0

Giáo án hình học 8 cả năm

151 1,253 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 14:59

Giáo án hình học 8 Năm học 2014-2015 Ngày soạn: 25/08/2014 Ngày dạy: CHƯƠNG I: TỨ GIÁC Tiết 1: TỨ GIÁC I- MỤC TIÊU + Kiến thức: - HS nắm vững các định nghĩa về tứ giác, tứ giác lồi, các khái niệm : Hai đỉnh kề nhau, hai cạnh kề nhau, hai cạnh đối nhau, điểm trong, điểm ngoài của tứ giác & các tính chất của tứ giác. Tổng bốn góc của tứ giác là 360 0 . + Kỹ năng: HS tính được số đo của một góc khi biết ba góc còn lại, vẽ được tứ giác khi biết số đo 4 cạnh & 1 đường chéo. + Thái độ: Rèn tư duy suy luận ra được 4 góc ngoài của tứ giác là 360 0 II. CHUẨN BỊ: - GV: com pa, thước, 2 tranh vẽ hình 1 ( sgk ) Hình 5 (sgk) bảng phụ - HS: Thước, com pa, bảng nhóm III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY A)Ôn định tổ choc( 1’) B) Kiểm tra bài cũ:( 5’)- GV: kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh và nhắc nhở dụng cụ học tập cần thiết: thước kẻ, ê ke, com pa, thước đo góc,… C) Bài mới : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1:(12’) Hình thành định nghĩa - GV: treo tranh (bảng phụ) B B . N Q . P C A M A C D H1(b) H1 (a) D - HS: Quan sát hình & trả lời - Các HS khác nhận xét -GV: Trong các hình trên mỗi hình gồm 4 đoạn thẳng: AB, BC, CD & DA. Hình nào có 2 đoạn thẳng cùng nằm trên một ĐT - Ta có H1 là tứ giác, hình 2 không phải là tứ giác. Vậy tứ giác là gì ? - GV: Chốt lại & ghi định nghĩa - GV: giải thích : 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó đoạn đầu của đoạn thẳng thứ nhất trùng với điểm cuối của đoạn thẳng thứ 4. + 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó không có bất cứ 2 đoạn thẳng nào cùng nằm trên 1 đường thẳng. + Cách đọc tên tứ giác phải đọc hoặc viết theo thứ 1) Định nghĩa B A C D H1(c) A B ‘ D C H2 - Hình 2 có 2 đoạn thẳng BC & CD cùng nằm trên 1 đường thẳng. * Định nghĩa: Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó bất kỳ 2 đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. * Tên tứ giác phải được đọc hoặc viết theo thứ tự của các Mạc Tuấn Tú Trường THCS Bạch Liêu Giáo án hình học 8 Năm học 2014-2015 tự các đoạn thẳng như: ABCD, BCDA, ADBC … +Các điểm A, B, C, D gọi là các đỉnh của tứ giác. + Các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA gọi là các cạnh của tứ giác. * Hoạt động 2: (8’)Định nghĩa tứ giác lồi -GV: Hãy lấy mép thước kẻ lần lượt đặt trùng lên mỗi cạch của tứ giác ở H1 rồi quan sát - H1(a) luôn có hiện tượng gì xảy ra ? - H1(b) (c) có hiện tượng gì xảy ra ? - GV: Bất cứ đương thẳng nào chứa 1 cạnh của hình H1(a) cũng không phân chia tứ giác thành 2 phần nằm ở 2 nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng đó gọi là tứ giác lồi. - Vậy tứ giác lồi là tứ giác như thế nào ? + Trường hợp H1(b) & H1 (c) không phải là tứ giác lồi * Hoạt động 3: (10’)Nêu các khái niệm cạnh kề đối, góc kề, đối điểm trong , ngoài. GV: Vẽ H3 và giải thích khái niệm: GV: Không cần tính số mỗi góc hãy tính tổng 4 góc µ A + µ B + µ C + µ D = ? (độ) - Gv: ( gợi ý hỏi) + Tổng 3 góc của 1 ∆ là bao nhiêu độ? + Muốn tính tổng µ A + µ B + µ C + µ D = ? (độ) ( mà không cần đo từng góc ) ta làm ntn? + Gv chốt lại cách làm: - Chia tứ giác thành 2 ∆ có cạnh là đường chéo - Tổng 4 góc tứ giác = tổng các góc của 2 ∆ ABC & ADC ⇒ Tổng các góc của tứ giác bằng 360 0 - GV: Vẽ hình & ghi bảng đỉnh. *Định nghĩa tứ giác lồi * Định nghĩa: (sgk) * Chú ý: Khi nói đến 1 tứ giác mà không giải thích gì thêm ta hiểu đó là tứ giác lồi + Hai đỉnh thuộc cùng một cạnh gọi là hai đỉnh kề nhau + hai đỉnh không kề nhau gọi là hai đỉnh đối nhau + Hai cạnh cùng xuất phát từ một đỉnh gọi là hai cạnh kề nhau + Hai cạnh không kề nhau gọi là hai cạnh đối nhau - Điểm nằm trong M, P điểm nằm ngoài N, Q 2/ Tổng các góc của một tứ giác ( HD4) B 1 A 1 2 C 2 D Â 1 + µ B + µ C 1 = 180 0 µ A 2 + µ D + µ C 2 = 180 0 ( µ A 1 + µ A 2 )+ µ B +( µ C 1 + µ C 2 ) + µ D = 360 0 Hay µ A + µ B + µ C + µ D = 360 0 * Định lý: SGK D- Luyên tập - Củng cố: (7’) - GV: cho HS làm bài tập trang 66. Hãy tính các góc còn lại E- BT - Hướng dẫn về nhà:( 2’) - Nêu sự khác nhau giữa tứ giác lồi & tứ giác không phải là tứ giác lồi ? - Làm các bài tập : 2, 3, 4 (sgk) * Chú ý : T/c các đường phân giác của tam giác cân * Bài tập NC: ( Bài 2 sổ tay toán học) Cho tứ giác lồi ABCD chứng minh rằng: đoạn thẳng MN nối trung điểm của 2 cạnh đối diện nhỏ hơn hoặc bằng nửa tổng 2 cạnh còn lại G. Rút kinh nghiệm: Mạc Tuấn Tú Trường THCS Bạch Liêu Giáo án hình học 8 Năm học 2014-2015 Ngày soạn: 27/08/2014 Ngày dạy: Tiết 02 HÌNH THANG I- MỤC TIÊU + Kiến thức: - HS nắm vững các định nghĩa về hình thang , hình thang vuông các khái niệm : cạnh bên, đáy , đường cao của hình thang + Kỹ năng: - Nhận biết hình thang hình thang vuông, tính được các góc còn lại của hình thang khi biết một số yếu tố về góc. + Thái độ: Rèn tư duy suy luận, sáng tạo II. CHUẨN BỊ: - GV: com pa, thước, tranh vẽ bảng phụ, thước đo góc - HS: Thước, com pa, bảng nhóm III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY A) Ôn định tổ chức:(1’) B) Kiểm tra bài cũ: (6’)- GV: (dùng bảng phụ ) * HS1: Thế nào là tứ giác lồi ? Phát biểu ĐL về tổng 4 góc của 1 tứ giác ? * HS 2: Góc ngoài của tứ giác là góc như thế nào ?Tính tổng các góc ngoài của tứ giác A B 1 1 1 B 90 0 C 1 75 0 120 0 1 C A 1 D D 1 C Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1:(5’) ( Giới thiệu hình thang) - GV: Tứ giác có tính chất chung là + Tổng 4 góc trong là 360 0 + Tổng 4 góc ngoài là 360 0 Ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về tứ giác. - GV: đưa ra hình ảnh cái thang & hỏi + Hình trên mô tả cái gì ? + Mỗi bậc của thang là một tứ giác, các tứ giác đó có đặc điểm gì ? & giống nhau ở điểm nào ? - GV: Chốt lại + Các tứ giác đó đều có 2 cạnh đối // Ta gọi đó là hình thang ta sẽ nghiên cứu trong bài hôm nay. * Hoạt động 2: (5’)Định nghĩa hình thang - GV: Em hãy nêu định nghĩa thế nào là hình thang - GV: Tứ giác ở hình 13 có phải là hình thang không ? vì sao ? - GV: nêu cách vẽ hình thang ABCD 1) Định nghĩa Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song A B D H C * Hình thang ABCD : + Hai cạnh đối // là 2 đáy Mạc Tuấn Tú Trường THCS Bạch Liêu Giáo án hình học 8 Năm học 2014-2015 + B1: Vẽ AB // CD + B2: Vẽ cạnh AD & BC & đương cao AH - GV: giới thiệu cạnh. đáy, đường cao… * Hoạt động 3: (6’)Bài tập áp dụng - GV: dùng bảng phụ hoặc đèn chiếu B C 60 0 60 0 A D (H. a) E I N F G 105 0 M 75 0 H K 1 (H.b) (H.c) - Qua đó em hình thang có tính chất gì ? * Hoạt động 4: (10’)( Bài tập áp dụng) GV: đưa ra bài tập HS làm việc theo nhóm nhỏ Cho hình thang ABCD có 2 đáy AB & CD biết: AD // BC. CMR: AD = BC; AB = CD A B ABCD là hình thang GT đáy AB & CD AD// BC KL AB=CD: AD= BC D C Bài toán 2: A B ABCD là hình thang GT đáy AB & CD AB = CD KL AD// BC; AD = BC D C - GV: qua bài 1 & bài 2 em có nhận xét gì ? * Hoạt động 5:(3’) Hình thang vuông + AB đáy nhỏ; CD đáy lớn + Hai cạnh bên AD & BC + Đường cao AH ?1 (H.a) µ A = µ C = 60 0 ⇒ AD// BC ⇒ Hình thang - (H.b)Tứ giác EFGH có: µ H = 75 0 ⇒ ¶ 1 H = 105 0 (Kề bù) ⇒ ¶ 1 H = µ G = 105 0 ⇒ GF// EH ⇒ Hình thang - (H.c) Tứ giác IMKN có: µ N = 120 0 ≠ µ K = 120 0 ⇒ IN không song song với MK ⇒ đó không phải là hình thang * Nhận xét: + Trong hình thang 2 góc kề một cạnh bù nhau (có tổng = 180 0 ) + Trong tứ giác nếu 2 góc kề một cạnh nào đó bù nhau ⇒ Hình thang. * Bài toán 1 ?2 - Hình thang ABCD có 2 đáy AB & CD theo (gt) ⇒ AB // CD (đn)(1) mà AD // BC (gt) (2) Từ (1) & (2) ⇒ AD = BC; AB = CD ( 2 cắp đoạn thẳng // chắn bởi đương thẳng //.) * Bài toán 2: (cách 2) ∆ ABC = ∆ ADC (g.c.g) * Nhận xét 2: (sgk)/70. 2) Hình thang vuông Là hình thang có một góc vuông. A B D C D.Luyện tập - Củng cố :(7’)- Bài tập 7 ( Bằng bảng phụ) . Tìm x, y ở hình 21 E- BT - Hướng dẫn về nhà:(2’) - Học bài. Làm các bài tập 6,8,9 - Trả lời các câu hỏi sau:+ Khi nào một tứ giác được gọi là hình thang. + Khi nào một tứ giác được gọi là hình thang vuông. G. Rút kinh nghiệm: Mạc Tuấn Tú Trường THCS Bạch Liêu Giỏo ỏn hỡnh hc 8 Nm hc 2014-2015 Ngy son: 04/09/2014 Ngy dy: Tit 03 HèNH THANG CN I- MC TIấU + Kin thc: - HS nm vng cỏc /n, cỏc t/c, cỏc du hiu nhn bit v hỡnh thang cõn + K nng: - Nhn bit hỡnh thang hỡnh thang cõn, bit v hỡnh thang cõn, bit s dng nh ngha, cỏc tớnh cht vo chng minh, bit chng minh 1 t giỏc l hỡnh thang cõn + Thỏi : Rốn t duy suy lun, sỏng to II. CHUN B: - GV: com pa, thc, tranh v bng ph, thc o gúc - HS: Thc, com pa, bng nhúm III- TIN TRèNH BI DY A- ễn nh t choc. (1) B- Kim tra bi c:(7)- HS1: GV dựng bng ph Cho bit ABCD l hỡnh thang cú ỏy l AB, & CD. Tớnh x, y ca cỏc gúc D, B - HS2: Phỏt biu nh ngha hỡnh thang & nờu rừ cỏc khỏi nim cnh ỏy, cnh bờn, ng cao ca hỡnh thang - HS3: Mun chng minh mt t giỏc l hỡnh thang ta phi chng minh nh th no? C- Bi mi: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Hot ng 1:(5)nh ngha Yờu cu HS lm ?1 ? Nờu nh ngha hỡnh thang cõn. ?2 GV: dựng bng ph a) Tỡm cỏc hỡnh thang cõn ? b) Tớnh cỏc gúc cũn li ca mi HTC ú c) Cú NX gỡ v 2 gúc i ca HTC? A B E F 80 0 80 0 100 0 D C 80 0 80 0 (a) G (b) H ( Hỡnh (b) khụng phi vỡ à F + à H 180 0 * Nhn xột: Trong hỡnh thang cõn 2 gúc i bự nhau. *Hot ng 2:(10)Hỡnh thnh T/c, nh lý 1 Trong hỡnh thang cõn 2 gúc i bự nhau. Cũn 2 cnh bờn liu cú bng nhau khụng ? - GV: cho cỏc nhúm CM & gi ý 1) Định nghĩa Hình thang cân là hình thang có 2 góc kề một đáy bằng nhau Tứ giác ABCD Tứ giác ABCD là H. thang cân AB // CD ( Đáy AB; CD) à C = à D hoặc à A = à B ?2 I 70 0 N P Q K 110 0 70 0 T (c) M (d) a) Hình a,c,d là hình thang cân b) Hình (a): à C = 100 0 Hình (c) : à N = 70 0 Hình (d) : $ S = 90 0 c)Tổng 2 góc đối của HTC là 180 0 2) Tính chất * Định lí 1: Trong hình thang cân 2 cạnh bên bằng nhau. Chứng minh: Mc Tun Tỳ Trng THCS Bch Liờu Giỏo ỏn hỡnh hc 8 Nm hc 2014-2015 AD khụng // BC ta kộo di nh th no ? - Hóy gii thớch vỡ sao AD = BC ? ABCD l hỡnh thang cõn GT ( AB // DC) KL AD = BC O - Cỏc nhúm CM: A 2 2 B 1 1 D C + AD // BC ? khi ú hỡnh thang ABCD cú dng nh th no ? * Hot ng 3(7) Gii thiu mh lớ 2 - GV: Vi hỡnh v sau 2 on thng no bng nhau ? Vỡ sao ? - GV: Em cú d oỏn gỡ v 2 ng chộo AC & BD ? GT ABCD l hỡnh thang cõn ( AB // CD) KL AC = BD GV: Mun chng minh AC = BD ta phi chng minh 2 tam giỏc no bng nhau ? * Hot ng 4: (6) Gii thiu cỏc phng phỏp nhn bit hỡnh thang cõn. - GV: Mun chng minh 1 t giỏc l hỡnh thang cõn ta cú my cỏch chng minh ? l nhng cỏch no ? ú chớnh l cỏc du hiu nhn bit hỡnh thang cõn . + ng thng m // CD+ V im A; B m : ABCD là hình thang có AC = BD Giải+ Vẽ (D; Đủ lớn) cắt m tại A + Vẽ (C; Đủ lớn) cắt m tại B ( có cùng bán kính) AD cắt BC ở O ( Giả sử AB < DC) ABCD là hình thang cân nên ^ ^ C D = à 1 A = à 1 B ta có ^ C = à D nên ODC cân ( 2 góc ở đáy bằng nhau) OD = OC (1) à 1 A = à 1 B nên ả 2 A = ả 2 B OAB cân (2 góc ở đáy bằng nhau) OA = OB (2) Từ (1) &(2) OD - OA = OC - OB Vậy AD = BC b) AD // BC khi đó AD = BC * Chú ý: SGK * Định lí 2: Trong hình thang cân 2 đờng chéo bằng nhau. Chứng minh: ADC & BCD có: + CD cạnh chung + ã ADC = ã BCD ( Đ/ N hình thang cân ) + AD = BC ( cạnh của hình thang cân) ADC = BCD ( c.g.c) AC = BD 3) Dấu hiệu nhận biết hình thang cân ?3 A B m D C + Vẽ (D; Đủ lớn) cắt m tại A + Vẽ (C; Đủ lớn) cắt m tại B * Định lí 3: Hình thang có 2 đờng chéo bằng nhau là hình thang cân. + Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: SGK/74 D- Luyờn tp - Cng c:(5) E- BT - Hng dn v nh:(2) Hc bi.Xem li chng minh cỏc nh lớ - Lm cỏc bi tp: 11,12,15 (sgk) * V hỡnh thang cõn ABCD (AB // CD) cú AB = 3cm; CD = 5cm; ng cao IK = 3cm G. Rỳt kinh nghim: Mc Tun Tỳ Trng THCS Bch Liờu Giáo án hình học 8 Năm học 2014-2015 Ngày soạn: 06/09/2014 Ngày dạy: Tiết 04 LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU + Kiến thức: - HS nắm vững, củng cố các định nghĩa, các tính chất của hình thang, các dấu hiệu nhận biết về hình thang cân . + Kỹ năng: - Nhận biết hình thang hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất vào chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau dựa vào dấu hiệu đã học. Biết chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân theo điều kiện cho trước. Rèn luyện cách phân tích xác định phương hướng chứng minh. + Thái độ: Rèn tư duy suy luận, sáng tạo, tính cẩn thận. II. CHUẨN BỊ: - GV: com pa, thước, tranh vẽ bảng phụ, thước đo góc - HS: Thước, com pa, bảng nhóm III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY A- Ôn định tổ chức:(1’) B- Kiểm tra bài cũ:( 5’) - HS1: Phát biểu định nghĩa hình thang cân & các tính chất của nó ? - HS2: Muốn CM 1 hình thang nào đó là hình thang cân thì ta phải CM thêm ĐK nào ? - HS3: Muốn CM 1 tứ giác nào đó là hình thang cân thì ta phải CM như thế nào ? C- Bài mới : (32’) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh GV: Cho HS đọc kĩ đầu bài & ghi (gt) (kl) - HS lên bảng trình bày Hình thang ABCD cân (AB//CD) GT AB < CD; AE ⊥ DC; BF ⊥ DC KL DE = CF GV: Hướng dẫn theo phương pháp đi lên: - DE = CF ⇐ ∆ AED = ∆ BFC ⇐ BC = AD ; µ D = µ C ; µ E = µ F ⇐ (gt) - Ngoài ra ∆ AED = ∆ BFC theo trường hợp nào ? vì sao ? - GV: Nhận xét cách làm của HS GT ∆ ABC cân tại A; D ∈ AD E ∈ AE sao cho AD = AE; µ A = 90 0 a) BDEC là hình thang cân KL b) Tính các góc của hình thang. HS lên bảng chữa bài Chữa bài 12/74 (sgk) A B D E F C Kẻ AH ⊥ DC ; BF ⊥ DC ( E,F ∈ DC) => ∆ ADE vuông tại E ∆ BCF vuông tại F AD = BC ( cạnh bên của hình thang cân) · ADE = · BCF ( Đ/N) ⇒ ∆ AED = ∆ BFC ( Cạnh huyền & góc nhọn) A 2.Chữa bài 15/75 (sgk) D 1 1 E B C a) ∆ ABC cân tại A (gt) ⇒ µ B = µ C (1)AD = AE (gt) ⇒ ∆ ADE cân tại A ⇒ ¶ 1 D = µ 1 E Mạc Tuấn Tú Trường THCS Bạch Liêu Giỏo ỏn hỡnh hc 8 Nm hc 2014-2015 b) à A = 50 0 (gt) à B = à C = 0 0 180 50 2 = 65 0 ả 2 D = ả 2 E = 180 0 - 65 0 = 115 0 GV: Cho HS lm vic theo nhúm -GV: Mun chng minh t giỏc BEDC l hỡnh thang cõn ỏy nh bng cnh bờn ( DE = BE) thỡ phi chng minh nh th no ? - Chng minh : DE // BC (1) B ED cõn (2) - HS trỡnh by bng b) T ả 2 D = à 1 B ; à 1 B = ả 2 B (gt) ả 2 D = ả 2 B BED cõn ti E ED = BE = DC. ABC cõn & ADE cõn ả 1 D = à 0 180 2 A ; à B = à 0 180 2 A ả 1 D = à B (v trớ ng v) DE // BC Hay BDEC l hỡnh thang (2) T (1) & (2) BDEC l hỡnh thang cõn . 3. Cha bi 16/ 75 ABC cõn ti A, BD & CE GT L cỏc ng phõn giỏc KL a) BEDC l hỡnh thang cõn b) DE = BE = DC A Chng minh a) ABC cõn ti A ta cú: AB = AC ; à B = à C E D (1) 2 2 B 1 1 C BD & CE l cỏc ng phõn giỏc nờn cú: à 1 B = ả 2 B = à 2 B (2); ả 1 C = ả 2 C = à 2 C (3) T (1) (2) &(3) à 1 B = ả 1 C BDC & CBE cú à B = à C ; à 1 B = ả 1 C ; BC chung BDC = CBE (g.c.g) BE = DC m AE = AB - BE AD = AB DC=>AE = AD Vy AED cõn ti A à 1 E = ả 1 D Ta cú à B = à 1 E ( = à 0 180 2 A ) ED// BC ( 2 gúc ng v bng nhau) Vy BEDC l hỡnh thang cú ỏy BC &ED m à B = à C BEDC l hỡnh thang cõn. D- Luyên tập - Củng cố:(5 ) Gv nhắc lại phơng pháp chứng minh, vẽ 1 tứ giác là hình thang cân. - CM các đoạn thẳng bằng nhau, tính số đo các góc tứ giác qua chứng minh hình thang. E- BT - H ớng dẫn về nhà :(2 ) - Làm các bài tập 14, 18, 19 /75 (sgk)- Xem lại bài đã chữa G. Rỳt kinh nghim: Mc Tun Tỳ Trng THCS Bch Liờu Giáo án hình học 8 Năm học 2014-2015 Ngày soạn: 25/08/2014 Ngày dạy: TIẾT 5 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA HÌNH THANG I. MỤC TIÊU : - Kiến thức: H/s nắm vững đ/n đường trung bình của tam giác, ND ĐL 1 và ĐL 2. - Kỹ năng: H/s biết vẽ đường trung bình của tam giác, vận dụng định lý để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 đường thẳng song song. - Thái độ: H/s thấy được ứng dụng của ĐTB vào thực tế ⇒ yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ - HS: Ôn lại phần tam giác ở lớp 7. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY A.Ổn định tổ chức:(1’) B. Kiểm tra bài cũ: (6’)- GV: ( Dùng bảng phụ hoặc đèn chiếu ) Các câu sau đây câu nào đúng , câu nào sai? hãy giải thích rõ hoặc chứng minh ? 1- Hình thang có hai góc kề hai đáy bằng nhau là một hình thang cân? 2- Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân ? 3- Tứ giác có hai góc kề 1 cạnh bù nhau và hai đường chéo bằng nhau là HT cân. 4- Tứ giác có hai góc kề 1 cạnh bằng nhau là hình thang cân. 5- Tứ giác có hai góc kề 1 cạnh bù nhau và có hai góc đối bù nhau là hình thang cân. ĐÁP ÁN: + 1- Đúng: theo đ/n; 2- Sai: HS vẽ hình minh hoạ 3- Đúng: Theo đ/lý 4- Sai: HS giải thích bằng hình vẽ 5- Đúng: theo t/c Điểm: 8A…………… 8B……………… 8C……………… 8D……………… C- Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: (16’) Qua định lý hình thành đ/n đường trung bình của tam giác. - GV: cho HS thực hiện bài tập ?1 + Vẽ ∆ ABC bất kì rồi lấy trung điểm D của AB + Qua D vẽ đường thẳng // BC đường thẳng này cắt AC ở E + Bằng quan sát nêu dự đoán về vị trí của điểm E trên canh AC. - GV: Nói & ghi GT, KL của đ/lí - HS: ghi gt & kl của đ/lí + Để có thể khẳng định được E là điểm như thế nào trên cạnh AC ta chứng minh đ/ lí như sau: - GV: Làm thế nào để chứng minh được AE = AC I. Đường trung bình của tam giác Định lý 1: (sgk) GT ∆ ABC có: AD = DB DE // BC KL AE = EC A D 1 E 1 B 1 C F + Qua E kẻ đường thẳng // AB cắt BC ở F Hình thang DEFB có 2 cạnh bên // ( DB // EF) nên DB = EF DB = AB (gt) ⇒ AD = EF (1) µ 1 A = µ 1 E ( vì EF // AB ) (2) ¶ 1 D = µ 1 F = µ B (3).Từ (1),(2) &(3) ⇒ Mạc Tuấn Tú Trường THCS Bạch Liêu Giáo án hình học 8 Năm học 2014-2015 - GV: Từ đ/lí 1 ta có D là trung điểm của AB E là trung điểm của AC Ta nói DE là đường trung bình của ∆ ABC. HS có thể chứng minh theo cách khác GV: Em hãy phát biểu đ/n đường trung bình của tam giác ? * Hoạt động 2: (15’)Hình thành đ/ lí 2 - GV: Qua cách chứng minh đ/ lí 1 em có dự đoán kết quả như thế nào khi so sánh độ lớn của 2 đoạn thẳng DE & BC ? ( GV gợi ý: đoạn DF = BC ? vì sao vậy DE = 1 2 DF) - GV: DE là đường trung bình của ∆ ABC thì DE // BC & DE = 1 2 BC. - GV: Bằng kiểm nghiệm thực tế hãy dùng thước đo góc đo số đo của góc · ADE & số đo của µ B . Dùng thước thẳng chia khoảng cách đo độ dài DE & đoạn BC rồi nhận xét - GV: Ta sẽ làm rõ điều này bằng chứng minh toán học. - GV: Cách 1 như (sgk) Cách 2 sử dụng định lí 1 để chứng minh - GV: gợi ý cách chứng minh: + Muốn chứng minh DE // BC ta phải làm gì ? + Vẽ thêm đường phụ để chứng minh định lý - GV: Tính độ dài BC trên hình 33 Biết DE = 50 - GV: Để tính khoảng cách giữa 2 điểm B & C người ta làm như thế nào ? + Chọn điểm A để xác định AB, AC + Xác định trung điểm D & E + Đo độ dài đoạn DE + Dựa vào định lý ∆ ADE = ∆ EFC (gcg) ⇒ AE= EC ⇒ E là trung điểm của AC. + Kéo dài DE + Kẻ CF // BD cắt DE tại F A // D 1 E F // 1 B F C * Định nghĩa: Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm 2 cạnh của tam giác. * Định lý 2: (sgk) GT ∆ ABC: AD = DB AE = EC KL DE // BC, DE = 1 2 BC Chứng minh a) DE // BC - Qua trung điểm D của AB vẽ đường thẳng a // BC cắt AC tại A' - Theo đlý 1 : Ta có E' là trung điểm của AC (gt), E cũng là trung điểm của AC vậy E trùng với E' ⇒ DE ≡ DE' ⇒ DE // BC b) DE = 1 2 BCVẽ EF // AB (F ∈ BC ) Theo đlí 1 ta lại có F là trung điểm của BC hay BF = 1 2 BC. Hình thang BDEF có 2 cạnh bên BD// EF ⇒ 2 đáy DE = BF Vậy DE = BF = 1 2 BC II- áp dụng luyện tập Để tính DE = 1 2 BC , BC = 2DE BC= 2 DE= 2.50= 100 D- Luyên tập - Củng cố:(5’) - GV: - Thế nào là đường trung bình của tam giác - Nêu tính chất đường trung bình của tam giác. Mạc Tuấn Tú Trường THCS Bạch Liêu [...]... thng+ CM 3 im thng hng + CM bt ng thc+ CM cỏc ng thng // E- BT - Hng dn v nh: - Xem li bi gii.- Lm bi tp 28 ễn cỏc bi toỏn dng hỡnh lp 6 v 7 Mc Tun Tỳ Trng THCS Bch Liờu Giỏo ỏn hỡnh hc 8 Nm hc 2014-2015 - c trc bi dng hỡnh trang 81 , 82 SGK 8 - Gi sau mang thc v compa Ngy ging: 8A 8B 8C 8D TIT 8 DNG HèNH BNG THC V COMPA - DNG HèNH THANG I MC TIấU : - Kin thc: HS hiu c khỏi nim " Bi toỏn dng hỡnh" ú... 2 /n im: 8A 8B 8C 8D C.BI MI: Hot ng ca giỏo viờn *H1: Kim tra bi c *H2: Luyn tp Cha bi 22 /80 Cha bi 25 /80 - GV: Cho hs nhn xột cỏch lm ca bn & sa cha nhng ch sai - Gv: Hi thờm : Bit DC = 20 cm Tớnh DI? - Gii: Theo t/c ng TB hỡnh thang Mc Tun Tỳ Hot ng ca hc sinh 1 Cha bi 22 /80 A D E I B M C MB = MC ( gt) EM//DC (1) BE = ED (gt) ED = DA (gt) (2) T (1) & (2) IA = IM ( pcm) 2 Cha bi 25 /80 : A B E... l trung im ca AC ca ABC Vy AK = KC b) T CMT Ta cú EI, KF th t l ng TB ca ABD &ABC do ú EI = AB 6 AB 6 AB + CD 6 + 10 = = 3(cm) ; KF = = = 3(cm) ; EF = = = 8( cm) 2 2 2 2 2 2 im: 8A 8B 8C 8D C BI MI Mc Tun Tỳ Trng THCS Bch Liờu Giỏo ỏn hỡnh hc 8 Hot ng ca GV * H1: Bi toỏn dng hỡnh - GV: Ta phõn bit rừ cỏc khỏi nim sau + Bi toỏn v hỡnh + Bi toỏn dng hỡnh + V hỡnh + Dng hỡnh - GV: Thc thng dựng lm gỡ?... yờu cu ra + Bin lun: Cú dng c hỡnh tho món yờu cu bi ra khụng? Cú my hỡnh.? E- BT - Hng dn v nh: - Lm cỏc bi tp 29, 30 ,31 /83 SGK Chỳ ý: - Phõn tớch ch cỏch dng - Trờn hỡnh v th hin cỏc nột dng hỡnh Mc Tun Tỳ Trng THCS Bch Liờu Giỏo ỏn hỡnh hc 8 Nm hc 2014-2015 Ngy ging: 8A 8B 8C 8D TIT 9 LUYN TP I MC TIấU: - Kin thc: HS nm c cỏc bi toỏn dng hỡnh c bn Bit cỏch dng v chng minh trong li gii bi toỏn dng... cú trc x - Trong bin c khụng cú trc x D- Luyờn tp - Cng c: GV cho HS nhc li : 2 im x qua 1 trc, 2 hỡnh x, hỡnh cú trc x E- BT - Hng dn v nh: Lm BT 42 /89 .- Xem li bi ó cha Mc Tun Tỳ Trng THCS Bch Liờu Giỏo ỏn hỡnh hc 8 Nm hc 2014-2015 Ngy ging: 8A 8B 8C 8D TIT 12 HèNH BèNH HNH I MC TIấU: - Kin thc: HS nm vng n hỡnh bỡnh hnh l hỡnh t giỏc cú cỏc cnh i song song ( 2 cp cnh i //) Nm vng cỏc tớnh cht v cnh... (a) F B I E N 750 C G K H (b) 1100 700 700 M (c) S V Mc Tun Tỳ U Trng THCS Bch Liờu Giỏo ỏn hỡnh hc 8 Nm hc 2014-2015 P // // R (d) 1000 80 0 X Q Y (e) D- Luyờn tp - Cng c: GV: cho HS nhc li N- T/c- du hiu nhn bit HBH E- BT - Hng dn v nh: Hc thuc lý thuyt Lm cỏc bi tp 43,44,45 /92 Ngy ging: 8A 8B 8C 8D TIT 13 LUYN TP I MC TIấU: - Kin thc: HS cng c n hỡnh bỡnh hnh l hỡnh t giỏc cú cỏc cnh i song song... AB//A'B' b) Qua im C AB v im O v ng thng d ct A'B' ti C' Chng minh 2 im C v C' x nhau qua O A C B // Mc Tun Tỳ \ O Trng THCS Bch Liờu Giỏo ỏn hỡnh hc 8 Nm hc 2014-2015 \ // B' A' C' im: 8A 8B 8C 8D C)BI MI Hot ng ca giỏo viờn H1: Kim tra bi c H2:T chc luyn tp Cho H82 Trong ú MD//AB, ME//AC CRM: A i xng vi M qua I Gv: Hng dn A x M qua I Hot ng ca GV 1) Cha bi 53/96 A E / I D I, A, M thmg hng IA=IM I l trung... yờu cu ra 3) Bi 33 /83 y A B z 4 D 4 80 *CM ã à - Theo cỏch dng cú xDy =80 0, D =80 0 - Theo cỏch dng nh C cú DC=3cm - Theo cỏch dng nh A cú AC=4cm - Theo cỏch dng tia Ax//DC ta cú AB//DC - Theo cỏch dng im B ta cú: DB=4cm =4C +T giỏc ABCD cú AB//DC nờn l hỡnh thang ỏy AB&DC + Theo cỏch dng cú AC=DB nờn hỡnh thang ABCD l hỡnh thang cõn tho món bi 0 C 3 x * Phõn tớch: ã Dng c xDy =80 0 Dx,Dy xỏc nh c... CDA (ccc) à = C AD// BC A1 à1 ả = C A2 ả 2 AB// CD à ả A A * Nu AD// BC v AB// CD à1 = C1 ; ả 2 = C2 ABC = CDA(gcg) AB = CD v AD = BC im: 8A 8B 8C 8D C-Bi mi: Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Kin thc c bn Mc Tun Tỳ Trng THCS Bch Liờu Giỏo ỏn hỡnh hc 8 * H1: T chc luyn tp Cho HBH : ABCD Gi E l trung im ca AD; F l trung im ca BC Chng minh rng: BE = DF - GV: CM hai on thng bng nhau ta thng qui v... gúc bng nhau, 3 im thng hng, cỏc ng thng song song.+ Bit CM t giỏc l HBH + Cỏch v hỡnh bỡnh hnh nhanh nht E- BT - Hng dn v nh: Hc bi: / ngha, t/cht v DH nhn bit HBH Lm cỏc bi tp 48, 49,/ 93 SGK.V HBH, / chộo Ngy ging: 8A 8B 8C 8D TIT 14 I XNG TM I MC TIấU : - Kin thc: HS nm vng nh ngha hai im i xng tõm (i xng qua 1 im) Hai hỡnh i xng tõm v khỏi nim hỡnh cú tõm i xng - K nng: Hs v c on thng i xng vi 1 . giải Làm bài tập 28. Ôn các bài toán dựng hình ở lớp 6 và 7. Mạc Tuấn Tú Trường THCS Bạch Liêu Giáo án hình học 8 Năm học 2014-2015 - Đọc trước bài dựng hình trang 81 , 82 SGK 8. - Giờ sau mang. THCS Bạch Liêu Giáo án hình học 8 Năm học 2014-2015 Ngày giảng: 8A…………… 8B……………… 8C……………… 8D……………… TIẾT 9 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS nắm được các bài toán dựng hình cơ bản. Biết. ) 2 2 AB cm= = ; EF = 6 10 8( ) 2 2 AB CD cm + + = = Điểm: 8A…………… 8B……………… 8C……………… 8D……………… C. BÀI MỚI Mạc Tuấn Tú Trường THCS Bạch Liêu Giáo án hình học 8 Năm học 2014-2015 Hoạt động của
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học 8 cả năm, Giáo án hình học 8 cả năm,

Từ khóa liên quan