Đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá

106 611 0
Đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đầu tư trực tiếp nước hoạt động xuất nhập hàng hố Lời nói đầu Tính cấp thiết đề tài Chiến lược mở cửa để đưa dần kinh tế nước ta hội nhập vào kinh tế khu vực giới Đảng Nhà nước ta chủ trương thực cách 13 năm Một nhiều nội dung quan trọng sách mở cửa chủ trương thu hót vốn đầu tư nước ngồi đặc biệt quan trọng sách thu hót vốn trực tiếp nước vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất có vai trị then chốt chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam Thu hót đầu tư nước vào lĩnh vực phát triển hàng xuất không nhằm tăng thêm vốn cho đầu tư phát triển sản xuất mà cịn tạo thêm nhiều cơng ăn việc làm cho người lao động, cung cấp cho nước nhà máy móc kỹ thuật quy trình cơng nghệ tiên tiến, sản xuất nhiều mặt hàng có chất lượng cao, góp phần tăng kim ngạch xuất đất nước, tăng nguồn thu ngoại tệ góp phần ổn định tài tiền tệ quốc gia, thúc đẩy kinh tế phát triển … Chính vậy, việc xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn để thu hót vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất có vai trị vô quan trọng việc phát triển kinh tế Việt Nam trước thềm kỷ 21 Đồng thời nhân tố quan trọng để đưa đất nước ta từ quốc gia nghèo nàn lạc hậu trở thành nước công nghiệp, để đưa chủ trương Đảng ta xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công văn minh sớm trở thành thực Mục đích đề tài Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá khái quát phân tích tổng thể đặc điểm, xu hướng đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất Việt Nam Nghiên cứu thực trạng, xác định tiềm xuất hàng hố Việt Nam nói chung doanh nghiệp có vốn Đầu tư trực tiếp nước ngồi Việt Nam nói riêng Từ nội dung nghiên cứu thuận lợi khó khăn q trình xuất nhập hàng hố để rót học thực tiễn góp phần nhỏ bé vào công phát triển hàng xuất nước nhà Qua làm sáng tỏ trình thu hót có kết vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Việt Nam Luận văn phân tích cụ thể môi trường đầu nước ta, chủ trương tăng cường hoạt động xuất nhập nước nói chung xuất doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi nói riêng Qua nhằm đưa đề xuất phát triển doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Việt Nam thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Luận văn xây dựng trình bày sở phương pháp nghiên cứu khoa học, có vận dụng lý thuyết kinh tế học đại đầu tư xuất nhập hàng hoá Dùng phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê khái quát hoá đối tượng nghiên cứu để đạt mục tiêu đề Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo… luận văn gồm ba chương: Chương I: Những lý luận chung vai trò đầu tư trực tiếp nước hoạt động xuất nhập hàng hoá Chương II: Thực trạng hoạt động xuất nhập doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước Việt Nam thời gian vừa qua Chương III: Các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước Việt Nam thời gian tới Trong trình thực luận văn em nhận giúp đỡ bảo tận tình TS Lê Thị Anh Vân; TS Đào Văn Hải cô công tác Vụ Đầu tư - Bé Thương mại Qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cơ, Kính chúc cơ, có sức khoẻ công tác tốt Chương I Những lý luận chung vai trò đầu tư trực tiếp nước hoạt động xuất nhập hàng hố I Đầu tư trực tiếp nước ngồi hoạt động xuất nhập Đầu tư trực tiếp nước ngồi 1.1 Khái niệm • Khái niệm đầu tư Có nhiều quan niệm khác đầu tư Có quan niệm cho Đầu tư theo nghĩa rộng, hiểu trình bỏ vốn (bao gồm tiền, nguồn lực, thời gian, trí tuệ, cơng nghệ…) để đạt mục đích hay mục tiêu định Những mục tiêu mục tiêu trị, kinh tế, văn hố xã hội …và có mục đích nhân đạo đơn Đầu tư hoạt động kinh tế qúa trình bỏ vốn (tiền, nhân lực, nguyên liệu, công nghệ… ) vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận Đây xem nh chất hoạt động đầu tư Có thể nói hoạt động kinh tế khơng có khái niệm đầu tư khơng lợi nhuận Các nhà kinh tế cho rằng: Đầu tư nói chung hy sinh nguồn lực để tiến hành hoạt động nhằm thu hót kết định tương lai, lớn nguồn lực bỏ để đạt kết Nguồn lực tiền, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động trí tuệ Những kết tăng thêm tài sản tài (tiền, vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường xá…), tài sản trí tuệ (trình độ văn hố, chun mơn, khoa học kỹ thuật ) nguồn nhân lực có điều kiện để làm việc có suất sản xuất xã hội Cho dù đầu tư quan niệm chất đích thực hoạt động đầu tư ứng trước lượng vốn định (dưới dạng tiền hay vật, sáng chế phát minh, dây chuyền công nghệ…) để tạo yếu tố vật chất lao động, hình thành nên hoạt động kinh doanh: mua máy móc thiết bị, nguyên liệu, thuê mướn nhân cơng…nhằm thu hót lại lượng lớn sau khoảng thời gian định Đây hoạt động thường xuyên kinh tế tảng phát triển xã hội loại người Đầu tư nước việc tổ chức cá nhân nước đưa vào nước vốn dạng tiền vật nước nhận đầu tư chấp nhận để sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận • Đầu tư trực tiếp nước (FDI - Foreign Direct Investment) Đầu tư trực tiếp hoạt động đầu tư mà người có vốn tham gia trực tiếp vào qúa trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm kết quả, hưởng lợi chia rủi ro tuỳ theo kết hoạt động kinh doanh phần vốn góp Đây loại hình đầu tư phổ biến Hay theo điều chương I luật đầu tư nước ngày 12/11/1996 quy định: “Đầu tư trực tiếp nước việc nhà đầu tư nước đưa vào Việt Nam vốn tiền mặt tài sản để tiến hành hoạt động đầu tư theo quy định luật này” • Đặc điểm đầu tư trực tiếp nước - Đây hình thức đầu tư vốn tư nhân chủ đầu tư tự định đầu tư, định sản xuất kinh doanh tù chịu trách nhiệm lỗ lãi Hình thức mang tính khả thi cao, khơng có ràng buộc trị, khơng để lại gánh nặng nợ nần cho kinh tế - Chủ đầu tư nước điều hành toàn hoạt động đầu tư doanh nghiệp 100% vốn nước tham gia điều hành doanh nghiệp liên doanh tuỳ theo tỷ lệ vốn góp - Thơng qua đầu tư trực tiếp nước ngoài, nước chủ nhà tiếp cận cơng nghệ, kỹ thuật tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý… mục tiêu mà hình thức khác khơng giải - Nguồn vốn đầu tư không bao gồm vốn đầu tư ban đầu chủ đầu tư hình thức vốn pháp định trình hoạt động cịn bao gồm vốn vay doanh nghiệp để triển khai mở rộng dự án vốn đầu tư từ nguồn lợi nhuận thu Về thực chất, FDI đầu tư công ty nhằm xây dựng sở, chi nhánh nước làm chủ toàn hay phần sở Chỉ có điều chủ đầu tư phải đóng góp lượng vốn đủ lớn, đủ để họ có quyền tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp chịu trách nhiệm kết hoạt động doanh nghiệp 1.2 Lợi đầu tư trực tiếp nước mang lại Như nói trên, đầu tư trực tiếp nước ngồi hình thức đem lại lợi Ých cho hai bên đầu tư bên nhận đầu tư Tuy nhiên tính chất đề tài nên viết tập trungvào phân tích ưu đầu tư trực tiếp nước mang lại cho bên nhận đầu tư • Đầu tư trực tiếp nước ngồi Việt Nam góp phần chuyển dịch cấu kinh tế đất nước Nền kinh tế nước ta vốn chủ yếu dùa vào sản xuất nơng nghiệp đất nước phải trải qua thời kỳ chiến tranh kéo dài làm cho đời sống cuả nhân dân vô khó khăn, gian khổ Từ Đảng Nhà nước ta thực chủ trương “Đổi mới” kinh tế xoá bỏ chế quản lý kế hoạch hoá mang nặng tính tập trung quan liêu bao cấp sang chế độ kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế nước biến đổi Trước nước ta nước chủ yếu sống nông nghiệp mà hàng năm thiếu ăn, từ thực “ đổi mới” kinh tế có biến đổi to lớn… Nhân dân khơng cịn cảnh đói cơm, rách áo mà đất nước lại có lương thực dư thừa để xuất khẩu…Đầu tư trực tiếp nước ngồi tác động tích cực đến kinh tế nước ta, góp phần vào việc tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập cho người dân lao động, góp phần thực chương trình kinh tế lớn Đảng Nhà nước đạt kết tích cực, có chương trình chuyển dịch cấu kinh tế đất nước Chuyển dịch cấu kinh tế có vai trị quan trọng chiến lược phát triển kinh tế lâu dài quốc gia giải pháp xây dựng tầm vĩ mô mà công cụ chủ yếu biện pháp mạnh mẽ Nhà nước thông qua chủ trương, sách pháp luật Bên cạnh muốn cho chuyển dịch cấu kinh tế thành cơng yếu tè nh: Vốn đầu tư, máy móc kỹ thuật cơng nghệ, nhân tè người… cần quan tâm phát triển Những yêu tố giúp cho việc chuyển dịch cấu kinh tế thành công mặt phải dùa vào nội lực đất nước chính, song bên cạnh cần tranh thủ điều kiện thuận lợi từ bên để phát triển kinh tế đất nước, xu khơng nước ta vận dụng mà cịn nhiều quốc gia giới triển khai Chuyển dịch cấu kinh tế khơng có chuyển dịch cấu theo ngành nghề mà chuyển dịch cấu theo vùng lãnh thổ để cho phát triển vùng nước đồng đều, tạo yếu tố để vùng phát huy hết tiềm sẵn có, góp phần vào việc phát triển chung nước • Đầu tư trực tiếp nước ngồi Việt Nam góp phần tăng vốn cho đầu tư phát triển tăng thu nhập quốc dân Theo nguyên lý chung, muốn có tăng trưởng cao phải có đầu tư cao hay nói cách khác: đầu tư định tăng trưởng Một số quốc gia tiến hành đầu tư để phát triển kinh tế phải dùa vào hai nguồn chủ yếu nguồn vốn nước nguồn vốn nước Nguồn vốn nước tích luỹ từ nội kinh tế có được; nguồn vốn từ bên ngồi vay nước tổ chức tài quốc tế, nguồn viện trợ khơng hồn lại nguồn quan trọng từ đầu tư trực tiếp nước ngồi • Đầu tư trực tiếp nước ngồi Việt Nam góp phần trang bị kỹ thuật cơng nghệ tiên tiến cho kinh tế quốc dân Khả vốn có đầu tư trực tiếp nước ngồi mang lại đóng góp quan trọng cho việc phát triển kinh tế quốc dân nước ta năm qua Văn kiện hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành trung ương khố VII có nêu: “Ưu tiên cho đầu tư trực tiếp nước ngoài, công ty đa quốc gia xuyên quốc gia tầm cỡ giới để tranh thủ chuyển giao công nghệ đại, kỹ điều hành tiên tiến mở lối vào thị trường khu vực quốc tế…” (1) Để cụ thể hố luật đầu tư trực tiếp nước ngồi năm 1996, Nghị định 12CP ngày 18/12/1997 có nêu: “ Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi bảo hộ quyền lợi Ých hợp pháp bên chuyển giao công nghệ đặc biệt công nghệ để thực dự án đầu tư Việt Nam Khuyến khích ưu đãi chuyển giao cơng nghệ đặc biệt cơng nghệ tiên tiến….”(14) Phía đối tác Việt Nam tham gia vào dự án liên doanh, phần góp vốn phía Việt Nam chủ yếu đất đai, nhà xưởng mà phần nhà xưởng góp lại tình trạng cũ nát phần nhỏ vốn tiền Ngược lại nhà đầu tư nước phần vốn góp vào liên doanh lại chủ yếu kim ngoại tệ, vật thiết bị, máy móc kỹ thuật công nghệ, quyền, phát minh sáng chế Phần đóng góp nước ngồi nêu lĩnh vực mà kinh tế Việt Nam vốn thiếu cần bổ sung để thực chiến lược Cơng nghiệp hố Hiện đại hố đất nước Phát triển đầu tư nước ngồi Việt Nam đường ngắn hiệu để phát triển kinh tế đất nước Đầu tư trực tiếp nước tài Việt Nam mở rộng với nhiều hình thức đầu tư hình thức hợp tác liên doanh gồm phía đối tác Việt Nam nhiều đối tác nước hay đối tác nước ngồi nhiều đối tác phía Việt Nam; hình thức đầu tư với 100% vốn nước Khi dự án đầu tư thực lúc nhà đầu tư nước đưa thiết bị kỹ thuật, dây chuyền máy móc cơng nghệ …vào Việt Nam để sản xuất kinh doanh Đi liền với máy móc đại quy trình cơng nghệ tiên tiến để vận hành sản xuất kinh doanh Những người tiếp quản để thực sản xuất kinh doanh Êy có số Ýt người nước ngồi, số cịn lại hầu hết người Việt Nam Đây thời quan trọng để lực lượng lao động tiếp cận với thiết bị máy móc đại công nghệ kỹ thuật tiên tiến giới Trang thiết bị đại, quy trình cơng nghệ tiên tiến giúp cho liên doanh sản xuất sản phẩm có chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nước phục vụ cho xuất Đây đóng góp tích cực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Việt Nam vào chương trình sản xuất hàng tiêu dùng hàng xuất mà Đảng Nhà nước ta đề • Đầu tư trực tiếp nước ngồi Việt Nam góp phần đào tạo nhân lực, tạo công ăn việc làm cho người lao động Chuyển đổi kinh tế theo chế thị trường có tác động mạnh mẽ tới tầng líp xã hội nước ta, từ quan Nhà nước, đơn vị sản xuất kinh doanh đến người lao động …Để dần phù hợp với chế thị trường việc tổ chức lại máy làm việc, đặc biệt tổ chức lại máy sản xuất kinh doanh đơn vị quan tâm giải Từ thực tế việc chuyển đổi chế quản lý năm qua cho thấy: - Thứ nhất: Khi xếp lại tổ chức máy sản xuất kinh doanh cho phù hợp với chế thị trường dẫn tới tình hình chung đơn vị lượng lao động đáng kể dư mà đơn vị khơng có khả bố trí - Thứ hai: Để thực chủ trương bình đẳng sản xuất kinh doanh, Nhà nước tiếp tục bù lỗ cho đơn vị làm ăn hiệu mà có hướng để đơn vị sát nhập tuyên bố phá sản tất yếu dẫn tới tình trạng số lớn lao động khơng có việc làm - Thứ ba: Mét mơ hình tổ chức sản xuất kinh doanh theo chế thị trường doanh nghiệp người lao động Việt Nam ta mẻ, nhu cầu đào tạo, trang bị kiến thức cần thiết cho người lao động, từ cán quản lý đến người lao động có tay nghề chun mơn cho phù hợp với chế thị trường nhu cầu đòi hỏi có tính chất khách quan cấp bách kinh tế nước ta Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết kinh tế, có việc tạo công ăn việc làm cho người lao động, đào tạo líp người có trình độ nghiệp vụ, có tay nghệ kỹ thuật phù hợp với địi hỏi nhiệm vụ sản xuất , kinh doanh theo chế thị trường đầu tư trực tiếp nước ngồi Việt Nam thời gian vừa qua triển khai cho thấy góp phần đắc lực vào việc đào tạo đội ngị đơng đảo nhà quản lý, người lao động có trình độ kỹ thuật, có tay nghề cao giải nhiều cơng ăn việc làm cho người lao động Từ sách mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, tăng cường thu hót đầu tư trực tiếp nước ngồi mở hội để lực lượng lao động nước ta tiếp cận với phương thức quản lý điều hành theo chế thị trường Đồng thời người lao động nước ta cần đào tạo, trang bị kỹ vận hành loại máy móc quy trình cơng nghệ đại giới mà trước chưa có điều kiện biết tới Đầu tư trực tiếp nước triển khai thu hót hàng trăm nghìn lao động có việc làm ổn định, có thu nhập bình qn cao so với thu nhập bình quân người lao động khác nước, tạo ổn định đời sống kinh tế, xã hội nước nhà • Đầu tư trực tiếp nước Việt Nam năm qua đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách Nhà nước Thực quản lý theo chế thị trường, nguồn thu tài bổ sung vào ngân sách Nhà nước có nhiều thay đổi Phần lớn khoản nép vào ngân sách trước doanh nghiệp thay loại thuế Để trì hoạt động quan Nhà nước bao gồm quan quyền từ Trung ương đến cấp quản lý phường, xã; trì hoạt động lực lượng vũ trang đến hệ thống giáo dục đào tạo, dạy nghề, hệ thống an ninh xã hội…tất phần lớn trông chờ vào nguồn thu ngân sách quốc gia Nguồn thu ngân sách Nhà nước trang trải cho nhu cầu mà cịn đóng góp phần đáng kể vào vốn đầu tư Nhà nước, đầu tư cho cơng trình xây dựng , cơng trình sở hạ tầng, góp phần vào cơng phát triển đất nước Theo niên giám thống kê 1999 cho thấy nguồn thu vào ngân sách Nhà nước gồm nguồn lớn như: Nguồn thu từ thuế chiếm tỷ trọng lớn, thuế từ khu vực kinh tế Nhà nước khu vực kinh tế tư nhân, 10 II.Các giải pháp từ phía doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước Nhà nước hỗ trợ phần góp phần tạo thuận lợi cho xuất thay thân doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Vì vậy, doanh nghiệp khơng nên trơng chờ q nhiều vào khuyến khích, điều kiện thuận lợi từ phía Nhà nước mà cần phải tự chủ động phát huy tiềm doanh nghiệp, đa dạng hố mặt hàng, tìm kiếm thị trường, bạn hàng… để nâng cao lực kinh doanh, đẩy mạnh xuất 1.Củng cố phát huy tiềm doanh nghiệp Tiềm doanh nghiệp bao gồm vốn kỹ thuật, công nghệ, tổ chức quản lý kinh doanh… Muốn kinh doanh thành cơng nói chung xuất thành cơng nói riêng, doanh nghiệp phải không ngừng củng cố phát huy tiềm ã Về vốn: Vốn vấn đề quan tâm hàng đầu đơn vị xản xuất-kinh doanh Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi mạnh doanh nghiệp Việt Nam chỗ họ có nhiều vốn Nhưng nhiều chưa đủ mà phải biết sử dụng nguồn vốn nào, phải huy động thêm vốn để không ngừng mở rộng phát triển sản xuất-kinh doanh Các doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động vốn cố định trích từ lợi nhuận hàng năm Đây phải nguồn vốn Cơng ty nguồn vốn bên bao giê vốn định lực thực Sẽ tuỳ thuộc vào kết kinh doanh năm mà nguồn vốn thay đổi Nếu kinh doanh tốt nguồn vốn bổ sung thêm ngược lại Khi nguồn vốn bổ sung sử dụng có hiệu có hội để kinh doanh tốt 92 Nhưng mét doanh nghiệp biết cách kinh doanh doanh nghiệp phải biết tận dụng không nguồn vốn tự có Việc huy động sử dụng vốn bên cách kinh doanh khác, vừa để bổ sung cho tổng vốn, vừa để tận dụng hiệu nguồn lực nhàn rỗi xã hội Nh ta thấy nay, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi u cầu có chế cho vay đơn giản từ phía Ngân hàng, tổ chức tín dụng… Sự lớn mạnh phát triển kinh tế thị trường đòi hỏi hệ thống ngân hàng tổ chức tài chính, tín dụng phải phát triển cách tương ứng Ngược lại, doanh nghiệp biết sử dụng có hiệu nguồn vốn ngồi nguồn sẵn có doanh nghiệp thành cơng Một nguồn vốn phụ khác huy động từ phía đối tác kinh doanh Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ tín dụng từ phía đối tác Cụ thể số hợp đồng xuất (quá lớn độ rủi ro cao) doanh nghiệp nên yêu cầu người mua (nhập khẩu) ứng trước phần toàn giá trị hợp đồng, doanh nghiệp sử dụng số tiền ứng trước vốn ã Về kỹ thuật công nghệ Ngày nay, khoa học công nghệ trở thành tư liệu sản xuất việc tăng cường đầu tư cho mặt doanh nghiệp điều dễ hiểu Khoa học kỹ thuật tiên tiến phù hợp tiền đề cho việc đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao lực cạnh tranh Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi tận dụng tiềm lực vốn cơng nghệ để tăng suất lao động, giảm chi phí, tăng chất lượng hàng hố, tăng khả cạnh tranh xuất Không dừng việc chế tạo, lắp ráp, sơ chế mà phải dần theo hướng tinh chế nhằm tạo mặt hàng mới, giá trị chất lượng cao xuất Việt Nam có lợi quan trọng lao động tài nguyên, trước mắt, chưa thể chuyển hẳn sang ngành công nghệ cao, 93 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước cần hướng vào ngành sử dụng nhiều lao động nông, lâm, thuỷ sản phục vụ xuất Không ngừng đầu tư vào công nghệ mới, khoa học kỹ thuật tiên tiến Trong nhiều trường hợp, tận dụng cơng nghệ sẵn có chưa đủ để giành thắng lợi Vì cần thiết doanh nghiệp cần mạnh dạn đầu tư vào công nghệ tiên tiến nhất, vượt trội để đạt mục tiêu Cơng nghệ giúp cho doanh nghiệp có lợi thương trường tung sản phẩm mới, đáp ứng thị trường quốc tế cạnh tranh gay gắt Công nghệ kỹ thuật giúp cho doanh nghiệp có vị tốt ã Về vấn đề tổ chức hoạt động xuất Tổ chức hoạt động xuất không tập trung khâu công việc cụ thể mà trước hết việc tổ chức hệ thống quản trị Để đối phó với thị trường cạnh tranh gay gắt, việc nâng cao chất lượng công tác quản trị mang tính tất yếu Nâng cao chất lượng cơng tác quản trị nhằm thích ứng với thay đổi môi trường, chủ động hiệu Việc đổi hoàn chỉnh máy tổ chức doanh nghiệp phải đảm bảo yêu cầu gọn nhẹ, hợp lý Gọn nhẹ để tránh vết mòn mà doanh nghiệp Việt Nam thường qua cồng kềnh dẫn tới chồng chéo, phủ định nhau, không phát huy tối đa lực người Hợp lý vừa để vận dụng hiệu nguồn trí lực có, vừa tạo kết tốt Để đạt điều này, doanh nghiệp cần thực việc phân định rõ trách nhiệm quyền hạn nhà quản trị cấp cao; phân công nhiệm vụ phù hợp với lực cho nhà quản trị; tổ chức xếp lại thành viên ban chức năng… Sau có tổ chức quản lý hợp lý, doanh nghiệp tiến hành tổ chức hoạt động xuất cho có hiệu Các doanh nghiệp xuất không đơn vị sản xuất hàng phục vụ xuất mà thực thu mua tạo nguồn hàng xuất Đối với 94 doanh nghiệp đơn sản xuất hàng xuất biện pháp cần thiết để đẩy mạnh xuất đa dạng hố loại hình kinh doanh, đa dạng hố mặt hàng xuất Điều trình bày rõ mục sau Đối với doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng xuất thông qua thu mua, tạo nguồn biện pháp cần thiết là: - Mở rộng hình thức tạo nguồn: Muốn hoạt động xuất tiến hành điều kiện phải có hàng hố để xuất khẩu, nghĩa phải có nguồn hàng xuất Vì vậy, cơng tác tạo nguồn chiếm phần lớn thời gian trình thực nghiệp vụ xuất đóng vai trị quan trọng hoạt động xuất doanh nghiệp Thơng thường hoạt động tạo nguồn chủ yếu thu mua từ địa phương đem phân loại, đóng gói Với hình thức này, việc tạo nguồn diễn đơn giản, nhanh gọn, vốn quay vịng nhanh, khơng địi hỏi máy móc thiết bị cồng kềnh, chuyển đổi mặt hàng kinh doanh cách linh hoạt Tuy nhiên sử dụng hình thức hiệu đạt khơng cao doanh nghiệp có mối quan hệ kinh tế đơn điệu Hơn thế, nguồn hàng nhỏ lẻ, cá thể doanh nghiệp khơng thể mua trực tiếp tốn nhiều thời gian Vì đa dạng hố loại hình tạo nguồn điều cần làm Các doanh nghiệp tìm hình thức tạo nguồn hàng xuất thông qua mạng lưới bạn hàng Các doanh nghiệp nhận xuất uỷ thác - hình thức ưa chuộng Các doanh nghiệp lợi dụng mối quan hệ bạn hàng rộng rãi đa phương để thực nhiều hợp đồng uỷ thác xuất - Tổ chức tốt khâu bảo quản, dự trữ : Mét biện pháp nâng cao chất lượng hàng xuất củng cố, hoàn thiện khâu dự trữ, bảo quản hàng hoá Điều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi có phần tốt doanh nghiệp nước, cần ý đến nhiều 95 Trong tình hình nay, có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước muốn đầu tư vào ngành lĩnh vực Nhà nước bảo hộ nhiều đầu tư vào kinh doanh xuất Có doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực cụ thể đòi hái Nhà nước bảo hộ cho ngành mà hoạt động kinh doanh Điều thực khơng làm phát huy tính chủ động, sáng tạo, tính cạnh tranh lành mạnh kinh tế thị trường còng nh hoạt động xuất ã Tóm lại, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi cần phát huy lợi vốn có vốn, công nghệ kỹ thuật, tổ chức sản xuất để đầu tư, sản xuất sản phẩm có chất lượng cao có sức cạnh tranh lành mạnh thương trường quốc tế 2.Chủ động tìm kiếm thị trường, bạn hàng Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Việt Nam có ưu thị trường có nhiều kinh nghiệm thâm nhập thị trường doanh nghiệp nước, cần phải phát huy ưu điểm để đẩy mạnh xuất hàng hố nước ngồi Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thường có cơng ty mẹ, chi nhánh nước ngồi, đầu cầu để tăng cường giao lưu trao đổi thông tin bàn bạc ký kết hợp đồng thuận tiện nhiều so với doanh nghiệp nước Khi phát huy lợi vốn có góp phần đẩy mạnh phát triển xuất tương lai Cụ thể, doanh nghiệp áp dụng số hình thức sau: ã Đẩy mạnh cơng tác marketing thương mại: sách marketing phù hợp công cụ quan trọng để đạt mục tiêu doanh nghiệp Marketing hỗn hợp sử dụng sai lệch khơng khơng mở rộng thị trường mà thêm khách hàng truyền thống Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dùng cho chiến lược marketing có tính khả thi kết hợp hài hồ với tham số 96 - Về sản phẩm: Doanh nghiệp cần phải xác định sản phẩm đưa thị trường phải phù hợp với thị trường Do nhu cầu thị hiếu thị trường khác thay đổi nên mặt hàng doanh nghiệp phải không ngõng thay đổi theo - Về giá cả: Giá công cụ giúp doanh nghiệp thực mục tiêu lợi nhuận song yếu tố quan tâm hàng đầu khách hàng Chính doanh nghiệp cần có sách định giá hợp lý vừa đảm bảo thực mục tiêu mình, vừa đảm bảo lợi Ých cho khách hàng - Về phân phối: Xuất phát từ đặc điểm môi trường kinh doanh thị trường khác nhau, chi phí để thực phân phối khác nên doanh nghiệp cần phải xây dựng hệ thống kênh phân phối để tận dụng tối đa nguồn lực, đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí phát sinh - Về xúc tiến: Xúc tiến thương mại thực thơng qua hội chợ, triển lãm, khuyến mại, quảng cáo … Những hoạt động cần phải sử dụng cách phù hợp điều kiện, hoàn cảnh, thị trường khác ã Các doanh nghiệp nên trọng chuyển dịch cấu thị trường theo hướng tăng nhanh thị trường tiêu thụ trực tiếp có sức mua lớn EU, Nhật, Mỹ …, giảm dần thị trường trung gian, bước khôi phục lại thị trường Liên bang Nga, nước Đơng Âu, tích cực tìm kiếm thị trường 97 3.Đa dạng hố loại hình kinh doanh - mặt hàng kinh doanh Đa dạng hoá kinh doanh vừa để hạn chế rủi ro, vừa tận dụng hết nguồn lực, đồng thời phục vụ nhiều đối tượng, góp phẩn mở rộng thị trường Đây xu hướng chung doanh nghiệp tình hình ã Đa dạng hố mặt hàng kinh doanh Các doanh nghiệp cần ý đầu tư vào ngành quy mô vừa nhỏ làm phong phú mặt hàng kinh doanh Những lĩnh vực đầu tư quy mô vừa nhỏ tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuyển đổi linh hoạt cấu mặt hàng kinh doanh, tạo lợi cạnh tranh sản phẩm Nhưng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, việc cải tiến cấu mặt hàng phải theo hướng khác Mặc dù thông thường, doanh nghiệp phải có hệ thống sản phẩm hàng hố xuất đa đạng theo đòi hỏi thị trường việc đổi hệ thống phải thực không ngừng… Các doanh nghiệp cần không ngừng bổ sung chủng loại hàng mới, chuyển đổi cấu mặt hàng xuất theo yêu cầu thị trường Bên cạnh mặt hàng truyền thống doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy vai trò chủ lực, doanh nghiệp cần trọng tới nhóm mặt hàng Việc chun mơn hố vào mặt hàng có lợi thế, mặt hàng giúp cho cấu mặt hàng xuất doanh nghiệp phong phú Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh khơng có nghĩa mở rộng danh mục mặt hàng mà điều cốt yếu quan trọng phải không ngừng nâng cao chất lựơng hàng xuất Hàng hố muốn xuất khơng thể khơng ý đến chất lượng, tình hình nay, cung ln vượt q cầu chất lượng vũ khí cạnh tranh hữu hiệu Chất lượng sản phẩm mà cịn thể qua bao bì, qua giá cả, qua dịch vụ kèm theo … Chính vậy, việc nâng cao chất lượng hàng xuất phải hoàn thiện đồng mặt 98 Việc đáp ứng nhu cầu khách hàng cách đẩy mạnh hoạt động dịch vụ mang lại hiệu đáng kể sản phẩm có chất lượng, giá tương đương nhau, dịch vụ tốt thu hót nhiều khách hàng ã Đa dạng hố loại hình kinh doanh Bên cạnh việc đa dạng hoá mặt hàng xuất khẩu, doanh nghiệp cần phải đa dạng loại hình kinh doanh xuất Có thể có hình thức kinh doanh xuất hình thức xuất tự doanh Với hình thức này, doanh nghiệp tự tìm kiếm, giao dịch thực hợp đồng với bạn hàng Điều có nghĩa doanh nghiệp phải động, sáng tạo, chủ động hoạt động kinh doanh Bên cạnh đó, doanh nghiệp cịn tiến hành xuất uỷ thác cho đơn vị sản xuất kinh doanh khác để thu phí dịch vụ uỷ thác Đối với loại hình này, khâu nghiệp vụ rót ngắn lại, doanh nghiệp phải thực việc ký kết, thực hợp đồng với nước làm thoả thuận cần thiết (bằng văn bản) với đơn vị sản xuất nước Ngồi ra, doanh nghiệp cịn xuất theo hình thức bn bán đối lưu, qua đáp ứng nhu cầu phía nước ngồi họ tìm kiếm loại hàng hố mà cơng ty kinh doanh việc tiến hành trao đơỉ hàng hố có giá trị tương đương với Doanh nghiệp phối hợp sử dụng linh hoạt hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể cho có hiệu tốt 4.Việt Nam vốn nước có thiên nhiên ưu đãi, có địa lý thuận tiện, có tiềm lực lao động to lớn có sách khuyến khích sản xuất hướng mạnh xuất khẩu, hội để nhà đầu tư nước Việt Nam tranh thủ, tận dụng vào việc phát triển sản xuất hàng xuất Để đẩy mạnh xuất hàng hố thị trường bên ngồi địi hái doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Việt Nam 99 cần quan tâm mức yếu tố người khâu từ sản xuất đến xuất hàng hoá, quan tâm việc đào tạo bồi dưỡng tay nghề, quan tâm việc tăng thêm thu nhập lương chế độ chăm sóc sức khoẻ ngừơi lao động Có nh phát huy yếu tố người chiến lược phát triển xuất 100 Kết luận Xuất nhập hàng hoá có vai trị vơ quan trọng kinh tế thực chiến lược kinh tế mở Thơng qua hoạt động xuất nhập hàng hố giúp cho kinh tế đất nước phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa kinh tế quốc gia hội nhập vào kinh tế khu vực giới, phù hợp với xu chung tính tồn cầu hoá kinh tế ngày Xuất hàng hoá ngày khẳng định hướng mục tiêu hàng đầu kinh tế mở Do Đảng Nhà nước ta quan tâm tới lĩnh vực xuất hàng hoá nên đề loạt giải pháp khuyến khích mạnh xuất doanh nghiệp nước doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước Việt Nam Nước ta trải qua 10 năm thực chiến lược mở cửa kinh tế thời gian này, hàng hoá nước ngày thâm nhập vào thị trường nước ta, hàng hoá vươn mạnh thị trường bên Để đạt hiệu cao tham gia vào thương mại quốc tế, tất yếu đòi hỏi phải đẩy mạnh xuất hàng hoá nước nhà Hơn 10 năm thực Luật đầu tư nước ngồi Việt nam, chóng ta thu hót nguồn vốn đáng kể từ bên vào xây dựng phát triển kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi có ưu trội so với doanh nghiệp nước lĩnh vực phát triển xuất Những ưu vốn, thiết bị máy móc kỹ thuật quy trình công nghệ tiên tiến, ưu thâm nhập thị trường… Khi kết hợp với sách ưu tiên khuyến khích xuất Đảng Nhà nước ta góp phần thúc đẩy mạnh xuất doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Việt Nam 101 Với chủ trương, sách khuyến khích mạnh xuất Đảng Nhà nước, với tiềm sẵn có nước với tiềm vốn có doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước Việt nam, chóng ta hy vọng hoạt động xuất doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Việt Nam đạt kết lớn năm tới, đóng góp tích cực vào cơng cơng nghiệp hố-hiện đại hố đất nước ta kỷ 21 102 Danh mục tài liệu tham khảo Văn kiện Hội nghị TW, khoá VII Báo cáo Bộ Thương mại ngày 30/12/1994 Niên giám thống kê 1999 Báo cáo Bộ Thương mại tháng 11/1996 11/1997 Quyết định 28 TTg, ngày 13/1/1997 Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Bộ Thương mại tháng 3/1999 Báo cáo Bộ Thương mại tháng 11/1998 Báo cáo Bộ Thương mại ngày 15/11/1999 Tập tài liệu Vụ Đầu tư-Bộ Thương mại 10.Báo cáo tình hình thực năm 2000-Vô Đầu tư-Bộ Thương mại 11 Nghị định số 10/1998/NĐ-CP số biện pháp khuyến khích đầu tư 12 Quyết định số 1921/QĐ-TM ngày 1/9/1999 bãi bỏ việc duyệt xuất nhập 13 Luật đầu tư nước Việt Nam sửa đổi năm 2000 14 Nghị định 12 CP 15 Thời báo kinh tế Việt Nam năm 2000 MỤC LỤC Chương I Những lý luận chung vai trò đầu tư tr ực tiếp nước hoạt động xuất nhập hàng hoá I Đ u tư trực tiếp nước hoạt động xuất nhập ầ Đầu tư trực tiếp nước 1.1 Khái niệm 103 1.2 Lợi đầu tư trực tiếp nước mang lại Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi 11 2.1 Khái niệm 11 2.2 Phân loại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi 11 Hoạt động xuất nhập 14 3.1 Khái niệm 14 3.2 Vai trò hoạt động xuất nhập kinh tế quốc dân 15 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập 16 II Vai trò đầu tư trực tiếp nước hoạt động xuất nhập hàng hoá 21 Vai trò đầu tư trực tiếp nước ngồi hoạt động xuất nhập hàng hố nói chung xuất nói riêng Việt Nam thời gian qua 21 Ví dụ minh hoạ số nước: 26 Chương II .31 Thực trạng hoạt động xuất nhập doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước Việt Nam thời gian vừa qua 31 I Thực trạng hoạt động xuất nhập Việt Nam thời gian vừa qua 31 Những yếu tố tích cực tác động tới hoạt động xuất nhập Việt Nam 31 Những kết đạt lĩnh vực xuất nhập Việt Nam từ năm 1997 - 2000 35 2.1 Kết hoạt động xuất nhập đạt năm 1997 35 2.2 Kết hoạt động xuất nhập đạt năm 1998 38 2.3 Kết hoạt động xuất nhập đạt năm 1999 42 2.4 Kết hoạt động xuất nhập đạt năm 2000 45 II Thực trạng hoạt động xuất nhập doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước Việt Nam 47 Những thành công đạt 47 1.1 Tổng quan 47 1.2 Cơ cấu đầu tư lĩnh vực kinh tế cấu mặt hàng xuất 56 1.3 Cơ cấu thị trường xuất 59 1.4 Mét sè sè liệu vai trị doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước kinh tế quốc dân (trong phần lớn xuất khẩu) 65 Những hạn chế nguyên nhân việc tiến hành hoạt động xuất 66 2.1 Về quản lý Nhà nước .68 2.2 Về phía doanh nghiệp 71 Chương III 73 Các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước Việt Nam thời gian tới 73 I Các giải pháp từ phía Nhà nước 73 Quán triệt quan điểm Đảng phát triển kinh tế đối ngoại 73 2.Hoàn thiện hệ thống pháp luật đầu tư nước .77 3.Hoàn thiện hệ thống sách cải thiện mơi trường kinh doanh mơi trường đầu tư 80 4.Hồn thiện hệ thống sách pháp luật kinh tế xuất 85 Xây dựng hành lang pháp lý thống nhất, có hiệu lực 87 104 6.Ưu tiên vốn đầu tư nước phục vụ cho xuất 89 7.Cải tiến thủ tục hành .90 8.Xây dựng chế xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin hỗ trợ xuất 90 9.Công tác đào tạo cán 91 II.Các giải pháp từ phía doanh nghiệp có vốn đầu tư tr ực tiếp nước 92 1.Củng cố phát huy tiềm doanh nghiệp 92 2.Chủ động tìm kiếm thị trường, bạn hàng 96 3.Đa dạng hố loại hình kinh doanh - mặt hàng kinh doanh 98 Kết luận 101 Danh mục tài liệu tham khảo 103 105 ... trò đầu tư trực tiếp nước hoạt động xuất nhập hàng hố I Đầu tư trực tiếp nước ngồi hoạt động xuất nhập Đầu tư trực tiếp nước ngồi 1.1 Khái niệm • Khái niệm đầu tư Có nhiều quan niệm khác đầu tư. .. II Vai trị đầu tư trực tiếp nước ngồi hoạt động xuất nhập hàng hố Vai trị đầu tư trực tiếp nước hoạt động xuất nhập hàng hố nói chung xuất nói riêng Việt Nam thời gian qua Đảng Nhà nước ta quan... 103,56% nhập tăng 20,96% Tổng kim ngạch xuất nhập khu vực đầu tư nước chiếm 20,69% tổng kim ngạch xuất nhập nước, xuất chiếm 17,41% xuất nước nhập chiếm 23,29% nhập nước Các số hoạt động xuất nhập

Ngày đăng: 06/02/2015, 07:06

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Chương I

 • Những lý luận chung về vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với hoạt động xuất

 • nhập khẩu hàng hoá

  • I. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và hoạt động xuất nhập khẩu

   • 1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài.

    • 1.1 Khái niệm.

    • 1.2 Lợi thế do đầu tư trực tiếp nước ngoài mang lại

   • 2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

    • 2.1 Khái niệm.

    • 2.2 Phân loại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

   • 3. Hoạt động xuất nhập khẩu

    • 3.1. Khái niệm

    • 3.2 Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu đối với nền kinh tế quốc dân

    • 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu

  • II. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá

   • 1. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá nói chung và xuất khẩu nói riêng ở Việt Nam trong thời gian qua.

   • 2. Ví dụ minh hoạ một số nước:

 • Chương II

 • Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian vừa qua

  • I. Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian vừa qua.

   • 1. Những yếu tố tích cực tác động tới hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.

   • 2. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của Việt Nam từ năm 1997 - 2000

    • 2.1 Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu đạt được năm 1997

    • 2.2 Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu đạt được năm 1998

     • Theo báo cáo của Bộ Thương mại ngày 20/3/1999 “Kim ngạch xuất khẩu năm 1998 đạt 9,361 tỷ USD bằng 91% kế hoạch đề ra (kế hoạch được Quốc hội điều chỉnh) và chỉ tăng ở dưới 2 chữ số. Trong số này, khối các doanh nghiệp Việt Nam xuất 7,332 tỷ USD chiếm 78,3% tổng kim ngạch và giảm 1% so với năm 1997" (6). Còng theo báo cáo này, kết quả xuất khẩu 10 mặt hàng chính, xếp theo thứ tự kim ngạch từ cao đến thấp nh­ sau:

    • 2.3. Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu đạt được năm 1999

    • 2.4 Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu đạt được năm 2000

  • II. Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam .

   • 1. Những thành công đã đạt được

    • 1.1 Tổng quan

    • 1.2 Cơ cấu đầu tư trong các lĩnh vực kinh tế và cơ cấu mặt hàng xuất khẩu.

     • Cty máy tính Fujittsu

    • 1.3 Cơ cấu thị trường xuất khẩu

     • Thị trường khác : 528.363.854 USD

      • Nhật

      • Cộng

       • Cộng

        • Bỉ

        • Pháp

       • Cộng

    • 1.4. Mét sè sè liệu về vai trò của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với nền kinh tế quốc dân (trong đó phần lớn là do xuất khẩu)

   • 2. Những hạn chế và nguyên nhân trong việc tiến hành hoạt động xuất khẩu.

    • 2.1. Về quản lý Nhà nước

    • 2.2 Về phía các doanh nghiệp

 • Chương III

 • Các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới

  • I. Các giải pháp từ phía Nhà nước.

   • 1. Quán triệt quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế đối ngoại.

   • 2.Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư nước ngoài.

   • 3.Hoàn thiện hệ thống chính sách cải thiện môi trường kinh doanh môi trường đầu tư.

   • 4.Hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật kinh tế về xuất khẩu.

   • 5. Xây dựng hành lang pháp lý thống nhất, có hiệu lực.

   • 6.Ưu tiên vốn đầu tư nước ngoài phục vụ cho xuất khẩu.

   • 7.Cải tiến thủ tục hành chính.

   • 8.Xây dựng cơ chế xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin hỗ trợ xuất khẩu

   • 9.Công tác đào tạo cán bộ

  • II.Các giải pháp từ phía các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

   • 1.Củng cố và phát huy tiềm năng của doanh nghiệp

   • 2.Chủ động tìm kiếm thị trường, bạn hàng

   • 3.Đa dạng hoá loại hình kinh doanh - mặt hàng kinh doanh

 • Kết luận

 • Danh mục tài liệu tham khảo

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan