SKKN Quản lí: Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động chuyên môn

15 331 0
SKKN Quản lí:  Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động chuyên môn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

đức, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trớc sứ mệnh lịch sử mà xã hội ta giao phó là sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. 3. Đối tợng nghiên cứu Căn cứ vào nhiệm vụ , yêu cầu và nội dung của đề tài , tôi đã chọn đối tợng nghiên cứu là giáo viên trờng THCS Tô Hiệu nơi tôi đã và đang trực tiếp quản lý , chỉ đạo . 4. Giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu Trong phạm vi khả năng và trách nhiệm của mình, vấn đề mà bài viết của tôi đề cập đến là : Việc xây dựng đội ngũ và quản lý hoạt động chuyên môn ở chính nơi tôi công tác .Công việc chỉ đạo của ngời cán bộ quản lý đối với hoạt động chuyên môn của nhà trờng gồm nhiều mặt, tuy nhiên trong khuôn khổ đề tài này tôi chủ yếu đi sâu trình bày một số biện pháp mà chúng tôi đã thực hiện trong quản lý chỉ đạo chuyên môn của trờng THCS Tô Hiệu trong những năm vừa qua. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu : một số biện pháp quản lý nhằm tổ chức các hoạt động chuyên môn nâng cao chất l ợng dạy và học Phần Thứ Nhất : Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Chúng ta đang sống trong thập niên đầu của thế kỷ XXI thế kỷ mà tri thức và kỹ năng của con ngời đợc coi là yếu tố quyết định sự phát triển xã hội. Ngời ta nói nền văn minh trí tuệ là nền văn minh của thế kỷ XXI. Để có đợc nền văn minh đó thì nền giáo dục phải đào tạo đợc sản phẩm là những con ngời thông minh, trí tuệ phát triển, sáng tạo và giàu tính nhân văn cho xã hội. Muốn đáp ứng đợc mục tiêu đào tạo đó thì vai trò của ngời thầy là vô cùng quan trọng. Hoạt động dạy và học là một hoạt động đặc thù của nhà trờng nó giữ vị trí trung tâm và mang tính quyết định . Chất lợng dạy và học quyết định uy tín của nhà trờng . Do đó để có đợc hoạt động Dạy và học ổn định và chất lợng điều đầu tiên ngời cán bộ quản lý phải thực hiện việc chỉ đạo và quản lý hoạt động tổ chuyên môn của nhà trờng . Xây dựng đội ngũ và chỉ đạo hoạt động chuyên môn là công việc quan trọng của ngời hiệu trởng công việc này góp phần không nhỏ để nâng cao chất lợng giáo dục . Bản thân là một cán bộ quản lý tôi luôn trăn trở : Làm sao để giáo viên chúng ta dạy giỏi ? Học sinh chúng ta học tốt ? Đó chính là lý do để tôi chọn sáng kiến Một số biện pháp quản lý các hoạt động chuyên môn ở trờng THCS vùng đặc biệt khó khăn 2. Mục đích nghiên cứu : Để nâng cao hiệu quả giáo dục -Một trong những giải pháp đợc BGD&ĐT đa ra, đó là:Phát triển đội ngũ nhà giáo - đổi mới phơng pháp giảng dạy; đây đợc coi là khâu đột phá - góp phần quyết định thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục của chúng ta hiện nay. Để nâng cao chất lợng dạy và học thì: Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lợng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu gơng tốt cho ngời học (điều 14- Luật Giáo dục) Sáng kiến đợc xây dựng với mục đích : Xây dựng và nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo tinh thần Chỉ thị 40- CT/TW của Ban Bí th và quyết định số 09/2005/QĐ-TTg có phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống, đủ về số lợng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ đào tạo. Triển khai có hiệu quả và bằng các hình thức sáng tạo Chỉ thị số 06 CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động Học tập và làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dỡng phẩm chất đạo Trong thời đại phát triển và đổi mới đòi hỏi chúng ta phải đổi mới và phát triển trong giáo dục để dào tạo những con ngời mới có tri thức , có đạo đức để vơn lên cùng với sự phát triển của xã hội. Muốn đạt đợc mục tiêu giáo dục thì trớc hết phải quan tâm đến chỉ đạo chuyên môn và xây dựng đội ngũ . Qua nghiên cứu đề tài sẽ giúp ngời quản lý có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về nhiệm vụ của mình để chỉ đạo linh hoạt ,nhạy bén , đạt kết quả và sau khi vận dụng đề tài ,chất l- ợng đội ngũ nhà giáo trong trờng sẽ đợc nâng lên , chất lợng giáo dục dần đi vào ổn định . 6. Phơng pháp nghiên cứu : Trớc hết tôi phải tìm hiểu kĩ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của công tác quản lý - Đọc Phân tích Tổng hợp tài liệu tham khảo- Khảo sát đối tợng nghiên cứu sau đó xây dựng đề c- ơng sáng kiến áp dụng sáng kiến rồi đi đến thống nhất để viết sáng kiến . 7. Thời gian nghiên cứu : Sau khi đăng ký đề tài tôi đã tiến hành đọc các tài liệu giành cho cán bộ quản lý, khảo sát đội ngũ giáo viên để xây dựng sáng kiến Thực chất vấn đề này tôi đã suy nghĩ từ những năm trớc nhng đến năm học này tôi mới chọn để nghiên cứu . Thời gian thực hiện đợc cụ thể nh sau: Tháng 9/ 08 : Đăng ký đề tài Tháng 10/ 08 tháng 3/ 09 : Khảo sát GV, viết đề cơng,áp dụng sáng kiến sáng kiến . Tháng 4/ 09 : Viết sáng kiến kinh nghiệm . Phần thứ hai : Nội dung Chơng I: Cơ sở lý luận của đề tài Có thể nói năng lực và phẩm chất đạo đức của ngời thầy là bài học sống, sinh động đối với học sinh, có tác dụng quan trọng trong việc hình thành và giáo dục nhân cách học sinh. Không có thầy giỏi thì khó có thể có trò giỏi đợc, để đào tạo ra những công dân có ích cho xã hội thì ngời thầy lại càng có vai trò quan trọng. Trong tình hình đất nớc đang đổi mới, hội nhập nh hiện nay, khi mà cả ngành giáo dục đang triển khai thực hiện cuộc vận động Hai không của Bộ GD-ĐT với 4 nội dung Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp thì hơn bao giờ hết ngời thầy càng phải không ngừng rèn luyện, tu dỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cũng nh phẩm chất đạo đức nhà giáo. Để nâng cao chất lợng dạy và học thì điều cần thiết là phải xây dựng đợc một đội ngũ ngời thầy có phẩm chất chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ và đồng thời phải tạo đợc môi trờng giáo dục thuận lợi để cho họ có thể phát huy đến mức cao nhất năng lực của bản thân, để mỗi con ngời không ngừng học tập, tự bồi dỡng về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thờng xuyên cập nhật kiến thức mới, công nghệ thông tin, nâng tầm hiểu biết của mình đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của ngành giáo dục. Việc chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lợng toàn diện trong nhà trờng là một vấn đề rất rộng lớn. Nó gắn bó chặt chẽ với việc nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, của học sinh, của cha mẹ học sinh. Nó liên quan đến việc bồi dỡng giáo viên, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng cá nhân thầy cô giáo. ở bất cứ một nhà trờng nào, ngời cán bộ quản lý đều phải xác định rõ vị trí trọng tâm của mình trong việc chỉ đạo dạy và học. Đó là khâu quản lý các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của BGD&ĐT và các cơ quan quản lý trực tiếp (cụ thể là quản lý việc lập kế hoạch của tổ chuyên môn, soạn bài lên lớp của giáo viên, kiểm tra - đánh giá học sinh, bồi dỡng nâng cao trình độ giáo viên, đổi mới phơng pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ) Chất lợng giáo dục toàn diện nói chung phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song thầy giáo ngời trực tiếp đứng lớp phải là yếu tố số một. Chất lợng của ngời thầy quyết định chất lợng của học trò. Cha ông ta đã từng nói không thầy đố mày làm nên. Đất nớc ta đang bớc vào giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập ngày càng sâu rộng trên khu vực và thế giới. Nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc xây dựng đất nớc và hội nhập quốc tế là con ngời, là nguồn nhân lực Việt Nam đợc phát triển về số lợng và chất lợng trên cơ sở mặt bằng dân trí đợc nâng cao để đáp ứng đợc yêu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lợng, dồi dào về số lợng.Đáp ứng đợc yêu cầu của đất nớc thì việc xây dựng đội ngũ nhà giáo là điềukhông thể thiếu, hơn thế nữa có thể nói rằng chất lợng của đội ngũ nhà giáo có tính chất quyết định đối với chất lợng đào tạo nguồn nhân lực trong thời gian tới. Vì vậy trớc và ngay trong quá trình đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực là việc xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa hồng vừa chuyên đáp ứng đợc yêu cầu nhiệm vụ. Nghị quyết 40/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội khoá X về đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông đã khẳng định mục tiêu của việc đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông lần này là Đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Nghị quyết TW2 ra đời đã thổi luồng sinh khí mới cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, đã đề ra nhiệm vụ quan trọng cho ngành giáo dục phải quan tâm tới việc đào tạo và bồi dỡng đội ngũ giáo viên lực lợng quyết định chất lợng giáo dục đào tạo. coi trọng nghề thầy giáo cũng có nghĩa là phải coi trọng sự nghiệp đào tạo và bồi dỡng thầy giáo. Chỉ thị số 40/CT-TU ngày 15/6/2004 của Ban bí th và chỉ thị 22/2003/CT-BGD&ĐT của Bộ trởng về việc xây dựng, nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn và quản lý giáo dục để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lợng giáo dục. */ Kết luận : Muốn đạt đợc mục tiêu giáo dục thì trớc hết ngời quản lý phải quan tâm đén công tác chỉ đạo chuyên môn bởi hoạt động chuyên môn có tầm quan trọng và quyết định đến hoạt động S phạm của nhà trờng . Xây dựng đợc đội ngũ giáo viên có phẩm chất có năng lực là chúng ta đã góp phần xây dựng đợc một thế hệ có đủ đức và tài phục vụ đất nớc , phục vụ nhân dân . Nhà bác học CoMenx ky đã nói : Thời thơ ấu là thời kỳ quan trọng nhất của đời ngời , đó không phải là chuẩn bị cho cuộc sống thực sự mà đứa trẻ hôm nay sau này trở thành ngời nh thế nào ? Thế giới quanh em đi vào trái tim và khối óc em ra sao ? Phụ thuộc vào những ngời dìu dắt em do đó việc nâng cao trình độ năng lực chuyên môn của ngời là vô cùng cần thiết . Chơng II: Thực trạng của đề tài 1. Sơ lợc lịch sử của đề tài Trờng THCS Tô Hiệu là một trờng có chức năng giáo dục và đào tạo học sinh cấp THCS của xã Hát Lừu Một xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu Năm 2004 trờng đợc tách ra từ trờng PTCS Bản lừu . Trong những năm qua với sự chỉ đạo sát sao của các cấp các ngành - đặc biệt là sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT - trờng đã có nhiều chuyển biến. Gần đây tr- ờng đã cơ bản ổn định về số biên chế giáo viên nhng cha đồng bộ về cơ cấu. Đội ngũ giáo viên trẻ khoẻ ,năng động , nhiệt tình trong công tác song còn thiếu kinh nghiệm . Từ nhận thức về vai trò của đội ngũ giáo viên nh trên, trong những năm qua BGH đã tập trung nhiều biện pháp quản lý có hiệu quả để xây dựng đội ngũ giáo viên và nền nếp chuyên môn trong nhà trờng, góp phần tạo nên chất lợng giáo dục của nhà trờng ngày càng ổn định, phát triển. Nhìn chung, chất lợng của đội ngũ nhà giáo đã ngày càng đợc nâng cao, có đạo đức tốt, tận tuỵ với nghề nghiệp, có tinh thần và ý thức phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới , phát triển của ngành. 2. Khảo sát chất lợng đội ngũ giáo viên đầu năm : Tổng số giáo viên : 14 */ Xếp loại về đạo đức ,lối sống : - Tốt : 14 đạt 100% */ Xếp loại chuyên môn : Giỏi : 4 đạt Khá : 4 TB : 6 Tôi thực sự cha hài lòng với kết quả trên vì xã hội ngày một thay đổi và phát triển mạnh mẽ đòi hỏi chuyên môn của ngời thày cũng phải thay đổi và ngày càng nâng cao đáp ứng yêu cầu của xã hội . Các Mác đã nói Con ngời là một thực thể tự tạo ra mình bằng hoạt động của chính mình . Để nâng cao chất lợng trong nhà trờng phổ thông nói chung và của trờng Tô Hiệu nói riêng thì cần phải làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục nhng quan trọng nhất là nâng cao chất l- ợng đội ngũ . Giáo viên cần vững phơng pháp theo đặc thù bộ môn và đối tợng học sinh.Qua thực tế quản lý chỉ đạo chuyên môn ở nhà trờng và qua tìm hiểu ,tôi nhận thấy : Nguyên nhân chủ yếu của dẫn đến tình trạng chất lợng giáo viên nhà trờng cha đảm bảo là : Đội ngũ giáo viên còn trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề , còn thiếu kinh nghiệm . Chất lợng chuyên môn của một bộ phận giáo viên còn cha chuyển biến mạnh, còn yếu về phơng pháp giảng dạy, tình trạng giáo viên vừa thừa vừa thiếu, không đồng bộ về cơ cấu bộ môn đang diễn ra ở các bậc học. Sự hiểu biết của giáo viên về phơng pháp đổi mới còn hạn chế . Việc giảng dạy lồng ghép tích hợp đan cài giữa các môn cha phù hợp . Tài liệu cho giáo viên tham khảo và môi trờng để giáo viên cọ sát bồi dỡng chuyên môn cha nhiều. Thiết bị phục vụ giảng dạy còn quá ít và thiếu thốn. Vai trò của chính quyền địa phơng và phụ huynh về vấn đề giáo dục cha mang tầm chiến lợc vì vậy đã ảnh hởng không nhỏ đến chất lợng giáo dục Ngoài ra một số giáo viên còn có tâm lý ngại đổi mới hoặc không cập nhật đợc công nghệ thông tin áp dụng trong dạy học, một bộ phận giáo viên còn có hoàn cảnh khó khăn cha theo kịp đợc yêu cầu nhiệm vụ. Trờng THCS Tô Hiệu mới đợc tái thành lập, đội ngũ cán bộ, giáo viên đợc chia tách ra từ tr- ờng PTCS nên cơ sở vật chất còn cha ổn dịnh ,các phòng chức năng cha có , sân chơi ,bãi tập cha đảm bảo, trang thiết bị còn thiếu nhiều . Về trình độ đào tạo chủ yếu đạt chuẩn THCS, , một số mới ra trờng kinh nghiệm giảng dạy còn ít, cuộc sống còn nhiều khó khăn ít nhiều có ảnh hởng đến chất lợng giảng dạy .học sinh chủ yếu là con nông dân nên điều kiện học tập còn nhiều khó khăn. Là một xã thuần nông nên nhận thức của một bộ phận CMHS còn hạn chế. Trớc thực trạng về tình hình nhà trờng, địa phơng, đội ngũ giáo viên, trớc yêu cầu và nhiệm vụ giáo dục trong tình hình mới, từ nhận thức về vai trò của đội ngũ giáo viên nh trên, trong những năm qua trờng tôi đã tập trung thực hiện những biện pháp quản lý có hiệu quả để xây dựng đội ngũ giáo viên và nền nếp chuyên môn trong nhà trờng góp phần tạo nên chất lợng giáo dục của nhà trờng ổn định, ngày càng phát triển. Sau đây tôi xin trình bày một số biện pháp mà chúng tôi đã thực hiện trong quản lý, chỉ đạo chuyên môn của trờng THCS Tô Hiệu trong năm vừa qua nh sau: Chơng III: Giải quyết vấn đề 1. Nâng cao công tác t tởng, nhận thức : Muốn có đợc kết quả khả quan thì ngời cán bộ quản lý phải có năng lực , bản lĩnh ,óc phán đoán linh hoạt ,nhạy bén . Trong thực tế ,hiện nay đội ngũ giáo viên cha đồng đều vè trình độ chuyên môn nghiệp vụ , nhu cầu tâm lý của mỗi ngời khác nhau cộng thêm đời sống kinh tế gia đình chi phối phần nào đến hoạt động chuyên môn . Để quản lý tốt hoạt động chuyên môn tôi đã phải th- ờng xuyên học hỏi nâng cao hiểu biết về kĩ năng quản lý , nắm bắt và chỉ đạo kịp thời các công văn , nghị quyết , quyết định của cấp trên đa xuống đồng thời tìm hiểu tâm t nguyện vọng và khả năng của giáo viên để phân công nhiệm vụ hợp lý , động viên chia xẻ những khó khăn của nhân viên giúp họ tự tin hơn trong khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp và các hoạt động chỉ đạo khác phải làm cho mọi thành viên trong nhà trờng nắm vững đ- ờng lối, quan điểm giáo dục, chính sách của Đảng và nhà nớc qua việc tổ chức cho giáo viên học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông t về chiến lợc, giải pháp, mục tiêu giáo dục đào tạo đối với bậc THCS Từ đó xác định và làm cho mọi thành viên trong hội đồng nhà trờng hiểu rõ trách nhiệm, quyền hạn của mình để mọi ngời có ý thức học hỏi kinh nghiệm, tự học, tự rèn, cùng nhau xây dựng một tập thể s phạm đoàn kết, nhất trí.Tổ chức cho giáo viên học tập Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nâng cao việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhà trờng, địa phơng, khơi dậy niềm tự hào là giáo viên của ngôi trờng đang giảng dạy để mọi ngời có ý thức giữ vững và phát huy đợc truyền thống của nhà trờng. Tổ chức cho giáo viên nhà trờng ký cam kết , hởng ứng cuộc vận động hai không do Bộ tr- ởng Bộ GD-ĐT phát động ngay từ đầu năm học bằng các việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác chuyên môn và các hoạt động tập thể khác trong nhà trờng. Thông qua các hoạt động cụ thể trong công tác chuyên môn, mỗi tháng chúng tôi tổ chức một buổi để giáo viên nghiên cứu các, tài liệu và trao đổi thảo luận trực tiếp về những vấn đề liên quan đến thực trạng đội ngũ giáo viên nhà trờng, rút kinh nghiệm về chất lợng học tập của học sinh, việc dạy của thầy so với yêu cầu, nhiệm vụ đợc giao để giáo viên nhận thức rõ đợc vấn đề, từ đó mà tự giác học hỏi, rèn luyện, phấn đấu theo kịp yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục. 2. Xây dựng- củng cố hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn Xác định tổ chuyên môn là cơ sở hạt nhân của công tác chuyên môn trong nhà trờng nơi diễn ra các hoạt động chuyên môn. Tôi rất coi trọng các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn và xác định việc xây dựng, củng cố hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn là một nội dung quan trọng của công tác quản lý, có vai trò rất lớn trong công tác bồi dỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lợng dạy học.Hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn có hiệu quả thì sẽ tạo ra các điều kiện tốt, tạo ra môi trờng tốt để mỗi giáo viên tự học hỏi lẫn nhau về kiến thức chuyên môn và ứng sử s phạm, từ đó nâng cao trình độ và năng lực của mình. Với vai trò quan trọng nh vậy, đòi hỏi tổ, nhóm chuyên môn phải đợc tổ chức hợp lý và hoạt động có nền nếp, khoa học và hiệu quả. *)Nhà trờng phân chia, sắp xếp tổ, nhóm chuyên môn Căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ giáo viên nhà trờng, cũng nh yêu cầu nhiệm vụ các bộ môn tôi phân chia tổ theo nhóm liên bộ môn. Trờng có hai tổ là tổ khoa học tự nhiên và tổ khoa học xã hội. Tổ khoa học tự nhiên gồm giáo viên giảng dạy các môn : Toán- Lý- Công nghệ - Hoá- Sinh- Thể dục. Tổ khoa học xã hội gồm giáo viên dạy các môn : Ngữ văn- Sử- Địa GDCD -Tiếng Anh- Nhạc- Hoạ. Tổ trởng, tổ phó và các nhóm trởng là các giáo viên có chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao đợc giáo viên trong tổ tín nhiệm. Chuyên môn nhà trờng lên kế hoạch cho các tổ sinh hoạt vào chiều thứ sáu trong tuần ; Tổ trởng 2 tổ xây dựng kế hoạch Chuyên môn nhà trờng duyệt kế hoạch vào chiều thứ năm . Lịch hoạt động chuyên môn cụ thể cho các tổ thể hiện trên thời khoá biểu. Về việc phân công giảng dạy : Tôi luôn chỉ đạo tổ chuyên môn phân công giáo viên dạy các môn, lớp theo đúng chuyên môn đợc đào tạo,phù hợp với khả năng , năng lực và trình độ , đảm bảo có giáo viên khá ,giỏi cùng nhóm kèm cặp, giúp đỡ giáo viên mới vào nghề, giáo viên còn hạn chế về chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các quy định trong dạy học. Tạo điều kiện để giáo viên phát huy đợc khả năng của mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đợc giao. Ngay từ đầu năm học , yêu cầu các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động của mình sát với giáo viên và học sinh tình hình thực tế của nhà trờng . */ Về bồi dỡng năng lực chuyên môn: Để đánh giá giáo viên tôi chỉ đạo thực hiện xếp loại giờ dạy theo công văn số 906/2006/GDTrH ngày 05/9/2006 của SGD&ĐT, tổ chức việc đánh giá, phân loại giáo viên nghiêm túc làm cơ sở cho việc sắp xếp,sử dụng, đào tạo, bồi dỡng lại một cách khoa học, chính xác. Để nâng cao chất lợng giáo dục tôi luôn xác định: Đội ngũ giáo viên phải có kỹ năng vận dụng tốt các phơng pháp dạy học sáng tạo, kỹ năng giảng dạy thực hành, am hiểu các thao tác sử dụng các phơng tiện dạy học mới hiện đại, sử dụng và khai thác có hiệu quả các phơng tiện thông tin điện tử, mạng InternetĐể làm đợc những yêu cầu trên, tôi thờng xuyên chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức bồi dỡng cho giáo viên dới nhiều hình thức nh bồi dỡng theo chuyên đề, bồi dỡng thờng xuyên, tự bồi dỡng qua các phơng tiện thông tin, trong đó coi trọng bồi dỡng tại chỗ qua dự giờ, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên đợc bồi dỡng những nội dung mình còn thiếu, còn yếu, thực hiện khẩu hiệu thầy là ta, trò là ta . Chúng tôi luôn coi trọng việc tự học, tự bồi dỡng, khôi phục và phát huy phong cách ngời giáo viên với phong trào tự học tự rèn . Điều quan trọng là để ngời giáo viên tự soi rọi , tự tu dỡng thông qua nghiên cứu sách giáo khoa , sách giáo viên , các tạp chí chuyên san , sách tham khảo , khai thác mạng Internet Triển khai kế hoạch học tập bồi dỡng chuyên môn, thể hiện qua các chuyên đề đổi mới phơng pháp dạy học và các buổi sinh hoạt của tổ mỗi tuần một buổi, tăng cờng chất lợng sinh hoạt chuyên môn nhóm, tổ, chú trọng vào việc định hớng phơng pháp dạy học trong tiết này là gì? cách thức tổ chức các hoạt động nh thế nào? bàn cụ thể chi tiết , tránh hình thức. Phân công giáo viên có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin bỗi dỡng cho giáo viên , đảm bảo giáo viên có thể sử dụng tơng đối thành thạo máy vi tính . Đối với giáo viên đứng lớp: Chỉ đạo giáo viên thờng xuyên học hỏi những phơng pháp tốt ,cách làm hay để có tiết dạy thành công . Lấy t tởng động viên khích lệ là chính ,tránh gây ức chế , áp đặt vì đối tợng học sinh là ng- ời dân tộc thiểu số ,các em rất dễ mặc cảm ,tự ty . Mỗi lời động viên , khuyến khích của cô giáo sẽ giúp các em tự tin , hứng thú trong học tập ngợc lại nếu giáo viên không khéo léo học sinh sẽ chán nản dẫn đến nghỉ học Yêu cầu giáo viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn ,sinh hoạt chuyên đề để bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ Hồ sơ sổ sách đảm bảo , nội dung khoa học chính xác . Việc khai thác mạng phải đầu t thời gian chính sửa sao cho phù hợp với đối tợng học sinh mà vẫn đảm bảo yêu cầu đặc trng môn học , tránh lối sao chép tràn lan , kệch cỡm, không phù hợp */ Đối với giáo viên chủ nhiệm: Tổ chức chuyên đề kinh nghiệm giáo dục học sinh cá biệt, kĩ năng điều tra- nắm bắt đối tợng học sinh, kĩ năng giao tiếp- xử lý công việc với cha, mẹ học sinh và học sinh. Khuyến khích giáo viên tìm hiểu phong tục tập quán của địa phơng ,học tiếng dân tộc để giúp cho việc tiếp cận , tuyên truyền nhiệm vụ giáo dục đến các bậc cha mẹ học sinh một cách dễ dàng ,thuận lợi vì ngoài nhiệm vụ lo cho chất lợng giảng dạy thì còn phải lu ý đến công tác phát triển số lợng , việc duy trì sĩ số cũng không kém phần quan trọng trong việc nâng cao chất lợng . Học sinh nghỉ học nhiều sẽ ảnh hởng đến việc tiếp thu kiến thức vì vậy GVCN kết hợp với giáo viên bộ môn thờng xuyên kiểm diện học sinh báo cáo kịp thời lên BGH về các trờng hợp học sinh nghỉ học nhiều để nhà trờng tham mu với cấp uỷ chính quyền có các biện pháp hỗ trợ tuyên truyền vận động . Thờng xuyên phát động thi đua chuyên cần trong tuần , trong các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp hoặc trong bài dạy giáo viên nên su tầm các trò chơi kích thích trí thông minh, sáng tạo của học trò đồng thời tạo sự thoải mái khi đến trờng ,đến lớp , giúp duy trì số lợng học sinh . Sĩ số ổn định thì việc tiếp thu kiến thức của các em mới đạt kết quả . Tổ chức lớp bồi dỡng tập huấn chung cho giáo viên về tin học, soạn thảo văn bản, soạn- giảng bằng giáo án điện tử, sử dụng phần mềm tính điểm trên máy tính giúp cho việc tính điểm của giáo viên chính xác . những giáo viên của trờng khả năng sử dụng máy tính thành thạo sẽ giúp đỡ giáo viên trong khi học . Trong quá trình chỉ đạo tôi luôn nhận thức rõ: Công tác đào tạo, bồi dỡng chuyên môn là con đ- ờng, biện pháp chủ yếu để nâng cao chất lợng giáo dục trong đó đào tạo là cơ bản, bồi dỡng là thờng xuyên coi trọng công tác tự bồi dỡng của bản thân từng giáo viên. *)Tổ, nhóm chuyên môn + Yêu cầu tổ chuyên môn phải có nội dung sinh hoạt cụ thể bằng kế hoạch tuần, tháng, từng học kỳ và cả năm học. Tuỳ tình hình từng tổ để xây dựng kế hoạch riêng cho mtừng tổ . Trong kế hoạch phải chỉ ra đợc các đầu mục công việc, ngời (bộ phận) thực hiện, thời gian thực hiện, ai phụ trách, kết quả, điều chỉnh kế hoạch. + Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề và phải coi đây là phơng pháp tốt nhất để bồi dỡng chuyên môn cho giáo viên . Tổ kết hợp với chuyên môn nhà trờng xây dựng kế hoạch dạy các bài khó, xây dựng các chuyên đề trong từng học kỳ, phân công giáo viên dạy cụ thể, có dự giờ, rút kinh nghiệm + Có kế hoạch kiểm tra thờng xuyên việc thực hiện quy chế chuyên môn của nhà trờng .Trong kế hoạch chuyên môn tuần đặc biệt coi trọng sinh hoạt chuyên môn nhóm, ở đó giáo viên trong nhóm rút kinh nghiệm các nội dung đã triển khai dạy trong tuần trớc và thống nhất cách thức dạy các bài trong tuần. Tôi thờng xuyên cùng tổ chuyên môn tổ chức dự giờ thăm lớp bằng nhiều hình thức ,qua đó phát hiện đợc những thiếu sót , hạn chế về phơng pháp , về cách thức tiến hành bài giảng của giáo viên . Yêu cầu góp ý nghiêm túc thẳng thắn ,giáo viên tiếp thu tích cực đảm bảo sau mỗi đợt rút kinh nghiệm giáo viên sẽ có những trang bị nhất định cho mình về chuyên môn Quy trình sinh hoạt chuyên đề trong các buổi snh hoạt chuyên môn :Bàn xây dựng bài dạy thống nhất nội dung kiến thức cơ bản- phơng pháp cử đại diện thể hiện- rút kinh nghiệm- triển khai dạy đại trà các lớp.Thông qua sinh hoạt chuyên môn nhóm thống nhất phơng pháp chung cho từng kiểu bài, dạng bài. + Phát động sâu rộng trong giáo viên phong trào làm và sử dụng đồ dùng dạy học .Tích cực soạn giảng bằng đồ dùng dạy học hiện đại, thông qua khâu tự học, tự bồi dỡng từng giáo viên có kế hoạch cụ thể soạn các tiết dạy bằng giáo án điện tử tập trung vào các loại bài khó, bài ôn tập ch- ơng, học kỳ, chủ động sử dụng các phần mềm dạy học các môn học để làm các thí nghiệm , mô phỏng, tái hiện Khai thác các thông tin trên mạng đa vào bài giảng minh hoạ để tiết dạy sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh trong các giờ học . + Có kế hoạch kiểm tra hồ sơ, giáo án định kỳ để giúp đỡ lẫn nhau trong công tác chuyên môn. + Phân công cụ thể các cặp, nhóm giáo viên giúp đỡ những đồng nghiệp mới ra trờng, hoặc những ngời còn yếu về từng mặt đảm bảo công việc các nhóm đều tay, thông suốt. 3. Tổ chức các hoạt động thi đua dạy tốt và hội thi các cấp Ngay từ đầu năm học, trong kế hoạch hoạt động cá nhân của mỗi giáo viên chúng tôi đã tổ chức cho giáo viên xây dựng kế hoạch của bản thân từng ngời theo nhiệm vụ năm học đợc phân công, trong đó chú trọng việc động viên giáo viên đăng ký thi đua các cấp, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, viết các chuyên đề kinh nghiệm của từng cá nhân. Trong hội nghị cán bộ công chức đầu năm học, các tổ chuyên môn đã đăng ký danh hiệu của tổ, cá nhân trong tổ và các chuyên đề làm trong năm học. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học, chúng tôi tổ chức các đợt thi đua hai tốt chào mừng các ngày lễ lớn nh: Ngày TLHLH Phụ nữ Việt Nam (20/10), ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), ngày thành lập Đảng (3/2), ngày thành lập Đoàn (26/3), ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30/4), ngày Quốc tế lao động (1/5), ngày sinh nhật Bác (19/5). Các giáo viên đăng ký các tiết dạy thể nghiệm các chuyên đề về đổi mới phơng pháp hoặc các chuyên đề dạy bài khó, bài ôn tập theo phân công của tổ, nhóm chuyên môn. Chuyên môn nhà trờng tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trờng với nội dung: - Thi dạy trên lớp - Thi hồ sơ, giáo án đợc phân công giảng dạy - Thi chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy - Thi làm đồ dùng dạy học 4. Ban Giám hiệu và các tổ chuyên môn tăng cờng công tác kiểm tra Các kế hoạch của chuyên môn, của tổ đợc triển khai ra nhng nếu không có khâu thanh kiểm tra của ban Giám hiệu, cốt cán chuyên môn thì khó mà nắm bắt đợc diễn biến các hoạt động cũng nh kết quả, do đó không thể có những biện pháp điều chỉnh kịp thời khi có kết quả không mong muốn xảy ra cũng nh phát hiện những cái tốt, tích cực cần nhân rộng, phát huy. Do đó trong nhà trờng việc thờng xuyên thực hiện công tác thanh kiểm tra chính là nhắc nhở mọi ngời làm việc đúng, đồng thời chấn chỉnh các hoạt động đi vào nề nếp đúng theo yêu cầu quy định. Nhìn chung thói quen nghiêm túc, tính kế hoạch trong công việc không phải tự nhiên có đợc mà hầu hết đợc hình thành và phát triển trong suốt cả một quá trình mà lúc đầu thờng là không tự giác. Nh vậy nếu làm tốt công tác thanh, kiểm tra theo đúng nguyên tắc, thiết thực sẽ tạo nên một thói quen làm việc tự giác, có kế hoạch, sẽ tạo nên hiệu quả đích thực tốt hơn, giúp mỗi ngời thực hiện nghiêm túc công việc đợc giao. Nhận thức đợc vai trò, tác dụng của công tác thanh, kiểm tra nh vậy nên chúng tôi tập huấn cho đội ngũ cốt cán chuyên môn về nội dung, phơng pháp thanh, kiểm tra, rút kinh nghiệm việc thanh, kiểm tra từng năm học nhằm hoàn thiện hơn về các khâu kiểm tra để hiệu quả thanh kiểm tra thiết thực hơn đối với mục tiêu nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên và chất lợng giáo dục học sinh, xây dựng kế hoạch kiểm tra nội vụ nhà trờng, tổ, giáo viên theo từng kỳ, tháng đảm bảo 100% giáo viên đều đợc kiểm tra, xác định nội dung kiểm tra là việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn nh kế hoạch giảng dạy, soạn giáo án, thực hiện chơng trình, thực hiện chế độ kiểm tra, cho điểm, chấm, chữa, trả bài cho học sinh, sử dụng đồ dùng dạy học, chú ý những tiết sử dụng đồ dùng dạy học hiện đại, việc dự giờ thăm lớp, chất lợng giảng dạy, việc tự học, bồi dỡng thờng xuyên, thực hiện các nhiệm vụ khác, Để việc kiểm tra đợc chủ động trong năm học, tôi phân công trong ban Giám hiệu ngời phụ trách từng tổ, công khai kế hoạch kiểm tra của ban Giám hiệu: - Kiểm tra sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ mợn đồ dùng vào cuối tháng. - Kiểm tra sổ đầu bài các lớp vào cuối tuần thứ t hàng tháng và tính điểm thi đua hàng tháng . - Kiểm tra toàn diện tổ chuyên môn1 lần/ tổ/ năm (có kế hoạch cụ thể từng tháng). - Kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch kiểm tra nội vụ hàng tháng. Ngoài kiểm tra theo lịch, chúng tôi thực hiện việc kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất, dự giờ không báo trớc, Sau mỗi lần kiểm tra chúng tôi đều tổ chức rút kinh nghiệm, phát huy những điểm mạnh, hạn chế những tồn tại, nhân rộng những điển hình tốt, tăng cờng khảo sát học sinh để có thông tin ng- ợc về kết quả học tập. Sử dụng kết quả kiểm tra với mục đích giáo dục nên với thiếu sót qua kiểm tra, trớc tiên chúng tôi nhắc nhở, rút kinh nghiệm, khi vi phạm 3 lợt mà không sửa chữa mới tính vào điểm thi đua. 5. Kết quả Sau một thời gian áp dụng sáng kiến đến nay trờng chúng tôi đã có đội ngũ giáo viên cơ trình độ và năng lực chuyên môn đảm bảo ,số giáo viên hạn chế về chuyên môn đã giảm , số giáo viên kgá giỏi tăng lên đáng kể . Chất lợng học tập của học sinh cũng từng bớc đợc cải thiện chất lợng giáo dục dần ổn định. Cụ thể nh sau : +/ Về Học sinh: - Kết quả kiểm tra chất lợng cuối học kỳI : Tổng số học sinh toàn trờng : 209 Trong đó : Xếp loại hạnh kiểm tốt : Khá TB Xếp loại học lực : Giỏi : Khá : TB : +/ Về Giáo viên: Tổng số giáo viên : 14 */ Xếp loại về đạo đức ,lối sống : - Tốt : 14 đạt 100% */ Xếp loại chuyên môn : Giỏi : 7 đạt - Trong đó 2 GV đợc công nhận là GV dạy giỏi cấp huyện Khá : 5 TB : 2 Với nhận thức t tởng đúng đắn , đến nay 100% giáo viên đều yên tâm công tác , có phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch ,lành mạnh. Thực hiện nghiêm túc các qui định về chuyên môn - Giảng dạy theo đúng PPCT- TKB - Đảm bảo tiến hành đầy đủ các tiết thực hành theo quy định của chơng trình. - Đã thực hiện dạy bài giảng điện tử ở các môn Lịch sử, Toán , Hoá,Công nghệ ;Ngữ văn . Các tiết dạy đã sử dụng đồ dùng trực quan hoặc thí nghiệm chứng minh một cách triệt để . - Giáo viên trẻ mới ra trờng đợc tổ phân công giúp đỡ nên đã có tiến bộ trong chuyên môn. Chất lợng giáo viên của trờng khá đều, chấp hành quy chế chuyên môn và chất lợng giảng dạy đạt mức độ khá và tốt. Các tổ chuyên môn đều đạt thành tích tổ lao động giỏi. Hoạt động của tổ chuyên môn đã thực sự có tác dụng trong việc bồi dỡng chuyên môn cho giáo viên . Trong thời gian qua tổ chuyên môn đã xây dựng đợc một ssó chuyên đề nh : Đổi mới phơng pháp dạy học tiết thực hành luyện tập theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; chuyên đề : Đổi mới phơng pháp trong tiết làm bài tập lịch sử ; Tiết giảng bài :Tìm hiểu chung phần tập làm văn của môn ngữ văn ; Chuyên đề Sử dụng đồ dùng dạy học sao cho có hiệu quả. Đặc biệt trong năm học qua nhà trờng đã xây dựng đợc chuyên đề : Xây dựng và giảng dạy giáo án điện tử. Mặc dù còn có những hạn chế trong việc xây dựng và triển khai chuyên đề song các buổi sinh hoạt chuyên đề đã thực sự có những đóng góp tích cực trong việc đổi mới phơng pháp ,nâng cao chất lợng dạy và học trong nhà trờng Sau hội thi cấp trờng chúng tôi tuyển chọn những giáo viên đủ điều kiện để dự thi giáo viên giỏi cấp huyện. Sau mỗi đợt thi đều có tổng kết, rút kinh nghiệm, trao giải thởng mặc dù kinh phí chi khen thởng là không đáng kể song nó có tác dụng động viên, khích lệ tinh thần phấn đấu [...]... kiến ,tôi tự rút ra cho mình một số bài học kinh nghiệm sau: + Về nhận thức: Tôi nhận thấy đề tài Một số biện pháp quản lý các hoạt động chuyên môn ở trờng THCS vùng đặc biệt khó khăn đã đem lại lại những kết quả đáng kể Nếu các giải pháp đã nêu đợc thực hiện kiên trì, liên tục, đồng bộ, thờng xuyên thì tôi hy vọng hiệu quả sẽ cao hơn Muốn chỉ đạo tốt hoạt động chuyên môn thì trớc hết ngời chỉ đạo... gắng tiến bộ của học sinh, phải có vốn sống phong phú, việc rèn luyện, tu dỡng của bản thân ngời thầy phải trở thành một tấm gơng sống động cho học sinh học tập và noi theo II/ Kiến Nghị Để hoạt động chuyên môn ở nhà trờng THCS nói chung và trờng đạt kết quả cao với trách nhiệm của ngời quản lý tôi xin kiến nghị với các cấp lãnh đạo một số vấn đề sau: Trên đây là một số trong những biện pháp chúng tôi... học sinh Xem hoạt động chuyên môn là hoạt động quan trọng có tính chất quyết định trong sự phát triển của nhà trờng cho nên phải hớng dẫn tỷ mỷ , chỉ đạo mọi đoàn thể hoạt động đều tay , các kế hoạch đa ra phải mang tính khả thi , hợp qui luật , Có những quyết định phù hợp nhằm đa mọi hoạt động của nhà trờng đạt kết quả cao nhất Thờng xuyên nâng cao chất lợng các buổi sinh hoạt chuyên môn Có khả năng... học Tính đến tháng 4 năm 2009 tổng số đồ dùng tự làm đợc xếp loại A là :112 đồ dùng Hầu hết giáo viên dã biết sử dụng máy tính và biết ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý Có thể nói những biện pháp chỉ đạo quản lý chuyên môn nhằm xây dựng đội ngũ và tổ chức các hoạt động chuyên môn trong nhà trờng đã góp phần không nhỏ tạo nên chất lợng giáo dục của nhà trờng trong nhiều năm qua,... bị vi phạm quy chế soạn bài, kiểm tra, cho điểm Một số tồn tại chỉ tập trung vào một vài giáo viên dạy nhiều lớp , chéo môn nhng theo tôi sự cố gẵng của giáo viên là rất đáng khích lệ ,rất đáng động viên Qua các đợt thanh, kiểm tra của PGD, các đợt thi GVG, hoạt động chuyên môn của trờng đợc các cấp lãnh đạo đánh giá cao Kết quả qua thanh, kiểm tra của nhà trờng các tiết dạy xếp loại khá giỏi đợc... Dạy Học là một hoạt động đặc thù của nhà trờng nó giữ vị trí trung tâm trong các hoạt động s phạm Chất lợng dạy học quyết định uy tín của nhà trờng và của ngời thầy Do vậy để hoạt động Dạy Học ổn định và có chiều sâu, điều đầu tiên ngời cán bộ quản lý phải biết phấn đấu để hoàn thiện mình ,có tâm với nghề mình đã chọn Để có đợc một đội ngũ các thầy cô giáo đáp ứng đợc những đòi hỏi của xã hội ngày... lý của để giúp giáo viên nhận thức rõ, đúng vấn đề và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lợng dạy và học Nghiên cứu kỹ các tài liệu về giáo dục,về quản lý Muốn đổi mới phơng pháp dạy học thì trớc hết phải đổi mới công tác quản lý Công tác bồi dỡng giáo viên đặc biệt là phơng pháp giảng dạy là một vấn đề khó và phức tạp cần phải có sự kiên trì và đầu t mọi mặt Ngời cán bộ quản lý phải biết động. .. dỡng chuyên môn tránh trờng hợp cha tìm hiểu rõ nguyên nhân mà đã phê bình , biết thông cảm ,chia xẻ những khó khăn mà đồng nghiệp gặp phải Đồng thời hiệu trởng cũng phải không ngừng học hỏi ,tự học ,tự rèn nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng quản lý để có thể thích ứng với các tình huống s phạm Lê Nin đã từng nói : Không thể nào quản lý tốt nếu không có tri thức và khoa học quản lý , muốn quản. .. những biện pháp chúng tôi đã thực hiện để xây dựng một đội ngũ, một môi trờng giáo dục với những kết quả đạt đợc nh hiện nay, tôi coi đây là những bài học trong công tác chỉ đạo chuyên môn của mình Chắc chắn phần trình bày ở trên sẽ không tránh khỏi thiếu sót, rất mong sự nhận xét, góp ý của các đồng chí Tôi xin chân thành cảm ơn./ đánh giá, xếp loại của hội đồng khoa học nhà trờng ... quản lý , muốn quản lý phải am hiểu và thành thạo công việc + Về phơng pháp: Muốn làm tốt công tác quản lý, ngời hiệu trởng phải đảm bảo sự thống nhất giữa các cấp, các ngành, các đơn vị trờng và các bộ phận trong đơn vị mình phụ trách Luôn chú ý kiểm tra khảo sát để nắm bắt thực trạng dạy học của giáo viên học sinh để có biện pháp uốn nắn, xử lý kịp thời Đảm bảo kết hợp giữa lý thuyết và thực tế,

Ngày đăng: 17/04/2015, 20:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan