 TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 kết L =  0,001(m) Lấy  =10 bỏ qua sai số số pi (π) Kết gia tốc trọng trường nơi đặt lắc đơn A 9,899 (m/s2)  0,142 (m/s2) B 9,988 (m/s2)  0,144 (m/s2) 2 C 9,899 (m/s )  0,275 (m/s ) D 9,988 (m/s2)  0,277 (m/s2) Câu 15: Một học sinh dùng cân đồng hồ bấm giây để đo độ cứng lò xo Dùng cân để cân vật nặng cho kết khối lượng m = 100g  2% Gắn vật vào lò xo kích thích cho lắc dao động dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian t dao động, kết t = 2s  1% Bỏ qua sai số số pi () Sai số tương đối phép đo độ cứng lò xo A 4% B 2% C 3% D 1% Câu 16: Để đo tốc độ truyền sóng v sợ dây đàn hồi AB, người ta nối đầu A vào nguồn dao động có tần số f = 100 (Hz)  0,02% Đầu B gắn cố định Người ta đo khoảng cách hai điểm dây gần không dao động với kết d = 0,02 (m)  0,82% Tốc độ truyền sóng sợi dây AB A v = 2(m/s)  0,84% B v = 4(m/s)  0,016% C v = 4(m/s)  0,84% D v = 2(m/s)  0,016% Câu 17: Để đo tốc độ truyền sóng v sợ dây đàn hồi AB, người ta nối đầu A vào nguồn dao động có tần số f = 100 (Hz)  0,02% Đầu B gắn cố định Người ta đo khoảng cách hai điểm dây gần không dao động với kết d = 0,02 (m)  0,82% Tốc độ truyền sóng sợi dây AB A v = 2(m/s)  0,02 (m/s) B v = 4(m/s)  0,01 (m/s) C v = 4(m/s)  0,03 (m/s) D v = 2(m/s)  0,04 (m/s) Câu 18: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng nguồn sáng thí nghiệm khe Young Giá trị trung bình sai số tuyệt đối phép đo khoảng cách hai khe sáng a a; Giá trị trung bình sai số tuyệt đối phép đo khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến đo D D; Giá trị trung bình sai số tuyệt đối phép đo khoảng vân i i Kết sai số tương đối phép đo bước sóng tính  a i D     100% i D   a A  (%)   B  (%)  (a  i  D).100% C  (%)  (a  i  D).100% D  (%)    a i D     100% i D   a Câu 19: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng nguồn sáng thí nghiệm khe Young Khoảng cách hai khe sáng 1,00 ± 0,05 (mm) Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến đo 2000 ± 1,54 (mm); khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo 10,80 ± 0,14 (mm) Kết bước sóng A 0,60m ± 6,37% B 0,54m ± 6,22% C 0,54m ± 6,37% D 0,6m ± 6,22% Câu 20: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng nguồn sáng thí nghiệm khe Young Khoảng cách hai khe sáng 1,00 ± 0,05 (mm) Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến đo 2000 ± 1,54 (mm); khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo 10,80 ± 0,14 (mm) Kết bước sóng A 0,600m ± 0,038m B 0,540m ± 0,034m C 0,540m ± 0,038m D 0,600m ± 0,034m Câu 21 (ĐH2014) Các thao tác sử dụng đồng hồ đa số (hình vẽ) để đo điện áp xoay chiều cỡ 120 V gồm: a Nhấn nút ON OFF để bật nguồn đồng hồ b Cho hai đầu đo hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp c Vặn đầu đánh dấu núm xoay tới chấm có ghi 200, vùng ACV d Cắm hai đầu nối hai dây đo vào hai ổ COM V e Chờ cho chữ số ổn định, đọc trị số điện áp g Kết thúc thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn đồng hồ Thứ tự thao tác A a, b, d, c, e, g B c, d, a, b, e, g C d, a, b, c, e, g D d, b, a, c, e, g Câu 22 Một học sinh dùng cân đồng hồ bấm giây để đo độ cứng lò xo Dùng cân để cân vật nặng cho kết khối lượng m = 100g  2% Gắn vật vào lị xo kích thích cho lắc dao động dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian t dao động, kết t = 2s  1% Bỏ qua sai số số pi (π) Sai số tương đối phép đo độ cứng lò xo A 4% B 2% C 3% D 1% Câu 23 Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng phương pháp giao thoa khe Y-âng Học sinh đo khoảng cách hai khe a = 1,2  0,03 (mm); khoảng cách từ hai khe tới D = 1,6  0,05 (m) độ rộng 10 khoảng vân L = 8,00  0,16 (mm) Sai số tương đối phép đo A  = 1,6% B  = 7,63% C  =0,96% D  = 5,83% Câu 24 Dùng thước chia độ đến milimet đo khoảng cách d hai điểm A B, lần đo cho giá trị 1,345 m Lấy sai số dụng cụ độ chia nhỏ Kết quảđo viết A d = (1345 ± 2) mm B.d = (1,345 ± 0,001) m C d = (1345 ± 3) mm D d = (1,3450 ± 0,0005) m Tài liệu lưu hành nội Trang 98 TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM Tài liệu lưu hành nội LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 Trang 99 ... Trang TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 Khi vật chuyển động từ VTCB biên vật chuyển động chậm dần  v.a  hay a v trái dấu Khi vật chuyển động từ biên VTCB vật chuyển...TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ CHỦ ĐỀ ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA A LÝ THUYẾT: I Dao động tuần hoàn Dao... điều hồ theo thời gian có Tài liệu lưu hành nội Trang TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2014-2015 A biên độ B pha C tần số góc D pha ban đầu Câu Khi nói vật dao động điều

Ngày đăng: 13/05/2015, 21:44

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan