0

hướng dẫn sử dụng phần mềm circuit maker

65 1,836 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 10:39

Trường Đại Học Cơng Nghiệp Tp.HCM Giáo trình thực hành CircuitMaker 1 PHẦN 1 : GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CIRCUIT MAKER     Circuit Maker là gì? Circuit Maker là một chương trình điện toán ứng dụng với những tính năng rất mạnh mẽ và dể sử dụng các công cụ mô phỏng mạch thông qua các mạch điện được vẽ trên máy tính. Chương trình do công ty Micro Code Engineering soạn thảo và được cải tiến. Ngoài ra Circuit Maker còn có thể thực hiện mô phỏng rất sống động phần mạch số của mạch điện. Nó cũng có thể thực hiện mô phỏng tương tự dựa trên chương trình SPICE3 được cải tiến liên tục bởi khoa Điện toán và Cơ điện trường Đại học California, Berkeley.    Sự thận trọng: Hầu hết các trường hợp kết quả đưa ra giống như các mạch điện trong thực tế. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một chương trình mô phỏng duy nhất và chúng ta không quá ảo tưởng trông chờ vào nó cũng như các chương trình có tính năng tương tự cung cấp những kết quả giống nhau chính xác như là mạch điện trong đời sống thực tế. Cũng như các chương trình khác như Orcad, Eagle, Protel… Circuit Maker sẽ giúp giảm tối thiểu thời gian để tạo ra một mạch điện với các chức năng theo yêu cầu, nhưng nó không thể sử dụng như là một cứu cánh thay thế hoàn toàn cho việc thiết kế hợp lý, tối ưu. Do đó người dùng đừng quá kỳ vọng quá nhiều về nó. Ngoài ra một điểm yếu của Circuit Maker mà chúng ta cần quan tâm đến đó là thư viện còn thiếu nhiều, người dùng cần phải bổ sung thêm linh kiện vào thư viện thông qua công cụ Macro của nó. Nếu quyết tâm đi vào lónh vực thiết kế nên quan tâm chương trình Orcad. Dù gì đi nữa thì Orcad vẫn là hãng dẫn đầu trong việc cung cấp các chương trình thiết kế mạch điện tử tự động (EDA Software _ Electronic Design Automation) cũng như cung cấp các công cụ rất mạnh cho việc mô phỏng các chip có thể lập trình (FPGA _ Programmable Gate Array) hay CPLD (Complex Programmable Logic Device) cùng nhiều tính năng mà Circuit Maker không có. Tuy nhiên là không dể dàng tiếp thu trong thời gian ngắn như Circuit Maker. Trong phạm vi chương trình, người soạn không thể trình bày đầy đủ mà ở đây chỉ là những nội dung tóm tắt. Mong rằng nó sẽ hữu ích và để cùng nhau chia sẽ các tri thức mới.    Các công cụ sửa đổi (Editing Tools): Trường Đại Học Cơng Nghiệp Tp.HCM Giáo trình thực hành CircuitMaker 2 Thanh công cụ (Toolbar) bao gồm một vài nút đặc biệt xử lý bản vẽ mạch điện trong mô phỏng tương tự (Analog) và số (Digital). Những nút này được mô tả dưới đây:  Công cụ mũi tên (Arrow Tool): Có thể được chọn từ tùy chọn < Cursor Tools > trong trình đơn Options hoặc bằng cách chọn Alt+A. Công cụ mũi tên để chọn các thành phần, các thành phần di dời, các công tắc chuyển, chọn các công cụ từ Toolbar. Ngoài ra có thể nhấp đôi công cụ mũi tên để thực hiện nhiều chức năng, như là sửa đổi đặc trưng kỹ thuật. Nếu tùy chọn công cụ mũi tên có thể được sử dụng để khởi đầu một dây nối khi nhấp vào đầu thiết bò.  Công cụ nối dây (Wire Tool): Có thể được chọn từ tùy chọn < Cursor Tools >trong trình đơn Options hoặc bằng cách chọn Alt+W. Sử dụng Wire Tool để đặt các dây nối vào vùng làm việc. Các đường dây Bus được vẽ bằng cách giữ phím Shift khi bắt đầu vẽ dây nối.  Công cụ văn bản (Text Tool): Có thể được chọn từ tùy chọn < Cursor Tools > trong trình đơn Options hoặc bằng cách chọn Alt+T. Sử dụng công cụ văn bản để đưa văn bản vào trong mạch điện. Ngay khi vừa chọn xong công cụ này, một hộp chữ nhật hiện ra, nhập văn bản vào trong hộp này. Ngoài ra có thể thay đổi số hàng chữ trên văn bản này bằng cách dùng chuột thay đổi lại kích thước khung hình chữ nhật.  Công cụ xóa (Delete Tool): Có thể được chọn từ tùy chọn < Cursor Tools > trong trình đơn Options hoặc bằng cách chọn Alt+D. Sử dụng công cụ để xóa các thành phần khi được chọn.  Công cụ Proble Tool : Có thể được chọn từ tùy chọn < Cursor Tools > trong trình đơn Options hoặc bằng cách chọn Alt+P. Sử dụng để đặt các vò trí cần đo hoặc xem dạng sóng.  Công cụ phóng to (Zoom Tool): Có thể được chọn từ tùy chọn < Cursor Tools > trong trình đơn Options hoặc bằng cách chọn Alt+Z. Cho phép phóng to (Zoom In) và thu nhỏ (Zoom Out) mạch đang được hiển thò. Ngoài ra có thể sử dụng phím Page Up và Page Down để phóng to thu nhỏ. Trường Đại Học Cơng Nghiệp Tp.HCM Giáo trình thực hành CircuitMaker 3  Công cụ Zoom schematic to fit: Xem lại vò trí và kích cở nguyên thủy (Normal Size / Position) trong trình đơn View và đưa mạch điện vừa với cửa sổ màn hình.  Nút xoay 90 0 (Rotate): Từ trình đơn Edit hoặc bằng cách chọn Ctrl+R. Sử dụng nút Rotate 90 0 để xoay thiết bò được chọn theo các gia số 90 0 . Một thiết bò cũng có thể được xoay khi nó được chọn từ thư viện chương trình ( nút Rotate) hay bằng cách nhấn phím R trên bàn phím hoặc bằng cách nhấp nút phải chuột trước khi đặt nó vào trong mạch.  Nút đối xứng (Mirror): Từ trình đơn Edit hoặc bằng cách chọn Ctrl+M. Sử dụng nút đối xứng để lật thiết bò theo chiều ngang. Một thiết bò cũng có thể được đối xứng khi nó được chọn từ thư viện chương trình bằng cách nhấn phím M trên bàn phím trước khi đặt nó vào trong mạch. PHẦN 2 : CÁC BÀI TẬP CIRCUITMAKER    Mục đích - Yêu cầu: - Giúp học sinh làm quen bước đầu với việc lấy linh kiện và kết nối chúng lại với nhau thành một mạch điện hoàn chỉnh. - Xem lại các kiến thức về linh kiện điện tử và linh kiện số. Bài 1: .01uF +15V A B 6kHz 2N2222A .01uF .01uF 675 18k 10K 200 3.3k Bài 2: Trửụứng i Hc Cụng Nghip Tp.HCM Giaựo trỡnh thửùc haứnh CircuitMaker 4 discharge charge Charging/Discharing capacitor example. The initial condition devices are required in order to make the capacitors start at the inital value of 0v or 10v respectively. .IC 10v 1uF .IC 0V 1uF + 10V 200 200 Baứi 3: B A 1kHz V1 + V2 5V Q1 2N3904 + V3 12V + C1 1uF + C2 1uF R1 4.7K R2 4.7K R3 10K Baứi 4: Collector Coupled Astable Multivibrator The initial condition (.IC) devices are placed in this circuit to give the SPICE simulator a starting point for the outputs. This allows the simulation to begin more quickly. Since the circuit is not exactly symetrical (the capacitors are not the same), SPICE could begin the oscillation, but it would take a few moments to get it started. Remove the .IC devices and try it! .IC 5V .IC 0V D C B A +8V 2N3904 2N3904 618pF 1.55nF 1N914 1N914 1k 47k 1k47k Trửụứng i Hc Cụng Nghip Tp.HCM Giaựo trỡnh thửùc haứnh CircuitMaker 5 Baứi 5: voutvin Voltage Regulator Output (+6V regulated) Input (+12V unregulated) External Input Signal A 200mV sine wave on a +12VDC signal produces our unregulated input voltage for simulation purposes only. This device is excluded from the PCB. External Load This is placed here for simulation purposes only. It is not part of the PCB. If you double-click on this device, you will notice that the "Exclude From PCB" checkbox is checked. PC Board 60 Hz 11.8/12.2V Q1 2N2222A + C1 100uF D1 1N4736 1 2 J2 Output 1 2 J1 Input R1 680 100 Baứi 6: Since this is a symetrical bistable circuit, the nodeset (.NS) devices are used to help the simulation converge into two distinct states. Bistable Multivibrator B A .NS 10V .NS 0V 10kHz 0/10V -10V +10V 2N39042N3904 200pF 200pF 1N914 1N914 200pF 200pF 1k 39k 1k 39k 390k 390k 10k 10k Trửụứng i Hc Cụng Nghip Tp.HCM Giaựo trỡnh thửùc haứnh CircuitMaker 6 Baứi 7: BA 1kHz Vin Vee -12V Vcc 12v Q1 2N2222A Q2 2N2222A Q3 2N2222A D1 1N914 D2 1N914 RC1 7.75k RC2 7.75k RB2 50 RB1 50 RE 2.5k R2 1.5k R1 3.2k Baứi 8: R2 and C1 control the delay. Negative Edge Triggered 555 Mono-stable Circuit 20 Hz V2 12/0V A B .IC CMD1 0V V1 12V UA555 Gnd Trg Out Rst Ctl Thr Dis Vcc U1 C1 1uF C2 0.1uF R1 10k R2 27k Trửụứng i Hc Cụng Nghip Tp.HCM Giaựo trỡnh thửùc haứnh CircuitMaker 7 Baứi 9: Mixed-mode Binary Ripple Counter Circuit Clk Q0 Q1 Q2 Q3 0V 0V S J CP K R Q _ Q S J CP K R Q _ Q S J CP K R Q _ Q S J CP K R Q _ Q +15V +5V NPN NPN NPN NPN .IC 0V +5V 1 Gnd 2 Trg 3 Out 4 Rst 5 Ctl 6 Thr 7 Dis 8 Vcc 555 + C1 .01uF + C2 .01uF 1k 1k 1k 1k R5 500 R6 100 Baứi 10: AM Modulator 1kHz -800m/-200mV 100kHz -500m/500mV -8V +12V .1uF .1uF 50k 80% MC1496 G Vc Vc Vs Vs Vee Bias Out Out G 1k 51 1k 1k 3.9k 3.9k 6.8k 5151 750750 Baứi 11: Trửụứng i Hc Cụng Nghip Tp.HCM Giaựo trỡnh thửùc haứnh CircuitMaker 8 D C B A DC V 5.000uV V1 5V 1MHz V2 IcSw1 DC V 5.000uV 1MHz V3 V4 5V + - VcIs1 R1 1k Baứi 12: Bandpass Amplifier B A 160kHz V1 -10m/10mV Vcc -10V 2N3906 LT 96uH CT .01uF CE 15uF Ci .03uF Co .03uF R1 18k R2 33k RE 1k Rs 6.3 RL 10k Baứi 13: The rail voltage (15V) is multiplied by each set of 2 diodes and 2 capacitors. Two sets have been used in this circuit resulting in a -30VDC (approx.) output. Voltage Multiplier B A 1MHz 0/15V 1uF 1uF 1uF 1uF 1Meg Trửụứng i Hc Cụng Nghip Tp.HCM Giaựo trỡnh thửùc haứnh CircuitMaker 9 Baứi 14: BA .IC +12V 1 Gnd 2 Trg 3 Out 4 Rst 5 Ctl 6 Thr 7 Dis 8 Vcc 555 + CT .1uF + C1 .01uF RL 10k RA 1k RB 1k R1 2k Baứi 15: out Wien-Bridge Oscillator The series and parallel RC networks (R2+C1 and R3+C2)in this circuit determine its oscillating frequency. The value of R1 sets the circuits gain. If the gain is close to 3 (R1=2*R4) a sine wave will be produced. If the gain is greater than 3, the output will begin to clip. If the gain is less than 3, oscillation die out. Try using the script STEP VALUE function to vary R1 and view the output results. .IC 2V .IC 0V V1 -12V V2 +12V C1 0.01uF + U1 UA741 C2 0.01uf R1 50k 60% D1 1N914 D2 1N914 R2 12K R3 12k R4 12k R5 12k Trửụứng i Hc Cụng Nghip Tp.HCM Giaựo trỡnh thửùc haứnh CircuitMaker 10 Baứi 16: Vacuum-tube Power Amplifier B A NFB NFB 1kHz -1.5/1.5V +420V +300V -22.5V 7199P 6L6GC 6L6GC 7199T 6SN7 6SN7 + 0.22uF 0.2uF + 0.5uF + 0.5uF + 0.2uF 10k 100k 220k 820k 15k 47k 100k 3.9k 8 820 22 390 15k 1Meg 1k 3.8k 1k 3.8k 1Meg 75k 47k 100k 3.9k 75k 10 Baứi 17: Vee -12V Vcc +12V 10kHz Vin + - VE 2.6V DC DLP DP DE DLN Q1 Q2 + - VLN 25V + - VLP 25V + - VC 2.6V + - VB 0V + - HLIM 1K IEE 10.16E-6 + - GCM 2.574E-9 + - GA 137.7E-6 BB + - BGND + C1 4.664pF + C2 20pF RP 18.11K RO2 150 RO1 150 REE 19.69Meg RE2 2.74K RE1 2.74K RC2 7.957K R2 100k RC1 7.957K RI 10k RF 100k RL 25k [...]... phần nhỏ tóm tắt trong số rất nhiều các thiết bò và linh kiện trong thư viện của chương trình CircuitMaker Cho nên trong phạm vi này người soạn không thể trình bày chi tiết mà chỉ đưa ra lời khuyên là cần phải tìm hiểu nhiều và sâu hơn thì mới có thể sử dụng nhuần nhuyễn và hiệu quả Sau đây chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu và khám phá phần mô phỏng thông qua các bài tập sau đây: Giáo trình thực hành CircuitMaker... trong những đặc điểm quan trọng nhất của Circuit Maker là khả năng mô phỏng các sơ đồ mạch điện của người sử dụng thiết kế Qua đó người thiết kế mạch có thể phát hiện và hiệu chỉnh kòp thời những lỗi thiết kế này trước khi đầu tư thời gian và tiền bạc vào quá trình tạo ra các mẫu thử phần cứng cụ thể CÁC CÔNG CỤ MÔ PHỎNG: Một vài nút trong thanh công cụ được sử dụng đặc biệt cho việc mô phỏng: * Nút... tất cả máy phát sóng đều cho ra cùng dạng sóng chính xác nhưng không dòch pha Trong chương trình Circuit Maker vùng Phase chỉ sử dụng trong phân tích AC mà thôi, không dùng phân tích quá độ Để thực hiện việc mô phỏng mạch chỉnh lưu 3 pha nói chung hãy tiến hành làm các bước sau: Giáo trình thực hành CircuitMaker 34 Trường i H c Cơng Nghi p Tp.HCM Thay đổi Start Delay ( thời điểm trể bắt đầu) trong mỗi... đã học? Giáo trình thực hành CircuitMaker 31 Trường i H c Cơng Nghi p Tp.HCM Bài thí nghiệm số 13: Mục đích: Giúp cho học sinh làm quen với mạch chỉnh lưu nhân đôi điện áp, sử dụng cho các thiết bò dùng điện một chiều có công suất nhỏ Yêu cầu: Xem lại kiến thức về lý thuyết mạch chỉnh lưu Các bước tiến hành thí nghiệm: * Bước 1: Hãy vẽ mạch điện như hình sau trong Circuit Maker B C1 10uF D3 1N4003 C... transistor, máy phát…Có lẽ đây là phần trọng tâm của người học chương trình này và là phần khó nhất trong các phần Tham khảo thêm các tài liệu về SPICE hay PSPICE để hiểu sâu hơn về lónh vực < Thiết kế và mô phỏng mạch điện với sự trợ giúp của máy tính > qua đó nhiều đề tài cũng như dự án lớn sẽ được triển khai CÁC CÔNG CỤ MÔ PHỎNG: Một vài nút trong thanh công cụ được sử dụng đặc biệt cho việc mô phỏng:... hoặc nối dây không đúng như ý mình muốn Mà các em sẽ làm chủ được Circuit Maker, con trỏ trên tay như múa cùng người học, qua đó sẽ thiết kế nhiều mạch điện chạy tốt hơn và điều tốt hơn hết là có thể tạo và thi công nhanh những mạch điện mà không tốn nhiều thời gian  Giáo trình thực hành CircuitMaker 15 Trường i H c Cơng Nghi p Tp.HCM PHẦN 3 : MÔ PHỎNG TƯƠNG TỰ GIỚI THIỆU: Mạch tương tự hay còn gọi... Với dạng sóng sin 50Hz tham số này sẽ là 0.0s , 6.67ms và 13.3ms Giáo trình thực hành CircuitMaker 35 Trường i H c Cơng Nghi p Tp.HCM PHẦN 4 : MÔ PHỎNG SỐ GIỚI THIỆU: Thế giới của mạch số làcác con số nhò phân 1 và 0 tương ứng với sự đóng ngắt mạch điện qua các công tắc cơ khí, sự dẫn ngưng của các linh kiện bán dẫn như Diode, Transistor, SCR Thật ra đó là những mức điện áp cao và thấp của những linh... chỉnh lưu ( nắn điện ) đơn giản, ứng dụng của mạch chỉnh lưu bán kỳ và khảo sát các dạng sóng vào và ra của mạch Giáo trình thực hành CircuitMaker 22 Trường i H c Cơng Nghi p Tp.HCM Yêu cầu: Xem lại kiến thức về lý thuyết về các loại mạch chỉnh lưu, nguyên lý hoạt động của Diode Các bước tiến hành thí nghiệm: * Bước 1: Hãy vẽ mạch điện như hình sau trong Circuit Maker D1 1N4003 V1 -110/110V A B R1 10k... CircuitMaker 14 Trường i H c Cơng Nghi p Tp.HCM Bài 26: 74LS93 MR1 MR2 CP0 CP1 Q3 Q2 Q1 Q0 74LS75 D3 D2 E23 D1 D0 E01 Q3 Q3 Q2 Q2 Q1 Q1 Q0 Q0 74LS139 Q3a A1a Q2a A0a Q1a Ea Q0a Q3b A1b Q2b A0b Q1b Eb Q0b y4 C y3 8 y2 4 y1 0 D 9 5 1 E A 6 2 F B 7 3 x1x2x3x4 CP1Q1 CP2Q2 4321 D0 D1 D2 D3 Q0 Q1 Q2 Q3 CP +V Với những bài tập ở trên, mong rằng các em đã làm quen thật sự với chương trình Circuit Maker. .. thực hành CircuitMaker 25 Trường i H c Cơng Nghi p Tp.HCM V1 -14.1/14.1V R1 330 A B D1 1N4003 + V1 5V 1kHz Bài thí nghiệm số 8: Mục đích: Giúp cho học sinh hiểu được mạch xén là gì, nguyên lý của mạch xén, có mấy loại mạch xén Thế nào là mạch xén nối tiếp Yêu cầu: Xem lại kiến thức về lý thuyết mạch xén Các bước tiến hành thí nghiệm: * Bước 1: Hãy vẽ mạch điện như hình sau trong Circuit Maker V1 -14.1/14.1V . Giáo trình thực hành CircuitMaker 1 PHẦN 1 : GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CIRCUIT MAKER     Circuit Maker là gì? Circuit Maker là một chương trình điện toán ứng dụng với những tính năng. Alt+D. Sử dụng công cụ để xóa các thành phần khi được chọn.  Công cụ Proble Tool : Có thể được chọn từ tùy chọn < Cursor Tools > trong trình đơn Options hoặc bằng cách chọn Alt+P. Sử dụng. khác như Orcad, Eagle, Protel… Circuit Maker sẽ giúp giảm tối thiểu thời gian để tạo ra một mạch điện với các chức năng theo yêu cầu, nhưng nó không thể sử dụng như là một cứu cánh thay thế
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn sử dụng phần mềm circuit maker, hướng dẫn sử dụng phần mềm circuit maker, , Phần 2:Các bài tập Circuitmaker, Phần 3:Mô phỏng tương tự, Các bài thí nghiệm mô phỏng tương tự, Phần 4:Mô phỏng số, Các bài thí nghiệm mô phỏng số, Phần 5:Các bài tập ORCAD

Từ khóa liên quan