500 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 (có đáp án ở cuối tài liệu)

66 14,148 52
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2014, 09:31

1. Đặc điểm của một loài vượn cổ, sau chuyển thành người:□ A. Sống cách đây khoảng 6 triệu năm.□ B. Có thể đứng và đi bằng hai chân, hai tay đã cầm nắm.□ C. Aên hoa quả, lá và động vật nhỏ.□ D. Tất cả câu trên đều đúng.2. Xương hoá thạch của loài vượn cổ được tìm thấy tại đâu?□ A. Đông Phi, Bắc Mỹ, Việt Nam□ B. Đông Phi, Tây Aù, Việt Nam□ C. Trung Aâu, Tây Aù, Bắc Mỹ□ D. Nam Mỹ, Tây Aù, Trung Aù3. Thời gian người tối cổ xuất hiện trên trái đất ?□ A. Cách đây khoảng 10 triệu năm□ B. Cách dây khoảng 4 triệu năm□ C. Cách đây khoảng 6 vạn năm□ D. Cách đây khoảng 8 nghìn năm. 1. Đặc điểm của một loài vượn cổ, sau chuyển thành người: □ A. Sống cách đây khoảng 6 triệu năm. □ B. Có thể đứng và đi bằng hai chân, hai tay đã cầm nắm. □ C. Aên hoa quả, lá và động vật nhỏ. □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 2. Xương hoá thạch của loài vượn cổ được tìm thấy tại đâu? □ A. Đông Phi, Bắc Mỹ, Việt Nam □ B. Đông Phi, Tây Aù, Việt Nam □ C. Trung Aâu, Tây Aù, Bắc Mỹ □ D. Nam Mỹ, Tây Aù, Trung Aù 3. Thời gian người tối cổ xuất hiện trên trái đất ? □ A. Cách đây khoảng 10 triệu năm □ B. Cách dây khoảng 4 triệu năm □ C. Cách đây khoảng 6 vạn năm □ D. Cách đây khoảng 8 nghìn năm. 4. Đông Phi, Giava, Bắc kinh là noi tìm thấy di cốt của: □ A. Người tối cổ □ B. Người vượn cổ □ C. Người tinh khôn □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 5. Người tối cổ khác vượn cổ những điểm sau: □ A. Hộp sọ nhỏ hơn 600 cm 3 □ B. Hình thành trung tâm tiếng nói trong não □ C. Đãhoàn toàn đi đứng bằng hai chân □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 6. Công cụ người tối cổ sử dụng là loại: □ A. Đồ gỗ □ B. Đồ đá ghè hai mặ □ C. Đồ đá ghè một mặt □ D. Đố sắt 7. Người tối cổ chế tạo công cụ bằng cách: □ A. Đập vỡ một mảnh đá lớn □ B. Mài hai mặt của một mảnh đá cho bén □ C. Khoan tảng đá lớn thành những mảnh đá nhỏ vừa dùng □ D. Mài mảnh đá một mặt cho sắc và vừa tay cầm. 8. Phát minh lớn, quan trọng của người tối cổ là: □ A. Biết chế tạo công cụ bằng sắt □ B. Biết giữ nước để dùng lâu ngày □ C. Biết ghè hai mảnh đá với nhau để lấy lửa □ D. Biết trồng trọt ở vùng đồng bằng ven sông. 9. Nhờ lao động mà người tối cổ đã co:ù □ A. Cơ thể phát triển thẳng đứng □ B. Tiếng nói thuần thục hơn □ C. Bàn tay khéo léo dần □ D. Tất cả câu trên đều đúng 10. Quan hệ hợp quần xã hội của người tối cổ là: □ A. Có người đứng đầu □ B. Bầy người nguyên thuỷ □ C. Xã hội công xã nguyên thuỷ □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 11. Nơi người tối cổ ở là: □ A. Hang động □ B. Hốc cây □ C. Nhà sàn □ D. Trên cây. 12. Hợp quần xã hội đầu tiên của người tối cổ gọi là: □ A. Bầy người hiện đại □ B. Bầy người nguyên thuỷ □ C. Xã hội công xã nguyên thuỷ □ D. Xã hội phong kiến sơ khai. 13. Bầy người nguyên thuỷ gồm: □ A. Khoảng 100 gia đình cùng huyết thống □ B. 5-7 gia đình có quan hệ ruột thịt với nhau □ C. 10-14 gia đình có quan hệ láng giềng với nhau □ D. Khoảng 30 người cùng chung ngôn ngữ 14. Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào? □ A. Cách đây khoảng 4 vạn năm □ B. Cách đây khoảng 6 vạn năm □ C. Cách đây khoảng 4000 năm □ D. Cách đây khoảng 10 000 năm. 15. Trong thời đại đồ đá mới, nhóm người sống chung với nhau được gọi là: □ A. Bầy người □ B. Làng chạ □ C. Bộ lạc □ D. Thị tộc 16. Những người trong một thị tộc có quan hệ với nhau như thế nào? □ A. Có chung một loại chữ viết □ B. Có cùng huyết thống □ C. Cùng cư trú trong một khu đất □ D. Là láng giềng của nhau. 17. Những người trong một bộ lạc có quan hệ với nhau như thếnào? □ A. Sống cạnh nhau □ B. Có họ hàng với nhau □ C. Cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xôi □ D.Tất cả câu trên đều đúng 18. Công việc thường xuyên và hàng đầu của thị tộc là: □ A. Tìm kiếm thức ăn □ B. Làm đồ gốm để trữ nước □ C. Tìm nguồn nước mới □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 19. Tìm kiến thức ăn ở thị tộc là ai? □ A. Cả thị tộc □ B. Những người phụ nữ □ C. Những người lớn tuổi □ D. Tù trưởng và những người thân cận. 20. Những người sống trong một thị tộc được phân chia thức ăn như thế nào? □ A. Chia đều □ B. Chia theo số tuổi □ C. Chia theo năng suất lao động □ D. Chia theo đơn vị 21. Sau khi biết chế tạo công cụ bằng đá,con người đãbiết chế tạo công cụ bằng: □ A. Đồng □ B. Đồng pha sắt □ C. Sắt □ D. Gang 22. Dân cư ở khu vực nào biết sử dụng đồng sớm nhất? □ A. Tây Á □ B. Ai Cập □ C. Câu Avà B đúng □ D. Câu Avà B sai 23. Đồng đỏ được sử dụng làm công cụ cách đây khoảng: □ A. 4 000 năm □ B. 5 500 năm □ C. 20 000 năm □ D. 45 000 năm 24. Con người biết sử dụng đồng thau cách đây khoảng : □ A. 4 000 năm □ B. 1 000 năm □ C. 6 800 năm □ D. 3 640 năm 25. Đồng thau là hợp chất của đồng pha với: □ A. Vàng □ B. Kẽm □ C. Sắt □ D. Thiếc 26. Người dân ở khu vực nào biết luyện sắt sớm nhất? □ A. Trung quốc □ B. Tây Á và Nam Âu □ C. Ấn Độ □ D. Hy Lạp 27. Công cụ bằng sắt xuất hiện cách đây khoảng: □ A. 15 000 năm □ B. 3 000 năm □ C. 48 000 năm □ D. 6 000 năm 28. Từ thiên niên kỉ thứ IV trước Công nguyên, cư dân phương Đông đãbiết những nghề gì? □ A. Nông nghiệp □ B. Luyện Kim □ C. Chăn nuôi □ D. Tất cả câu trên đều đúng 29. Cái nôi của nền văn minh loài người là nơi nào? □ A. Châu Phi □ B. Phương Tây □ C. Phương đông □ D. Châu Uùc 30. Cư dân phương Đônglà người đầu tuên sáng tạo ra: □ A. Chữ viết □ B. Văn học, nghệ thuật □ C. Tri thức khoa học □ D. Tất cả câu trên đều đúng 31. Mục đích của việc thành lập bộ máy nhà nước là: □ A. Quản lý nô lệ □ B. Lo việc tế lễ cho mọi người □ C. 48 000 năm □ D. Quản lý xã hội 32. Khu vực địa lý nào trên thế giới là nơi nhà nước xuất hiện đầu tiên? □ A. Lưu vực các sông lớn ở Châu Á, châu Phi □ B. Bờ biển ở vùng khí hậu nhiệt đới □ C. Dưới chân núi vùng ôn đới □ D. Rừng taiga. 33. Các nhànước đầu tiên xuất hiện ở lưu vực những sông nào? □ A. Sông Nin, Lưỡng Hà, Sông Ấn,Sông Hằng, Hoàng Hà, Hồng Hà □ B. Sông Vônga, Hoàng Hà, Hồng Hà, Sông Nin □ C. Sông Cửu Long, Sông Ấn, Sông Hằng, Hoàng Hà, Hồng Hà □ D. Sông Nin, Lưỡng Hà, Sông Amadôn, sông Ấn, sông Hằng. 34. Tại sao lưu vực các sông lớn lại có nhà nước xuất hiện đầu tiên ? □ A. Nhiều đất canh tác □ B. Mưa đều đặn theo mùa □ C. Đất đai quen sông phì nhiêu □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 35. Cư dân cổ ở cácvùng đáống trên cácđồng bằng ven sông đầøu tiên ? □ A. Ấn Độ và Nam Mỹ □ B. Đông Nam Á vàĐông Phi □ C. Tây Á và Ai Cập □ D. Trung quốc và Việt Nam 36. Cư dân cổ Tây Á và Ai Cập đã sống trên các đồng bằng ven sông vào khoảng thời gian nào: □ A. 3500 nămTCN □ B. 6000 nămTCN □ C. 7500 nămTCN □ D. 9400 nămTCN 37. Đồng thau đã gắn bó với nhau bởi công việc gì? □ A. Công cụ sản xuất □ B. Nhạc cụ □ C. Vũ khí □ D. Đồ trang sức 38. Cư dân cổ sống chủ yếu bằng nghề gì? □ A. Thủ công nghiệp □ B. Thương nghiệp □ C. Trồng trọt □ D. Săn bắn 39. Cư dân cổ đã gắn bó với nhau bởi công việc gì? □ A. Tế lễ □ B. Chiến đấu chống kẻ thù □ C. Săn bắn □ D. Làm thuỷ lợi 40. Ngoài trồng trọt, cư dân cổ còn biết: □ A. Dệt vải □ B. Làmđồ gốm □ C. Nuôi gia súc □ D. Tất cảcâu trên đều đúng 41. Ba tầng lớp trong xã hội có giai cấp đầu tiên ở phương đông là: □ A. Vua, quý tộc, nông dân □ B. Vua, chủ nô, nô lệ □ C. Quý tộc, nông dân công xã, nô lệ □ D. Chủ nô, nông dân, nô lệ. 42. Nô lệ ở phương Đông có nguồn gốc từ: □ A. Tù binh chiến tranh □ B. Nông dân mắc nợ không trả được □ C. Câu Avà B đều đúng □ D. Câu Avà B đều sai 43. Đứng đầu nhà nước phương Đông là? □ A. Hội đồng nhân dân □ B. Quý tộc □ C. Tù trưởng □ D. Vua 44. Tầng lớp xa õhội căn bản trong xã hội có giai cấp đầu tiên ở phương Đông là: □ A. Nông dân công xã □ B. Người bình dân □ C. Thợ thủ công □ D. Nông nô 45. Vua ở phường đông được xem là: □ A. đại diện thần thánh □ B. Người chủ tối cao của đất nước □ C. Câu A và B sai □ D. Câu A và B đúng 46. Đất đai Địa Trung Hai chủ yếu là: □ A. Đất đồi núi, không màu mỡ, khô và rắn □ B. Đất phù sa mềm □ C. Đất vùng trung du, hơi khô □ D. Tất cả câu trên đều sai 47. Cư dân vùng Địa Trung Hải đã biết chế tạo công cụ bàng sắt vào khoảng thời gian nào? □ A. 1000 nămTCN □ B. 6000 nămTCN □ C. 5500 nămTCN □ D. 12000 nămTCN 48. Loại cây trồng chính ở Địa Trung Hải là: □ A. Nho, cam, ngô, lúa nước… □ B. Lúa nước, khoai, cà phê, cacao,… □ C. Nho, cam, chanh, ôliu,… □ D. Lúa mì, lúa mạch, lê, mận, vải… 49. Tại Địa Trung Hải, nghề nào phát triển: □ A. Chăn nuôi □ B. Thủ công nghiệp □ C. Săn bắt □ D. Đánh cá 50. Những nghề thủ công nghiệp của cư dân Địa Trung Hải là: □ A. Đan lát, nấu rượi, rèn vũ khí, thuộc da, dệt vải,… □ B. Luyện kim, làm giấy, đồ gốm, nấu rượu,… □ C. Luyện kim, đồ mĩ nghệ, đồ gốm, nấu rượu, dầu ôliu,… □ D. Đóng thuyền độc mộc, nấu rượu cần, dầu ôliu, đồ gốm,… 51. Xưởng thủ công ở Địa trung Hỉa có quy mô như thế nào? □ A. Từ 10-100 nhân công □ B. Dưới 15 nhân công □ C. Trên 2000 nhân công □ D. Từ 100-500 nhân công 52. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội Địa Trung Hải là: □ A. Thợ thủ công □ B. Nô lệ □ C. Nông nô □ D. Nông dân công xã. 53. Hàng hoá quan trọng bậc nhất của vùng Địa Trung Hỉa là: □ A. Lúa mì □ B. Đồ mỹ nghệ □ C. Da □ D. Nô lệ 54. Đồng tiền có hình chim cú là đồng tiền của: □ A. Rôma □ B. Aten □ C. Pirê □ D. Hy lạp 55. Nô lệ ở Địa Trung Hải có nguồn gốc từ: □ A. Người dân không chịu đóng thuế cho nhà nước □ B. Nông dân thiếu nợ không trả được □ C. Thường dân bị bắt cóc và tù binh □ D. Câu A và B đúng 56. Ngững người nô lệ vùng Địa Trung Hải làm việc tại: □ A. Xưởng thủ công □ B. Nhà riêng của quý tộc □ C. Đại trại □ D. Tất cả câu trên đều đúng 57. Giai cấp đứng đầu xã hội trong chế độ chiếm nô là: □ A. Quý tộc □ B. Nông dân □ C. Chủ nô □ D. Vua 58. Thành phần của chủ nô là: □ A. Nhũng người bình dân giàu có □ B. Những người đứng đầu tôn giáo, quý tộc, quan lại □ C. Vua, quý tộc, tù trưởng bộ lạc. □ D. Chủ lò, chủ trại, chủ xưởng, chủ thuyền 59. Chế độ chiếm nô có đặc điểm gì? □ A. Tồn tại chủ yếu trên lao động của nô lệ □ B. Bóc lột nô lệ □ C. Bóc lột nông dân và thợ thủ công □ D. Câu A và B đều đúng 60. Thị quốc gồm có: □ A. Một pháo đài và chung quanh là một vùng dân cư □ B. Thành thị với một vùng đất trồng trọt chung quanh □ C. Nhiều thành thị liên kết với nhau thành một bang □ D. Câu B và C đúng. 61. Những người sống trong thị quốc là: □ A.Chủ nô □ B. Công dân tự do □ C.Nô lệ □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 62. Thành thị gồm có: □ A. Phố sá, lâu đài, đền thờ, cung điện của vua □ B. Sân vận động, lâu đài, một vùng rừng tự nhiên □ C. Phố sá, đền thờ, bến cảng □ D. Nhà thờ, phố sá, đền thờ thần Visnu 63. Đại hội công dân ở các quốc gia thành thị gồm có: □ A. Công dân tự do và kiều dân □ B. Nô lệ và kiều dân □ C. Chủ nô và nô lệ □ D. Công dân tự do và chủ nô 64. Ở Aten tổ chức nào có vai trò như quốc hội? □ A.Hội đồng 500 □ B. Hội đồng bô lão □ C.Hội đồng tôn giá □ D. Quan toà 6000 người 65. Mối quan hệ quan trọng nhất giữa các thị quốc là: □ A.Buôn bán □ B. Chiến tranh □ C.Câu A và B đúng □ D. Câu A và B sai 66. Những người đảm báo sự sống, sự tồn tại và phát triển của thị quốc là: □ A.Nông dân công xã □ B. Nô lệ □ C.Công dân tự do □ D. Kiều dân 67. Người Hy lạp cho rằng hình dạng trái đất là: □ A.Hình quả cầu trò □ B. Hình vuông □ C.Hình đĩa dẹt □ D. Hình elip 68. Talét là ngưuơì phát biểu những định lý nổi tiếng về: □ A. Số học □ B. Phương tích □ C.Đại số □ D. Hình học 69. Những cống hiến của trường phái Pitago về toán học là: □ A. Cách tính số pi □ B. Bảng phân loại tuần hoàn □ C. Bảng nhân, hệ thống số thập phân và định lý về các cạnh của hình tam giác vuông □ D. Câu B và C đúng 70. Vào những thế kỷ cuối TCN, trên lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang có: □ A. Hai quốc gia đang tranh giành quyền lực. □ B. Một quốc gia lớn, tập quyền của người Trung Quốc □ C. Nhiều quốc gia nhỏ của người Trung Quốc [...]... Toản □ B Trần Khánh Dư □ D Trần Thừa 268 Quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ hai vào năm nào? □ A Năm 1028 □ C Năm 128 5 □ B Năm 125 8 □ D Năm 127 9 269 Quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ ba vào năm nào? □ A Năm 123 0 □ C Năm 128 3 □ B Năm 128 8 □ D Năm 129 8 270 Quân Minh xâm lược nước ta vào năm nào? □ A Năm 1406 □ C Năm 1046 □ B Năm 1600 □ D Năm 1416 271 Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào tháng năm nào? □... cải tài nguyên ở vùng Nam Mỹ là: □ A Pháp và HyLạp □ B Bồ đào nha và Tây Ban Nha □ C Tây Ba Nha Và Italia □ D Mỹ và Đức 165 Phong trào” rào đất cướp ruộng” xuất hiện đầu tiên ở nước nào? □ A Bồ đào nha □ C Anh □ B Pháp □ D Bỉ 166 Giai cấp tư sản đầu tiên ra đời từ: □ A Chủ xưởng □ C Câu A và B đúng □ B.Thương nhân □ D Câu A và B sai 167 Giai cấp tư sản đang lên ở châu Aâu đã chống lại hệ tư tưởng của... Nhiếp □ D Cao Biền 230.Chồng bà Trưng Trắc tên gì? □ A Yết Kiêu □ C Trọng Thuỷ □ B Thi Sách □ D Dã Tượng 231.Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng nổ ra vào thời gian nào? □ A Tháng 3 năm 40 □ B Tháng 9 năm 50 □ C Năm 278 □ D Tháng 1 năm 72 năm TCN 232.Hai Bà Trưng khởi nghĩa ở đâu? □ A Mê Linh □ C Hát Môn □ B Luy Lâu □ D Phong Châu 233.Nơi nào không tham gia cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng? □ A Giao Chỉ... vào thời gian nào? □ A Tháng 1/1057 □ C Tháng 10/1075 □ B Tháng 11/1507 □ D Tháng 1/1705 265 Quân Tống xâm lược nước ta lần thứ hai vào năm nào? □ A Năm 1057 □ C Năm 1089 □ B Năm 1077 □ D Năm 1078 266 Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt lần thứ nhất vào năm nào: □ A Năm 125 0 □ C Năm 127 9 □ B Năm 126 7 □ D Năm 125 8 267 Người có công lớn trong việc tổ chức cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược... nhập Bắc Aán từ thời gian nào? □ A Thế kỉ III □ C Thế kĩ XI □ B.Thế kỉVI □ D Thế kỉ V 106.Vương Quốc hồi giáo Đêli thành lập ở miền nào của bán đảo Aán Độ: □ A Tây Aán □ C Trung Ấn □ B.Đông Nam Aán Độ □ D Bắc Aán 107 Vương Quốc hồi giáo Đêli thành lập vào khoảng thời gian nào: □ A Thế kỉ XII □ C Thế kĩ IX □ B.Thế kỉII □ D Thế kỉXVI 108.Những người lãnh đạo Vương Quốc hồi giáo Đêli là người: □ A Aán Độ... 271 Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào tháng năm nào? □ A Ngày 2/2/1418 □ C Ngày 7/7/1418 □ B Ngày 2/8/1418 □ D Ngày 7/2/1418 272 Toán quân cuối cùng của Vương Thông rút khỏi nước ta vào ngày tháng năm nào? □ A Ngày 10/2/1427 □ C Ngày 3/1/1428 □ B Ngày 10 /12/ 1824 □ D Ngày 12/ 10 /128 4 273 Văn Miếu được xây dựng vào năm nào? □ A Năm 1080 □ C Năm 1070 □ B Năm 1097 □ D Năm 1047 274 Khoa thi đầu tiên của nước... kế vị □ D Câu A và B đúng 193 Sáng sớm 18/3/1871, sự kiện gì đã xảy ra tại Pari? □ A Thành lập Công xã Pari □ B Chie đánh lén để cướp đại bác của Quốc dân quân ở đồi Môngmác □ C Bầu quốc hội mới □ D Nhân dân Pari bầu Hội đồng Công xã 194 Khi tấn công đồi Môngmác, tại sao chie thua? □ A Nhân dân kịp thời hổ trợ Quốc dân quân □ B Binh lính của Chie ngả về phía nhân dân □ C Câu A và B đúng □ D Câu A và... D Tất cả câu trên đều sai 71.Đến thế kỉ IV TCN, quốc gia nào tại lưu vực Hoàng hà và Trường Giang hùng mạnh hơn cả? □ A.Triệu □ C.Yên □ B Sở □ D Tần 72 Tần Thuỷ Hoàng đã thống nhất được Trung Quốc vào năm nào? □ A Năm221 TCN □ C Năm1200 TCN □ B Năm 112 TCN □ D Năm2220 TCN 73 Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập và phát triển vào thời đại nào? □ A.Minh- Thanh □ C.Đường - Tống □ B Tần- Hán □ D Nguỵ... 234.Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng có ý nghĩa lịch sử như thế nào? □ A Báo hiệu thế lực phong kiến phưong Bắc không thể cai trị vĩnh viễn nước ta □ B Nhân dân ta quyết tâm đứng dậy giành lại độc lập □ C Cả A và B đều đúng □ D Cả A và B sai 235 Vị Thái thú Trung Quốc nào đã bị Hai bà Trưng đánh bại, phải cắt tóc, cạo râu trốn về nước: □ A.Lục Dân □ C Tô Định □ B Tinh Thiều □ D Sĩ Nhiếp 236 Cuộc khởi nghĩa... Năm 1000 □ B Năm 907 □ D Năm 960 97.Triều Nguyên được thành lập vào năm nào? □ A.Năm 960 □ B Năm 617 □ C Năm 1368 □ D Năm 127 9 98.Khoảng thời gian nào thì thành thị cổ nhất của người Aán xuất hiện? □ A.2500TCN □ C 5600TCN □ B 4000TCN □ D 5000 TCN 99.Những thành thị cổ nhất của người Aán xuất hiện trên lưu vực Sông nào? □ A.Sông Hằng □ C Sông Vônga □ B Sông Ấn □ D Sông Trường Giang 100.Đạo Phật xuất hiện . khu vực nào biết sử dụng đồng sớm nhất? □ A. Tây Á □ B. Ai Cập □ C. Câu Avà B đúng □ D. Câu Avà B sai 23. Đồng đỏ được sử dụng làm công cụ cách đây khoảng: □ A. 4 000 năm □ B. 5 500 năm □ C. 20. Không được quyền rời khỏi lãnh đại □ D. Tất cả câu trên đều đúng 151.Đời sống của nông nô thì: □ A. Dễ chịu hơn nô lệ □ B. Sung sướng hơn tá điền □ C. Câu a và b đều đúng □ D. Câu a và b đều sai 152.Những. đồng 500 □ B. Hội đồng bô lão □ C.Hội đồng tôn giá □ D. Quan toà 6000 người 65. Mối quan hệ quan trọng nhất giữa các thị quốc là: □ A.Buôn bán □ B. Chiến tranh □ C .Câu A và B đúng □ D. Câu A
- Xem thêm -

Xem thêm: 500 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 (có đáp án ở cuối tài liệu), 500 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 (có đáp án ở cuối tài liệu), 500 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 (có đáp án ở cuối tài liệu)