0

Kiểm tra bán lẻ

14 353 0
  • Kiểm tra bán lẻ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 20:06

Tiếp thị các sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng KIỂM TRA BÁN LẺ I.Các hình thức bán lẻ : 1.Tiếp thị sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng -Đây là hình thức mà nhà sản xuất phân phối sản phẩm của họ tới các nhân viên . Các nhân viên sẽ đem sản phẩm tiếp thị trực tiếp tới người tiêu dùng , thuyết phục họ mua sản phẩm Nhà sản xuất Nhân viên Người tiêu dùng 2.Tiếp thị sản phẩm gián tiếp qua các kênh phân phối: -Đây là hình thức mà nhà sản xuất phân phối sản phẩm của họ tới các nhà phân phối và từ đó sản phẩm được phân phối đến tay người tiêu dùng Nhà sản xuất Nhà phân phối/các nhà bán buôn(Đại lí cấp 1 , cấp 2…v v) Người bán lẻ(các cửa hàng nhỏ) Người tiêu dùng Hệ thống bán lẻ (chợ , siêu thị , cửa hàng tạp hóa,trung tâm thương mại.v.v) 3.Hình thức bán lẻ hàng đồng giá: -Đây là hình thức mà nhà kinh doanh sẽ gom các mặt hàng có cùng chung một mức giá lại với nhau tạo nên các siêu thị hàng đồng giá Các sản phẩm đồng giá Các siêu thị hàng đồng giá Người tiêu dùng II.Nghiên cứu kiểm tra bán lẻ : 1.Mục đích nghiên cứu: -Nghiên cứu kiểm tra bán lẻ giúp chúng ta nắm bắt thị trường một cách tốt nhất , biết được nhu cầu của người tiêu dùng , doanh số và thị phần bán lẻ trên thị trường từ đó đưa ra những chiến lược kinh doanh cho phù hợp 2.Kích thước mẫu và lấy mẫu: -kích thước mẫu nhỏ nhất là 100 cửa hàng trên một khu vực nghiên cứu -khi chúng ta nghiên cứu kiểm tra bán lẻ trên nhiều loại cửa hàng khác nhau (siêu thị,tiệm tạp hóa,cửa hàng thực phẩm…)thì kích thước mẫu nên có là 100 loại cửa hàng trên một khu vực nghiên cứu -khi tiến hành chọn mẫu các cửa hàng mẫu cần đáp ứng 2 tiêu chuẩn +chúng tạo ra từ khuôn mẫu miêu tả +chúng được chọn ngẫu nhiên từ mẫu 3.Dữ liệu kiểm tra bán lẻ : -Dữ liệu bán lẻ đòi hỏi tính thuyết phục khi báo cáo và phân tích dữ liệu như dữ liệu chuỗi thời gian và xu thế -Dữ liệu bán lẻ phản ánh tại một thời điểm nhất định nên nó chỉ là dữ liệu chuẩn đầu tiên về doanh số bán lẻ và thị phần của thương hiệu . đồng giá Người tiêu dùng II.Nghiên cứu kiểm tra bán lẻ : 1.Mục đích nghiên cứu: -Nghiên cứu kiểm tra bán lẻ giúp chúng ta nắm bắt thị trường một cách. liệu kiểm tra bán lẻ : -Dữ liệu bán lẻ đòi hỏi tính thuyết phục khi báo cáo và phân tích dữ liệu như dữ liệu chuỗi thời gian và xu thế -Dữ liệu bán lẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra bán lẻ, Kiểm tra bán lẻ