0

tính toán cân bằng nhiệt ẩm đối với hệ thống điều hoà không khí trung tâm kỹ thuật y tế cao cấp

102 506 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 07:10

tớnh toỏn cõn bng nhit m i vi h thng iu ho khụng khớ Trung tõm K thut Y t cao cp LI NểI U Thụng giú v iu ho khụng khớ ra i vo nhng nm cui th k 19 v c phỏt trin mnh t nhng nm 30 ca th k 20. Ngy nay, thụng giú v iu ho khụng khớ ó úng gúp mt vai trũ quan trng trong i sng dõn sinh, trong k thut v nhiu nghnh cụng nghip ca cỏc quc gia trờn th gii. c bit i vi Vit Nam l mt nc cú khớ hu nhit i núng ẩm, vỡ vy, ng dng k thut iu ho khụng khớ cú ý ngha vụ cựng to ln i vi i sng ca con ngi v sn xut Vit Nam. Trc õy, do iu kin kinh t cha cho phộp nờn vic ng dng k thut iu ho khụng khớ phc v cỏc lnh vc ny cũn rt hn ch. Trong thi gian gn õy, i ụi vi s phỏt trin kinh t ca t nc nh cỏc chớnh sỏch i mi ca ng v Nh nc vi mc tiờu cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, nhu cu v k thut iu ho khụng khớ ang gia tng mnh m. Cỏc thit b iu ho khụng khớ ó c nhp t nhiu nc khỏc nhau vi nhiu chng loi a dng, hin i v mt s loi ó bt u c tin hnh sn xut lp rỏp trong nc. Cú th núi, hu nh trong tt c cỏc cao c vn phũng, khỏch sn, nh hng, rp chiu búng, nh vn hoỏ, mt s phõn xng, bnh vin ó v ang xõy dng u c trang b h thng iu ho khụng khớ nhm to ra mụi trng khớ hu thớch nghi cho ngi s dng. Hin nay, ngi dõn vit nam chi phớ cho nhu cu v ngnh lnh v iu ho khụng khớ vn cũn thp so vi cỏc nc trong khu vc nh Thỏi Lan, Singapo, iu ú chng t õy l mt ngnh cú tim nng phỏt trin mnh m trong tng lai. Cựng vi s phỏt trin ca khoa hc k thut, Thụng giú v iu ho khụng khớ ó tr nờn ht sc cp thit, c bit i vi cỏc ngnh cụng ngh cao, cỏc cụng trỡnh c bit, hin i. Trong phm vi ỏn tt nghip, tỏc gi c giao nhim v thit k h thng iu ho khụng khớ v bo v mụi trng khụng khớ cho cỏc phũng sch ca Trung tõm k thut Y t cao cp vi ni dung c th sau: 1. Vai trò của điều hoà không khí i vi cụng trỡnh Trung tõm k thut y t cao cp. 2. Phân tích lựa chọn ph ơng án thiết kế hệ thống iu ho khụng khớ 3.Tớnh toỏn cõn bng nhit ẩm cho h thng iu ho khụng khớ. 4.Thnh lp v tớnh toỏn s iu ho khụng khớ. 5. Chn mỏy v thit b chớnh. 1 6. Bố trí lắp đặt hệ thống. Tính thuỷ lực hệ thống đường ống dẫn. 2 Chương 1 VAI TRÒ CỦA ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM Y TẾ CAO CẤP 1.1. ảnh hưởng của các thông số môi trường trong phòng đối với con người Các yếu tố vi khí hậu của môi trường không khí ảnh hưởng đến đời sống con người nh sau 1.1.1. Nhiệt độ t Nhiệt độ là yếu tố gây cảm giác nóng lạnh rõ rệt nhất đối với con người. Cơ thể con người có thể xem nh một máy nhiệt. Đối với bình thường, nhiệt độ thân nhiệt khoảng 37 0 C. Trong quá trình vận động cơ thể luôn luôn sản sinh ra một lượng nhiệt nhiều hơn nó cần cho nên để duy trì được nhiệt độ này, con người có sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, lượng nhiệt của con người thải ra môi trường nhiều hay Ýt phụ thuộc vào cường độ vận động của cơ thể, người ta chia cường độ vận động thành các dạng: tĩnh tại, nhẹ , trung bình, nặng. Cơ thể con người trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh qua 3 hình thức: Đối lưu, bức xạ, bay hơi mồ hôi - Trao đổi nhiệt đối lưu Khi nhiệt độ của môi trường không khí lạnh hơn cơ thể con người, lớp không khí tiếp xúc với cơ thể người sẽ nóng dần lên và có xu hướng chuyển động về phía trên. Khi đó, lớp không khí lạnh hơn sẽ tiến đến thế chỗ, từ đó hình thành sự chuyển động tự nhiên của lớp không khí bao quanh cơ thể con người. Chính sự di chuyển này đã lấy đi một phần nhiệt lượng của cơ thể thải ra ngoài môi trường. - Trao đổi nhiệt bức xạ Nhiệt nhiệt độ cơ thể con người sẽ bức xạ tới bất kỳ bề mặt nào có nhiệt độ nhỏ hơn nhiệt độ của cơ thể. Hình thức trao đổi nhiệt này hoàn toàn độc lập với hiện tượng đối lưu đã nêu ở trên và không phụ thuộc vào nhiệt độ không khí xung quanh. Cường độ trao đổi nhiệt bằng hình thức bức xạ phụ thuộc vào độ chênh nhiệt độ giữa cơ thể con người và các bề mặt xung quanh. - Trao đổi nhiệt bằng bay hơi mồ hôi Nếu điều kiện của môi trường thích ứng với những hình thức trao đổi nhiệt của cơ thể thì con người cảm thấy dễ chịu, còn ngược lại thì cảm thấy khó chịu, thậm chí nghiêm trọng sẽ nguy hại đến sức khoẻ. Khi nhiệt độ môi trường nhỏ hơn 36 0 C, cơ thể sẽ thải nhiệt vào môi trường bằng hình thức đối lưu và bức xạ, và nếu độ chênh lệch nhiệt độ này càng lớn sẽ làm cho nhiệt lượng cơ thể mất đi càng nhiều, tới một mức độ nào đó thì cơ thể sẽ có cảm giác ớn lạnh. Ngược lại, khi nhiệt độ môi trường lớn hơn 36 0 C, cơ thể lại nhận nhiệt từ môi trường nên sẽ có cảm giác nóng. Khi nhiệt độ môi trường lớn hơn 36 0 C 1 MiÒn cã må h«i MiÒn kh«ng cã må h«i 30 40 10 20 15 25 7050 60 80 90 C t ϕ thì cơ thể thải nhiệt vào môi trường bằng hình thức toả Èm (hơi thở, sự bay hơi của mồ hôi). Tuy nhiên, cơ thể đổ mồ hôi nhiều hay Ýt còn phụ thuộc vào nhiệt độ, độ Èm tương đối và tốc độ lưu chuyển của không khí xung quanh cơ thểTrong một số trường hợp nhiệt độ môi trường không cao lắm, nhưng bề mặt của một số vật thể có nhiệt độ rất cao (lò luyện kim, lò rèn…) khi đó có một vài bộ phận của cơ thể nóng quá mức do bức xạ nhiệt từ các bề mặt có nhiệt độ cao. Trong truờng hợp này nếu diện tích bề mặt nóng càng lớn, khoảng cách từ bề mặt nóng đến con người càng nhỏ thì con người chịu tác động càng cao. Từ đó, rót ra kết luận việc giảm nhiệt độ các bề mặt xung quanh sẽ làm gia tăng cường độ trao đổi nhiệt của cơ thể con người bằng bức xạ và ngược lại nếu nhiệt độ các bề mặt xung quanh tiến dần đến nhiệt độ cơ thể thì việc trao đổi nhiệt bức xạ sẽ giảm đi rất nhanh. Qua các công trình nghiên cứu kết hợp với kinh nghiệm, các nhà nghiên cứu đã rót ra kết luận rằng trong phần lớn các trường hợp nghiên cứu, cơ thể luôn cảm thấy dễ chịu trong vùng nhiệt độ từ 22 0 C đến 27 0 C. 1.1.2. Độ Èm tương đối ϕ Độ Èm tương đối ϕ là yếu tố quyết định điều kiện hơi nước từ cơ thể người bay hơi vào không khí. Sự bay hơi của mồ hôi vào không khí chỉ diễn ra khi độ Èm tương đối ϕ < 100%. Nếu không khí có độ Èm vừa phải có nghĩa là khả năng bay hơi của hơi nước vào không khí nhiều nên khi không khí có nhiệt độ cao, cơ thể sẽ đổ mồ hôi, lượng mồ hôi này sẽ bay hơi vào không khí được nhiều, và đó là dạng thải nhiệt dưới hình thức toả Èm, sẽ làm cơ thể có cảm giác dễ chịu hơn. Ngược lại, nếu độ Èm ϕ quá lớn, mồ hôi thoát ra ngoài bay hơi kém hoặc không bay hơi được, trên da sẽ có một lớp mồ hôi nhớp nháp khó chịu [5]. 2 Hình 1.1. Mô tả giới hạn miền có mồ hôi trên da [5] Từ hình 1.1 có thể thấy: ở trị số ϕ bé, cơ thể chỉ có mồ hôi trên da khi ở nhiệt độ khá cao, khi trị số ϕ lớn thì cơ thể có mồ hôi trên da ngay cả ở nhiệt độ thấp. Khi ϕ ≥ 75% trên da vẫn có mồ hôi với nhiệt độ t ≤ 20 0 C. Sự thải nhiệt độ “ tháo mồ hôi” (do bay hơi kém) thường kèm theo rối loạn điện dịch trong cơ thể, đến mức độ nào đó sẽ gây choáng ngất, nhẹ hơn cũng làm cơ thể mệt mỏi. Để thấy được vai trò của độ Èm tương đối ϕ , có thể tham khảo bảng 1.1 về tỉ lệ % giữa nhiệt cơ thể thải ra dưới hình thức bay hơi nước (nhiệt Èn) với nhiệt thải dưới hình thức truyền nhiệt thuần túy (nhiệt hiện ) [5]. Bảng 1.1: Quan hệ giữa nhiệt độ với tỉ lệ phần trăm giữa nhiệt cơ thể thải ra dưới hình thức bay hơi nước (nhiệt Èn) với nhiệt thải dưới hình thức truyền nhiệt thuần túy (nhiệt hiện ) t 0 C 10 26,7 29 36 37,8 40,6 43,3 Tỷ lệ % 18 30 40 100 120 160 200 Theo kinh nghiệm cho thấy, nếu nhiệt độ của không khí là 27 0 C, để có cảm giác dễ chịu thì độ Èm tương đối của không khí nên vào khoảng 50%. Một môi trường không khí trong sạch, có chế độ nhiệt Èm thích hợp là yếu tố gián tiếp nâng cao được năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng không khí tại công sở, trường học, bệnh viện … người ta đã và đang ứng dụng ngày càng nhiều kỹ thuật điều hoà không khí nhằm tạo ra một môi trường có nhiệt độ, Èm độ thích hợp nhất cho con người. Để minh hoạ, bảng 1.2 sẽ chỉ rõ các thông số nhiệt độ và độ Èm cho từng loại công trình [4] Bảng 1.2: Các thông số nhiệt độ và độ Èm cho từng loại công trình STT Loại công trình Thông số nhiệt độ t ( 0 C) Thông số độ Èm ϕ (%) 1 Kỹ thuật điện, điện tử 20 ÷ 22 50 ÷ 60 2 Cơ khí chính xác 20 ÷ 24 35 ÷ 50 3 Đồ hộp, bảo quản chế biến thực phẩm 22 ÷ 24 65 ÷ 75 4 Dược phẩm 20 ÷ 24 30 ÷ 60 5 Phim ảnh 20 ÷ 24 40 ÷ 65 6 In 22 ÷ 26 45 ÷ 60 7 Dệt (kéo sợi) 22 ÷ 25 55 ÷ 65 8 Phòng mổ 20 ÷ 25 50 ÷ 65 9 Phòng bệnh viện 22 ÷ 26 35 ÷ 60 3 1.1.3. Tốc độ lưu chuyển của không khí W k Ngoài hai yếu tố nhiệt độ t và độ ảm tương đối ϕ của không khí như đã nêu ở trên ra, tốc độ lưu chuyển của không khí W k là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi nhiệt Èm giữa cơ thể và môi trường. Khi tốc độ lưu chuyển của không khí W k tăng sẽ làm tăng cường độ toả nhiệt α và cường độ toả chất β . Do dã, trong mùa đông, khi W k lớn sẽ làm tăng sự mất nhiệt của cơ thể và gây cảm giác lạnh. Ngược lại, về mùa hè sẽ gây cảm giác mát mẻ. Trong điều kiện độ Èm tương đối cao, W k tăng sẽ làm quá trình bay hơi mồ hôi trên bề mặt da diễn ra nhanh hơn khiến cơ thể dễ chịu hơn nhiều. Chính vì vậy, vào mùa hè, con người luôn muốn sống trong điều kiện môi trường không khí có lưu chuyển mạnh (như có quạt hay gió trời), đặc biệt đối với người Việt Nam vì nước ta là nước có điều kiện khí hậu nóng Èm, do đó khi thiết kế hệ thống thông gió hoặc điều hoà không khí cần phải chú ý quan tâm thích đáng đến đặc điểm này. Tuy nhiên, tốc độ gió lớn hay bé tuỳ thuộc vào nhiệt độ không khí, nếu W k lớn quá mức cần thiết sẽ gây mất nhiêt cục bộ, khiến cơ thể mệt mỏi. Điểm cần chú ý là mặc dù nhiệt độ bên trong cơ thể duy trì ở 37 0 C nhưng nhiệt độ bề mặt lớp da bao quanh cơ thể không hoàn toàn ổn định. Tuỳ thuộc vào nhiệt độ, độ Èm của không khí xung quanh mà nhiệt độ lớp da dao động từ 4,4 0 C ÷ 40 0 C. Ngoài ra, cần chú ý đến chênh lệch nhiệt độ giữa không khí bên trong không gian cần điều hoà và dòng không khí thổi trực tiếp vào cơ thể. Để đảm bảo sức khoẻ cho con người thì độ chênh lệch nhiệt độ đó không nên vượt quá từ 3 0 C ÷ 6 0 C. Bảng 1.3: Các điểm tương thích với cảm giác dễ chịu của con người [5] Nhiệt độ không khí trong phòng ( 0 C) 16 ÷ 20 21 ÷ 23 24 ÷ 25 26 ÷ 27 28 ÷ 30 >30 Tốc độ không khí (m/s) <0,25 0,25 ÷ 0,3 0,4 ÷ 0,6 0,7 ÷ 1,0 1,1 ÷ 1,3 1,3 ÷ 1,5 Tóm lại, cả ba yếu tố khí hậu: nhiệt độ t, độ Èm tương đối ϕ , vận tốc gió W k đều ảnh hưởng đến cảm giác dễ chịu của con người. Có nhiều cách để tổng hợp các yếu tố này lại để tìm ra miền vi khí hậu thích hợp với trạng thái của con người, song nó cũng chỉ mang tính chất tương đối vì nó còn phụ thuộc vào cường độ lao động và thói quen của từng người. Theo nghiên cứu và điều tra thực tế cho thấy, cơ thể con người có cảm giác dễ chịu khi ở trong môi trường không khí có điều kiện nh sau: - Độ Èm tương đối ϕ = 35% - 70% - Nhiệt độ t = 24 0 C – 27 0 C (mùa hè) t = 20 0 C – 23 0 C (mùa đông) - Vận tốc gió W k = 0,5 – 1,5 m/s (trạng thái tĩnh) 4 1.1.4.Tiếng ồn Tiếng ồn là yếu tố không kém phần quan trọng, ảnh hưởng đến cảm giác của con người. Tiếng ồn có tác động trực tiếp đến cơ quan thính giác của con người, tác động đến hệ thần kinh trung ương. Do vậy, tiếng ồn quá lớn sẽ gây nhức đầu, choáng và mỏi mệt cho con người. Trong môi trưòng khí hậu thích hợp, vẫn có thể có nhiều nguồn gây ra tiếng ồn nh: - Tiếng ồn do quạt gió, máy lạnh, bơm hay cơ cấu chuyển động nói chung - Tiếng ồn khí động của dòng khí (tiếng ồn thứ cấp) - Tiếng ồn của các nguồn ngoài: khó khống chế nên thường không xét đến. Tiếng ồn có thể truyền vào trong phòng theo các đường sau: • Theo đường ống gió từ quạt gió (và cả máy lạnh nếu có), theo đường ống gió cấp và gió hồi, qua tiêu âm vào phòng, theo các chi tiết khác của hệ thống đường ống truyền trực tiếp vào phòng. • Theo đường phát xạ từ vách ống dẫn hoặc từ các thiết bị cuối của đường ống qua trần giả vào phòng. • Theo không khí tiếp xúc với buồng máy vào phòng. • Theo kết cấu xây dựng truyền vào phòng. Nh vậy tiếng ồn là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ cũng nh tinh thần của con người. Tuỳ từng mức độ cụ thể mà mức ồn cho phép sẽ khác nhau, song trong mọi trường hợp độ ồn không được vượt quá 90 dB, vì sẽ gây nguy hại đến thính giác của con người khi phải tiếp xúc với môi trường đó. Cho nên vấn đề nghiên cứu giảm nhẹ tiếng ồn là một trong những nhiệm vụ cơ bản. Vì vậy, khi thiết kế để tạo ra môi trường khí hậu nhân tạo thích hợp cần chú ý phối hợp xử lý chống rung kết hợp với chống ồn. Bảng1.4: Độ ồn cực đại cho phép trong một số trường hợp cụ thể theo tiêu chuẩn xây dựng175:1990 [6] STT Tên gọi các công trình công cộng Mức âm L A hoặc mức âm tương đương L Atd dBA Ban đêm (từ 22h đến 6h) Ban ngày (từ 6h đến 22h) 1 Các phòng điều trị, phòng mổ trong các bệnh viện, phòng ngủ trẻ em trong nhà mẫu giáo, nhà trẻ 35 50 2 Khu vực bệnh viện, nhà nghỉ, nhà điều dưỡng, nhà trẻ, nhà mẫu giáo 40 55 3 Phòng khám ở: bệnh viện đa khoa, 40 55 5 chuyên khoa, nhà điều dưỡng, nhà nghỉ, phòng đọc, phòng ngủ trong khách sạn, trong nhà tập thể 4 Phòng học trong các trường (phổ thông, kỹ thuật , nghiệp vụ…) 40 55 5 Phòng khán giả trong các rạp, các câu lạc bộ, nhà văn hoá, gian hoà nhạc, phòng họp, hội trường, gian xử án… - 55 6 Phòng làm việc trong các trụ sở cơ quan viện thiết kế, viện nghiên cứu 40 55 7 Tiệm ăn, nhà ăn tập thể, phòng ăn của khách sạn, tiền sảnh của các loại phòng khán giả - 60 8 Của hàng bách hoá bán lẻ xen kẽ trong các khu nhà ở 45 60 9 Gian phòng của trung tâm thương mại, bách hoá trung tâm, các gian thể thao, gian hành khách của các ga xe lửa, ga hàng không, bến xe 55 70 10 Khu vực chợ trung tâm, hội chợ triển lãm lớn, sân vận động, bãi thể thao 55 70 11 Khu vực chợ xanh, vùng sinh hoạt văn hoá công cộng xen kẽ trong khu nhà ở - 65 12 Khu vực sân bãi thể thao trong khu nhà ở - 65 1.1.5. Nồng độ các chất độc hại Ngoài ba yếu tố nhiệt độ t, độ Èm tương đối ϕ , vận tốc gió W k đã nói ở trên, môi trường không khí còn phải được đảm bảo mức độ trong sạch nhất định, được đặc trưng bằng nồng độ các chất độc hại trong không khí. Các chất độc hại trong môi trường không khí có thể chia ra làm 3 loại chủ yếu: - Bụi: là các hạt vật chất có kích thước rất nhỏ, có thể xâm nhập vào cơ thể con nguời qua đường hô hấp và khó lọc sạch bằng các thiết bị thông thường. Tùy theo kích thước hạt bụi mà thời gian tồn tại của chúng Ýt hay nhiều. Hạt có kích thước càng nhỏ thì càng khó lắng đọng, thời gian tồn tại của nó trong không khí càng lâu và mức độ nguy hiểm đôí với con người càng cao khi chúng thâm nhập vào trong cơ thể con người. Trong các ngành như quang học, điện tử, cơ khí chính xác, phim ảnh, tin học…, ngoài nhiệt độ và Èm độ, người ta còn chú ý đến độ nhiễm bẩn do bụi và các hạt lơ lửng khác.Ví dụ: trong phòng đặt máy vi tính thì số lượng các 6 loại hạt không vượt quá 2.10 5 hạt/m 3 . (chỉ tính hạt có kích thước lớn hơn 3 m µ ) - Khí CO 2 : Bình thường loại này không mang tính độc nhưng nếu ở nồng độ quá lớn sẽ làm giảm lượng O 2 trong không khí và ảnh hưởng đến khả năng hô hấp của con người. - Các chất độc hại dạng khí và hơi (hay ở dạng bụi): Phát sinh trong quá trình sản xuất hay trong các phản ứng hoá học… Mức độ độc hại phụ thuộc vào cấu trúc hoá học, nồng độ của từng chất và thời gian tiếp xúc của con người với các chất đó. Nhẹ thì gây khó chịu, nồng độ lớn sẽ có thể gây chết hoặc hỏng chức năng của cơ thể tương ứng.Thời gian tiếp xúc lâu ở nồng độ nhỏ với các chất độc hại do nghề nghiệp sẽ gây ra những bệnh mãn tính, có hại đến sức khoẻ của con người. Như đã biết, một trong những vấn đề cơ bản khi thiết kế hệ thống điều hoà không khí cần chú ý là vấn đề thông giã cho không gian cần điều hoà. Không gian cần điều hoà là không gian tương đối kín, trong đó còn có con người cùng những loại vật dụng khác nhau. Do vậy, bên cạnh sự ảnh hưởng của bụi bặm và các vật dụng thì con người và hoạt động của con người là những nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm không khí trong không gian cần điều hoà. Cụ thể những nguyên nhân đó là: - Do hít thở - Do hút thuốc lá - Do các loại mùi khác nhau từ cơ thể phát ra. Đây là nguyên nhân chính làm tăng lượng CO 2 , CO, nhiều loại vi khuẩn, nấm mốc gây bệnh và tạo ra các loại khí độc khác nhau trong không gian cần điều hoà. Để tạo ra một môi trường không khí trong lành thì cần phải thiết kế hệ thống thông gió với kỹ thuật phù hợp. Có thể hiểu thông gió là thay thế một lượng không khí trong không gian cần điều hoà bằng một lượng không khí mới, tươi, trong sạch lấy từ bên ngoài. Phương án cấp không khí tươi, trong sạch cũng rất đa dạng. Thông thường, trong điều hoà không khí người ta thường hoà trộn không khí tươi với không khí tuần hoàn, hay có thể dùng hoàn toàn không khí tươi lấy từ ngoài. Trước đây, nói đến ô nhiễm không khí là người ta thường nghĩ đến độ CO 2 có trong không khí. Nhưng trong những năm gần đây, ngoài CO 2 người ta còn lưu ý đến việc khử mùi phát ra từ cơ thể con người và đang nghiên cứu tìm các chỉ số thích hợp để đáng giá tác động của yếu tố này đến môi trường. Dù vậy, cho đến nay, người ta vẫn sử dụng nồng độ CO 2 nh là chỉ số biểu diễn mức độ ô nhiễm. Bảng 1.5 sẽ chỉ ra ảnh hưởng của CO 2 đến sức khoẻ của con người [2] Khi trong không gian phòng có nồng độ CO 2 vượt quá mức quy định thì cần thiết phải bổ xung một lượng không khí mới. Lượng không khí tươi cần thiết cho một người trong một giờ phụ thuộc vào cường độ vận động của con 7 người đó trong không gian cần điều hoà Bảng 1.6 sẽ chỉ rõ mối quan hệ giữa lượng không khí tươi cần cung cấp ứng với các loại cường độ lao động [2]. Ngoài những điều quan trọng ở trên, khi đánh giá mức độ vệ sinh của một môi trường nào đó theo nhiều yếu tố tổng hợp khác nhau, có thể tham khảo số liệu trong bảng 1.7 [2] Bảng 1.5: Ảnh hưởng của CO 2 đến sức khoẻ của con người Nồng độ CO 2 (% thể tích) Phạm vi ảnh hưởng Ghi chó 0,07 Đây là mức độ chấp nhận được khi có nhiều người trong phòng Các giá trị này bản thân nó chưa được xem là mức độ nguy hiểm, tuy nhiên, với tư cách là chỉ số ô nhiễm không khí thì nó là con số cần lưu ý nếu như nồng độ CO 2 tiếp tục tăng 0,01 Nồng độ cho phép trong các trường hợp thông thường 0,15 Nồng độ cho phép khi dùng để tính toán thông gió 0,2 ÷ 0,5 Nồng độ tương đối nguy hiểm ≥ 0,5 Nồng độ nguy hiểm 4 ÷ 5 Hệ thần kinh bị kích thích, gây ra thở sâu và nhịp thở gia tăng. Nếu hít thở trong môi trường này kéo dài thì có thể gây ra nguy hiểm. 8 Nếu hít thở trong môi trường này kéo dài hơn 10 phút thì mặt sẽ đỏ bừng và bị đau đầu ≥ 18 Hết sức nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong Bảng 1.6: Lượng không khí tươi cần cung cấp ứng với các cường độ lao động STT Cường độ vận động K, m 3 /người.h Q, m 3 /người.h Khi β =0,1% Khi β =0,15% 1 Nghỉ ngơi 0,013 18,6 10,8 2 Rất nhẹ 0,022 31,4 18,3 3 Nhẹ 0,030 43,0 25,0 4 Trung bình 0,046 06,7 38,3 5 Nặng 0,074 106 61,7 Bảng 1.7: Một số tiêu chuẩn đánh giá mức độ vệ sinh môi trường STT Các yếu tố đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá 8 [...]... gian" Tóm lại, điều hoà không khí cho các mục đích nêu ra trên đ y có ý nghĩa kinh tế, lịch sử, văn hóa vô cùng to lớn 1.3 Giới thiệu sơ lược công trình “ Trung tâm kỹ thuật Y tế cao cấp và vai trò của hệ thống điều hoà không khí 1.3.1 Giới thiệu sơ lược về công trình “ Trung tâm kỹ thuật Y tế cao cấp Công trình “ Trung tâm kỹ thuật Y tế cao cấp là công trình được nhà nước đầu tư x y dựng với mục đích... lạnh trực tiếp Tuy nhiên, hệ thống kiểu n y cũng có một nhược điểm là khó bổ xung được không khí tươi, do v y ta phải khắc phục bằng phương pháp lắp đặt hệ thống quạt thông gió cưỡng bức để bổ xung không khí tươi, cải thiên môi trường cần điều hoà 25 Chương 3 TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT ÈM ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM KỸ THUẬT Y TẾ CAO CẤP” 3.1 XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN Qua phân tích... 2.2.2 Hệ thống điều hoà không khí với chất tải lạnh là không khí Đối với các không gian điều hoà có phụ tải lớn thì các hệ thống điều hoà đã nêu ở trên (mục 2.2.1) sẽ không thích hợp Hình 2.1 Trình b y sơ đồ nguyên tắc của hệ thống điều hoà không khí hoàn toàn dùng không khí làm chất trung gian để chuyển tải lạnh Từ sơ đồ, ta th y về cơ bản hệ thống gồm những chi tiết và thiết bị như sau: • M y lạnh:... những y u cầu đặc thù đối với các ngành y tế 6 Do sự cần thiết của hệ thống điều hoà không khí nên hệ thống điều hoà không khí được thiết kế phải có độ tin c y cao, đảm bảo hoạt động liên tục 7 Do đ y là một công trình đòi hỏi có năng suất lạnh lớn, hệ số an toàn cao nên rất có thể trong hầu hết thời gian hệ thống không ch y hết công suất Vì v y để giảm chi phí vận hành, tiết kiệm điện năng, hệ thống điều. .. 2.2.1 Hệ thống điều hoà không khí dùng trực tiếp tác nhân lạnh làm chất tải lạnh Đối với các trường hợp không gian điều hoà có kích thước nhỏ, y u cầu kỹ thuật không phức tạp, thông thường người ta sử dụng các m y điều hoà không khí kiểu cục bộ Trong đó, m y điều hoà không khí loại cửa sổ có dạng hình khối chữ nhật, bên trong người ta lắp đặt đ y đủ và hoàn chỉnh các bộ phận cần thiết của một m y điều hoà. .. độc hại của môi trường không khí theo tiêu chuẩn là hết sức cần thiết đối với công trình “ Trung tâm kỹ thuật Y tế cao cấp Như đã giới thiệu ở phần trên, Trung tâm kỹ thuật Y tế cao cấp là một công trình Y tế có quy mô lớn và được trang bị rất nhiều trang thiết bị hiện đại như m y chụp X quang, m y thăm dò chức năng điện não, m y ch y thận nhân tạo, m y siêu âm, đèn mổ… Cùng với đèn chiếu sáng và... ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM KỸ THUẬT Y TẾ CAO CẤP” 2.1 Các y u cầu chung của hệ thống Trước khi thiết kế cần xác định một số y u cầu chung cho toàn bộ hệ thống để từ đó đưa ra phương án thiết kế tổng thể có khả năng đáp ứng tối đa các y u cầu đề ra Hệ thống điều hoà không khí sẽ được thiết kế theo những quan điểm hay định hướng thiết kế sau : 1 Đảm bảo các thông số nhiệt Èm và... “ Trung tâm Kỹ thuật Y tế cao cấp đã cho th y toà nhà không có những đòi hỏi nghiêm ngặt về chế độ nhiệt Èm như các phòng thí nghiệm, các phòng bào chế dược phẩm…Hơn nữa, việc đầu tư, lắp đặt một hệ thống điều hoà không khí cho một công trình công cộng như bệnh viện lại là một khoản đầu tư không nhỏ Từ y u cầu của công trình và thực tế kinh phí hạn hẹp hiện nay, khi tính toán thiết kế hệ thống điều. .. 2.2 trình b y sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều hoà không khí với chất tải lạnh kết hợp nước với không khí Về cơ bản, sơ đồ hầu nh được thiết lập theo kiểu tổng hợp của cả hai hệ thống hoàn toàn dùng nước hay không khí làm chất tải lạnh Trong sơ đồ n y, người ta dùng AHU để làm mát lượng không khí cấp vào các không gian cần điều hoà Ở đầu vào AHU, trong một số trường hợp người ta dùng hoàn toàn gió... số nhiệt Èm và độ sạch của không khí trong mọi điều kiện thời tiết 2 Lưu lượng không khí tươi cung cấp cho toà nhà nhờ hệ thống điều hoà không khí phải đảm bảo đáp ứng trị số cao trong giải trị số cho phép 3 Cần thiết kế, lắp đặt hệ thống điều hoà không khí đảm bảo điều hoà cho các không gian đệm như: sảnh, hành lang, sảng chờ thang m y, …tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột g y sốc trong quá trình đi lại . hệ thống điều hoà không khí 1.3.1. Giới thiệu sơ lược về công trình “ Trung tâm kỹ thuật Y tế cao cấp Công trình “ Trung tâm kỹ thuật Y tế cao cấp là công trình được nhà nước đầu tư x y. trường không khí theo tiêu chuẩn là hết sức cần thiết đối với công trình “ Trung tâm kỹ thuật Y tế cao cấp . Như đã giới thiệu ở phần trên, Trung tâm kỹ thuật Y tế cao cấp là một công trình Y tế. ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM KỸ THUẬT Y TẾ CAO CẤP” 2.1. Các y u cầu chung của hệ thống Trước khi thiết kế cần xác định một số y u cầu chung cho toàn bộ hệ thống để từ
- Xem thêm -

Xem thêm: tính toán cân bằng nhiệt ẩm đối với hệ thống điều hoà không khí trung tâm kỹ thuật y tế cao cấp, tính toán cân bằng nhiệt ẩm đối với hệ thống điều hoà không khí trung tâm kỹ thuật y tế cao cấp, , ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM Y TẾ CAO CẤP, ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ “TRUNG TÂM KỸ THUẬT Y TẾ CAO CẤP”, Chi phí phụ trợ khác

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm