0

30 đề thi thử đại học môn Vật lý của các trường chuyên có lời giải chi tiết (phần 2)

118 1,360 2
  • 30 đề thi thử đại học môn Vật lý của các trường chuyên có lời giải chi tiết (phần 2)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2015, 13:54

Trang 1/118 - Mã đề thi 485 Đề số 16. NGUYỄN BÁ LINH THPT TRẦN HƯNG ĐẠO – THANH XN. HƢỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 Chun Phan Bội Châu 2013 – lần 2 Mã đề thi 132 A. PHẦN CHUNG (Từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Trong thí nghiệm I - âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ hai (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S 1 , S 2 đến M có độ lớn bằng: A. 1,5λ B. 2,5 λ C. 2 λ D. 3 λ Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát bức xạ có bước sóng m6,0  , khoảng cách giữa hai khe mm2,1 , màn quan sát E cách mặt phẳng hai khe 0,9m. Để kim điện kế lại lệch nhiều nhất ta dịch chuyển một mối hàn của cặp nhiệt điện trên màn E theo đường vng góc với hai khe thì cứ sau một khoảng bằng: A. 0,9 mm. B. 0,225 mm. C. 0,1125 mm. D. 0,45 mm. Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện biến trở mắc nối tiếp với hộp đen. Điện áp hai đầu mạch u AB =200 2 cos (100  t) (v), X chứa một phần tử(L hoặc C). Điều chỉnh R để cơng suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì cường độ hiệu dụng trong mạch là 2 A. Biết dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch. Cấu tạo hộp X và giá trị của phần tử trong X là: A. X chứa C: C=52,4F B. X chứa L: L= 0,36 H C. X chứa C: C=31,8F D. X chứa L: L = 0,54 H Hƣớng dẫn : * i sớm pha hơn u → X phải chứa C. * P max nên R = Z C và I = U/Z → Z = 100 √ 2 Ω. Do đó, Z C = R = 100Ω. Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe S 1 S 2 bằng 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát D = 2m. Chiếu vào hai khe S 1 S 2 bằng chùm ánh sáng trắng có bước sóng 0,38m    0,76m. Bề rộng đoạn chồng chập của quang phổ bậc n = 5 và quang phổ bậc t = 7 trên trường giao thoa là: A.x =1,44mm B.x = 0,76mm C.x = 1,14mm D.x = 2,28mm Hƣớng dẫn : * Bề rộng đoạn chồng chập của quang phổ :   đỏ bậcnhỏ tímbậclớn đỏ tím x x x 5i 7i 2,28 mm        Câu 5: Mạch chọn sóng của máy thu vơ tuyến gồm tụ xoay C và cuộn thuần cảm L. Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay φ. Ban đầu khi chưa xoay tụ thì mạch thu được sóng có tần số f 0 . Khi xoay tụ một góc φ 1 thì mạch thu được sóng có tần số f 1 = 0,5f 0 . Khi xoay tụ một góc φ 2 thì mạch thu được sóng có tần số f 2 = 1 3 f 0 . Tỉ số giữa hai góc xoay là: A. 2 1 3 8    B. 2 1 1 3    C. 2 1 8 3    D. 2 1 3    Hƣớng dẫn :       2 0 1 0 0 21 00 0 1 0 1 0 1 0 1 tươngtự trên 2 2 0 20 2 1 0 1 C C C C Tacó:C C k. 1 2 1 Khi 0 C C f 2 LC 1 1 1 1 1 Khi f C 4C 22 2 LC 2 LC 2 LC Khi C 9C CC 8 Thayvào 2 C C 3                                       Câu 6: Người ta dùng hạt nhân proton bắn vào hạt nhân bia đang đứng n gây ra phản ứng tạo thành hai hạt nhân giống nhau bay ra cùng động năng và theo các hướng lập với nhau một góc 120 0 . Biết số khối hạt nhân bia lớn hơn 3. Kết luận nào sau đây là đúng? A. Khơng đủ dữ kiện để kết luận. B. Phản ứng trên là phản ứng thu năng lượng. C. Năng lượng trao đổi của phản ứng trên bằng 0. Trang 2/118 - Mã đề thi 485 D. Phản ứng trên là phản ứng toả năng lượng. Câu 7: Hạt proton có động năng 5,863MeV bắn vào hạt T đứng n tạo ra 1 hạt He3 và 1 nơtron. Hạt nơtron sinh ra có véctơ vận tốc hợp với véctơ vận tốc của proton một góc 60 0 . Cho biết m T = m He = 3,016u, m n = 1,009u, m p =1,007u, 1u = 931,5 MeV/c 2 . Động năng của hạt nơtron là: A. 2,49MeV B. 2,29MeV C. 1,58MeV D. 1,48MeV Câu 8: Một con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m treo thẳng đứng, đầu dưới gắn vật nhỏ khối lượng m=250g. Kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A=4cm. Khi vật ở dưới VTCB đoạn 2cm thì điểm treo vật đi lên nhanh dần đều với gia tốc a=4m/s 2 . Lấy g=10m/s 2 . Tính biên độ dao động của vật sau đó. A. 3 cm B. 5 cm C. 3,6 cm D. 4,6 cm Hƣớng dẫn :         22 2 q 00 0 0 k * 20 rad / s m *KhivậtởdướiVTCB2cmcó:v A x 40 3 cm / s *Lúcđiểmtreilênvớigiatốca 4m / s Cólựcquántính P' P F g' g a mg' *VTCBmớicó l ' 3,5 cm .VTCBcũcó l 2,5 cm k x 1cm Do,ù khit 0 v 40 3 c                             2 2 0 2 v A' x 3,6 cm m / s           Câu 9: Máy quang phổ càng tốt nếu chiết suất của chất làm lăng kính: A. Biến thiên nhanh theo bước sóng ánh sáng B. Biến thiên càng chậm theo bước sóng ánh sáng C. Càng bé D. Càng lớn Câu 10: Cho hai mạch dao động điện từ lí tưởng có cùng điện dung C và giả sử độ tự cảm liên hệ nhau theo biểu thức L 2 = 2013L 1 . Ban đầu cho hai tụ của hai mạch trên mắc song song vào cùng một nguồn điện có suất điện động  . Sau một thời gian đủ lớn thì ngắt ra và nối với mỗi cuộn cảm trên. Khi độ lớn điện tích mỗi tụ ở hai mạch đều bằng nhau thì tỉ số các độ lớn của cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm L 1 so với ở cuộn cảm L 2 là: A. 2013. B. 2013 C. 2013. D. 2013.  Câu 11: Để đo chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ, người ta cho máy đếm xung bắt đầu đếm từ thời điểm t 0 = 0. Đến thời điểm t 1 = 3h, máy đếm được n 1 xung, đến thời điểm t 2 = 3t 1 , máy đếm được n 2 = 2,3n 1 xung. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ trên là: A. 5,4giờ. B. 7 giờ. C. 4,7 giờ. D. 8,3 giờ. HD     1 1 1 1 t 3t t Giảipt 10 3 2 .3t 1 20 n 1 N e n 2,3 e 2,3e 1,3 0 e 0,745 T 7,064 h n n 1 N e                       Câu 12: Máy biến thế lí tưởng gồm một cuộn sơ cấp và hai cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp có số vòng dây N 0 = 1000 vòng, được nối với nguồn điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200V. Cuộn thứ cấp thứ nhất có hiệu điện thế là U 1 = 20V và cường độ dòng điện là I 1 =2A. Cuộn thứ cấp thứ 2 có N 2 = 200 vòng dây và cường độ dòng điện tương ứng là I 2 = 1A. Biết dòng điện và hiệu điện thế tại các cuộn dây dao động đồng pha. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn sơ cấp là: A. I = 0,4A B. I = 0,5A C. I = 0,8A D. I = 1A Hƣớng dẫn : UI = U 1 I 1 + U 2 I 2 Câu 13: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 5.10 -5 (H) và tụ điện có điện dung C = 5pF. Ban đầu cho dòng điện cường độ I 0 chạy qua cuộn dây, ngắt mạch để dòng điện trong cuộn dây tích điện cho tụ, trong mạch có dao động điện từ tự do chu kì T. Điện áp cực đại trên cuộn dây là U 0 . Ở thời điểm t, cường độ dòng điện qua cuộn dây là i = - 0,5I 0 đang giảm thì đến thời điểm t’ = t + T/3 điện áp trên tụ sẽ là: A. 0 3 2 U u  , đang tăng. B. 0 3 2 U u  , đang giảm C. 0 3 2 U u  , đang giảm D. 0 3 2 U u  , đang tăng Hƣớng dẫn : Trang 3/118 - Mã đề thi 485 * Thời điểm t: Khi đó i = - 0,5I 0 và đang giảm, vẽ đường tròn lượng giác ra ta xác định được vị trí tương ứng trên đường tròn. - Do u trễ pha hơn i góc π/2 nên ta cũng xác định được ở thời điểm t’ 0 U3 u 2  và đang giảm. Câu 14: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm gồm một cặp cực từ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 72Ω, tụ điện C =  .2592 1 (F) và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n 1 = 45 vòng/giây hoặc n 2 = 60 vòng/giây thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là như nhau. Cuộn dây L có hệ số tự cảm là: A.  2 H. B.  2 1 H. C.  1 H D.  4 5 H. Hƣớng dẫn :             C1 C2 12 12 22 2 L2 C2 L1 C1 22 2 2 2 2 L1 L2 dd Z 28,8 ;Z 21,6 kn kn E n I I R Z Z R Z Z 45 72 Z 28,8 60 72 Z 21,6 2 n.p 2 n 5 Thaysoá cöùñeånguyeân L H 4                                      Câu 15: Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài với hai đầu cố định. Người ta thấy trên dây có những điểm dao động cách nhau 1 = /20 thì dao động với biên độ a 1, người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng 2 thì các điểm đó có cùng biên độ a 2 (a 2 > a 1 ). Số điểm bụng trên dây là: A. 9 B. 10 C. 4 D. 8 Hƣớng dẫn : - Đề bài cho : “những điểm dao động cách nhau 1 = /20 thì dao động với biên độ a 1 ” → 4l 1 = λ → λ = l/5 - Khi đó l = k.λ/2 → k = 10. Vậy có 10 bụng sóng Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng: hai khe cách nhau 1,2mm và cách màn 1,5m. Khi tiến hành thí nghiệm ở trong nước, người ta đo được khoảng vân là 0,69mm. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đơn sắc sử dụng trong thí nghiệm là 4/3. Khi truyền trong nước, phôtôn của ánh sáng làm thí nghiệm có năng lượng bằng A. 1,7eV. B. 3,6.10 –19 J. C. 4,8.10 –19 J. D. 2,7.10 –19 eV. Hƣớng dẫn :       i i' i 0,92 mm 0,736 m hf 1,6877 eV n            Câu 17: Biết hạt nhân A phóng xạ α có chu kì bán rã là 2h. Ban đầu có một mẫu A nguyên chất, chia thành hai phần I và II. Từ thời điểm ban đầu t = 0 đến thời điểm t 1 = 1h thu được ở phần I 3 lít khí He (đktc). Từ thời điểm t 1 đến thời điểm t 2 = 2h thu được ở phần II 0,5 lít khí He (đktc). Gọi m 1 , m 2 lần lượt là khối lượng ban đầu của phần I và II. Tỉ số m 1 /m 2 là: A. 23 B. 22 C. 32 D. 6 Hƣớng dẫn : i t i t’ 0 U3 2  u t’ Trang 4/118 - Mã đề thi 485                1 1 1 t 0 01 A He A He AA t 02 02 t .1 .1 02 02 He 01 02 *Số molhượctạora số molAbòmấtđi. N 1 e m N 3 *PhầnI:n n n 1 e 1 N N 22,4 A *PhầnII:m ' m .e m ' m .e n 1 e 1 e 2 AA m 1 2 4,2426 3 2 m                          Câu 18: Một nguồn điểm S phát sóng âm đẳng hướng ra khơng gian, ba điểm S, A, B nằm trên một phương truyền sóng (A, B cùng phía so với S, AB = 61,2 m). Điểm M cách S đoạn SM=50m có cường độ âm I=10 -5 (W/m 2 ). Biết vận tốc truyền âm trong khơng khí là 340 m/s và mơi trường khơng hấp thụ âm. ( = 3,14). Năng lượng của sóng âm trong khơng gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S đi qua A và B là: A. 0,05652 J B. 0,036 J C. 0,0612 J D. 0,04618 J Hƣớng dẫn - Năng lượng sóng giới hạn giữa hai mặt cầu chính bằng lượng năng lượng sóng truyền đi trong khơng gian trong khoảng thời gian sóng truyền từ mặt cầu A đến mặt cầu B. - W = P.t - Cơng suất của nguồn :       2 MM 2 P I P 4 r .I W 9 10 4r W P.t . 0,05655 J 10 50 s 61,2 9 ts v 340 50                       Câu 19: Cho các nguồn phát bức xạ điện từ chủ yếu(xem mỗi dụng cụ phát một bức xạ) gồm: Bàn là áo quần(I), đèn quảng cáo(II), máy chụp kiểm tra tổn thương xương ở cơ thể người(III), điện thoại di động(IV). Các bức xạ do các nguồn trên phát ra sắp xếp theo thứ tự tần số giảm dần là: A. IV, I, III, II B. IV, II, I, III C. III, IV, I, II D. III, II, I, IV Câu 20: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm R nối tiếp L, điện trở R = 100, cuộn dây thuần cảm có 3 LH  . Giả sử điện áp hai đầu mạch có biểu thức u = 400cos 2 (50t + ) (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đó là: A. I = 2,207A B. I = A 2 3 C. 1 IA 2  D. I = 2A Hƣớng dẫn :              2 khôngđổi 2 2 22 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 L u 400cos 50 t 200 200cos 100 t 2 V 200 I 2 A R Đònhnghóacườngđộ dòngđiệnhiệudụng 100 2 U U 200 18 3 RI RI RI I I A 4 R Z R 100 2 100 100 3                       Câu 21: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 6,25 LH  , tụ điện có điện dung 3 10 CF 4,8    . Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều   u 200 2cos t V    có tần số góc thay đổi được. Thay đổi , thấy rằng tồn tại 1 30 2   rad/s hoặc 1 40 2   rad/s thì điện áp hiệu dụng trên cuộn dây có giá trị bằng nhau. Điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn dây là: A. 120 5V B. 150 2V C. 120 3V D. 100 2V Hƣớng dẫn : Trang 5/118 - Mã đề thi 485   LL 22 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 12 U U. L U UZ Z R 1 2 1 1 RL L C LC C 11 Xét hàmsố trongcăncódạngf x ax bx 1vớia 58982400;x LC Thaổi thấycó2giátrò 30 2 và 40 2 thìđiệnáptrêncuộndâycógiátròbằngnha                                        12 12 22 12 0 2 0 Lmax min u Có2giátrò và chocùng1giátròcủaf x b 1 1 TheoViet :x x b 5120 a Gọi là giátròlàmđiệnáphaiđầucuộndâycựcđại,tứcf x min 1 b 1 x 2a 23040 8 Thayvàof x f x U 150 2 9                       Câu 22: Một động cơ khơng đồng bộ ba pha hoạt động bình thường khi điện áp hiện dụng giữa hai đầu cuộn dây là 220 V. Trong khi đó chỉ có một mạng điện xoay chiều ba pha do một máy phát ba pha tạo ra, suất điện động hiệu dụng ở mỗi pha là 127 V. Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây ? A. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây của động cơ theo tam giác. B. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao. C. Ba cuộn dây của máy phát hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao. D. Ba cuộn dây của máy phát hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình tam giác. Câu 23: Nhận xét nào dưới đây là sai: A. Khi từ trường biến thiên làm xuất hiện điện trường xốy và ngược lại điện trường biến thiên làm xuất hiện từ trường B. Thực tế người ta cho điện tích dao động cưỡng bức với gia tốc khơng đổi thì nó tạo ra sóng điện từ C. Từ trường biến thiên điều hồ càng nhanh thì điện trường sinh ra càng lớn. D. Điện trường biến thiên điều hồ với tần số f thì từ trường do nó sinh ra cũng biến thiên điều hồ cùng tần số f Câu 24: Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát  = 0,01. Lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật có khối lượng m = 100g, lấy g = 10m/s 2 . Lúc đầu đưa vật đi tới vị trí cách vị trí cân bằng 4cm rồi bng nhẹ để vật dao động tắt dần. Tốc độ trung bình kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật dừng lại là: A. 0,425m/s B. 0,525m/s C. 0,225m/s D. 0,625m/s Hƣớng dẫn         0 00 2 mg *x 0,01 cm k *Vòtrídừng: 0,01 x A n.2x 0,01 n 200vàx 0 1 kA 2 *Quãngđườngđiđượcs 8 m mg k *Thờigianvậtđi:t 100.T 100.2 19,869 s m 8 TĐTB 0,4 m / s 19,869                    Câu 25: Phát biểu nào dưới đây là đúng với dao động: A. Dao động tắt dần có tần số giảm nhanh theo lực cản B. Ly độ của dao động tuần hồn ln là hàm cosin hoặc hàm sin C. Dao động cưỡng bức khơng thể là dao động điều hồ D. Tần số của dao động cưỡng bức đúng bằng tần số ngoại lực tác động lên vật Câu 26: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo nằm ngang, khi lực đàn hồi tác dụng lên vật tăng từ giá trị cực tiểu đến giá trị cực đại thì tốc độ của vật sẽ A. tăng lên cực đại rồi giảm xuống. B. tăng từ cực tiểu lên cực đại. C. giảm xuống cực tiểu rồi tăng lên. D. giảm từ cực đại xuống cực tiểu. Câu 27: Khi tăng điện áp cực đại của ống Cu-lít-giơ từ U lên 2U thì bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra thay đổi 1,9 lần. Tốc độ ban đầu cực đại của êlectron thốt ra từ catơt bằng Trang 6/118 - Mã đề thi 485 A. e m.9 U.e.4 . B. e m.3 U.e.2 . C. e m.9 U.e . D. e m.9 U.e.2 . Hƣớng dẫn : Câu 28: Hai vật A và B có cùng khối lượng 1 kg và có kích thước nhỏ, được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh, nhẹ, khơng dẫn điện dài 10cm, vật B tích điện tích q = 10 -6 C. Vật A được gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng K = 10 N/m. Hệ được đặt nằm ngang trên mặt bàn nhẵn trong một điện trường đều có cường độ điện trường E = 10 5 V/m hướng dọc theo trục lò xo. Ban đầu hệ nằm n, lò xo bị dãn. Cắt dây nối hai vật, vật B rời ra chuyển động dọc theo chiều điện trường, vật A dao động điều hòa. Khi lò xo có chiều dài ngắn nhất lần đầu tiên thì A và B cách nhau một khoảng là: A. 19cm. B. 4cm C. 17cm D. 24cm Hƣớng dẫn :   điện đh 2 qE Hệ cânbằng:F T F l 1cm A k m T 2 2 s k T Khilòxongắnnhất : t 1s 2 F qE 1 a s at 5cm m m 2 Khoảngcáchgiữahaivật s 2 10 5 17cm                      Câu 29: Một phơ tơn có năng lượng ,  bay qua hai ngun tử ở trạng thái kích thích. Sau đó ngồi phơ tơn ,  còn có thêm hai phơtơn 1  và 2  đi ra. Phơtơn 2  bay ngược hướng với phơtơn ,  . Sóng điện từ ứng với phơtơn 1  ngược pha với sóng điện từ ứng với phơtơn ,  . Có những phơtơn nào được phát xạ cảm ứng hay khơng? A. Khơng phơtơn nào B. Cả hai phơtơn 1  và 2  C. Phơtơn 1  D. Phơtơn 2  Câu 30: Một vỏ cầu bằng kim loại đang ở trạng thái cơ lập và trung hồ về điện. Chiếu chùm tia X vào vỏ cầu này trong một thời gian rồi ngừng chiếu, sau đó vỏ cầu sinh ra A. điện trường bên trong nó. B. từ trường bên trong nó. C. điện từ trường bên ngồi nó. D. điện trường bên ngồi nó. Câu 31: Một vật dao động điều hồ có vận tốc thay đổi theo qui luật: 10 cos 36 vt       cm/s. Thời điểm gần nhất từ t = 0, vật đi qua vị trí x = -5cm là: A. 2,66s B. 2s C. 1,16s D. 1,66s       x Acos t v Acos t 10 cos t 2 3 6 10 .A A 30cm; rad 3 2 6 3 t 0,x 15vàv 0 x 30cos t 33 x 5cm T T 1 5 t arccos arccos0 2,66 s 6 4 30                                                                     Câu 32: Cho một tế bào quang điện làm bằng kim loại có giới hạn quang điện là 0  = 0,35  m. Chiếu vào catod ánh sáng tử ngoại có bước sóng  = 0,30  m, biết hiệu điện thế U AK = 100V. Biết khối lượng electron m=9,1.10 -31 kg. Vận tốc của electron quang điện khi đến anod gần bằng: A. 6000km/s. B. 6000m/s. C. 5000km/s. D. 600km/s. Câu 33: Trong giao thoa sóng cơ, hai nguồn kết hợp A, B vng pha nhau. O là trung điểm của AB. Nhận xét nào sau đây sai: A. Khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại (hoặc cực tiểu) liên tiếp trên đoạn nối hai nguồn là λ/2 Trang 7/118 - Mó thi 485 B. im dao ng cc i gn O nht cỏch O mt on 4 v phớa ngun dao ng sm pha hn C. S võn cc i quan sỏt c bng s võn cc tiu quan sỏt c trờn AB D. im dao ng cc i gn O nht cỏch O mt on 8 v phớa ngun dao ng chm pha hn Cõu 34: Chiu vo khi hi hydro bc x cú tn s f 1 thỡ khi hi phỏt c ti a 3 bc x. Chiu vo khi hi hydro bc x cú tn s f 2 thỡ khi hi phỏt c ti a 10 bc x. Bit nng lng nguyờn t hydro cho bi biu thc E n = 0 2 E n (vi E 0 l hng s, n l s nguyờn). T s tn s ca hai bc x l: A. 1 2 f 3 f 10 B. 1 2 f 10 f3 C. 1 2 f 25 f 27 D. 1 2 f 128 f 135 Hng dn : 1 3 1 0 0 1 2 2 5 1 0 18 hf E E E 1 E 99 f 25 f 27 1 24 hf E E E 1 25 25 Cõu 35: Tỡm cõu sai di õy: A. Trong cỏch mc in ba pha kiu hỡnh sao thỡ U d = 3 U p . B. Trong cỏch mc hỡnh sao, dũng in trong dõy trung ho luụn bng khụng. C. Cỏc ti tiờu th c mc theo kiu tam giỏc ũi hi tớnh i xng tt hn so vi mc hỡnh sao. D. Trong cỏch mc in ba pha kiu hỡnh tam giỏc thỡ U d = U p . Cõu 36: Vt nng khi lng m thc hin dao ng iu hũa vi phng trỡnh x 1 = A 1 cos(t + 3 )cm thỡ c nng l W 1 , khi thc hin dao ng iu hũa vi phng trỡnh x 2 = A 2 cos(t )cm thỡ c nng l W 2 = 4W 1 . Khi vt thc hin dao ng tng hp ca hai dao ng trờn thỡ c nng l W. H thc ỳng l: A. W = 5W 2 B. W = 3W 1 C. W = 7W 1 D. W = 2,5W 1 Hng dn : 2 1 2 1 1 2 11 DoW 4W A 2A Phửụngtrỡnhdaoủoọngtoồnghụùp:x 7A 0,3334 1 W k. 7A 7W 2 Cõu 37: Hai cht phúng x A v B cú chu kỡ bỏn ró T 1 , T 2 (T 2 > T 1 ). Ban u s ht nhõn ca hai cht phúng x cú liờn h l N 01 = 4N 02 . Thi gian s ht nhõn cũn li ca A v B bng nhau l: A. 12 21 4TT TT B. 12 21 2TT TT C. 12 21 2 TT TT D. 12 21 2TT TT Cõu 38: t mt in ỏp xoay chiu vo hai u on mch AB ni tip gm RLC. Gia AN cha R v cun dõy thun cm L, gia MB cha R v C. Bit U AN = 100V, U MB = 75V, I = 2 A v u AN vuụng pha vi u MB . Ni dung no sau õy l sai ? A. Cụng sut tiờu th ca mch l 30 2 W B. in ỏp u AB sm pha hn i C. Giỏ tr ca Z L l 40 2 D. Cụng sut tiờu th ca mch l 60 2 W Hng dn : R R 2 2 2 2 2 R AN MB 2 U 1 1 1 1 1 U 60 V R 30 2 I U U U 100 75 P I R 60 2 W Cõu 39: Trờn mt nc cú hai ngun phỏt súng kt hp A, B dao ng theo phng trỡnh: 5cos(20 ) A u t cm v 5cos(20 ) B u t cm . AB=20cm. Coi biờn súng khụng i, tc súng l 60 cm/s. Cho hai im M 1 v M 2 U L U R U C U AN U MB Trang 8/118 - Mã đề thi 485 trên đoạn AB cách A những đoạn 12cm và 14cm. Tại một thời điểm nào đó vận tốc của M 1 có giá trị là scm/40 thì giá trị của vận tốc của M 2 lúc đó là A. -40 cm/s B. -20cm/s C. 40 cm/s D. 20cm/s Hƣớng dẫn   12 M1 M2 1 2 M2 M1 6cm PhươngtrìnhsóngtạiM và M 2 .12 2 .8 u 5cos 20 t 5cos 20 t 5 3 6 6 6 5 Tươngtự : u 5 3 6 DaộngcủaM ngượcphadaộngM v v 40 cm / s                                   Câu 40: Tìm phát biểu SAI về mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp: A. Điện áp điều hồ hai đầu mạch thực chất là tổng hợp các dao động cùng tần số B. Khi có cộng hưởng thì có sự chuyển hố hồn tồn năng lượmg từ cuộn dây thuần cảm sang tụ điện C. Dùng Ampe kế hiệu ứng nhiệt để đo dòng một chiều được I, khi đo dòng xoay chiều cường độ hiệu dụng I thì số chỉ Ampe là I/ 2 D. Khi chỉ có R biến đổi để cơng suất mạch cực đại thì lúc đó hệ số cơng suất k < 1 B. PHẦN TỰ CHỌN (Thí sinh chọn phần cơ bản (I) hoặc phần nâng cao (II)) I. PHẦN CƠ BẢN (làm từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Năng lượng của ngun tử Hiđrơ được xác định: )( 6,13 2 eV n E n  ( n = 1, 2, 3 ). Khi cung cấp cho ngun tử Hiđrơ ở trạng thái cơ bản các phơtơn có năng lượng 10,5 eV và 12,75 eV thì ngun tử hấp thụ được phơtơn có năng lượng: A. 10,5 eV và chuyển đến quỹ đạo L. B. 12,75 eV và chuyển đến quỹ đạo M. C. 10,5 eV và chuyển đến quỹ đạo M. D. 12,75 eV và chuyển đến quỹ đạo N. Câu 42: Một dây AB có chiều dài , được treo thẳng đứng vào một điểm cố định A trên giá. Khối lượng m của dây phân bố đều trên chiều dài và tạo ra lực căng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là F v   , trong đó F là lực căng dây còn  là mật độ khối lượng dài của dây, gia tốc trọng trường là g. Thời gian để chấn động từ đầu trên A của dây đi hết chiều dài dây là: A. 2t g  B. 3 t g  C. 2 t g  D. 3 t g  Hƣớng dẫn - Chọn trục Ox thẳng đứng hướng lên trên, gốc O trùng với B. - Xét 1 đoạn dây có tọa độ chạy từ O đến x, đoạn dây chịu tác dụng của trọng lực đặt tại khối tâm là lực căng dây F đặt tại điểm có tọa độ x, do khối lượng phân bố đồng đều với mật độ khối lượng dài là 𝜌 nên khối lượng đoạn dây đó là m = 𝜌 x. - Vậy lực căng dây tại 1 điểm có tọa độ x sẽ phụ thuộc vào x theo biểu thức F = P = 𝜌 xg - Vận tốc F dx v xg dt        (do truyền ngược chiều dương) dx l dt tíchphânvàlấycận:t:0 t;x:0 L t 2 g xg        Câu 43: Có hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t, gọi q 1 và q 2 lần lượt là điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai. Biết 2 2 2 12 18. 9. 184,5( ) .q q nC Ở thời điểm t = t 1 , trong mạch dao động thứ nhất điện tích của tụ điện q 1 = 1,5nC; cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong mạch dao động thứ hai i 2 = 3mA. Khi đó, cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong mạch dao động thứ nhất là: A. i 1 = -8mA. B. i 1 = 8mA. C. i 1 = 4mA. D. i 1 = -4mA.       2 22 12 18q 9q 184,5 nC 12 2 22 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 q 1,5nC q 4nC 18q 9q 184,5 nC 36q .q ' 18q .q ' 0 36q .i 18q .i 0 i 4 mA                Câu 44: Nhận định nào dưới đây về tia hồng ngoại là khơng chính xác: A. Chỉ những vật có nhiệt độ thấp hơn mới phát ra tia hồng ngoại. B. Tia hồng ngoại là những bức xạ khơng nhìn thấy được, có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ và bé hơn sóng vơ tuyến C. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. Trang 9/118 - Mã đề thi 485 Câu 45: Một động cơ điện xoay chiều sản ra công suất cơ học 7,5kW và có hiệu suất 80%. Mắc động cơ nối tiếp với một cuộn cảm rồi mắc chúng vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng ở hai đầu động cơ là U M biết rằng dòng điện qua động cơ có cường độ hiệu dụng I = 40A và trễ pha với u M một góc 6/  . Điện áp ở hai đầu cuộn cảm có giá trị hiệu dụng U L = 125V và sớm pha so với dòng điện là 3/  . Điện áp hiệu dụng của mạng điện và độ lệch pha của nó so với dòng điện là: A. 383V; 45 0 B. 833V; 45 0 C. 383V; 39 0 D. 183V; 39 0 Hƣớng dẫn : P= U M Icosφ → U M = 270 (V) = AM ; U L = MB = 125 (V) →AMB không cân. Do đó, Góc hợp bởi AB và I không thể là 45 0 . + U AB > 270 (V). Do đó, chỉ có thể chọn C. Câu 46: Cột mốc, biển báo giao thông không sử dụng chất phát quang màu tím mà dùng màu đỏ hay màu vàng cam vì: A. Màu đỏ hay màu vàng cam dễ phân biệt trong đêm tối. B. Màu tím gây chói mắt và có hại cho mắt. C. Phần lớn ánh sáng đèn của các phương tiện giao thông không thể gây phát quang với những chất phát quang màu tím nhưng rất dễ gây phát quang với những chất phát quang màu đỏ hay màu vàng cam. D. Không có chất phát quang màu tím. Câu 47: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, tại các thời điểm , 1 t 2 t vận tốc và gia tốc của vật tương ứng có giá trị là ;/1),/(310 2 11 smascmv  ./3),/(10 2 22 smascmv  Li độ x 2 ở thời điểm t 2 là: A. 3 cm B. 3cm C. 1cm D. 1/ 3 cm Câu 48: Con lắc đơn gồm quả cầu tích điện q > 0 nối vào điểm treo cố định nhờ dây treo mảnh, cách điện. Con lắc dao động trong vùng điện trường đều với chu kì không đổi T 1 . Nếu ta đảo chiều nhưng vẫn giữ nguyên cường độ điện trường, con lắc dao động quanh vị trí cân bằng ban đầu nhưng với chu kì mới là T 2 < T 1 . Ta có nhận xét về phương của điện trường ban đầu: A. Thẳng đứng, hướng từ trên xuống. B. Thẳng đứng, hướng từ dưới lên. C. Chưa thể kết luận gì trong trường hợp này. D. Hướng theo phương ngang. Câu 49: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38m đến 0,76m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76m người ta khoét một khe hẹp (song song với hai khe) và đặt cửa sổ của máy quang phổ lăng kính tại đó. Trên màn của máy quang phổ người ta có thể quan sát được số vạch sáng là: A. 3 B. 5 C. 4 D. 7 Câu 50: Dưới tác dụng của bức xạ , hạt nhân 9 4 Be bị phân rã thành hạt nhân 4 2 He theo phản ứng: 9 4 4 1 4 2 2 0 Be He He n     . Cho biết m Be = 9,0021u; m He = 4,0015u; m n = 1,0087u; 1uc 2 = 931,5MeV. Bước sóng lớn nhất của tia  để phản ứng trên xảy ra là: A. max = 0,1769.10 -12 m B. max = 0,1129.10 -12 m C. max = 0,4389.10 -12 m D. max = 0,1389.10 -12 m 30 0 60 0 125V A B M Trang 10/118 - Mã đề thi 485 Đề số 17. NGUYỄN BÁ LINH THPT TRẦN HƯNG ĐẠO – THANH XUÂN. HƢỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 Chuyên ĐHSP Hà Nội 2013 – lần 5 Mã đề thi 486 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho: hằng số Plăng h = 6,625.10 -34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s; MeV 1u 931,5 ; 2 c  độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19 C; số A-vô-ga-đrô N A = 6,023.10 23 mol -1 . I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Để duy trì dao động cho một cơ hệ mà không làm thay đổi chu kì riêng của nó, ta phải A. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì. B. tác dụng vào vật dao động một ngoại lực không đổi theo thời gian. C. tác dụng vào vật dao động một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian. D. làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát. Hƣớng dẫn : Chọn A Câu 2: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 200 N/m và vật nhỏ khối lượng m = 500 g. Ban đầu giữ vật m ở vị trí lò xo bị nén 12 cm, tại vị trí cân bằng (của con lắc lò xo) có đặt vật M khối lượng 1kg đang đứng yên. Buông nhẹ vật m, va chạm giữa m và M là va chạm tuyệt đối đàn hồi xuyên tâm. Sau va chạm, vật m dao động với biên độ bằng A. 2 cm . B. 6 cm. C. 4 cm. D. 8 cm. Hƣớng dẫn: Chọn C ω = 20(rad/s). Vận tốc cực đại của m trươc khi va chạm :v max = 12.20 = 240 cm/s. Va chạm đàn hồi xuyên tâm :         12 1 22 2 1 12 0,5.240 0 0,5.v ' 1.v ' v ' 240 cm / s v ' 80 cm / s 0,5.240 0 0,5. v ' 1. v '                   . Chọn v 1 ’ = - 80 cm/s thể hiện m bị bật ngược lại khi va chạm với M. Biên độ dao động sau đó : A’ = v 1 ’ : ω = 4 cm. Câu 3: Công thoát electron của một kim loại dùng làm catot là A = 3,6 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là A. m  321,0 . B. 0,345𝛍m. C. 0, 426 m  . D. m  35,1 . Hƣớng dẫn : Chọn B Câu 4: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A,B cách nhau một khoảng a = 20 cm dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha, cùng tần số f = 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5 m/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB. Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường trung trực của AB một khoảng ngắn nhất là A. 2,775 cm. B. 2,572 cm. C. 1,78 cm. D. 3,246 cm. Hƣớng dẫn: Chọn A λ = v/f = 3cm. Điểm thuộc đường tròn, dao động với biên độ cực đại, gần trung trực AB nhất là điểm ứng với cực đại k = -1 (Chọn B là nguồn 2, A là nguồn 1). d 2 - d 1 = kλ = - 3 → d 2 = d 1 – 3 = AB - 3 = 17 cm.       2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 AB d y x 20 y 10 x 2 x 2,775 cm AB d y x 17 y 10 x 2                             A B x d 2 d 1 [...]... 33: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì A động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại B thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên C khi qua vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng D khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật ln cùng dấu Câu 34: Chi u bức xạ có bước sóng 1 = 0,25m vào catơt của một... khơng thì A gia tốc góc của vật thay đổi B động năng quay của vật thay đổi C tốc độ góc của vật khơng đổi D momen động lượng của vật thay đổi Câu 60: Một vật rắn có mơmen qn tính đối với một trục quay cố định là 1,5 kgm2 Động năng quay của vật là 300 J Vận tốc góc của vật có giá trị A 10 2 rad/s B 20 2 rad/s C 10 rad/s D 20 rad/s - HẾT -Trang 17/118 - Mã đề thi 485 Đề số 18 NGUYỄN BÁ LINH... phóng xạ α Ngay sau đó, động năng của hạt α 84 A lớn hơn động năng của hạt nhân con B chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con C bằng động năng của hạt nhân con D nhỏ hơn động năng của hạt nhân con HẾT Trang 27/118 - Mã đề thi 485 Đề số 19 NGUYỄN BÁ LINH THPT TRẦN HƯNG ĐẠO – THANH XN HƢỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 Chun Thái Bình 2013 – lần 3 Mã đề thi 132 Cho biết: Hằng số Plăng... tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là qo Khi dòng điện có giá trị là i thì điện tích một bản của tụ là q , tần số góc dao động riêng của mạch là : A   2i q20  q B   i q 20  q 2 C   q 20  q 2 i D   q 20  q 2 2i Trang 35/118 - Mã đề thi 485 Đề số 20 Tạp chí vật lí tuổi trẻ SỐ 113 – THÁNG 1/2013 THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 Mơn : Vật lí ĐỀ SỐ 1 Trang 36/118 - Mã đề thi 485 ... Mặt Trời, các hành tinh, các tiểu hành tinh, hệ Mặt Trời còn có các thành viên khác là sao chổi và thi n thạch B Thi n vương tinh là hành tinh nằm xa Mặt Trời nhất C Mặt Trời là trung tâm của hệ và là thi n thể duy nhất nóng sáng D Có 8 hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời Câu 53: Khi các phơtơn có năng lượng hf chi u vào catốt của tế bào quang điện thì các êlectron quang điện bị bứt ra có động năng... thời của hai ngun tử có tương tác lẫn nhau C sự phát xạ của một ngun tử ở trạng thái kịch thích dưới tác dụng của một điện từ trường có cùng tần số D sự phát xạ của một ngun tử ở trạng thái kích thích, nếu hấp thụ thêm một phơtơn có cùng tần số Câu 44: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  0 tại nơi có gia tốc trọng trường là g Biết gia tốc của vật ở vị trí biên gấp 8 lần gia tốc của vật. .. 49: Máy phát điện xoay chi u một pha có rơto là phần ứng và máy phát điện xoay chi u ba pha giống nhau ở điểm nào sau đây? A Trong mỗi vòng quay của rơto, suất điện động của máy đều biến thi n hai lần B Đều có ngun tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ C Đều có phần ứng quay, phần cảm cố định D Đều có bộ góp điện để dẫn điện ra mạch ngồi Câu 50: Trong mạch dao động có dao động điện từ tự... tích của hạt nhân con nhỏ hơn điện tích của hạt nhân mẹ là 1 đơn vị điện tích ngun tố C điện tích của hạt nhân mẹ nhỏ hơn điện tích của hạt nhân con là 1 đơn vị điện tích D số nơtron của hạt nhân con ít hơn của hạt nhân mẹ là 1 Câu 12: Dung kháng của đoạn mạch RLC nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng Ta làm thay đổi chỉ một trong các thơng số của đoạn mạch bằng các cách nêu sau đây, cách nào có. .. (cũng là trục các lò xo) được coi là trùng nhau và nằm ngang Từ VTCB kéo hai vật theo phương của trục lò xo về cùng một phía thêm đoạn 4cm và bng nhẹ khơng cùng lúc Chọn t = 0 là thời điểm bng vật (1) Thời điểm phải bng vật (2) để dao động của (2) đối với (1) có biên độ dao động cực đại có thể là: A π/10 s B 3π/10 s C 2π/5 s D t = 3π/5 s Hƣớng dẫn: Bản chất là bài toán khoảngcách haivật DĐĐH k 100... ngang Khi vật có li độ 3 cm thì động năng của vật lớn gấp đơi thế năng đàn hồi của lò xo Khi vật có li độ 1 cm thì, so với thế năng đàn hồi của lò xo, động năng của vật lớn gấp A 16 lần B 9 lần C 18 lần D 26 lần 2 2 Câu 47: Biết phản ứng nhiệt hạch: 1 D  1 D  23He  n tỏa ra một năng lượng bằng Q = 3,25 MeV Độ hụt 2 khối của 1 D là ∆mD = 0,0024 u và 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết của hạt nhân .      2 khôngđổi 2 2 22 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 L u 400cos 50 t 20 0 20 0cos 100 t 2 V 20 0 I 2 A R Đònhnghóacườngđộ dòngđiệnhiệudụng 100 2 U U 20 0 18 3 RI RI RI I I A 4 R Z R 100 2 100 100. điện động hiệu dụng: 0 22 E NBS E   và tổng trở 2 2 1 Z R L C          Cường độ dòng điện qua mạch: 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 E NBS NBS NBS I Z LL L R. cực đại k = -1 (Chọn B là nguồn 2, A là nguồn 1). d 2 - d 1 = kλ = - 3 → d 2 = d 1 – 3 = AB - 3 = 17 cm.       2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 AB d y x 20 y 10 x 2 x 2, 775 cm AB d
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 đề thi thử đại học môn Vật lý của các trường chuyên có lời giải chi tiết (phần 2), 30 đề thi thử đại học môn Vật lý của các trường chuyên có lời giải chi tiết (phần 2), 30 đề thi thử đại học môn Vật lý của các trường chuyên có lời giải chi tiết (phần 2)