0

sự cố và vận hành hệ thống xử lí nước thải (60 trang rất hay)

60 669 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 18:59

CHƯƠNG 12 CÁC SỰ CỐ TRONG QUÁTRÌNH XỬ LÝ NƯỚCTHẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC Trướckhitiếnhànhvậnhànhtoànbộhệ thống, cầntiếnhànhcácthaotác: -Khởi độngkĩthuật -Khởi độnghệthốngsinhhọc Vậnhànhhệthốngxửlýhiếukhí a)Khởi độngkĩthuật: Kiểmtrahệthốngcungcấpđiệnchotoànbộ hệthống Kiểmtrahóachấtcầncungcấpvàmựcnước trongcácbể Khởi độnghệthốngsinhhọc Cácthôngsốcầnxemxét: COD, BOD, N, P… -Thể tíchsinhkhối: thể tíchbùnlắngsau30 phút -Chỉ số thể tíchsinhkhối: SVI(mg/l) = thể tíchsinh khốilắng/ hàmlượngsinhkhối -Tảitrọnghữucơ Tảisinhkhối: F/M = (COD(kg/m 3 ) x Q(m 3 /ngày))/ V bể(m 3 )x MLSS (kg/m 3 ) Tảitrọngnướcbềmặt: làlượngnướcchảyvàobể lắngtrongmộtgiờ trênmộtmétvuôngbểlắng. Thờigianlưutrungbìnhcủasinhkhối: tuổicủa sinhkhối MCRT(ngày)= MLSS(kg/ 3 ) x thể tíchtoànbộ(m 3 )/ sinh khốilấyrahằngngày. Trongquátrìnhvậnhành ØLưulượng: quyết địnhkhả năngchịutảicủa hệthống, tảilượngbềmặtcủahệthống. ØF/M: thíchhợp0,2 –0,6. hạnchế tìnhtrạng pH giảm, bùnnổi, lắngkém. -NếuF/M thấp: làdo vi khuẩncócấutrúc đặc biệt–nấm -NếuF/M cao: DO thấp, quátải, bùn đen, lắng kém Ø pH caodo quátrìnhchuyểnhóaN thànhN- NH 3 . ØpH thấp: do quátrìnhnitrathóa, hàmlượng HCO 3 - thấp. ØCáchkhắcphụcsựdao độngcủapH làcung cấp đầy đủ dinhdưỡng, hàmlượnghữucơ, hạn chế quátrìnhphânhủynộibào. Cầntăngcường độ kiềm. Ø pH thíchhơp6,5 –8,5. KiểmtrathườngxuyênBOD vàCOD tránhhiện tượngthiếutảivàquátải. BOD/COD > 0,5 thích hợpchophânhủysinhhọc. Chấtdinhdưỡng: N:P đảmbảotỉlệBOD:N:P = 100:5:1, nếuthiếuphảibổsung Cácchất độctính: kimloạinặng, dầumỡ, hàm lượngCl, sunfat…. Kiểmsoátquátrìnhxửlý. Tảitrọnghữucơ: -Tảitrọngcao: DO thấp, bùnsángnâu, lắngkémtạo bọt -Tảitrọnghữucơthấp: DO cao, bùnlắngnhanh, nén tốt, bùnxốp, nâu. Xuấthiệnlớpmỡvàvángnổitrên bề mặt. -Tảitrọngbềmặt: caosẽảnhhưởng đếnquátrình lắng. Sinhkhốitrôirangoài. -Tảitrọngbềmặtthíchhợp: 0,3 –1 m 3 /m 2 /h TỔNG QUAN SỰ CỐ TRONG XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ a) Bể bùnhoạttính. Ø Trongbểbùnhoạttính, quátrìnhphânhủy xảyrakhinướcthảitiếpxúcvớibùntrong điều kiệnsụckhíliêntục. Ø Việcsụckhínhằm đảmbảocungcấpđủ lượngoxy mộtcáchliêntục(DO>= 2 mg/l) và duytrìbùnhoạttính ở trạngtháilơlửng. ØNổilênbềmặt: khử nitratsinhraN 2 ,thiếu dinhdưỡng, xuấthiệnvi khuẩnfilamentous, hoặcdưdinhdưỡngbùnchếtnổitrênbềmặt. Bùnlắngkém: ØSinhkhốipháttriểntảnmạn: do tảilượnghữu cơcaohoặcquáthấp, dư oxi, nhiễm độc ØSinhkhối đôngkết: thiếuoxi, thiếudinh hưỡng, chấthữucơdễphânhủysinhhọc. [...]... ngừng bơm lập tức và tìm ra nguyên nhân để khắc phục sự cố Sục khí: - Oxi rất quan trọng trong quá trình sinh khối hoạt tính, nếu thiếu oxi, sinh khối sẽ trở nên có màu, có mùi khó chịu và chất lượng nước sau xử lý bị suy giảm, khi đó cần giảm lượng nước thải đầu vào Các sự cố về dinh dưỡng: Các chất dinh dưỡng trong nước thải: bao gồm N và P Trong đó hàm lượng N trong nước thải đầu vào được coi là... quanh bể lọc -Làm khô lớp đệm trong vài giờ -Làm ngập nước bể lọc trong 24h Mất nhiệt Nguyên nhân: -Tái tuần hoàn làm gia tăng hoặc giảm nhiệt độ các giọt nước -Gió thịnh hành gây nên sự mất nhiệt Khắc phục: -Giảm lượng nước tuần hoàn tới mức có thể hạn chế ảnh hưởng của sự lạnh -Vận hành 2 bể lọc song song để giảm sự mất nhiệt -Phủ lớp đệm để giảm sự mất nhiệt CÁC SỰ CỐ XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ b) Bể bùn... tạo bọt và váng P Hiện tượng bùn trương Bung Bùn Có Sợi Hiện Tượng Bọt Và Váng Hiện Tượng Bọt Và Váng SỰ CỐ TRONG BÙN HOẠT TÍNH Sự cố Nguyên nhân Hậu quả Bung bùn Những vi sinh vật bành Chỉ số thể tích SVI cao, trướng khỏi bông bùn nước thải ra trong và cản trở việc nén và lắng của bùn Nhày: bung bùn có nhớt (cũng có thể gọi là việc bung bù không sơi) Vi sinh vật hiện diện với Giảm tính lắng và tốc... có cấu hình thấp và nước thải ra đục tạo thành lắng nhanh Những khối tụ nhỏ hơn lắng chậm SỰ CỐ TRONG BÙN HOẠT TÍNH Nước ra đục, không có vùng lắng trong bùn Sự phát triển phân tán Vi sinh vật không tạo thành bông nhưng khuếch tán, tạo thành những cụm nhỏ hay tế bào đơn lẻ Lên bùn Việc khử nitrat trong bể lắng đợt 2 Lớp váng của bùn hoạt tạo ra những bóng khí Nito, bám tính được tạo thành trên dính với... đợt 2 và nổi lên trên bề mặt bể lắng 2 Sự tạo thành bọt Những chất hoạt diện bề mặt không bị thoái hóa và sự hiện diện và váng của những loài Nocardia, đôi khi bởi sự hiện diện cả Microthrix parvicella Lượng lớn bùn nổi của chất rắn trong bùn hoạt tính tới bề mặt của đơn vị xử lý Bọt được tích lũy và có thể bị thối Chất rắn có thể chảy tràn vào bể lắng 2 Cách khắc phục v Hiện tượng bung bùn : — Xử lý... -Phủ lớp đệm để giảm sự mất nhiệt CÁC SỰ CỐ XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ b) Bể bùn hoạt tính Ø Yêu cầu chung khi vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí v Hàm lượng SS đầu vào không quá 150 mg/l v Hàm lượng dầu không quá 25 mg/l v pH = 6,5 – 8,5 (tối ưu: 6,5 – 7,5) v Nhiệt độ 60C – 370C CÁC SỰ CỐ XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ b) Bể bùn hoạt tính Ø Quá trình oxy hóa các chất hữu cơ xảy theo ba giai đoạn vGiai... bể bùn hoạt tính Thiothrix CÁC SỰ CỐ XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ a) Hồ: -Hình thành các ao hoặc vũng nước nhỏ trên bề mặt của lớp đệm -Giảm khả năng loại bỏ BOD và TSS -Xuất hiện mùi khó chịu do điều kiện kị khí trong lớp đệm -Lớp đệm có lưu lượng khí nghèo Nguyên nhân: -Tải trọng thủy lực không đủ đảm bảo lớp đệm sạch bằng phẳng -Dòng thải tuần hoàn không đủ để cung cấp cho sự pha loãng -Lớp đệm không đồng... với sự phân bố -Kiểm tra thiết bị loại bỏ bùn -Kiểm tra chiều sâu của lớp bùn và nồng độ các chất trong bùn, điều chỉnh tốc độ loại bỏ bùn a) Lọc nhỏ giọt: Nguyên nhân: CÁC SỰ CỐ XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ -Tuần hoàn không hiệu quả -Điều kiện khô và ẩm gián đoạn Thời tiết ấm Khắc phục: -Tăng tốc độ tuần hoàn để duy trì tải trọng thủy lực tối thiểu 0,07m3/m2/.ngày -Làm sạch các bề mặt thành bể lọc và loại...Oxi hòa tan Phụ thuộc vào tải lượng hữu cơ và hàm lượng sinh khối DO thích hợp: 1- 2 mgO2l Thiếu oxy sẽ làm giảm hiệu quả xử lý, xuấ hiện vi khuẩn hình que, nấm, giảm khả năng lắng và ức chế quá trinh nitrat hóa BOD sau xử lý quá cao do: quá tải, thiếu oxi, pH thay đổi, khuấy trộn kém Ø N sau xử lý còn quá cao: công nghệ chưa ổn định, có sự hiện diện các hợp chất N khó phân hủy,... đầu vào được coi là đủ nếu tổng N trong nước đã xử lý là 1-2mg/l Nếu cao hơn là hàm lượng N trong nước thải đã dư thừa Các vấn đề về sinh khối -Sinh khối nổi trên mặt nước: kiểm tra lượng hữu cơ, các chất ức chế -Sinh khối phát triển tản mạn: thay đổi tải lượng hữu cơ, DO Kiểm tra các chất độc để áp dụng biện pháp tiền xử lý hoặc giảm tải hữu cơ -Sinh khối tạo thành hỗn hợp đặc: tăng tải trọng, oxy, . 12 CÁC SỰ CỐ TRONG QUÁTRÌNH XỬ LÝ NƯỚCTHẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC Trướckhitiếnhànhvậnhànhtoànb hệ thống, cầntiếnhànhcácthaotác: -Khởi độngkĩthuật -Khởi độnghệthốngsinhhọc Vậnhànhhệthốngxửlýhiếukhí a)Khởi. đầuvào Cácsựcốvềdinhdưỡng: Cácchấtdinhdưỡngtrongnướcthải: baogồmN vàP. Trong đóhàmlượngN trongnướcthải đầu vào đượccoilà đủ nếutổngN trongnước đãxửlý là1-2mg/l. NếucaohơnlàhàmlượngN trong nướcthải đãdưthừa Cácvấnđề. khắc phụcs cố. Sụckhí: -Oxirấtquantrọngtrongquátrìnhsinhkhốihoạt tính, nếuthiếuoxi, sinhkhốisẽtrở nêncómàu, có mùikhóchịuvàchấtlượngnướcsauxửlýbịsuy giảm, khi đócầngiảmlượngnướcthải đầuvào Cácsựcốvềdinhdưỡng: Cácchấtdinhdưỡngtrongnướcthải:
- Xem thêm -

Xem thêm: sự cố và vận hành hệ thống xử lí nước thải (60 trang rất hay), sự cố và vận hành hệ thống xử lí nước thải (60 trang rất hay),