0

quản lý chất thải rắn cho quận 6

50 162 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 19:50

Đồ án môn học : Quảnn lý chất thải rắn GVHD: Vũ Hải Yến ồ Nguyễn Anh Thư Mục lục Chương I:TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN 3 I. ðịnh nghĩa chất thải rắn: 3 II. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn ñô thị 3 III. Ô nhiễm môi trường do chất thải rắn 13 CHƯƠNG II : GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI TP.HỒ CHÍ MINH19 I. Hiện trạng chất thải rắn TPHCM 19 II. Khái quát hiện trạng thu gom vả vận chuyển CTR sinh hoạt 20 III. Hiện trạng thu gom – vận chuyển CTR 22 IV. ðánh giá hệ thống quản lý thu gom và vận chuyển CTR 23 1. Công tác qun lý 23 3. Tình hình phân loi rác 24 4. Tái ch 24 5. X lý rác 24 Chương III: TỔNG QUAN VỀ QUẬN 6 25 I. Vị trí: 25 II. Tình hình phát triển kinh tế: 25 III. ðặc ñiểm xã hội 26 Chương IV: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU GOM RÁC QUẬN 6 27 I. Tính khối lượng riêng của rác quận 6 27 II. Thiết kế hệ thống thu gom rác tại nguồn, phân loại rác hữu cơ và rác vô cơ 28 III. Tính nhà máy xử lý chất thải hữu cơ bằng phương pháp ủ compost 44 Đồ án môn học : Quảnn lý chất thải rắn GVHD: Vũ Hải Yến ồ Nguyễn Anh Thư Danh mục các từ viết tắt 1. CTR : Chất thải rắn 2. TTC: Trạm trung chuyển 3. BCL: Bãi chôn l ấp Đồ án môn học : Quảnn lý chất thải rắn GVHD: Vũ Hải Yến ồ Nguyễn Anh Thư Chương I:TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN I. ðịnh nghĩa chất thải rắn: Theo quan niệm chung chất thải rắn là toàn bộ các loại vật chất ñược con người loại bỏ trong các hoạt ñộng kinh tế - xã hội của mình (bao gồm các hoạt ñộng sản xuất, các hoạt ñộng sống và duy trì sự tồn tại của cộng ñồng). Trong ñó quan trọng nhất là các loại chất thải sinh ra từ các hoạt ñộng sản xuất và hoạt ñộng sống II. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn ñô thị Từ các khu dân cư .Phát sinh từ các hộ gia ñình thành phần này bao gồm ( thực phẩm, giấy, Carton, plastic, gỗ, thuỷ tinh, các kim loại khác ngoài ra còn có một số các chất thải ñộc hại như sơn, dầu, nhớ… Rác ñường phố. Lượng rác này phát sinh từ hoạt ñộng vệ sinh hè phô, khu vui chơi giải trí và làm ñẹp cảnh quan. Lượng rác này chủ yếu do người ñi ñường và các hộ dân sống hai bên ñường xả thải. Thành phần của chúng có thể gồm các loại như: cành cây, lá cây, giấy vụn, bao nilon, xác ñộng vật chết. Từ các trung tâm thương mại. Phát sinh từ các hoạt ñộng buôn bán của các chợ, cửa hàng bách hoá, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, văn phòng Các loại chất thải phát sinh từ khu thương mại bao gồm giấy, carton, nhựa, thực phẩm, thuỷ tinh… Từ các công sở, trường học, công trình công cộng. Lượng rác này cũng có thành phần giống như thành phần rác từ các trung tâm thương mại nhưng chiếm số lượng ít hơn. Từ các hoạt ñộng xây dựng ñô thị. Lượng rác này chủ yếu là xà bần từ các công trình xây dựng và làm ñường giao thông. Bao gồm các loại chất thải như gỗ, thép, bê tông, gạch, ngói, thạch cao. Rác bệnh viện. Bao gồm rác sinh hoạt và rác y tế phát sinh từ các hoạt ñộng khám, chữa bệnh trong các bệnh viện, các trạm y tế, các cơ sở tư nhân… Rác y tế có thành phần phức tạp bao gồm các loại bệnh phẩm, kim tiêm, chai lọ chứa thuốc, các lọ thuốc quá hạn sử dụng có khả năng lây nhiễm và nguy cơ truyền bệnh rất cao nên cần ñược phân loại và thu gom hợp lý. Đồ án môn học : Quảnn lý chất thải rắn GVHD: Vũ Hải Yến ồ Nguyễn Anh Thư Từ các hoạt ñộng công nghiệp. Lượng rác này ñược phát sinh từ các hoạt ñộng sản xuất của các xí nghiệp, nhà máy sản xuất công nghiệp như các nhà máy sản xuất vật liệu xậy dưng, hàng dệt may, nhà máy hoá chất, nhà máy lọc dầu, nhà máy chế biến thực phẩm. Thành phần của chúng chứa thành phần ñộc hại rất lớn. 1. Phân loại chất thải rắn ñô thị Chất thải rắn ñô thị ñược phân loại như sau: a. Chất thải sinh hoạt Chất thải rắn sinh hoạt là những chất thải rắn ñược thải ra do quá trình sinh hoạt hàng ngày của con người tại nhà ở, chung cư, cơ quan, trường học, các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, khu thương mại và những nơi công cộng khác. Chất thải rắn sinh hoạt không bao gồm những chất thải nguy hại, bùn cặn, chất thải y tế, chất thải rắn xây dựng và những chất thải từ các hoạt ñộng nông nghiệp. b. Chất thải rắn công nghiệp Chất thải rắn công nghiệp là loại chất thải bị loại bỏ khỏi quá trình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Lượng chất thải này chưa phải là phần loại bỏ cuối cùng của vòng ñời sản phẩm mà nó có thể sử dụng làm ñầu vào cho một số nghành công nghiệp khác. c. Chất thải xây dựng Chất thải xây dựng gồm các phế thải như ñất ñá, gạch ngói, bê tông, cát, sỏi…do các hoạt ñộng xây dựng hay ñập phá các công trình xây dựng, chất thải xây dựng gồm: d. Chất thải nông nghiệp Chất thải nông nghiệp là những chất thải ra từ các hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, thu hoạch các loại cây trồng, các sản phẩm thải ra từ chế biến sữa, lò giết mổ… 2. Thành phần chất thải rắn ñô thị Bảng 1 : Thành phần chất thải rắn ñô thị theo nguồn phát sinh Nguồn phát sinh % Trọng lượng Đồ án môn học : Quảnn lý chất thải rắn GVHD: Vũ Hải Yến ồ Nguyễn Anh Thư Dao ñộng Trung bình Dân cư & khu thương mại 60 -70 62,0 Chất thải ñặc biệt (dầu mỡ, bình ñiện) 3 – 12 5,0 Chất thải nguy hại 0,1 – 1,0 0,1 Cơ quan, công sở 3 – 5 3,4 Công trình xây dựng 8 – 20 14 ðường phố 2 - 5 3,8 Khu vực công cộng 2 – 5 3.0 Thuỷ sản 1.5 – 3 0,7 Bùn từ nhà máy 3 - 8 6 100 (Nguồn George Tchobnaglous, etal, Mcgraw – hill Inc, 1993 Bảng 2 : Thành phần của rác thải rắn ñô thị theo tính chât vật lý S TT Thành Phần Tỷ Lệ (%) Khoảng dao ñộng Trung bình Chất hữu cơ 1 Thực phẩm thừa 68,2 – 90 79,1 2 Giấy 1,0 – 19,7 5,18 3 Giấy Carton 0-4,6 0,18 Đồ án môn học : Quảnn lý chất thải rắn GVHD: Vũ Hải Yến ồ Nguyễn Anh Thư Nguồn :Trung tâm Centema, 2002) Bảng 3 : Sự thay ñổi thành phần chất thải rắn sinh hoạt theo mùa Chất thải % Khối lượng % Thay ñổi Mùa mưa Mùa khô Giả m Tă ng Thực phẩm 11,1 13,5 21, 0 4 Nhựa 0 – 10,8 2,05 5 Nilon 0 – 36,6 6,84 6 Vải vụn 0 – 14,2 0,98 7 Cao su mềm 0 – 0 0 8 Cao su cứng 0 – 2,8 0,13 9 Gỗ 0 – 7,2 0,66 Chất vô cơ 1 Thuỷ tinh 0 – 25,0 1,94 2 Lon ñồ hộp 0 – 10,2 1,05 3 Sắt 0 – 0 0 4 Kim loại màu 0 – 3,3 0,36 5 Sành sứ 0 – 10,5 0,74 6 Bông băng 0 0 7 Xà bần 0 – 9,3 0,67 8 Xốp 0 – 1,3 0,12 100 Đồ án môn học : Quảnn lý chất thải rắn GVHD: Vũ Hải Yến ồ Nguyễn Anh Thư Giấy 45,2 40,6 11,5 Nhựa dẻo 9,1 8,2 9,9 Chất hữu cơ khác 4,0 4,6 15, 3 Chất thải vườn 18,7 4,0 28, 3 Thuỷ tinh 3,5 2,5 28,6 Kim loại 4,1 3,1 24,4 Chất trơ và chất thải khác 4,3 4,1 4,7 Tổng 100 100 (Nguồn: George Tchobanaglous và cộng sự) 3. Tính chất của chất thải rắn  Tính chất vật lý, hoá học, sinh học của chất thải rắn a. Tính chất vật lý  Khối lượng riêng: Khối lượng riêng của chất thải rắn ñược ñịnh nghĩ là khối lượng chất thải rắn trên một ñơn vị thể tích (kg/m 3 ). Khối lượng riêng của chất thải rắn rất khác nhau nó tuỳ thuộc vào phương pháp lưu trữ, vị trí ñịa lý, các thời ñiểm trong năm, các quá trình ñầm nén. Thông thường khối lượng riêng của chất thải rắn ở các xe ép rác dao ñộng từ 200- 500kg/m 3 . Khối lượng riêng của chất thải rắn ñóng vai trò quan trọng trong việc lựa trọn thiết bị thu gom và phương pháp xử lý.  ðộ ẩm.: ðộ ẩm chất thải rắn là tỷ số giữa lượng nước có trong một lượng chất thải và khối lượng chất thải ñó. Ví dụ ñộ ẩm của thực phẩm thừa: 70%, Giấy: 60%, Gỗ: 20%, Nhựa: 2%.  Kích thước và sự phân bố: Kích thứơc và sự phân bố các thành phần có trong CTR ñóng vai trò quan trọng ñối với quá trình thu gom phế liệu, nhất là khi sử dụng phương pháp cơ học như sàn quay và các thiết bị phân loại từ tính.  Khả năng giữ nước thực tế: Khả năng giữ nước thực tế của CTR là toàn bộ khối lượng nước có thể giữ lại trong mẫu chất thải dưới tác dụng của trọng lực. Khả năng giữ nước của CTR là một chỉ tiêu quan trọng trong việc tính toán, xác ñịnh lượng nước rò rỉ trong các bãi rác. Khả năng giữ nước thực tế thay ñổi phụ thuộc vào lực nén và Đồ án môn học : Quảnn lý chất thải rắn GVHD: Vũ Hải Yến ồ Nguyễn Anh Thư trạng thái phân huỷ của CTR (không nén) từ các khu dân cư và thương mại dao ñộng trong khoảng 50- 60%. b. Tính chất hoá học của chất thải rắn Các thông tin về thành phần hoá học của vật chất cấu tạo nên CTR ñóng vai trò rất quan trọng trong việc ñánh giá, lựa chọn phương pháp xử lý và tái sinh chất thải. Nếu CTR làm nhiên liệu cho quá trình ñốt thì 4 tiêu chí phân tích hoá học quan trọng nhất là:  Phân tích gần ñúng sơ bộ: Phân tích gần ñúng sơ bộ ñối với các thành phần có thể cháy ñược trong CTR bao gồm các thí nghiệm sau: - ðộ ẩm hay thành phần nước mất ñi khi ñem sấy khô ở 105 0 C trong một giờ. - Chất dễ bay hơi (theo khối lượng bị mất ñi khi ñem mẫu CTR ñã sấy ở 105 0 C trong một giờ nung ở nhiệt ñộ 905 0 C trong lò kín). - Carbon cố ñịnh là lượng cacbon còn lại sau khi ñã loại các chất vô cơ khác không phải là cacbon trong tro khi nung ở 950 0 C, hàm lượng này thường chiếm khoảng 5 -12 % (trung bình là 7%) . Các chất vô cơ khác trong tro gồm thuỷ tinh, kim loại…ðối với các chất thải ñô thị, các chất vô cơ chiếm khoảng 15 – 30%. - Tro là thành phần còn lại sau khi ñốt trong lò nung hở. Phần bay hơi là phần chất hữu cơ trong CTR. Thông thường, chất hữu cơ dao ñộng trong khoảng 40 – 60 %.  ðiểm nóng chảy của tro. ðểm nóng chảy của tro ñược ñịnh nghĩa là nhiệt ñộ mà ở ñó tro tạo thành từ quá trình chất thải bị ñốt cháy kết dính tạo thành dạng xỉ. Nhiệt ñộ do nóng chảy ñặc trưng ñối với xỉ từ quá trình ñốt CTR ñô thị thường dao ñộng trong khoảng 1100 – 1200 0 C.  Phân tích thành phần nguyên tố tạo thành chất thải rắn: Phân tích thành phần nguyên tố tạo thành chất thải rắn chủ yếu xác ñịnh phần trăm (%) của các nguyên tố C, H, O, N, S và tro. Trong suốt quá trình ñốt CTR sẽ sinh ra các hợp chất Clor hoá nên phân tích cuối cùng cần quan tâm tới xác ñịnh các halogen. Kết quả phân tích cuối cùng ñược sử dụng ñể mô tả các thành phần hoá học của chất hữu cơ trong CTR. Kết quả phân tích còn ñóng vai trò rất quan trọng trong việc xác ñịnh tỉ số C/N nhằm ñánh giá chất thải rắn có thích hợp cho quá trình chuyển hoá sinh học hay không.  Nhiệt trị của chất thải rắn: Nhiệt trị là giá trị nhiệt ñược tạo thành khi ñốt CTR có thể ñược xác ñịnh bằng một trong các phương pháp như: - Sử dụng nồi hơi hay lò chưng cất quy mô lớn. - Sử dụng bình ño nhiệt trị (bơm nhiệt lượng) trong phòng thí nghiệm. Đồ án môn học : Quảnn lý chất thải rắn GVHD: Vũ Hải Yến ồ Nguyễn Anh Thư - Tính toán theo thành phần các nguyên tố hoá học. c. Tính chât sinh học của chất thải rắn  Sự hình thành mùi. Mùi hôi có thể phát sinh khi CTR ñược lưu trữ trong khoảng một thời gian dài ở vị trí thu gom, trạm trung chuyển, bãi chôn lấp, ở những vùng khí hậu nóng ẩm thì tốc ñộ phát sinh mùi thường cao hơn. Sự hình thành mùi hôi là kết quả phân huỷ yếm khí các thành phần hữu cơ có trong rác ñô thị.  Sự phát triển của ruồi: Vào mùa hè ở những vùng có khí hậu nóng ẩm thì sự sinh trưởng và phát triển của ruồi là vấn ñề quan trọng cần ñược quan tâm tại nơi lưu trữ CTR. Sự phát triển từ trứng thành ruồi khoảng 9-11 ngày tính từ ngày ñẻ trứng, ñời sống của ruồi nhặng từ khi còn trong trứng cho ñến khi trưởng thành ñược mô tả như sau: - Trứng phát triển 8 – 12h - Giai ñoạn ñầu của ấu trùng 20h - Giai ñoạn hai của ấu trùng 24h - Giai ñoạn thứ 3 của ấu trùng 3 ngày - Giai ñoạn thành nhộng 4 -5 ngày Giai ñoạn phát triển của ấu trùng trong các thùng chứa rác ñóng vai trò rất quan trọng và chiếm khoảng 5 ngày trong ñời sống của ruồi. Vậy nên thu gom CTR trong thời gian này ñể các thùng lưu trữ rỗng nhằm hạn chế sự di chuyển của các loại ấu trùng.  Sự biến ñổi tính chất lý học, hoá học và sinh học của chất thải rắn Các tính chất của CTR có thể ñược biến ñổi bằng các phương pháp lý, hoá, sinh học. Khi thực hiện quá trình biến ñổi thì mục ñích quan trọng nhất là mang lại hiệu quả bởi vì sự biến ñổi các ñặc tính của CTR có ảnh hưởng rất lớn ñến kế hoạch phát triển và quản lý CTR. a. Biến ñổi vật lý  Phân loại CTR: Qúa trình này nhằm tách riêng thành phần chất thải rắn nhằm chuyển chất thải từ dạng hỗn hợp thành dạng tương ñối ñồng nhất ñể thu hồi các thành phần có thể tái sinh, tái chế. Ngoài ra có thể tách những thành phần chất thải nguy hại và những thành phần có khả năng tái thu hồi năng lượng.  Giảm thể tích bằng cơ học: Phương pháp nén, ép thường ñược sử dụng ñể giảm thể tích chất thải, thường sử dụng những xe thu gom có lắp ghép bộ phận ép nhằm làm tăng khối lượng rác thu gom trong một chuyến. Những loại như giấy, carton, nhựa, lon nhôm, lon thiếc khi thu gom thường ñược ñóng kiện ñể giảm thể tích chứa, chi phí xử lý và vận chuyển. ðồng thời phương pháp này còn làm tăng thời hạn của các bãi chôn lấp chất thải. Giảm kích thước bằng cơ học nhằm làm giảm chất thải có kích thước ñồng nhất và nhỏ hơn kích thước ban ñầu. Đồ án môn học : Quảnn lý chất thải rắn GVHD: Vũ Hải Yến ồ Nguyễn Anh Thư b. Biến ñổi hoá học Biến ñổi hoá học nhằm làm thay ñổi thành phần các pha (ví dụ từ rắn sang lỏng, hoặc rắn sang khí). Mục ñích là làm giảm thể tích và thu hồi các sản phẩm biến ñổi bao gồm các phương pháp sau:  ðốt: ðốt là phản ứng hóa học giữa oxy và các thành phần hữu cơ trong chất thải sinh ra các hợp chất thải bị oxy hoá cùng với sự phát sáng và toả nhiệt. Lượng không khí cấp dư ñảm bảo quá trình ñốt xảy ra hoàn toàn, sản phẩm cuối của quá trình ñốt cháy bao gồm không khí nóng chứa CO 2 , H 2 O, không khí dư và phần không cháy còn lại. Trong thực tế ngoài những thành phần này còn có một lượng nhỏ các khí NH 3 , SO 2 , NO X , và các khí vi lượng tuỳ thuộc vào bản chất của chất thải.  Nhiệt phân: Hầu hết các chất hữu cơ ñều không bền với quá trình nung nóng, chúng có thể bị phân huỷ qua các phản ứng bởi nhiệt ñộ và ngưng tụ trong ñiều kiện không có oxy tạo thành những sản phẩm dạng rắn, lỏng, khí.  Khí hoá: Quá trình này bao gồm quá trình ñốt cháy một phần nhiên liệu Cacbon ñể thu nguyên liệu cháy và khí CO, H2 và một số nguyên tố hydrocacbon trong ñó CH4. c. Chuyển hoá sinh học Biến ñổi sinh học các thành phần hữu cơ trong chất thải với mục ñích là làm giảm thể tích và trọng lượng của chất thải, sản xuất phân compost, các chất mùn làm cho ổn ñịnh ñất, khí mêtan. Các loại vi khuẩn, nấm, men ñóng vai trò rất quan trọng trong việc biến ñổi các chất hữu cơ. Quá trình biến ñổi này xảy ra trong ñiều kiện yếm khí và hiếu khí tuỳ thuộc vào sự hiện diện của oxy tồn tại hai phương pháp là phân huỷ hiếu khí và phân huỷ kị khí.  Qúa trình phân huỷ kị khí: Là quá trình chuyển hoá các chất hữu cơ trong chất thải rắn ñô thị trong ñiều kiện kị khí xảy ra theo 3 bước: - Quá trình phân huỷ các hợp chất có phân tử lượng lớn thành những hợp chất thích hợp là nguồn năng lượng. - Quá trình chuyển hoá các hợp chất sinh ra từ bước 1 thành các hợp chất có năng lượng thấp hơn. - Chuyển ñổi các hợp chất trung gian thành các sản phẩm riêng lẻ, chủ yếu là CH 4 và CO 2. Ưu ñiểm : - Chi phí ñầu tư. [...]... 0, 16 0,17 63 19 5322 565 4 3980,97 3352, 86 3 562 ,02 1 264 1 064 1131 21 18 19 57 0,2 0,08 66 52 266 1 4190, 76 167 6,43 1330 532 22 9 31 0,21 0,03 69 85 998 4400,55 62 8,74 1397 200 23 3 26 0,23 0,12 765 0 3991 4819,5 2514,33 1531 798 25 13 38 0,19 0,22 0,22 63 19 7317 7317 3980,97 460 9,71 460 9,71 1 264 1 463 1 463 21 24 24 69 0,17 0, 46 0,04 0,05 565 4 15299 1331 166 3 3 562 ,02 963 8,37 838,53 1047 ,69 1131 3 060 266 333... 169 62 365 8 4399,92 5447 ,61 2724,12 167 6,43 1 068 6, 06 2304,54 1397 1730 865 532 3392 732 23 28 14 9 56 12 142 0,17 0,5 0,27 565 4 166 30 8980 3 562 ,02 104 76, 9 565 7,4 1131 33 26 17 96 19 55 30 103 0, 16 0,19 0,05 0,41 0,12 5321 63 19 166 3 1 363 6 3991 10,1 335917 3352,23 3980,97 1047 ,69 8590 ,68 2514,33 21 162 7,71 1 064 1 264 333 27 26 798 67 184 18 21 5 45 13 102 11 06 Vùng ñư c bôi ñ m là vùng có xe thu gom 66 0l ñ y... qu n 6: 268 733 ,6 kg/.ngày = 268 ,7 t n/ngày I Tính kh i lư ng riêng c a rác qu n 6 Tính ch t v t lý c a các lo i rác ñ m (%) kh i lư ng riêng(D) Th tích V (kg/m3) kh i lư ng khô 79,17 2127 56, 3911 70 290 733 ,64 63 8 26, 9 5,18 0,18 13920,40048 483,72048 6 5 89 50 1 56, 41 9 ,67 13085,2 459,5 8,89 23890,41704 2 65 367 ,54 23412 ,6 0,98 0 ,66 0,13 1,94 263 3,58928 1773 ,64 1 76 349,35 368 5213,43184 10 20 2 2 65 237... 0 ,69 4989 69 85 22949 3143,07 4400,55 14457,87 GVHD: Vũ H i Y n 998 1397 4590 16 23 76 115 0,39 0, 26 0,23 0,18 0,15 0,09 0,14 0,15 0,11 0,11 12971 864 7 765 0 5987 4989 2993 465 6 4989 365 8 365 8 8171,73 5447 ,61 4819,5 3771,81 3143,07 1885,59 2933,28 3143,07 2304,54 2304,54 2594 1729 1530 1197 998 599 931 998 732 732 43 28 25 20 16 10 15 16 12 12 198 0,21 0, 26 0,13 0,08 0,51 0,11 69 84 864 7 4324 266 1 169 62... c : Qu nn lý ch t th i r n GVHD: Vũ H i Y n => s thùng c n ñ thu gom rác vô cơ là 223 thùng 66 0l B ng 1 s thùng c n ñ thu gom rác h u cơ chia theo vùng thu gom Phư ng 5 11 12 Phư ng 6 13 14 15 Phư ng 7 16 17 18 19 Phư ng 8 20 21 Phư ng 9 22 23 24 Phư ng 10 lư ng rác trong vùng (kg) s h s thùng c n (thùng) 0, 06 0,07 0,12 0,07 19 96 2328 3991 2328 1257,48 1 466 ,64 2514,33 1 466 ,64 399 466 798 466 7 8 13... 1 96 40,52 7,48 2 ,69 26, 60 2370,2 1418,9 342,4 5109,2 1,05 2821,7028 3 89 31,70 2737,1 0, 36 967 ,440 96 3 320 3,02 938,4 1, 46 3923,510 56 8 130 30,18 360 9 ,6 Nguy n Anh Thư egaP Th c ph m Gi y Carton Nilon và nh a V i G Cao su Th y tinh Lon ñ h p Các kim lo i màu Thành ph n khác kh i lư ng m (kg) 72 Lo i rác T l thành ph n rác% H :nêiv hniS Đ án môn h c : Qu nn lý ch t th i r n t ng c ng II ∑ ݉ ൌ 268 733 ,6. .. 79 0, 26 0,21 864 7 69 84 5447 ,61 4399,92 1729 1397 28 23 51 0,22 0,2 0,12 7317 66 52 3991 460 9,71 4190, 76 2514,33 1 463 1330 798 24 22 13 59 Nguy n Anh Thư egaP Phư ng 1 1 2 3 4 Phư ng 2 5 6 7 Phư ng 3 8 9 phư ng 4 10 S dân (ngư i) 13 VÙNG Di n tích (Km) H :nêiv hniS Đ án môn h c : Qu nn lý ch t th i r n 25 26 27 Phư ng 11 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Phư ng 12 38 39 40 41 42 43 Phư ng 13 44 45 46 Phư... nghi p 62 egaP Nguy n Anh Thư H :nêiv hniS Đ án môn h c : Qu nn lý ch t th i r n GVHD: Vũ H i Y n Chương IV: TÍNH TOÁN THI T K H TH NG THU GOM RÁC QU N 6 - Dân s c a qu n 6 là 335917 ngư i (th ng kê năm 2009) Di n tích:10,1 km2 M t ñ dân s : 33259 ngư i/km2 Lư ng rác c a qu n 6 =335917 ngư i x 0,8kg/ngư i.ngày = 268 733 ,6 kg/.ngày qu n 6: - S h â ư ହ ௛/ ௜ ௚ ௡ ହ ௚௡ ଻ଵଽହଷଷ ௡ ௗ = ௜ ௦ S h = ư ൌ 67 184 ݄... ng rác phát sinh x s ngư i trong h = 0 ,63 ௜ á à ୫ ư ୪ S h thu gom ñư c c a m t chuy n = = 3,15 kg/h T ng kh i lư ng rác ch a ñư c trong thùng 66 0l = 0 ,66 m3: S c ch a c a thùng x Kh i lư ng riêng c a rác =0 ,66 m3 x 290 kg/m3 =191,4kg ư ñư ù ୦/୥୩ ହଵ ଷ ௡ ௬ ௨௛௖/ ௚௞ ସ ଵଽଵ ୷ ୥୬ ୥୬୭୰୲ ୦ ୧ ୟ ୡ ୦୬୧ୱ ୲ ୦୮ ୡ ୰ ୥୬ ୪ ୧ ୦୏ ଴଺଺ ୥୬ ୦୲ ୥୬୭୰୲ ୡ ୟ ୦ୡ ୡ ୰ ୥୬ ୪ ୧ ୦୩ ୥୬ ୘ ư á á à ୫ = 60 h / chuy n thùng , = á ୪ =>S h thu... c qu n lý ch t th i r n g m nhi u khâu liên quan ñ n nhau t ngu n phát sinh t i nơi th i b cu i cùng vì v y c n có s qu n lý ñ ng b t khâu thu gom v n chuy n t i chôn l p M t h th ng qu n lý t t s có các y u t tác ñ ng như : Trang thi t b , k thu t, cơ c u t ch c, năng l c cán b , kinh nghi m qu n lý, lu t pháp 1 Gi i pháp v m t chính sách a Công c pháp lý S d ng các văn b n pháp lý ñ qu n lý môi trư . : Quảnn lý chất thải rắn GVHD: Vũ Hải Yến ồ Nguyễn Anh Thư Chương I:TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN I. ðịnh nghĩa chất thải rắn: Theo quan niệm chung chất thải rắn là toàn bộ các loại vật chất. khác. Chất thải rắn sinh hoạt không bao gồm những chất thải nguy hại, bùn cặn, chất thải y tế, chất thải rắn xây dựng và những chất thải từ các hoạt ñộng nông nghiệp. b. Chất thải rắn công. môn học : Quảnn lý chất thải rắn GVHD: Vũ Hải Yến ồ Nguyễn Anh Thư Mục lục Chương I:TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN 3 I. ðịnh nghĩa chất thải rắn: 3 II. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn ñô thị
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý chất thải rắn cho quận 6, quản lý chất thải rắn cho quận 6,