0

SKKN ĐƯA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC

37 2,960 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2014, 07:35

Ứng dụng CNTT là một yêu cầu quan trọng của việc đổi mới PPDH. Trường Tiểu học Hiệp Hòa cũng như các trường học khác cần quan tâm đến việc ứng dụng CNTT vào dạy học tất cả các bộ môn trong đó có môn Toán. Vì các nội dung dạy học môn Toán ở Tiểu học nói chung và môn Toán 3 nói riêng có rất nhiều vấn đề trừu tượng. Ví dụ: các dạng bài về hình học, các dạng bài triển khai hình, các cách sắp xếp hình, sơ đồ,....Để hỗ trợ việc dạy học các nội dung này, SGK cũng có khá nhiều hình ảnh minh họa. Nhiều giáo viên tâm huyết cũng đã sưu tầm và sử dụng thêm các phương tiện bổ trợ như tranh, ảnh, sơ đồ,...Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, kèm theo lời mô tả, giải thích, với mục đích giúp cho HS hiểu bài hơn. MỤC LỤC Nội dung Trang I. Tóm tắt: 2 A. Giới thiệu: 3 B. Giải pháp thay thế: 4 II. Phương pháp: 6 A. Khách thể nghiên cứu: 6 B. Thiết kế: 7 C. Quy trình nghiên cứu: 9 D. Đo lường: 10 III. Phân tích dữ liệu: 11 IV. Kết luận và khuyến nghị: 15 V. Tài liệu tham khảo: 16 VI. Phụ lục: 16 1 ĐỀ TÀI: ĐƯA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY MÔN TOÁN 3 VÀ ĐƯA PHẦN MỀM HỖ TRỢ GV KHỐI 4;5 TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỂM THI CỦA HS VÀ MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG CÔNG TÁC GIÚP GV KHỐI 4; 5 GIẢM ÁP LỰC CÔNG VIỆC. Người nghiên cứu: Tô Thế Hùng Đơn vị công tác: trường Tiểu học Hiệp Hòa – Vĩnh Bảo – Hải Phòng I.TÓM TẮT ĐỀ TÀI: Ứng dụng CNTT là một yêu cầu quan trọng của việc đổi mới PPDH. Trường Tiểu học Hiệp Hòa cũng như các trường học khác cần quan tâm đến việc ứng dụng CNTT vào dạy học tất cả các bộ môn trong đó có môn Toán. Vì các nội dung dạy học môn Toán ở Tiểu học nói chung và môn Toán 3 nói riêng có rất nhiều vấn đề trừu tượng. Ví dụ: các dạng bài về hình học, các dạng bài triển khai hình, các cách sắp xếp hình, sơ đồ, Để hỗ trợ việc dạy học các nội dung này, SGK cũng có khá nhiều hình ảnh minh họa. Nhiều giáo viên tâm huyết cũng đã sưu tầm và sử dụng thêm các phương tiện bổ trợ như tranh, ảnh, sơ đồ, Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, kèm theo lời mô tả, giải thích, với mục đích giúp cho HS hiểu bài hơn. Tuy nhiên đối với nội dung khó như khi mô tả các dạng bài về “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị; Diện tích của một hình, ” mà giáo viên chỉ dùng lời nói và hình ảnh tĩnh để minh họa thì học sinh rất khó hình dung, việc tiếp thu bài của các em vẫn hạn chế. Nhiều học sinh làm được bài nhưng không hiểu được bản chất của bài dẫn đến kĩ năng vận dụng thực tế vẫn chưa tốt. Hay dạng bài “chia hai, ba, bốn, năm chữ số cho số có một chữ số” mà giáo viên chỉ dùng lời nói để mô tả thì học sinh rất khó hình dung. Nhiều học sinh vẫn làm được bài song vẫn không hiểu cách hạ các chữ số tiếp theo như thế nào, xuống chỗ nào là đúng. Bên cạnh đó công tác quản lý điểm thi cho HS cũng như làm một số công việc khác của GV khối 4; 5 còn mất rất nhiều thời gian vì khi quản lý điểm qua mạng Internet nếu như gặp sự cố về mạng cũng như nếu máy tính nhà mình không có mạng thì những việc như sau gặp không ít khó khăn về thời gian. Ví dụ như: In điểm thi đầu năm, in điểm thi GKI, in điểm thi CKI, in điểm GKII, in điểm cả năm, thống kê các môn phụ, in phiếu liên lạc kỳ I, in phiếu liên lạc cuối năm, 2 thống kê đầu năm, thống kê giữa kỳ I, thống kê cuối kỳ I, thống kê giữa kỳ II, thống kê cuối năm, in tổng hợp cả năm, in biên bản bàn giao chất lượng giáo dục, in biên bản bàn giao danh sách học sinh, in giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học. Giải pháp của tôi là sử dụng một số tệp có định dạng Flash và video clip có nội dung phù hợp vào một số bài học thuộc dạng bài “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị; Diện tích của một hình, ” hoặc dùng các hiệu ứng phù hợp thay vì sử dụng các hình ảnh tĩnh trong SGK và coi đó là nguồn cung cấp thông tin giúp các em tìm hiểu bản chất, đặc điểm của các dạng bài đó. Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương quan: Hai lớp 3 trường Tiểu học Hiệp Hòa. Lớp 3A là lớp thực nghiệm và 3B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài về “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị; Diện tích của một hình, ”; “Chia số có hai; ba; bốn; năm chữ số cho số có một chữ số”. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh, lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,09; điểm bài đầu ra của lớp đối chứng là 7,21. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Toán 3 làm nâng cao kết quả học tập các bài học về “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị; Diện tích của một hình; ”; “Chia số có hai; ba; bốn; năm chữ số cho số có một chữ số” cho học sinh lớp 3 trường Tiểu học Hiệp Hòa. Đồng thời cũng viết một phần mềm quản lý điểm cho HS khối 4; 5 và lấy GV khối 4;5 của trường Tiểu học Hiệp Hòa chia làm hai nhóm tương quan cùng thực nghiệm và đối chứng A. GIỚI THIỆU: Trong sách Toán ở tiểu học các hình ảnh, đồ dùng trực quan chỉ là những ảnh, vật tĩnh, kích cỡ nhỏ, kém sinh động. Công nghệ tiên tiến của máy vi tính và máy chiếu Projector đã tạo ra những hình màu 3D rực rỡ, sinh động kèm theo âm thanh ngộ nghĩnh như nước chảy; mật ong được rót vào can; các hình tách, ghép; các chữ số được hạ xuống, góp phần nâng cao chất lượng công cụ, thiết bị dạy học trong nhà 3 trường và phù hợp với học sinh Tiểu học. Tại trường Tiểu học Hiệp Hòa, giáo viên mới chỉ sử dụng máy tính để soạn giáo án. Số giáo viên biết sử dụng phần mềm PowerPoint là 10/ 24 người, nhưng chủ yếu mới dừng lại ở việc biết trình chiếu kênh chữ chứ chưa biết khai thác các hình ảnh động, các Video clip phục vụ cho bài học. Qua việc thăm lớp dự giờ khảo sát trước tác động, tôi thấy giáo viên chỉ sử dụng các phiên bản tranh ảnh trong SGK treo lên bảng lớp cho học sinh quan sát, mô tả xuông bằng lời nói. Họ cố gắng đưa ra hệ thống câu hỏi gợi mở dẫn dắt học sinh tìm hiểu vấn đề. Học sinh tích cực suy nghĩ, trả lời câu hỏi của giáo viên, phát hiện và giải quyết vấn đề. Kết quả là học sinh làm được bài nhưng hiểu chưa sâu sắc về bài, kĩ năng vận dụng vào thực tế chưa cao. Đối với GV khối 4; 5 của trường đa số đều rất ngại về việc quản lý điểm thi của HS qua mạng internet vì mạng internet của trường không ổn định mà ở nhà thì lại không có mạng internet. Để thay đổi hiện trạng trên, đề tài nghiên cứu này đã sử dụng các tệp có định dạng Flash và Video clip và các hiệu ứng thay cho tranh ảnh và mô tả xuông bằng lời nói và khai thác nó như là một nguồn dẫn đến kiến thức. Cũng như đưa ra một phần mềm quản lý điểm giúp GV khối 4; 5 khắc phục khó khăn từ đó giảm thời gian làm việc, đồng thời giảm áp lực công việc. B.GIẢI PHÁP THAY THẾ: Đưa các tệp có định dạng Flash miêu tả sự tách, ghép các hình, các video clip mô tả việc rót mật ong vào can, hiệu ứng hạ các chữ số khi thực hiện các lần chia, giáo viên chiếu hình ảnh cho học sinh quan sát, nêu hệ thống câu hỏi dẫn dắt giúp học sinh phát hiện kiến thức. Vấn đề đổi mới PPDH trong đó có ứng dụng CNTT trong dạy học đã có nhiều bài viết được trình bày trong các hội thảo liên quan. Ví dụ: - Bài Công nghệ mới với việc dạy và học trong các trường Cao đẳng, Đại học của GS.TSKH. Lâm Quang Thiệp - Bài những yêu cầu về kiến thức, kĩ năng CNTT đối với người giáo viên của tác giả Đào Thái Lai, viện khoa học giáo dục Việt Nam - Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng CNTT trong dạy học của cô giáo Trần Hồng 4 Vân, trường Tiểu học Cát Linh, Hà Nội + Ứng dụng CNTT trong dạy học môn Toán của Lê Minh Cương –MS 720 + Sử dụng CNTT trong dạy học ở Tiểu học của Vũ Văn Đức – MS 756 Các đề tài này đều đề cập đến định hướng, tác dụng, kết quả của việc đưa ứng dụng CNTT vào dạy và học. Nhiều báo cáo kinh nghiệm và đề tài khoa học của các thầy cô giáo trường Đại học, Cao đẳng cũng đã đề cập đến vấn đề ứng dụng CNTT trong dạy học. Các đề tài, tài liệu trên chủ yếu bàn về sử dụng CNTT như thế nào trong dạy học nói chung mà chưa có tài liệu, đề tài đi sâu vào việc sử dụng các tệp có định dạng Flash và Video clip hay tạo các hiệu ứng có hiệu quả cao trong dạy học. Hay làm thế nào giúp GV khối 4; 5 quản lý điểm thi và công tác thống kê các môn một cách chính xác, nhanh, ít tốn thời gian, giúp giảm áp lực công việc cho GV. Tôi muốn có một nghiên cứu cụ thể hơn và đánh giá được hiệu quả của việc đổi mới PPDH thông qua việc sử dụng các Flash và Video clip cũng như các hiệu ứng, phần mềm có hiệu quả cao hỗ trợ giáo viên khi dạy loại kiến thức trừu tượng như các bài học về “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị; diện tích của một hình; Chia số có hai; ba; bốn; năm chữ số cho số có một chữ số; ”.Qua nguồn cung cấp thông tin sinh động đó, học sinh tự khám phá ra kiến thức và giúp GV khối 4; 5 giảm bớt áp lực công việc. Từ đó, truyền cho các em lòng tin vào Toán học, say mê tìm hiểu Toán học cùng các ứng dụng của nó trong đời sống và giúp GV khối 4; 5 bớt căng thẳng hơn vì áp lực công việc. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: Việc đưa ứng dụng CNTT vào dạy môn Toán lớp 3 có nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 3 không? Việc đưa phần mềm quản lý điểm thi vào khối 4; 5 có giúp GV giảm bớt áp lực công việc hay không? GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU: - Đưa ứng dụng CNTT vào dạy môn Toán 3 sẽ nâng cao kết quả học tập cho học sinh lớp 3 trường Tiểu học Hiệp Hòa. - Đưa phần mềm quản lý điểm thi vào khối 4; 5 sẽ giảm áp lực công việc cho GV khối 4; 5 5 II.PHƯƠNG PHÁP: A) KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU: Tôi lựa chọn trường Tiểu học Hiệp Hòa vì trường có những điều kiện thuận lợi cho việc Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. * Giáo viên: Hai cô giáo dạy hai lớp 3, hai cô giáo chủ nhiệm hai lớp 4 và hai thầy cô chủ nhiệm lớp 5 có tuổi đời và tuổi nghề tương đương nhau và đều là giáo viên dạy giỏi và chủ nhiệm lớp trong nhiều năm, có lòng nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh. 1. Cô Đào Thị Diên – giáo viên dạy lớp 3A (lớp thực nghiệm) 2. Cô Nguyễn Thị Mỵ - giáo viên dạy lớp 3B (lớp đối chứng) Đối với khối 4 1. Cô Phạm Thị Hòa – giáo viên chủ nhiệm lớp 4A (thực nghiệm) 2. Cô Nguyễn Thị Cần – giáo viên chủ nhiệm lớp 4B (đối chứng) Đối với khối 5 1. Cô Phạm Thị Giỏi – giáo viên chủ nhiệm lớp 5B (thực nghiệm) 2. Thầy Nguyễn Viết Dương – giáo viên chủ nhiệm lớp 5A (đối chứng) * Học sinh: Hai lớp được chọn tham gia nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng nhau về tỉ lệ giới tính và đều là dân tộc Kinh, đều ở Nông thôn, trong cùng một xã. Cụ thể như sau: Bảng 1. Giới tính và thành phần dân tộc, nơi cư trứ: Số HS các nhóm Dân tộc Nơi cư trú Tổng số Nam nữ Kinh Hiệp Hòa Lớp 3A 26 11 15 26 Hiệp Hòa Lớp 3B 26 12 14 26 Hiệp Hòa Về ý thức học tập, tất cả các em ở hai lớp này đều tích cực, chủ động. Về thành tích học tập của năm học trước, hai lớp tương đương nhau về điểm số của tất cả các môn học. * GV khối 4: Hai giáo viên được chọn tham gia nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng nhau về 6 giới tính và đều là dân tộc Kinh, đều ở Nông thôn, trong cùng một xã, cùng công tác tại một trường. Cụ thể như sau: Bảng 1. Giới tính và thành phần dân tộc, nơi cư trứ: Số GV các nhóm Dân tộc Nơi cư trú Nơi công tác Tổng số Nam nữ Kinh Hiệp Hòa TH Hiệp Hòa Lớp 4A 1 0 1 1 Hiệp Hòa TH Hiệp Hòa Lớp 4B 1 0 1 1 Hiệp Hòa TH Hiệp Hòa * GV khối 5: Hai giáo viên được chọn tham gia nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng nhau về trình độ chuyên môn, dân tộc Kinh, đều ở Nông thôn, trong cùng một huyện, cùng công tác tại một trường. Cụ thể như sau: Bảng 1. Giới tính và thành phần dân tộc, nơi cư trứ: Số GV các nhóm Dân tộc Nơi cư trú Nơi công tác Tổng số Nam nữ Kinh Hiệp Hòa TH Hiệp Hòa Lớp 5B 1 0 1 1 Hiệp Hòa TH Hiệp Hòa Lớp 5A 1 1 0 1 Hùng Tiến TH Hiệp Hòa B) THIẾT KẾ: - Chọn hai lớp nguyên vẹn: lớp 3A là nhóm thực nghiệm và 3B là nhóm đối chứng. Tôi dùng bài kiểm tra học kì I môn Toán làm bài kiểm tra trước tác động. Kết quả kiểm tra cho thấy điểm trung bình của hai nhóm có sự khác nhau, do đó tôi dùng phép kiểm chứng T-Test để kiểm chứng sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của hai nhóm trước khi tác động. - Chọn hai cô giáo có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp: Cô chủ nhiệm lớp 4A là cô thực nghiệm và cô chủ nhiệm lớp 4B là cô đối chứng. Đồng thời tôi cũng chọn hai thầy cô có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp ở khối 5: cô chủ nhiệm lớp 5B là cô thực nghiệm và thầy chủ nhiệm lớp 5A là thầy đối chứng. Tôi dùng điểm kiểm tra đầu năm, giữa kỳ I, cuối kỳ I làm phần kiểm tra trước tác động. Kết quả cho thấy không có sự khác nhau về thời gian. Nên tôi không cần dùng phép kiểm chứng T- Test để kiểm chứng sự chênh lệch giữa hai nhóm trước khi tác động. Kết quả: Bảng 2: Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương của HS khối 3 Đối chứng Thực nghiệm 7 TBC 6.0 6.3 P = 0,135 P = 0,135 > 0,05 từ đó kết luận sự chênh lệch điểm số trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa, hai nhóm được coi là tương đương. Sử dụng thiết kế hai: Kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương (được mô tả ở bảng 2): Bảng 3: Thiết kế nghiên cứu đối với HS lớp 3: Nhóm Kiểm tra trước tác động Tác động Kiểm tra sau tác động Thực nghiệm 01 Dạy học có sử dụng CNTT 03 Đối chứng 02 Dạy học không sử dụng CNTT 04 Bảng 3: Thiết kế nghiên cứu đối với GV khối 4: Nhóm Kiểm tra trước tác động (thời gian - ngày) Tác động Kiểm tra sau tác động (thời gian - ngày) Thực nghiệm 01 Có sử dụng phần mềm hỗ trợ ½ Đối chứng 01 Không sử dụng phần mềm hỗ trợ 01 Ở thiết kế này, tôi sử dụng phép kiểm chứng T-Test độc lập Bảng 4: Thiết kế nghiên cứu đối với GV khối 5: Nhóm Kiểm tra trước tác động (thời gian - ngày) Tác động Kiểm tra sau tác động (thời gian - ngày) Thực nghiệm 01 Có sử dụng phần mềm hỗ trợ ½ Đối chứng 01 Không sử dụng phần 01 8 mềm hỗ trợ Ở thiết kế này, tôi sử dụng phép kiểm chứng T-Test độc lập C) Quy trình nghiên cứu * Chuẩn bị bài của giáo viên: - Cô Nguyễn Thị Mỵ dạy lớp đối chứng: Thiết kế kế hoạch bài học không sử dụng CNTT, quy trình chuẩn bị bài như bình thường. - Tôi và cô Đào Thị Diên: Thiết kế kế hoạch bài học có sử dụng CNTT, sưu tầm, lựa chọn thông tin tại các Website baigiangdientubachkim.com; tvtbachkim.com; giaovien.net; th-hiephoa-haiphong.com; và tham khảo các bài giảng của đồng nghiệp (Trần Thị Thu Yến – Tiểu học Hồng Bàng - quận Hồng Bàng – thành phố Hải Phòng; Đặng Thị Hưởng – Tiểu học số 1 Bảo Linh – Thành phố Đồng Hới, Dương Quang Bình – Tiểu học số 2 Nam Phước – huyện Duy Xuyên – Quảng Nam, Đồng Văn Hảo – Tiểu học Phong Thạnh A – huyện cầu kè – Trà Vinh ) - Đối với GV khối 4: - Cô Nguyễn Thị Cần (đối chứng): Quản lý điểm theo cách thông thường (không sử dụng phần mềm) - Cô Phạm Thị Hòa (thực nghiệm): Quản lý điểm có sử dụng phần mềm do tôi viết. - Đối với GV khối 5: - Thầy Nguyễn Viết Dương (đối chứng): Quản lý điểm theo cách thông thường (không sử dụng phần mềm) - Cô Phạm Thị Giỏi (thực nghiệm): Quản lý điểm có sử dụng phần mềm do tôi viết. * Tiến hành thực nghiệm: Thời gian tiến hành thực nghiệm vẫn tuân theo kế hoạch dạy học của nhà trường và theo thời khóa biểu để đảm bảo tính khách quan. Cụ thể: Bảng 4: Thời gian thực nghiệm: Thứ ngày Môn/ lớp Tiết theo PPCT Tên bài dạy 5/ 27 Toán 3 27 Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số 5/ 24 Toán 3 69 Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số 9 6/ 25 Toán 3 70 Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) 2/ 28 Toán 3 71 Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số 3/ 29 Toán 3 72 Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) 4/ 8 Toán 3 113 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số 5/ 9 Toán 3 114 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) 6/ 10 Toán 3 115 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo) 3/ 21 Toán 3 122 Bài Toán liên quan đến rút về đơn vị 5/ 16 Toán 3 139 Diện tích của một hình 4/ 5 Toán 3 153 Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số 5/ 7 Toán 3 154 Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số 4/ 13 Toán 3 157 Bài toán liên quan đến rút về đơn vị *Đối với GV khối 4; 5 Thời gian tiến hành thực nghiệm vẫn tuân theo kế hoạch của nhà trường để đảm bảo tính khách quan. D) ĐO LƯỜNG: Bài kiểm tra trước tác động là bài thi học kì I môn Toán 3, do nhà trường ra đề thi chung cho cả khối 3. Bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra sau khi học xong các bài có nội dung “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị; Diện tích của một hình; Chia số có hai; ba; bốn; năm chữ số cho số có một chữ số; ”; do hai giáo viên dạy lớp 3A, 3B và tôi tham gia thiết kế (xem phần phụ lục). Bài kiểm tra sau tác động gồm có 7 câu hỏi trong đó có 4 câu hỏi trắc nghiệm dạng nhiều lựa chọn, chọn đáp án đúng và 3 câu hỏi tự luận. * Đối với GV khối 4; 5 Kiểm tra trước tác động là quản lý điểm bài thi đầu năm, giữa học kì I, cuối học kì I, thống kê đầu năm, thống kê giữa kì I, thống kê cuối kì I, In phiếu liên lạc cuối kì I, in 10 [...]... lc cui kỡ I, in im u nm, in im gia kỡ I, in im cui kỡ I, ca HS khi 4; 5 * Tin hnh kim tra v chm bi: Sau khi thc hin dy xong cỏc bi hc trờn, tụi tin hnh kim tra mt tit (ni dung kim tra phn ph lc) Sau ú tụi cựng hai giỏo viờn tin hnh chm bi theo ỏp ỏn ó xõy dng *i vi GV khi 4; 5 Sau khi thc hin qun lý im xong, tụi v hai GV cựng tin hnh qun lý im theo phn mm do tụi vit (ni dung cỏc Sheet) III.PHN TCH... v trong qun lý im thi cho HS lp 4; 5 v h tr GV mt s cụng vic trong cụng tỏc l mt gii phỏp rt tt nhng s dng cú hiu qu, ngi giỏo viờn cn cú trỡnh v cụng ngh thụng tin, cú k nng thit k giỏo ỏn in t, bit khai thỏc v s 14 dng cỏc ngun thụng tin trờn mng Internet, bit thit k k hoch bi hc hp lớ, bit nhp im theo phn mm IV KT LUN V KHUYN NGH: * Kt lun: Vic s dng CNTT vo ging dy ni dung Toỏn 3 (Bi toỏn liờn... Cụng Danh 7 8 4 Nguyn Vn c 5 7 5 Nguyn Vn Duy 7 8 6 Nguyn Hi Duyờn 5 6 7 on Tin Hi 5 7 8 Trnh Qunh Hng 7 7 9 Phm Gia Khỏnh 5 7 10 Phm Th Loan 6 7 11 Phm Phỳ Mnh 6 9 12 Phm Trung Mnh 6 7 13 o Th Thanh Ngoan 6 6 14 Nguyn Th Kim Oanh 5 6 15 Nguyn Hu Phong 5 6 16 Phm Th Phong 5 6 17 Phm Phỳ Quý 7 7 18 Phm Th Thng 5 6 19 Phm Trung Tin 6 8 20 Nguyn Duy Ton 6 8 21 Nguyn Mnh Trung 7 7 22 Phm Thnh Trung 6 8 23... NXB GD, 2006 - Phn mm Macromedia Flash 8; Ulead VideoStudio 11 - Mng Internet: http://Flash.vionet.vn; thuvientailieu.bachkim.com; thuvienbaigiangdientu.bachkim.com; giaovien.net; - Sỏch hng dn t hc Tin hc VI PH LC CA TI I.K HOCH BI HC 1.1 K hoach bi hc: Bi toỏn liờn quan n rỳt v n v Nhng kin thc hc sinh ó bit cú liờn quan n bi hc - Bit chia s cú hai, ba, bn ch s cho s cú mt Nhng kin thc mi cn hỡnh... hỡnh ti vi mn hỡnh rng cú b kt ni cho trng m lp bi dng ng dng CNTT, khuyn khớch v ng viờn giỏo viờn ỏp dng CNTT vo dy hc i vi giỏo viờn: Khụng ngng t hc, t bi dng hiu bit v CNTT, bit khai thỏc thụng tin trờn mng Internet, cú k nng s dng thnh tho cỏc trang thit b dy hc hin i Vi kt qu ca ti ny, tụi mong rng cỏc bn ng nghip quan tõm, chia s v c bit l i vi giỏo viờn cp Tiu hc cú th ng dng ti ny vo vic . việc đưa ứng dụng CNTT vào dạy và học. Nhiều báo cáo kinh nghiệm và đề tài khoa học của các thầy cô giáo trường Đại học, Cao đẳng cũng đã đề cập đến vấn đề ứng dụng CNTT trong dạy học. Các đề. của dạy học có sử dụng CNTT đến kết quả học tập của nhóm thực nghiệm là lớn. Giả thiết của đề tài: “Đưa ứng dụng CNTT vào dạy môn Toán 3 sẽ nâng cao kết quả 11 0,93 8,09 – 7,21 học tập cho học. Hà Nội + Ứng dụng CNTT trong dạy học môn Toán của Lê Minh Cương –MS 720 + Sử dụng CNTT trong dạy học ở Tiểu học của Vũ Văn Đức – MS 756 Các đề tài này đều đề cập đến định hướng, tác dụng, kết quả
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN ĐƯA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC, SKKN ĐƯA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC,