0

tìm hiểu 1 card mở rộng .thiết kế vẽ sơ đồ mạch, phương pháp làm giả thuật cho 1 mạch gtmt.sưu tập l

27 524 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 18:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ KHOA ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG  TIỂU LUẬN MÔN ĐO LƯỜNG LỚP : NCDT2ALT HỌ & TÊN SINH VIÊN MSSV ĐỀ TÀI CÂU 1) Tìm hiểu 1 card mở rộng CÂU 2) Thiết kế vẽ sơ đồ mạch, phương pháp làm giả thuật cho 1 mạch GTMT CÂU 3) Sưu tập lệnh VB6 CÂU 1) Tìm hiểu 1 card mở rộng PCI 1711 PCI-1711 là card đo lường - điều khiển giao tiếp với máy tính thông qua rảnh cắm PCI, do công ty Advantech sản suất Thu thập và nâng cao tính năng điều khiển từ Advantech 12-bit, 100 kHz PCI-bus Multi-function Card 12-bit, 100 kHz PCI-bus chức năng Multi-Card Các PCI-1711 là một đa chức năng thu thập dữ liệu thẻ cho bus PCI Thẻ này cung cấp nhiều đo lường và kiểm tra. Model PCI-1711 cung cấp 16 12-bit duy nhất đã kết thúc các kênh của A đầu vào D /, 16 kênh đầu vào kỹ thuật số, 16 kênh đầu ra kỹ thuật số, hai kênh 12-bit đầu ra tương tự, và là một trong 16-bit hẹn giờ / truy cập với thời gian cơ sở của 10 MHz. Thẻ này cung cấp một FIFO on-board (đầu tiên trong đầu ra) bộ nhớ đệm có thể lưu trữ lên đến 1K A / mẫu D. Thẻ này cung cấp một truy cập có thể lập trình để tạo ra một kích hoạt người tập dượt cho A chuyển đổi D. Các chip truy cập là một 82C54 hoặc tương đương, bao gồm ba bộ đếm 16-bit trên một đồng hồ 10 MHz Một truy cập được sử dụng như một sự kiện truy cập cho đếm sự kiện đến từ các kênh đầu vào Hai đứa kia đang cascaded với nhau để thực hiện một bộ đếm thời gian 32-bit cho một kích hoạt người tập dượt. Các PCL-10.168-2 cáp được che chắn được thiết kế đặc biệt để sử dụng với thẻ này để giảm tiếng ồn ở các đường tín hiệu analog dây của nó là tất cả các cặp xoắn, và các đường dây kỹ thuật số tương tự và được che chắn một cách riêng biệt, cung cấp tối thiểu nói chuyện qua giữa các tín hiệu và bảo vệ tốt nhất chống lại EMI / vấn đề EMC. .Model ADAM -3.968 là một thiết bị đầu cuối nối dây mà sẽ mất mỗi pin của cáp 68-pin để một khối thiết bị đầu cuối để lắp đặt thuận tiện Tính năng § 16 đơn đầu vào analog đã kết thúc § 12-bit A / D chuyển đổi, với lên đến 100 kHz tỷ lệ lấy mẫu § lập trình được cho mỗi kênh đầu vào § tự động kênh / đạt được quét § On-board 1K mẫu đệm FIFO § Hai 12-bit đầu ra kênh analog (Chỉ cho PCI-1711) § 16 kỹ thuật số đầu vào và 16 đầu ra kỹ thuật số § lập trình người tập dượt / truy cập Introduction PCI-1711 and PCI-1711L are powerful, but low-cost multifunction cards for the PCI bus. PCI-1711 comes with 2 analog output channels, while the PCI- 1711L doesn’t. Thus, PCI-1711L represents a cost saver for those that do not need analog output. Specifications Analog Input  Channels 16 single-ended  Resolution 12 bits  Max. Sampling Rate 100 kS/s  FIFO Size 1,024 samples  Overvoltage Protection 30 Vp-p  Input Impedance 2 MW/5 pF  Sampling Modes Software, onboard programmable pacer, or external  Input Range (V, software programmable) Bipolar ± 10 ± 5 ± 2.5 ± 1.2 5 ± 0.62 5 Accuracy (% of FSR ±1LSB) 0. 1 0. 1 0. 2 0. 2 0. 4 Analog Output (PCI-1711 only)  Channels 2  Resolution 12 bits  Output Rate Static update  Output Range (V, software programmable) Internal Reference Unipolar 0 ~ +5, 0 ~ +10 External Reference 0 ~ +x V @ -x V (- 10 ≤ x ≤ 10)  Slew Rate 11 V/µs  Driving Capability 3 mA  Output Impedance 0.81 W  Operation Mode Software polling  Accuracy INLE: ±1 LSB DNLE: ±1 LSB Digital Inputs  Channels 16  Compatibility 5 V/TTL  Input Voltage Logic 0: 0.8 V max. Logic 1: 2.0 V min. Digital Outputs  Channels 16  Compatibility 5 V/TTL  Output Voltage Logic 0: 0.8 V Logic 1: 2.0 V  Output Capability Sink: 8.0 mA @ 0.8 V Source: -0.4 mA @ 2.0 V Pacer/Counter  Channels 1  Resolution 16 bits  Compatibility 5 V/TTL  Max. Input Frequency 10 MHz  Reference Clock Internal: 10 MHz General  Bus Type PCI V2.2  I/O Connector 1 x 68-pin SCSI female connector  Dimensions (L x H) 175 x 100 mm (6.9" x 3.9")  Power Consumption PCI-1711 Typical: +5 V @ 850 mA Max: +5 V @ 1.0 A PCI-1711L Typical: +5 V @ 700 mA Max: +5 V @ 1.0 A  Operating Temperature 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (refer to IEC 68-2-1, 2)  Storage Temperature -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)  Storage Humidity 5 ~ 95% RH non-condensing (refer to IEC 68-2-3) Ordering Information  PCI-1711 Entry-level 100 kS/s, 12-bit Multifunction Card  PCI-1711L Entry-level 100 kS/s, 12-bit Multi. Card w/o AO  PCLD-8710 DIN-rail Wiring Board w/ CJC  PCL-10168-1 68-pin SCSI Shielded Cable, 1 m  PCL-10168-2 68-pin SCSI Shielded Cable, 2 m  ADAM-3968 68-pin DIN-rail SCSI Wiring Board [...]... D 14 P 3 4 /T O 1 5 P 3 5 /T 1 29 30 PSEN A LE /P R O G 19 1 8 XTA L 1 9 XTA L 2 RST A T89S 52 P 1 0 /T 2 P 1 1 /T 2 -E X P 1 2 P 1 3 P 1 4 P 1 5 P 1 6 P 1 7 1 2 3 4 5 6 7 8 +5V LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5 AR 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d i e n tro th a n h 1 0 k D 0 [ 0 7 ] +5V C9 + 10 uF 3 C 11 U3 L M 78 05C /TO OUT IN 0 1 u F 1 D1 C 12 0 1 u F 2 SW 1 Y1 1 1 0 5 9 2 M H z 7 64 21 91 0 5 17 16 12 13 11 10 ... 3 D 02 Các D 6 21 5 IN 6 4 D 03 1K A 10 15 1K A 10 15 1K A1 015 1K A1 015 1k A1 015 D8 LED D C in p u t 2) Sơ đồ mạch in 3) L u đồ giải thuật: Begin Tín hiệu từ đầu đo nhiệt độ Tạo xung điều khiên ADC: Start, Ale ADC Giải mã và hiển thị End a L u đồ giải thuật chương trình giãi mã: Begi n Chuyển đổi BCD L u hàng đơn vị vào 24h Luu hàng chục vào 23h L u hàng trăm vào 22h End b L u đồ giải thuật chương trình... D4 le d 7 d o a n - A D 00 DD 00 12 DD 00 43 D 05 DD 00 67 4 P 2 0 /A 8 P 2 1 /A 9 P 2 2 /A 1 0 P 2 3 /A 1 1 P 2 4 /A 1 2 P 2 5 /A 1 3 P 2 6 /A 1 4 P 2 7 /A 1 5 D3 le d 7 d o a n - A J6 GND 3 A LE OE 21 22 23 24 25 26 27 28 AR1 ab c de fg p 13 A2 GND 1) U 1 2 A Sơ đồ nguyên l : U 12 B 0 1 u F U2 76 42 19 51 0 A0 A1 C1 16 D 04 D 05 D 06 D 07 DD 00 01 DD 00 23 DD 00 45 DD 00 67 R EF- 6 5 6 7 8 ac2 ac1 STAR... các tập tin đã được mở bằng l nh Open Mã: Chọn tất cả 1 Option Explicit 2 Private Sub Form_Load() 3 Dim FileNumber 4 For FileNumber = 1 To 5 5 Open "TEST" & FileNumber For Output As #FileNumber ' Mở file 6 Write #FileNumber, "Hello World" ' Ghi dữ liệu vào file 7 Next FileNumber 8 Reset ' Đóng file và cập nhật dữ liệu vào file 9 End Sub Close (#Filenum) ' Đóng tập tin đã được mở bằng l nh Open Lock... mạch cảm biến và biến đổi ADC: Sơ đồ nguyên l : +5V U 13 U 8 1 VS+ 26 27 28 1 2 3 4 5 2 VO U T 3 G N D C 7 10 uf L M 3 5 /T O LM35 Precision Centigrade Temperature +5V Sensors R 6 10 2 2 2 2 14 7 4 1 4 /S O U 12 B 3 10 K 4 U 12 A 1 2 D D D D D D D D EO C C LK 5 4 3 2 9 A A A A O 11 +5V 0 1 2 3 4 5 6 7 R EF+ 12 +5V 7 4 1 4 /S O 14 +5V IN IN IN IN IN IN IN IN 0 1 2 LE E 0 1 2 3 4 5 6 7 STAR T R EFG N D 1. .. wait: lcall hienthi djnz r7,$ djnz r6,wait mov a,p2 lcall hex_bcd lcall bcd_7doan lcall hienthi ljmp cdoi ;========================================= hex_bcd: mov b, #10 div ab mov 10 h,b mov b, #10 div ab mov 11 h,b mov 12 h,a ret ;========================================= bcd_7doan: mov dptr,#500h mov a ,10 h movc a,@a+dptr mov 22h,a mov a ,11 h movc a,@a+dptr mov 23h,a mov a ,12 h movc a,@a+dptr mov 24h,a mov 21h,#09ch... chương trình khác sử dụng tập tin khi bạn đang l m việc với tập tin đó Reclength đây l số nguyên từ 1 đến 32767 Đối các tập tin mở ở chế độ Random số này đưa ra chiều dài bản ghi Đối với các tập tin chuỗi thứ tự, giá trị này l số l ợng các ký tự đươc đệm trong hệ điều hành CÂU 2) Thiết kế vẽ sơ đồ mạch, phương pháp l m giả thuật cho 1 mạch GTMT: Mô tả chương trình: dùng các vi mạch đo nhiệt độ,... bạn đang l m việc với tập tin đó 3- [LockWrite] không thể mở để viết l n tập tin trong khi chương trình bạn đang l m việc với tập tin đó 4- [LockReadWrite] chương trình khác không thể l m việc với tập tin trong khi chương trình bạn đang l m việc với tập tin đó VD: Open PathName For binary Access Lock Read #Filenum -> sẽ ngăn chận các chương trình khác sử dụng tập tin khi bạn đang l m việc với tập tin... ghi l n File VD: Write #FileNum, "12 345" -> "12 345" Write #Filenum, 12 345 - >12 345 Print [#Filenum, Expression] ' l m việc chính xác như khi Print l n Form VD: Print #Filenum, 12 3; 456 -> 12 3 456 Get [#Filenum, position, ByteArray] ' l y thông tin từ tập tin được mở theo Binary tại vị trí xác định bởi Position và l u vào ByteArray Số byte l y ra tùy thuộc vào kích thước của mảng ByteArray Mỗi khi l y... ngỏ ra của LM35 l 10 mV/0C nên ngỏ Vref được thiết l p bằng 2.56V Vì ADC 0809 có 8 bit nên giá trị tối đa l 256 Ta l y: 256 = 2.56V 10 2k2 C 2 33 pF C 3 33 pF +5V R eset + C4 10 uF R2 10 k ac2 ac1 8 3 LED 1 a bc de fg p aa cc 21 8 3 LED 2 ab cd ef gp aa cc 21 83 LED 3 ab cd ef gp ac2 ac1 83 LE D 4 8 3 LED 5 d i e n tro th a n h 1 0 k P 3 7 /R D P 3 6 /W R P 3 2 /IN T O P 3 3 /IN T 1 P 3 1 /T X D P . LUẬN MÔN ĐO L ỜNG L P : NCDT2ALT HỌ & TÊN SINH VIÊN MSSV ĐỀ TÀI CÂU 1) Tìm hiểu 1 card mở rộng CÂU 2) Thiết kế vẽ sơ đồ mạch, phương pháp l m giả thuật cho 1 mạch GTMT CÂU 3) Sưu tập l nh. Entry-level 10 0 kS/s, 12 -bit Multifunction Card  PCI -17 1 1L Entry-level 10 0 kS/s, 12 -bit Multi. Card w/o AO  PCLD-8 710 DIN-rail Wiring Board w/ CJC  PCL -10 168 -1 68-pin SCSI Shielded Cable, 1 m  PCL -10 168-2. PCI -17 11 and PCI -17 1 1L are powerful, but low-cost multifunction cards for the PCI bus. PCI -17 11 comes with 2 analog output channels, while the PCI- 17 1 1L doesn’t. Thus, PCI -17 1 1L represents a
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu 1 card mở rộng .thiết kế vẽ sơ đồ mạch, phương pháp làm giả thuật cho 1 mạch gtmt.sưu tập l, tìm hiểu 1 card mở rộng .thiết kế vẽ sơ đồ mạch, phương pháp làm giả thuật cho 1 mạch gtmt.sưu tập l,

Từ khóa liên quan