SKKN Rèn Luyện Kĩ Năng Bấm Máy Tính Để Giải Nhanh Bài Toán Trắc Nghiệm Về Axit Nitric

34 1.6K 1
SKKN Rèn Luyện Kĩ Năng Bấm Máy Tính Để Giải Nhanh Bài Toán Trắc Nghiệm Về Axit Nitric

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

www.vietmaths.com See on vietmaths.com - 1 - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SƠ YẾU LÝ LỊCH - Họ và tên: Lê Đức Tùng - Ngày, tháng, năm, sinh: 01 – 04 – 1986 - Năm vào ngành: 01 – 04 – 2009 - Chức vụ: Giáo viên - Đơn vị công tác: Trường THPT Chương Mỹ B - Hệ đào tạo: Chính qui - Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Hoá Học - Bộ môn giảng dạy: Hoá Học - Ngoại ngữ: Tiếng Anh www.vietmaths.com See on vietmaths.com - 2 - - PHẦN I TỔNG QUAN I. Lí do chọn đề tài: - Hoá học là môn khoa học cơ bản trong các trường THCS và THPT. Đây là môn các em mới được trang bị kiến thức từ khi học lớp 8 bậc THCS. Tuy nhiên, đây cũng là môn thường xuyên sử dụng thi tốt nghiệp THPT và là một trong ba môn bắt buộc trong kì thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ, THCN khối A, B. - Kể từ năm 2007, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã chuyển cấu trúc thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn hoá từ tự luận sang trắc nghiệm 100%. Điều đó cũng đồng nghĩa trong vòng 90 phút, học sinh phải thật bình tĩnh để lựa chọn phương án trả lời tối ưu nhất trong thời gian ngắn nhất.Nắm bắt được điều đó, các giảng viên đại học, cao đẳng, các chuyên gia và các nhà giáo có nhiều kinh nghiệm đã xuất bản rất nhiều sách và tài liệu tham khảo về các phương pháp giải nhanh trắc nghiệm. Một vài phương pháp phải kể đến là: bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron, bảo toàn điện tích, phương pháp đường chéo, trung bình, đồ thị và một phương pháp khá hữu hiệu là phương pháp qui đổi. - Với xu thế trắc nghiệm khách quan hiện nay thì “ nhanh và chính xác” là hai yếu tố rất quan trọng trong khi làm bài kiểm tra cũng như trong các kì thi. Vì vậy, vận dụng được các phương pháp giải nhanh chưa đủ mà kĩ năng bấm máy tính cũng góp phần vào việc giải nhanh bài tập trắc nghiệm. Trong việc bấm máy tính cũng thể hiện được “phương pháp giải” và “ khả năng tư duy trừu tượng” của học sinh khi làm bài. Nếu có dịp quan sát học sinh khi làm bài chúng ta không khỏi ngạc nhiên có những học sinh bấm máy tính “nhanh như chớp” và có học sinh bấm máy “chậm như rùa”. - Hơn thế nữa, thông qua các đề thi đại học, cao đẳng hiện nay tôi nhận thấy trong đề thi có nhiều bài tập liên quan đến axit nitric. Và để giải nhanh những bài tập đó chúng ta thường áp dụng phương pháp bảo toàn electron và phương pháp qui đổi. - Qua 3 năm giảng dạy ở trường THPT kết hợp với những kiến thức tích luỹ được khi ngồi trên giảng đường đại học tôi mạnh dạn đưa ra ý tưởng “ Rèn luyện kĩ năng bấm máy tính để giải nhanh bài toán trắc nghiệm về axit nitric”. II. Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu những dạng bài toán về axit nitric thường gặp trong các đề thi www.vietmaths.com See on vietmaths.com - 3 - tuyển sinh đại học, cao đẳng. - Đề xuất những ý tưởng để giải nhanh bài toán axit nitric trên máy tính, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn ở trường phổ thông và là hanh trang vững chắc để các em chuẩn bị bước vào kì thi TSĐH. - Bản thân có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng các ý tưởng đó vào công tác giảng dạy của bản thân sau này. III. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu nội dung “axit nitric lớp 11”. Đồng thời tìm ra những dạng bài tập điển hình thường gặp trong các đề thi TSĐH. - Nghiên cứu phương pháp bảo toàn electron, phương pháp qui đổi và vận dụng phương pháp đó để giải bài tập trắc nghiệm. - Tìm ra hướng giải quyết nhanh các bài toán đó dựa vào kĩ năng bấm máy tính. IV. Đối tượng nghiên cứu - Tiến hành nghiên cứu trên đối tượng học sinh ở trường THPT Chương Mỹ B Hà Nội để kết luận những ý tưởng, giả thuyết mà đề tài đưa ra cần bổ sung gì không. V. Phương pháp nghiên cứu + Bước 1: Trên cơ sở nắm vững nội dung trọng tâm bài axit nitric ở lớp 11 và nghiên cứu kĩ những câu hỏi thi TSĐH liên quan đến bài tập axit nitric, tác giả đã lựa chọn, sưu tầm những bài tập trắc nghiệm được giải nhanh bằng phương pháp bảo toàn electron và phương pháp qui đổi. + Bước 2: Đưa ra những ý tưởng để giải nhanh những bài tập đã chọn ở bước 1 trên máy tính (Casio fx 500MS, … ). + Bước 3: Tiến hành thực nghiệm sư phạm trên đối tượng học sinh. + Bước 4: Thu thập và xử lý số liệu, rút ra kết luận. VI. Phạm vi và thời gian nghiên cứu của đề tài. - Do điều kiện thời gian và hạn chế của một sáng kiến kinh nghiệm nên đề tài chỉ có thể nghiện cứu trên phạm vi hẹp (thực nghiệm ở 1 trường THPT nơi tác giả công tác) và chỉ nghên cứu những bài tập nhỏ có khả năng giải nhanh trên máy tính. - Phạm vi áp dụng: + Kim loại, hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO 3 hoặc hỗn hợp HNO 3 và H 2 SO 4 đặc + Bài toán kim loại, oxit tác dụng với axit HNO 3 . + Bài toán kim loại, hợp chất với lưu huỳnh tác dụng với HNO 3 www.vietmaths.com See on vietmaths.com - 4 - PHẦN II: NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I. Tình hình thực tế trước khi thực hiện đề tài. - Qua những năm giảng dạy tại trường phổ thông và nhiều năm đi gia sư khi ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi nhận thấy rất nhiều học sinh cứ loay hoay viết rất nhiều phương trình phản ứng khi cho hỗn hợp kim loại hoặc oxit kim loại tác dụng với axit HNO 3 . Điều đó, sẽ mất nhiều thời gian làm bài và đôi khi không làm ra được kết quả. - Vì vậy, sử dụng phương pháp qui đổi và bào toàn electron là những công cụ tối ưu để giải những quyết những bài toán dạng này. - Một đối tượng học sinh khác chúng ta cũng hay gặp là quá lạm dụng máy tính (cái gì cũng bấm và bấm quá chi li), do đó sẽ rất tốn thời gian làm bài. - Vì vậy, ý tưởng là rất quan trọng, giúp học sinh định hướng được cách giải nhanh bài toán trên máy tính thay vì các em phải viết rất nhiều trên nháp, điều này hoàn toàn không hợp lý trong bài thi trắc nghiệm. - Từ thực tế trên, tác giả xin trình bày những giải pháp, ý tưởng để giải nhanh những bài toán axit nitric trên máy tính. II. Biện pháp thực hiện đề tài. II.1. Những kiến thức cần trang bị. - Xác định được đầy đủ các chất khử, chất oxi hoá. - Viết được các quá trình khử và quá trình oxi hoá. - Áp dụng định luật bảo toàn electron. - Xử lí các dữ kiện bài toán: số mol, thể tích khí, khối lượng… Các kiến thức về phản ứng oxi hoá khử học sinh đã được trang bị ở lớp 10. Trong khuôn khổ đề tài, tôi chỉ xin đề cập tới các bước để giải nhanh bài toán axit nitric trên máy tính trong đề thi TSĐH. II.2. Những điểm cần lưu ý. II.2.1. Phương pháp bảo toàn electron. - Chỉ áp dụng cho bài toán xảy ra các phản ứng oxi hoá khử. - Xác định và viết đầy đủ các quá trình khử, quá trình oxi hoá. - Định luật bảo toàn electron:  e nhường =  e nhận. www.vietmaths.com See on vietmaths.com - 5 - II.2.2. Pháp pháp qui đổi - Phạm vi áp dụng: + Kim loại, oxit kim loại tác dụng với dung dịch HNO 3. + Kim loại và hợp chất kim loại với lưu huỳnh tác dụng với HNO 3 - Hướng qui đổi: Một bài toán có thể có nhiều hướng qui đổi khác nhau: + Qui đổi hỗn hợp nhiều chất về hai hay chỉ một chất. Ví dụ: Hỗn hợp: Fe, FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 + Qui đổi hỗn hợp nhiều chất về các nguyên tử tương ứng: Ví dụ: Hỗn hợp: Fe, FeS, FeS 2 , Cu, CuS, CuS 2 , Cu 2 S, S  Fu, Cu, S + Bằng kinh nghiệm của mình, tác giả nhận thấy hướng qui đổi về các nguyên tử tương ứng là đơn giản và dễ hiểu hơn cả. Vì vậy, trong các ví dụ dưới đây tác giả chỉ trình bày hướng qui đổi này. - Khi áp dụng phương pháp qui đổi, cần phải tuân thủ 3 nguyên tắc: + Bảo toàn nguyên tố + Bảo toàn số oxi hoá + Số electron nhường, nhận là không thay đổi. II.3. Một số công thức áp dụng cần nhớ: II.3.1. Tính khối lượng muối - Phạm vi áp dụng: + kim loại tác dụng với HNO 3 hoặc H 2 SO 4 đặc + Với HNO 3 : n NO3 tạo muối = n e nhận = 2 2 2 4 3 3. 8 10 8 NO NO N O N NH NO n n n n n    . Fe, FeO Fe, Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 , FeO FeO m muối = m kim loại + 2 2 2 4 3 62 (3. 8 10 ) 80 NO NO N O N NH NO n n n n n     m muối = m kim loại + m gốc axit (1.1) (1.2) www.vietmaths.com See on vietmaths.com - 6 - + Với hỗn hợp H 2 SO 4 đặc và HNO 3 : (thường không tạo muối amoni) Tuy nhiên, trong các bài tập ta cũng thường gặp phản ứng chỉ tạo muối sunfat. Dạng này ta cần: + NO 3 - phản ứng hết + Khối lượng muối bằng khối lượng của kim loại và SO 4 2- II.3.2. Tính số mol HNO 3 phản ứng. (2) Với n NO3 tạo muối kim loại = n e nhận = 2 2 2 4 3 3. 8 10 8 NO NO N O N NH NO n n n n n    = n.n KL (với n là hoá trị KL) n NO3 tạo khí và muối amoni = 2 2 2 4 3 2 2 2 NO NO N O N NH NO n n n n n    Thì (2) trở thành: (2.1) Từ số mol axit phản ứng ta có thể tính được C%, C M , thể tích và khối lượng dung dịch m muối = m kim loại + 2 2 2 4 3 2 62 (3. 8 10 8 ) 96 NO NO N O N NH NO SO n n n n n n        n axit nitric phản ứng = n tạo muối + n tạo khí và muối amoni n axit nitric phản ứng = 2 2 2 4 3 4 2 10 12 10 NO NO N O N NH NO n n n n n         (1.3) www.vietmaths.com See on vietmaths.com - 7 - III. Những bài tập minh hoạ DẠNG 1: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON Bài 1: ĐH 2008 KB: Thể tích dung dịch HNO 3 1M loãng ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe; 0,15 mol Cu (Biết phản ứng chỉ tạo ra chất khử NO): A. 0,8 lit B. 1,0 lit C. 1,2 lit D. 0,6 lit Lời giải:  Ý tưởng - Dựa vào ĐLBT electron tính được n NO - Dựa vào (2.1) tính được n axit nitric phản ứng = 4n NO  V dd axit phản ứng - Vì thể tích dung dịch HNO 3 cần dùng ít nhất nên Fe chỉ đạt đến hoá trị II.  Gợi ý V dd HNO3 phản ứng 2 0,15 2 0,15 4 3 1      = 0,8 (lit) Bài 2: Hoà tan m gam Fe 3 O 4 vào dung dịch HNO 3 loãng dư thu được khí NO duy nhất. Nếu đem khí NO thoát ra trộn với O 2 vừa đủ để hấp thụ hoàn toàn trong nước được dung dịch HNO 3 . Biết thể tích oxi phản ứng là 0,336 lit (đktc). Giá trị của m là: A. 34,8g B. 13,92g C. 23,2g D. 20,88g Lời giải:  Ý tưởng - Chỉ có Fe và O thay đổi số oxi hoá, N không thay đổi số oxi hoá. - Dựa vào ĐLBT electron tính được số mol Fe 3 O 4 (1. 3 4 Fe O n = 4. 2 O n ) - Tính m = 232. 4. 2 O n  Gợi ý 0,336 232 4 13,92( ) 22,4 m g     Bài 3: Cho hỗn hợp gồm 4 kim loại có hoá trị không đổi: Mg, Ni, Zn, Al được chia làm 2 phần bằng nhau: - Phần 1: tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 3,36 lit H 2 www.vietmaths.com See on vietmaths.com - 8 - - Phần 2: Hoà tan hết trong dung dịch HNO 3 loãng dư thu được V lit một khí không màu hoá nâu ngoài không khí (các thể tích đo ở đkc). Giá trị của V là: A. 2,24 lit B. 3,36 lit C. 4,48 lit D. 5,6 lit Lời giải:  Ý tưởng - Vì các kim loại có hoá trị không đổi nên số mol electron nhường trong 2 thí nghiệm giống nhau  số mol electron nhận ở 2 thí nghiệm cũng bằng nhau. - Khí không màu, hoá nâu ngoài không khí là NO. - Từ đó ta có: 2 2 3 H NO n n    hay 2 2 3 H NO V V     Phép tính. V NO = V = 2 3,36 2,24( ) 3 lit   Bài 4: Chia m gam hỗn hợp X gồm Fe, Al thành 2 phần bằng nhau: - Phần 1: Hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 7,28 lit H 2 . - Phần 2: Hoà tan hết trong dung dịch HNO 3 dư thu được 5,6 lit NO duy nhất. Các thể tích khí đo ở đktc. Khối lượng Fe, Al trong X là: A. 5,6g và 4,05g B. 16,8g và 8,1g C. 5,6g và 5,4g D. 11,2g và 8,1g Lời giải:  Ý tưởng - Áp dụng ĐLBT electron tìm số mol Al(x mol); Fe (y mol) trong ½ X - Tác dụng với HCl thì Fe đạt s.o.x.h là +2 còn tác dụng với HNO 3 dư thì Fe đạt s.o.x.h là +3. + P1: 2.Fe + 3. Al = 2. H 2 + P2: 3. Fe +3. Al = 3. NO  Fe + Al = NO ( Viết tắt số mol) - m Fe = 2. 56x; m Al = 2.27y  Phép tính 2x + 3y = 2. 7,28/22,4 x = 0,1 mol x + y = 5,6/22,4 y = 0,15 mol Vậy: m Fe = 2  0,1  56 = 11,2(g) và m Al = 2  0,15  27 = 8,1(g) www.vietmaths.com See on vietmaths.com - 9 - Bài 5: Hoà tan a gam Al trong dung dịch HNO 3 loãng thấy thoát ra 4,48 lit hỗn hợp khí NO, N 2 O, N 2 có tỉ lệ mol lần lượt là 1:2:2. Giá trị của a là: A. 14,04g B. 70,2g C.35,1g D. Đáp số khác Lời giải:  Ý tưởng - Tính số mol mỗi khí. - Áp dụng ĐLBT electron tính n Al  m Al = a.  Phép tính - mol (NO) = 1 4,48 0,04 5 22,4   ; mol(N 2 O) = mol (N 2 ) = (0,2 – 0,04)/2 = 0,08 - m Al = a = 3 0,04 10 0,08 8 0,08 27 14,04( ) 3 g        Bài 6: Lấy 9,94g hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu cho tan trong lượng dư dung dịch HNO 3 loãng thấy thoát ra 3,584 lit khí NO (đktc) duy nhất. Khối lượng muối khan tạo thành: A. 39,7g B. 29,7g C. 39,3g D. 40,18g Lời giải:  Ý tưởng - Áp dụng công thức (1.2) tính khối lượng muối khan.  Phép tính m muối nitrat = 9,94 + 62  3  3,584/22,4 = 39,7(g) Bài 7: Cho 3 kim loại Al, Fe, Cu tan hết trong 2 lit dung dịch HNO 3 thu được 1,792 lit (đktc) hỗn hợp khí gồm NO và N 2 O có tỉ khối so với He là 9,25. Nồng độ C M của dung dịch HNO 3 ban đầu là (Biết He = 4) A. 0,28M B.1,4M C. 1,7M D. 1,2M Lời giải:  Ý tưởng - Từ hh M ta nhẩm được mol (NO) = mol (N 2 O) - Áp dụng công thức (2.1) tính mol (HNO 3 phản ứng)  C M (HNO 3 ).  Phép tính - mol (NO) = mol (N 2 O) = 1 1,792 0,04 2 22,4   - 4 0,04 10 0,04 0,28( ) 2 M C M      www.vietmaths.com See on vietmaths.com - 10 - Bài 8: ĐH 2007 KA: Hoà tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe và Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO 3 thu được V lit hỗn hợp khí X gồm NO và NO 2 và dung dịch Y (chỉ chứa 2 muối và axit dư). Tỉ khối của X so với H 2 là 19. Giá trị của V là: A. 2,24 B. 3,36 C. 4,48 D. 5,6 Lời giải:  Ý tưởng - Tính mol(Fe) và mol(Cu) - Từ hh M ta nhẩm được mol (NO) = mol (NO 2 ) = a mol - Áp dụng ĐLBT electron tính V hh khí = 22,4  2  a  Phép tính - V hh khí 12 (2 3) 64 56 22,4 2 5,6( ) 4 lit        Bài 9: ĐH Y Dược HN 2000. Hoà tan 4,431g hỗn hợp Al và Mg trong dung dịch HNO 3 loãng thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 1,568 lit (đktc) hỗn hợp khí không màu có khối lượng 2,59g trong đó có một khí hoá nâu trong không khí. Số mol HNO 3 phản ứng là: A. 0,51 B. 0,455 C. 0,55 D. 0,49 Lời giải:  Ý tưởng - khí không màu hoá nâu ngoài không khí  khí NO - Từ hh M khí suy ra khí không màu còn lại là N 2 O và mol (NO) = mol (N 2 O). - Tính số mol mỗi khí (a mol) - Từ (2.1) tính số mol HNO 3 phản ứng = 4  n NO + 10  2 N O n = 14  a  Phép tính - 2,59 22,4 37 1,568 hh M     mol (NO) = mol (N 2 O) - mol (HNO 3 ) = 1,568 (4 10) 0,49( ) 2 22,4 mol     Bài 10: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm 3 kim loại bằng dung dịch HNO 3 thu được 1,12 lit hỗn hợp khí X (đkc) gồm NO 2 và NO. Tỉ khối hơi của X so với H 2 là 18,2. Thể tích dung dịch HNO 3 37,8% (d = 1,242g/ml) cần dùng là [...]... tài, tác giả đã tiến hành nghiên cứu và đã giải quyết được một số nội dung sau: - Đưa ra 1 số công thức để giải nhanh bài tập axit nitric - Sưu tầm một số bài tập trong các đề thi đại học và trên mạng giúp HS rèn luyện kĩ năng giải nhanh trên máy tính - Thông qua phiếu điều tra, bài kiểm tra, gặp gỡ trao đổi trực tiếp với giáo viên, đồng thời dựa trên một số kinh nghiệm của bản thân rút ra trong quá giảng... làm bài, thời gian làm bài là 60 phút - Ý kiến của một số giáo viên được tham khảo thông qua trao đổi trực tiếp và gián tiếp qua phiếu tham khảo ý kiến - Ý kiến của giáo viên và các số liệu được phân loại và thống kê - Phiếu tham khảo ý kiến (xem phần phụ lục) - Nội dung kiểm tra và phiếu làm bài : See on vietmaths.com - 27 - www.vietmaths.com PHIẾU THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM Giải nhanh bài toán axit nitric. .. điều kiện để phát triển giáo dục còn hạn chế) - So sánh kết quả của lớp 11A1 ; 11A2 với 11A3 ; 11A4 tôi rút ra 1 số kết luận : + Lớp 11A1 và 11A2 (Lớp thực nghiệm) có kết quả cao hơn + Lớp 11A3 và 11A4 (Lớp đối chứng) đạt kết quả thấp hơn Như vậy, phương pháp đưa ra ở trên đã góp 1 phần thúc đẩy sự nhận thức của HS về các dạng bài toán thường gặp của axit HNO3 mà HS có thể giải nhanh trên máy tính See... khí NO (00C và 2 at) Để trung hoà axit còn dư phải dùng vừa đủ 80g dung dịch NaOH 20% Nồng độ mol/l ban đầu của dung dịch HNO3 ban đầu là: A 3,6M B 1,8M C 2,4M D Đáp số khác Lời giải:  Ý tưởng - Tính mol khí NO theo công thức PV/RT - Áp dụng công thức (2.1) tính mol HNO3 phản ứng với kim loại - Tính mol HNO3 dư = n NaOH  tính mol HNO3 ban đầu  CM    Phép tính 4 CM dd axit nitric = 2, 24  2... photpho) Tuy nhiên do hạn chế về mặt thời gian và do kinh nghiệm của bản thân còn quá ít, đồng thời trong khuôn khổ của một sáng kiến kinh nghiệm nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót nên tác giả hi vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các Thầy, Cô đi trước và các bạn đồng nghiệp để có thể mở rộng đề tài và đưa ra được nhiều hướng giải nhanh hơn cho bài toán axit nitric hơn nữa Tôi xin chân... THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM Giải nhanh bài toán axit nitric thường gặp trên máy tính Họ, tên thí sinh: Trường/Lớp Các em vui lòng giải nhanh các bài toán sau đây trên máy tính trong thời gian 60 phút, sau đó chọn đáp án của mình bằng cách tô đen vào đáp án tương ứng./ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D ĐỀ BÀI: Câu 1: Cho 13,92g Fe3O4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3,... vietmaths.com - 26 - www.vietmaths.com IV Nội dung thực nghiệm sư phạm IV.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm Mục đích thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá hiệu quả của phương pháp đã đưa ra thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm dưới dạng một bài kiểm tra 60 phút đối với học sinh lớp 11 IV.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm - Dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm đã soạn thảo dựa trên những pháp đã đã đưa, trình... hợp G gồm 0,05 mol NO2 và 0,01 mol SO2 Khối lượng hỗn hợp A bằng: A 2,58g B 3,06g C 3,00g Lời giải:  Ý tưởng - Là bài toán ngược của bài 3 - Áp dụng công thức(1.3) để tính khối lượng hỗn hợp A  Phép tính See on vietmaths.com - 24 - D 2,58g www.vietmaths.com - m hhA = 7,06 - 62  0,05 – 96  0,01 = 3,00(g) Bài 5: Hoà tan hết hỗn hợp gồm x mol Fe và y mol Ag bằng dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 thấy... trị của m: A 3,36 B 4,64 C 4,28 D 4,80 Lời giải:  Ý tưởng - Là bài toán ngược so với bài 4 - Qui đổi hỗn hợp về Fe (x mol) và O (y mol) Với mol Fe(NO3)3 = mol Fe=x - Dựa vào khối lượng muối tìm x - Dựa vào ĐLBT electron (3.Fe – 2.O = 1 NO2)  y =  3.Fe  NO2 2 - m = 56x + 16y  Phép tính m  56  14,52  16  242 3 14,52 0, 448  242 22, 4  4,64( g ) 2 Bài 6: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3 O4... vietmaths.com C 22,40 - 20 - D 29,12 www.vietmaths.com Lời giải:  Ý tưởng - Dạng bài toán ngược so với bài 11 - Vì Zn(OH)2 lưỡng tính nên kết tủa chỉ là BaSO4  nS  nBaSO 4  mS   - Từ mhh  mZn  n Zn  ÁD ĐLBT electron (2.Zn + 6.S = 1 NO2)    tìm nNO  VNO  2 2  Phép tính 17,8  VNO2  22, 4  (2  34, 95  32 34, 95 233  6 )  29,12(lit ) 65 233 Bài 13: Cho luồng khí H2 đi qua ống sứ đựng m . dạn đưa ra ý tưởng “ Rèn luyện kĩ năng bấm máy tính để giải nhanh bài toán trắc nghiệm về axit nitric . II. Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu những dạng bài toán về axit nitric thường gặp trong. giải nhanh chưa đủ mà kĩ năng bấm máy tính cũng góp phần vào việc giải nhanh bài tập trắc nghiệm. Trong việc bấm máy tính cũng thể hiện được “phương pháp giải và “ khả năng tư duy trừu tượng”. phương pháp qui đổi và vận dụng phương pháp đó để giải bài tập trắc nghiệm. - Tìm ra hướng giải quyết nhanh các bài toán đó dựa vào kĩ năng bấm máy tính. IV. Đối tượng nghiên cứu - Tiến hành

Ngày đăng: 14/04/2015, 22:42

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan