0

SU TICH HO GUOM

16 502 1
  • SU TICH HO GUOM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2014, 21:00

Sự Tích Hồ G ơm I, Tìm hiểu chung 1. Sự tích Hồ G ơm thuộc loại truyền thuyết địa danh Truyền thuyết địa danh là loại truyền thuyết giải thích nguồn gốc trực tiếp những tên núi, sông, hồ, nguồn gốc hình thành những vùng đất, địa bàn c dân nào đó, thiêng hóa những địa danh, không gian đ ợc kể. Hồ Gươm xưa (thế kỉ XIX) Hồ Gươm xưa (thế kỉ XIX) 2. Sự tích Hồ G ơm thuộc chuỗi truyền thuyết về ng ời anh hùng Lê Lợi Em biết gì về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và ng ời anh hùng dân tộc Lê Lợi? Truyền thuyết này cũng nh toàn bộ hệ thống truyền thuyết về khởi nghĩa Lam Sơn, nhân vật Lê Lợi, ng ời thủ lĩnh tài ba của cuộc khởi nghĩa luôn là trung tâm, đ ợc tôn vinh, ngợi ca. Mặt khác truyện còn đề cao tinh thần chính nghĩa của nghĩa quân trong công cuộc chống lại quân Minh tàn bạo. Cuộc khởi nghĩa lam Sơn chống quân Minh là cuộc khởi nghĩa lớn đầu thế kỉ XV. Cuộc khởi nghĩa kéo dài trong m ời năm nếm mật nằm gai, bắt đầu từ lúc Lê Lợi dấy binh ở Lam Sơn, Thanh Hóa, kết thúc bằng sự kiện nghĩa quân Lam Sơn đại thắng quân Minh Lê Lợi lên ngôi vua, dời đô về Thăng Long ( Hà Nội) Rùa nổi ở Hồ Gươm Rùa nổi ở Hồ Gươm Tháp Rùa - Hồ Gươm Tháp Rùa - Hồ Gươm II, Tìm hiểu văn bản Sự tích Hồ G ơm Theo em, truyện đ ợc chia làm mấy phần? 2 phần Long Quân cho nghĩa quân m ợn g ơm thần để đánh giặc. Long Quân đòi g ơm thần sau khi đất n ớc sạch bóng quân thù. 1. Long Quân cho m ợn g ơm thần Vì sao Long Quân lại cho nghĩa quân m ợn g ơm thần? Giặc Minh đô hộ n ớc ta làm nhiều điều bạo ng ợc, tàn ác. Nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy nh ng buổi đầu thế lực còn yếu, nhiều lần thua. Cuộc khởi nghĩa đ ợc sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, đ ợc tổ tiên, thần thiêng ủng hộ, giúp đỡ. [...]... nguyện cùng mọi ngời theo Lê Lợi đến cùng, xả thân vì đại nghĩa ý nghĩa cách Long Quân cho mợn gơm? 1 2 3 Lư iưgư mưđư cưthấyưdư iưnư c,ưchuôiưgư mưtrênưrừngư ỡ ơ ợ ớ ớ ơ choưthấyưkhảưnăngưcứuưnư cưcóưởưkhắpưmọiưnơi,ư ớ vớiưmọiưngư i ờ Cácưbộưphậnưcủaưthanhưgư mưrờiưnhauưnhư gưkhiư ơ n khớpưlạiưthìưvừaưnhưin,ưchoưthấyưsựưđồngưtâmư ư nhấtưtríưcủaưcảưdânưtộc,ưmộtưlòngưđánhưgiặc Gư mưsángưngờiưhaiưchữưThuậnưthiên,ưđềưcaoư... Vọng còn có tên hồ Gơm, hồ Ho n Kiếm là do có chuyện trả gơm này Ngoài ra hồ còn có tên dân gian là hồ Lục Thủy do nớc trong hồ rất trong xanh - Thần Kim Quy trong truyền thuyết Việt Nam tợng trng cho tổ tiên, khí thiêng sông núi, t tởng, tình cảm và trí tuệ của nhân dân Trong truyền thuyết Mị Châu, Trọng Thủy, hình ảnh thần Kim Quy giúp vua xây thành, chế nỏ thần và chỉ cho vua thấy giặc ở sau lng... địnhưsựưnghiệpưkhángưMinhưhợpưlòngưdân,ưýưtrời 2 Long Quân đòi gơm thần Ho n cảnh đòi g ơm Nhân dân ta đã chiến thắng quân Minh tàn bạo Chủ tớng Lê Lợi lên ngôi vua và nhà Lê dời đô về Thăng Long Cảnh đòi g ơm và trao lại g ơm thần Em hãy theo dõi SGk và nhận xét về cảnh đòi gơm và trao lại gơm thần? Thảo luận Hồ Tả Vọng còn có những tên gọi nào khác? Em biết gì về hình ảnh thần Kim Quy ( Rùa Vàng)? - Việc Long Quân cho Rùa Vàng đòi lại gơm và... thành, chế nỏ thần và chỉ cho vua thấy giặc ở sau lng 3 Những ý nghĩa của truyện - Ngợi ca tính chất toàn dân và chính nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn - Đề cao và suy tôn Lê Lợi và nhà Lê trong công cuộc kháng Minh - Giải thích nguồn gốc tên gọi Hồ Ho n Kiếm ( trả gơm) Tên hồ và ánh sáng le lói Của thanh gơm dới Mặt hồ xanh kết tụ, Tỏa sáng cả ba ý nghĩa trên . phần Long Quân cho nghĩa quân m ợn g ơm thần để đánh giặc. Long Quân đòi g ơm thần sau khi đất n ớc sạch bóng quân thù. 1. Long Quân cho m ợn g ơm thần Vì sao Long Quân lại cho nghĩa quân. nghĩa cách Long Quân cho m ợn g ơm? Lỡigơmđợcthấydớinớc,chuôigơmtrênrừng chothấykhảnăngcứunớccóởkhắpmọinơi, vớimọingời 1 Cácbộphậncủathanhgơmrờinhaunhngkhi khớplạithìvừanhin,chothấysựđồngtâm nhấttrícủacảdântộc,mộtlòngđánhgiặc. 2 GơmsángngờihaichữThuậnthiên,đềcao vaitròcủachủtớngLêLợi,đồngthờikhẳng địnhsựnghiệpkhángMinhhợplòngdân,ýtrời 3 . luận - Việc Long Quân cho Rùa Vàng đòi lại g ơm và vua Lê trả g ơm là chi tiết thần kì, rất đặc tr ng của truyền thuyết. - Hồ Tả Vọng còn có tên hồ G ơm, hồ Ho n Kiếm là do có chuyện trả
- Xem thêm -

Xem thêm: SU TICH HO GUOM, SU TICH HO GUOM, SU TICH HO GUOM