Tài liệu về Hóa hữu cơ

74 1,931 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 19:40

Đây là một bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các thầy cô trong việc giảng dạy và giúp các em học sinh củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh học tập tốt bộ môn và luyện thi đạt kết quả tốt. HÓA HỌC HỮU CƠ VT 2011 CHƯƠNG I ĐỒNG PHÂN CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ • Đồng phân – hợp chất hữu cơ có công thức phân tử giống nhau, công thức cấu tạo khác nhau; • Phân loại: I. Đồng phân cấu tạo (phẳng) II. Đồng phân lập thể: đồng phân cấu dạng, đồng phân cấu hình (đồng phân hình học, đồng phân quang học) Phân loại đồng phân Ðong phân Câu hình không gian Câu dang Câu tao hình hoc quang hoc I. ĐỒNG PHÂN CẤU TẠO Do có sự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử trong mạch C. 1. Đồng phân mạch C 2. Đồng phân do vị trí các liên kết bội và nhóm chức 3. Đồng phân có nhóm định chức khác nhau 4. Đồng phân có nhóm thế khác nhau liên kết với nhóm định chức II. ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ 1. Đồng phân hình học a/ Điều kiện xuất hiện • Xuất hiện khi phân tử có bộ phận cứng nhắc → cản trở sự quay tự do của các nguyên tử ở đó • 2 nguyên tử liên kết với cùng 1 nguyên tử của bộ phận cứng nhắc phải khác nhau • Thường xuất hiện ở những hợp chất có chứa C=C, C=N, N=N, hệ liên hợp, vòng phẳng 3 hay 4 cạnh. R1R2C=CR3R4 R1 ≠ R2 và R3 ≠ R4 . HÓA HỌC HỮU CƠ VT 2011 CHƯƠNG I ĐỒNG PHÂN CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ • Đồng phân – hợp chất hữu cơ có công thức phân tử giống nhau, công thức. (phẳng) II. Đồng phân lập thể: đồng phân cấu dạng, đồng phân cấu hình (đồng phân hình học, đồng phân quang học) Phân loại đồng phân Ðong phân Câu hình không gian Câu dang Câu tao hình hoc quang. phân có nhóm thế khác nhau liên kết với nhóm định chức II. ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ 1. Đồng phân hình học a/ Điều kiện xuất hiện • Xuất hiện khi phân tử có bộ phận cứng nhắc → cản trở sự quay tự do
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu về Hóa hữu cơ, Tài liệu về Hóa hữu cơ, Tài liệu về Hóa hữu cơ, Phân loại đồng phân, II. ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ, Xét tính hơn cấp của nhóm thế, c/ Cách xác định và so sánh các đồng phân hình học, b. Công thức chiếu Niumen (Newman), Đồng phân cấu dạng (đồng phân quay), Giản đồ mô tả mức năng lượng khác nhau tùy thuộc vào từng loại cấu dạng của n-butan, Đồng phân quang học, b/ Điều kiện xuất hiện đồng phân quang học, d/ Công thức biễu diễn đồng phân quang học, Cách xác định cấu hình: C*abcd a>b>c>d, f/ Các hợp chất chứa nhiều C*, Tìm những trung tâm bất đối xứng của các phân tử sau?

Mục lục

Xem thêm