bài cô bé bán diêm

9 610 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2015, 21:00

KÍNH CHÀO THẦY CÔ KÍNH CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN VÀ CÁC BẠN NHÓM 1 NHÓM 1 BÀI 6,TIẾT 19 BÀI 6,TIẾT 19  CÔ BÉ BÁN DIÊM CÔ BÉ BÁN DIÊM I- TÌM HIỂU CHÚ THÍCH 1)TÁC GIẢ 2)TÁC PHẨM II-TÌM HIỂU VĂN BẢN 1) HOÀN CẢNH CÔ BÉ BÁN DIÊM 2)NHỮNG ƯỚC MƠ ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG TỪNG LẦN QUẸT DIÊM I-TÌM HIỂU CHÚ THÍCH  1)Tac GIẢ: -An- éc-xen (1805-1875)đ -Nh v n an M ch n i ti ng lo i ă Đ ạ ổ ế ạ truy n k cho tr em ngheệ ể ẻ 2)TÁC phẩm: -Trích cô bé bán diêm II-TÌM HIỂU BÀI II-TÌM HIỂU BÀI 1)HOÀN CẢNH CỦA CÔ 1)HOÀN CẢNH CỦA CÔ BÉ BÁN DIÊM BÉ BÁN DIÊM • CÓ 3 PHẦN: Đoạn 1:từ đầu-> tay em đã cứng đờ =>Hoàn cảnh của cô bé bán diêm trong đêm giao thừa Đoạn 2:tiếp theo->về chầu thượng đế =>Những que diêm và những ước mơ của em bé Đoạn 3:đoạn còn lại->cái chết của em bé • HOÀN CẢNH: -Bà mất -Gia sản tiêu tán -Ở với cha trên gác mái nhà,gió lùa rét buốt. • HÌNH ẢNH CÔ BÉ BÁN DIÊM: -Đầu trần chân đất -Quần áo cũ kĩ,tạp dề đựng đầy diêm mang đi bán,tay còn cầm thêm một bao nữa. -Bụng đói -Lo âu vì không bán được diem,không xin được tiền không dám về vì sợ bị bố đánh • BỐI CẢNH: -Ngồi trước góc tường tối tăm giữa phố. -Co ro trong đêm giao thừa giá rét căm căm (tuyết phủ trắng xóa cả phố xá,gió bấc thổi vun vút ) . cô bé bán diêm II-TÌM HIỂU BÀI II-TÌM HIỂU BÀI 1)HOÀN CẢNH CỦA CÔ 1)HOÀN CẢNH CỦA CÔ BÉ BÁN DIÊM BÉ BÁN DIÊM • CÓ 3 PHẦN: Đoạn 1:từ đầu-> tay em đã cứng đờ =>Hoàn cảnh của cô bé bán diêm. KÍNH CHÀO THẦY CÔ KÍNH CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN VÀ CÁC BẠN NHÓM 1 NHÓM 1 BÀI 6,TIẾT 19 BÀI 6,TIẾT 19  CÔ BÉ BÁN DIÊM CÔ BÉ BÁN DIÊM I- TÌM HIỂU CHÚ THÍCH 1)TÁC GIẢ 2)TÁC. que diêm và những ước mơ của em bé Đoạn 3:đoạn còn lại->cái chết của em bé • HOÀN CẢNH: -Bà mất -Gia sản tiêu tán -Ở với cha trên gác mái nhà,gió lùa rét buốt. • HÌNH ẢNH CÔ BÉ BÁN DIÊM: -Đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: bài cô bé bán diêm, bài cô bé bán diêm, bài cô bé bán diêm