SKKN Phương pháp giải toán Hóa học có liên quan đến hiệu suất phản ứng

18 1.6K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2015, 20:18

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VĨNH CỬU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA HỌC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG Người thực hiện: Võ Thị Hiệp Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý giáo dục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phương pháp dạy học bộ môn . . . . . . . . . Phương pháp giáo dục . . . . . . . . . . . . . . . Lĩnh vực khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Có đính kèm: Mô hình Phần mềm Phim ảnh Hiện vật khác Năm học: 2012-2013 X SƠ YẾU LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN: - Họ và Tên: Võ Thị Hiệp - Ngày, tháng, năm sinh: 28/9/1967 - Nam, Nữ: Nữ - Địa chỉ thường trú: Số 145A, tổ 4, ấp 1, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: 0613.865022 (CQ) – 0613.971818 (NR) – 0919571975 (DĐ) - Fax: Email: hiepvothi67@gmail.com - Chức vụ: Tổ trưởng Tổ hóa học - Đơn vị công tác: Trường Trung học phổ thông Vĩnh Cửu II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: - Học vị (hoặc trình độ đào tạo cao nhất): Cử nhân - Năm nhận bằng: 1990 - Chuyên ngành đào tạo: Hóa-Sinh III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC: - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Hóa học - Thời gian công tác: 22 năm SỞ GD VÀ ĐT ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày tháng năm 2013 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2012-2013 Tên sáng kiến kinh nghiệm: PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA HỌC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG Họ và Tên tác giả: Võ Thị Hiệp Đơn vị: Tổ Hóa học Lĩnh vực: Quản lý giáo dục . . . . . . . Phương pháp dạy học bộ môn . . . . . . . . . Phương pháp giáo dục . . Lĩnh vực khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Tính mới: - Có giải pháp hoàn toàn mới . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Hiệu quả: - Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao . . . . . . . - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại các đơn vị có hiệu quả cao . . . . . . . . . . . - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Khả năng áp dụng: - Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách: Tốt Khá Đạt - Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiển, dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống: Tốt Khá Đạt - Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng: Tốt Khá Đạt XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) x I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: - Giúp học sinh giải bài tập về tính khối lượng hoặc thể tích của các đơn chất, hợp chất có liên quan đến hiệu suất một cách nhanh chóng; - Củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng giải bài tập cho học sinh; - Góp phần nâng cao chất lượng bộ môn. II. THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI 1. Thuận lợi: - Đa số học sinh hào hứng khi được hướng dẫn cặn kẽ các phương pháp giải bài tập; - Học sinh được củng cố và nâng cao về kiến thức, nâng cao khả năng tư duy hóa học; - Học sinh có hứng thú với các dạng bài tập hóa học khác nhau. 2. Khó khăn: - Mức độ tiếp thu của học sinh còn thấp, không đồng đều trong một lớp học; - Học sinh còn e ngại với một số bài tập dài, chỉ thích dạng ngắn; - Một số học sinh không thích lý luận nhiều, chỉ thích dạng trắc nghiệm. III. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lý luận: - Hóa học có những nét tư duy đặc thù của nó. Phạm trù tư duy của hóa học mang tính chất thực nghiệm pha lẫn trừu tượng. Luyện tập tư duy cho học sinh dần dần tạo cho các em phương pháp để giải các dạng toán nhất định, từ đơn giản đến phức tạp; - Thực tế trong các bài toán hóa học khi học sinh làm bài thường không sử dụng hết các dữ kiện và chưa có tư duy thích hợp cho mỗi loại bài toán nên tìm ra kết quả rất lâu. 2. Nội dung, giải pháp thực hiện các biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài A. Nội dung: - Các bài toán hóa học trong chương trình là những dạng cơ bản, đã được học sinh giải qua các chương trình đại cương, vô cơ, hữu cơ nhưng chưa áp dụng tư duy phù hợp; - Giáo viên đề cập vấn đề này để học sinh giải nhanh và chính xác, tìm ra đáp số; - Mỗi bài toán cần phân tích các dữ kiện của đề bài hoặc viết sơ đồ tóm tắt nội dung của đề bài, hoặc viết sơ đồ tóm tắt nội dung của đề bài. Qua đó, học sinh sẽ tìm ra ẩn ý được mô tả trong đề bài, từ đó tìm được hướng giải khi phân tích đề. Dựa vào dữ kiện đề bài các em phải tự đặt các câu hỏi: Muốn tìm…, ta phải…; Nếu dùng công thức…thì lại phải tìm…cuối cùng tìm được đáp số; - Viết phương trình phản ứng là một khâu quan trọng trong việc giải bài toán hóa học. Muốn viết được phương trình phản ứng thì học sinh phải học kỹ tính chất hóa học của các chất, viết đúng ký hiệu từng nguyên tố; - Thực hiện phép tính: thông qua các phương trình phản ứng thiết lập được mối tương quan toán học giữa các dữ kiện (gọi là phương trình hoặc hệ phương trình). Sử dụng các thủ thuật toán học để giải phương trình hoặc hệ phương trình đó. Sau cùng đưa kết quả toán học đó về kết quả hóa học với: khối lượng, thể tích là số dương; nguyên tử khối phù hợp với hóa trị của kim loại hoặc phi kim. Hiệu suất phải ≤ 100% * Kết luận: trong việc giải một bài toán hóa học, thông thường ta cần phải tuân theo một trình tự sau: - Phân tích đề bài; - Viết phương trình phản ứng hóa học; - Xây dựng các phương trình toán học dựa vào phương trình hóa học; - Giải các phương trình toán học để tìm được kết quả bài toán hóa học. B. Biện pháp thực hiện: 1. Một số công thức áp dụng khi giải bài toán về hiệu suất phản ứng. Tính hiệu suất theo chất phản ứng (ctg) (theo chất sẽ hết khi phản ứng xảy ra hoàn toàn) Tính hiệu suất theo sản phẩm tạo thành: Ghi chú: - Lượng lý thuyết (LT) tính theo phương trình phản ứng - Lượng thực tế (TT) là lượng đề bài cho Tính hiệu suất của cả quá trình gồm nhiều phản ứng: nếu xét cho cả quá trình gồm nhiều phản ứng liên tiếp A   % 1 H B   % 2 H C   % 3 H D Không cần tính đuổi theo từng phản ứng mà dùng công thức: H% = H 1 % x H 2 % x H 3 % x … - Một số phản ứng sau đây trong đa số trường hợp được xem có hiệu suất 100%: + Phản ứng giữa chất lỏng với chất lỏng; + Phản ứng giữa chất khí và chất lỏng; + Phản ứng giữa chất rắn với chất lỏng; + Phản ứng giữa chất khí với chất khí và tạo thành chất rắn hoặc chất lỏng. - Một số phản ứng sau đây thường phải xét để biết hiệu suất phản ứng bằng bao nhiêu, nếu đề bài không cho thì phải xét tổng quát với hiệu suất nhỏ hơn 100%: + Phản ứng giữa chất rắn với chất rắn; + Phản ứng giữa chất rắn với chất khí. 2. Một số vấn đề chung có liên quan đến bài toán về hiệu suất phản ứng. a) Mol (n) Mol là lượng chất chứa 6,02.10 23 hạt vi mô Biểu thức tính: Mnm n m M M m n .;  Nếu áp dụng các công thức trên cho hỗn hợp có số mol là 2 h n , khối lượng là 2 h m ; thì khối lượng mol phân tử trung bình của hỗn hợp (kí hiệu M ), với 2 2 h h n m M  Khi dùng % mol của mỗi chất trong hỗn hợp thì công thức lại có dạng: nn MxMxMxM  2211 ; trong đó: n xxx , ,, 21 là % mol của mỗi chất tương ứng trong hỗn hợp gồm n chất có khối lượng mol lần lượt là n MMM , ,, 21 và đương nhiên: 1 21  n xxx Thể tích mol phân tử là thể tích chiếm bởi một mol phân tử khí, hay chiếm bởi 6,02.10 23 phân tử khí. b) Định luật Avogadro: Lượng chất đầu cần lấy (theo phương trình phản ứng) Lượng chất đầu thực tế đã lấy H% = x 100 Lượng sản phẩm thực tế thu được Lượng sản phẩm LT(theo p.trình phản ứng) thu được H% = x 100 m ctg(LT) m ctg(TT) H%= x 100 m sp(TT) m sp(LT) H%= x 100 Phản ứng xảy ra trong dung dịch Ở những điều kiện nhiệt độ, áp suất như nhau của mọi chất khí đều chứa cùng một số phân tử khí. Vận dụng khái niệm mol và kết quả thực nghiệm ta có các hệ quả quan trọng áp dụng cho chất khí để vận dụng: - Ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) (0 0 C, 1atm), V = n.22,4 (lít) hay 4,22 V n  - Ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất: tỉ lệ thể tích cũng là tỉ lệ về số mol, và ngược lại V = k.V B  n A = k.n B - Ở điều kiện bất kỳ: sử dụng phương trình Menđeleep: pV = nRT p: áp suất khí, đo bằng at (hoặc mmHg) V: thể tích khí, đo bằng lít T: nhiệt độ Kenvin, T = (t 0 C + 273) 0 K R: hằng số: 273 4,22 R (khi áp suất đo bằng at) 273 10.760.4,22 3 R (khi p đo bằng mmHg, V đo bằng ml) c) Tỉ khối chất khí: Tỉ khối của chất khí A so với khí B là tỉ số khối lượng của một thể tích khí A chia cho khối lượng của cùng một thể tích khí B ở cùng nhiệt độ, áp suất. - Biểu thức: B A BA m m d  / Ý nghĩa: Tỉ khối cho biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần - Hệ quả: B A BA M M d  / - Biểu thức mở rộng cho hỗn hợp. B A hhBhhA M M d  / d) Nồng độ dung dịch - Các loại nồng độ: + Nồng độ phần trăm(%): Số gam chất tan trong 100g dung dịch 100.% dd ct m m C  + Nồng độ mol M C : Số mol chất tan trong 1 lít dung dịch )( )( ][ lítV moln AC dd A M  - Biểu thức liên hệ: A M M DC CA % 10 ][  A M : phân tử khối của chất A e) pH của dung dịch: - Tích số ion của nước H 2 O H + + OH − Tích số ion của H 2 O = [H + ][OH − ] = 10 −14 - Độ pH: Độ pH là đại lượng cho biết nồng độ ion H + trong dung dịch được biểu diễn bằng biểu thức toán học sau: pH = - lg[H + ]  [H + ] = 10 −pH + Nếu pH = 7: dung dịch có môi trường trung tính + Nếu pH < 7: dung dịch có môi trường axit + Nếu pH > 7: dung dịch có môi trường bazơ - Độ pOH Độ pOH là đại lượng cho biết nồng độ ion OH − trong dung dịch được biểu diễn bằng công thức sau: pOH = -lg[OH − ] Từ tích số ion của H 2 O: [H + ].[OH − ] = 10 −14 -lg[H + ] - lg[OH − ] = lg10 −14 hay pH + pOH = 14 g) Công thức Faraday: Khối lượng các chất sinh ra ở các điện cực tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện I, thời gian t điện phân và đương lượng gam n M của chất đó: Fn ItM m  m: Khối lượng sản phẩm (g) I: Cường độ dòng điện n: Số electron nhường hay nhận M: nguyên tử gam của chất ở điện cực F: Hằng số Faraday 3. Áp dụng: * Dạng 1: Tính hiệu suất phản ứng Bài 1: Đun 12g axit axetic với lượng dư ancol etylic (có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11g este. Hiệu suất phản ứng este hóa là: A. 55% B. 50% C. 62,5% D. 75% Hướng dẫn - Viết phương trình phản ứng - Xác định hiệu suất phản ứng: + Tính theo công thức axit + Hoặc theo công thức este: Giải CH 3 COOH + C 2 H 5 OH   0 42 ,tdSOH CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O 88 11 ← 88 11 mol m axit theo phương trình = g5,760. 88 11  m axit ban đầu = 12g H% = %5,62100. 12 5,7  m este lý thuyết = g6,1788. 60 12  m este thực tế = 11g H% = %5,62100. 6,17 11  m axit thực tế phản ứng theo pt m axit ban đầu H%= x 100 m este thực tế m este lý thuyết H%= x 100 Bài 2: Đun một lượng dư axit axetic với 13,8g ancol etylic (có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại, thu được 11,00g este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là bao nhiêu? A. 75% B. 62,5% C. 60% D. 41,67% Hướng dẫn - Viết phương trình phản ứng - Hiệu suất tính theo chất nào? + Xác định lượng thực tế của chất đó + Xác định lượng lý thuyết của chất đó Giải CH 3 COOH + C 2 H 5 OH   0 42 ,tdSOH CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O 1 3,0 46 8,13  → 0,3mol Tính theo este: m este lý thuyết = 0,3.88 = 26,4g m este thực tế = 11g H% = %67,41100. 4,26 11  Bài 3: Đun 12g axit axetic với 13,8g ancol etylic (có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác) cho đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11g este. Hiệu suất của phản ứng là: A. 55% B. 50% C. 62,5% D. 75% Hướng dẫn Cho lượng của 2 chất tham gia nên xét: nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn thì lượng nào sẽ hết? (căn cứ vào số mol và hệ số của chất tham gia trong phản ứng)  Hiệu suất tính theo lượng axit (hết) Giải CH 3 COOH + C 2 H 5 OH   0 42 ,tdSOH CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O mol 2,0 60 12  3,0 46 8,13  Pư: 0,2 → 0,2 → 0,2 Còn lại 0,1 m esteTT = 11g m este LT = 0,2.188 = 17,6g  %5,62100. 17,6 11 % H Bài 4: Cho hỗn hợp gồm không khí (dư) và hơi của 24g metanolđi qua chất xúc tác Cu nung nóng, người ta thu được 40ml fomalin 36% (D = 1,1g/ml). Hiệu suất của quá trình trên là: A. 50,4% B. 70,4% C. 65,5% D. 76,6% Giải Phương trình phản ứng: CH 3 OH + 2 1 O 2   0 ,tCu HCHO + H 2 O 75,0 32 24  mol → 0,75mol m HCHO LT = 0,75.30 = 22,5g m HCHO TT = g84,15 100 36.1,1.40   H% = %4,70100. 5,22 84,15 100.  HCHOLT HCHOTT m m Bài 5: Dẫn hỗn hợp gồm H 2 và 3,92 lít (đktc) hơi andehit axetic qua ống sứ nung nóng (chứa Ni). Hỗn hợp các chất được làm lạnh và cho tác dụng hoàn toàn với Na thấy thoát ra 1,84 lít khí (27 0 C và 1atm). Hiệu suất của phản ứng khử andehit là bao nhiêu? A. 60,33% B. 82,44% C. 84,22% D. 75,04% Bài 6: Dẫn hơi 3g etanol đi vào trong ống sứ nung nóng chứa bột CuO (lấy dư). Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi ra khỏi ống sứ, được chất lỏng X. Khi X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 thấy có 8,1g bạc kết tủa. Hiệu suất của quá trình oxi hóa etanol bằng bao nhiêu? A. 55,7% B. 60% C. 57,5% D. 75% Bài 7: Đun 57,5g etanol với H 2 SO 4 đặc ở 170 0 C. Dẫn các sản phẩm khí và hơi lần lượt qua các bình chứa riêng rẽ các chất: CuSO 4 khan; dung dịch NaOH; dung dịch dư brom trong CCl 4 . Sau khi thí nghiệm, khối lượng bình cuối cùng tăng thêm 2,1g. Hiệu suất chung của quá trình đehidrat hóa là bao nhiêu? A. 59% B. 55% C. 60% D. 70% * Dạng 2: Áp dụng hiệu suất để tính lượng chất tham gia hoặc lượng sản phẩm. Bài 1: Cho 90g axit axetic tác dụng với 69g ancol etylic có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác. Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thì 66% lượng axit đã chuyển thành este. Khối lượng este sinh ra là bao nhiêu gam? A. 174,2g B. 87,12g C. 147,2g D. 78,1g Hướng dẫn Đề cho: m axit = n axit = 5,1 60 96  m ancol = n ancol = 5,1 46 69  66% axit chuyển thành este chính là hiệu suất của phản ứng (H = 66%) Giải  m axitpưTT = g4,5990. 100 66  Phương trình phản ứng: CH 3 COOH + C 2 H 5 OH → CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O 99,0 60 4,59  mol → 0,99mol 12,8788.99,0 523  HCOOCCH m g Bài 2: Khối lượng axit axetic chứa trong giấm ăn thu được khi cho lên men 100 lít rượu 8 0 thành giấm ăn là bao nhiêu gam? Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8g/ml và giả sử phản ứng lên men đạt hiệu suất 80% Hướng dẫn Đề cho: V dd rượu = 100ml D rượu = 0,8g/ml ĐR = 8 0 Phải tìm m rượu ng.chất - Viết phương trình phản ứng Lý thuyết: - Công thức tính: % 3 HMnm COOHCH  Giải  V NC = 8 100 8.100 100 .  ĐRV dd lít  m RNC = D.V NC = 8.10 3 .0,8 = 640g 46 640 52  OHHC n mol C 2 H 5 OH + O 2 → CH 3 COOH + H 2 O 46 640 mol 46 640 mol 83,66780.60. 46 640 3  COOHCH m g Bài 3: Đun nóng axit axetic với ancol isoamylic (CH 3 ) 2 CH −CH 2 −CH 2 −OH có H 2 SO 4 đặc xúc tác thu được isoamyl axetat (dầu chuối). Tính lượng dầu chuối thu được từ 132,35g axit axetic đun nóng với 200g ancol isoamylic, hiệu suất phản ứng đạt 68%. Hướng dẫn Giải Đề cho: 21,2 60 35,132 3  COOHCH n mol 27,2 88 200 115  OHHC n mol Lý luận: n axit < n ancol → axit hết Phương trình phản ứng: CH 3 COOH + C 5 H 11 OH → CH 3 COOC 2 H 5 60 35,132 mol → 60 35,132 mol m LT = 130. 60 35,132 m TT = 195 100 68 .130. 60 35,132  g Bài 4: Tính khối lượng metyl metacrylat thu được khi đun nóng 215g axit metacrylic với 100g ancol metylic. Giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 60% A. 125g B. 175g C. 150g D. 200g Hướng dẫn Đề cho: 5,2 86 215 53  COOHHC n mol 125,3 32 100 3  OHCH n mol Phương trình phản ứng: Giải Phương trình phản ứng: C 3 H 5 COOH + CH 3 OH → C 3 H 5 COOCH 3 + H 2 O 2,5mol 3,125mol 2,5mol → 2,5mol m este TT = 150 100 60 .100.5,2  g Bài 5: Đun 9,2g glixerol với 9g axit axetic có xúc tác được m gam sản phẩm hữu cơ E chỉ chứa một loại nhóm chức. Biết hiệu suất phản ứng bằng 60%. M có giá trị là bao nhiêu? A. 8,76g B. 9,64g C. 7,54g D. 6,54g Hướng dẫn Đề cho: 15,0 60 9 3  COOHCH n mol 1,0 92 2,9 353 )(  OHHC n mol Phương trình phản ứng (axit hết): Giải Phương trình phản ứng: 3CH 3 COOH + C 3 H 5 (OH) 3 → (CH 3 COO) 3 C 3 H 5 + 3H 2 O 0,15mol 0,1mol 0,15mol → 0,05mol (LT) M E TT = 54,6 100 60 .218.05,0  g Bài 6: Glixerol được điều chế bằng cách đun nóng dầu thực vật hoặc mỡ động vật với dung dịch NaOH. Sau phản ứng thu được 2,3g glixerol. Hãy cho biết lượng NaOH cần dùng khi hiệu suất là 50%. A. 3g B. 6g C. 12g D. 4,6g Hướng dẫn Đề cho: 3,2 353 )(  OHHC m g → 025,0 92 3,2 353 )(  OHHC n mol H = 50% Từ phương trình phản ứng: Tính m NaOH Giải Phương trình phản ứng: ( R COO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH → 3 R COONa + C 3 H 5 (OH) 3 0,075mol ← 0,025mol (LT) m NaOH TT = 6 50 100 .40.075,0  g Bài 7: Khối lượng glixerol thu được khi đun nóng 2,225kg chất béo (loại glixerol tristearat) có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH (H = 80%) là bao nhiêu kg? [...]... 16.421g B 14.820g C 13.136g D 15.600g * Dạng 3: Chuỗi phản ứng có liên quan đến hiệu suất phản ứng Trường hợp 1: Chuỗi phản ứng với hiệu suất của toàn bộ quá trình Trường hợp này chỉ tính 1 lần hiệu suất phản ứng theo đề bài Các bước thực hiện: - Viết chuỗi phản ứng hoặc các phương trình hóa học, chú ý cân bằng phản ứng - Xác định chiều của phản ứng (tìm chất tham gia hoặc sản phẩm tạo thành) - Xác... bình phản ứng, hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16,4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện) Hiệu suất phản ứng là A 50% B 30% C 20% D 40% Bài 4: Cho 5 mol N2 và 14 mol H2 vào bình phản ứng, hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 13,4 mol Hiệu suất phản ứng là A 60% B 50% C 30% D 40% Bài 5: Cho 2,5 mol N2 và 7 mol H2 vào bình phản ứng, hỗn hợp thu được sau phản ứng có tỉ khối... sinh ra dựa vào hiệu suất để quá trình sản xuất đạt hiệu quả cao, chất lượng tốt Các bài tập liên quan đến hiệu suất phản ứng chỉ là một phần nhỏ trong bài tập hóa học, nhưng đều có trong chương trình hóa học lớp 10, 11, 12 Căn cứ vào tình hình học tập của học sinh và công tác giáo dục hiện nay, thông qua đề tài này, có thể giúp học sinh rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo trong việc giải bài tập và... KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Bài tập về hiệu suất phản ứng là loại bài tập xuyên suốt trong chương trình hóa học ở các khối lớp 10, 11, 12 Trong loại bài tập này, giáo viên nên sử dụng thường xuyên các dạng bài tập tìm hiệu suất phản ứng, tính lượng chất tham gia hoặc lượng sản phẩm tạo thành khi biết hiệu suất phản ứng, nhằm giúp cho học sinh ngày càng quen thuộc và có phương pháp giải nhanh chóng để tìm kết... kín có dung tích 4 lít và giữ ở nhiệt độ không đổi Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì áp suất bằng 10/11 áp suất ban đầu Hiệu suất phản ứng là: A 17,18% B 18,18% C 36,36% D Đáp án khác Bài 13: Một hỗn hợp gồm 2 mol N2 và 4 mol H2 được nạp vào một bình kín có dung tích 6 lít và giữ ở nhiệt độ không đổi Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì áp suất bằng 2/3 áp suất ban đầu Hiệu suất phản ứng. .. H2 có tỉ khối so với H2 là 6,2 được nạp vào một bình kín có dung tích 8 lít và giữ ở nhiệt độ không đổi Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì áp suất bằng 92/125 áp suất ban đầu Hiệu suất phản ứng là: A 46% B 56% D Đáp án khác C 66% 0 0 Bài 15: Cho hỗn hợp N2 và H2 vào một bình kín có t = 15 C, áp suất p 1 Tạo điều kiện để phản ứng xảy ra Tại thời điểm t0 = 6630C, p = 3p 1 Hiệu suất của phản ứng. .. m2( ng lieu)  1   11428,54kg 50 50  m1  Trường hợp 2: Chuỗi phản ứng với hiệu suất của từng phản ứng Các bước thực hiện: - Xác định chuỗi phản ứng; - Xác định chiều của phản ứng (tính chất tham gia hay sản phẩm); - Xác định hiệu suất của từng giai đoạn (H1, H2, H3, ); - Xác định lượng chất thực tế; - Áp dụng công thức hiệu suất phản ứng 100 100 100 H1 H 2 H 3 H H H  mspLT 1 2 3 100 100 100... suất của phản ứng là 2 A 34% B 48% C 58% D 68% Bài 8: Hỗn hợp X (gồm H2 và N2 ) có d X / H = 4,25 Đun nóng X có xúc tác một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 7,59 Hiệu suất của phản ứng là 2 A 66% B 77% C 88% D 99% Bài 9: Hỗn hợp X (gồm H2 và N2 ) có d X / H =3,6 Đun nóng X có xúc tác một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 4,5 Hiệu suất của phản ứng là 2... về hiệu suất phản ứng có liên quan đến chất khí Bài 1: Điều chế NH3 từ đơn chất Thể tích NH3 tạo ra là 67,2lit Biết hiệu suất phản ứng là 25% Thể tích N2 (lit) cần là: A 13,44 B 134,4 C 403,2 D Tất cả đều sai Bài 2: Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu? A 4 lít B 6 lít C 8 lít D 12 lít Bài 3: Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản. .. áp suất 200atm với một ít chất xúc tác thích hợp Nung nóng bình một thời gian sau đóđưa nhiệt độ về 00C thấy áp suất trong bình giảm 10% so với áp suất ban đầu Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là: A 70% B 80% C 25% D 50% Bài 20: Hỗn hợp A gồm N2 và H2 theo tỉ lệ 1:3 về thể tích Tạo phản ứng giữa N2 và H2 tạo ra NH3 Sau phản ứng được hỗn hợp khí B Tỉ khối hơi của A đối với B là 0,6 Hiệu suất phản ứng . KINH NGHIỆM Năm học: 2012-2013 Tên sáng kiến kinh nghiệm: PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA HỌC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG Họ và Tên tác giả: Võ Thị Hiệp Đơn vị: Tổ Hóa học Lĩnh vực:. hóa học; - Giải các phương trình toán học để tìm được kết quả bài toán hóa học. B. Biện pháp thực hiện: 1. Một số công thức áp dụng khi giải bài toán về hiệu suất phản ứng. Tính hiệu suất. Viết phương trình phản ứng là một khâu quan trọng trong việc giải bài toán hóa học. Muốn viết được phương trình phản ứng thì học sinh phải học kỹ tính chất hóa học của các chất, viết đúng ký hiệu

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan